GenBronnen

digitalisering

maas

genealogie Schenck van Nijdeggen - deel I - 13e/18e eeuw


auteur: Andreas W.D. Driessen op den Bulten


anno 2006 (aanvullingen juli 2018)


Als basis voor deze genealogie hebben we de 1860 uitgave van H. Ferber genomen,

dit boek is inmiddels origineel aanwezig in ons Driessen groot-archief, aangekocht van verwante

familie von der Recke in Duitsland (Berlijn). In augustus 2011 hebben we ook ontvangen de

indrukwekkende boek aangaande inventaris archief kasteel Haag.

 

In eerste instantie hadden we de hele familie Schenck van Nydeggen online gepubliceerd in 2006 -

uit behoefte om ook de vele niet wettige dus natuurlijke kinderen van dat geslacht in kaart te brengen.

Dat zullen we doen met stukken als bewijsvoering en bronnen.


Sinds april 2011 konden we deze verbinden met andere Schenk genealogieën - zie generatie Xa.

 

Op apart blad doen we de "niet geplaatste Schenken" door middel van bewijzen, hopen we die later

wél te kunnen inpassen.

 

De naam "pincerna" is Latijns voor schenker ...

en daar hebben we dan bewijs waar de naam Schenk vandaan kwam.

Overigens vertaalt de Duitse woord "Schenk" voor schenker of kastelein.

Sinds 1225 kent men in Gulik een ministeriele hofambt, die men "dapifer, pincerna, marscalcus" noemt [32].

Nydeggen heeft een bergslot en ligt in Julich.


slot Nydeggen

kasteel Nydeggen anno 1845 afbeelding uit: 1867 boek Geschichte des Herzogthums Julich.

 

Familiewapen:

gekroonde gouden rechts springende leeuw met een rode tong op een zwart veld, helmteken gekroonde rechts

springende leeuw [s13b]. De gouden leeuw op zwart veld is afgeleid van de heren van Julich.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Christianus pincerna de Nideke

       erfschenker van graaf Wilhelm IV van Gulik (Julich) op bergslot Nydeggen [s8e] -

       werd op 10 sept. 1250 door graaf Wilhelm IV benoemd als scheidsrechter, samen met marchal Gottfried

       van Relese en Renard van Druve, bij de strijdheden met aartsbisschop Conrad van Hochstade [s55] -

       schout 1260 van stift Rellinghausen behorend tot hof Froizheim [1] en schepen van hofgericht [s55] -

       later ridder - leefde 1225-1260 -

       relatie met NN


voetnoten:

[1] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen (Keulen 1860) - H. Ferber - p.30.

[s8e] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de

        Limbourg - tome 22 - nouvelle serie tome II - 1885 Roermond - p.400.

[32] Archief Aken - kraus Jülich Aachen und das Reich - Veröffentlichungen des Stadtarchivs

        Aachen - band 3 - p.89.

[s55] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.167.


Uit deze relatie:


1.    Wilhelmus genaamd Wetzstein soldaat pincerna von Nydeggen  -  volgt II


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


II     ridder Wilhelmus genaamd "Wetzstein miles pincerna von Nydeggen" later von Vroizheim [30] [Froitzheim ligt NW van Zülpich]

        militair voor graaf Wilhelm IV van Gulik - leenman 1275 van Theodoricus heer van Heinsberg - † na 22-2-1291 voor 9-3-1292 [s57] -

        tr. met Mechtildis NN - † en begr. 1271 in klooster Grevendael bij Goch [1] [s46] -

        waarschijnlijk was zij ook getr. met Gerhard Rost [s13b]


voetnoten:

[s13b] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.68, 69.

[s46] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.178, 179 - Heyen 13 maart 1271 schenkt Wilhelm Schenk v. Nydeggen Christianssohn

        ter na-gedachtenis aan dat jaar overleden en in Grevendaal zijn bijgezette vrouw Mechteldis een rente van drie

        malder gerst en drie malder haver, uit verschillende landerijen te Heyen, aan de klooster van Grevendaal,

        die daarvoor op herdenkingsdag een "pitancia" (zoenoffer) zullen doen.

[s56] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.167 - op 1 april 1279 verkoopt Wilhelmus

        met zijn zonen Ludolf, Christian, Arnold en de minderjarige Herman, al zijn goederen te Geyen (in dekenaat

        Bergheim) namelijk akkerland en tienden, alsmede patronaatsrechts aldaar, aan de dom van Keulen. 

[31] Regesten Köln 3 - 1205-1304 - p.148, 149 - Keulen getuigt 16-9-1285 "dass er die dem patronat des

        klosters Steynwelt (Steinfeld) unterstehende kirche zu Meyrsbure (Mersburden), da sie zu nahe bei seiner

        stadt Zülpich (oppidum nostrum Tulpetense) gelegen gewesen sei, have zerstören lassen, dass er aber dem

        kloster für kirche und kirchhof innerhalb der stadt einen platz übergeben habe, nach verzichtleistung durch

        Wilhelm gen. Weytsten, Schenk von Nidecgyn, der ihn bisher vom erzbischof zu Lehn trug. Dort habe das

        kloster eine neue kirche errichtet, und Wilhelm sei für den verlust von 12 den. zins durch ein klösterliches

        Allod in Zülpich entschädigt worden, das er nunmehr als erzbischöfliches lehn innehabe".

[30] Regesten Köln 3 - 1205-1304 - p.194 - zegelt 22-12-1291 een oorkonde als "ritter Wilhelms v. Vroizheim,

        Schenk zu Nideggen" - "der dem kloster Steinfeld seine güter zu Scheidweiler verkauft".

[s57] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.167.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 603, 604 - regest 4384, 4385 en 4386 - deze perkamenten geven

        aan dat er nog een Schenk kind zou zijn namelijk Fredegondis Schenk die zou trouwen met ene Gottfried

        van Brabant. Terecht heeft Ferber op blz. 59-61 verklaard dat die oorkonden vals zijn, en daarom hebben

        wij Fredegondis niet opgenomen in deze genealogie. De vervalsers van die akten zijn later terechtgesteld.  


Uit deze huwelijk:

 

1.    Odilia, filia Pincerne de Nidechken - in 1280 zuster van klooster Grevendael bij Goch [s64]

 

voetnoot:

[s64] oorkonden-boek van Gelre en Zupthen 1148-1325 deel 5 - abdij Grafenthal via historici.nl (gekontroleerd

        augustus 2013) - nr. 1280.07.23C - 1280 juli 23 Jutte abdis en convent Grafenthal (gij Goch) verklaren dat

        hun mede zuster Odilia "filia Pincerne de Nidechken" voor de duur van haar leven goederen heeft ont-

        vangen van deken en kapittel van st. Salvator te Utrecht, en dat zij na haar dood twaalf schellingen als

        keurmede zullen betalen.


2.    Ludolphus Schenk van Nydeggen  -  volgt IIIa


3.    Christianus Schenk - militair [s13b] en ridder - † na 14-7-1307 -

        draagt op 15-6-1304 namens de onmondige kinderen van ridder Ludolpus Schenk van

        Nideggen, in bijzijn van abdis van St. Maria "i.Cap" een goed over in Berenvelt [s13b]


4.    Arnoldus Schenk  -  volgt IIIb


5.    Hermannus Schenk - minderjarig in 1279 [s13b] [s56]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa   ridder Ludolpus Schenk van Nydeggen

        ridder, eertijds zoon van de schenker van Nideggen 1292 deed eed op 9-3-1292 [s70] -

        schout van Froitzheim 1293 [s13b] - leefde 1279-1303 - † voor 15-6-1304 [s13b] -

        tr. NN

 

voetnoot:

[s70] Urkundenbuch fur die geschichte der Niederrheins aus archive Dusseldorf bei Lacomblet 1846,

      inv. 936 - 9 maart 1292: Ludolp, ridder eertijds zoon van de schenker van Nideggen, draagt over aan

      stift van Rellinghausen [sic: Recklinghausen] bevoegdheden om zijn zaken te regelen tegen jaarlijkse

      betaling aan hem, met uitzondering van huis Vlorshem [Froiβheim].         


Uit dit huwelijk: [s58]


1.    Heinrich genaamt Schenk von Nideggen  -  volgt IV

 

voetnoot:

[s58] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.170.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb   Arnoldus Schenk

        wellicht gelijk aan Arnold von Kopes (Kuhpesh) [s13b] - Schleicher heeft blijkbaar ontdekt dat Kopes,

        Kobus, Koepesch bij Froitzheim bij het erfschenken leen behoort van Froitzheim - leefde 1279-1301 -

        tr. met Cunegundis [s13b]

 

voetnoot:

[s13b] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.68, 69.


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 


IV     ridder Heinrich genaamt Schenk von Nideggen

         werd in 1336 met zijn zoon gevangen gezet door het aartsbisschoppelijk gericht, waarop zij te Keulen

         de eed zweerde van wapenstilstand [s13e] -

         tr. NN


voetnoot:

[s13e] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.74.


Uit dit huwelijk:


1.    Heinrick Schenck van Nydeggen  -  volgt V


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


V      Heinrick Schenck van Nydeggen genaamd van Floershem [Froitzheim dorp ligt nabij Nydeggen,

         onder Düren in de Eiffel, noordwestelijk van Zülpich] - werd in 1336 door Julich tot erfschenk ver-

         heven - werd in 1346 met 2/3 deel van Afferden beleend door aartsbisschop van Keulen [s57]

         [de andere 1/3 deel zijnde Mirlaers was in handen van Jacob van Mirlaer, heer van Meerlo en Millen-

         donk [s20] en was leenroerig aan de heren van Cuyck] - in 16-8-1349 als Henricus de Froitzheim,

         pincerna van hertog van Julich, verpacht ruim 25 morgen land en een 4e deel van zijn hof Distelrode

         aan Jordan van Distelrode - heer van Afferden [1346 en 1359] - † voor 1360 [s57] -

         tr. NN Beeck genaamd Kipshoven - vrouwe van Floersem [s57] - ws. uit omgeving Cuyck - werd in

         in 1360 na overlijden van haar man meesteres van Afferden genoemd [s57] - † ??? - dr. van ??? 


voetnoten:

[s20] RHCL Maastricht - M. Flokstra / A. Viersen - kasteel Bleyenbeek - 1990 - p.169.

[s57] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.168, 169.

[-] register op de leenacten van Gelre en Zutpen uit staatsarchief Dusseldorf (uitheemsche leenen) door 1901 -

       p. 159-160 - dat goet ten Boerle, bij Wanraide in Milre kerspel gelegen van der heerlicheyt van Cuyck ge-

       halden tot eenen Brabantschen leensrechte, met allen sijnen tobehoren, te weten 7 malder roggen, 7 malder

       gersten, 14 malder haveren, tot Cuyckse leenrecht Johan van Kipshaven ontvangt deze leen anno 1465 van

       Johan Spirinck en zijn vrouw Else van Triest. Johan van Kipshaven tuchtigt idem zijn vrouw Aleid van den

       Grave ermee. Zybrecht van Beke genant van Kipshaven ontfangt 2 december 1473 dat goet ten Boerle,

       daer naest gelant is Voclkmanshoeff en d'een syde mey beyden enden, ende met der ander syde an de

       gemeynt. Cornelis van Beke genaemt van Kipshave, erve sijns vader Siberts ontvangt dat goed 7 augustus

       1481. [dit geeft indicatie waar van Beeck genaemd Kipshaven gevonden dient te worden]

 

Uit dit huwelijk:


1.    ridder Hendrik ook Heinrich Schenk van Nydeggen genaamd van Floershem  -  volgt VI

 

2.    Wijnand Schenk van Nydeggen - stond 1379 borg voor zijn broer Heinrich [s20]


voetnoot:

[s20] RHCL Maastricht - M. Flokstra / A. Viersen - kasteel Bleyenbeek - 1990 - p.169.


3.    Agnes Schenk van Nideggen -

        tr. 1e met ridder Goedert Rommellyn -

        tr. 2e met Constantin van Liskirchen, knape van Wappen 1364


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VI     ridder Hendrik Schenk van Nydeggen genaamd van Floershem [14]

         was in 1360 minderjarig en treedt pas sinds 1379 zelfstandig [s57] -

         heer van Afferden en Walbeck [19] - † nov. 1418 - begr. Asperden (Grafenthal) 30 nov. 1418 [s18s] -

         eigenaar goed "Honkenguet" in gericht van Pont [13] - draagt op 9 jan. 1379 "huis tot Afferden" als

         een open huis aan de graaf van Kleef, zijn broer Wynand Schenck van Nydeggen stond borg [s20]

         dat betekent dat in geval van oorlog Kleefse troepen op dit huis gelegerd kon worden - 

         tr. met Aleidis ook Adelheid von Rayde (Raede, Roede) [s18s] - erfgename van Walbeck -

         zuster van ridder Gottfried (Godart) van Rode - heer van Schonau [s13e] -

         dr. van Winand II van Rode en Elisabeth van Schonau [s12c]


voetnoten:

[s57] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.170.

[s18s] Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg (1961) - J. Belonje - p.352 -

      nr.33 "ao 1418 doe waert heer Hendrik Schenck v' Nijdeggen ridder Heer van Walbeck dem

      gott genaede to Nieuclooster op Sinte Andreas avont des apostels begraven". 

[s18s] ibidem - blz. 371 was in de kerk van Walbeck een "een olde versletenen sarck" (aantekening v. Spaen)

      bij overlijden "Aleijdt van Rade Schencken vrau" waarbij links de wapens: Schenck van Nydeggen en

      Beeck genaamd Kipshoven? en rechts de wapens: Randerode en Stael van Holstein? Dit betekent dat de

      ouders van Hendrik Schenck van Nydeggen, 't echtpaar Schenck van Nydeggen en NN Beeck genaamd

      Kipshoven aangemerkt kan worden.

[s20] RHCL Maastricht - M. Flokstra / A. Viersen - kasteel Bleyenbeek - 1990 - p.169.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 106. (regest 485)

[12] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1284A - Op 7 mei 1388 "op onss heren

      hemelvaertsdach" draagt Heinrich Schenck van Nydeggen, ridder, over aan Elbert van Eyle

      Everstszoon de "hof toe Munster" en verdere goederen in de voogdij van Geldern en in de

      gerichten Pont en Veert, voor Willem van Gulik, hertog van Gelre, en leenmannen Gherit heer

      van Werdenberge en Johan van Bylant Johanszoon. (Scheres nr. 1563)

      GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1285A - Op 13 mei 1388 "des neesten

      guedensdaichs na ons heren hemelvairt" dragen Henrich "die Schenke van Nyedegghen, ridder,

      en Aleyt van Rade, echtelieden, over aan Elbrecht van Eyle, hun leengoederen van de hertog

      van Gelre onder Veert. (Scheres nr. 1530)

      GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1285B - Op 14 mei 1388 "des neesten

      donresdaichs na ons heren hemelsvaert" dragen Henrich "die Schenke van Nyedeghen" en Aleyt

      van Rade, over aan Elbrecht van Eyle de hof tot Munster c.a. in de voogdij van Geldern, leen-

      roerig aan de hertog van Gelre. (Scheres nr. 1566)

[13] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1300A - Op 22 maart 1389 "des neesten

      manendaichs na oculi in der vasten" attesteren Johan van Aferden en Peter to Eyle, over de

      inkomsten van het goed "Honkenguet" in het gericht van Pont, eigendom van Henrich Schenk

      van Nyedegghen. Oorkonders schepenen van Geldern. (Scherers nr. 1531)

[14] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1302 - Op 12 juli 1389 verkoopt ridder

      Heynrich Schencke van Nyetdeicken genaamd van Floershem, aan Elbrecht van Eyll Evertszoon

      de hof te Munster (later Munstermanhof genaamd) in de voogdij van Geldern, leenroerig aan de

      hertog van Gelre. (Schenk p.32)

[18] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1907 - Lisbeth, non te Grafenthal (dochter

      van Heinrich Schenk van Nideggen alias van Floershem, ridder, en Aleid van Rade) sticht een

      uitdeling van 33 paar schoenen per jaar aan de armen, door prior en covent (van Grafenthal) op

      st. Martinusdag met een bedrag ineens van 70 goudguldens hoofdsom. (Schenk p.32,33)

[-] RHCL publication nr. 4 inventaris officiliaat door dr. G.H.A. Venner - regest 9 - 15 juni 1412 -

      Henrick Schynke van Nydegghen, ridder, en Aleyt van Rade, zijn echtgenote, heer en vrouwe van

      Walbeck, verklaren dat zij aan het altaar van de H. Swuitbert in de kerk te Walbeck ten behoeve van

      een vroegmis zeven morgen vrij eigen land hebben overgedragen, te weten 4½ morgen in der Vluet,

      een morgen opten Oesterlynck en 1½ morgen aen dem Kradenpoel geheten die Haeck.

      Medezegelt: Wynant Schynck, ridder van Aefferden, en Henrick Schynck, knaap, hun zoon.

      Perkament met zegel Henrick Schynke van Nydegghen inv. nr. 127 procesnr. 1523. 

[19] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1508 - Erfdeling van goederen tussen de

      nog levende (Hendrik Schenck van Nydeggen alias van Floershem, ridder, en Aleid van Raede):

      zoon Winand, krijgt de heerlijkheid Afferden met het patronaatsrecht van Heyen en goed van Ottersum;

      zoon Hendrik krijgt enige geldrenten en de hof ten Broke in het land van Kempen;

      de goederen te Walbeck zullen aan beide zoons vallen, Winand draagt echter zijn rechten over aan

      zijn broer Hendrik, namelijk het huis Walbeck met voorburcht, boomgaard en moeshof.

[s12c] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln neue folge V tafel 116

[s13e] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.74.

 

Uit dit huwelijk:


1.    ridder Winand Schenk von Nydeggen  -  volgt VIIa


2.    Hendrik Schenk von Nydeggen  -  volgt VIIb

 

3.    Johanna Schenck van Nydeggen - tr. 1417 [s67] met Steven van Brempt, waarbij zij als bruidschat 700

        rijnse guldens krijgt, en Steven 1000 rijnse guldens inbrengt, die beiden worden ingezet als belegging.

 

voetnoot:

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel I p. 74.


4.    Elisabeth - non bij klooster Gravendael bij Asperden - † na 29-9-1443 [18]

 

voetnoot:

[18] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1907 - Lisbeth, non te Grafenthal (dochter

        van Heinrich Schenk van Nideggen alias van Floershem, ridder, en Aleid van Rade) sticht een

        uitdeling van 33 paar schoenen per jaar aan de armen, door prior en covent (van Grafenthal)

        op st. Martinusdag met een bedrag ineens van 70 goudguldens hoofdsom. (Schenk p.32,33)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa  ridder [s67] Winand Schenk van Nydeggen [44] ook Schynck of Schinck [s67]

        geb. ??? - heer van Afferden - ruilt op 5-5-1405 de grote tienden van Afferden en krijgt daarvoor huis

        Blyenbeek met heerlijkheid en gericht van Afferden [1] [15] [44] - weldoener van klooster van

        Gaesdonck bij Goch [44] - kreeg in 1408 na overlijden van Thomas van Bellinghoven het goed ter

        Heyden in kerspel Weeze [s53] - † 1421 [s67] -

        tr. met Aleidis van Bellinchaven (Bellinghoven) - erfgename van huis Hoest -

        dr. van Thomas van Bellinghoven [s53] en Elisabeth van Oy


voetnoten:

[1] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen (Keulen 1860) - H. Ferber - p.34.

[15] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1527 - Op 5 mei 1405 sluiten Rutger van Alpen, heer

        te Gairstorp, en Luckarde van Mierle, echtelieden, een ruil met Winand Schenk van Nydeggen, ridder, en

        Aleit van Bellinchaven, waarbij eerstgenoemden goed en hof te Blyenbeek afstaan in ruil tegen de grote

        tienden van Afferden, zijnde Keuls leen. Zelfde dag wordt om toestemming gevraagd aan de leenheer zijnde

        aartsbisschop Frederik III van Keulen. Medezegelaars: Henrick Schenk van Nideggen, ridder, heer te Walbeck,

        vader van Wijnand en Henrick Schenk van Nydeggen, knape, broer van Wijnand.

        GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1554 - Op 29 oktober 1407 neemt Winand Schenk van

        Nydeggen, van Rutger van Alpen, heer te Gairstorp, in erfpacht de grote tienden van Afferden, zijnde Keuls

        leengoed, voor 25 malder rogge en 25 malder haver per jaar, en draagt deze en de burcht en hof van

        Blyenbeek op aan aartsbisschop van Keulen en wordt ermee beleend.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 106,604,605. (regest 485,4387,4389)

[s53] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.137.

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel I p. 75.


Uit dit huwelijk:


1.    Heinrich Schenck van Nideggen - maakt 1421 "maechgescheit" met zijn broer Derick en hun zusters - kreeg

        uitkeringen uit goed "Nifftrick Millinghen die kairmoelen ende alymoelen tot Goch, halve have tot Ratem en

        have tot Aferden" waar "die Here Wynantz Schinck plaghen the weysen" [s67] 

 

voetnoot:

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel I p. 88-91: 1421 "maechgescheit

        tussen Henrich en Derick Schenck van Nideggen, en hun zusters, heer Wynants kinderen"

 

2.    Derick Schenck van Nideggen - maakt 1421 "maechgescheit" met zijn broer Heinrich en hun zusters [67]

 

plus zusters


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb   ridder Hendrik Schenk van Nydeggen

          knape 1405 [15] [44] - heer van Afferden, Walbeck en Blijenbeck - bezit in 1420 stuk land in de Lankeler

          onder Afferden [16] - † 8 dec. 1452 - in klooster Grevendael (Neukloster) ligt zijn grafsteen [1] -

          tr. 1e met Aleidis van Hertefeld - dr. van ??? -

          tr. 2e met Belen Vlessenceps [44] - † na 2-2-1453 [44] - dr. van ???


voetnoten:

[16] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1664 - op 18 januari 1420 geven Henric

       Schenk van Nydeggen, heer te Walbeck, en Aleit, echtelieden, aan Johan Cranken een stuk

       land in de Lankeler onder Afferden in erfpacht. (kasteel Haag - Afferden regest nr. 136)

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 106. (regest 485). P. 235 (regest 1339) waarbij

       Derick Schenk van Nydeggen en Alheit van Buren echtelieden, op 2-2-1453 aan Belen Vlessencops

       echtgenote van Henrich Schenk van Nydeggen geven een rente van 24 malder rogge uit een hof

       aan het einde van dorp Afferden.  


Uit 1e huwelijk:


1.    Diedrich ook Dirk ook Theodorus Schenk van Nydeggen  -  volgt VIIIa


2.    Alheit Schenk van Nydeggen - geb. ??? - † na 30-9-1460 -

        tr. met Engelbert van Brempt [s9p] zu Vlodrath [s65] - drost en ambtman van Straelen - leenman van

        Arnold hertog van Gelre - geb. ??? - † na 30-9-1460 - zn. van Goertz [s9p] von Brempt en v. Oersbed

        hieruit:

        1) Engelbert von Brempt zu Vlodrath - drost van Straelen 1500 [s65] - tr. N. von Blitterswich - dr. van

            Diedrich von Blitterswich und Margarertha von Hamm genaamd Galen [s65] - ontving Vlodrath in 1473

            van zijn vader [s65]    


voetnoten:

[s9p] "Engelbert van Brempt tuchticht sijn vrouw Alijt Schenken van Nijdeggen aen 't Huijs to Vlasraedt met

         den Aenscheut die laten van Aldenhoven in der Vaeghdijen van Gelrelande voort aen 't ampt Straelen,

         en 't gelt daerop staende 1460" (RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique

         dans le duche de Limbourg - tome 31 - nouvelle serie tome XI - 1894 Roermond - p.249)

[s65] historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 208.


3.    Johan Schenk van Nydeggen  -  volgt VIIIb


4.    Agnes Schenck - non 1477 te Neuss [20]


voetnoot:

[20] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 2549 - Op 11 oktober 1477 stemt Derck

       Schenck, heer te Arcen, mede handelend namens zijn zuster Agnes, non te Neuss, namens

       Derck en Maes van Oyst en hun zuster Felicitas, vrouwe van Rickel, gelet op testament van hun

       neef Goessen Steck, toe in verkoop aan Johan en Marye van der Horst, drost van Dinslaken,

       van diverse goederen in het kerspel Walsum. (Diersfordt p.90)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIa  Dederich ook Dirk of Theodorus Schenck van Nydeggen [s8e] ook Derick Schynck [s67]

         heer van Afferden, Walbeck, Arcen, Bleyenbeek - maarschalk van hertogdom Kleef en weldoener van

         klooster Gaesdonk [s8e] - koopt in 1426 de erfpacht van de grote tienden te Afferden - werd vanuit

         Keulen in 1430 beleend met Afferden - geeft op 17-11-1481 de "Bogaerts hoeve" aan Goessen ten

         Bercken en Veesken zijn vrouw [44] - † voor 7-8-1487 [44] -

         tr. voor 2-2-1453 [s67] met Aleidis ook Adelheid van Buren - erfgename van Arcen, Lom en Velden -

         † na 7-8-1487 [44] - dr. van Johan van Buren en Aleid van Arendael/Arenthal [44]


voetnoten:

[s8e] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de

      Limbourg - tome 22 - nouvelle serie tome II - 1885 Roermond - p.400.

[17] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1729 - Op 7 maart 1426 koopt Dirk Schenk

       van Nydeggen, heer te Afferden, de erfpacht van 25 malder rogge en 25 malder haver uit de grote

       tienden te Afferden, van Johan van Mirlaar, heer te Milendonk, erfgenaam van Luckarde (van

       Mirlaar) weduwe van Rutger van Alpen (heer te Gairsdonk)

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 24:

       Op 15 juli 1437 verklaart Johan van Gruesbeke, heer tot Heumen, Malden en Beke, dat hij Derick

       Schynck heer tot Aefferden schadeloos zal houden voor borgstelling van 12 malder rogge die hij

       schuldig is aan "Henrix van Schenx ende Grietken sijnre dochter" of hun erven.

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 25-27:

       Op 3 jan. 1439 verklaart Johan van Apelteren, dat hij Derick Schinck van Nydegghen schadeloos

       zal houden voor borgstelling van 480 rijnse guldens op Willem Kelner. 

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel I p. 125:

       Op 15 jan. 1449 verklaart Johan van Boidberg, erfmaarschalk van land van Gelre, dat hij Derick

       Schinck schadeloos zal houden voor zijn borgtocht van 400 rijnse guldens bij Willem van Rijswick.

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 32-33:

       Op 15 juni 1451 verklaart Harman van Buedbergh, Sanders zoon, en zijn vrouw Aleit Hoens, dat zij

       300 rijnse guldens en renten schuldig zijn aan Dirk Schenck van Nydeggen, heer van Afferden en

       Walbeck, terug te betalen over 6 jaar. 

[-] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 2061 - Op 2 februari 1453 geven Derick Schenk

       van Nydeggen en Alheit van Buren, echtelieden, aan Bele Vlessenceps, echtgenote van Heinric Schenk

       van Nydeggen, een rente van 24 malder rogge uit de hof am Ende in Afferden. (Schloss Haag nr. 1339)

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 37-38:

       Op 2 aug. 1456 verklaren Johan van Brempt, heer te Bairsdonck en ambtman te Goch, en zijn vrouw

       Agnes van Eylerveld, dat zij Dirk Schenck van Nydeggen, heer van Afferden en Walbeck, schadeloos

       zullen houden voor diens borgstelling van 525 rijnse guldens op vrouwe Anna van der Straten en

       van Broickhuysen.

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 43-44:

       Op 3 juli 1457 verklaart Johan van Buren, heer van Arcen, dat hij zijn zwager Derick Schenck van

       Nydeggen, heer van Afferden en Walbeck, schadeloos zal houden voor diens borgstelling van twee

       brieven voor abt en convent van Camp.

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 52-53:

       Op 15 juni 1461 verklaart Henrick van Meer, ridder, heer van Weerde, dat hij Dirk Schenck van

       Nydeggen, heer van Arcen, Afferden en Walbeck, schadeloos zal houden voor diens borgstelling van

       315 gouden overlandse rijnse guldens op Anna vander Straten en van Broekhuizen.  

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 61. (regest 138). P.200 (regest 1045) erfdeling 1463

       tussen Derick Schenk van Nydeggen, heer van Afferden, Walbeck en Arcen en Aelheit van Buren,

       enerzijds en anderzijds Johan Hoen van den Broick, heer van Velroux en Maria van Buren, inzake

       nalatenschap van overleden echtelieden Johan van Buren, heer van Arcen en Aleidt van Arendail.

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 59-61:

       Op 30 apr. 1463 voor richter en schepenen van Arcen, verklaren Dirk Schenck van Nydeggen en

       Aleid van Buren, heer en vrouwe van Arcen, Afferden en Walbeck, dat zij 150 rijnse goudguldens

       schuldig zijn aan Johan Hoen van den Broick en zijn vrouw Maria van Buren, heer en vrouwe van

       Velruyz, vanwege de erfdeling, met onderpand goederen te Arcen.

[-] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 605. (regest 4394) - erfdeling op 7-8-1487 tussen de

       weduwe Alheit van Buren en haar kinderen Winand, Johan, Roelman, Derich, Henrich en Petronella.


Uit dit huwelijk:


1.    Winand Schenk van Nydeggen  -  volgt IXa


2.    Johann Schenk van Nydeggen -  volgt IXb


3.    Roelmann Schenk van Nydeggen - heer van Walbeck - erft goed te Bieze - † ongehuwd


4.    Derich Schenk van Nydeggen  -  volgt IXc


5.    Heinrich Schenk van Nydeggen  -  volgt IXd


6.    Petronella Schenk van Nydeggen - geb. ??? -

        tr. 7-9-1488 [44] met Friederich van Hüls - zn. van Friedrich van Huls en Johanna van Boedberg

        hieruit:

        1) Friederich van Huls - † jong

        2) Hermann van Huls - † jong

        3) Catharina van Huls - tr. voor 1524 Gaert ook Gaidert Haes - heer van Huls


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 107. (regest 491) - waarin op 15-4-1534 erfdeling

        werd gedaan tussen de heer van Huls en zijn vrouw en Dederich van der Lippe genaamd Hoen en

        zijn vrouw, waarbij de eersten Walbeck behouden en laatstgenoemden Afferden en Bleyenbeek.

        P. 333 (regest 2152) - waarin anno 1523 de echtelieden Gaidert Haes - heer van Huls - en Katrina

        van Huls bekennen 192 Hornse guldens schuldig te zijn aan Jan en Alitgen Pauwels en Jan en Metten

        Schynck met onderpand een weide van 9 morgen genaamt Boedbergsbend, gelegen in kerspel

        Kapellen bij huis in gen Haegh. P. 468 (regest 3217) huwelijksverdrag.

[-] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 54. (regest 70) - Godart Hase als naaste erfgenaam

        van Johann Schenk van Nydeggen, werd op 18-11-1525 door Herman, erfbischop van Keulen,

        beleend met twee-derde deel van heerlijkheid Afferden.


7.    Otto Schenk van Nydeggen - monnik in abdij Siegburg bij Keulen


8.    Thomas Schenk van Nydeggen - monnik in abdij Cornelismünster


9.     Adelheid Schenk van Nydeggen - 1463 in nieuwe klooster Gravendael bij Asperden [s51] - leeft nog in 1529


10.   Anna Schenk van Nydeggen - 10-5-1487 in klooster Gravendael bij Asperden [44]


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 605. (regest 4393)

[s51] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.241.

[-] bhic - toegang 7041 inv. 243 Grave protocol van akten van overdracht en diverse akten - nr. 104 20-5-1529 -

        waarbij betaling van 5 rijnguldens rente wordt gedaan aan Alyt Schynck van Nydeggen gevestigd op een aan

        de gemeenestraat gelegen huis en erf; een buiten de Brugpoort bij de gemene wetering gelegen kamp lands,

        wat losbaar is met 100 rijnguldens.

[-] bhic - toegang 7040 inv. 251 Cuijk schepenprotocol - Escharen nr. 155 24-4-1539 waarbij de voornoemde rente

        van 5 rijnguldens door de weduwe Geertruyt van Hoeck werd opgedragen aan Zophya van Wachtendonck abdis

        van het godshuis  s Grevendael genoemd Neyenclooster en haar mede jofferen voor voornoemt convent, geves-

        tigd op een bij de gemene straat gelegen kamp weilands van ongeveer 7½ morgen losbaar met 100 rijnguldens,

        deze rente is afkomstig van wijlen de gezusters joffer Aleyt en joffer Anna Schenck van Nydeggen, voor welke

        zielerust de abdis en de covent joffers ten eeuwige dage op alle vrijdagen zullen zingen het Tenebre facte sunt.        


11.   Elisabeth Schenk van Nydeggen - in klooster Nazareth in Geldern

 

Uit een relatie:

 

12) Rutger Schinck ook Schenck van Nydeggen - natuurlijke broer van Wynand Schenck van Nideggen [s67] -

        zijn 1498 zegel toont de SvN leeuw maar dan met een schuine streep er doorheen - schout/scholtis van

        Arcen 1492-1498 [s67] 

 

voetnoot:

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 73-75:

      Op 29 juli 1498 erkent Wynand Schenck van Nydeggen, heer van Arcen, 100 rijnse guldens schuldig te zijn

      aan zijn broer Henrick Schenck van Nydeggen, met onderpand zijn goed te Hoest en opbrengsten uit hof

      op ten Kamp gelegen bij de molen van Arcen.

      Op zijn verzoek zegelt [zie hieronder] ook zijn natuurlijke broer Rutger, zijn schout en schepenen.

 

Rutger Schynck 1498

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIb  ridder Johan Schenk van Nydeggen ook Schinck ook Schynck

         heer van halve heerlijkheid Walbeck en drost van Middelaer - pandde op 1 mei 1444 het slot en

         heerlijkheid Middelaar met den Maastol voor 5000 Rijnse guldens van Arnold van Gelder -

         hij vocht 23 juni 1468 bij de slag op 't Zand bij Straelen aan de zijde van hertog Adolf van Gelder,

         tegen Johan hertog van Kleef, en werd op dat slagveld geridderd [2] - Middelaer pandschap bevestigd in 1474

         door hertog van Bourgondie [s1a] - verwierf 29-9-1483 [2] [21] of 26-5-1482 [44] het huis Westerhout bij Druten

         van zijn zwager Wilhelm van Schoenauwen - geb. ??? - † Middelaer 24 mei 1491 [s1a] -

         begraven in koor der kerk van kruisheren klooster te St. Agatha [s1a] [2] -

         tr. met Irmgard ook Ermgard van Leyenbroeck tot Schönau (Schoenauwen) -

         dr. van Otto van Schonau en Liesbeth Hessel [s11c]


voetnoten:

[s1a] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1900 p.45.

[2] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen (Keulen 1860) - H. Ferber - p.35, 36.

[21] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 2632 - Op 29 september 1483 kopen Johan

      Schenk van Nydeggen en Irmgard van Schoenau, echtelieden, van Willem van Schoenau (gehuwd

      met Lisbeth), zwager resp. broer, het verbrande huis c.a. Westerholt voor 933 rijnse guldens en

      een jaarrent van 25 guldens, te incasseren na de dood van Willem door diens zoon Otto van

      Schoenau, losbaar met 185 guldens. (Schenk p.36)

[s11c] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln V tafel 171.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 226. (regest 73,486) - voor de richter tussen Maas en

      Waal, dragen over op 26-5-1482 Willem van Schoenauwen, Lysbeth zijn vrouw en Otto hun zoon, aan

      Johan Schynck, ridder, het hof genaamd Westerhout in kerspel Druten.

[-] archief Nijmegen - 469 Nijmeegse broederschappen 1330-1965 - inv. 662/663 - 1/2 jan. 1491 waarin

      burgemeesteren, schepenen en raad der stad Nijmegen erkennen aan Johan Schenck van Nydeggen,

      ridder, heer tot Walbeke, een lening van hem van 400 Rijnse guldens waarvoor hij jaarlijks 24 Rijnse

      guldens rente ontvangt, in plaats daarvan zullen zij zijn huis in de Bruederstraten bevrijden van 4

      oude schilden jaarlijks en 6 oude schilden aan 't Heilige Kruis. 


Uit dit huwelijk:


1.    Otto Schenk van Nydeggen  -  volgt IXe


2.    Arnold Schenk van Nydeggen  -  volgt IXf


3.    Lyffard Schenk van Nydeggen - geb. ??? - † 29 aug. 1484 - begr. in St. Agatha -

        tr. met Christoffel van Wylack (Wylich) - heer van Grubbenvorst, Huet enz. - drost van Gennep -

        geb. ??? - † 18-6-1500 [s12g] - zn. van Goddart van Wylich en Jutta van Bylandt

        hieruit:

        1) Otto van Wylack - heer van Hueth, Grubbenvorst, Harsdonck, Warmel en Rosau - drost van

            Gennep - † 4 juni 1557 - begr. in St. Agatha - tr. 3-7-1527 met Elisabeth van Buderich en

            Gronstein tot Rosau [s12g] - geb. ??? - † 3 juni 1541


voetnoot:

[s12g] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln neue folge V tafel 73.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXa   Winand Schenk van Nydeggen

         heer van Arcen, Velden en Schandelo - geb. ??? - † voor 29-6-1503 [44] -

         tr. 5 jan. 1489 [44] met Johanna van der Donck - geb. ca. 1470 - † voor 1517 -

         dr. van Claes van der Donck tot Bycht - heer van Obbicht, Papenhoven, Oy van Petersum [44] en

         Neerharen [s7b] en Oyde van Petershem -

         relatie met NN


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 319,605. (regest 2071,4396)

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 72:

      Op 15 okt. 1492 erkent Plyps van Eyll 5 guldens te hebben ontvangen van Wynand Schenck, heer te Arcen,

      uitgaande van de molen te Well, waar hij jaarlijks recht op heeft, volgens obligatie van Johan van Arendall

      waarvoor Wynand en anderen borg voor hadden gestaan.  

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 73-75:

      Op 29 juli 1498 erkent Wynand Schenck van Nydeggen, heer van Arcen, 100 rijnse guldens schuldig te zijn

      aan zijn broer Henrick Schenck van Nydeggen, met onderpand zijn goed te Hoest en opbrengsten uit hof

      op ten Kamp gelegen bij de molen van Arcen. Op zijn verzoek zegelt ook zijn natuurlijke broer Rutger, zijn

      schout, en schepenen van Arcen. 


Uit dit huwelijk: 1 wettige dochter


1.   Aleidis ook Adelheid Schenk van Nydeggen [vernoemd naar grootmoeder Aleid van Buren]

       geb. ca. 1484 - erfdochter van Arcen - vrouwe tot Arcen, Grubbenvorst, Afferden, Blyenbeek en Bettgen-

       hausen - eigenaar 1512 [s39] van halve tienden en patronaatsrecht te Arcen - ontvangt in 1528 het huis

       Grebben, halve heerlijkheid Grubbenvorst en Velden met de molen, visserij en "Bongart" enz. [s9m] -

       erfdeling op 15-4-1534 tussen Dederich van der Lippe genaamd Hoen en zijn vrouw en heer van Huls en

       zijn vrouw, waarbij eerstgenoemden Afferden en Bleyenbeek behouden en laatstgenoemde Walbeck [44] -

       koopt op 29-8-1540 met haar man Dederich von der Lippe genaamd Hoen voor gericht van Afferden de

       tienden van heerlijkheid Afferden, van het echtpaar Adrian van den Bylant en Anna van Virmundt [44] -

       voor de dings-stoel van "Mund und Titz" ontvangen op 9-4-1546 echtpaar Dederich van der Lippe genaamd

       Hoen en Aelheit Schenk van Nydeggen ¼ deel van Betgenhausen incl. enkele tienden, van de erfgenamen

       van Ruther van Konigshoven [44] - zij kopen op 6-9-1550 van deken en kapittel van de vrije edele stift St.

