GenBronnen

digitalisering

maas

Bocholt (D) huwelijks dispensaties / ehe dispens


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 8 januari 1682 - dispensatie via secretaris van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik

in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Schelen dokter parochiaan van Bocholt (D) bisdom Luik (B) en

Isabella van de Winde parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-68 - foto 4673)

 

Lobberich (D) - 26 en 29 oktober 1729 - brieven van Joannes Cijriaenszoon pastoor van Lobberich als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Adrianus Constantinus l. baro de Bentinck ex Limbrichts bisdom Luik (D) en

Anna Francisca de Bocholtz ex Bocholtz in Lobberich parochiane st. Sebastianus.

RHCL Maastricht (11-1729-21 - foto 5152a+b+c) 

 

22 november 1774 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Leonardus Horion van Simpelvelt en

Catharina Barbara Prickarts van Bocholt (D).

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1239)

 

Weert - 3 juli 1783 - brief van J. Janssens pastoor in Weert en schema van Lamb. Stoutemans pastoor en deken van Nederweert als aanvraag voor dis-

pensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Linners parochiaan van Nederweert, zoon van Joannis Linners en Maria Vrijken, Maria dochter van Petrus Vrijken en Catharina Reijnders,

                                  Catharina dochter van Reineri Rijnders en Margarita van Roij, Margarita dochter van Simon Joannis de Roij en Henrica Paeps; en  

- Catharina Creijelmans parochiane van Weert, dochter van Gabriel Creyelmans en Maria van Bogget, Maria dochter van Judocus van Bogget en

                                  Catharina van Roy, Catharina dochter van Simon Joannis de Roij en Henrica Paeps.

Simon Joannes de Roij en Henrica Paeps zijn getrouwd februari 1654.

Als ps schrijft pastoor Janssens over ene Joannes Haex afkomstig uit dorp Bocholt in het Luikse land en Aldegundis van Thoor die hij niet heeft kunnen

verloven [ondertrouwen] omdat zijn ouders hem eerst toestemming hadden geschreven maar door bedrog van hun zoon hebben ze dat ingetrokken.

De pastoor van Bocholt heeft pastoor Janssens duidelijk gemaakt dat het Joannes werd verhinderd door zijn ontrouw.

RHCL Maastricht (29-1783-107 - foto 1847a+b+c+d+TV)