GenBronnen

digitalisering

maas

genealogie Driessen op ten Bulten


door: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten


anno 2006 (aanvullingen januari 2019)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Deze familie komen bewezen uit Grubbenvorst en Blerick (Limburg).

In Blerick zijn 3 buurtschappen:

a) Maesblerick (=Maas-Blerick),

b) Het Labroeck met Holtblerick (=Hout-Blerick) en

c) Boicketter Hontschap met hierin de Boekend.

Vanouds is een buurtschap een benaming voor aantal boerderijen bij elkaar.


Naam Driessen werd ontleend van Andreas, en dat van st. Andriesdag (30 november) - de bevolking waren vooral tot in 17e

eeuw bekend met enkel hun voornamen, wanneer zij een boerderij pachtte dan werd bij hun voornaam gekoppeld aan de naam

van die boerderij of hof of veld waar zij woonde - we noemen dat toponiemen - bijvoorbeeld "op ten Bulten" - "opt Laerbroeck" -

"in gen Egelbos" enz.

Wanneer men werd vernoemd naar voornaam van de vader - een patroniem.

Wanneer vernoemd naar de moeder, dan is het een matroniem.

Bij onderzoek is het van enorm belang daaraan te denken.

Ook dialect speelt een grote rol, bij de uitspraak en hoe men dat neerschreef.

Of het nou maosse, maesen, vermasen enz. is, maakt niet echt uit.


Er was veel akkerland ontgonnen en goed loofbos zoals de Egelbos.

Veel personen zoals aantal uit ons geslacht "op ten Bulten" waren vaak bezig op de Grubbenvorster heide - een nogal

moerassig gebied - om turf af te steken. Er waren uitgestrekte heide velden in ons voorouder woon gebied.


De rivier de Maas aan de andere kant zorgde voor voedsel voor de bevolking, als belangrijkste bron. Mensen waren voornamelijk

bezig met bewerking van landerijen, bemesting ervan, het houden van wat vee en bijen. Sommige deden rivier visserij en sommige

hadden wat schapen op de heiden, onderhouden door schaap herders.


In ons gebied de Boekend, lagen de volgende boerderijen bij elkaar: Mans, Egelbos, Heershof, de Bulten en de Baasdonck.

Langs de beek was daarbij Klein-Boerlo, met huis/kasteel Boerlo en dan Groot-Boerlo. Tot in de 15e eeuw was bij huis/kasteel Boerlo

slechts een groot hof met 60 morgen land, dat begin 17e eeuw werd verdeeld in Oude- en Nieuwe, c.q. Groot- en Klein-Boerlo.


[invoegen kaart van gebied Boekend - Blerick aan de Maas]


Om het gebied werd fel betwist, vooral wanneer in november 1700 de Spaanse koning Karel II, kinderloos overlijdt en dus 't begin van

de Spaanse successie-oorlog (1702-1713). Daarbij veel schermutselingen tussen Franse, Engelse, Spaanse, Duitse en Nederlandse

troepen met belegeringen van o.a. fort st. Michel bij Blerick en hun inkwartieringen.

Plunderingen was dagelijks aan de orde met al die troepen komen en gaan.

In 1712 werd Blerick met het Land van Kessel veroverd door de Koning van Pruissen, en daardoor verlieten veel gezinnen en personen

uit dat regio naar andere gebieden zoals Venlo en Kaldenkirchen, wat toen in handen was van de Verenigde Provincien, dat verklaart

dan ook waarom ons Driessen stam-ouder gezin zich tijdelijk vestigde in Kaldenkirchen.


Dan krijg je daar bovenop nog besmettelijke ziekten zoals bijv. "de rode loop" - ja dan is het echt niet prettig leven.

Het overlijdens boek - begonnen in 1696 - van Blerick vermeldt relatief weinig kinderen [was het teveel werk om zoveel kinder-sterfte

te noteren?] - van dat gezin met 10 kinderen, overleden er 5 jong in Blerick en 3 in Kaldenkirchen.

Dat was tragisch normaal in die eeuwen.


Overigens ging dat reducerend gezin later naar Tegelen,

alwaar de enige zoon trouwde in Tegelen en de enige dochter in Kaldenkirchen.


Met die inleiding is de platform gelegd voor deze genealogie ...


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Willem op den Bulten [1] ook onder den Bulten [17]

        geb. ca. 1500 ws. Grubbenvorst - heeft ca. 1533 in Boekend een halve morgen en zes roeden nieuwe erf "op den Bulten"

        naast Jan van Boecholt, in jaar 1545 kocht hij erbij een morgen en drie roeden naast genoemd land en nog anderhalve

        morgen aan de brug over de Boekender beek [17] - tr. NN


voetnoten:

[1] LGOG jaargang 21 nummer 3 (1993) blz. 70. Volgens deze publikatie lag het toponiem "Bulten"

      in den Boekend - noordelijk van Egelbos - tussen Blerick en Grubbenvorst (Limburg).

[17] historische Werkgroep Blerick; Het gezicht van de Boekend (2009) p.70.


Uit dit huwelijk:


1.    Peter van Gruijsdonck - volgt IIa


2.    Jan van Gruijsdonck - volg IIb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa    Peter van Gruijsdonck [2]

         geb. ca. 1530 ws. Grubbenvorst - de 2e halfman van Schenck in 1588 - † voor 1594 - tr. NN


voetnoot:

[2] toponiem "van Gruisdonck" is de naam van een groot boerderij in Grubbenvorst.


Uit dit huwelijk:


1.    Antonius op ten Bulten ook in gen Aell - volgt IIIa


2.    Joannes Bulten opt Laerbroick - volgt IIIb


3.    Anna op te Bulten - geb. ca. 1565 - † na 11 april 1615 [was toen doopgetuige in Sevenum als "Joanna van den Bulten"] -

        tr. voor 17-3-1602 met Laurentius Pauli ook Bestiens op gen Laerbroeck ook opt Laerbroeck, op te Laerbroick -

        geb. 1560 - † ??? - zn. van Sebastianus Pauwels en Cunegundis NN. 

        hieruit:

        1) Franciscus Pauli - tr. Blerick 31 mei 1620 (get. Andreas Pauli en Joannes Berchmans) met Catharina - dr. van Wilhelmus Verstegen

        2) Cunegundis - ged. Blerick 17 mrt. 1602 (get. Andreas Billien Breensis en Anna Vervoirt) - † na 5-11-1650 [5]

        3) Mathias - ged. Blerick 2 feb. 1605 (get. Petrus Lynssen en Lucia Spaenen) - † 1652 - tr. met Hildegundis NN

        4) Paulus - ged. Blerick 9 aug. 1609 (get. Gerardus Stockmans Barlensis en Anna vrouw van Everardus van Haeff) - tr. 1643 met Lucia Timmermans


voetnoot:

[5] zij was toen doopgetuige als "Conegundis op den Bulten".


[invoegen kaart van de regio anno 1563 = bijlage A]≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈IIb    Jan van Gruijsdonck [2]

         geb. ca. 1535 ws. Grubbenvorst - † na 13-1-1603 [35?] - tr. waar/wanneer? met Anna Hoen - geb. ca. 1540 - † na 13-1-1603 [35?] -

         dr. van Reiner Hoen en Anna van Wansum - Reiner was natuurlijke zoon van Dederich van der Lippe genaamd Hoen tot Betgenhausen

         en Aleidis Schenck van Nydeggen  


voetnoot:

[2] toponiem "van Gruisdonck" is de naam van een grote hoeve in Grubbenvorst.

[35?] archief kasteel Haag - regest  3452 - Grubbenvorst 13-1-1603 waarin Johan van Gruijsdonck en Anna Hoen, 

     echtelieden, bekennen 100 gulden te hebben ontvangen van Gertrudis van den Bijlandt, vrouwe van Afferden, 

      Blijenbeek en Gribbenvorst, pandvrouwe van graafschap Horn, als betaling van de hoofdsom van 1010 guldens 

      herkomende van hun vader zaliger Reiner Hoen. Reiner had op 20-8-1566 geld geleend aan zijn natuurlijke 

      broer Caspar van der Lippe genaamd Hoen, Casper trouwde 1565 met Gertrudis van Bylant. Er werd 60 gulden 

      betaald voor rente en 40 gulden voor aflossing, blijft over 970 guldens.