       Gereon te Keulen, 48 morgen akkerland bij Betgenhausen gelegen [44] - † Afferden 21 dec. 1555 [s7b] [s8d] -

       tr. 1e 29 juni 1503 [s8f] [44] met Reyner van Gelre - geb. ca. 1476 - heer van Grunvoort - drost op de Veluwe

       1517 [s67] [s8f] - kreeg op 2-3-1502 van zijn broer Karel van Egmond hertog van Gelre 12 morgen land in de

       Mofften bij Grunsfoort op de Veluwe, zijn vrouw kreeg later lijftocht hierover [44] - † 11-11-1522 -

       natuurlijke zn. van hertog Adolf van Egmond-Gelre en NN [s7b] -

       tr. 2e 1529/1530 [s7b] [j] met Dederich van der Lippe genaamd Hoen tot Betgenhausen -

       overste - heer van Grubbenvorst, Afferden en Blyenbeck - † Afferden 9 mrt. 1565 [s20] -

       zn. van Reinier van der Lippe tot Dreveren [s18c] en N. van Kriekenbeek

       uit 1e huwelijk:

       1) Winand van Gelre - kanunnik te Xanten [D] [Ferber blz. 94]

       2) Carl van Gelre - kanunnik te Xanten [D] - leeft 18 juli 1523

       3) Johanna van Gelre - stiftsdame te Neuwerk [Ferber blz. 94]

       4) Derick van Gelre - heer van Arcen - † 1570 - tr. ca. 1536 met Friederica van Voorst en Keppel - geb. ca. 1521 -

            † 1577 -  dr. van Friedrich VII van Rechteren - heer van Vorst en Keppel en Judith van Aeswyn

       5) Catharina van Gelre - erfgename van Walbeck - tr. 1e Gerard van Eys - heer van Veusdael -

            tr. 2e Heinrich van Steprath

       6) Anna van Gelre - geb. ca. 1505 - † ca. 1535 - tr. 1517 met Johan Quadt van Wickradt - geb. ca. 1495 -

            † ca. 1570 - zn. van Diederik Quadt van Wickradt [3]

       7) Valerius van Gelre - leeft 1528-1561

       8) Henrica van Gelre - stiftsdame te Neuss [Ferber blz. 95]

       uit 2e huwelijk:

       1) Caspar van der Lippe genaamd Hoen - geb. ??? -† na 1603 -

           tr. 1e voor 14-6-1561 met Cornelia van Harff  - † voor 31-12-1565 - dr. van ??? -

           tr. 2e 31-12-1565 met Gertrud von dem Byland - geb. ??? - † na 1603 - dr. van Roelman von dem Byland -

               heer van Spaldorp en drost van Ravenstein - en Barbara van Virmundt

       natuurlijke broer [44] van Caspar van der Lippe:

       2) Reiner Hoen - tr. Anna van Wansum 


voetnoten:

[39] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1895 - p.43 - de avond voor st. Jacobus 24 juli 1512 voor

      schout Johan van den Hatert hebben de heer en vrouw van Arcen Reinier van Gelre en Aleidis Schenck

      van Nydeggen de patronaatsrecht van kerk Arcen en de helft van de tienden te Arcen gekocht van het

      echtpaar Herman van Krieckenbeck genaamd Baerlo en Margareta van Nyvenheim. Eigenaar andere

      helft was Johan van Vlodorp.

[-] register op de leenaktenboeken van vorstendom Gelre en graafschap Zutphen overkwartier - p.20 -

      Reiner van Gelre heer tot Aerssen, drost op Veluwen, ontving in 1514 in leen de hof "te Rade" bij

      Nideggen gericht Wetten. Zijn zoon de onmondige Valerius van Gelre werd ermee beleend op 1 april

      1528 via zijn moeder Alijt Schenck van Nydeggen. Zijn moeder behoudt de tucht.   

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 92-93:

      Op 4 dec. 1517 voor richter en schepenen van Geldern, verklaart Mertten Schenck, natuurlijke broer

      van Aleid Schenck van Nydeggen, vrouwe van Arcen, dat hij is opgevoed door Reyner van Gelre, drost

      op de Veluwe, en diens vrouw voornoemd. Nu hij huwt met Heesken Cluyten, dochter van Maes en

      Geertgen, en weduwe van Gerit Schietmans, heeft hij van Reyner en Alydt een huwelijksgeschenk van

      100 gouden kronen ontvangen. Indien er uit dit huwelijk geen wettige nakomelingen komen, dan zal dat

      bedrag aan de schenkers terugvallen of hun erfgenamen.    

[-] Gelders archief - 2000 oud archief Arnhem - archief stukken 1321, 1324 en 1325 - waarin eerst voor schepenen

       van Arnhem, broeder Derrick Momme convers in klooster Monickhuysen bij Arnhem namens de prior broeder

       Anthonis van den Grave, overdragen aan Reyner van Gelre heer tot Arssen drost van de Veluwen en zijn vrouw

       Alijt Schenck van Nydeggen, een huis c.a. te Arnhem in de straat die van "Conynckstraite voert naar het st.

       Agnietenklooster" met de 4 behorende schaarweiden "in het Arnhemerbroick in Doirnyncks kempken, welke aan

       het klooster zullen blijven behoudens inlossing, evenals een rente van 2 pond en 1 hoen 's jaars". Daarna verkocht

       Aleyt Schenck van Nydeggen, vrouwe tot Arssen, weduwe van Reyner van Gelre, en haar zoon "Kaerle van Gelre"

       deze huis aan meester Herman Kyespennynck doctor, wat op 18 juli 1523 voor schepenen van Arnhem door de

       verkopers werd overgedragen aan genoemde koper.

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 20 - hoff te Rade ook ingen Rade bij

       Nideggen: Valerius van Gelre, onmondig, met zijn moeder Alijt Schenck van Nydeggen, beleent als erve sijnes

       vaders Reiners, 1 april 1528. Zijn moeder beoudt hare tucht. Zijn broer Diedrick van Gelre, heer van Arcen

       krijgt uitstel, 4 jan. 1550. Catrin van Gelre, huysfrou Gerrits van Eys ontvangt haar deel 29 nov. 1559.

       Diderich van Gelre, heer tot Arcen werd ermee beleend 22 okt. 1565. Reiner van Steprade, erve zijn moeder

       Catrin [van Gelre] ontfrangt haar deel 11 nov. 1570. Reiner van Gelre, heer tot Arcen, erve zijns vader Diedrix,

       ontfangt den hof ingen Rade met alle toebehoren in nederampt van Gelre, in de kerspel van Wetten van ouds

       tot Gelderse rechten, 15 augustus 1580. 

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 298. (regest 1897) waarin op 18-5-1536 Alyd Schenk

       van Nydeggen, vrouwe van Arcen, Grubbenvorst en Afferden, en haar kinderen Derick en Catherina,

       aan Martin Schinck, Alyds natuurlijke broer, en Hesken zijn vrouw, heeft overgedragen een halve huis

       en erf in de Issumer straat te Geldern, welke vroeger was bezeten door Jan van Dungelen. Aanhechsel

       van 1537 door haar zoon Valenus van Gelre waarmee de schenking werd bevestigd.

[28] Genealogie van Grants van der Donck - schepenbank Gelre? - in 1549 herroepen voor schepenbank

       Gelre, door Alydy Schenk van Nydeggen dat zij verkocht heeft aan haar natuurlijke broer Marten,

       gehuwd met Hester Cluiten, een goet bestaande uit de helft van een huis en erve in Gelre inde ............

       straete tussen de huis en erven van Jan Hoyen en Jan Kaetz, voor aan de straat gelegen. Hergekomen

       van zalige Anne, huijsvrouwe van Jan van Dungelen.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 57,100,107,319,492. (regest 101,444,445,491,2071,3442)

[-] boek inventaris archief kasteel Haag 2008 - regest 3438-3441 en 3450 aangaande Caspar van der Lippe

       die 31-8-1548 een huwelijksverdrag had met Walrava [huwelijk niet doorgegaan] en maakt op jan. 1604

       zijn testament met zijn 2e vrouw Gertrud von dem Byland. 


Uit een relatie:  2 natuurlijke kinderen 


2.    Martin Schenk -  volgt Xa


3.    Winand Schenk - richter van Afferden

 

voetnoten:

[3] KB - aanvraagnr. 133 M 95 - Album amicorum van Walraven van Haeften fol. 97r (1599). 

[s7b] LGOG "Publications" - Grafstenen deel I - p.9.

[s8d] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de

         Limbourg - tome 22 - nouvelle serie tome II - 1885 Roermond - p.399.

[s8f] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de

         Limbourg - tome 22 - nouvelle serie tome II - 1885 Roermond - p.401.

[s9m] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de

         Limbourg - tome 31 - nouvelle serie tome XI - 1894 Roermond - p.159.

[6] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen (Keulen 1860) - H. Ferber - p.85.

[s18c] Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg (1961) - J. Belonje - p.9.

[s21] De Maasgouw 1940 LGOG - p.4.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXb   Johann Schenk van Nydeggen ook jonker Johan Schynck [44]

         heer van Blyenbeck en heerlijkheid Afferden - erft goed te Ottersum en de 4 hoven van

         Blyenbeck namelijk: Uldenhof, Vogelshegge, Bulshefe en "hyn Cronens nu Bosshof" -

         beleent Lenart Moeven op 9-4-1491 met 12½ morgen land en 2 morgen bos in heerlijkheid

         Afferden [44] - draagt op 29-11-1513 voor gericht van Afferden 2 koeweiden over aan Cuin

         van Baerle [44] - verkoopt op 22-2-1514 aan zijn natuurlijke zoon Kersten (Christian) het

         water beginnende bij de weerd van Dornenbos en eindigende bij Stutmans akker behorend

         bij heerlijkheid Afferden [44] - geb. ??? - † 1515 ongehuwd -

         relatie met NN - dr. van ???


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 62, 64. (regest 143,144,164).   P. 674 (regest 5002) - op

       30-11-1489 beleent Johann Schenk van Nydeggen, heer van Afferden, zijn neef Johan van Oist, met een

       erfpachtcijns in heerlijkheid Well.


Uit deze relatie:  5 natuurlijke kinderen [7]


voetnoot:

[7] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen (Keulen 1860) - H. Ferber - p.86.


1.    Heinrich Schenk - pastoor van Afferden - † 1537 - heeft natuurlijke kinderen?


2.    Christian ook Kersten Schenk  -  volgt Xb


3.    Lambert Schenk  -  volgt Xc


4.    Johann Schenk


5.    Johanna Schenk

        tr. 1508 [44] Albert van Redinkhoven - scholtis van Doesburch [44]


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 607. (regest 4398)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXc   Derich Schenk van Nydeggen

         heer van Walbeck 1501 - sinds 1515 heer van Afferden en Blyenbeck - sinds 1517 heer van Hoest bij

         Weeze [s47] - deed op 22 juli 1519 afstand van een huis aan zijn natuurlijke zoon Diedrich [52] -

         † Blyenbeck 3 aug. 1525 (ongehuwd) - had alleen natuurlijke kinderen [44] -

         relatie 1e met Catherina Rutten - geb. Arcen - dr. van ??? [7] -

         relatie 2e met Aertgen Burgers - geb. Arcen - dr. van ??? -

         relatie 3e met Aleid ook Alheit Cüsters - geb. Afferden [s48] - dr. van ???


voetnoten:

[7] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen (Keulen 1860) - H. Ferber - p.86.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 515. (regest 3642) - voor gericht van Afferden geeft

        Derick Schenk van Nydeggen zijn natuurlijke kinderen alle roerende goederen te Niftrik.

[-] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 515. (regest 3643) - oordeel van schepengericht te

        Nijmegen, waarbij op 5-6-1546 Derich van der Lippe genaamt Hoen tegenover de natuurlijke kinderen

        van Derich Schenk van Nydeggen heeft toegekend de bezit van hof [=Hoenerhof] te Niftrik.

[s47] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.141 - op 1517 vermaakt Heinrich Schenk op zijn sterfbed, die samen woont met

        Aleid v. Hegeraet a. Weeze, aan zijn broer Diedrich het huis Hoest, zijn andere 2 broers wijlen Rolmann

        en Johann waren ook erfgenamen van Walbeck en Afferden.

[s48] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.141 - Diedrich Schenk "zu Hoest, Walbeck und Blienbeck lebte mit Aleid Custers

        aus Afferden im concubinat und hatte mit ihr 9 kinder".

[s52] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.136 - kwijting door Anna van Berlaer, vrouw van Diedrich Schenk van Nydeggen,

        zoon van Diedrich en Maria van Galen en door haar man die op 3 februari 1554 aan Franciscus van

        Loe tot Wissen, drost van Goch en Holte, vanwege aan hem verkochte huis tot "Dornick und Katerwick

        in der bauerschaft in gen Eighen im gericht von Kervenheim" die jonker Diedrich Schenk van Nydeggen,

        heer tot Walbeck, op 22 juli 1519 aan zijn natuurlijke zoon Diedrich afstand van had gedaan.


Uit 2e relatie:  1 natuurlijke kind


1.    Otto Schenk - woont in Goch - † voor 27-7-1527 want niet hij, maar zijn (half) broer Derich werd beleend

        met heerlijkheid Afferden en huis Bleyenbeek [44]


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 54. (regest 73)


Uit 3e relatie:  9 natuurlijke kinderen [s48]


2.    Derich Schenk  -  volgt Xd


3.    Peter Schenk - schilder


4.    Heinrich Schenk  -  volgt Xe


5.    Johann Schenk - bierbrouwer - had bierbedrijf in Afferden - later naar Boxmeer?

 

voetnoot:

[-] GA Gennep [sinds mei 2010, daarvoor Landesarchiv Nordrhein-Westphalen - Gesamtarchiv von Romberg,

        bestand Haus und Herlichkeit Heyen] - ordn. 2 opname nr. 0388-390 - 13 augustus 1526 - "beleidungh

        tusschen die herlickeitt Heijden unnd Boxmer over een stuk land dat van jonker Derick Schenck en jonkheer

        Jan Schenck, zijn broeder, beide heren van Afferden was en gelegen tegen die Steijll over. Daar lag een

        grenssteen vortitz en een alde beeck, daer nue die wech hingaet langs die Maese".


6.    Winand Schenk


7.    Adelheid Schenk


8.    Maria Schenk - geb. Arcen - † St. Pieter (Maastricht) 10 mei 1536 - sinds 1513 dienstmaagd bij vrouwe

        van Frynatten geboren Aleid Hoen van den Broeck -

        tr. 20 jan. 1518 [s13h] met Franz van Limburg - geb. 1498 - † St. Pieter (Maastricht) 8 aug. 1557 -

        brouwer en schepen bij st. Pieter bij Maastricht - zn. van Claes van Limburg en NN

        hieruit:

        1) Frans van Limboch - geb. St. Pieter (Maastricht) 2 febr. 1529/1530 - † Emden (D) 22 nov. 1589 [37]


voetnoten:

[s13h] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.81.

[37] Rootsweb Loren familie id nr. I57797.


9.    Margaretha Schenk

 

10.  NN


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXd   Heinrich Schenk van Nydeggen

         heer van Hoest bij Weeze - erft 5 hoven te Weeze en hof "aen gen Eijndt" te Afferden -

         † sterfbed 1517 [s47] - relatie met Aleid van Hegeraet ook Heigeraidt a. Weeze [7] [s47]

 

voetnoten

[s47] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) - 

        dr. Robert Scholten - p.141 - op 1517 vermaakt Heinrich Schenk op zijn sterfbed, die samen woont met

        Aleid v. Hegeraet a. Weeze, aan zijn broer Diedrich het huis Hoest, zijn andere 2 broers wijlen Rolmann

        en Johann waren ook erfgenamen van Walbeck en Afferden.

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 73-75:

        Op 29 juli 1498 erkent Wynand Schenck van Nydeggen, heer van Arcen, 100 rijnse guldens schuldig te zijn

        aan zijn broer Henrick Schenck van Nydeggen, met onderpand zijn goed te Hoest en opbrengsten uit hof

        op ten Kamp gelegen bij de molen van Arcen. Op zijn verzoek zegelt ook zijn natuurlijke broer Rutger, zijn

        schout, en schepenen van Arcen. 


Uit deze relatie:  6 natuurlijke kinderen [s47]


1.    Derick Schenk - vicarius van Weeze 1525

 

voetnoot:

[-] Weeze lijgewinsboek: "die kercke van Weze is luijdt schepens brief den vicario s. Nicolai, uijt die kerckelicke

     middelen, iaerlix schuldigh te betaelen vijf golt gulden, ieder goldtgulden gerekent voor dertigh stuver brabants,

     van een capitael van honderd enkele churfursten golde gulden, telck capitael die kerckmeester uijt beveell den

     halffluijden und gemeine kerspels luijden des kerspels van Weze, van den vicario heer Derick Schenck tot die

     cappe des torens op te brengen, opgenomen hebben. Anno 1525 in vigilia s. Joannis baptistae".


2.    Johann Schenk


3.    Gijsbert Schenk - † na 6-3-1541 ws. Bergen [44]


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 235. (regest 1341) - verdrag 6-3-1541 tussen Dederich

      van der Lippe genaamt Hoen en Gisbert Schenk, Heinrich's natuurlijke zoon, waarbij eerstgenoemde

      de hof "aan gen Eyndt" te Afferden behoudt en laatstgenoemde het goed te Bergen.


4.    Otto Schenk


5.    Alheidis Schenk


6.    Catharina Schenk


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXe   ridder Otto Schenk van Nydeggen

         heer van Walbeck - drost van Wachtendonck en Geldern [22] - bewaarder van stad en slot Wachtendonck

         1505 [23] - heer van stad en heerlijkheid Wachtendonck [24] - † Wachtendonck 14 apr. 1518 -

         begr. in parochie kerk van Wachtendonck -

         tr. met Aleidis van Goor [s12b] - dr. van Alard van Goor tot Kaldenbroeck en Bela van Kessel [s13f]


voetnoten:

[s68] RHCL Maastricht 01.001 - Staten van Overkwartier van Gelder deel van inv. nr. 109 - regest nr. 90:

       Pelland - dinsdag 17 sept. 1538 - Hendrick Schenck van Nijdecken, heer in Walbeck en drost van

      het land van Wachtendonck, verklaart op verzoek van Evert van Dript, eigenaar van de heerlijkheid

      Pellandt, dat hij de onderdanen van die heerlijkheid niet meer zal belasten met diensten en betalingen.

       Zoals dat werd gedaan sinds de beleg van Wachtendonck in 1501 eerst door zijn vader ridder Otten

      Schenck van Nydeggen, later door hem. Hij zal de heerlijkheid weer beschouwen als afgezonderd

      van het land van Wachtendonck, zoals voorheen.

[-] Gelders archief - 0243 charter verzameling - archief stuk 1158 - 6 maart 1502 - schuldbekentenis door

       hertog Karel van Gelre van 2000 gulden ten behoeve van Ott Schenck van Nydeggen. 

[22] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 2997/2998 - Otto Schenk van Nydeggen,

       heer van Walbeck, drost van Geldern, heeft op 20 september 1503 's nachts onverhoeds stad

       Wachtendonck verovert, de burcht Wachtendonck blijft vooralsnog in Kleefse hand.

       Bij de belegering daarvan steunt Venlo met haar kanon "die bonte Griet". Op 8 april 1504 moet

       de bezetting van de burcht kapituleren. (Wachtendonck p.110,111).     Op 20 september 1503

       had Karel, hertog van Gelre, stad Venlo bericht om inneming van Wachtendonck en verzoekt,

       haar artillerie, kruit en kogels ter beschikking te stellen aan Otto Schenck om de burcht aldaar te

       veroveren, wat kort daarop volgde. (Venlo inv. 2422).

