GenBronnen

maas

militairen Belgie 1792-1815

 

Ampsin (B):

- Wesmaes, Nicolas - geb. Ampsin dec. 1788 - zn. van Charles Wesmaes en Dieudonnee Seron - was volgens 21-9-1812 dokument

                               uit Den Haag op 1-5-1812 ingelijfd bij de 78e cohorte "Nationale Garde". [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Assenede (B): (canton Assenede, dept. Escaut)

- Denocker, Pierre Jean - geb. Assenede 25-3-1784 - zn. van Pierre Denocker en Marie Jacoba Wauters - dienstplichtige XIII -

                               arriveerde 7-6-1805 als fusilier bij 7e RIL 2e bataillon 8e compagnie [nr. 849/142] - werd korporaal op 3 juli 1806 -

                               sergeant op 14-11-1808 - werd gewond op 26-11-1808 te Gracia [nabij Barcelona Spanje] - sergeant-majoor op

                               10-4-1809 - werd gewond 17-7-1810 te Caradedeo [Spanje] - onder-luitenant [sous-lieut.] 28-6-1813 - luitenant

                                3-12-1813 - nam deel aan veldtochten in Duitsland en Spanje. [bron: Driessen groot-archief VII] 


Blegny (B): (canton Dalhem, dept. Ourthe)

- Servais, Petrus Joseph - geb. Blegny 24-2-1784 - zn. van Wilhelmus en Maria Joanna Beaussy - lichting XIII gemeente Geleen - was

                                vervanger voor Petrus Beaujean uit Lanaken - vertrok op 21-11-1805 naar 6e regiment de dragonders waar hij werd

                                ingedeeld bij 4e compagnie van de 4e escadron - overleed op 18-8-1812 in hospitaal van Tudela (Spanje) ten

                                gevolge van opgelopen verwondingen.


Bocholt (B): (canton Bree, dept. Meuse inferieure)

- Hendrix, Jean Martin - geb. Bocholt (B) 31 dec. 1787 - zn. van Guillaume Hendrix en Marie Catherine Reybner - fusilier bij 76e cohorte

                               van de nationale garde 1e bataillon 5e compagnie - arriveerde op 3 okt. 1812 bij tijdelijk militair ziekenhuis in Den

                               Haag [nl] en overleden aldaar op 8 okt. 1812 ten gevolge van koorts. [afb. m-242]

- Vrancken, Petrus Joannes - geb. Bocholt (B) 13-10-1792 - zn. van Petrus Jacobus Vrancken en Anna Mechtildis Joris - dientplichtige

                                jaar 1812 lotings nr. 10 kanton Bree - arriveerde 4 mrt. 1812 als fusilier bij 88e RIL 4e bataillon 4e compagnie [nr.

                                7426/1238] - was op 20-12-1812 in ziekenhuis - werd bij kontrole op 21-1-1813 geroyeerd van miltaire registers. 

 

Bree (B): (canton Bree, dept. Meuse inferieure)

- Custer [Kusters], Petrus - geb. Bree (B) 23-11-1786 - zn. van Limbert Custer en Helena Neyens - dientplichtige 1806 reserve - arri-

                               veerde als fusilier 27 okt. 1806 bij 48e RIL 3e bataillon 7e compagnie [nr. 2859/477] - werd grenadier op 1-4-1809 -

                               werd korporaal op 1-7-1810 - overleden of gevangen genomen tijdens veldtocht 1812 in Rusland. 

 

Brugge (B):

- Cobourg, Jan - geb. Brugge - zn. van ??? - fusilier van de 7e compagnie, 3e bataljon bij de 103e demi-brigade - dat hem 6 maanden verlof was

                               verleend tot 1 maart 1802 maar dat hij op 28-4-1802 nog niet was teruggekeerd bij zijn onderdeel. [bron: Driessen groot-archief VII] 

- Delaender, Jean Baptiste - geb. Brugge 23-6-1793 - zn. van Jean Francois Delaender en Jeanne Bourgonjon - ging op 9-5-1812 vrijwillig in dienst

                               bij 27e regiment d'infanterie de legere, sinds 3-6-1812 bij 25e regiment d'infanterie de legere. Op 1-10-1812 was hij aanwezig bij

                               de 4e bataillon van compagnie voltiguers van datzelfde regiment. [bron: Driessen groot-archief VII]

- Kinsler, Michel - geb. ??? - zn. ??? - luitenant - dokument 9 okt. 1798 uit Lille (F) door commissaris bestuurder van 16e militaire diivisie aan de minister

                              van oorlog waarin hij hem mededeelt dat Michel Kinsler zich terug zal trekken in Brugge (B) vanwege zijn pensioenen. [m-231a/b] 

- Maire, Pierre Joseph - geb. Brugge 8-6-1787 - zn. van Francois Maire en Engelique Annaux - in militaire dienst op 14-6-1808 met dokument van

                               10-10-1811 dat hij fusilier is bij de 30e regiment d'infanterie de ligne 3e compagnie 2e bataillon. [bron: Driessen groot-archief VII] 

 

Brussel (B): (kanton Brussel, dept. de la Dyle)

- de Coetquen Desormaux, Jean Leopold - geb. Brussel 23-5-1791 - zn. van ???  - student 11-7-1809 bij militaire school te st. Cyr - grenadier

                                25-1-1812 - onder luitenant 25-4-1812 van 9e chasseurs, idem bij de jagers van de Correze, heeft de 1812-1814 veldtochten

                                gedaan waaronder Moskou 1812 en Waterloo 1815. [bron: Driessen groot-archief VII]

- Faust, Andre – geb. Brussel [B - department Dyle] 15 nov. 1781 – zn. van Arnoldus Faust en Maria van der Weheryse - ging in 1790 in militaire

                               dienst [nr. 185 officieren stamboek nr. 10] - was bij de blokkade van Luxemburg 1793 en aldaar krijgsgevangen genomen - ging

                               in 1793 in Franse dienst bij de 43e RIL - nam deel aan de beleg van Philippsburg [D] 1798 en veldtocht in de Livandie 1799 -

                               door ministeriele order ging hij in 1800 bij de 7e regiment jagers te paard - name deel aan de veldtochten in Italie 1800 Hanover

                               1802 en bij de Oceaan 1803 - werd in 1803 benoemd tot brigadier bij de 13e regiment dragonders terwijl op veldtocht bij de Ocean

                               ook in 1804 - nam deel aan de veldslag van Austerlitz 1805 werd aldaar gewond door een lanssteek in de buik - werd in 1806

                               belast met instructie te voet en te paard - deed in 1806-1807 veldtochten in Pruissen en Polen - werd bij de schermutseling van

                               Nasielsk in Polen gewond door een geweerschot in de linkerbeen - werd op 1 maart 1809 benoemd tot wachtmeester - deed in

                               1808-1811 veldtochten in Spanje en Portugal [La Corogne, Oporto, Tage doortocht en Ciudad-Real] - deed de 1812 veldtocht

                               naar Rusland en 1813 in Dantzig - werd bij Dantzig licht gewond door een lans steek - werd op 1 oktober 1813 benoemd tot opper-

                               wachtmeester en werd ridder van het legioen van Eer - ging op 8 april 1814 over naar de 8e regiment huzaren [stamboek nr. 11]

                               als "marechal de logis" - werd op 14 november 1816 opnieuw benoemd tot opperwachtmeester - werd op 1 februari 1818 benoemd

                               tot 2e luitenant instructeur - werd in 1825 door koninklijk besluit [nr. 111] aangesteld tot 1e luitenant instructeur - ging in 1830 over

                               naar 6e regiment huzaren door besluit van oorlogs departement van 29 november 1830 [nr. 5] - werd in 1830 bij de mobiele leger

                               geplaatst vanwege de opstand in Belgie - werd op 5 oktober 1831 benoemd tot ritmeester 2e klasse door koninklijk besluit [nr. 17] -

                               kreeg op 13 juli 1832 de metalen kruis - door koninklijk besluit van 3 april 1836 [nr. 80] werd hem pensioen verleend en werd hij op

                               31 mei 1836 uit sterkte gebracht - hij was gehuwd [Faust1-3].

