GenBronnen

digitalisering

maas

Heel huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 9 juli 1704 - brieven van P. Rombaudts pastoor in Heell en van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Lamboth parochiaan van Heel bisdom Luik en

Helena Henrici parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (4-1704-32 - foto 2323a+b)

 

Heel/Wessem/Roermond - 10,13 en 14 februari 1708 - brieven van P. Romboudts pastoor in Heel, Vincentius Staeffmans van Wessem en Joannes

Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus van Helden parochiaan van Roermond ex Wessem en

Gertrudis Goesen parochiane van Heel bisdom Luik.

RHCL Maastricht (5-1708-30 - foto 1869a+b+c+d)

 

Roermond - 28 november 1732 - dokument als dispensatie geschreven door secretaris Mooren aan pastoor Deurlinx van Wessem distrikt Weert

toestemming gevende in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Joosten ontslagen soldaat en afkomstig van Heel bisdom Luik en

Gertrudis Francken parochiane van Wessem.

RHCL Maastricht (12-1732-4 - foto 1870)

 

13 maart 1764 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Vogels en Gertrudis Wackers parochianen van Heel.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 818)

 

29 juli 1769 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Severinus Snyders van Heel en

Maria Catharina Wolthagen van Beeghden.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 2016)

 

6 februari 1772 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraagg om dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Schaecken en Maria Vanpol parochianen van Heel.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 433)

 

28 juli 1772 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Loven van Beeghden en Emilia Waeyen van Heel.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 568)

 

Nederweert/Heel - 22 december 1772 - brieven van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert en van J. Thelen pastoor van Heel als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Zeverinus ook Severinus Loven parochiaan van Heel bisdom Luik en

Joanna Hobus parochiane van Nederweert.

RHCL Maastricht (26-1772-50 - foto 1835a+b+c+d+e)

 

10 november 1775 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Smeets van Heel en

Catharina Verkennis van Thorn.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1503)

 

12 februari 1782 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege geestelijk verwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Vogels en Petronella Vandenurhwegh parochianen van Heel.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 497)

 

20 januari 1784 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Joosten en Maria Loven parochianen van Heel.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1096)

 

23 mei 1785 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Suylen en Anna Catharina van Asch parochianen van Heel.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1535)

 

13 september 1787 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fames parochiaan van Heel en

Elisabetha Smeets parochiane van Grathem.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 2227)

 

24 oktober 1791 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Schreurs en Petronilla Clert parochianen van Heelle.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 3499)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Venlo/Heel/Wessem/Weert - 16 juni 1727 - uitreksel uit doopboek parochie st. Martinus van Venlo door vice-pastoor Ignatius Verhiel:

gedoopt 15 januari 1716 Renerus zoon van Paulus Stroucken en Anna Vogels met getuigen Franciscus Tituleer en Maria Magdalena Albers.

Uitreksel d.d. 3 mei 1727 uit doopboek parochie Heel bisdom Luik door pastoor Franciscus Vogels:

gedoopt 1 augustus 1628 Renerus zoon van Theodorus Vogels en Anna met getuigen Tilmannus Vogels nomine Jacobi a Katert en Anna Tewissen.

Uitreksel z.d. uit doopboek parochie versterkte stad Wessem door J. Deurelinckx pastoor en decaan van Weert,

dat aldaar is gedoopt 13 november 1677 Anna dochter van Renerus Vogels en Christina Roumen met getuigen Paulus Dencken en Gertrudis Vogels.

Tevens 2 schema's van afstamming familie Vogels:

1e schema:

stam-ouders: Arnoldt Vogels van Wessem en Anna Potiens.

uit hun 3 kinderen: Willem Vogels, Frans Vogels en Aleijdis Vogels.

Willem Vogels trouwt Catharina vanden Ectwegh, daaruit Anna Vogels van Wessem die trouwt met kapitein Laurens de Lijenborgh,

daaruit Catharina van Lijenborgh die trouwt met Lambertus vander Vorren en

daaruit Judocus vander Vorren.

Frans Vogels trouwt Margaretha Pullen, uit hun 4 kinderen:

Peregrinus Vogels stichter en genomineerd voor Bisschop, Conrardus Vogels kanunnik van Roermond,

Arnoldus Vogels die trouwt N: Odenhoven en Anna Vogels die trouwt Frans van Wachtendonck.

Uit Anna Vogels en Frans van Wachtendonck, Margareth van Wachtendonck die trouwt met Peter Clerx,

daaruit Catharina Clerx die eerst trouwt met Frans Hergrave

waaruit een dochter Anna Elisabeth en trouwt voor de 2e keer met den schepen Leuwen tot Venlo.

Uit Arnoldus Vogels en N: Odenhoven, Margaretha Vogels die trouwt met Adriaen vander Sterren,

daaruit Adriaen vander Sterren die trouwt met Catharina Crombe en

daaruit 2 kinderen Petrus Adrianus vander Sterren en Maria Isabella vander Sterren.

Aleijdis Vogels die trouwt Jan van Campen, daaruit Joanna van Campen die trouwt Gerardt Bisschops,

daaruit Arnoldt Bisschops en Frans minorita.

Arnoldt Bisschops trouwt Catharina Maessen, daaruit 2 dochters:

1) Joanna Bisschops die trouwt met Peter Claessens, daaruit 4 kinderen: Gerardus, Arnoldus, Joannes, Henricus en

daaruit 5 kinderen: Petrus, Franciscus, Joannes, Beatrix en Theresia Claessens.

2) Catharina Bisschops trouwt Leonardt Spee, daaruit Maria Spee die trouwt Martinus Reijpkens en daaruit Gerardus Antonius Reijpkens.

2e schema:

stam-ouders: Frans Vogels en zijn vrouw Aleijdis.

uit hun 2 kinderen: Arnoldt van Wessem alias Vogels en Jan Vogels scholtis van Maeslandt.

Arnoldt van Wessem alias Vogels trouwt Anna Poetiens alias Spesen,

daaruit Frans Vogels die trouwt Margaretha Pullen en daaruit Rdus: Adm: D: Peregrinus Vogels stichter.

Jan Vogels scholtis van Maeslandt, daaruit Gerard Vogels die trouwt Maria Caters,

daaruit Derick Vogels die trouwt Anna, daaruit Reijner Vogels tot Wessem consul die trouwt Stijncken Roumen,

daaruit Anna Vogels die trouwt Paulus Stroucken, daaruit 2 kinderen: 1) Reinerus Strouckens pretendeus en 2) Maria Agnes Stroucken.

RHCL Maastricht (10-1727-21 - foto 1035a+b+c+d+e)