Uit dit huwelijk:  ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa    Antonius op ten Bulten ook in gen Aell

          geb. ca. 1550 - hij woont 1610 op boerderij den Bulten, lag noordelijk van Egelbos in buurtschap Boekend [16] tussen Blerick

          en Grubbenvorst - † na 22-2-1613 [3] - tr. met NN in gen Aell

          hieruit onder meer [4]:


voetnoten:

[3] hij was toen doopgetuige als "Antonius in gen Aell" - Blerick doopboek 1575-1867 - GA Venlo.

[4] hiaten in doopboek Blerick vooral tussen 1577 en 1600.

[16] de naam Boekend werd ontleend van de oude Blerickse dialect "bokend" voor "Boekweit" - historische Werkgroep Blerick; Het

       gezicht van de Boekend (2009) p.16, 39.

      

Uit dit huwelijk:


1.    Joannes - ged. Blerick 10 juli 1575 (get. Petrus van Daell maior en Johanna op ten Berg) - † voor 15 nov. 1628 - tr. Margaretha

        in gen Aell - geb. ??? - † na 15-11-1628 - dr. van Petrus in gen Aell en NN


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb    Joannes van den Bulten ook in gen Egelbos ook opt Laerbroick ook op Eytenray sr.

         geb. ca. 1555 - pachter 1594 van Jan Schenck - die aandeel had in boerderij Eytenray - † voor 1606 -

         tr. ca. 1580 met Barbara Linssen ook Meeuwis ook in gen Egelbos - geb. ??? - † ??? - dr. van Laurentius Meeuwis ??? en

         NN - Barbara hertrouwt later met Andreas Junckers uit Dulcken, en ook hij noemt zich in gen Egelbos

      

Uit dit huwelijk:


1.    Leens Jan ingen Egelbos soen - betaalt belasting 1615 over goederen in "Boekender hontschap" [33]


voetnoot:

[33] betaalt cijns - 1 gulden, 2 stuivers en 2 duiten - GA Venlo - Schepenbank-archief Blerick inv. 240.


2.    Petrus op ten Bulten - volgt IVa


3.    Johannes junioris op Eijntienraij - volgt IVb


4.    Elyzabetha - ged. Blerick 1 nov. 1598 (get. Joannes eghen Ael en Elyzabetha Meewis) - † na 13-8-1645 [6] - tr. Blerick 21 juli

         1623 als "Elizabeth filia Joannis Bulten op Laerbroick" (get. Godefridus opt Laerbroick en Petrus Timmermans) met Joannes

         Gubbels ook Gobelini van Beegden - geb. ??? - zn. van ???

         hieruit:

         1) Petrus - ged. Blerick 3 dec. 1623 (get. Petrus Slompers en Anna vrouw van Petrus op den Bulten)

         2) Joannis - ged. Blerick 17 mrt.1627 (get. Appolonia Bitzen)

         3) Mathias - ged. Blerick 10 aug. 1629 (get. Petrus aen den Bulten)

         4) Marcilius - ged. Blerick 14 okt. 1631 (get. Joannes Cunen van Sevenum en Anna Gobelini ook Gubbels van Beegden)

         5) Barbara - ged. Blerick 3 sept. 1634 (get. Martia van Daell dochter van Godefridus van Daell)

         6) Gerardus - ged. Blerick 26 aug. 1640 (get. Maria vrouw van Thomas van Geuterloo)


voetnoot:

[6] zij was toen doopgetuige als "Elizabetha van gen Bulten" - Blerick doopboek 1575-1867 - GA Venlo.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa   Petrus op ten Bulten ook op den Bulten ook van Bulten

         geb. ca. 1580 - heeft 1600-1610 huizen, schuren en landerijen in Laerbroeck en Broickeder hondschap in Blerick [7] -

         betaalt belasting 1615 over goederen in "het Larbruick" [34] - pachter van Adolphus en Arnoldus Schenck heren van

         Blerick - gezin bewoont 1610-1624 boerderij "op den Bulten" in Boekend te Blerick - buurman 1612 van Leonard op

         ghen Boecket - † na 22 okt. 1624 -

         tr. Blerick 3 mei 1611 met Anna Lyben (getuigen niet vermeldt) - dr. van NN


voetnoot:

[7] ARB (Algemeen Rijksarchief Brussel) archief  van de Rekenkamer inv. nr. 51.691 thientboeck land Kessel 1650 - Blerick

       nieuwe erfen - folio's 136 t/m 169 - "Peeter opten Bulten is behandt aen een vierdeel vj roijen (6 roeden), ende is gelegen

       opt Labroeck bij Gaert den Schreur sijn erff: ende is betimmert met huijs ende schuijr. Noch heeft hij aengegraeven in

       anno 1602 vier roijen aen sijnen misten. Noch heeft den selven inden Broickeder hondtschap eenen halve morgen vj roijen,

       ende is betimmert met huijs ende schuijr, ende light rontsom die Gemeijnt. Noch bij dat voorschreven erff eenen morgen

       iij roijen. Noch aen die Boecketter brugh anderhalffen morgen. Noch heeft hij anno 1602 aengegraeven vijff vierdel ende is

       gelegen, bij sijn ander erff, daer die getimmer op staen, ende gilt Jaerlicx tot thiens" Daaronder rechts "iiij den - ende - iij oirt

       stuvers" In marge links voor Peeter opten Bulten "modo (= nu = 1650) Thijs opten Bulten".

[34] betaalt cijns - 2 guldens, 2 stuivers en 1 duit - GA Venlo - Schepenbank-archief Blerick inv. 240.


[invoegen Blerick 1611 trouw inschrijving = bijlage B]


Uit dit huwelijk:


1.    Conrardus - ged. Blerick 18 juni 1611 (get. Antonius op ten Bulten en Anna vrouw van Laurentii op te Lairbroick) - † na 15-2-1639

         [8] - heeft ws. een dochter Walbergia Conders die trouwt met Gisbertus van Casterlo, zij kregen een kind te Horst 30 augustus 1683 


voetnoot:

[8] hij was toen doopgetuige als "Conrardus vangen Bulten" - Blerick doopboek 1575-1867 - GA Venlo.


2.    Andreas - volgt V


3.    Mathias - ged. Blerick 30 mei 1618 (get. Johannes Vervoert ingen Oebroick en Margareta Kaelis) - eigenaar van huizen, schuren en

         landerijen in Blerick 1650 - † na 1649 -


4.    Catharina - ged. Blerick 22 okt. 1624 (get. Gerarda Gijsen)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb   Johannes junioris op Eijntienraij

         geb. ??? - overl. ??? -

         tr. Blerick 15 okt. 1614 (get. Allardus broer van Mechtildis en Johannis Vervort)

         met Mechtildis Verstappen - geb. ??? - overl. ??? -

         dr. van Joannes Verstappen en NN

         hieruit:


1.    Petrus - ged. Blerick 19 juli 1615 (get. Elias in gen Pas de Tygelen en Johanna op ten Bulten)


2.    Jacobus - ged. Blerick 30 okt. 1622 (get. Petrus op den Bulten en Irmgardis dochter van

        Joanna Boom vrouw van Mathias Weufkens textoris ook genaamd Belien)

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


V     Andreas op ten Bulten ook op gen Bulten ook op Nieuwen Boerlo

        ged. Blerick 22 sept. 1613 (get. Johannes op Eijtienraij en Margaretha Pauli) - waren pachters 1631-1638 "op Nieuw Boerlo"

         voor Schenk die eigenaren ervan waren - omstreeks 1631 verklaarde Driesken op Boller pachter "op gen Nieuwen hoff" voor

         schepenen dat zijn knecht Thysken elsenhout had afgehakt [het rooien van bomen was slechts toegestaan na goedkeuring

         eigenaar of grondheer) [18] - gezin woonden 1639-1657 "op gen Bulten" in Boekend te Blerick - † na 30-8-1683 [want Joannes

         Campers was voor hem doopgetuige te Horst bij Anna kind van Gisbertus van Casterlo en Walbergia Conders -

        tr. voor 1636 (niet in Blerick, ws. Lottum) met Dorothea Verbeeck - geb. ws. Lottum - dr. van Peter Verbeeck (ook Beeck,

         Verbex) en verm. Antonia Janssen ???


voetnoot:

[18] Historische Werkgroep Blerick; Het gezicht van de Boekend (2009) p.124, 128.


