GenBronnen

maas

Well secundaire bronnen


► Well:

►►  uit DHO boeken:

►►►  1) 1661 rente boek van Well

►►►  2) 1764 extract uit notitie boek Well

 

►►  uit RHCL Maastricht  16-1112A-1 - kasteel en heerlijkheid Well:

►►►  inventaris 7 - domeinenboek 1697-1733 door scholtis en rentmeester Bormans  (foto's aanwezig/wacht op transcribers)

►►►  inventaris 10 - pacht- en cijns-registers 1683 van Well  (foto's aanwezig/wacht op transcribers)

►►►  inventaris 47 - register van tienden, verpachtingen, visserij, molens enz. 1680-1693  (foto's aanwezig/wacht op transcribers)

►►►  inventaris 51 - cijnsregister Well 1661-1669  (foto's aanwezig/wacht op transcribers)

►►►  inventaris 111 - specificatie 18e eeuw der "bouwhoven, hauten, thienden, erfpachten,  molens en huysen" met lijst van

                                       grond-eigenaren)  (foto's aanwezig/wacht op transcribers)

►►►  inventaris 125 - registers 1568, 1695-1709 betreffende korentienden en rente-inkomsten van het huis Well

                                       (foto's aanwezig/wacht op transcribers)

►►►  inventaris 220 - cartularium van Well 15 e eeuw  (oudste oorkonde-kopieën van Well, 1363 t/m 1463)