GenBronnen

maas

GenBronnen digitalisering van genealogische bronnen

 

GenBronnen is begonnen als pionier van digitalisering in 2006 met de visie:

- Online brengen van integrale transcripties van dopen-, huwelijken-, overlijdens- en secundaire bronnen -

    zodat men niet telkens hoeft te reizen naar de archieven om die genealogische data zelf uit te zoeken.

    GenBronnen gaat verder dan de archieven door die integrale transcripties en kan daarmee als verlengstuk van die dienstverlening worden gezien.

    Die transcripties zijn vervolgens op GenBronnen.nl website geplaatst, gratis voor het publiek.

 

Met als doel:

- dat mensen verder komen met hun familie onderzoek.

 

Ontwikkelingen gaan snel en digitalisering is ver gekomen, mede door het initiatief van GenBronnen.

Door de bijzondere opzet van GenBronnen en zijn vrijwilligers, is zij uniek in haar manier van prestatie en haar dienstverlening aan het publiek.

 

Een uniek project waren de huwelijksdispensaties van bisdom Roermond door GenBronnen bewerkt 2008-2019 die meer dan 6000 stukken

bevat aangevuld met diverse parochies. Vanwege de grootte van het bisdom, de gebiedsveranderingen, en de "vreemden" die er verbleven zijn er

veel plaatsen buiten de huidige bisdom vermeld. Per plaats en persoonsnamen kan er veel informatie worden achterhaald, zie onder "Dispensaties".

 

Copyright GenBronnen:

- "Alle gegevens zoals weergegeven op de GenBronnen-website zijn alleen voor leesdoeleinden voor het publiek, het kopiëren van

     gegevens of in herziene vorm is NIET toegestaan onder "De Europese richtlijn inzake auteursrechten (2001 / 29EC). Als u dat

     doet, MOET u GenBronnen hiervoor de eer geven en duidelijk noemen. Als blijkt dat u in overtreding bent, kunt u juridische

     communicatie krijgen met een richtlijn om de gestolen inhoud te verwijderen" /

- "Alle auf der GenBronnen-website angezeigten Daten dienen ausschließlich Lesezwecken für die Öffentlichkeit, zum Kopieren von

     Daten oder in überarbeiteter Form NICHT erlaubt unter "Die Europäische Richtlinie zum Urheberrecht (2001 / 29EC). Wenn Sie

     dies tun, MÜSSEN Sie GenBronnen dafür Anerkennung zollen und Nennen Sie es klar. Wenn Sie einen Verstoß feststellen,

     erhalten Sie möglicherweise rechtliche Hinweise mit einer Anweisung, den gestohlenen Inhalt zu entfernen" /

- "All data as displayed on GenBronnen website are for reading purpose only for the public, copying data or in revised form are NOT

     allowed under "The European Directive of Copyright (2001/29EC). When you do, you MUST give credit to GenBronnen for it and

     name it clearly. If you are found to be in breach you may get legal communications with a directive to remove the stolen content".

 

GenBronnen


Merkt u gebroken linken of fouten, email ons op - email contact.