- Meskens, Martin - geb. Brussel ca. 1771 - zn. van ??? - gehuwd met Jeanne Francoise De Pester - onder officier bij 5e divisie - overleden Leuven

                               (B) 13 mei 1808 in keizerlijke ziekenhuis voor invalide oorlogs veteranen. [bron: Driessen groot-archief VII] 

- Meuris, Jean Mathieu Theodore - geb. Brussel 10-5-1784 - zn. van Martin Benoit Joseph Meuris en Marie Louise Spechart [Spietbaert] - ging vrijwil-

                               lig in dienst [verklaring burgemeester Venlo 3 april 1807] - arriveerde als fusilier op 3 apr. 1807 bij 8e RIL 3e bataillon 4e compag-

                               nie [nr. 4010/169] - werd hervormd [reforme] op 1 juli 1810.   

 

Buroy (B): (kanton ?, departement de la Ourthe)

- Picard, Nicolaas - geb. Buroy ca. 1790 - oud 24 jaar - fusilier bij de 7e compagnie van de 1e bataillon van 98e

                               regiment demi-brigade, hij kwam op 26-8-1804 het ziekenhuis van Bergen op Zoom binnen en

                               overleed aldaar 10-9-1804 vanwege aan maagaandoening. [bron: Driessen groot-archief VII] 

 

Can (= Kanne B): (kanton de Millen, departement ?)

- Cox, Jean - geb. Can ca. 1768 - zn. van ??? - ging oud 32 jaar op 31-5-1800 te Venlo vrijwillig in dienst als ver-

                               vanger voor Egidius Joannes Jonckers inwoner van Venlo voor 6 jaar bij een regiment cavallerie.

 

Cheratte (B): (kanton Alhem, dept. de la Ourthe)

- Delsupexhe, Lambert - geb. Cheratte 19-9-1787 - zn. van Servais Delsupexhe en Marie Demoulin - dienstplichtige 1807 - arriveerde als

                              fusilier bij 12e RIL 4e bataillon 2e compagnie [nr. 5573/129] - op 1-3-1809 bij 2e bataillon 1e compagnie - kwam op

                               31-1-1810 het militair ziekenhuis van Randshossen [Braunau am Inn - Oostenrijk] binnen en aldaar op 18-2-1810 over-

                               leden aan koorts. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Chokier (B): (kanton Hollogne-aux-Pierres, departement de la Ourthe)

- Rondaix, Jean Martin - geb. Chokier 5-6-1793 - zn. van Gerard Joseph Rondaix en Marie Dargent - dokument 7-3-1813

                               uit Maastricht dat hij aanwezig is bij het korps, nadat hij op 25-12-1812 in dienst trad bij de 78e cohorte

                               van de nationale garde onder stam nr. 1044. [bron: Driessen groot-archief VII]   

 

Comblain-au-Pont (B): (kanton Nandrin, departement de la Ourthe)

- Mercier, Martin Joseph - geb. Comblain-au-Pont 25-2-1787 - zn. van Hubert Joseph Mercier en Marianne Prevot -

                               ploeger en wonende voor inlijving te Berleur - was op 3 juli 1812 aanwezig bij 2e compagnie 1e

                               bataillon van de 78e cohorte te Maastricht. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Cras-Avernas (B): (kanton Landen, departement de la Ourthe)

- Dethier, Jean Francois - geb. Cras-Avernas 23-11-1790 - zn. van Henri Dethier en Anne Duchatiau - op 30-1-1812

                               deed de prefect van de Ourthe een signalement uitgaan, omdat hij 30-6-1810 was gedeserteerd 

                               van de 2e compagnie Sappeuren op eiland Walcheren [NL Zeeland]. Met kanttekening dat hij op

                               24-10-1811 in ziekenhuis van Gent was overleden. [bron: Driessen groot-archief VII]   

 

Crombach (B): (kanton ?, dept. de la Ourthe)

- Hilgero, Jean Guillaume - geb. Crombach 1782 - zn. van Servais Hilger en Catherine Criemers - was sinds 23-4-1805 in depot van dienst-

                              weigeraars - arriveerde 26-10-1805 bij 12e RIL 3e bataillon 3e compagnie [nr. 2695/450] - op 8-11-1805 bij 1e bataillon

                              6e compagnie - was volgens dokument 14-10-1807 in Polen [Driessen groot-archief VII] deel van 3e corps - ging op

                               1-6-1808 naar 2e bataillon 4e compagnie.

 

Dahlem (B): (kanton ?, departement de la Ourthe)

- Dresse, Pierre Francois - geb. Dahlem - zn. van ??? - soldaat 1809 in reserve compagnie van departement de la

                               Ourthe - overleden 1809 in militaire ziekenhuis van de dominicaner te Mechelen. [bron: Driessen

                               groot-archief VII] 

 

Eeckeloo (B):

- van Kam, Jan Franciscus - geb. Eeckeloo - zn. van ??? - dient bij 60e RIL - was 30-5-1813 in Mainz.

 

Ensival (B): (kanton Spa, departement de la Ourthe)

- Desfosses, Jacques - geb. Ensival 13-3-1778 - zn. van Antoine Desfosses en Marie Anne Gaufard [Gossard] - dienstplichtige an. 7 - arriveerde

                               5-1-1799 [16 nivose an. 7] bij 28e RIL 1e bataillon 1e compagnie [nr. 174/29] later bij 1e bataillon 3e compagnie en 2e bataillon

                               1e compagnie - was 14-7-1809 in Villafranca [Spanje] [bron: Driessen groot-archief VII] - gesneuveld 13-5-1811.

- Franck, Etienne - geb. Ensival 27 febr. jaar ? - zn. van Lambert Franck en Marie Dresse - dokument 29-9-1812 uit

                               Maastricht waaruit blijkt dat hij op 20-8-1812 was ingelijfd als militair bij 7e compagnie van de 78e

                               cohorte. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Eupen (B): (kanton Marmedy, departement de la Ourthe)

- Steinwegh, Nicolas Miche - geb. Eupen 1793 - zn. van Nicolaas Steinwegh en Catherina Joseph Reinard - dokument

                               2-2-1813 uit Douai (F) waaruit blijkt dat hij loteling is van 1813 ingelijfd op 17-11-1812 bij 19e regi-

                               ment infanterie de ligne met nr. 11278 bij korpsregister, op dokument datum bij dat korps aanwezig.