[23] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3047 - In September 1505 biedt Otto

       Schenk van Nydeggen, bewaarder van stad en slot Wachtendonck, voor Karel, hertog van Gelre,

       zijn diensten en dat goed aan Philips (de Schone), koning van Castilie enz. tegen betaling van

       20.000 rijnsguldens als vergoeding voor gemaakte kosten, indien de koning hem het goed niet

       erfelijk wil laten bezitten. In geval van overdracht zal de koning 25 voetknechten in die plaats

       legeren en Otto 400 philipsguldens per jaar uitkeren. (Schenk p.39)

[-] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3057 - Op 26 december 1505 gaat Ott Schenk

       met zijn bezittingen en pandschappen over naar de partij van Filips de Schone en de hertog van

       Kleef. (Struick p.69)

[-] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3102 - juli 1507 Ott Schenk in Wachtendonk

       wordt belegerd door Gelderse troepen. (Struick p.117)

[-] GA Venlo - stadsbestuur 1272-1795 - 23 mei 1508 Otto Schenck van Nydeggen, ridder, heer van Walbeck,

      drost etc. verleent vrijheid en geleide tegen roof, brand, brandschatting etc. voor Gairt van Nyvenheim's

      huis, gezin, have en beesten, zonder uitzondering, behalve voor Gairt persoonlijk, vanaf heden tot st. Remigius

      eerstkomende. [met papieren wapen zegel van Otto]   

[24] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3211 - Week van 3-7 juli 1517 heeft Karel,

      hertog van Gelre, zich verzoent met Otto Schenk van Nideggen, ridder, heer van Walbeck, drost

      te Wachtendonk, met de zijnen, die de zijde van Bourgondie hadden gehouden, waaronder zijn

      broer Arndt, zijn zoon Henrick Schenck, Otto van Bylandt, heer te Well, Willem Vell, Gairt van

      Mekeren en anderen, die hem te paard of te voet hadden gediend. De hertog zal hem de brieven

      geven, die Margriet, dochter van Albert van Lawick, had over het drostambt van Geldern.

      Otto zal slot, stad en heerlijkheid Wachtendonk levenslang bezitten zonder rekenschap aan de

      hertog en na hem zijn erfgenamen totdat de hertog het lost met 17.000 enkele gouden rijnsguldens.

      Otto zal het pand aan niemand anders overdoen, de kosten voor verbetering van de vesting zal de

      hertog betalen bij inlossing van het pand. (Nijhoff VI 855-857 en Schenk p.39,40)

[s12b] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln neue folge V tafel 50.

[s13f] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.76.


Uit dit huwelijk:


1.    Heinrich Schenk van Nydeggen  -  volgt Xf


2.    Elisabeth Schenk van Nydeggen - woont op kasteel Macken ten zuiden van Vierlingsbeek [43] -

        geb. ??? - † 11-12-1551 [s12b] -

        tr. 1e met Adriaen Otto van Bijlandt - heer van Well - † 20-1-1521 -

        zn. van Hendrick van Bylandt en Johanna van Arendael -

        tr. 2e voor 13-12-1532 [44] met Jacob van Domburg - ridder en heer van Domburg en St. Aagtekerke [s35] -

        stadhouder van overkwartier Gelre - zn. van Adriaan van Duijnenburg en Geertruyt van Borsselen [s35] -

        hieruit:

        1) Adriaan van Bylandt - werd na overlijden van vader in 1521 heer van Well [43] - katholiek opgevoed

            maar uitermate ketters - jonker Adrian von dem Bylant en zijn vrouw Anna von Virmundt verkopen op

            29-8-1540 voor gericht van Afferden, de tienden van heerlijkheid Afferden aan Dederich von der Lippe

            genaamd Hoen en Alheit Schenk van Nydeggen [44] - tr. met Anna van Virmond ex burcht van

            Neerssen aan de Niers [43]


voetnoten:

[s35] RHCL Maastricht - De Nederlandse Leeuw 1990 - p.152.

[43] boek Well en wee 1980 - Th.W.J. Driessen - p.91-93.

[-] register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen 1924 - p. 211 -

     Elisabeth Schenck van Nydeggen, weduwe van Otten van Bilant heer tot Wel, Henricks zoon, werd op 30

     juni 1521 beleend met 45 morgen land, gelegen tot Halderen, tot eenen Valckenborchs leensrecht ge-

     weest. Dit recht werd op 14 mrt. 1539 door Roelman en Adrian van den Bilant getransporteerd op Johan

     en Jacob van Bronchorst.

[-] register op de leenakteboeken van het vorstendom Gelren en graafschap Zutphen 1924 - p. 212 -

     Elisabet Schenck van Nydeggen, weduwe Otten van Bilant Henrickssoon, werd op 30 juni 1521 beleend

     met 35 morgen land in kerspel Bemmel, tot eenen Kuycx leen met vijf marck te verhergewaden. Ook deze

     werden in 14 mrt. 1539 getransporteerd aan van Bronchorst.   

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 57,610. (regest 101,4431)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXf    Arnold (ook Arnt) Schenk van Nydeggen

         drost van Middelaer [s1] [f] - koopt 1484 land in Druten [44] - werd op 2-12-1487 door Adolf graaf van

         Nassau, leenstadhouder beleend met huis en burcht Hillenraedt in heerlijkheid Swalmen, met recht op het

         Elmpter bos [44] - verkopen 1489 huis in Roermond [8] - † 5 juli 1526 [s1] - begr. te St. Agatha (bij Cuijck) -

         tr. slot Hillenraad 23 sept. 1486 [s1] [44] [a] [h] met Isabella van Oest ook van Oost -

         erfgename van Hillenraad - † 15 april 1502 - begr. te St. Agatha (bij Cuijck) -

         dr. van Derich van Oest en Aleida van Tusschenbroek genaamd Eggenraide


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 226. (regest 1260) - Ot van Drueten en Berta zijn vrouw

       verkopen op 4-5-1484 aan Arnt Schenk van Nydeggen 4½ morgen land genaamd "den Daelacker" in

       kerspel Druten. Belening p. 354 (regest 2320).  Huwelijkskontrakt p. 610 (regest 4426).

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 108 - slot Hillenraed ende huis tot Swalmen:

      Arnt Schenk van Nydeggen na dode Peter van Eggenrade, ontvangt de burcht tot Hellenrade, in inhoud "sijner

       hijlixbrieven" anno 1487. Christopher Schenk van Nydeggen, erve sijner moeder Ysabel van Oest, werd ermee

       beleend 5-5-1528. Hij vernieuwd de eed 13 april 1539. Zijn onmondige kinderen werden ermee beleend 11

       juli 1544. Hun oom Johan Schenk van Nydeggen is hulder. Arnt Schenck vernieuwd de eed 1 juni 1556.

[8] archief Roermond - Res Gestae Roermond III - inv. nr. 1051 - Arnt Schenck van Nydeggen en Isabele van Oest,

       echtelieden, verkopen 2 januari 1489 een huis c.a. in de Oliestraat, tussen die van Heynrick van der Kraicken

       Lambrechzoon en Heyn Geldoffs, zoals Isabele van haar vader Derick heeft geerfd, aan Heyn Geldoffs en Styne,

       echtelieden. (Hoofdgerecht 310 fol.37v)

[-] archief Nijmegen - oud archief inv. 615 - Nijmegen 10 aug. 1511 - de magistraat van Nijmegen geeft, vanwege

       Karel hertog van Gelre, aan de ingezetenen van Middelar en aan die van de aan Arnt Schenck van Nijdeggen

       toebehorende st. Anthonishof gelegen bij Mouwick en een hoeve gelegen voor het huis Middelar, een vrijbrief

       voor de duur van 11 weken, op voowaarde dat zij op generlei wijze met de vijand gemene zaak maken.  

[-] archief Roermond - hoofdgerecht inv. nr. 485 - proces nr. 3158 regest 54 - Middelaer 2 juli 1521,

       Henrick Schenck richter, en Aelbert Henricks en Johan Wyllems gerechtslieden te Middelaar, verklaren dat

       Peter Lezier met toestemming van zijn echtgenote Nael, een erf en kamp bij de Plasmoelen, waar Johan

       Lezier en Hesken vroeger woonden, alsmede een vijver grenzend aan de Molendijk, hebben overgedragen

       aan Arnt Schenck van Nydeggen, heer te Hollenraedt.

[s62] RHCL Maastricht - magazijnlijst 16.1111 huis Kessel inv. 7 - dokument tussen 5-7-1526 en 27-10-1530 -

      overeenkomst tussen gebroeders Johan en Christoffel Schenk, zonen van Arnt Schenck van Nydeggen

       zaliger en Ysabeel van Oest zaliger, waarin Johan als oudste zoon krijgt toebedeeld, de huis, heerlijk-

       heid en pandschappen van Myddeller [Middelaar bij Mook] in gericht Groesbeek wat aan hun vader

       was verleend door hertog Arnt van Gelre, inbegrepen alle gebruiken en renten. Uitgenomen de st.

       Anthonis hof met alle toebehoren, weilanden en kempen wat in gebruik is bij Herman van Wachtendonck

       drost tot Kranenburg en "ioffer Aleydt Schenck zyn huijsfr(ou)we". Ook uitgenomen "den

       alingen hoff mytt(en) heylande ind allen anden syne toebeho(ren) aen gen plassmoelen in dye heer-

       lich(ei)t van Groessbeeck" en andere landerijen in heerlijkheid Middelaar "geheyten den Syllersthe

       beemde, mit oeck twelff hornsse guld(en) t s iaers, outter Iohan Lesiers ho[f]stat, welck voerss hoff myt

       beyden den kempen landtz ende twelff hornsse gulden ioffer Merije van Broeckhuijssen hoe(ren) leven-

       lanck heb(ben) besitten". Johan zal ook betalen alle schulden van hun zaliger vader en diverse jaar-

       getijden zoals t.b.v. drost van Straelen, nonnen binnen Nijmegen, hun vader Arnold zaliger en Henrick

       Schenck zaliger scholtis van Middelaar etc. 


Uit dit huwelijk:

 

1.    Johan Schenk van Nydeggen  -  volgt Xg


2.    Christoffel Schenk van Nydeggen  -  volgt Xh


3.    [Maria] Adelheid Schenk van Nydeggen - † Roermond 27 okt. 1530 [10] - begraven te Cranenburg [s54] -

        drostin in Kranenburg [10] - zuster van de non Anne Schinck [s69] -

        tr. 1521 [25] met Hermann van Wachtendonk zu Germenseel - geb. ca. 1480 - † ??? -

        begraven te Cranenburg [s54] - landmaarschalk bij de 4-landen-vereniging Kleef, Gulick, Berg en Mark -

        hij werd 1540 door hertog Wilhelm van Julich uitgezonden als bruid-werver naar Johanna, koningin van

        Navarra [s65] - zn. van Arnold van Wachtendonck en Christine van Horst bij Keufz [s65]

        hieruit: [s65]

        1) Arnold von Wachtendonck zu Garmenseel und Hulshausen - tr. 1564 Elisabeth von Loe zu Wissen -

            dr. van Franz von Loe zu Wissen en Sophia von Nesselrode [s65]

        2) Isabella von Wachtendonck - tr. Wessel Loe - zij tr. 2e Wimar Bodelswein [s65]

        3) Wilhelmina von Wachtendonck - tr. Hermann Haes zu Turnich - zij tr. 2e Erasmus Schall von Bell [s65]

        4) Otto von Wachtendonck - heer van Bisenberg en Loen - drost van Kleef - † 1592 -

             tr. 1555 met Margaretha von Nerode [s65]

        5) Arnolda von Wachtendonck - tr. Joist von Eller zu Laubach - zij tr. 2e Philip Roist von Wers [s65]

        6) Christine von Wachtendonck - tr. Johan von Biland zu Spaldorf [s65]  


voetnoten:

[10] GA Roermond - Res Gestae Roermond III - inv. nr. 1681 - Aleydis Schinck van Nideggen

       genaamd van Wachtendonck, drostin in Kranenburg, sterft 27 oktober 1530, zuster van Anna

       Schenck, non in OLV Munster. (Necrologium Munster p.262)

[25] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3252A - 1521 huwelijkse voorwaarden

       tussen Herman van Wachtendonck en Aleid Schenk van Nideggen. (Chateau Lexhy nr. 862)

[s54] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

      dr. Robert Scholten - p.123.

[s62] RHCL Maastricht - magazijnlijst 16.1111 huis Kessel inv. 7 - dokument tussen 5-7-1526 en 27-10-1530 -

      overeenkomst tussen gebroeders Johan en Christoffel Schenk, zonen van Arnt Schenck van Nydeggen

       zaliger en Ysabeel van Oest zaliger, waarin Johan als oudste zoon krijgt toebedeeld, de huis, heerlijk-

       heid en pandschappen van Myddeller [Middelaar bij Mook] in gericht Groesbeek wat aan hun vader

       was verleend door hertog Arnt van Gelre, inbegrepen alle gebruiken en renten. Uitgenomen de st.

       Anthonis hof met alle toebehoren, weilanden en kempen wat in gebruik is bij Herman van Wachtendonck

       drost tot Kranenburg en "ioffer Aleydt Schenck zyn huijsfr(ou)we". Ook uitgenomen "den

       alingen hoff mytt(en) heylande ind allen anden syne toebeho(ren) aen gen plassmoelen in dye heer-

       lich(ei)t van Groessbeeck" en andere landerijen in heerlijkheid Middelaar "geheyten den Syllersthe

       beemde, mit oeck twelff hornsse guld(en) t s iaers, outter Iohan Lesiers ho[f]stat, welck voerss hoff myt

       beyden den kempen landtz ende twelff hornsse gulden ioffer Merije van Broeckhuijssen hoe(ren) leven-

       lanck heb(ben) besitten". Johan zal ook betalen alle schulden van hun zaliger vader en diverse jaar-

       getijden zoals t.b.v. drost van Straelen, nonnen binnen Nijmegen, hun vader Arnold zaliger en Henrick

       Schenck zaliger scholtis van Middelaar etc.

[s65] historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 178.

[s69] Publications du Limbourg 1876 - het necrologium OLV munster abdij te Roermond p. 83, 209, 230 en 262.


4.    Anna Schenck - non 1530 [10] - kloosterlinge in OLV klooster Munster in Roermond 1559 [45] -

        overl. 1570? - draagt op 9-8-1559 [45] een vierde deel in "Nerenhoves" en alle gerechtigheden gelegen

        in "Nuisser Borbach" [Neuss D] over aan haar neef "Arndten Schenck herre zu Helraidt Schwalmen unnd

        Asselt unnd Maria van Anstelraidt" [hij is zoon van Christoffel en Anna van Vlodorp] die Anna Schenck

        had bekomen na overlijden van haar tante "moenen Felicitatis van Oost".  


voetnoten:

[10] GA Roermond - Res Gestae Roermond III - inv. nr. 1681 - Aleydis Schinck van Nideggen genaamd van

        Wachtendonck, drostin in Kranenburg, sterft 27 oktober 1530, zuster van Anna Schenck, non in OLV Munster.

        (Necrologium Munster p.262)

[45] archief kasteel Haag 2008 - p. 508 (regest 3566) - hierin verklaart Anna Schenck - kloosterlinge te Roermond -

        dat Anna van Vlodorp haar schoonzuster is, wanneer zij met haar "machscheidunge" doet.

        Ferber had op blz. 49 deze Anna non in klooster Munster te Roermond geplaatst als dochter van Christoffel

        Schenk van Nydeggen en Anna van Vlodrop, maar de regest nr. 3566 in archief kasteel Haag bewijst dat zij de

        schoonzuster is van Anna van Vlodrop, met daarbij als tante Felicitatis van Oost.

 

5.    Ermgardis Schinck a Nydeggen - in klooster te Nijmegen - zuster van de non Anne Schinck [s69]

 

voetnoot:

[s69] Publications du Limbourg 1876 - het necrologium OLV munster abdij te Roermond p. 83, 209, 230 en 262.

 

6.    Theodoricus Schinck de Nideggen - heer Duitser in Livonia - broer van de non Anna Schinck [s69]

 

voetnoot:

[s69] Publications du Limbourg 1876 - het necrologium OLV munster abdij te Roermond p. 83, 209, 230 en 262.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xa    Martin Schenk ook Schinck ook Mertten Schenck [s67]

         burger en scholtis van Geldern -

         tr. 1517 [s67] met Hester ook Hesken [44] Maessen/Cluyten - weduwe van Gerit Schietmans [s67] -

         dr. van Maes Cluyten en Geertgen [s67]

 

voetnoten:

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 92-93:

      Op 4 dec. 1517 voor richter en schepenen van Geldern, verklaart Mertten Schenck, natuurlijke broer

      van Aleid Schenck van Nydeggen, vrouwe van Arcen, dat hij is opgevoed door Reyner van Gelre, drost

      op de Veluwe, en diens vrouw voornoemd. Nu hij huwt met Heesken Cluyten, dochter van Maes en

      Geertgen, en weduwe van Gerit Schietmans, heeft hij van Reyner en Alydt een huwelijksgeschenk van

      100 gouden kronen ontvangen. Indien er uit dit huwelijk geen wettige nakomelingen komen, dan zal dat

      bedrag aan de schenkers terugvallen of hun erfgenamen.  

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 298. (regest 1897) waarin op 18-5-1536 Alyd Schenk

      van Nydeggen, vrouwe van Arcen, Grubbenvorst en Afferden, en haar kinderen Derick en Catherina,

      aan Martin Schinck, Alyds natuurlijke broer, en Hesken zijn vrouw, heeft overgedragen een halve huis

      en erf in de Issumer straat te Geldern, welke vroeger was bezeten door Jan van Dungelen. Aanhechsel

      van 1537 door haar zoon Valenus van Gelre waarmee de schenking werd bevestigd.

[28] Genealogie van Grants van der Donck - schepenbank Gelre? - in 1549 herroepen voor schepenbank

      Gelre, door Alydy Schenk van Nydeggen dat zij verkocht heeft aan haar natuurlijke broer Marten,

      gehuwd met Hester Cluiten, een goet bestaande uit de helft van een huis en erve in Gelre inde .......

      straete tussen de huis en erven van Jan Hoyen en Jan Kaetz, voor aan de straat gelegen. Hergekomen

      van zalige Anne, huijsvrouwe van Jan van Dungelen.

      [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013]

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in september 1588 kopen Dederich

      Schenck van Nijdecken, landscholtis van ambt Kessel en zijn vrouw Heinrickske van der Velden het huis in de

      Swalmerstraat te Roermond, afkomstig van zijn vader zaliger Maarten Schenck. Die Maarten Schinck was in 1587

      f 600 schuldig met onderpand dat huis op hoek van de Swalmer- en Hoge Hegstraat [gekontroleerd november 2014]   


Uit dit huwelijk:


1.    Johan Schenk - "stamvader Schenck IIa" (Blerick)


2.    Dederich ook Theodorus Schenk - "stamvader Schenck IIb" (Sevenum)

 

voetnoot:

[-] De van Grant van der Donck genealogie [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd

       juli 2013] plaatst Diederich met Johan als zonen van: Martinus Schenck en Hester Maessen/Cluyten.