[invoegen Blerick 1613 doop inschrijving = bijlage C]


Uit dit huwelijk:


1.    Adolphus [9] - ged. Blerick 20 jan. 1636 (get. de heer Arnoldus Schinck) - † Blerick 26 sept. 1720 als Adamus Drieskens [10] (ongehuwd)


voetnoten:

[9] werd vernoemd naar wijlen Adolph Schenck, de heer van Boerlo/Blerick, vader van Arnoldus Schinck - zij waren leenheren van tal van boerderijen.

[10] Blerick overlijdens register 1696-1763 - GA Venlo.


2.    Anna - ged. Blerick 15 febr. 1639 (get. Conrardus vangen Bulten en Joanna Verbeeck zuster van de moeder) - † na 1667


3.    Petrus aen gen Bulten - ged. Blerick 13 dec. 1642 (get. Thijs op gen Bulten en Catharina Bommel) - † jong


4.    Petrus opgen Bulten - ged. Blerick 20 nov. 1643 (get. Thijs op gen Bulten en Geertruijt Verbaesdonck) - † jong


5.    Petrus van gen Bulten - volgt VIa


6.    Guillielmus op gen Bulten - ged. Blerick 23 mei 1648 (get. Peeter Colen en NN) - † jong


7.    Wulhelmus - volgt VIb


8.    Laurentius van gen Bulten - ged. Blerick 14 juni 1654 (get. Paulus op gen Sprunk en Eva van den Pass)


9.    Maria - ged. Blerick 24 aug. 1657 (get. Marcellus Jansen en Petra Coles) - † Blerick 3 juni 1699 als "Maria Driessen alias Bulten" [10] -

        uit haar onwettig natuurlijke kind:

        1) Petrus Verrijnen - ged. Blerick 17 mrt. 1686 (moeder Maria van den Bulten genaamd Driessen biecht aan de vroedvrouw dat de

             vader Joannes Everts aen Gerijnen is) - tr. 1716 met Thiesken Tissen - dr. van Engel Thijssen op de Boeckhorst. De vader Jan

             Everts Verrijnen trouwde 1708 met Maria Hillen. Jan Everts Verrijnen had eerder in 1686 geweigerd met Maria Driessen te trouwen.

             Maria Hillen was doopgetuige bij kind van Peter Verrijnen en Thiesken Tissen in 1720. Verstandhouding tussen hun en Maria

             Driessen was blijkbaar behoorlijk goed. [20]


voetnoten:

[10] Blerick overlijdens register 1696-1763 - GA Venlo.

[20] Historische Werkgroep Blerick; Het gezicht van de Boekend (2009) p.163.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa     Petrus van gen Bulten ook Driessen van den Bulten ook Driessen(s) ook Drijeskens

           ged. Blerick 13 aug. 1645 (get. Jan Cumpkens en Elizabetha van gen Bulten) - † Blerick 24 juni 1738 als "Petrus Dreessen" -

           tr. Blerick 18 nov. 1666 (get. Matthias Reyners en Willem Geurts) met Maria Clercken ook Willems - ged. Blerick 17 juni 1646

           (get. Goblinus van gen Hove en Sophie aen gen Eijnde) - † Blerick 9 dec. 1714 als "Maria Clercken uxorata" - dr. van Willem

           Clerckx en Lucia Aerts


[invoegen kaart Venlo anno 1678 = bijlage D]


Uit dit huwelijk:


1.    Guilielma - ged. Blerick 10 mei 1667 (get. Rutgerus Tijssen en Joanna Driessen) - † Blerick 24 juli 1738 als "Wilhelma Dreessen

         filia Petrus Dreessen" (ongehuwd)


2.    Anna - ged. Blerick 13 jan. 1669 (get. Marcellus Clerx en Anna Lenardts)


3.    Theodora - ged. Blerick 7 april 1670 (get. Petrus Clercken en Petra Lemmen voor Antonia Janssen van Lottum)


4.    Petrus - volgt VIIa


5.    Joannes - ged. Blerick 18 aug. 1674 (get. Goswinus Tersen en Agnes Coles) - † jong


6.    Joannes - ged. Blerick 26 okt. 1676 (get. Adamus Drijeskens en Marta Reijners)


7.    Laurentius - ged. Blerick 13 dec. 1680 (get. Matthis Lambers en Maria Marselis)


8.    Andreas - ged. Blerick 25 okt. 1682 (get. Johannes Jacobs voor Andreas op die Bulten en Leonora Peeters) - † jong


9.    Andreas - volgt VIIb


10.  Lucia - ged. Blerick 20 juli 1687 (get. Joannes Peeters voor Joannis Vriessen en Wilhelmina Lenaerts) -

        doopgetuige Blerick 5-10-1707 [11] - †/begraven Venlo (RK) 31 juli 1741 "wesenne vroeghvrouw"


voetnoot:

[11] als "Lucie Drieskens" - Blerick doopboek 1575-1867 - GA Venlo.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb     Wilhelmus Driessen ook Dressen ook Drissen ook op den Bulten

           ged. Blerick 5 nov. 1650 (get. Marselus Klerck en Conegundus op den Bulten) -

           woonde tot 1707 op boerderij "op den Bulten" in Blerick -

           † Blerick 17 mrt. 1735 als "proles villici op den Boelen" -  

           tr 1e Blerick 29 jan. 1678 (get. Andreas van(den) Bulten en Joannes Lenarts)

           met Wilhelmina Lenaerts alias Vervoort -

           ged. Blerick 8 mrt. 1648 (get. Nicolaes Meijbooms en Leonarda Willems) -

           † Blerick 20 apr. 1710 als "Willemke Lenaerts Vervoort uxor Willhelmi op Bulten" -

           dr. van Leonardus Vervoort en Anna Timmermans alias Aertkens

           tr 2e ??? [niet in Blerick!] (get. ???) met Beatrix Erkens - geb. ??? [niet in Blerick!] -

           † Blerick 29 jan. 1712 als "Beatrix Erkens uxor Wilhelmi op Bulten" - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Laurentius ook Lijns Willems op gen Bulten [12] - ged. Blerick 12 aug. 1678 (get. Dries van den Bulten

        en Maria Willems) - † na 14-3-1702 ws. Lottum? [12]


voetnoot:

[12] GA Venlo - Blerick schepenbank inv. 294-3 en 294-6 - op een lijst van absente jonckmannen d.d. Blerick

        27-2-1702 komt hij voor als Lins Willems op gen Bulten tot Lottum. Op een lijst van d.d. 13 mrt. 1702 komt

        hij voor als Lijns Willems op gen Bulten zijnde geschikt als soldaat voor dienst in zijne Koninklijke Majesteit

        (werd doorgehaald)


2.    Leonardus - ged. Blerick 31 aug. 1680 (get. Adamus Dressens en Anna Lenerts voor Maria Henderix)


3.    Gertrudis - ged. Blerick 6 juli 1683 (get. Leonardus de Schelbergh voor Petrus Slooten en Petra Linssen

         voor Maria Driessen)


