GenBronnen

maas

Well overlijdens 1765-1769


1765

Well O1765-001   -   09-02-1765    -   blz. 38 nr. 1

9 feb. proles masc. Henrici Claas

 

Well O1765-002   -   10-02-1765    -   blz. 38 nr. 2

10 Joanna Hermans uxor Cornelii Drijssen

 

Well O1765-003   -   24-02-1765    -   blz. 38 nr. 3

24 proles fem. Laurentii Beltjens

 

Well O1765-004   -   11-03-1765    -   blz. 38 nr. 4

11 martij Catharina Neulis uxor W. Deckers

 

Well O1765-005   -   30-04-1765    -   blz. 38 nr. 5

30 aprilis Joannes Hebben conjugatus

 

Well O1765-006   -   10-05-1765    -   blz. 38 nr. 6

10 maij proles masc. Bartholomei Caasen

 

Well O1765-007   -   14-05-1765    -   blz. 38 nr. 7

14 meij Joanna Evers caelebs

 

Well O1765-008   -   27-05-1765    -   blz. 38 nr. 8

27 meij Henricus Weijmans caelebs

 

Well O1765-009   -   03-06-1765    -   blz. 38 nr. 9

3 junij Agnetha proles fem. Cornelii Drijssen

 

Well O1765-010   -   29-06-1765    -   blz. 38 nr. 10

29 junij Gertrudis Peppelijckenijsen vid. Henr. Roerbagh

 

Well O1765-011   -   27-07-1765    -   blz. 38 nr. 11

27 julij   proles masc. Jo(ann)is Essers

 

Well O1765-012   -   04-08-1765    -   blz. 38 nr. 12

4 aug. Jacomina Claes caelebs octoginarin

 

Well O1765-013   -   04-08-1765    -   blz. 38 nr. 13

eodem proles fem. Norberti Eckendonck

 

Well O1765-014   -   16-09-1765    -   blz. 38 nr. 14

16 sept. Maria Arts uxor Wilh. Janssen

 

Well O1765-015   -   03-10-1765    -   blz. 38 nr. 15

3 oct. Christina Simons uxor Jo(ann)is Geenen

 

Well O1765-016   -   25-10-1765    -   blz. 38 nr. 16

25 oct. Petronella Roosen uxor Petri Thijssen

 

Well O1765-017   -   07-12-1765    -   blz. 38 nr. 17

7 dec. Elisabetha Basten vidua

 

Well O1765-018   -   28-12-1765    -   blz. 38 nr. 18

28 decemb. Joanna Remmen uxor Petri Nillissen

 

1766

Well O1766-001   -   15-01-1766    -   blz. 39 nr. 1

15 jannuarij Gertrudis Verdellen uxor Theod. Pellemans

 

Well O1766-002   -   19-02-1766    -   blz. 39 nr. 2

19 feb. Petrus Hebben 82 annorum

 

Well O1766-003   -   11-03-1766    -   blz. 39 nr. 3

11 martij Gerardus Smits caelebs

 

Well O1766-004   -   04-04-1766    -   blz. 39 nr. 4

4 aprilis Agnetha Ebben uxor Jacobi Coppis

 

Well O1766-005   -   09-04-1766    -   blz. 39 nr. 5

9 aprilis Gerardus Gossens caelebs

 

Well O1766-006   -   24-04-1766    -   blz. 39 nr. 6

24 aprilis Barbara Vijtten alias Hendrijx vidua Wilhelmi Willems

 

Well O1766-007   -   14-05-1766    -   blz. 39 nr. 7

14 maij Theodorus Evers conjugatus

 

Well O1766-008   -   17-05-1766    -   blz. 39 nr. 8

17 maij proles masc. Jo(ann)is Fleurkens

 

Well O1766-009   -   23-05-1766    -   blz. 39 nr. 9

23 maij Petrus Nillissen viduus

 

Well O1766-010   -   02-06-1766    -   blz. 39 nr. 10

2 junij proles Arnoldi Haas

 

Well O1766-011   -   18-06-1766    -   blz. 39 nr. 11

18 junij Hubertus Coppis viduus

 

