GenBronnen

digitalisering

maas

militairen Limburg - Tegelen


- Aerts, Johan - geb. Tegelen 4-4-1786 - zn. van Hendrik Aerts en Mechtildis Reijnders - lichting 1806 -

                                 keert april 1814 veilig terug als korporaal bij 45e RIL na 8 jaar dienst.

- Aerts, Willem - geb. Tegelen 6-6-1790 - zn. van Hendrik Aerts en Mechtildis Reijnders - lichting 1810 -

                                 keert april 1814 veilig terug na dienst bij een cavalerie regiment.

- Bourgons, Adam Joseph - geb. Tegelen 26-4-1786 - zn. van Thedorus Bourgons en Gertrudis Hofmans -

                                 lichting 1806 - dient als sappeur bij 2e bataljon, 9e compagnie - overleed op 2-1-1812

                                 in hospitaal van Toledo (Spanje) - bericht daarvan in Tegelen op 17-5-1812.

- Driessen, Joachim - ged. Tegelen 18 juli 1785 - zn. van Gerardus Driessen en Margarita Meerts - was dienstplichtig jaar 14 [= 1805] en

                                wonende te Tegelen - was 1815 bij Nationale Militie [dus tegen Napoleon] - keert 1816 terug naar Tegelen -

                                 tr. Tegelen 15 mei 1822 - over. Tegelen 12 mei 1874. 

- Driessen, Petrus - geb. Tegelen - zn. van ??? - keert april 1814 veilig terug na 5 maanden dienst.

- Engels, Jacob - geb. Tegelen 11-4-1788 - zn. van Petrus Mathias Engels en Maria van der Velden -

                                 lichting 1808 - vertekt op 9-4-1812 naar 1e bataljon van Garde Nationale - daarna

                                 gelegerd bij infanterie in Parijs - keert april 1814 veilig terug.

- Engels, Johan Petrus - geb. Tegelen - zn. van ??? - deserteert op 5-7-1813 uit 8e regiment Voltiguers van

                                 Garde Imperiale.

- Ewalds, Joachim - geb. Tegelen 27-3-1791 - zn. van Jacob Joseph Ewalds en Helena Meerts - was 1 jaar en

                                 3 maanden bij voet artillerie - keert april 1814 veilig terug.

- Ewalds, Johan Petrus - geb. Tegelen - zn. van ??? - was 1½ maand bij cavalerie - keert april 1814 veilig terug.

- Faasen, Godefridus - geb. Tegelen 22-1-1789 - zn. van Arnold Faassen en Catharina Lamers - dient 4 jaar als

                                 fusilier bij 59e RIL - keert april 1814 veilig terug.

- Franssen, gerard Willem - geb. Tegelen 19-7-1790 - zn. van Peter Franssen en Wendelina Canoy - vermist en

                                 vermoedelijk gesneuveld in Franse dienst.

- Giesen, Rudolphus - geb. ??? - zn. van Johan Giesen en Anna Louise Hambach - dient 11 jaar bij een cava-

                                 lerie regiment - werd onderofficier - keert april 1814 veilig terug.

- Hovens, Peter - geb. Tegelen 12-2-1786 - zn. van Willem Hovens en Petronella Peters - lichting 1806 - dient

                                 als fusilier bij 65e RIL, 1e bataljon, 4e compagnie - overleed op 12-7-1810 in het Prado

                                 hospitaal van Valladolid (Spanje) - bericht ontvangen in Tegelen op 5-1-1813.

- Jacobs, Gerard - geb. Tegelen 23-10-1792 - zn. van Jacob Jacobs en Elisabeth Abry - dient 3 jaar  bij een

                                 infanterie - keert april 1814 veilig terug.

- Jentjes, Antonius - geb. Tegelen 29-5-1793 - zn. van Peter Jentjes en Gertrudis van den Broek - dient 2 jaar

                                 bij de infanterie in Parijs - kwam 1814 veilig terug.

- Jentjens, Petrus Andreas - ged. Tegelen 28-10-1794 - zn. van Wilhelmus Jentjens en Joanna Gertrudis Driessen - was bij 8e regiment

                                artillerie te voet [stamboek nr. 6070]. 

- Jonckmans, Petrus Mathias - geb. Tegelen 11-10-1788 - zn. van Peter Jonckmans en Maria Margareta Bon-

                                 gaerts - lichting 1808 - werd karabinier - kwam in 1814 veilig terug.

- Meerts, Leonard - geb. Tegelen ??? - zn. van ??? - dienstweigeraar - daarna vermist.

- Noten, Lambert - geb. Tegelen ??? - zn. van ??? - vermist in Franse dienst.

- Peters, Gerard - geb. Tegelen 9-3-1785 - zn. van Johan Peters en Catharina op Heys - lichting XIV - dient

                                 8 jaar als karabinier - keert 1814 veilig terug.

- Peters, Hendrik - geb. Tegelen 11-10-1787 - zn. van Andreas Peters en Maria Bourgons - dient 4 maanden

                                 bij de infanterie - keert 1814 veilig terug.

- Reijnen, Petrus - geb. Tegelen 4-9-1791 - zn. van Gerard Reijnen en Anna Tijssen - in Franse militaire dienst.

- Rijvers, Godefridus - geb. Tegelen 7-3-1792 - zn. van Peter Rijvers en Petronella Stroucken - dient 2½ jaar bij

                                 2e regiment Cuirassiers - ws. krijgsgevangen 2e helft van 1812 - kwam in 1814 terug en

                                 vestigt zich in Bruggen (D).

- Stevens, Hendrik - geb. Tegelen ??? - zn. van ??? - vermist in Franse dienst.

- Toebosch, Bartholomeus - geb. Tegelen ??? - zn. van ??? - vermist in Franse dienst.

- Vaillant, Petrus - geb. Tegelen ??? - zn. van ??? - vermist in Franse dienst.

- Vervoort, Andreas - geb. Tegelen ??? - zn. van Johan Vervoort en Catharina Hendrix - was 1½ jaar in Franse

                                 dienst bij de infanterie - keert 1814 veilig terug.

- Zeelen, Theodoor - geb. Tegelen ??? - zn. van Willem Zeelen en Maria Agnes Teelen - deserteert op 7-7-1813

                                 uit het 8e regiment Voltiguers van de Garde Imperiale.