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in september 1588 kopen Dederich

      Schenck van Nijdecken, landscholtis van ambt Kessel en zijn vrouw Heinrickske van der Velden het huis in de

      Swalmerstraat te Roermond, afkomstig van zijn vader zaliger Maarten Schenck. Die Maarten Schinck was in 1587

      f 600 schuldig met onderpand dat huis op hoek van de Swalmer- en Hoge Hegstraat [gekontroleerd november 2014]   

 

3.    Helena ook Hylleken Schenck - † na 19-8-1610 [was toen als Helena Martini Schenck filia, doopgetuige te

        Sevenum, met Henricus Schenck = zoon van hierboven genoemde Dederich ook Theodorus Schenk]

 

voetnoot:

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 90 Marte Johan Scencks son Hylliken Marten Scencks dochter van twe merge(n) lyffg(uet) opt Luttel gelege(n)

        va(n) Clas Suewers erff ij dena[rius] 

 

4)    Alid Scenk

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 88 nu (ter tit) Marten IJan Scencks son nu t(er) tit Alid Marten Scencks dochter van vijf verdel lyffg(uet) lants

        gelegen op ten Luttel tot tyns iarlicx ij den[arius]

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 89 nu t(er) tit Marten Johan Scencks son Alit Marte(n) Scencks dochter van vyff verdel lyffg(uet) lants die

        wlfmans ware(n) gewest nu Clas Suewers gueijt to tyns 1 den[arius]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xb    Christian ook Kersten Schenk

         zijn vader Johan Schenk, heer van Afferden, verkoopt 22-2-1514 aan zijn natuurlijke zoon Kersten

         het water beginnend bij de weerd van Dornenbos en eindigende bij de Stutmans akker, behorend bij

         heerlijkheid Afferden [44] -

         tr. Johanna NN - dr. ???


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 62. (regest 144)


Uit dit huwelijk:


1.    Lambert Schenk


1.    Derich Schenk


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xc    Lambert Schenk

         richter van Afferden -

         tr. ??? Bylen - dr. van NN


Uit dit huwelijk:


1.    Johann Schenk - tr. Anna van Holthuysen


2.    Derick Schenk - tr. Agatha NN


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xd    Derich Schenk

         werd op 27-11-1527 door Karel hertog van Gelre beleend met heerlijkheid Afferden en huis Bleyenbeek [44] -

         verkoopt met zijn vrouw op 24-5-1530 de heerlijkheid Afferden en huis Bleyenbeek voor 3500 goudguldens

         aan Dederich van der Lippe genaamd Hoen en zijn vrouw Aelheit Schenk van Nydeggen [44] -

         geb. ??? - † na 24-5-1530 [26] voor 1-8-1551 [11] -

         tr. met Maria van Galen [43] [52] - dr. van NN van Galen en NN van de Lauwid


voetnoten: 

[s52] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.136 - kwijting door Anna van Berlaer, vrouw van Diedrich Schenk van Nydeggen,

        zoon van Diedrich en Maria van Galen en door haar man die op 3 februari 1554 aan Franciscus van

        Loe tot Wissen, drost van Goch en Holte, vanwege aan hem verkochte huis tot "Dornick und Katerwick

        in der bauerschaft in gen Eighen im gericht von Kervenheim" die jonker Diedrich Schenk van Nydeggen,

        heer tot Walbeck, op 22 juli 1519 aan zijn natuurlijke zoon Diedrich afstand van had gedaan. 

[-] GA Gennep [sinds mei 2010, daarvoor Landesarchiv Nordrhein-Westphalen - Gesamtarchiv von Romberg,

        bestand Haus und Herlichkeit Heyen] - ordn. 2 opname nr. 0388-390 - 13 augustus 1526 - "beleidungh

        tusschen die herlickeitt Heijden unnd Boxmer over een stuk land dat van jonker Derick Schenck en jonkheer

        Jan Schenck, zijn broeder, beide heren van Afferden was en gelegen tegen die Steijll over. Daar lag een

        grenssteen vortitz en een alde beeck, daer nue die wech hingaet langs die Maese". 

[26] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3313+3345 - Op 27 juli 1527 beleent Karel

        hertog van Gelre, Derick Schenk, oudste zoon van Derick Schenk van Nydeggen en Alheid Custers,

        nadat deze hem het huis Blijenbeck en heerlijkheid in leen had opgedragen, met die goederen als

        open huis. (Schloss Haag - Afferden nr. 73) [hieruit zijn later rechtzaken gekomen]

        Huis Blyenbeek en heerlijkheid Afferden werden in 1530 afgenomen, in opdracht van Karel, hertog

        van Gelre, en vervolgens overgedragen aan Aelheit Schenk van Nydeggen, vrouwe te Arcen, vrouw

        van Derick van der Lippe genaamd Hoen. Er werd een afkoopsom bedongen. (Schenck p.103-105)

[-] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3349 - Op 24 mei 1530 verkopen Derich Schenk

        van Nydeggen (bastaard) en Maria, echtelieden, aan Dederick van der Lippe genaamd Hoen en

        Aelheit Schenk van Nydeggen, echtelieden, de heerlijkheid Afferden en Blijenbeek voor 3500 goud

        guldens. (Schloss Haag nr. 496)  (de natuurlijke kinderen hadden "valselijk" voorgewend te zijn geboren

        uit een wettig huwelijk, en dus die goederen onrechtmatig aan zich toegetrokken - Schenk p.116.

[43] boek Well en wee 1980 - Th.W.J. Driessen - p.102.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 54,107. (regest 73,486)


Uit dit huwelijk:


1.    Derick Schenck  -  volgt XIa


2.    Sandrya Schenck [11]


3.    Aleytken Schenk [11]


voetnoot:

[11] GA Roermond - Res Gestae Roermond III - inv. nr. 1681 - Op 1 augustus 1551 draagt Sandrya

       dochter van wijlen Dederich Schenck en Marie, echtelieden, mede namens Aleytken Schenck, haar

       zuster, over aan mr. Johan van Melick en Agnes Schenck, echtelieden. Sandrya staat borg met haar

       huis op de Swalmerstraat. (Hoofdgerecht 311 fol.30)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xe   Heinrich Schenk

        heer van huis Hoest [s49] - geb. ??? - † ??? -

        tr. met Henrica van Galen [s49] - geb. Wychen - † ??? - erfdochter van Jacob van Galen [s49]


voetnoot:

[s49] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.141 - huis Hoest werd door de Fransen verbrandt/vernietigd, uit die brokstukken

        bouwde Heinrich Schenk op de voorhof een nieuwe middelmatige huis.

 

Uit dit huwelijk: [s49]


1.    Diedrich Schenk  -  volgt XIb

 

2.    Bernhard Schenk  -  volgt XIc

 

3.    Johann Schenk

 

4.    Catharina Schenk - geb. ??? - zij tr. Dirck Bock - vertrokken naar Frankrijk [s50]

 

voetnoot:

[s50] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.141.  


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xf    Heinrich Schenk van Nydeggen

         heer van Walbeck en Brempt [s68] - drost van Wachtendonk [s68] - † voor 15-10-1547 -

         tr. 1e met Agnes van Brempt - erfgename van Brempt -  † 1531 [s65] - begr. te Wachtendonck [s65] -

         dr. van Johan van Brempt en Gybel van Barl [s65] -

         tr. 2e met Anna ook Angela van Vittinghoff genaamd Schell - weduwe van Aert van der Heiden -

         zij † na 15-10-1547 - testament 1572 - dr. van Robert van Vittinghoff en Margaretha van der Recke

 

voetnoten:

[s65] historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 206.

[s68] RHCL Maastricht 01.001 - Staten van Overkwartier van Gelder deel van inv. nr. 109 - regest nr. 90:

        Pelland - dinsdag 17 sept. 1538 - Hendrick Schenck van Nijdecken, heer in Walbeck en drost van

       het land van Wachtendonck, verklaart op verzoek van Evert van Dript, eigenaar van de heerlijkheid

       Pellandt, dat hij de onderdanen van die heerlijkheid niet meer zal belasten met diensten en betalingen.

        Zoals dat werd gedaan sinds de beleg van Wachtendonck in 1501 eerst door zijn vader ridder Otten

       Schenck van Nydeggen, later door hem. Hij zal de heerlijkheid weer beschouwen als afgezonderd

       van het land van Wachtendonck, zoals voorheen.


Uit 1e huwelijk:


1.    Jan Schenck van Nydeggen Hendrikssoon - † Gennep 17 mei 1519 [s18i]


voetnoot:

[s18i] Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg (1961) - J. Belonje - p.68.


2.    Irmgard Schenk van Nydeggen - † 4-6-1558 [s12b] - erfgename van Waldeck, Brempt, Kruchten en Berg -

        tr. met graaf Adriaen van den Bylant - heer van Rheidt - † voor 2-9-1552 [s42] - zn. van Heinrich van den

        Bylant en Catharina van Nesselrode

        hieruit:

        1) Otto von Biland 


voetnoten:

[s12b] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln neue folge V tafel 50.

[s42] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1886 p.76 - rente brief  2 sept. 1552 op stad Maastricht van 200 Carolus

       guldens ten behoeve van jonkvrouw Irmgart Schenk van Nideggen, weduwe van graaf van Bilandt, vrouw te

       Reith en te Waldeck.


Uit 2e huwelijk:


3.    Otto Schenk van Nydeggen  -  volgt XId


4.    Agnes Schenk van Nydeggen - geb. waar? - † 1602 waar ??? -

        tr. met Johann van Ketteler zu Mellrich - geb. waar? - † 9-10-1586 -

        zn. van Gotthard Ketteler zu Melrich en Sibylla van Nesselrode

        hieruit:

        1) Anna Catharina Kettler zu Mellnich und Ambotten - tr. Georgius von Heyden - heer van Bruch en Schonrat

        2) Johann Kettler

        3) Anna Kettler

        4) Agnes Kettler


5.    Johann Schenk van Nydeggen - † 1615

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xg   Johann Schenk van Nydeggen

         heer van Ophemert - door Willem, hertog van Gulik-Gelre tot drost oftewel ambtman van Middelaer -

         schepen van Nijmegen 1534-1536 - aangesteld 1539-1558 [s1] [s36] - † begin 1558 [s36] -

         had o.a. 17 morgen land "om den huyse Midlaer gelegen met drie percelen" die hij "tot zijne sterffdach

         tyde int gebruyck heeft gehadt" [s36] -

         tr. 1e 1522 [s34] met Johanna van Weerdenburg - † na 1527 voor 11-1-1549 [s34] -

         werd in 1518 na overlijden van haar moeder Hendrika van IJsselstein/Vianen beleend met 12 morgen

         land in Benschop - dit leen kwam na haar overlijden voor 11-1-1549 aan haar zuster abdis Gijsberta van

         Weerdenburg [s34] - dr. van Sweder van Weerdenburg en Hendrika van IJsselstein/Vianen -

         tr. 2e [e] 6 juni 1549 [44] met Isabella Pieck [44] -

         dr. van Jacob Pieck tot IJzendoorn [44] en Maria van Balveren [44]


voetnoten:

[s34] RHCL Maastricht - De Nederlandse Leeuw 1987 - p.102.

[-] register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen 1824 - p. 510 -

        Johanna van Weerdenborch, als erfgename van haar broer Dirx, huysfrou Johan Schenx van Nideggen,

        werd op 7 mei 1523 beleend met huis en landerijen te Ophemert groot 6 morgen daaraan gelegen,

        alsmede 4 morgen genaamd de "Piperscamp". Haar broer Dirck van Weerdenborch had dit in 1503 van

        hun vader Sweders ge-erfd.

[-] archief Nijmegen - oud archief inv. nr. 2439 - Johan Schenck van Nijdeggen schepen van Nijmegen 1534.      

[s36] boek kasteel Huyse Middelaer - Rien van den Brand - p.149, 161.

[s62] RHCL Maastricht - magazijnlijst 16.1111 huis Kessel inv. 7 - dokument tussen 5-7-1526 en 27-10-1530 -

       overeenkomst tussen gebroeders Johan en Christoffel Schenk, zonen van Arnt Schenck van Nydeggen

        zaliger en Ysabeel van Oest zaliger, waarin Johan als oudste zoon krijgt toebedeeld, de huis, heerlijk-

        heid en pandschappen van Myddeller [Middelaar bij Mook] in gericht Groesbeek wat aan hun vader

        was verleend door hertog Arnt van Gelre, inbegrepen alle gebruiken en renten. Uitgenomen de st.

        Anthonis hof met alle toebehoren, weilanden en kempen wat in gebruik is bij Herman van Wachtendonck

        drost tot Kranenburg en "ioffer Aleydt Schenck zyn huijsfr(ou)we". Ook uitgenomen "den

        alingen hoff mytt(en) heylande ind allen anden syne toebeho(ren) aen gen plassmoelen in dye heer-

        lich(ei)t van Groessbeeck" en andere landerijen in heerlijkheid Middelaar "geheyten den Syllersthe

        beemde, mit oeck twelff hornsse guld(en) t s iaers, outter Iohan Lesiers ho[f]stat, welck voerss hoff myt

        beyden den kempen landtz ende twelff hornsse gulden ioffer Merije van Broeckhuijssen hoe(ren) leven-

        lanck heb(ben) besitten". Johan zal ook betalen alle schulden van hun zaliger vader en diverse jaar-

        getijden zoals t.b.v. drost van Straelen, nonnen binnen Nijmegen, hun vader Arnold zaliger en Henrick

        Schenck zaliger scholtis van Middelaar etc. 

 [44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 610. (regest 4428)

[-] register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zupthen 1924 - p.759/760 -

        Isabella Piex Jacobs dochter, weduwe Johan Schencks van Nidegen, werd op 18 jan. 1564 beleend,

        die zij na koop op 26 febr. 1558 had gekregen, met 4 morgen en 1 hont land gelegen in Beesd.


Uit 1e huwelijk: ???


Uit 2e huwelijk:


1.    Arnold Schenk van Nydeggen - † 1588 - was bij de huwelijk in Julich 1585 waar hij de 8 familiewapens van

        zijn voorouders overlegde incl. van hemzelf: een naar rechts springende leeuw op een zwart veld, met als

        helmteken een naar rechts springende niet gekroonde leeuw. Van zijn vader idem maar dan een naar links

        springende leeuw. Van zijn moeder (Pieck) een kruis met als helmteken een vogel (haan?). Links onder

        familiewapen van zijn vader, de familie wapens Oest, Leienbroch, Tussenbroich. En rechts onder familie-

        wapen van zijn moeder, de familie wapens Balveren, Giessenberch en Reimsdyck [s13e]


voetnoot:

[s13e] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.75.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xh   Christoffel Schenk van Nydeggen

         heer van Hillenraad, werd in 1528 ermee beleend na overlijden van zijn moeder -

         † 1543 gesneuveld bij de belegering van Düren -

         tr. 8 aug. 1528 [44] [g] met Anna van Vlodorp - erfvoogdes van Roermond - vrouwe van Hillenraad -

         zij koopt op 12-7-1548 van richter, schepenen en ge-erfden van dingbank Asselt en Swalmen 2 bunder

         gemeente-heide [44] - geb. ??? - † 6-10-1572 [s12f] - dr. van Gerhard van Vlodorp - erfvoogd  van

         Roermond - en Elisabeth van Stamell

         Christoffel had relatie met Gebelen Hennen [44] - geb. ??? - † ??? -


voetnoten:

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 108 - slot Hillenraed ende huis tot Swalmen:

       Arnt Schenk van Nydeggen na dode Peter van Eggenrade, ontvangt de burcht tot Hellenrade, in inhoud "sijner

       hijlixbrieven" anno 1487. Christopher Schenk van Nydeggen, erve sijner moeder Ysabel van Oest, werd ermee

       beleend 5-5-1528. Hij vernieuwd de eed 13 april 1539. Zijn onmondige kinderen werden ermee beleend 11

       juli 1544. Hun oom Johan Schenk van Nydeggen is hulder. Arnt Schenck vernieuwd de eed 1 juni 1556.

[s62] RHCL Maastricht - magazijnlijst 16.1111 huis Kessel inv. 7 - dokument tussen 5-7-1526 en 27-10-1530 -

      overeenkomst tussen gebroeders Johan en Christoffel Schenk, zonen van Arnt Schenck van Nydeggen

       zaliger en Ysabeel van Oest zaliger, waarin Johan als oudste zoon krijgt toebedeeld, de huis, heerlijk-

       heid en pandschappen van Myddeller [Middelaar bij Mook] in gericht Groesbeek wat aan hun vader

       was verleend door hertog Arnt van Gelre, inbegrepen alle gebruiken en renten. Uitgenomen de st.

       Anthonis hof met alle toebehoren, weilanden en kempen wat in gebruik is bij Herman van Wachtendonck

       drost tot Kranenburg en "ioffer Aleydt Schenck zyn huijsfr(ou)we". Ook uitgenomen "den

       alingen hoff mytt(en) heylande ind allen anden syne toebeho(ren) aen gen plassmoelen in dye heer-

       lich(ei)t van Groessbeeck" en andere landerijen in heerlijkheid Middelaar "geheyten den Syllersthe

       beemde, mit oeck twelff hornsse guld(en) t s iaers, outter Iohan Lesiers ho[f]stat, welck voerss hoff myt

       beyden den kempen landtz ende twelff hornsse gulden ioffer Merije van Broeckhuijssen hoe(ren) leven-

       lanck heb(ben) besitten". Johan zal ook betalen alle schulden van hun zaliger vader en diverse jaar-

       getijden zoals t.b.v. drost van Straelen, nonnen binnen Nijmegen, hun vader Arnold zaliger en Henrick

       Schenck zaliger scholtis van Middelaar etc.

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 64 - Roermond 19 augustus 1559 -

        erfvoogdij van Roermond: "Anna van Vlodorp deur heuren soon Otto Schenck erhelt dat nyemandt hiervan

        beleninge sal crigen voor ende aleer sij daerop gehoort sij".

[s12f] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln neue folge V tafel 51.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 80, 610. (regest 312,4429,4433)

[45] archief kasteel Haag 2008 - p. 508 (regest 3566) - hierin verklaart Anna Schenck - kloosterlinge te Roermond -

        dat Anna van Vlodorp haar schoonzuster is, wanneer zij met haar "machscheidunge" doet.

        Ferber had op blz. 49 deze Anna non in klooster Munster te Roermond geplaatst als dochter van Christoffel

        Schenk van Nydeggen en Anna van Vlodrop, maar de regest nr. 3566 in archief kasteel Haag bewijst dat zij de

        schoonzuster is van Anna van Vlodrop, met daarbij als tante Felicitatis van Oost.


Uit dit huwelijk:


1.    Arnold Schenk van Nydeggen  -  volgt XIe


2.    Johann Schenk van Nydeggen - geb. 1531 - voorheen prior in Siegburg - ging ca. 1566 over tot de hervorming


3.    Otto Wilhelm Schenk van Nydeggen [m] - Duitse orde ridder - commandant te Paffendorf

 

voetnoot:

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 64 - Roermond 19 augustus 1559 -

       erfvoogdij van Roermond: "Anna van Vlodorp deur heuren soon Otto Schenck erhelt dat nyemandt hiervan

       beleninge sal crigen voor ende aleer sij daerop gehoort sij". 


4.    Ludger Schenk van Nydeggen - kanunnik in Utrecht - reisde 1553 naar Livland om daar de Duitse orde aan

        te nemen [s13i] - † in Livland


voetnoot:

[s13i] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14 - mappe 1071-1150 - p.83.


5.    Isabella Schenk van Nydeggen - geb. ??? - † ??? -

        tr. in Keulen in Hof van Nassau 13 juni 1558 [44] [l] met Arnold van Blankart - ambtman van Villich -

        zn. van Otto Ludwig van Blankart en Eva Beissel van Gymnich

        hieruit: 3 kinderen


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 160. (regest 838) - huwelijksvoorwaarden.


6.    Christoffel Schenk van Nydeggen  -  volgt XIf

 

Uit relatie met Gebelen een natuurlijke kind:


7.    Gertrud Schenk - geb. ??? - † ??? - tr. 27-1-1564 [44] met Jacob Kremer van Wassenberg


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 610. (regest 4433) - huwelijkskontrakt.