Well O1766-012   -   12-08-1766    -   blz. 39 nr. 12

12 aug. Gerardus Leenen conjugatus

 

Well O1766-013   -   20-09-1766    -   blz. 39 nr. 13

20 sept. proles masc. Jo(ann)is Fleurkens

 

Well O1766-014   -   13-11-1766    -    blz. 39 nr. 14

13 nov. Joannes Teuwen conjugatus

 

Well O1766-015   -   18-12-1766    -    blz. 39 nr. 15

18 dec. proles faem. Petri Gossens

 

Well O1766-016   -   23-12-1766    -   blz. 39 nr. 16

23 dec. Maria Janssen uxor Reneri Lamers

 

Well O1766-017   -   30-12-1766    -   blz. 39 nr. 17

30 dec. Joannes Brouwers viduus 83 annorum

 

1767

Well O1767-001   -   22-01-1767    -   blz. 40 nr. 1

22 jan. obiit Wilhelmus Janssens conjugatus

 

Well O1767-002   -   22-01-1767    -   blz. 40 nr. 2

eodem proles masc. Francisci Coppis

 

Well O1767-003   -   10-02-1767    -   blz. 40 nr. 3

10 febr. Petronella Hergraef vidua

 

Well O1767-004   -   13-02-1767    -   blz. 40 nr. 4

13 Hendricus Hoeckdorff caeebs ultra 90 annos

 

Well O1767-005   -   10-03-1767    -   blz. 40 nr. 5

10 meert Theodorus Brouwers conjugatus

 

Well O1767-006   -   23-03-1767    -   blz. 40 nr. 6

23 meert Catharina Lensen uxor Jo(ann)is Hermans

 

Well O1767-007   -   24-03-1767    -   blz. 40 nr. 7

24 meert Mechtildis Brouwers uxor Petri Cuijpers

 

Well O1767-008   -   11-04-1767    -   blz. 40 nr. 8

11 aprilis Maria Coppis vidua Jo(ann)is Weijs 84 annorum

 

Well O1767-009   -   21-04-1767    -   blz. 40 nr. 9

21 aprilis Joachim Tunnissen viduus aetate 84 annorum

 

Well O1767-010   -   11-06-1767    -   blz. 40 nr. 10

11 junij proles f. Petri Cuijpers

 

Well O1767-011   -   25-07-1767    -   blz. 40 nr. 11

25 julij   Petrus Driessen conjugatus

 

Well O1767-012   -   10-08-1767    -   blz. 40 nr. 12

10 aug. Maria Linders uxor Nicolau Janssen

 

Well O1767-013   -   11-11-1767    -   blz. 40 nr. 13

11 nov. proles gemini mascul. et faemell. Theod. Derijckx

 

Well O1767-014   -   15-11-1767    -   blz. 40 nr. 14

15 nov. Antonius Hoecken conjugatus

 

1768

Well O1768-001   -   16-01-1768    -   blz. 40 nr. 15

16 jan. proles masc. Gerardi Beckers

 

Well O1768-002   -   24-01-1768    -   blz. 40 nr. 16

24 jan. proles masc. Henrici Vaeghs

 

Well O1768-003   -   25-01-1768    -   blz. 40 nr. 17

25 jan. proles masc. Gerardi Beckers

 

Well O1768-004   -   02-02-1768    -   blz. 40 nr. 18

2 feb. proles masc. Antonii Hoecken

 

Well O1768-005   -   15-02-1768    -   blz. 40 nr. 19

15 feb. Maria Lensen caelebs

 

Well O1768-006   -   16-02-1768    -   blz. 40 nr. 20

16 feb. Laurentius Coppis conjugatus

 

Well O1768-007   -   22-02-1768    -   blz. 40 nr. 21

22 feb. Agnes Tunnissen uxor Gerardi Peters

 

Well O1768-008   -   03-03-1768    -   blz. 40 nr. 22

3 mart. proles masc. Segeri Beckers

 

Well O1768-009   -   13-03-1768    -   blz. 40 nr. 23

13 mart. proles masc. Petri Jacobs

 

Well O1768-010   -   11-05-1768    -   blz. 40 nr. 24

11 maij Henricus Minten conjugatus

 