                               [bron: Driessen groot-archief VII] 

 

Fexhe-Slins (B): (kanton Glons, departement de la Ourthe) [zie ook Slins]

- Heins, Peter Antoon - geb. Fexhe - zn. van Frans Heins en Marie Gertrude - verkenner [voltiguer] bij 4e bataillon van

                               65e regiment infanterie de ligne, kwam op 9-2-1813 het ziekenhuis van Gent binnen met een koud-

                               vuurachtige keel [amandel] ontsteking, overleden aldaar 11-2-1813 oud 20 jaar. [bron: Driessen

                               groot-archief VII]

 

Flesiu (B): (departement de la Ourthe)

- Leonard, Servaij - geb. Flesiu (dep. de l'Ourthe) - zn. van ??? - fusilier in reserve compagnie? 3e bataillon - opgenomen

                         in militair hospitaal van Vlierbeek onder Pellenberg (B) op 1-10-1809 - overl. aldaar 5-10-1809 aan koorts. 

 

Gent (B):

- Rigautz, Joseph - geb. Gent 1777 - zn. van ??? - sinds 11-11-1799 in Franse militaire dienst met signalement, bij 6e

                               compagnie van 3e regiment huzaren, in garnizoen op 18-7-1800 te Maastricht. Werd toen vrijgelaten

                               omdat hij deel uitmaakt van het overschot van de volledige lichting. [bron: Driessen groot-archief VII]

- Schoens, Frans L. - geb. Gent 1-3-1783 - zn. van ??? - commies in Wanssum (Limburg) - overleden Maashees (Lim-

                               burg) - in 1859 werd hem uitgereikt de St. Helena medaille als oud-strijder van "Grande Armee - cam-

                               pagnes 1792-1815".

 

Grimbergen (B): (kanton ?, departement Dyle)

- Torsin, Louis - geb. Grimbergen - zn. van ??? - grenadier 1e bataillon van 8e regiment infanterie de ligne, kreeg op

                               16-3-1814 toestemming om naar Grimbergen te gaan, vanwege een wond in de buik, om daar zijn

                               afmeldende soldij brief te ontvangen. [bron: Driessen groot-archief VII] 

 

Gruitrode (B):

- van Dael, Petrus - geb. Gruitrode - in dienst bij regiment dragonders van Bylandt in garnizoen in Breda (1789-1794) -

                                overleden in Breda 10-7-1792 (verdronken).

 

Hannut (B): (kanton Hannut, departement de la Ourthe)

- Detiege, Jean Joseph - geb. Hannut 27-12-1790 - zn. van Nicolas Joseph Detiege en Marie Joseph Delvaux - dokument

                               21-9-1812 van raad van bestuur van 78e cohorte waarin zij bevestigen dat hij bij hun was ingelijfd op

                               1-5-1812 onder stamboek nr. 855 en op die datum aanwezig. [bron: Driessen groot-archief VII]


Hasselt (B):

- Hermans, Gerardus - geb. Hasselt (B) - zn. van ??? - dient sinds 1808 bij 10e regiment huzaren, schreef op 3-7-1812

                                een brief uit Burgos (Spanje).

- Knapen, Jan Pierre - geb. Hasselt (B) - zn. van ??? - dient als fuselier bij 58e RIL - overl. 1812 in Vortose.

 

Hellental (B): (kanton -, departement de la Ourthe)

- Scheffer, Jean Pierre - geb. Hellental - zn. van ? - loteling jaar 13 daarop dienstweigeraar - werd genoemd in 1809 brief uit Luik door

                               kapitein Michel aan militair buro. [bron: Driessen archief VII onder Montenau] 

 

Henri-Chapelle (B): (kanton ?, departement de la Ourthe)

- Scharie, Jean Theodore - geb. Henri-Chapelle 9-7-1787 - zn. van Edmond Scharie en Anne Marg. Kuttingen - doku-

                                ment d.d. 12-12-1807 van direkteur van ziekenhuis van Neuruppin (D) die verklaard dat hij op

                               18-9-1807 zijn ziekenhuis binnenkwam en daar is overleden aan oedeem. Hij was fusilier in 1e

                                compagnie 2e bataillon van 63e regiment infanterie. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Hermee (B):

- Colson, Erasme - geb. ? - zn. van ? - loteling van jaar 14 - was blijkens brief 14-1-1809 van kapitein Michel rekrutering

                               van 26e regiment infanterie de ligne een dienstweigeraar maar werd weer bemachtigd en zou op

                               15-1-1809 uit Luik vertrekken voor zijn bestemming bij de 63e regiment infanterie de ligne.

                               [bron: Driessen groot-archief VII]  

 

Herne (B): (kanton Herne, departement de la Dyle)

- Dannau, Pierre Joseph - geb. Herne 24-8-1786 - zn. van Joseph Herne en Marie Coppens - dokument 12-8-1810

                                waaruit blijkt dat hij 1806 loteling was, werd ingelijfd op 4-11-1806 met stam nr. 3305, op die datum

                                aanwezig te Granada (Spanje) bij 3e compagnie 3e bataillon van 58e regiment infanterie de ligne.

                                Notititie dat zijn broer aanwezig is in depot van 1809. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Herstal (B): (kanton Herstal, departement de la Ourthe)

- Bovy, Leonard - geb. Herstal - zn. van ??? - soldaat 1809 in reserve compagnie van departement de la Ourthe - over-

                                 leden 1809 in militaire ziekenhuis van de dominicaner te Mechelen. [bron: Driessen groot-archief VII

                                 zie Dahlem]

- Castadot, Pierre - geb. Herstal 3-10-1789 - zn. van Antoine Castadot en Marie Dejardin - dokument 21-10-1813 waar

                                 uit blijkt dat hij op 30-5-1809 was ingelijfd onder stam nr. 7223 bij 51e regiment infanterie de ligne,

                                 maar op 30-3-1810 uit de naam registers werd geroyeerd vanwege langdurige afwezigheid in de

                                 hospitalen. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Herve (B): (kanton Herve, departement de la Ourthe)

- Marbais, Francois - geb. Herve 25-2-1793 - zn. van Joseph Marbais en Anne Demonceau - dokument 31-1-1813 uit

                                 Maastricht waaruit blijkt dat hij op 5-1-1813 was ingelijfd onder stamboek nr. 1158 bij de 78e cohorte

                                 depotcompagnie. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Hognoul (B): (kanton ?, departement de la Ourthe)

- Faseldingen [Fafeldingen/Falfeldingen], Noel - geb. Hognoul ca. 1777 - zn. van Mitald en Elizabeth Bodwin [Burtin?] -

                                 rekruut jaar 7 - hij was vervangende militair voor Pierre Wacoumont uit gemeente Thimister depar-

                                 tement de la Ourte. Noel was 1810 fusilier in 4e compagnie 5e bataillon van de 55e regiment infan-

                                 terie de ligne, hij werd op 10-8-1810 in ziekenhuis [godshuis] van Duinkerken opgenomen vanwege

                                 koorts, overleed aldaar 22-9-1810 oud 33 jaar. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Huy (B): (kanton ?, departement de la Ourthe)

- Degee, Francois Degee - geb. Huy - zn. van ? - volgens brief van 24-10-1806/7-11-1806 was hij gehuwd en als vervan-

                                 ger in dienst voor Nicolas Warzee. Hij vertrok in jaar 7 [1798-1799] met de  70e halve brigade, 3e

                                 bataillon, 12e compganie. De laatste nieuws van die militair was op 5 sept. 1800 uit Cremona (I).