[-] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 611. (regest 4434) - Arnt Schenk van Nydeggen geeft

        op 15-9-1564 aan zijn natuurlijke zuster Gertrud, echtgenote van Jacob Kremer van Wassenberg,

        als huwelijks-schat 50 rheinische. 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIa     Derich Schenk ook Schenck van Nijdeggen [s9o]

           werd 1527 beleend met huis Blijenbeek en heerlijkheid Afferden [s9o] -

           tr. met Anna van Berlaer [s52] - dr. van ???


voetnoten:

[s9o] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de

       Limbourg - tome 31 - nouvelle serie tome XI - 1894 Roermond - p.248.

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 30 - huis Blijenbeeck en heerlijkheid

        van Afferden: Derick Schenck van Nideggen werd ermee beleend 1527. Martin Schenck overste, erve

        Dircks voorn., erft op sijnen broder ende suster. Peter Schenck ende Maria Margriet Schenck, huysfrou

        Anthoni van Voorst, werden ermee beleend 3 juni 1605.  

[s52] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.136 - kwijting door Anna van Berlaer, vrouw van Diedrich Schenk van Nydeggen,

        zoon van Diedrich en Maria van Galen en door haar man die op 3 februari 1554 aan Franciscus van

        Loe tot Wissen, drost van Goch en Holte, vanwege aan hem verkochte huis tot "Dornick und Katerwick

        in der bauerschaft in gen Eighen im gericht von Kervenheim" die jonker Diedrich Schenk van Nydeggen,

        heer tot Walbeck, op 22 juli 1519 aan zijn natuurlijke zoon Diedrich afstand van had gedaan.


Uit dit huwelijk:


1.    Martin Schenk  -  volgt XIIa


2.    Peter Schenk  -  volgt XIIb


3.    Johann Schenk - kolonel in Spaanse dienst [s13h] - † voor 3-6-1605


voetnoot:

[s13h] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.80, 81.


4.    Maria Margaretha Schenck van Nideggen - werd 3 juni 1605 beleend met huis Bleijenbeek te Afferden

        en daarbij behorende rechten, landerijen, visserijen [s9o] - † na 3-6-1605 [s9o] -

        tr. 1e met Christoffel van Tellicht - zn. van Sander van Tellicht en ??? -

        tr. 2e met Adrian van Camphusen tot Glinthorst - † na 25-11-1591 voor 23-11-1597 - zn. van ??? -

        tr. 3e met Anthoni van Voorst - † na 3-6-1605 [s9o] - zn. van ???

        hieruit:

        1) Marta van Tellicht - zij erfde van haar vader het huis Oy - † voor 29-9-1608 - tr. Willem Spaens

        2) Fredrica van Voorst - zij erfde van haar moeder het huis Oy - tr. Ernst Dunnewoltt  

 

voetnoten:

[-] register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen 1824 - p. 440 -

     Christoffel van Tellicht, zoon van Sander van Tellicht, met Margriet Schenck van Nydeggen, werd op 28 nov.

     1589 beleend met een hofstad tot Oy groot ongeveer 10 morgen, en 1½ morgen uterweets genaamd "die

     Peertswey" tot Zutphense rechten. Sander had dit bij de huwelijk aan zijn zoon gegeven. Volgens een 1591

     was Maria Margaretha SvN huisvrouw van Adrian van Camphuysen zu der Gelinthorst. Op 29-9-1608 werd

     Maria Margriet Schencks van Nidegen, huysfrou Anthonis van Voorst. als ergename van haar dochter

     Marta met huis Oy beleend. Op 9 juli 1627 werd Fredrica van Voorst als erfgename van haar moeder Maria

     Margreta Schencks beleend met huis Oy.

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in augustus 1604 verkoopt Maria

     Margaretha Schenck van Niedecken tot Gelindthorst, ook namens haar broer Peter Schenck en hun neef Berendt

     Schenck hun aandeel in het huis De Witte Leeuw op de hoek van de Swalmerstraat en de Hoge Hegstraat te Roer-

     mond aan Henrickske van der Velde weduwe van 1e Nicolaes Camps en 2e van Dederich Schenck van Nydeggen.   

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIb     Diedrich ook Dirk Schenk tot Hoest

           geb. ??? - † 1607 [s50] - tot Hoest behoorde alleen nog een hof "ter Nierssen" [s50] - 

           tr. met Agnes van Bergen of Berchem bij Doetinchem [s50] - erfvrouw van Hoest bij Heeze - dr. van ???


voetnoot:

[s50] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.141.

 

Uit dit huwelijk:


1.    Henrica Schenk - erfdochter - † 1666 -

        zij tr. 1e met Bartholomeus Petri uit Schweinfurth - schout/scholtis van Boxmeer [s50] - hij was weduwnaar van

        Johanna Schenk - dr. van Bernard Schenk en Mechteld van Wylich -

        zij tr. 2e met Abraham van Dael  

        uit 1e huwelijk:

        1) Michael - gesneuveld in de oorlog [s50]

        2) Diedrich - heer van Hoest - tr. met Maria Nilen van Beugen [s50]

        uit 2e huwelijk:

        3) Agnes van Daell - ged. Boxmeer 25 okt. 1614

        4) Gerard van Dael tot Hoest - ged. Boxmeer 27 juli 1616 - † 1680 - tr. met Anna van Heerdt - dr. van

             Arnold van Heerdt en Anna Geertruit van Moerbeek tot Steveninck  

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIc     Bernhard Schenk ook Schynck van Nideggen

           geb. ??? - † 1618 [s50] - kocht een hof in Sambeek [s50] en in 1601 een weiland te Sambeek groot 2 morgen

           naast de Schencken Velouw [s60] - 

           tr. voor 15-1-1601 [s60] met Mechtildis van Wylich bij Uedem [s50] - dr. van ???


voetnoten:

[s50] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve (Kleef 1899) -

        dr. Robert Scholten - p.141.

[s60] BHIC schepenprotocol Sambeek - toegang 7040 inventaris 331 p. 48 - Sambeek op 15 jan. 1601 transporteren

        Peter Moor en Lysbeth, echtelieden, aan Bernt Schynck van Nideggen en juffer Mechtelt van Wylaeck,

        echtelieden, een kamp weiland, groot 2 morgen en gelegen naast de Schencken Velouw.

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in augustus 1604 verkoopt Maria

     Margaretha Schenck van Niedecken tot Gelindthorst, ook namens haar broer Peter Schenck en hun neef Berendt

     Schenck hun aandeel in het huis De Witte Leeuw op de hoek van de Swalmerstraat en de Hoge Hegstraat te Roer-

     mond aan Henrickske van der Velde weduwe van 1e Nicolaes Camps en 2e van Dederich Schenck van Nydeggen. 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Johanna Schenk - tr. met Bartholomeus Petri [s50] - hij tr. 2e met Henrica Schenk -

        hieruit:

        1) Konrad - vicarius in Weeze [s50] - leeft 1623

        2) Wilhelm - tr. met juffer Bocholt dr. van Lobberich [s50] 

 

2.    Heinrich Schenk - vicarius in Weeze [s50] - leeft 1623

 

[-] bhic toegang 7040 inv. 331 Sambeek schepenprotocol p. 68 - 21 okt. 1607 - Hendrick Schenck van Nideggen heeft

       als gevolmachtigde van Roeloff Roelofsz van Nimmegen kommerslag gedaan op de goederen van Henrick Joriens,

       wonende te St. Anthonis, als momber voor zijn vrouw voor een bedrag van 25 gulden. 

[-] bhic toegang 7040 inv. 331 Sambeek schepenprotocol p. 135-136 - 27 maart 1623 - jonker Hendrick Schinck van

       Nydeggen draagt op aan zijn neef Coenraet Petri, 1) een huis, hof, schuur, schop, brouwhuis, boomgaard en land

       groot 3 morgen gelegen naast de gemene straat en de Weem, gedeeltelijk tiendvrij en gekomen van de Hacken

       2) de gerechte helft van een weerd groot 5 morgen gelegen naast de Mase 3) de helft van Peter Moren of Borchs-

       kempkens groot 2½ morgen genaamd de Velouw en gelegen naast Boumans kempken 4) de helft van 2 kempkens

       genaamd Boumans kempkens groot 3 morgen gekomen van Thomas Willems gelegen naast de Velouw en het

       Berchskempken 5) de helft van Pollenbeecks kempken groot 2½ morgen en gelegen naast de gemene beek 6) de

       helft van het Schairbroickse groot 3½ vierdel gelegen naast de Ermenkamp etc.      

 

3.    Johann Schenk - vicarius [s50]  


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XId     Otto Schenk van Nydeggen [29]

           heer van Vorst en Horst - werd 1572 na dood van zijn schoonvader beleend met Hilden en Haan

           [ook "Herl" dat ligt in Merheim kruis Mulheim] door aartsbisschop van Keulen -  † kasteel Horst 1600 -

           tr. 1e 1555 [27] met Agnes Quad van Wickrath - erfgename van Vorst, Horst en van het erfschenken

           ambt [s65] - dr. van Wilhem Quade zu Vorst und Venau [s65] - erfschenker van hertogdom Berg -

           en Elisabeth van Plettenberg -

           tr. 2e met Anna van Plettenberg [s65] - dr. van Bertram van Plettenberg - heer van Hilden en Haan [ook

           "Herl" dat ligt in Merheim kruis Mulheim] - en Anna van Nesselrode


voetnoten:

[27] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3668A - Huwelijks voorwaarden 23 januari 1555

      tussen Otto Schenk te Walbeck en Agnes Quade, dochter van de erfschenker Willem Quade en wijlen

      Elisabeth van Plettenberg. (Schaesberg - Tannheim nr. 244)

[29] Hauptstaatsarchiv Dusseldorf HSA - bestand AA002 - Reichskammergericht teil III: E-G - aktenzeichen

      G29/58 - bewezen dat Otto de zoon is uit de 2e huwelijk met Anna/Angela von Vittinghoff genamt Schell.

[s65] historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 180, 200.


Uit 1e huwelijk:


1.    Heinrich Schenk van Nydeggen - † 1588 verdronken in de Roer


2.    Otto Schenk van Nydeggen - † 1587 in Frankrijk


3.    Agnes Schenk van Nydeggen - erfgename van Horst -

        tr. ws. Grevenbroich met Werner von Galen zu Muchhausen und zum Vorst - zn. van Adam von Galen en Katharina

        von Anstel zu Munchhausen 

        hieruit:

       1) Elisabeth van Galen - tr. met Wilhelm Diederich van den Reven tot Vorst en Lohmar kaiserlichen obristen [s33]

        2) Agnes von Galen - tr. Everard von Bottlenberg genaamd Kessel [s65]


voetnoten:

[s33] www.dilibri.de - Nachrichten uber Adelige Familien und Gunter von Joseph Strange - erstes heft -

        Coblenz 1879 - p.78.

[s65] historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 200.


4.    Anna Schenk van Nydeggen - erfgename van leengoed "Herl" [s65] -

        tr. 1592 met Robert II Stael van Holstein zu Heisingen - werd in 1601 na overlijden van zijn schoonvader

        beleend met leengoed "Herl" [s65] - † 1638 - zn. van Heinrich Stael von Holstein zu Heisingen en

        Ludgard von Aschenbrock [s65]  

        hieruit:

        1) Otto Heinrich Stael von Holstein zu Heisingen - werd in 1639 beleend met "Herl" [s65] - † 1678 -

            tr. 1651 met Anna Margaretha von Landsberg - dr. van Rutger von Lansberg en Wilhelmina von

            Botlenberg genaamd Kessel [s65] 

        2) Robert III Stael von Heilstein zu Angen Endt

        3) Engel ook Angel Stael [s65] - tr. Johan Ingenhof [s65] - commandant 1646 te Heinsberg [s65] 

        4) Anna Stael [s65] - tr. Rutger von und zu Landsberg [s65] - heer zu Hausmannshaus [s65] - keizerlijke

            kolonel in 1646 [s65] - zij hadden geen kinderen [s65]  

        5) Margaretha Stael [s65]

 

voetnoten:

[s65] historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 26, 200, 201.

[s65] ibidem - p. 198 - Robrecht Stahl von Holstein zu Heisingen unt Anna gebohrne Schenck von Nideggen

        lenen 1 mei 1619 500 daalders van Peter Teschenmachter in der Mircken en zijn vrouw Bieltgen in

        kerspel Elberfeld, met onderpand hun hof Homberg in kerspel Niederweniger. 


5.    Angela ook Engel Schenk van Nydeggen - † 1639


6.    Elisabeth Schenk van Nydeggen - zij en haar man worden 1611-1617 genoemd in

        Dusseldorf aangaande obligaties op huis Leuchtenberg in hertogdom Berg -

        testament Keulen 27 sept. 1641 [s13e] - waarin zij tot universeel erfgenaam benoemd

        Otto Wilhelm Schenck van Nideggen tot Horst -

        tr. 1e voor 1612 met Johann ook Hans Friedrich van Calkum genaamd Lohausen

        ook Leuchtmar - koor Brandenburg raad- en hofmeester - zn. van ???

        zij tr. 2e met Lontzen genant Roben zu Lyssen ook zu Seinsfeld - zn. van ???

        hieruit: ???


voetnoot:

[s13e] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.75.


Uit 2e huwelijk:


7.    Johann Heinrich Schenk van Nydeggen  -  volgt XIIc


8.    Roland Schenk van Nydeggen  -  volgt XIId


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIe    Arnolt Schenk van Nydeggen

          heer van Hillenraad te Swalmen en Asselt [45] enz. - † na 18-10-1563 [44] -

          tr. 23 jan. 1556 [44] [k] met Maria Huyn van Amstenrade - vrouwe van Hillenraad [44] -

          geb. ??? - † na 8-10-1589 [44] - dr. van Arnolt Huyn [44] en Henrica van Maschereel [44]


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 136. (regest 703) - waarbij de echtelieden Arnt Schenk

       van Nydeggen en Maria van Amstenrath verkopen aan Tilman Beer van Laer een erfrente van 54 gulden

       uit enige grasvelden te Buggenum.

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 108 - slot Hillenraed ende huis tot Swalmen:

        Arnt Schenk van Nydeggen na dode Peter van Eggenrade, ontvangt de burcht tot Hellenrade, in inhoud "sijner

        hijlixbrieven" anno 1487. Christopher Schenk van Nydeggen, erve sijner moeder Ysabel van Oest, werd ermee

        beleend 5-5-1528. Hij vernieuwd de eed 13 april 1539. Zijn onmondige kinderen werden ermee beleend 11

        juli 1544. Hun oom Johan Schenk van Nydeggen is hulder. Arnt Schenck vernieuwd de eed 1 juni 1556.

[45] archief kasteel Haag 2008 - p. 508 (regest 3566) - "Arndten Schenck herre zu Helraidt Schwalmen unnd

       Asselt unnd Maria van Anstelraidt" ontvangen op 9-8-1559 van "Anna Schenck van Nijdecken" [zijn tante]

       kloosterlinge in Munster te Roermond, een vierde deel in "Nerenhoves" en alle gerechtigheden gelegen in

       "Nuisser Borbach" [Neuss D].

[-] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 509. (regest 3574) - Sweder van den Boetzeler verkoopt

       op 8-10-1589 aan Maria van Amstenrade vrouwe van Hillenraedt vierde deel van Nieuwenhof te Swalmen.

[-] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 611. (regest 4435) - huwelijks kontrakt.


Uit dit huwelijk:


1.    Christoffel Schenk van Nydeggen  -  volgt XIIe


2.    Gerhard Schenk van Nydeggen - geb. 8 febr. 1563 - neemt op 3-3-1590 afstand van alle erfgoederen,

        ten gunste van zijn broer Christoffel Schenk van Nydeggen [44] - domheer in de kathedraal van Luik (B)

        1615 [44] - † na 6-7-1634 [44]


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 611,695. (regest 4440,4441,5187)


3.    Gertrud Schenk van Nydeggen - domvrouwe in Münsterbilsen (B) - † 14 dec. 1623


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIf   Christoffel Schenck van Nydeggen

          geb. ??? - † voor 26-2-1592 [s19] -

          tr. 1577 [s13f] met Gertrud von Beringen - geb. ??? - † na 26-11-1592 [44] -

          dr. van Dirk van Beringen - burgemeester van Venlo - en Beatrix van Mens -

          zij tr. 2e. voor 14-11-1592 [44] met Johan van Blittersdorp -

          zij tr. 3e voor 25-5-1607 met Arnold van Straelen?


voetnoten:

[s13f] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.76.

[-] archief Nijmegen - 469 Nijmeegse broederschappen 1330-1965 - inv. 1115 - Christoffel Schinck van

          Nijdeggen en Gertruidt van Beringen zijn vrouw verkopen een erfjaar rente van 6 Keiz. Carolus

          guldens, uit een stuk land in Puifflick, in Maess en Waill, tussen den meerdyck en de straat, en hun

          andere goederen, aan de Heilige geest-huis. 

[s19] GA Venlo - overige verzamelingen OV2 nr. 95 (van Beringen) inv. nr. 1 - waarin op 26 febr. 1592

          voor hof van Gelder te Roermond - "Gertruijt van Beringen, weduwe wijlen Christoffer Schenck,

          clagersse ter eener" - "op ende tegens Reijner van Gelder here tot Aerssen gedaagde ter andere

          sijden" - "int gebruijck van haeren hoff ende goet tot Lom onder de herlicheyte Aerssen gelegen"

          werd gesteld.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 226. (regest 1264) waarbij op 14 nov. 1592 jonker

          Johan van Blittersdorp en Gertrud van Beringen weduwe van Christoffel Schenk van Nydeggen

          verkopen aan jonker Christoffel Schenk van Nydeggen heer van Hillenraed 2 hoven en een molen

          in kerspel Druten. [hierin werd genoemd dat Christoffel [zoon van zijn broer Arnolt] erfgenaam was,

          dus bewijs dat hij geen kinderen had of dat ze jong waren overleden]

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1053 folio 97 - 98: akte 5 nov. 1598 van belening

          voor Robert van Dursdael voor hem zelf alsmede zijn broer Arent en hun zus Adriana van Dursdael met de

          hof Dekenshorst gelegen onder Helden en Maasbree, na overlijden van Geertruid van Beringen.


Uit deze huwelijken:  geen kinderen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIa    Martin ook Maarten Schenck

           krijgs-overste [9] - opperbevelhebber van Venlo 1586 [s41] - erft van zijn vader de huis Blijenbeek te Afferden met daarbij behorende rechten,

           landerijen, visserijen [s9o] - bezat een huis in Goch [s13h] - geb. Goch 1540 [43] - † Nijmegen 10 aug. 1589 (verdronken in de Waal) -

           tr. met Maria van Gelre - geb. ??? - begr. in kerk van Goch - dr. van Dirk van Gelre tot Arcen en Frederica van Rechteren tot Vorst en Keppel

           zij tr. 2e na 10-8-1589 met Sander van Tellicht - zn. van Sander van Tellicht en Elisabeth van Munster


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 108,109. (regest 496 e.v.) waarbij in 1577 Martin Schenck

        huis Bleyenbeek veroverd en plunderd en de eigenaar van dat huis Caspar van der Lippe genaamd Hoen

        in 1578 om bescherming vraagt tegen Martin Schenck en restitutie van Bleyenbeek. In 1579 neemt Martin

        wederom bezit van huis Bleyenbeek en benoemt rentmeester Henrich van Haeselberch. Hieruit later proces

        inzake eigendom huis Bleyenbeek tegen Schenk door Gertrudis van Bylant weduwe Caspar van der Lippe.

[-] register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 30 - huis Blijenbeeck en heerlijkheid

       van Afferden: Derick Schenck van Nideggen werd ermee beleend 1527. Martin Schenck overste, erve

       Dircks voorn., erft op sijnen broder ende suster. Peter Schenck ende Maria Margriet Schenck, huysfrou

       Anthoni van Voorst, werden ermee beleend 3 juni 1605.  