4.    Johanna - ged. Blerick 6 juli 1683 (get. Leonardus Janssen en Anna Vervoort)


5.    Andreas - volgt VIIc


6.    Christianus - ged. Blerick 26 dec. 1686 (get. Matthias Leisten en Maria Willems voor Elisabetha Hendricx)


7.    Joannes - volgt VIId


8.    Petrus - volgt VIIe


9.    Mathias - ged. Blerick 25 okt. 1693 (get. Leonardus Aerts en Maria Driessen)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa   Petrus Driessen (ook Petrus Peeters / Petrus Drieskens / Peeters op(den) Bulten / Petrus Peters van de Bulte)

           ged. Blerick 27 mei 1672 (get. Petrus Clercken en Gertrudis Lenarts) - † Tegelen 3 febr. 1730 -

           gezin woont (1698) op boerderij "op Gruisdonck" te Grubbenvorst - ze wonen (1707-1712) in Blerick -

           in 1712 veroverde de koning van Pruissen het gebied Blerick en Kessel, daarom en vanwege de voortdurende

           oorlogshandelingen en plunderingen vestigde dit gezin in Kaldenkirchen "auf Heijdt" [13] wat op dat moment in

           veilige handen was van de "verenigde provincien" als: Petrus Drieβes, Joanna Hallers en kind Wilhelmus Drieβes - 

           tr. Blerick 6 febr. 1697 (get. Marcello Heldens en Gerardo Blom) met Joanna Helde(n)s - ged. Blerick 1 mrt. 1672

           (get. Dirck Hendrix en Antonia Gilen) - † Tegelen 27 nov. 1732 - dr. van Mathias Heldens en Helena Marcellis


voetnoot:

[13] GA Venlo - Kaldenkirchen vormingen 1712 blz. 232 nr. 125.


[invoegen Blerick 1697 huwelijk, kaart Grubbenvorst en lijst inschrijving 1712 Kaldenkirchen = bijlage E, F en G]


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmus - volgt VIIIa


2.    Matthias - ged. Blerick 10 jan. 1701 (get. Marcelis Heldens voor Gerardus Blom en Maria Clercken) - † jong


3.    Joannes - ged. Blerick 17 dec. 1703 (get. Andreas Ludovicus Peeters en Helena Heldens) - † jong


4.    Andreas - ged. Blerick 5 okt. 1707 (get. Michael van Dael en Helena Heldens voor Lucie Drieskens) - † jong


5.    Jacobus - ged. Blerick 13 aug. 1710 (get. Joannes Simons en Maria to Meijes) - † jong


6.    NN (jongetje) Driessen - ged./† Kaldenkirchen 3 mrt. 1712


7.    Joannes Driessen - ged. Kaldenkirchen 6 nov. 1713 (get. Mathias Zangers en Elizabeth Janssen) - † jong


8.    Andreas Driessen - ged./† Kaldenkirchen 21 mei 1715


9.    Joannes Driessen - ged./† Kaldenkirchen 21 mei 1715


10.  Magdalena Driessen - ged. Kaldenkirchen 1 febr. 1716 (get. Gisbertus Peters en Joanna Knippenbergh) - † Tegelen 23 dec. 1789 -

        tr. Kaldenkirchen 8 mei 1737 (get. Wilhelmus Ewaltz en Joannes Wolters) met Joannes Ewaltz - ged. ??? - † ??? - zn. van ???

        hieruit:  ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb    Andreas (Ludovicus) Driessen(s) ook Andreas Ludovicus Peeters ook Andreas

           Peeters Driessen ook Andreas Driessens

           ged. Blerick 1 april 1685 (get. Leonardus Janssen en Maria Driessen) -

           † Blerick 23 juni 1723 - tr. voor 15-1-1707 ??? (get. ...)

           met Maria te Meijes - ged. Blerick 2 febr. 1684 (get. Bernardus Martens

           en Maria Janssen) - † Blerick 25 okt. 1746 -

           dr. van Wilhelmus Lenaerts alias Meijes en Maria Janssen -

           zij tr. 2e Blerick 17 juni 1725 (get. Wilhelmus te Meijs en Leonardus Vervoort)

           met Joannes Vervoort - ged. ??? (get. ???) - † Blerick 20 jan. 1745 - zn. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Leonardus - ged. Blerick 15 jan. 1707 (get. Wilhelmus te Meijes en Joanna Heldens)


2.    Maria - ged. Blerick 14 juni 1708 (get. Petrus Driessens en Maria te Meijs) - † ??? -

        tr. Blerick 12 okt. 1735 [14] als "Maria Jacoba Driessen" (get. Christianus Jacobs en

        Andrea Heijnen) met Servatius Dierix - geb. ws. Weert - † ??? - zn. van ???

        hieruit: ??? (gekontroleerd Blerick 1735-1742 geen kinderen daar, wellicht Weert?)


voetnoot:

[14] RHCL Maastricht - Huwelijks dispensaties boek 13-1735 nr. 202 (13-1735-202 - foto 103a+b) aanvraag

        door pastoor Ludovicus Bloemarts van Weert aan de bisschop van Roermond, voor dispensatie vanwege

        voorgenomen huwelijk tussen Servatius Dierix parochiaan van Weert en Maria Driessen parochiane van Blerick.


3.    Gertrudis - ged. Blerick 15 sept. 1711 (get. Leonardus to Meijes en Ermgardis Michels

        voor Lucia Peeters) - † Blerick 31 jan. 1776 -

        tr. Blerick 8 juni 1735 als "Gertrudis Driessen" (get. Johannes Clercken en Maria

        Custers) met Andreas Clercken - ged. ??? - † voor 31-1-1776 - zn. van ???

        hieruit:

        1) Johanna - ged. Blerick 23 mrt. 1736 (get. Jacobus Clercken en Maria Vervoort)

        2) Andreas - ged. Blerick 3 sept. 1737 (get. Joannes Vervoort en Maria Custers)

        3) Maria - ged. Blerick 15 juli 1739 (get. Joannes Clercken en Maria toe Meijes voor Maria Linders)

        4) Petronella - ged. Blerick 4 sept. 1742 (get. Petrus Driessen en Gertrudis Klercken)

        5) Jacobus - ged. Blerick 31 aug. 1744 (get. Henricus Geeraerts en Ida Lamers)

        6) Joannes - ged. Blerick 22 sept. 1746 (get. Joannes Driessen en Joanna Clercken)

        7) Leonora - ged. Blerick 5 dec. 1749 (get. Petrus Klercken eius noe Cornelius Driessen en Maria Zietsen)


4.    Joanna - ged. Blerick 5 juli 1716 (get. Willem te Meijs en Petronella Jacops voor Henderica Janssen)


5.    Petrus - volgt VIIIb


6.    Joannes - ged. Blerick 23 okt. 1722 (get. Wilhelmus Driessen en Maria to Meijes)


[invoegen Weert 1735 aanvraag dispensatie = bijlage H]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIc    Andreas Driessen(s) ook Andries Driessen van den Bulten ook Andreas Bulten

           ged. Blerick 14 mei 1685 (get. Petrus Slooten en Maria Driessen nomine

           Elisabeth Hendricx) - † Tegelen 5 mrt. 1765 -

           woont vanaf 1711 op hoeve "op den Bulten" in Blerick met ca. 5 morgen,

           eigenaar daarvan was gemeente Blerick, die dat op 1-3-1713 verkochten -

           tr. 1e Blerick 12 mei 1709 (get. Joannes Driessen en Gerardus Blom)

           met Wilhelmina Willems - ged. ??? (get. ???) - † 1723 ws. kraambed -

           dr. van Willem NN en NN.

           tr. 2e ??? met Anna op Heijs - ged. ??? (get. ???) - † ??? -

           dr. van Joannes op Heijs en NN


Uit 1e huwelijk:


1.    Willemina - ged. Blerick 8 juni 1710 (get. Wilhelmus Driessen en Elisabeth Brunes eius loco

        Margareta Willems) - † jong


2.    Jo(h)anna - ged. Blerick 10 jan. 1712 (get. Joannes Janssen nomine Gerardus Peeters en

        Joanna Janssen) - † ??? - tr. Tegelen 28 apr. 1744 als "Joanna Driessen" (get. Gertrudis van

        Dijck en Petronella Driessen) met Wilhelmus Jansen - ged. ??? - † ??? - zn. van ???

        hieruit: ??? (gekontroleerd Tegelen 1744-1755 geen kinderen daar)


3.    Willemina - ged. Blerick 21 sept. 1714 (get. Joannis Bulten en Gertrudis Leijsten) -

        † Blerick 3 okt. 1767 als "Wilhelmina Driessen uxor Joannis Smolders" -

        tr. Blerick 26 juli 1755 als "Willemina Driessen" (get. Petrus Aerts en Johanna Driessen)

        met Joannes Muller - ged. ??? - † ??? - zn. van ???

        hieruit: geen kinderen te Blerick.