                                 [bron: Driessen groot-archief VII] 

- Lecoq, Thomas Joseph - geb. Huy - zn. van ??? - kanonnier van 6e regiment voet artillerie [regiment d'Artillerie-a-pied]

                                 vlgs. brief 19-10-1802 van bataillon chef van dat regiment uit Rennes, was Lecoq overleden in

                                 Guadeloupe. [bron: Driessen groot-archief VII]

- Lecrenier, Jean Baptiste - geb. Huy - zn. van ??? - op 16-5-1813 gedeserteerd van 4e regiment tirailleurs van de

                                Garde. Op 17-7-1813 uit Dresden (D) schreef zijn kameraad Philippart dat Lecrenier met hem is.

                                Lecrenier schreef op 2-8-1813 uit Koningstein (D bij Dresden) dat hij met Philippart is.

                                [bron: Driessen groot-archief VII]  

- Martin, Bernard Auguste Joseph - geb. Huy - zn. van ??? - op 17-5-1813 gedeserteerd van 4e regiment tirailleurs van

                                de Garde. [bron: Driessen groot-archief VII]  

- Philippart, Nicolas Joseph - geb. Huy - zn. van ??? - op 16-5-1813 gedeserteerd van 4e regiment tirailleurs van de

                                Garde, schreef op 10-6-1813 uit Frankfurt (D) en op 17-7-1813 uit Dresden. Zijn kameraad Lecre-

                                nier schrijft op 2-8-1813 uit Koningstein (D) dat Philippart met hem is. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Kemexhe (B): (kanton ?, departement van de Ourthe)

- Renotte, THeodore - geb. ca. 1769 - zn. van Theodore Renotte en Agathe Giroux - was bedoeld voor 63e RIL als vervanger, maar blijk-

                                baar zwerver geworden, werd door magistraat van Huy [B] in gevangenis gestopt. De prefect heeft er naar geinformeerd,

                                maar kreeg op 16-4-1809 als antwoord dat Renotte ziek was in gevangenis door een serieuze koorts, wat kwam door de

                                weilanden om de gevangenis van Huy waardoor een inheemse ziekte uitbrak onder alle gevangenen. De magistraat in-

                                formeert de prefect dat ze de gevangenis kamers zullen desinfecteren, verwarmen en opknappen en daarmee hopen ze

                                de ziekte te kunnen uitroeien - kwam als ex deserteur op 6-5-1811 gezond aan bij het 63e RIL 5e bataillon 3e compagnie

                                [nr. 8305/289 had eerder nr. 6463] was van desertie vrijgesproken - deserteerde opnieuw op 21-7-1811 in Metz [F] - hij

                                kwam terug met bewijs dat hij in het ziekenhuis was - zijn onderdeel waren 14-4-1814 in Belfort [F] - werd op 25-8-1814

                                van regiment register geroyeerd.  [Driessen archief VII onder Kemexhe] 

 

Kiel (B): (kanton ?, departement van de twee Nethen)

- Vandevelde, Jean Francois - geb. Kiel 26-12-1786 - zn. van Sebastien Vandevelde en Petronelle Debruyn - dokument 11-4-1827 uit Parijs

                                (F) waaruit blijkt dat hij op 1-5-1811 was ingelijfd bij 19e RIL en plotseling was overleden op 8-12-1813. [bron: Driessen

                                groot-archief VII]

 

Kuttekoven (B): (kanton Looz, departement Meuse inferieure)

- Grosemans, Christianus - geb. 12 nov. 1792 en ged. [rk st. Joannes de doper] 13 nov. 1792 Kuttekoven [Borgloon]  - zn. van Renerus Gro-

                                semans en Elisabeth Collin [Frans stamboek: geb. Voordt] - was in depot van dienstweigeraars in Vlissingen - was sinds

                                1 juli 1813 als fusilier bij 131e RIL [ook wel genoemd de regiment van eiland Walcheren] 6e bataillon 3e compagnie [nr.

                                14044/341] - ging op 7 juli 1813 over naar 33e RILg [lichte infanterie] - tr. Borgloon 15 okt. 1815 met Catherine Eva Thys -

                                hij overl. Borgloon 13 aug. 1832. [foto grosemans-14044a/d] 

 

Lens-Sint-Servais (B): (kanton ?, departement ?)

- Linsmeau, Pierre - geb. Lens-Sint-Servais 12-11-1786 - zn. van Jacques Guillaume Linsmeau en Marie Barbe Deliege -

                                dokument 11-10-1808 te Ile-d'Aix (F) door 26e regiment infanterie de ligne, waarin zij verklaren dat op

                                die datum aanwezig is bij hun in 2e compagnie van de 5e bataillon. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Ligney (B): (kanton ?, departement ?)

- Genot, Gilles - geb. Ligney datum ? - zn. van ? - dokument 12-11-1810 uit Salamanca (Spanje) waauit blijkt dat hij fuselier

                                is in 32e regiment infanterie de ligne 4e bataillon 3e compagnie - op 13-10-1810 werd aangenomen in

                                ziekenhuis van San Bernardo gemeente Salamanca en daar is overleden aan koorts op 12-11-1810.

                                [bron: Driessen groot-archief VII]  


Loenhout (B): (kanton ?, departement ?)

- Kenis, Willem - geb. Loenhout 6-8-1785 - krijgsgevangen in Rusland - overl. Wuustwezel.

 

Lokeren (B): (kanton ?, departement ?)

- Tolliers, Jean Baptiste - geb. Lokeren datum ? - zn. van ? - dokument 12-11-1809 uit Bergamo (Italie) door raad van be-

                                stuur van 13e regiment infanterie de ligne waaruit blijkt dat hij fuselier is in 3e bataillon 6e compagnie,

                                op 26-1-1807 in militaire ziekenhuis van Palmanova werd aangenomen en aldaar op 1-2-1807 door

                                koorts overleed. [bron: Driessen groot-archief VII]

- Vandevelde, Francois - geb. Lokeren datum ? - zn. van Laurent Vandevelde en Johanna Soryer - dokument 14-12-1808

                                uit Livorno (Italie) door officier van Burgelijke Stand waaruit blijkt dat hij grenadier was in 13e regiment

                                infanterie de ligne 2 bataillon 2e compagnie en op 9-12-1808 is overleden in ziekenhuis San Antonio

                                te Livorne. [bron: Driessen groot-archief VII]

- Vermeulen, Joseph - geb. Lokeren datum ? - zn. van ? - dokument 18-10-1813 uit Speyer (D) door administratieve raad

                                van 111e regiment infanterie de ligne in depot aan Emanuel Guenen te Lokeren, waarin zij bevestigen

                                dat hij fuselier is in 111e regiment infanterie de ligne 5e bataillon 2e compagnie, maar op 15-7-1811

                                te Buxelhude was overleden ten gevolge van koorts. [bron: Driessen groot-archief VII] 


Lorcé (B): (kanton Lorcé, departement l'Ourthe)

- Corbillon, Lambert - geb. Lorcé 22-5-1790 - zn. van Henry Corbillon en Catherine Oussay Longe - dienstplichtige 1810 - dient sinds 20-3-1809 bij 11e

                               regiment dragonders [dragons] - ging op 15-8-1810 over naar pioneers [pionniers] - ging op 5-10-1811 over naar 54e RIL 5e bataillon

                               3e compagnie [nr. 6787/1132] - was 1-11-1813 aanwezig bij dat regiment in Maastricht [bron: Driessen groot-archief VII] - kreeg op 1

                               juli 1814 militair ontslag als buitenlander [conge die comme etranger].

 

Luik (B):

- Beaujot, Charles Remi - geb. Luik - werd op 27-9-1810 gewond bij veldslag van Busaco (Portugal) - aldaar gevangen

                              genomen - in krijgsgevangenschap te Portugal en Engeland.