[-] archief Nijmegen - oud archief inv. 596 fol. 27 - op 20 maart 1585 verklaart Martten Schenck van Nideggen,

        heer to Blyenbeeck en Afferden, uit 's konings naam, de burgers en ingezetenen der stad Nijmegen onder

        zijn veiligheid te hebben genomen. 

[s41] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1886 - p.5 - in 1585/1586 had hertog van Parma geheel Vlaanderen

        en Brabant veroverd, en trok op naar Gelderland, had vesting Grave bestormd en helemaal tot aan Blerick

        zich verschanst. Om te verhinderen dat Venlo aan Grave versterking zou zenden, ging Karel graaf van

        Mansveld op 18 januari 1586 met 10 vaandels van Wanssum naar Lottum, vandaar uit zond hij hopman

        Peter Corvera met 100-200 Spaanse troepen van regiment van Mondragon om klooster Beterweerd op

        andere kant van de Maas te bezetten. Op 20 januari 1586 ging Maarten Schenck van Nydeggen, destijds

        opperbevelhebber van Venlo met 600 voetvolk en 300 rijders naar dat klooster om het terug te nemen.

        Eiste overgave van Corvera die dat weigerde, daarop stormde Maarten het klooster maar werd tot 3

        keer toe teruggeslagen. Daarop zette Maarten het klooster aan 4 hoeken in brand. Daarop kwamen de

        Spanjaarden uit het klooster in slagorde, en vochten tot de laatste man. Corvera - getroffen door 3 kogels

        en doorboord door een spies werd met 6 andere zwaar gewonde Spanjaarden als teken van overwinning 

        naar Venlo gebracht. Van Schenck sneuvelde 250 man.

[9] ontleend van www.weinsberg.uni-bonn.de - op 7 januari 1587 had Peter Schenk von Nideck, de broer van

       "heubtman" Mertin Schenken, de hertogen van Gulik enz. openlijk tot vijand verklaard en geschreven dat

        zij 20.000 daalder en 200 malder vruchten moeten verschaffen, anders zullen ze hem bezoeken met

        vuur en zwaard" - daarop hadden de broers op 23 januari 1587 het slot en stad van Gulik ingenomen.

[s13h] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.80, 81.

[43] boek Well en wee 1980 - Th.W.J. Driessen - p.102.


Uit dit huwelijk:


1.    Frederica Schenck - † jong [begraven bij haar moeder in kerk van Goch]


2.    Jan Schenck - het boek "Kastelen in Limburg" blz. 152 stelt dat Jan Schenck zoon zou zijn van krijgsheer

        Martin - Jan zou uit Afferden zijn gekomen en zich hebben gevestigd in Sevenum in 1e helft van 80-jarige

        oorlog [1568-1648] en mogelijk de stichter van huis Schenkenburg te Sevenum zijn geweest (zonder enig

        bron vermelding - we zoeken dus nog bewijzen van die bewering)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIb    Peter Schenck

          erft van zijn broer Martin, huis Blijenbeek te Afferden met daarbij behorende rechten, landerijen,

          visserijen [s9o] - †  leeft 1587 [9]  na 3-7-1629 [44]  -

          tr. met NN van Scherpenzeel - dr. van Johan van Scherpenzeel en Gerberich van Bentick [s13h]


voetnoten:

[9] ontleend van www.weinsberg.uni-bonn.de - op 7 januari 1587 had Peter Schenk von Nideck, de broer van

       "heubtman" Mertin Schenken, de hertogen van Gulik enz. openlijk tot vijand verklaard en geschreven dat

       zij 20.000 daalder en 200 malder vruchten moeten verschaffen, anders zullen ze hem bezoeken met

       vuur en zwaard" - daarop hadden de broers op 23 januari 1587 het slot en stad van Gulik ingenomen.

[s13h] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.80, 81.

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in augustus 1604 verkoopt Maria

     Margaretha Schenck van Niedecken tot Gelindthorst, ook namens haar broer Peter Schenck en hun neef Berendt

     Schenck hun aandeel in het huis De Witte Leeuw op de hoek van de Swalmerstraat en de Hoge Hegstraat te Roer-

     mond aan Henrickske van der Velde weduwe van 1e Nicolaes Camps en 2e van Dederich Schenck van Nydeggen. 

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 114. (regest 542) - waarbij op 3-7-1629 Peter Schenk

       van Nydeggen aan Gossen Lamberts verkoopt de grote Schenkenweide te Afferden, Gossen verkoopt

       die later op 8-10-1629 aan vrouwe van Bleyenbeek.


Uit dit huwelijk:  ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIc    Johann Heinrich Schenck van Nydeggen

          heer van Horst - erfschenker van hertogdom Berg - werd 1615 beleend met Hilden en Haan -

          tr. met Wilhelma Quadt van Wickrath - † 7-3-1648 -

          dr. van Wilhelm Quadt tot Grootbullesheim en Barbara (Anna) van Flodorp


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Maria Schenk van Nydeggen - ongehuwd en noemt zich 1682 zu Horst


2.    Sofia Judith Schenk van Nydeggen - leeft 1682 -

        tr. met Wilhelm Salentin van Ketzgen zu Geretzhoven

        hieruit: ???


3.    Otto Wilhelm Schenck van Nydeggen tot Horst - geb. ca. 1636 - † 3-2-1679 (ongehuwd) -

        werd 1638 met Hilden en Hahn beleend


4.    Gudula Catharina Schenck van Nydeggen - leeft 1641 -

        tr. met NN van Schonbeck tot Tuschenbroech - zn. van ???

        hieruit: ???


5.    Catharina Barbara Schenck van Nydeggen - † 18-4-1684


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIId     Roland Schenck van Nydeggen

           geb. ??? - werd in testament van zijn vader onterft, vanwege zijn ongelijkwaardige huwelijk, waarna hij een

           proces begon, won en kreeg 6000 thaler - † 20-2-1634 -

           tr. 1e met Eva van Heyer - dr. van Ruprecht van Heyer - die met Heyer bij Nurburg in de Eiffel werd

           beleend - en NN [s13g]

           tr. 2e met Agnes Regina van Eltz - dr. van Johann Reinhard van Eltz en Anna van Eltz tot Uttingen


voetnoot:

[s13g] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.79.


Uit 1e huwelijk:


1.    Anna Maria Schenk van Nydeggen


2.    Hans Heinrich Schenk van Nideggen  -  volgt XIIIa


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIe    Christoffel Schenck van Nydeggen

          heer van Hillenraad, Swalmen, Asselt, Blijenbeck, Afferden, Grubbenvorst, Betgenhausen etc. -

          koopt op 14-11-1592 2 hoven en een molen in kerspel Druten [44] - koopt op 6-12-1601 met zijn

          vrouw akkerland aan Hageldoorn onder Asselt [44] - koopt op 21-3-1603 van Sweder van den

          Boetzeler de windmolen gelegen tussen Horn en Haelen [44] - ontving op 27-8-1614 van Reiner

          van Hillen tot Helden, dingbank Asselt ⅓ deel van de visserij op de Maas bij Asselt [44] -

          kocht op 5-11-1618 van Agnes van den Bylandt gravin tot Niel, vrijvrouwe tot Reede, Corswaren en

          Brempt, echtgenote van Jacob van Corswaren graaf tot Niel, het adellijk huis Brempt (onder Montfort)

          voor 21000 rijksdaalders [44] - werd op 13-1-1622 door Henrik Vermoelen, prior van Gaesdonck,

          beleend met hof Vogelshegge bij Afferden [44] - geb. 1561 - † Afferden 9 mrt. 1624 -

          tr. huis Horn 4 mrt. 1590 [44] met Adelheid van der Lippe genaamd Hoen - erfdochter van Blijenbeek

          enz. - † Afferden 22 dec. 1642 [s7c] - dr. van Caspar van der Lippe genaamd Hoen - heer van Blijenbeck,

          Afferden, Gribbenvorst, Betgenhausen en pandheer van graafschap Horn - en Gertrud van Bylant


voetnoten:

[s7c] LGOG "Publications" - Grafstenen deel I - p.10.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 52,77,80, 129,391,664. (regest 56,293,313,660,2568,4938)

[-] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 611 (regest 4436,4439) - huwelijks kontrakt en testament.

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1052 folio 108 - 109: akte 18 jan. 1591 van belasting door

     Christoffel Schenck van Nydeggen, heer van Hillenraad, namens Jaspar van der Lippe genaamd Hoen, heer van Blijen-

     beek, om te mogen belasten de halve tol te Venlo en huis en halve heerlijkheid Grubbenvorst met 2000 gulden.

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1052 folio 109 - 109 verso: memorie 1 febr. 1591 van eeds

     vernieuwing door Christoffel Schenck van Nydeggen vanwege het huis Hillenraad te Swalmen. 

[-] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 226. (regest 1264) waarbij op 14 nov. 1592 jonker Johan van Blittersdorp

     en Gertrud van Beringen weduwe van Christoffel Schenk van Nydeggen verkopen aan jonker Christoffel Schenk van

     Nydeggen heer van Hillenraed 2 hoven en een molen in kerspel Druten.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004

     inv. 1056 - 30 jan. 1621 folio 27-27 verso. akte van belening voor Christoffel Schenck van Nydeggen namens zijn echt-

     genote Aleid van der Lipp genaamd Hoen, als oudste leenopvolgster en zus van Roelman van der Lipp genaamd Hoen

     met 1/3 deel van de heerlijkheid Afferden.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004

     inv. 1056 - 4 nov. 1621 folio 44 verso 45. akte van belening voor Christoffel Schenck van Nydeggen namens zijn echt-

     genote Aleid van der Lippe genaamd Hoen en namens Barbara, Margaretha en Anna van der Lippe genaamd Hoen,

     zijn schoonzusters, met de hofstadt en huis Gribben, de halve heerlijkheid Gribbenvorst, de molen en de halve tol tot

     Venlo, na overlijden van hun broer Roelman van der Lippe genaamd Hoen.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004

     inv. 1057 Q - 4 dec. 1624 folio 65 verso - 66 verso. akte van belening voor Gerard Wustinck namens Margaretha van

     der Lip genaamd Lip, met de hofstad en huis Gribben, de halve heerlijkheid Grubbenvorst en de halve tol tot Venlo,

     na overlijden van Christoffel Schenck van Nydeggen, heer tot Hillenraedt.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004

     inv. 1057 Q - 16 apr. 1625 folio 76 verso - 77. akte van belening door Derick Schenck van Nydeggen als momboir voor

     zijn moeder Aleid van der Lip genaamd Hoen met 1/3 deel van de heerlijkheid Afferden, na overlijden van zijn vader

     Christoffel Schenck van Nydeggen.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004

     inv. 1057 Q - 16 apr. 1625 folio 77 verso - 78. akte van vruchtgebruik voor Aleid van der Lip genaamd Hoen, weduwe

     van Christoffel Schenck van Nydeggen vanwege het goed het huis Hillenraedt te Swalmen, zoals dat beschreven stond

     in hun huwelijks voorwaarden. 

[-] oud archief Roermond - inv. nr. 794 - Asselt 1633-1637 - dossier over proces voor hof van Gelre te Arnhem tegen

     Diderick Schenck, heer te Hillenraad, voor zijn moeder Aleyda van der Lippe genaamd Hoen, betreffende vrijstelling

     op de Oesterse of Asseltse tol voor burgers van Roermond.  


Uit dit huwelijk:


1.    Arnold Diederich Schenck van Nydeggen  -  volgt XIIIb


2.    Otto Wilhelm Schenck van Nydeggen  -  volgt XIIIc


3.    Dederich Schenck van Nydeggen  -  volgt XIIId


4.    Heinrich Schenck van Nydeggen - trad in de Duitse orde - deed op 4 mei 1632 zijn professie -

        commandeur [44] van Grontren en Bernsheim - rond 1648 werd door hem in Druten (vlakbij het Gelderse Afferden)

        "een adellick huys getimmert" dit huis is ook wel bekend als "het huis te Druten" of "kasteel van Druten" of "het

        Schenkengoed" [s59] (na zijn overlijden ging het naar zijn neef Christoffel, zoon van zijn broer Arnold, die het

        verkocht aan Johan van der Molen, heer van Overasselt) -  kocht op 13-6-1651 van jonker Gilles van Haeften het

        adellijk goed te St. Odilienberg, genaamd Overloo of Overen (later ging Overloo naar zijn nicht Anna Maria) -

        † 8 dec. 1664


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 515. (regest 3647) - Heinrich Schenk van Nydeggen,

        Duitse ridder orde, commandeur van Gruytraedt en Vucht - verkoopt op 24-5-1652 aan Jacob Goris,

        burgemeester van Nijmegen en zijn vrouw Suzanne Blanche, de Hoenerhof te Niftrik voor 2750 rkdls.

[s59] Rijksarchief Arnhem - ORA Maas en Waal - verpondingscohier 1650 en dossier 55.


5.    Anna Barbara Schenck van Nydeggen - vrouwe van Eckern [44] - maakt op 11 dec. 1664 haar testament op huis Hillenraed te Swalmen [s66] -

         † Swalmen 22 jan. 1665 ["deposita est Anna Barbara Schenck de Nijdecken vidua de Bolswing & domina de Eckeren"] -

         tr. 1e ca. 1630 [44] met Ernst Goswin van Bodelschwingh [44] - staatse ritmeester - heer van Ickeren en Loburg - † 1640 -

         zn. van Jobst Wilhelmus van Bodelschwingh en Jobsten van Hatzfeld [44] -

         zij tr. 2e met van Eckeren

         uit 1e huwelijk:

         1) Otto de Bolswing

         2) Maria de Bolswing

         3) Clara de Bolswing 


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 162,613. (regest 848,849,4460)

[s66] RHCL Maastricht – inv. 16.920 fam archief Bolswijn: kopie document d.d. 11 december 1664 op huis

        Hillenraedt waarin Anna Barbara Schenck van Nijdecken, weduwe van wijlen Ernst Goswijn van Bolswijn

        heer van Eckeren - ziek van lichaam, haar testament opmaakt met de volgende wensen:

        - begraven wenst te worden in kerk van Swalmen in graf van haar ouders.

        - tot erfgenaam benoemt zij haar neef Christoffel Schenck van Nijdecken, heer van Hillenraedt Swalmen

          en Asselt, die zal ontvangen aantal leningen.

        Ze noemt vroege overlijden van Christoffel, de zoontje van haar broer Dederich Schenck van Nijdecken,

        heer tot Blijenbeek, Afferden en Gribbenvorst [overl. 1663] en overlijden van haar broer Heinrich Schenck

        van Nijdecken Duitse orde ridder en commandeur tot Bernzeym [overl 8 dec. 1664] waarvan ze verklaart

        dat ze daar ook goederen en bedragen van ontvangt maar bij dato deze dat nog niet weet.

        Zij legateert aan haar zuster Maria Clara Schenck van Nijdecken vrijvrouwe van Heuvelich een 3-tal leningen. 

        Legateert aan haar nicht Gertruijt Schenck van Nijdecken weduwe van de heer overste wachtmeester zaliger

        Claude de Culz heere van Magni een "bouwhoft soo ick hebben liggen onder 't kerspel Capellen int nederen

        ampt van Gelderlandt". 

        Legateert aan haar nicht Anna Maria Schenck van Nijdecken vrouw van erfvoogd van Roermond een geldbedrag. 

        Legateert aan haar nicht Margriet Schenck van Nijdecken vrouw van Johan Daniel van Geloos heere tot Loers

        en Empt een geldbedrag en deel van de lening op overkwartier van Gelderland. 

        Legateert aan haar broer Otto Wilhelm Schenck van Nijdecken tot Wetthen een klein geldbedrag. 

        Legateert aan haar nichten Maria [sic: Anna] Schenck van Nijdecken en Alith de Culz van Magni beide stift

        zusters in Nieuwe Clooster [te Grevendael] de renten die uitstaan op heerlijkheid Afferden hun levenlang.

        Legateert aan de armen van Swalmen 200 pattacons.

        Legateert pensioenen aan de Minnebroeders en de Clarissen te Roermond.

        Tot executeurs van haar testament wordt benoemd de advocaten Arnoldt van den Berg en Bloemarts tegen

        een salaris

 

6.    Maria Clara Schenck van Nydeggen [44] - vrijvrouwe van Heuvelich 1664 [s66] - † Afferden 6 sept. 1679 [s7c]

        tr. met Ferdinand baron van der Hovelich - heer van Lavenberg en Bettelhoven - zn. van ???

        hieruit: ???


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 613. (regest 4462) - testament.

[s66] RHCL Maastricht – inv. 16.920 fam archief Bolswijn.


7.    Johann Christoffel Schenck van Nydeggen - geestelijke te St. Gertrud in Lowen


8.    Caspar Schenck van Nydeggen - † jong


9.    Gerhard Schenck van Nydeggen - † jong


10.   Caspar Schenck van Nydeggen - † 1631 gesneuveld bij de slag van Leipzig


11.   Gertrudis Schenck van Nydeggen - stiftsdame in Munsterbilzen - † 1623


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIa     Hans Heinrich Schenk van Nideggen

             werd 1635 met Heyer beleend [s13g] - eerst in Keizerlijke, later Spaanse dienst - † 1690 of 1691 -

             tr. 1e 1641 met Anna Margaretha van Enschringen -

             tr. 2e ??? met Anna Gertrud Laudolf van Bitburg - † sept. 1693


voetnoot:

[s13g] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.79.


Uit 1e huwelijk:


1.    Friedrich Anton Schenk van Nideggen  -  volgt XIVa


Uit 2e huwelijk:


2.    Johann Wilhelm Ludwig Schenk van Nideggen  -  volgt XIVb


3.    Johann Philipp Dietrich Schenk van Nideggen - geestelijke 1693 in Springersbach


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIb     Arnold Diederich Schenck van Nydeggen

             heer van Hillenraad, Swalmen, Asselt, Blijenbeck, Afferden, Gribbenvorst, Betgenhausen, enz. - geb. 1591 - † 1653 -

             tr. Luik 20 juni 1620 [44] met Maria d'Oijenbrugge van Duras - dr. van Wilhelm bannerheer van Meldert, van lande en kasteel Roest,

             heer van Bombroek, Broelinghen, etc. en Anna van Corswaren


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 611. (regest 4443) - huwelijks kontrakt.


Uit dit huwelijk:


1.    Christoffel Schenck van Nydeggen  -  volgt XIVc


2.    Gertrudis Schenck van Nydeggen - geb. ca. 1623 - † Swalmen 17 juli 1679 ["sepulta est 17 iulij domina Gertrudis de Mannij soror generosi

         domini baronis Schenck de Hellenraede"] - tr. 1641 [44] met Claude de Culz heer van Magny [s66] - overste wachtmeester [s66] - † voor

         11-12-1664 [s66] - zn. van Marc de Culz du Magny en Guillemette de Champagne

         hieruit:

         1) Heinrich de Culz du Magny - geb. 1642 - overste wachtmeester van een regiment Cavallerie -

               tr. 1677 Philippine Carola Therese Daneels d'Attenrede

        2) Aleidis ook Alith [s66] Barbara de Culz de Maigni ook als "Aldegonda" - ged. Swalmen 1643 (get. Christophorus Schenck en Anna Maria

               de Schenck namens Barbara) - stift zuster 1664 in nieuwe klooster te Grevendael [bij Goch] [s66]

        3) Christophorus Caspar de Culz de Maigni - ged. Swalmen okt. 1644 (get. Otto Wilhelmus Schenck en Margareta Scenk namens Margareta

               Hoen vrouwe in Grubbenvorst)

        4) Ernestus de Culz de Maigni - ged. Swalmen nov. 1646 (get. Casparus Schenck namens Leonis de Bellennuffer en vrouwe de Eckeren)

        5) NN de Maigni - geb. nov./dec. 1649 [vermeld Swalmen DTB met name dopen 1649]

        6) Elijsabeth de Maigni - ged. Swalmen 19 nov. 1652 (get. Christophorus Schenck namens Theodorus Schenck en Maria Schenck van Nijdecken)

        7) Anna Alexandrina de Culz de Magni - ged. Swalmen 25 mrt. 1658 (get. Christophorus Schenck de Nijdecken heer van Hilleraed, Swalmen etc.

               namens de heer de Lene en Anna Margareta de Naussau vrouw van Blijenbeck) - tr. Nicolaus Franz baron van Villers - brigade-generaal

        8) Claude de Culz du Magny - monnik te St. Gertrud in Löwen


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 218. (regest 1218) - trouw kontrakt 9-9-1641.

