GenBronnen

maas

Bergen overstroming Maas 1716


[FS afb. 33:]

 

[vertaling:]

 

voor geheugen

 

Op 8 februari 1716 ontdooide het ijs op de Maas, die eerder dichtgevroren was, en spoedig daarna werd zij opnieuw

geblokkeerd waardoor deze parochie en omliggende plaatsen geheel overstroomde zodat in de daaropvolgende

nacht een groot deel van de mensen in graanschuren en verdiepingen van huizen of nadat ze de daken hadden

opengebroken zich vervolgens met boten moesten redden.

Intussen kwamen veel bijen, schapen en rundvee om.

Onze kerk was tot boven de vloer van het koor overstroomd tot een hoogte van 2 voet en tot het onderlopen van het

voetstuk van het hoogaltaar, zoals onze pastorie met het dak aan de noordkant waarbij ik veel verlies leed.

De schade aan vele vermeldenswaardige zaken heb ik achterwege gelaten: wat men overal kon zien en horen waren

de uitroepen van ellende, dit als waarschuwing voor het nageslacht opdat zij leren van onze schade en ervan weten

als ze volwassen zijn.

[in marge:] Hetzelfde gebeurde op het feest van de heilige Mattheüs in 1784

 

[transcriptie:]

 

pro memoria

 

die octava februarij 1716 resolvebatur Mosa, qua jacuerat constrictus, glacie,

& mox denuo obstructus hanc parochiam & loca confinia in tantum inundavit,

ut nocte superveniente pars magna hominum in granarijs & tabulatis domuum,

aut per tectorum aperturas se dimittentes navigiorum subsidio se debuerint sal-

vare, intereuntibus interim apibus, ovibus & jumentis non paucis. eccl(es)ia nostra

supra parimentum chori inundata stetit ad altitudinem bipedalem & ad immer-

sionem suppedanei ante summum altere, sicuti & domus nostra pastoralis tecto

tenus versus partem septentrionalem non absque ingenti, quod passus sum, damno

pluribus notatu dignis supersedeo dicoque: quod ubique fuerit videre & unde-

quaque audire vociferantium miseriam. haec ad cautelam posterorum ut dam-

no nostro edocti, maturius quam nos, sapiant

[in marge:] idem contigit in festo s[anc]ti Mathaei 1784