- Bernard, Jean Baptist - geb. Luik - deserteur vlgs. zijn opgave van 26e RIL maar in stamboeken niet gevonden - over-

                              leden 7-7-1809 in ziekenhuis van Bourgoin (Isere). [bron: Driessen groot-archief VII] 

- Bertinchamps, Pierre Jacques Joseph - woonachtig te Luik van lichting 1812, nam vrijwillig dienst op 14-7-1809

                              en werd op 5 juni 1810 ingelijfd bij de 3e regiment huzaren, hij is zoon van Jean Joseph.

                              Een verklaring door 5e regiment huzaren op 7-4-1812 uit Stenay (F) ten behoeve van zijn broer

                              die dienstplichtig blijkt te wezen maar daarvan vrijgesteld dient te worden. [bron: Driessen groot-archief VIIa]

- Bovi, Jean Louis - geb. Luik - zn. van Jean Francois Bovi en Marie Mirtil de Francottay - lichting 1809 - ging op 14 nov. 1808 indienst bij 12e RIL - ging op

                              24 aug. 1810 over naar 6e bataillon veteranen Antwerpen. [Driessen archief VIIa] 

- Chevremont, Ferdinand - geb. Luik - zn. van ??? - fusilier bij 2e regiment keizerlijke garde 1e compagnie - kwam op 20 juli 1807 het militair ziekenhuis van

                              Nackel [D] binnen en overleed aldaar op 2 aug. 1807 door koorts. [m-124] 

- Degueldre, Jean Baptiste - geb. Luik 1785 vroeger timmerman - dokument d.d. 27-11-1811 uit Parijs (F) van

                              generaal Michel commandant van grenadiers te voet van keizerlijke garde, aan de prefect van

                              departement de Ourthe, met de vraag om moraliteit inlichtingen over Jean Baptiste Degueldre,

                              geboren te Luik in 1785 vroeger timmerman, die dient bij de 112e regiment infanterie de ligne,

                              die blijkbaar wordt overwogen voor de keizerlijke garde. [bron: Driessen groot-archief VIIa]

- Desame, Theodorus - geb. Luik ca. 1771 - zn. van ??? - ging op 24-3-1801 in Venlo vrijwillig in Franse dienst.

- Dethier, N. - brief d.d. 18-8-1810 uit Wissembourg (F) van raad administratie depot 40e regiment infanterie de ligne,

                              aan de prefect van departement de Ourthe, over certificaat van diensten van Dethier die zij insluiten

                              [zit er niet bij] dit was gevraagd door de prefect op 7-8-1810 - waarschijnlijk is Dethier uit Luik?

                              [iemand die weet waar Dethier afkomstig van is? - graag uw hulp in deze] [bron: Driessen groot-archief VIIa]

- Doblistin, Jean - geb. Luik (dept. Ourte) 23 jan. 1791 - zn. van Noel Doblistin en Barbe Charlier - was sinds 14 apr. 1812 aanwezig bij 78e cohorte 2e

                              compagnie [nr. 128]. [Driessen archief VIIa] 

- Dufay, Jean Etienne - geb. Luik/Othee of? - brief d.d. 19-3-1805 van de prefect departement de Ourthe te Luik,

                              aan de  burgemeester van Othée [nu deel van Awans] met de vraag of Jean Etienne Dufay in zijn

                              gemeente is geboren? De prefect heeft namelijk een overlijdensakte uit Fenestrelle (I - 50 km ten

                              westen van Turijn) ontvangen dat hij als fusilier van 53e regiment infanterie de ligne aldaar op 13

                              november 1804 is overleden in militair hospitaal. [iemand die weet waar Dufay afkomstig van is? -

                              graag uw hulp in deze] [bron: Driessen groot-archief VIIa]

- Dupont, Matthieu Nicolas - geb. Luik (dept. Ourthe) 31 dec. 1813 - zn. van Albert Dupont en Lambertine Devine - volgens 29 mei 1813 uit Mayence [F]

                             was hij aanwezig bij 5e bataillon 1e compagnie van 133e RIL. [m-200]

- Elias, Francois - geb. Luik (dept. Ourte) 1785 - zn. van Gilles Elias en Marte Bourchon - fusilier bij 9e demi-brigade de ligne - gedeserteerd daarvan op

                              4 aug. 1802. [bron: Driessen archief VIIa]   

- Ernotte, Pierre Joseph - geb. Luik - zn. van Pierre Joseph Ernotte en Marie Jeanne Hanikenne - lichting 1812 - werd

                              als vrijwilliger ingelijfd op 3 febr. 1810 bij de huzaren en op 10-4-1812 aanwezig bij het leger te Fon-

                              tenay (F). [bron: Driessen groot-archief VIIa]

- Fraikin, Jean Gille - geb. Luik (dept. Ourte) 27 febr. 1788 - zn. van Gille Fraikin en Marie Elisabeth Gaye - op 28 juli 1812 ontvangen onder de vlaggen

                              [reçu sous les drapeaux] onder stamboek nr. 971 - was op 11 febr. 1813 in dienst bij 78e cohorte depot compagnie. [m-105]

- Hertz, Adam - 21 jaar geboren te Caplart (Duitsland?) met 2 stukken van o.a. departement de Ourthe uit Luik en

                              antwoord uit Julich (D) van Duchesne luitenant commandant van 8e compagnie pionieren, over

                              Adam Hertz 21 jaar oud geboren te Caplart? [Duitsland?] die op 27 januari 1809 als pionier is over-

                              leden in militaire hospitaal van Luik. [iemand die weet waar Hertz afkomstig van is? - graag uw hulp

                              in deze] [bron: Driessen groot-archief VIIa]

- Humblet, Francois - geb. Luik ca. 1782 - zn. van Joseph Humblet en Marie Lombard - in militaire dienst sinds 3 juli 1807 bij 27e regiment chasseurs-a-cheval -

                              deserteerde op 15 sept. 1808 in Bazas [Spanje] - werd op 9 jan. 1809 veroordeeld door raad van oorlog in Valderas [Spanje] tot 7 jaar

                              publieke werken [dwangarbeid] en boete van 1500 franken.

- Lanoy, Adrien de - geb. Luik oud 31 jaar - luitenant van 6e regiment kurassiers 2e compagnie 2e escadron - doku-

                              ment d.d. 16-8-1814 uit Metz (F) door leden en raad administratie van 6e regiment kurassiers, dat zij

                              tijdelijk verlof van 16-8-1814 tot 16-2-1815 hebben gegeven aan Adrien de Lannoy, luitenant van 2e

                              compagnie van 2e escadron van hun regiment. [bron: Driessen groot-archief VIIa]

- Lecu, Jean - geb. Luik - dient blijkbaar bij jonge garde - daarvan gedeserteerd - werd gearresteerd op 1 juli 1812 door de politie en was onderweg naar zijn

                             onderdeel in Versailles (F). [bron: Driessen archief VIIa] 

- Longfils, Mathieu - geb. Luik (B) 15 okt. 1786 - zn. van Martin Longfils en Marie Jeanne Coulon - dienstplichtige jaar 1806 -

                             arriveerde 30 november 1806 bij 23e RIL 4e bataillon 1e compagnie [nr. 4703/784] - werd korporaal op

                             11 nov. 1807 en ingedeeld bij 3e bataillon grenadiers 23e RIL, later bij 1e bataillon grenadiers - werd

                             sergeant op 1 febr. 1812 - was blijkbaar in militair ziekenhuis op 21 mei 1813 [ten gevolge van veldslag

                             van Bautzen (D) 20-21 mei 1813] - werd geroyeerd op 16 november 1813 vanwege geen bericht.