Well O1768-011   -   14-05-1768    -   blz. 40 nr. 25

14 meij proles masc. Petri Derijckx

 

Well O1768-012   -   19-05-1768    -   blz. 40 nr. 26

19 maij Henricus Driessen conjugatus

 

Well O1768-013   -   31-05-1768    -   blz. 40 nr. 27

31 maij proles femell. Theodori Pellemans

 

Well O1768-014   -   16-07-1768    -   blz. 40 nr. 28

16 julij   Renerus Lamers viduus

 

Well O1768-015   -   07-08-1768    -   blz. 40 nr. 29

7 aug. proles masc. Gerardi Janssen

 

Well O1768-016   -   13-11-1768    -   blz. 40 nr. 30

13 nov. proles masc. Petri Cuijpers

 

1769

Well O1769-001   -   07-01-1769    -   blz. 41 nr. 1

7 jan. Christina Huevelinghs caelebs

 

Well O1769-002   -   14-01-1769    -   blz. 41 nr. 2

14 jan. Gertrudis Hensen vidua Wilhelmi Nickus

 

Well O1769-003   -   16-02-1769    -   blz. 41 nr. 3

16 feb. Nicolaus Peters viduus

 

Well O1769-004   -   22-02-1769    -   blz. 41 nr. 4

22 feb. duae proles femell. geminae Joannis Smits

 

Well O1769-005   -   24-02-1769    -   blz. 41 nr. 5

24 feb. proles masc. Jo(ann)is Remmen

 

Well O1769-006   -   02-03-1769    -   blz. 41 nr. 6

2 martij proles fem. Henrici Janssens

 

Well O1769-007   -   25-04-1769    -   blz. 41 nr. 7

25 april proles masc. Petri Cuijpers

 

Well O1769-008   -   04-05-1769    -   blz. 41 nr. 8

4 maij proles mas. Thomae Vervoort

 

Well O1769-009   -   08-05-1769    -   blz. 41 nr. 9

8 maij Wilhelmina Peters conjux Gerardi Hagens

 

Well O1769-010   -   09-05-1769    -   blz. 41 nr. 10

9 maij Elizabeth Telders caelebs

 

Well O1769-011   -   06-07-1769    -   blz. 41 nr. 11

6 julij Joanna Dans conjugata

 

Well O1769-012   -   20-07-1769    -   blz. 41 nr. 12

20 julij proles masc. Henrici Gielen

 

Well O1769-013   -   31-07-1769    -   blz. 41 nr. 13

31 julij proles masc. Francisci Coppis

 

Well O1769-014   -   10-08-1769    -   blz. 41 nr. 14

10 aug. proles masc. Gerardi Tunnissen

 

Well O1769-015   -   17-08-1769    -   blz. 41 nr. 15

17 aug. proles faem. Joannis Bettrum

 

Well O1769-016   -   30-08-1769    -   blz. 41 nr. 16

30 aug. proles masc. Ludovici Coppis

 

Well O1769-017   -   15-09-1769    -   blz. 41 nr. 17

15 sept. proles faem. Cornelii Nillissen

 

Well O1769-018   -   27-09-1769    -   blz. 41 nr. 18

27 sept. proles masc. Jo(ann)is Oijen

 

Well O1769-019   -   08-10-1769    -   blz. 41 nr. 19

8 oct. proles faem. Antonii Willems

 

Well O1769-020   -   13-10-1769    -   blz. 41 nr. 20

13 oct. proles masc. Gerardi Claes

 

Well O1769-021   -   14-10-1769    -   blz. 41 nr. 21

14 oct. proles masc. Petronellae Nickus

 

Well O1769-022   -   26-10-1769    -   blz. 41 nr. 22

26 oct. proles masc. Gerardi Claes

 

Well O1769-023   -   05-11-1769    -   blz. 41 nr. 23

5 9bris proles faem. Jo(ann)is Hermans

 

Well O1769-024   -   12-11-1769    -   blz. 41 nr. 24

12 9bris proles masc. Petri Cuijpers

 

Well O1769-025   -   29-12-1769    -   blz. 41 nr. 25

29 10bris Getrudis van den Ven uxor Petri Cox