[s66] RHCL Maastricht – inv. 16.920 fam archief Bolswijn.


3.    Margaretha (Isabella) Schenck van Nydeggen

         ged. Roermond 27 febr. 1628 (get. ???) - † na 11-12-1664 [s66] overl. 20-10-1666 -

         tr. 1e 14 apr. 1648 [44] met Nicolaas baron de Four - zn. van Johan baron de Four en Antonetta d'Augy -

         tr. 2e Swalmen na 9 dec. 1653 [44] met Johan Gabriel de Geloes - geb. 1629 - † na 11-12-1664 [s66] -

         zn. van Steven van Geloes - heer van Lobos en Elmpt - en Anna de Campene

         uit 1e huwelijk:

         1) NN de Four - geb. nov./dec. 1649 [vermeld Swalmen DTB met name dopen 1649]

         uit 2e huwelijk: ???


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 240,320. (regest 1395,2081). Datum in DTB Swalmen niet vermeld.

[s66] RHCL Maastricht – inv. 16.920 fam archief Bolswijn.


4.    Arnold Schenck van Nydeggen


5.    Caspar Schenck van Nydeggen - heer van Brempt [44] - commandeur van Uerdingen [44] en

        Sierstorf - veldmaarschalk - trad te Altenbiesen in de Duitse Orde, werd aldaar ridder op 8-12-1653 -

        draagt op 31-5-1666 het huis Brempt over aan zijn broer Christoffel [44] - kreeg op 1-7-1667 van don

        Francesco de Moura en Cortereal, markies de Castelrodrigo patent voor werving van 100 kurassiers [44] -

        kreeg op 30-5-1672 van zijn broer Christoffel het gebruik van Baexhof onder Asselt [44] - verpand op

        6-11-1681 de visserij bij Asselt aan de Karthuisers te Roermond [44] - geb. ??? - † Sierstorff 24 apr.

        1688 [s40] - begraven Rijkhoven (Oude Biesen) kapel landcommanderij


voetnoten:

[s40] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1940 - p.4.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 77,88,129,615. (regest 295,349,662,4475)


6.    Gottfried Schenck van Nydeggen


7.    Anna Maria Schenck van Nydeggen

         tr. slot Hillenrath 22 apr. 1655 [44] - tr. RK Swalmen 1 febr. 1655 (get. pastoor van Roermond, de koster Joannes Coenen en Claudius

         de Maigni) met Johann Wilhelm baron van en tot Cortenbach - heer van Bracht en erfvoogd van Roermond - zn. van Johan Wilhelm

         van Cortenbach en Lucia van Vlodorp

         hieruit:

         1) Henricus a Cortenbach - ged. Roermond 25 mei 1656 (get. Theodorus de Schenck heer in Blijenbeeck en Anna Barbara de Schenck)

         2) Anna Elisabetha a Cortenbach - ged. Roermond 25 mei 1656 (get. heer commendator Henricus de Schenck en Lucia a Cortenbach)

         3) Christoferus de Cortenbach - ged. Roermond 5 juni 1657 (get. de schout Randenraet, de burgemeester van der Winden en Maria

              Oebruijck de Duras) - tr. Roermond 25 mrt. 1693 met Agnes Catharina van Zoutelande

         4) Lucia Maria de Cortenbach - ged. Roermond 10 nov. 1658 (get. Gerardus van Botbergen voor N. Blankert aarts-diaken en kanunnik

              in cathedraal Luik en Antonetta de Kerchoven voor Maria Clara de Schenck genaamd Heuwelich) - tr. Roermond 16 aug. 1677 met

              Johannes Renerus van der Boie  


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 217. (regest 1202) - trouw kontrakt 22-4-1655.


8.    Helena Isabella Schenck van Nydeggen - ged. Roermond 29 dec. 1625 - overl. Roermond 1689 ???


9.    Anna Schenck van Nydeggen - stift zuster 1664 [s66] in nieuwe klooster te Grevendaal (bij Goch) -

        in Neuklooster [44] te Grevendael - † 1702


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 616. (regest 4487) - obligatie van 21-11-1666 van

       Christoffel Schenk van Nydeggen ten gunste van zijn zuster Anna non te Neuklooster.

[s66] RHCL Maastricht – inv. 16.920 fam archief Bolswijn.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIc     Otto Wilhelm Schenck van Nydeggen

             kanunnik en domheer [s38] van St. Lambertuskerk te Luik, daarvan ontslag genomen om huwelijk aan te gaan met dochter van waard

             uit een wijnhuis [s38] - werd door zijn moeder onterfd en kreeg alleen een hof "haus Wittem" en bijbehorende landerijen te Nieuwstad

             werd op 13-7-1664 door stadhouder Cuijckse lenen, beleend met derde deel van Afferden na het overlijden van Christoffel zoon van

             zijn broer Dederich [44] - werd op 24-7-1664 door Philipp koning van Spanje beleend met derde deel van Afferden, huis Grubbenvorst,

             halve heerlijkheid Grubbenvorst en Velden en met de tol te Venlo [44] - heer tot Blijenbeeck 1666 [s71] - liet zich 1667 opnemen in

             broederschap van de O.L. Vrouw, de moeder van Smarten wat 1653 te Gaesdonck was opgericht - † 1676 -

             tr. 1e NN [s38] - geb. ??? - † voor 27-4-1660 [s38] -

             tr. 2e Holtumb 27 apr. 1660 [s13j] [44] met Magdalena van Bentinck tot Wolfrath weduwe van Dirdrich Westrum tot Holtum -

             dr. van Philipp Heinrich van Bentinck tot Wolfrath en Justina Maria van en tot Wier [s13j]


voetnoten:

[s13j] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.85.

[s38] Bibliotheek Maastricht - Dr. D. Sassen - Asselt zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad 1928 - p.6.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 52, 308,612. (regest 59,1973,4448)

[-] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p.511 (regest 3600) voor gericht van Nieuwstadt verklaart op

       18-10-1664 Otto Willem Schenk van Nydeggen heer van Bleyenbeek etc. een jaarrente van 70 thalen

       schuldig te zijn aan de Ursulinenklooster te Roermond met hun huis te Nieuwstadt als onderpand.

[s71] RHCL Maastricht - 01.004 - hof van Gelder - inv. nr. 327 zaak 1099 - Roermond 16 december 1666

       voor hof van Gelder, tussen Deken en Capitularen van keizerlijke vrijstift van Onse L. Vrouwe Munster

       tot Aken en Otto Willem Schenck van Nijdeggen, heer tot Blijenbeeck etc. over een wisselkwestie [geld

       van ene type tegen het andere] waardoor de ontvangende partij [Deken & cons.] schade had geleden.

       Otto werd veroordeeld tot betaling van het verschil, alsmede rente en proceskosten.


Uit deze huwelijken: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIId    Dederich ook Theodorus Schenck van Nydeggen

            heer van Blijenbeck, Afferden en Gribbenvorst - werd na overlijden van zijn moeder op 23-2-1644 door

            Philipp, koning van Spanje beleend met derde deel van Afferden [44] - ontving op 28-4-1646 van

            Barbara van der Lippe genaamd Hoen, weduwe van Huchtenbruck de allodiale halve heerlijkheid van

            Grubbenvorst [44] - geb. ??? - † Grubbenvorst 5 aug. 1661 -

            tr. waar? 9 dec. 1659 [44] met Anna Margaretha van Nassau - geb. ??? - vrouwe van Wychen, 

            Vaesthartelt en Grimhuysen - † waar? 12-3-1676 - dr. van Philips van Nassau (heer van Grimhuysen,

            Hoekelom en Wychen) en Anna Margaretha barones van Cortenbach, vrouwe van Vaesthartelt 

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004

     inv. 1057 Q - 16 apr. 1625 folio 76 verso - 77. akte van belening door Derick Schenck van Nydeggen als momboir voor

     zijn moeder Aleid van der Lip genaamd Hoen met 1/3 deel van de heerlijkheid Afferden, na overlijden van zijn vader

     Christoffel Schenck van Nydeggen.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004

     inv. 1057 Q - 17 apr. 1625 folio 78 verso - 79. akte van belening voor Dederich Schenck van Nydeggen met het huis

     Hillenraat gelegen te Swalmen, na overlijden van zijn vader Christoffel Schenck van Nydeggen. 

[-] oud archief Roermond - inv. nr. 794 - Asselt 1633-1637 - dossier over proces voor hof van Gelre te Arnhem tegen

     Diderick Schenck, heer te Hillenraad, voor zijn moeder Aleyda van der Lippe genaamd Hoen, betreffende vrijstelling

     op de Oesterse of Asseltse tol voor burgers van Roermond.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 52,314,613. (regest 57,2030,4457)  


Uit dit huwelijk:


1.    Christoffel Schenck van Nydeggen - † 1663


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 53. (regest 59)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVa  Friedrich Anton Schenk van Nideggen

          wachtmeester van Keulen - werd 1689 beleend met Hilden en Haan -

          tr. ??? met Ida Venlos - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Henrich Diedrich Schenk van Nideggen  -  volgt XVa


2.    Christian Wilhelm van Nideggen


3.    Felix Theodor Schenk van Nideggen  -  volgt XVb


4.    Adelheid Schenk van Nideggen

        tr.1e ??? met Conrad Daniel Berlenbach

        tr.2e 26-8-1708 met Johann Bongard - dokter uit Hilden


5.    Sofia Clara Margaretha Schenk van Nideggen

        tr. ??? met NN du Boy - schilder


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVb  Johann Wilhelm Ludwig Schenk van Nideggen

          in Franse dienst 1689 - werd 1694 met Heyer beleend -

          tr. ??? met NN - dr. van NN


Uit dit huwelijk:


1.    Regina Elisabeth Schenk van Nideggen - religieuze St. Thomas a.d. Kyll - † 30-5-1716


plus waarschijnlijk meer kinderen ??


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVc  Christoffel baron Schenck van Nydeggen

          heer van Hillenraad, Blijenbeck, etc. - werd op 23-5-1654 door Philipp koning van Spanje beleend met huis

          Hillenraedt in kerspel Swalmen [44] - kocht op 18-1-1655 de hoge, midden en lage jurisdiktie van dorpen

          Swalmen en Asselt voor 18600 vlaamse ponden a 40 groten [44] - kreeg op 31-5-1666 het adellijk huis

          Brempt van zijn broer Caspar [44] - verpandt op 19-9-1667 het in dings-stoel Titz gelegen goed Betgen-

          hausen voor 16000 rijksdaalders aan Eric Adolf graaf van Salm en Rifferscheidt en zijn vrouw Magdalena

          landgravin van Hessen [44] - verkoopt op 18-11-1669 aan Karel Cral scholtis en Catharina Borreman zijn

          vrouw de maas visserij bij Asselt [44] - ruil verdrag op 12-5-1671 tussen Frederich Christaen d'Anneux,

          baron van Crevecour, heer van Fontaine, kanunnik van Cambray en Christoffel Schenk van Nydeggen,

          waarin eerst genoemde het allodiaal goed Betgenhausen behoud en laatstgenoemde goederen onder

          Asselt incl. tol over de maas en visserij [44] - geeft op 30-5-1672 aan zijn broer Caspar het gebruik van

          Baexhof onder Asselt [44] - geb. ??? - † Swalmen 24 mrt. 1680 -

          tr. slot Meldert 9 apr. 1661 [4] [44] met Anna Philippina ab Oijenbroeck - geb. ??? - vrouwe van Asselt, Swalmen, Betienhausen etc.

         † ??? - dr. van Gottfried van Oijenbroeck [Oyenbrugge] en Anna Maria van Duras tot Meldert


voetnoten:

[4] geschichte der familie Schenk von Nydeggen (Keulen 1860) - H. Ferber - p.60.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 77,88,101,102,129,354,580,614. (regest 294,349,451,

      457,662,2321,4171,4470).   Plus meerderen over Swalmen (regest 4212 e.v.).


Uit dit huwelijk:


1.    Arnold Schenck van Nydeggen  -  volgt XVc


2.    Henricus Schenck a Nydeggen - nooddoop Swalmen 27 dec. 1663 [geen getuigen vermeld] - heer van Aldenburg bij Swalmen - uitgezworen

          1684 - trad in de Duitse orde - commandeur van Ramersdorf, Beckefort en Bernsheim - administrator van "Land- comthurei" Altenbiesen -

          leeft nog dec. 1729


3.    Godefridus Engelbertus Schenck a Nijdeggen - ged. Swalmen 1 aug. 1667 [getuigen: Anna ab Oijenbroeck vrouwe de Melder en Engelbertus

          ab Oijenbroeck baron de Melder] - in dienst van hertog van Lüneburg - draagt op 22-5-1690 aan zijn broer Arnold al zijn patrimoniale goe-

          deren [44] - 1690 in regiment van kolonel Frank


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 617 (regest 4502)

 

4.    NN [jongen] Schenck - ged. Swalmen 1 dec. 1669 - † Swalmen 1 dec. 1669


5.    NN [meisje] Schenck van Nydeggen - ged. [in kasteel Hillenraad] Swalmen 30 jan. 1671


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVa    Henrich Diedrich Schenk van Nideggen

           tr. ??? met Anna Elisabeth v.d. Bruggen -

           dr. van Thomas v.d. Bruggen tot Hasenacker en Ida Mechtild van Ripperda


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Franciska Schenk van Nideggen -

        tr. 15-3-1734 [44] met Johann Karl Joseph baron van Weyenhorst tot Donck


voetnoot:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 714 (regest 5297)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVb    Felix Theodor Schenk van Nideggen

           werd 1727 met Hilden en Haan beleend -         

           tr. ??? met Maria Clara van Wenz tot Niederlahnstein


Uit dit huwelijk:


1.    NN (een zoon) Schenk van Nideggen


2.    NN (een dochter) Schenk van Nideggen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVc   Arnoldus markies Schenck van Nydeggen

           nooddoop Swalmen 31 aug. 1662 [getuigen: Henricus Schenck a Nijdecken "ordinis Teutonici eques et commendator in Berensheim" en Anna Barbara

           Schenck weduwe de Eckeren] - heer van Hillenraad, Swalmen, Asselt, Blijenbeck, Afferden, Grubbenvorst, Betgenhausen, etc. - werd op 10-8-1682

           door Karel koning van Spanje, beleend met derde deel van Afferden, als oudste zoon van Christoffel Schenk en vernieuwd op 21-1-1696 voor de

           stadhouder van de Cuijckse lenen [44] - werd op 19-8-1682 door Karel II koning van Spanje beleend met huis en hof Grubbenvorst, halve heerlijk-

           heid van Grubbenvorst en Velden en met de tol te Venlo [44] - werd op 23-2-1685 door Karel koning van Spanje, beleend met huis Bleyenbeek en

           ⅔ deel van Afferden met hoge en lage gerichten [44] - werd op 21 dec. 1695 door Karel II koning van Spanje verheven tot markies [44] - verpacht

           op 11-2-1708 de veer over de Maas bij Asselt aan Derick aen den Boom te Neer [44] - werd op 27-8-1708 door leenhof Cranendonck beleend met

           de Oosterse tol op de Maas bij Kessel [44] - † Blijenbeek [Swalmen] 31 aug. 1709 -

          tr. 1e 30 mrt. 1682 met Maria Emerentiana Dausque ook d'Ausque - geb. st. Omer (land van Artois) - dr. van NN uit st. Omer - huwelijk werd blijk-

           baar in 1684 ongeldig gemaakt in Rome, vanwege bedrog van  Maria Emerentiana d'Ausque en haar familie -

          tr. 2e slot Haag (bij Geldern) 5 dec. 1694 [s10] [44] met Maria Catharina markiezin van en tot Hoesbroeck - werd op 20-3-1710 door raad van hof

           van Gelderland beleend met huis Hillenraedt [44] - werd op 22-3-1710 door leenhof van Geldern beleend met derde deel van Afferden [44] - werd

           op 22-3-1710 door leenhof van Geldern beleend met huis Bleyenbeek en twee-derde deel van Afferden [44] - werd op 14-9-1717 door keizerin

           Eleonora Magdalena Theresia verleend met kruis van hoog edelen Sterrenkruis orde [44] - geb. slot Haag 18 dec. 1672 [44] - † sept. 1736 - dr.

           van Arnold Adriaan markies van en tot Hoensbroek en Dorothea Henrica van Cottereau


voetnoten:

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 53, 55,74,79,308,354,617,618. (regest 60,61,63,76,77,

      265,300,1974,2322,4504,4505,4506,4513) 

[s10] RHCL Maastricht - 18.A Handschriftencollectie inv. 342 nr. 35 Schenck van Nideggen - kopie

       huwelijks-voorwaarden gesloten op huis Haege 20-10-1694 waarin de bgm inbrengt: huis Hillenraedt,

       heerlijkheid Swalmen en Asselt met alle goederen daaraan klevende ende bouwhoven daarin gelegen,

       de Asselsche tol, de heerlijkheid en tol van Grubbenvorst en goederen daarin gelegen, de heerlijkheid

       Afferden met alle hare rechten en goederen, huis en heerlijkheid van Blijenbeek met alle daarbij

       behorende goederem, huis Brempt en alle daarbij behorende goederen en de voorts alle andere bij de

       bruidegom behorende goederen, de vader van de bruid beloofd te geven 20.000 pattacons, wat door

       hem of door zijn zoon Wilhelm Adriaan zal worden voldaan binnen 1 jaar. Met aantekening dat daar

       nog 2000 pattacons zijn bijgekomen, totaal dus 22.000. Verklaring 1702 dat 't echtpaar voldaan zijn

       dat bedrag van 22.000 pattacons te hebben ontvangen. 

[s61] GA Venlo - archief 450 dekenaat en parochie Venlo 1298-1989 - 2.6 stukken waarvan het verband met het

       archief niet duidelijk is - inventaris nr. 1876 - 26 april 1698 - akte waarbij Johan Albert van der Boyen, erfvoogd

       van de stad Roermond, verklaart dat Willem Ramaeckers, als rentmeester en namens zijn principaal Arnold

       markgraaf van Schenck van Nydecken, heer van Hillenraeds etc. van Peter van Daelen, gevolmachtigde van Willem

       Coentsen, landschrijver van het land van Gulick, een som van 1250 rijksdaalders geleend heeft, die hij gebruikt

       heeft om een kapitaal van 3688 rijksdaalders af te lossen die Arnold schuldig was aan de Ursulinen zusters te

       Roermond, met als onderpand "de kooren ende oliemeulens tot Swalmen op den Swalm gelegen wesende aen

       dese erfvooghdije leenroerich". [volledig transcriptie]


Uit dit huwelijk: [enig kind]


1.   Christoffel Arnold Adrian Schenck van Nydeggen

        geb. Blijenbeck 1695 [5] - ged. slot Haag (bij Geldern) 2 juni 1696 (get. Arnold Adriaan markies van en tot Hoensbroeck en Angela vrije van Schenck

        = zuster van de vader) [5] - † Swalmen 28 sept. 1703 [waarbij hij al spelende met een een kort geweer zichzelf per ongeluk dood schoot [5]]


voetnoot:

[5] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen (Keulen 1860) - H. Ferber - p.66.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Het adellijke geslacht Schenck van Nydeggen hiermee uitgestorven, gaat voort in natuurlijke kinderen...

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Dank aan:

Jos Dirks

Annette Boye - Greve (D)

Huub Hermans - Maasbree

Willy Peters

Jos Verkroost


aanvullingen welkom.