                             Bleek 15 aug. 1813 te zijn opgenomen in militair ziekenhuis van Brunswick (D) en aldaar 19 aug. 1813

                             te zijn overleden ten gevolge van verwondingen. [foto m-101a t/m 101d]

- Longils, Guillaume Joseph - geb. Luik (B) - zn van Martin Lonfils en Jeanne Coulon - dienstplichtige jaar 1809 lotings nr. 103 -

                             arriveerde 14 nov. 1808 bij 12e RIL 4e bataillon 2e compagnie [nr. 5599/134 - op 1 nov. 1809 naar 5e bataillon

                             4e compagnie [[nr. 1909/319] - verdwenen tijdens 1812 terugtocht uit Rusland - werd geroyeerd 1 juli 1814.                                

- Pacaut, Gilles - geb. Luik oud 22 jaar - dokument d.d. 7-11-1800 uit Douay (F) dat hij sinds 9 febr. 1799 dient bij 6e

                              regiment artillerie-a-pied [artillerie-te-voet] namelijk bij 10e compagnie eerst als hulp kracht later

                              als kanonnier 2e klasse, kreeg op grond van verklaring van dokters uit Turijn (I) zijn militair ontslag

                              vanwege gebroken dij met daarop misvormheid van de beenknobbel. [bron: Driessen groot-archief VIIa] 

- Perree, Hubert - geb. Luik 36 jaar - dokument d.d. 14-8-1810 uit Versailles (F) waarin hij werd vrijgesproken van desertie

                              van 55e regiment infanterie de ligne met compleet signalement. [bron: Driessen groot-archief VIIa]  

- Poswick, N. - brief d.d. 3-3-1807 uit Monteleone (I) door Hermann kapitein commandant van 13e compagnie van 2e

                              regiment artillerie-a-pied [artillerie te voet] gedetacheerd in Calabria (I) aan prefect departement de

                              Ourthe aangaande vervanging door dhr. Lamborelle van dhr. Poswick kanonnier van zijn compagnie

                              die overleden is in militaire hospitaal te Cosenza (I) op 6 oktober 1806 om zijn ouders te Luik in te

                              lichten. [graag meer info over Poswick] [bron: Driessen groot-archief VIIa]

- Remy, Jean - dokument d.d. 9-8-1809 uit Wenen (Oostenrijk) van militaire geneesheer van het hospitaal van Hongaarse

                              kazerne, die verklaard dat Jean Remy geboren te Luik departement Ourthe, fusilier in 18e regiment

                              infanterie de ligne, 1e bataillon, 3e compagnie werd gewond op 11 juli 1809. Op 21-7-1809 werd opge-

                              nomen in dit hospitaal en vervolgens op 9 augustus 1809 overleed. [bron: Driessen groot-archief VIIa]

- Tutot, Charles - geb. Luik 24-11-1776 - luitenant bij 15e regiment de legere 6e compagnie 6e [?] bataillon - brief d.d.

                              7-7-1813 uit Parijs (F) van raad administratie depot 15e regiment infanterie de legere, aan de burge-

                              meester van Luik, over Charles Tutot luitenant in hun regiment geboren in Luik, overleden zijnde, erbij

                              sturende overlijdensuitreksel [zat hier niet bij] en afschrift van decreet van 1-7-1809 [zat hier niet bij] om

                              zijn familie in te lichten en om 195.32 franken te ontvangen hun toekomende volgens rekening overzicht.

                              [Tutot werd blijkbaar gewond bij de slag van Borodino op 7 sept. 1812 en overleed 18-12-1812 [ws.

                              Vilnius Rusland] ten gevolge van de verwondingen] [bron: Driessen-groot-archief VIIa] 

 

Maaseik (B):

- Vanderwardt, Jan F. - geb. Maaseik (B) - zn. van ??? - dient bij 18e regiment - overl. 29-12-1810.

 

Malmedy (B):

- Colette, Remy - geb. Malmedy (canton Malmedy - dept. Ourte) 17 jan. jaar??? - zn. van Remi Colette en Marie Piedlas - in militaire dienst sinds 11 febr. 1806 -

                           volgens 4 sept. 1812 dokument uit Magdebourg was hij in dienst als sergeant bij 6e regiment infanterie legere [nr. 3559] 4e bataillon bij com-

                           pagnie voltiguers. [m-107] 

 

Mechelen (B):

- Gerrit, Matthijs - geb. Mechelen (B) - was cuirassier - gewond bij veldslag Friedland.

 

Mehain (B): (departement de Jemappe)

- Boulanger, Aimable - geb. Mehain (dep. de Jemappe) - fusilier in 1e legioen 2e cohorte 1e bataillon 6e compagnie - werd op

                          27-9-1809 opgenomen in militair hospitaal te Vlierbeek onder Pellenberg (B) - aldaar overl. 14-10-1809 aan

                          koudvuur (gangreen). 

 

Millen (B):

- Coenengracht, Jan - geb. Millen (B) - zn. van ??? - fuselier bij 76e Cohorte - overl. Den Haag 3-7-1813.

 

Montenau (B): (kanton -, departement de la Ourthe)

- Schultz ook Schmits of Schiltz, Bongars Jean Henry - geb. Montenau - zn. van ? - reserve dienstplichtige jaar 12 - werd genoemd in 1809 brief uit Luik door

                               kapitein Michel aan militair buro. [bron: Driessen archief VII onder Montenau] 

 

Munsterbilzen (B):

- Bettinger, Joannes Augustus - geb. Munsterbilsen - soldaat in regiment Monster - overl. oud 40 jaar in Venlo (NL) hospitaal 25-8-1794.

 

Nederbrakel (B):

- Van Der Linden, Josephus Leopoldus - ged. [rk] 27 sept.1791 Nederbrakel [B] [kanton Nederbrakel, dept. l'Escaut] - zn. van Augustinus Van Der Linden

                               en Joanna Catharina De Coninck - was 1811 dienstplichtige maar werd als dienstweigeraar geplaatst in depot - arriveerde op 1 juli 1813

                               als soldaat/fusilier bij 131e RIL 6e bataillon 5e compagnie [nr. 14897/347] - overl. Veere [militair ziekenhuis NL] 14 juli 1813 - aangifte

                               in Nederbrakel op 11 nov. 1813. [afb. van der linden- 14897a/d]

 

Neeroeteren (B):

- Limerkens, Theodorus - ged. 5 juni 1790 Neeroeteren [B] [kanton -, dept. -] - zn. van Joannes Limerkens en Joanna Maria Meermans - dienstplichtige

                               jaar 1810 wonende in Maaseik [B] [kanton Maaseik, dept. Meuse inferieure] - sinds 15 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon

                               1e compagnie [nr. 6710/122] - gedeserteerd op 2 juli 1809 - werd op 8 juli 1809 bij verstek veroordeeld tot 5 jaar publieke werken en

                               betaling van 1500 franken - trouwt Maaseik 18 apr. 1823 met Helena Bosmans [foto limerkens-6710a/b] 

- Peeters, Philippus - geb. Neeroeteren (B) - zn. van ??? - in 1809 onderofficier in compagnie de reserve van departement Nedermaas - ingedeeld bij re-

                               giment Irlandais (de latere 3e regiment etranger) - was 21-4-1810 aanwezig bij de bestorming van Astorga (Spanje) - vanwege zijn

                               dapperheid werd hij voorgedragen en benoemd tot 2e luitenant op 8-7-1813 - werd op 19-8-1813 gewond in Saksen door een kogel

                               in zijn linkerarm - kreeg ontslag in 1814 en keert terug als luitenant.