4.    Wilhelmus - volgt VIIIc


5.    Petronella - ged. Blerick 24 febr. 1721 (get. Petrus Driessens en Johanna Janssens loco

        Henderina Peters) - † Blerick 31 mrt. 1794 - tr. Blerick 28 nov. 1749 als "Petronella Driessens"

        (get. Andreas Driessen en Anna Driessens) met Henricus Peeters ook Jels ook Julens -

        geb. Waldniel (D) ? - † Blerick 28 febr. 1810 - zn. van ???

        hieruit:

        1) Wilhelmus - ged. Blerick 25 mei 1750 (get. Andreas Driessens en Anna ingen Nuenem eius loco

             Willemina Driessens) -  † Blerick 22 mrt. 1837 - tr. Petronella Klerken

        2) Helena - ged. Blerick 15 jan. 1752 (get. Wilhelmus Janssen en Willemina Driessens) - † Blerick 8 mrt.

             1828 - tr. Hendrik Geelen

        3) Petrus - ged. Blerick 11 apr. 1753 (get. Christianus Tielen noe Andreas Peeters en Willemina

             Dreessens) - † (Maas)Bree 1 jan. 1808 - tr. Blerick 25 april 1784 met Petronilla Bruijnen - geb. Baarlo -

             † Blerick 5 jan. 1808

        4) Andreas - ged. Blerick 23 apr. 1756 (get. Angelus Tissen eius noe Christianus Teelen en Joanna Driessens)

        5) Anna - ged. Blerick 7 nov. 1757 (get. Joannes Mullers en Catharina Peeters)

        6) Leonardus - ged. Blerick 20 apr. 1759 (get. Godefridus Peeters en Elisabetha Dreessen)

        7) Willemina - ged. Blerick 12 aug. 1760 (get. Joannes Mulders en Maria Claessens)

        8) Joannes - ged. Blerick 16 mrt. 1763 (get. Joannes Dreessen en Maria Wijhers noe Catharina Peeters)

        9) Henricus - ged. Blerick 17 apr. 1766 (get. Renerus Caniels en Wilhelmina Driessen) - † Blerick 6 mei 1840  -

              tr. 1e met Anna Margarita Hendrix - tr. 2e Dorothea Feijen


6.    Elisabeth - ged. Blerick 26 sept. 1723 (get. Nicolaus Schoenmaeckers loco Leonardus Driessens en Johanna

        Haesen) - † Blerick 23 mrt. 1774 - tr. Blerick 2 mei 1747 als "Elisabetha Driessen" (get. Leonardus Joesten en

        Petronella Driessen) met Engelbertus Tijssen - ged. Beesel 24 dec. 1727 - † Blerick 29 nov. 1785 -

        zn. van Petrus Thijssen en Helena Vosbeeck

        hieruit:

        1) Helena - ged. Blerick 21 mei 1747 (get. Joannes Driessen noe Petri Thijssen en Willemina Driessen)

        2) Andreas Thijssen - ged. ws. Beesel ca. 1755 (get. ???) -  † Tull en 't Waal 22 dec. 1826 -

              tr. Schalkwijk (U) 9 sept. 1817 met Maria Baars - geb. ws. Bunnik ca. 1767 -  † na 22-12-1826

        3) Laurent Thijssen - geb. ca. 1758 (get. ???) -  † Broekhuizenvorst 21 jan. 1809 (ongehuwd)

        4) Jacques Thijssen - geb. ca. 1758 (get. ???) -  † Blerick 28 mrt. 1808 (ongehuwd)

 

voetnoot:

[36] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 38 - p. 51/52 - 28 februari 1757 -

       Engel Thijssen en zijn vrouw Elisabeth Driessen lenen 30 specie pattacons tegen 4% rente jaarlijks,

       van Areth Gerits met onderpand een vierde deel in huis hof landerijen tot Offenbeek, naast Lins

       Vosbeek en de weg, komende van Peter Thijsse en Helena Vosbeek.      


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIId    Joannes Driessens van den Bulten ook Driessen

           ged. Blerick 19 mei 1688 (get. Petrus Slooten nomine Hendrick Viets en

           Willemken Peters) - † Blerick 26 aug. 1764 -

           Jan Driessens van den Bulten, 20 jaar oud en zoon van Willem, was in 1709

           op de eerste zondag in de Vasten met zijn vriend Jan Cox, knecht op Egelbos

           en even oud, in zijn nette pak wezen stappen. Na het verlaten van de herberg

           van Jan van de Nieberckt werden ze in het donker bij het huis van Jan Evers

           Verrijnen, bij Heijmans, gemolesteerd door onbekenden. Hoed en jas werden

           vakkundig met een mes bewerkt. Later werd Peter aan de Boecket, zoon van

           pachter Peter, veroordeeld terwijl zijn maat Adolf van Gravendyck, knecht op

           Egelbos, er waarschijnlijk zonder straf afkwam. Jan de herbergier kreeg ter-

           loops nog een fikse boete omdat zijn cafe te laat open was geweest [19] - 

           tr. Blerick 29 apr. 1710 (get. Andreas Driessen en Petrus Driessen)

           met Joanna Janssen - ged. ??? (get. ???) - † na 14-8-1746 -

           dr. van ???


voetnoot:

[19] Historische Werkgroep Blerick; Het gezicht van de Boekend (2009) p.139.


Uit dit huwelijk:


1.    Willemina - ged. Blerick 16 juni 1710 (get. Wilhelmus Driessen en Maria Janssen) - †/begraven Venlo (RK)

        21 aug. 1745 als "Wilhelmina Drissen" - tr. 1e Blerick 10 mei 1735 als "Wilhelma Driessen" (get. Petrus

        Claessen en Cornelius Driessen) met Nicolaus Claessen - ged. ??? - † ??? - zn. van ??? -

        tr. 2e Blerick 13 juni 1742 als "Wilhelmina Dreessen" (get. Cornelius Driessen en Elisabetha Driessen) met

        Mathias Sants ook Raats - ged. ??? - † ??? - zn. van ???

        alleen uit 1e huwelijk:

        1) Nicolaus Claessen - ged. Blerick 28 juli 1736 (get. Joannes Driessen en Anna Lenaerts)

        2) Wilhelmus Claessen - ged. Blerick 26 juni 1738 (get. Petrus Claessen en Johanna Janssen)

     

2.    Cornelius - volgt VIIId


3.    Maria - ged. Blerick 4 juni 1718 (get. Joannes Jansen en Willemina Peters)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIe    Petrus Driessens

           ged. Blerick 26 mei 1690 (get. Andreas Clemens nomine pastoris Cuijpers in Siffelijck) -

           †/begraven Venlo (RK) 3 aug. 1736 - tr. ??? (niet in Blerick - waar?) (get. ???)

           met Joanna Haesen ook Heeskens - ged. ??? (get. ???) - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Catharina - ged. Blerick 20 juli 1715 (get. Andreas Driessens en Christina Janssens)


2.    Andreas - volgt VIIIe


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


[invoegen kaart van Tegelen = bijlage I]


VIIIa   Wilhelmus Drissen ook Driessen(s)

           ged. Grubbenvorst 15 apr. 1698 (get. Peter Dreessen van de Bulte en Aldegondis Heldens) - pachter van hoeve Bakenbosch

           (1730-1760) in Tegelen, had in totaal 20 morgen en 12½ roede (= totaal ca. 17 ha) land in pacht [15] is een aan 4 zijden gesloten

           hoeve om een binnenplaats, eigendom van de Holtmühle [22] - na overlijden van zijn vrouw in 1761 vertrok hij naar Belfeld, want

           zijn oudste zoon Leonardus Driessen woonde daar - † Belfeld 14 apr. 1765 -

           tr. Tegelen 9 mei 1724 (get. Matthias van Dijck en Girtrudis Faessen) met Gertrudis van Dijck - ged. Tegelen 19 sept. 1699 (get.

