GenBronnen

maas

Well extract 1764


Bron: RHCL Maastricht - nr. 144 Well - boek 1 DH1699-1719 - blz. 15-16


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Transcriptie van "extracten [ca. 1820 door pastoor Korff] uit den notitie boek van

heer Th. Kessels, pastoor te Well 1764 - betreffende tienden:


[blz. 15 rechts]

 

extracten uit den notitie boek van heer Th. Kessels

pastoor in Well 1764.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

pastorij land

 

fol.5.    Dirk Pellemans geeft s'jaars aan mij voor enen

            morgen pastorij land gelegen in den bandt twee malder

            gerst, vervallen op St. Andries.

            voldaan 1763 tot 1777 incl. – –

fol.6.    Doris Telders geeft aan mij van eenen halven morgen

            pastorij land gelegen in den bandt op St. Andries een

            malder gerst.

            voldaan 1763 tot 1770 incl. – – modo Jan Caijnen

            voldaan tot 1777 incl. – –

fol.7     Francis Coppis op de Klein Wij

            geeft s'jaars aan mij van het pastorij land, gelegen

            op den slagboom en binnen veld op Sint Andries

            een malder rogge en een malder garst.

            voldaan 1763 tot 1777 incl. – –

fol.12   Engel Beckers moet s'jaars haalen ses kar-

            ren turf voor het pastorij land aan't tegengat

            1763 tot 1768 voldaan – modo Jo(ann)es Hermans

            voldaan tot 1777 inclus – –

fol.13   Jan Beckers geeft s'jaars op St. Andries van het

            land gelegen aan de witten steen  / NB ## /

            een malder gerst  vervalt het eerste  / NB / 1764

            op Sint Andries.

            voldaan tot 1782 in olisaden. 

 

[blz. 16 links]

 

            de kerk van Well is verschuldigd aan de heer pastoor R. Korff

            voor den jaaren 1816.

1o        voor jaargetijden                                               123,,2,,

            zijnde het dubbeld van het geen de kuster voor de jaar-

            getijden betaald wordt, als blijkt uit vooregen kerken reken.

2o        voor 4 wekelijkschen missen ad 16 st.               166,,8,,

            zijnde per intentie, 2 stuivers weiniger als het stipen-

            dium door het vicariaat vastgesteld.

                                                   – – – – – – – – – – – – – – – – – –

                                                                         f          289,,10,,

                                                        – – – – – – – – – – – – – – – –

            dit bovenstaande gezien en goedgekeurd

            /: was onderschreven :/


[blz. 16 rechts blanko]