GenBronnen

maas

Geijsteren overlijdens 1695-1699


Geijsteren O1695-001   -   09-02-1695   -   blz. 120 nr. 32 [FS afb. 121]

Gaert Meusen op de Cleff storff den 9 febr. 1695

 

Geijsteren O1695-002   -   18-03-1695   -   blz. 120 nr. 33

Jenneken Lenssen storff den 18 martij 1695

 

Geijsteren O1695-003   -   24-03-1695   -   blz. 120 nr. 34

Derisken Bom storff den 24 martij 1695

 

Geijsteren O1695-004   -   21-04-1695   -   blz. 120 nr. 35

Peter Thiesen van Well storff den 21 april 1695

 

Geijsteren O1695-005   -   29-09-1695   -   blz. 120 nr. 36

Arnoldus Leeffkens storff den 29 septemb. 1695

 

Geijsteren O1695-006   -   22-10-1695   -   blz. 120 nr. 37

Nelisken Jans storff den 22 octob. 1695

 

Geijsteren O1696-001   -   12-01-1696   -   blz. 120 nr. 38

Heijlken wed(uw)e Berndt Faessen storff den 12 januarij 1696

 

Geijsteren O1696-002   -   14-02-1696   -   blz. 120 nr. 39

Jan Heinckens storff den 14 febr. 1696 sm. vr.

 

Geijsteren O1696-003   -   14-09-1696   -   blz. 120 nr. 40

Marcus Leeffkens postm(eeste)r storff den 14 septemb(er) 1696 na 10 vhre sm.

 

Geijsteren O1697-001   -   16-01-1697   -   blz. 120 nr. 41

Marten Verholt storff den 16 januarij 1697 sms. vr.

 

Geijsteren O1697-002   -   11-02-1697   -   blz. 120 nr. 42

Geertruijtje Bovij storff den 11 februarij 1697 sm.

 

Geijsteren O1697-003   -   18-04-1697   -   blz. 120 nr. 43

Pouwel Wijnckens storff den 18 april 1697 sav.

 

Geijsteren O1698-001   -   17-04-1698   -   blz. 120 nr. 44

Hendrick Peters van Arlebeeck storff den 17 april 1698

 

Geijsteren O1698-002   -   11-05-1698   -   blz. 120 nr. 45

Derisken de suster van den pastoor storff den 11 meij 1698 sm. vr.

 

Geijsteren O1698-003   -   25-05-1698   -   blz. 120 nr. 46

Geritjen Jan Eijls storff den 25 meij sm. 1698

 

Geijsteren O1698-004   -   24-07-1698   -   blz. 120 nr. 47

Peter Lemmen g(e)n(am)t Michels storff den 24 julij 1698 nam. om 6 vhre

 

Geijsteren O1698-005   -   04-08-1698   -   blz. 120 nr. 48

Lijsbeth Janssen Hendrick Scampers vrou storff den 4 aug. 1698 sav.

 

Geijsteren O1698-006   -   11-12-1698   -   blz. 120 nr. 49

Peterken Swijen storff den 11 december 1698 sna.

 

Geijsteren O1698-007   -   14-12-1698   -   blz. 120 nr. 50

Jan Michels bijna 49 iaeren custer storff den 14 decemb. 1698 ontr. 7 vhre sav.

 

Geijsteren O1699-001   -   01-01-1699   -   blz. 120 nr. 51

Derick Schroirs storff den 1 januarij 1699 ontr. 2 vhre nam.

 

Geijsteren O1699-002   -   30-09-1699   -   blz. 120 nr. 52

Claes Groenen storff den 30 septemb(er) 1699

 

Geijsteren O1699-003   -   26-10-1699   -   blz. 120 nr. 53

Jan Smidts storff den 26 octob(er) 1699 nam.

 

Geijsteren O1699-004   -   08-12-1699   -   blz. 120 nr. 54

Joannes Franssen storff den 8 decemb(er) 1699 nam.