Nivelles (B):

- de Haije, Franciscus Josephus Gislenus - geb. Nivelles 23-4-1769 - zn. van Ignatius de Haije en Maria Joanna Calbert -

                               volgens 2 dokumenten 1801 uit Padova (I) heeft hij 7½ jaar gediend bij regiment nr. 30 van prins van

                               Ligne en 4½ jaar bij de Staab regiment [regiment nr. 30 en Staab waren Oostenrijkse militaire onder-

                               delen] met daarin 1½ jaar als koerier voor oorlogs secretarie van de keizerlijke-koninklijke [Oosten-

                               rijkse] leger in Italie. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Oliment (B):

- Jourdin, Joseph - geb. Oliment - zn. van ? - dienstplichtige jaar 14 - was op 24-5-1807 in depot van dienstweigeraars in Besancon [F] waarop de

                               commandant van dat depot om nadere inlichtingen vraagt aan de prefect van department Ourthe. [bron: Driessen archief VII] 

 

Oupeye (B):

- Grisard, Nicolas - geb. ? - zn. van ? - loteling van jaar 9 - was blijkens brief 14-1-1809 van kapitein Michel rekrutering

                              van 26e regiment infanterie de ligne in Luik, en zou op 15-1-1809 uit Luik vertrekken voor zijn bestem-

                              ming bij de 16e regiment de chasseurs-a-cheval. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Overpelt (B):

- Bemelmans, Petrus Josephus - ged. Overpelt 10-11-1785 - zn. van Maximiliaan en Anna Margaretha Hanegres - ging

                               op 20-1-1807 in Franse dienst - werd op 21-4-1807 korporaal - op 3-5-1807 fourier - op 18-5-1808

                               sergeant - op 1-6-1808 sergeant-majoor - werd op 8-6-1809 benoemd tot adjudant - werd op

                               12-2-1812 bij 48e RIL voorgedragen tot onder-luitenant - werd op 28-7-1812 krijsgevangen genomen

                               bij Belmont (I) - kreeg later dat jaar ontslag wegens ziekte - trouwt 14-1-1818 te Venlo met Helena

                               Jacoba Sijben - datzelfde jaar was hij kwartiermeester van 18e bataljon Jagers te Venlo.

 

Queue-du-Bois (B): (kanton Fleron, departement de la Ourthe)

- Lauge, Hadelin - geb. Queue-du-Bois - zn. van ? - brief d.d. 6-1-1803 uit Rennes (F) van C. Jacquesson bataillon chef

                               belast met administratie van 6e regiment artillerie-a-pied aan de prefect van department de Ourthe te

                               Luik, die hem toezond [zat er niet bij] het overlijdens akte van Hadelin Lauge geb. te Queue-du-Bois

                               kanonnier 2e klasse in 20e compagnie van de 6e regiment artillerie-a-pied [artillerie te voet] en vraagt

                               hem de familie te informeren. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Raeren (B): (katon Eupen, department de la Ourthe)

- Pesch, Nicolas Pierre Joseph - geb. 12 mei 1793 Racren [B] [kanton Eupen, department de la Ourthe] - zn. van Leonard Pesch en Ida Menicken - dienst-

                               plichtige 1813 - arriveerde op 17 nov. 1812 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 3e compagnie [nr. 11289/287] - volgens dokument 30 jan.

                              1813 uit Douai [F] was hij in aktieve dienst - hervormd op 3 aug. 1813 als vervanger voor zijn departement. [m-116a+b]   

 

Rijkevorsel (B):

- van der Hooven, Henricus - geb. "ex Rikkevoort" - soldaat in regiment Bons - overl. 27 jaar in Venlo (NL) hospitaal 22-9-1794.


Rosmeer (Belgisch Limburg):

- Meers, Henricus - geb. Rosmeer - in dienst bij regiment dragonders van Bylandt in garnizoen in Breda (1789-1794) -

                               gesneuveld 3-11-1793 bij Lobbes (B - onder Mons en Charleroi).

 

Ruiselede (B): (department de la Lys)

- De Clerck, Auguste - geb. Ruiselede - zn. van ? - was blijkens verklaring op 1-11-1813 door leden van administratie raad van 1e regiment van Antwerpen

                               bij hun in dienst sinds 1-5-1813 als grenadier bij 3e bataillon 1e compagnie, als plaatsvervanger voor Van Severen die nr. 16 had ge-

                               trokken, maar op die dag uit actieve dienst werd vrijgelaten. [bron: Driessen archief VII onder Ruiselede]

- Vanacker, Pierre - geb. Ruiselede - zn. van ? - was blijkens verklaring op 1-11-1813 door leden van administratie raad van 1e regiment van Antwerpen

                              bij hun in dienst sinds 21-5-1813 als grenadier bij 3e bataillon 1e compagnie, als vervanger voor Charles Vande Moortel uit Ruiselede

                               die lot nr. 9 had getrokken. [bron: Driessen archief VII onder Ruiselede] 

 

Sermac (B): (kanton -, departement de la Ourthe)

- Demeuse, Henry - geb. Sermac ca. 1788 - zn. van ? - dokument d.d. 2-2-1813 van vaste militaire ziekenhuis van Luik, waar-

                               uit blijkt hij op 18-9-1808 het hospitaal binnenkwam en aldaar op 8-10-1808 vanwege kwetsuur was over-

                               leden. Hij was grenadier in 28e regiment infanterie de ligne 1e compagnie. [bron: Driessen groot-archief VII] 


Sichen (B nabij Diest):

- Daenen, Leonard - geb. Sichen (Diest) - zn. van ??? - dient bij 2e compagnie tirailleurs 2e bataillon van 2e RIL -

                               overleed op 3-1-1813 te Parijs (F).

 

Sint-Martens-Voeren (B): (kanton Aubel, departement de la Ourthe)

- Custhes, Jean Lambert - geb. St. Martens-Voeren 31-5-1782 - zn. van Lambert Custhes en Agnesse Hendrick - volgens

                               dokument d.d. 22-9-1807 uit Mainz waarin de raad van bestuur van 3e bataillon van 61e regiment

                               infanterie de ligne bevestigen dat Jean Lambert Custhes, dienstplichtige van jaar 11, op 12-9-1807 in

                               militaire dienst trad als fuselier bij 5e compagnie van 3e bataillon van 61e regiment infanterie de ligne.