           Jacobus aen gen Dijck en Caecilia Rijvestall) - † Tegelen 1 febr. 1761 - dr. van Gerardus aen gen Dijck en Ida Stevens ook Dings


voetnoten:

[22] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 (1987) p.47.

[15] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 (1987) p.59 - in Tegelen worden voor de oppervlakte meting de Rijnlandse

         roede en morgen gebruikt (resp. 0,14193 are en 0,8516 hectare).


Uit dit huwelijk:


1.    Maria - ged. Tegelen 4 sept. 1725 (get. Petrus Driessen en Ida Dings)


2.    Leonardus - volgt IXa


3.    Petrus - volgt IXb


4.    Stephanus - ged. Tegelen 11 mrt. 1731 (get. Andreas Zanders en Margareta Peters) - † jong


5.    Ida - ged. Tegelen 1 apr. 1732 (get. Matthias van Dijck en Margareta Dinghs)


6.    Stephanus - volgt IXc


7.    Mathaeus - ged. Tegelen 12 juli 1737 (get. Joannes Ewals en Margareta van Dijck)


8.    Andreas - volgt IXd


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIb  Petrus Driessen(s)

           ged. Blerick 5 mrt. 1720 (get. Jacobus Mom en Maria Sijmons) -

           † Blerick 26 juni 1765 verdronken in de Maas - 

           tr. Blerick 26 apr. 1742 (get. Aldegondis Gijsen en Johannes Driessen)

           met Maria Zeetsen ook Seetsen ook Zietsen - ged. Blerick 7 sept. 1716

           (get. Mathias Hermans voor Gerardus Bloom en Anna Peters) - † Blerick 10

           apr. 1774 - dr. van Johannes Zietsen en Petronella Hermans


Uit dit huwelijk:


1.    Andreas - ged. Blerick 6 juni 1742 (get. Joannes Zietsen en Maria to Meijes)


2.    Petronella - ged. Blerick 18 sept. 1744 (get. Joannes Vervoort en Petronella Hermans) -

       † Blerick 29 mrt. 1792 -

       tr. 1e Blerick 16 juni 1774 als "Petronella Driessens" (get. Joannes Hermans en Maria Driessens)

       met Wilhelmus Sanders - geb. ws. Baarlo - † ??? - zn. van ???

       tr. 2e Blerick 30 okt. 1783 als "Petronella Driessen vidua" (get. Joannes ... en Maria Driessen)

       met Jacobus Janssen - geb. Magdeburg (D) - † ??? - zn. van ??? [bij huwelijks inschrijving staat

       dat alhoewel hij geboren is in Magdeburg, maar zijn vader van Baarlo en zijn moeder van Blerick]

       uit 1e huwelijk:

       1) Alexander Sanders - ged. Blerick 30 jan. 1775 (get. Leonardus Driessen en Catharina Schaffels)

       2) Petrus Sanders - ged. Blerick 21 apr. 1778 (get. Joannes Driessens en Catharina Zeetsen nomine

             Catharina Sanders)

       3) Leonardus Sanders - ged. Blerick 12 apr. 1781 (get. Jacobus Vervoort en Dorothea Sanders noe

             Mechtildis Sanders)

       uit 2e huwelijk:

       4) Hendrina - ged. Blerick 5 aug. 1784 (get. Petrus Driessen en Petronella Hendrix noe Anna Peeters)

       5) Wilhelmus - ged. Blerick 22 juli 1786 ( get. Gerardus Hermkens en Maria Driessen)


3.    Joannes - ged. Blerick 22 mei 1746 (get. Joannes Sietsen en Maria Lenaerts)


4.    Petrus - volgt IXe


5.    Maria - ged. Blerick 26 okt. 1751 (get. Joannes Driessens en Catharina Setsen) -

       † voor 24-3-1816 ws. Blerick -

       tr. Blerick 14 apr. 1779 als "Maria Driessens" (get. Theodorus Rutten en Petronella Tastein)

       met Joannes Vervoort - geb. ws. Grubbenvorst - † Blerick 24 mrt. 1816 -

       zn. van Joannes Vervoort en Helena Rutten

       hieruit:

       1) Joannes - ged. Blerick 6 juni 1781 (get. Joannes Driessens en Catharina Zeetsen nomine Helena Rutten)

       2) Petrus - ged. Blerick 5 dec. 1782 (get. Petrus Driessens en Margaretha Vervoort eius noe Catharina Zeetsen)

       3) Maria - ged. Blerick 24 apr. 1784 ( get. Petrus Bollen nomine Gerardus Rutten en Petronilla Driessen)

       4) Joannes - ged. Blerick 1 jan. 1787 (get. Joannes Driessen en Wilhelmina Huijskens nomine Joanna Bouten)

       5) Helena - ged. Blerick 12 mei 1789 (get. Christianus Telen nomine Leonardus Driessen en Catharina Zeetsen)

       6) Petrus - ged. Blerick 30 apr. 1793 (get. Jacobus Janssen en Petronilla Hendrix)


6.    Leonardus - ged. Blerick 11 sept. 1754 (get. Jacobus Geeraerts en Sibilla Zeetsen)


7.    Wilhelmus - volgt IXf


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIc  Wilhelmus Driessen

           ged. Blerick 26 aug. 1717 (get. Petrus Driessen en Johanna Janssen voor

           Hendrina Peters) - † Tegelen 3 jan. 1747 -

           tr. Tegelen 19 april 1739 (get. Godefridus Cruijsbergh en Beatrix Canoij)

           met Theodora Leidtjens - ged. Tegelen 4 febr. 1711 (get. Arnoldus Cupers en

           Anna Franssen) - † Belfeld 24 juni 1762 -

           dr. van Jacobus Leyttiens ook Litgens en Elizabeth Cruijsbergh

  

Uit dit huwelijk:


1.    Jacobus - ged. Tegelen 15 okt. 1740 (get. Andreas Driessen nomine Andreas Driessen

       en Agatha Leidtjens)


2.    Andreas - ged. Tegelen 28 juli 1743 (get. Petrus Denissen en Girtrudis van Dijck nomine

       Thysken Mulders)


3.    Elisabeth - ged. Tegelen 26 sept. 1745 (get. Andreas Driessen en Anna op Heys) -

       † Tegelen 6 juli 1763


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIId  Cornelius Driessen

           ged. Blerick 12 aug. 1713 (get. Hermannus Hermans en Maria Janssen voor Maria

           Janssen) - † Blerick 26 dec. 1759 - 

           tr. 1e Blerick 5 sept. 1743 (get. Petronella Driessen en Mathias Raets)

           met Joanna Clercken - geb. ??? - † Blerick 22 okt. 1748 - dr. van ???

           tr. 2e Blerick 15 jan. 1749 (get. Nicolaas Klercken en Helena Janssens)

           met Hendrina Laekheijsen ook Laek - geb. ws. Broekhuizenvorst -

           † Blerick 17 juli 1755 - dr. van ???

           tr. 3e Blerick 15 jan. 1756 (get. Joannes Driessen en Petronella Janssens)

           met Petronella Janssen - geb. ??? - dr. van ???


Uit 1e huwelijk:


1.    Maria - ged. Blerick 7 aug. 1744 (get. Joannes Driessen en Gertrudis Clercken)


2.    Jacobus - ged. Blerick 14 aug. 1746 (get. Joannes Clercken en Joanna Janssen)


Uit 2e huwelijk:


3.    Conrardus - ged. Blerick 19 nov. 1749 (get. Joannes Driessen eius nomine Leonardus

       Vervoort en Aldegondis Laek eius nomine Hendrina Jacobs)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIe  Andreas Driessen

           ged. Blerick 17 aug. 1718 (get. Joannes Driessens en Willemina Peters) - † Tegelen 9 febr.

