GenBronnen

digitalisering

maas

Waldniel (D) huwelijks dispensaties / ehe dispense


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Waldniel (D) / Cruchten (D) - 21 en 29 augustus 1741 - brieven van Josephus Fr.... pastoor van Waltnehl (D) en van Reinerus Decker pastoor in Cruchten

(D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Bercheim ex Munster (D) soldaat van Mayvelt uit het Bergische land gelegerd in Venlo en

Maria Segers parochiane van Waldniel (D).

Ze zijn eerder protestants getrouwd in Venlo maar willen nu ook rk trouwen in Cruchten (D).

De brief uit Waldniel (D) geeft aan dat er afkondigingen waren gedaan aldaar en er geen bezwaren waren geuit.

RHCL Maastricht (15-1741-124 - foto 4125a/f+TV)

 

Viersen (D) - 21 februari 1777 - brief van J: M: Hoster pastoor van Viersen (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adam Nofer parochiaan van Viersen (D) en

Anna Berger parochiane van Luik (B) ex Waldniel (D).

Maanden geleden kwam er tijdens de huwelijks afkondigingen bezwaar uit Luik, waardoor huwelijks voortgang werd gestuit. Die problemen zijn blijkbaar nu

opgelost en hebben wederzijdse ouderlijke toestemming. Vandaar nu dispensatie voor ontheffing van de afkondigingen.

RHCL Maastricht (28-1777-47 - foto 4528+TV)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Waldniel (D) - datum? - brief zonder datum van Severinus Meijfesch pastoor in "Weltneel" [= Waldniel D] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Wolterus Siben en Cecilia Neibbergh.

Iemand weet wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (S-?-107 - foto 5251)