                               [bron: Driessen groot-archief VII] 

 

Slins (Fexhe) (B net boven Luik): (kanton Glons, departement de la Ourthe) [zie ook Fexhe-Slins]

- Delvaux, Jean Louis - geb. Slins (B) ca. 1776 - zn. van Henri Delvaux en Marie Joseph Delfleur - blijkens dossier

                               1806-1815 bij Driessen groot-archief, is hij loteling jaar 13 maar werd niet opgeroepen, in 1806 werd

                               door een notaris een vervangings akte opgemaakt waarin hij militaire plaatsvervanger werd voor Jean

                               Gilles Bodeux landbouwer te Louveigne loteling van jaar 6 met als borg zijn vader Jean Gilles Bodeux

                               voor totaal bedrag van 2370.36 franken met renten - in 1810 was Louis Delvaux sergeant - blijkens

                               inschrijving in burgelijke stand van Slins op 14-11-1814 door de burgemeester aldaar conform over-

                               lijdens uitreksel uit hospitaal van Talavera de la Reina (Spanje) was Louis Delvaux sergeant bij de 3e

                               compagnie van de 5e bataillon van de 26e regiment infanterie de ligne, hij kwam het ziekenhuis binnen

                               op 3-12-1811 en overleed daar door wond koorts. [bron: Driessen groot-archief VII]  [en m-98]

 

Sprimont (B): (kanton -, departement de la Ourthe)

- Falla, Jean Laurent - geb. Sprimont - zn. van ? - was vervanger voor de afgekeurde Jean Joseph de Heron Bocha - werd genoemd in

                               1809 brief uit Luik door kapitein Michel aan militair buro. [bron: Driessen archief VII onder Montenau] 

 

Teuven (B): (kanton Aubel, departement de la Ourthe)

- Beauregard, Jacques - geb. Teuven ca. 1787 - zn. van Jean Beauregard en Elizabeth Ezel - blijkens dokument d.d.

                               30-9-1809 was hij deserteur van 115e regiment infanterie de ligne, werd op 1-8-1809 aangenomen in

                               ziekenhuis van Limoges (F) en aldaar overleden 30-9-1809 ten gevolge van dysenterie [dokument

                               noemt plaats Thevin kanton Able departement Roer [sic]. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Thimister (B): (kanton -, departement de la Ourthe)

- Cadiat, Gerard Joseph - geb. Thimister - zn. van ? - dienstplichtige 1806 - dienstweigeraar - werd genoemd in 1809 brief uit Luik door

                              kapitein Michel aan militair buro. [bron: Driessen archief VII onder Montenau] 

- Wacoumont, Henry Francois - geb. Thimister - zn. van ? - voerman - loteling van jaar 1807 met lotnr. 92 - werd 1810

                              aangesteld voor actieve dienst voor de 55e regiment infanterie de ligne, maar werd vervangen door

                              Jacques Leroy uit Verviers. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Trembleur (Belgisch Limburg):

- Servais, Joannes Wilhelmus - geb. Trombleur 19-11-1790 - zn. van Joannes Wilhelmus en Maria Joanna Boosij -

                               lichting 1810 van gemeente Geleen (NL) - werd op 5-3-1809 ingelijfd bij 1e regiment chasseurs-a-

                               cheval - kort daarop gedeserteerd - nam op 25-3-1810 gebruik van amnestie - werd naar 12e

                               regiment chasseurs gestuurd - kort daarop gedeserteerd - werd op 5-6-1811 te Ulestraten gearres-

                               teerd en naar straf eiland Walcheren gestuurd - op 1-8-1811 daarvan gedeserteerd - was later in

                               Schinnen - overleed Maastricht 9-8-1822.

 

Verviers (B): (kanton -, departement de la Ourthe)

- Beaupin, Nicolas - geb. ca. 1779 te Verviers (dep. de l'Ourthe) - fusilier in reserve compagnie de l'Ourthe 2e bataillon

                              6e compagnie - werd op 29-9-1809 opgenomen in militair hospitaal te Vlierbeek onder Pellenberg (B) -

                              overl. aldaar 8-10-1809 aan koorts.   

- Leroy, Jacques - geb. Verviers 9-3-1788 - zn. van Guillaume Leroy en Marie Marguerite Fossa - signalement in 1810

                              groot 1.66m, haar en wenkbrauwen bruin, blauwe ogen, smal voorhoofd, dikke neus, middelmatige

                              mond, ronde kin, rond gezicht - werd op 22-9-1810 te Luik aangesteld voor actieve militaire dienst

                              bij de 55e regiment infanterie de ligne als vervanger voor Henry Francois Wacoumont uit Thimister.

                              [bron: Driessen groot-archief VII] 

 

Villers-le-Peuplier (B):

- Materne, Francois - geb. Villers-le-Peuplier 2-8-1793 dep. de l'Ourthe - zn. van Joseph Materne en Marie Catherine

                               Destree - dokument 28-6-1813 uit Platow (toen oost Pruissen nu Polen) dat Francois als fusilier aanwe-

                               zig was bij 19e regiment d'infanterie de ligne, 2e bataillon - ingelijfd sinds 17-11-1812 met nr. 11081.

                               [hij kwam dus 1 week voor rampzalige Berezina bij zijn regiment, die juist terugkwamen van Moskou]

                               [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Vinalmont (B): (kanton -, departement de la Ourthe)

- Amille, Antoine Joseph - geb. Vinalmont ca. 1780 - zn. van ? - dokument d.d. 21-4-1804 waaruit blijkt dat Antoine Joseph

                               Amille fuselier is in de.6e compagnie 2e bataillon in het 92e regiment infanterie de ligne, op 18-2-1804

                               in het ziekenhuis van Nijmegen werd aangenomen en aldaar overleden op 10-4-1804 tengevolge van

                               hydropsie. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Vise (B): (kanton -, departement de la Ourthe)

- Defosse, Mathias - geb. Vise ca. 1793 - zn. van  ? - katholiek, ongehuwd - blijkens een 17-3-1814 dokument uit citadel

                              van Arad [toen Hongerije nu Roemenie] was hij soldaat van 34e regiment infanterie de ligne, op die dag

                              overleden als krijgsgevangene vanwege een langzame koorts. [bron: Driessen groot-archief VII]

 

Werchter [B]: [Rotselaar Vlaams-Brabant - kanton ? dept. ?]

- Vander Linden, Petrus Ludovicus - geb. 8 juni 1781 Werchter en ged. [rk st. Joannes de doper]] 19 juni 1781 Werchter [militaire stamboek: geb. 1778 Wegge -

                             dept. Deux Nethes] - zn. van Henricus Vander Linden en Clara Elisabeth Prins - was sinds 4 juli 1803 in Franse militaire dienst bij 35e RIL 3e

                             bataillon 3e compagnie [nr. 2146/358] - waarschijnlijk ex 71e demi-brigade de ligne wat in 1803 was opgeheven - was 7 okt. 1803 in zieken-

                             huis - werd bij controle op 27 mei 1804 geroyeerd [vanwege lange afwezigheid] - ws. overl. Blaye [dept. Gironde] 16 aug. 1806. [m-247a/b] 

 

Wiguez (B): (kanton Spa, departement de la Ourthe)

- Lejeune, Henri Jacques - geb. Wiguez? 17 jan. 1793 - zn. van Servaas Lejeune en Margarite Laroche - dienstplichtige j1813 - arriveerde op 17 nov. 1812

                             als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 4e compagnie [nr. 11350/298] later bij 4e bataillon 2e compagnie - volgens 19-1-1813 activiteit dokument

                             uit Douai (F) was hij inderdaad bij de 5e bataillon - nam op 27 aug. 1813 deel aan veldslag van Dresden (D) en werd gewond - overleed

                             daarvan op 7 dec. 1813 in Wiguez (B). [m-127a/b]    

 

Wuustwezel (B):

- van Gils, Jan Baptist - geb. Wuustwezel 24-8-1785 - zn. van Jan van Gils en Helena Dierckx - diende bij 3e regiment

                               te paard - overl. 12-3-1811 in de buurt van Lunenburg.