           1747 - tr. Tegelen 27 apr. 1738 (get. Wilhelmus Driessen en Margaretha van Dijck) met

           Gertrudis van Dijck - ged. Tegelen 2 nov. 1708 (get. Nicolaus Hodaghs en Joanna Peters) -

           † Tegelen 25 apr. 1775 - dr. van Michael aen gen Dick en Joanna Hoodaghs


Uit dit huwelijk:


1.    Joanna - ged. Tegelen 4 febr. 1739 (get. Wilhelmus Driessen nomine Andreas Driessen en

       Elizabeth van Dijck nomine Maria Huijser) - † Tegelen 24 aug. 1811 -

       gedurende de Franse tijd 1794-1814 wonen Mathias Janssen en zijn echtgenote Johanna

       Driessen "op de Bongertshof" in Tegelen, is een bij de Munt gelegen en behorende

       pachthoeve met ruim 52 morgen daterend uit 1698 [23] -

       tr. Tegelen 11 apr. 1769 als "Joanna Driessen" (get. Michael Driessen en Petronilla Gubbels)

       met Mathias Janssen - ged. Tegelen 22 mrt. 1733 (get. Godefridus Driessen en Windelina

       Dinghs) - † Tegelen 23 mrt. 1818 - zn. van Herman Janssen en Elisabeth Barens

       hieruit:

       1) Catharina - ged. Tegelen 23 febr. 1770 (get. Michael Driessen en Joanna Peters voor Catharina Cleura)

       2) Anna Gertrudis - ged. Tegelen 29 okt. 1772 (get. Petrus Janssen en Gertrudis van Dijck)

       3) Andreas - ged. Tegelen 12 jan. 1776 (get. Gerardus Driessen en Joanna Janssen)

       4) Elisabetha - ged. Tegelen 21 apr. 1779 (get. Petrus op 't Cleef en Eleonora Dinghs)

       5) Joanna - ged. Tegelen 26 nov. 1781 (get. Wijnandus Gubbels en Mechtildis Bourgonts)


voetnoot:

[23] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 (1987) p.46.


2.    Michael - volgt IXg


3.    Gerardus - volgt IXh


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


[invoegen kaart van Belfeld = bijlage J]


IXa     Leonardus Driessen

           ged. Tegelen 17 aug. 1726 (get. Gerardus aen gen Dijck en Jenniken Heldes) -

           † Belfeld 16 okt. 1763 - tr. Belfeld 23 mei 1751 (get. Petrus Driessen en Girtrudis van

           Dijck) met Catharina Heijnen - ged. Belfeld 30 jan. 1733 (get. ???) - † Born na 1785

           voor 1788 - dr. van Thomas Heijnen en Petronella Trines

 

voetnoten:

[37] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 39 - p. 7/7vs - 5 juni 1759 -

       Hendrik Weemers en zijn vrouw Wilhelmina Janssen hebben verkocht voor 600 gulden Kleefs aan

       Lenaert Driessen en Catarina Heijnen, 6 percelen te wete: de helft van 4 morgen akkerland in 't Löher-

       veldt onder Belfeld, de helft van andere halve morgen land, de helft van ongeveer 3 vierdel morgen,

       de helft van 3 vierdel morgen op de Craen akker, de helft van een "baentgen" groot ongeveer een

       halven morgen gelegen aan "Maens dijcksken" en de helft van andere halve morgen houtgewas.

[38] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 58 - 5 mei 1762 -

      Konradus Cnippenbergh en zijn vrouw Anna Drissen hebben verkocht voor 30 specie pattacons of

      120 gulden Kleefs, een "bandt gelegen in het Elsholt onder Belfelt" aan Peter Heijnen en Helena

       Geerets echtelieden en aan Leonardus Drissen en Chatharina Heijnen ook echtelieden.  

 

Uit dit huwelijk:


1.    NN Driessen - ged./† Belfeld 10 juni 1752


2.    Petrus Driessen - volgt Xa


3.    Petronilla Driessen - ged. Belfeld 21 nov. 1755 (get. Hermanus Michels en Catharina Geerets) -

        † Baarlo 24 apr. 1837 - tr. Beesel 22 aug. 1780 (get. ???) met Gerardus Jansen - geb. ca. 1751

        Luttelbragt - † Baarlo 9 mrt. 1842 - zn. van ???

        hieruit: ???

 

voetnoten:

[39] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 117 - 26 mei 1790 -

      Petronella Driessen machtigt haar man Grades Janssen te transporteren aan hun zwager resp. broer

       Peter Janssen te Beesel, alle percelen erven te Beesel die zij hadden ge-erfd van hun vader zaliger.

[40] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 117vs - 26 mei 1790 -

       Petronella Driessen machtigt haar man Grades Janssen te transporteren aan haar broer resp. zwager

       Wilhelmus van Dijk, alle percelen erven te Belfeld die zij hadden ge-erfd van hun ouders zaliger.       

 

4.    Joanna Driessen - ged. Belfeld 26 okt. 1759 (get. Joannes Screurs en Ida van Dijck) -

       † Belfeld 8 apr. 1832 - tr. Born (D) 26 apr. 1785 (get. ???) met Wilhelmus van Dijck -

       ged. Tegelen 17 jan. 1761 (get. Mathias van Dijck en Anna Kurstjens) - † voor 1833 ? -

       zn. van Joannes van Dijck en Theodora Heijnen

       hieruit: ???

 

voetnoten:

[42] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01-015 - inv. 39 - p. 190/190vs - 4 mei 1790 -

      Wilhelmus van Dick en Johanna Driessen echtelieden, verkopen voor 62 gulden Kleefs, aan Barth.

      Cannoij en zijn vrouw Hendr. van Aerssen, 31 roeden bouwland onder Belfeld. 

[40] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 117vs - 26 mei 1790 -

       Petronella Driessen machtigt haar man Grades Janssen te transporteren aan haar broer resp. zwager

       Wilhelmus van Dijk, alle percelen erven te Belfeld die zij hadden ge-erfd van hun ouders zaliger.

[41] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 114/114vs - 26 mei 1790 -

      Grades Janssen ook uit volmacht van zijn vrouw, draagt over aan hun broer resp. zwager Wilhelmus

      van Dijck en Johanna Driessen echtelieden, na overlijden van hun ouders, een huis landerijen bempt

      enz. alles onder Belfeld behalve de Schansheuvel, groot 7 roeden belast met 3 koppen en een vat

       rogge aan de kerk van Belfeld en een vat haver aan de heer van Kessel, voor 2000 guldens Kleefs.

[43] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 40 - p. 120vs/122vs - 26 mei 1790 -

      Conform volmacht van zijn vrouw Johanna Dryessen, heeft Willem van Dijk 1400 gulden Cleefs geleend

      van Caspar Ronck en zin vrouw Maria Geertrudis Hulskens, tegen 3½ % rente jaarlijks, met onderpand

      4 morgen op de Bakhoven inbegrepen 1 morgen "bant", 1 morgen 71 roeden aan de Hondsbeuckelweg,

       90 roeden aan de Haagendoorn, 1 morgen 7 roeden aan de "Twee Vaarens", 3 morgen in Dijk, ½ morgen

       een hoofd de Veestraat, ½ morgen aan Croonenbroeks erven en 2 morgen achter de Rentbeleyders huijs,

       zijnde allen belast met 3 koppen en een kop roge aan kerk van Belfeld en een vat haver aan de heer van

       Kessel.    

 

5.    Anna Girtrudis Driessen - ged. Belfeld 1 sept. 1762 (get. Andreas Driessen en

       Willemina Michels) - † Baarlo 12 apr. 1826 (ongehuwd)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


[invoegen kaart van Beesel = bijlage K]


IXb     Petrus Driessen

           ged. Tegelen 1 januari 1729 (get. Matthijs Driessen en Iudith van Dijck) -

           † Beesel 19 mrt. 1786 - eigenaar van "de Kleine Hoeve" in Belfeld (1760) -

           molenaar van de Ronckensteinse molen in Reuver (1765-1786) - de Ronckensteinse molen was nieuw

           gebouwd in 1730 en verder, door de broers Jan en Geurt Trines, alsmede door hun zwager Gerit Gerits -

           tr. Beesel 29 apr. 1755 (get. Albertus Mieters en Henricus Drissen)

           met Catharina Geredts ook Gerits - ged. Beesel 17 jan. 1725 (get. ???) -

           † Beesel 22 febr. 1780 - dr. van Gerardus Gerits alias Connerts en Helena Trines

 

voetnoot:

[44] RHCL Maastricht - schepenbank Beesel en Belfeld nr. 01.015 - inv. 38 - p. 107//110 - 30 mei 1760 -

      burgemeester Petit, heeft voor 1600 guldens Kleefs en een "schiltpistoole voor eene liefenisse" verkocht aan

       Peeter Driessen en zijn huisvrouw Catharina Geerits, een hof genaamd "de kleijn hoeve met huijs ende schuijre,

       ackerlanden ende bemden, soo als den selven tot Belfelt gelegen is". Jaarlijks uitgaande aan de erfgenamen

       van Barbara Alberts 3 malder rogge, maar tegenwoordig betaalt mag worden met 5 pattacons en 2 schellingen.

       Tevens een hoen en een halve "alden groodt" jaarlijks. Ingeval van verkoop een 40e penning aan de Kruisheren

       van Roermond en een stuiver brabants ppten. aan Montfortse domeinen.

       Handmerk + van Peter Drissen. Mede ondertekend als getuige Leonardus Drissen.

 

Uit dit huwelijk:


1.    Ida Driessen - ged. Beesel 7 mei 1756 (get. Wilhelmus Driessen en Joanna Winkens

       voor Helena Trijnis) - † Belfeld 1 dec. 1779 -

       tr. Belfeld 28 okt. 1778 (get. ???) met Adrianus Horstermans - geb. ??? -

       overl. ??? - zn. van ???

       hieruit: ???


2.    Anna Gertrudis Driessen - ged. Beesel 30 dec. 1758 (get. Joannes Gerits voor

       Godefridus Trijnis en Gertrudis van Dick) - † Belfeld 1 aug. 1813 -

       tr. Belfeld 26 apr. 1785 (get. Godefridus Driessen en Margaretha Joesten)

       met Henricus Joosten - ged. Belfeld 23 apr. 1756 (get. ???) - † Tegelen 10

       febr. 1830 - zn. van Petrus Joosten en Petronella Smitz

       hieruit: ???


3.    Gerardus Driessen - ged. Belfeld 13 aug. 1762 (get. Leonardus Driessen en

        Agnes Geredts vervangen door Joanna Wolffers)


4.    Godefridus Driessen - volgt Xb


5.    Helena Driessen - ged. Belfeld 2 dec. 1768 (get. Andreas Driessen en Agnes

       Geredts - † ws. Mulbragt - tr. Mulbragt (=Bracht) voor 1795 ?

       met Theodorus Beekmans - geb. ca. 1762 - † ??? - zn. van ???

       hieruit: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXc     Stephanus Driessen

           ged. Tegelen 31 jan. 1735 (get. Leonardus van Dijck en Helena Driessen) -

           † Tegelen 4 dec. 1814 - "vorsteher" van Tegelen 1786 [27] -

           gedurende de Franse tijd 1794-1814 wonen Steven Driessen en zijn echtgenote

           Catharina Teeuwen "op de Lings" in Tegelen, is een uit 1380 daterende pachtboerderij

           van de Munt liggende ten noordwesten ervan, omvat bijna 8 morgen land [24].

           Dat verklaart dan ook waarom de eigenaar van de Munt (Antonius Josephus van

           Wevelinckhoven) aanwezig was bij 2 dopen namelijk in 1767 en 1768 -

           tr. Tegelen 8 jan. 1760 (get. Andreas Driessen en Maria Catharina Lutsdorf)

           met Catharina Theeven ook Theeuwen - ged. Tegelen 29 okt. 1739 (get.

           Petrus Engels nomine Henricus Lutsdorf en Maria Schreurs nomine Maria

           Nielen) - † Tegelen 27 nov. 1815 - 

           dr. van Paulus Teuwen (aen gen Eijndt) en Anna Evers

 

voetnoot:

[21] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 (1987) p.20, 21.

[24] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 (1987) p.46.

[25] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 (1987) p.50.

[27] pastoor Th.W.J. Driessen; Geschiedenis van Tegelen (1952) p.67.


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Driessen ook Dresen - ged. Tegelen 5 okt. 1760 (get. Wilhelmus Driessen en Anna

       Everts) - † Tegelen 9 mei 1819 (01.00u) inschrijving Burgelijke Stand [15] -

       tr. Tegelen 9 febr. 1790 (get. Francisucs Driessen en Joanna Rulkens) met Gerardus van

       den Brouck - ged. Tegelen 17 febr. 1762 (get. Henricus Verhert en Joanna Hinssen) -

       † Tegelen 30 mrt. 1795 - zn. van Antonius van den Broeck en Catharina Engels

       hieruit:

       1) Anna Maria van den Broick - ged. Tegelen 7 dec. 1790 (get. Stephanus Driessen en Catharina Engels)

       2) Gerardus van den Broick - ged. Tegelen 22 mei 1792 (get. Antonius van den Broick en Catharina Theven)


voetnoot:

[15] Abusievelijk schrijft de pastoor haar in begraafboek zijnde overleden 8 mei (dat was dus onjuist) en

        begraven 11 mei (dat is juist) zijnde weduwe van Stephanus Theven (ook dat onjuist).

        Notabene: Stephanus de voornaam van haar vader en Theven de achternaam van haar moeder.

        Duidelijk fout van de pastoor, zal wel liggen aan het feit dat haar man al 24 jaar daarvoor was overleden.


2.    Gertrudis Driessen - ged. Tegelen 9 aug. 1762 (get. Mathias Everts en Catharina Heijnen) -

       † Belfeld 7 nov. 1828 - tr. Tegelen 20 mei 1794 (get. Antonius Tijssen en Ida Driessen) met

       Gerardus Thi(j)ssen - geb. ca. 1764 ws. Bree - † Belfeld 21 apr. 1824 - zn. van ???

       hieruit:

       1) Theodorus Tijssen - ged. Tegelen 26 febr. 1795 (get. Stephanus Driessen en Maria Dings voor Joanna Peters)

       2) Paulus Tijssen - ged. Tegelen 28 mei 1797 (get. Matthias Jansen en Catharina Thewen)

       3) Antonius Tijssen - ged. Tegelen 3 apr. 1800 (get. Joannes Tijssen en Maria Driessen)

       4) Anna Catharina - geb. Belfeld 5 apr. 1802  


3.    Ida Driessen - ged. Tegelen 11 febr. 1765 (get. Henricus Theeven en Helena Driessen nomine

       Catharina Geraedts) - † Tegelen 28 nov. 1831 (ongehuwd)


4.    Antonius Constantinus Driessen - ged. Tegelen 31 juli 1767 (get. Antonius Josephus de

       Wevelinckhoven - heerser van de Munt en Cruijkenborg - directeur-generaal van Thurn en Taxis)


5.    (Josephus) Franciscus Driessen - volgt Xc


6.    Henrica Driessen - ged. Tegelen 29 mrt. 1771 (get. Henricus Theeven voor Servatius Theven

       en Henrica Francisca de la Court)


7.    Anna Maria Driessen - ged. Tegelen 29 apr. 1772 (get. Andreas Driessen en Anna Maria op

       de Booll) - † Tegelen 16 jan. 1780


8.    Anna Margaretha Driessen - ged. Tegelen 26 nov. 1774 (get. Petrus Theeven en Helena Driessen

       voor Ida Driessen)


9.    Paulus Driessen - volgt Xd


10.   (Henricus) Wilhelmus Driessen - ged. Tegelen 15 apr. 1780 (get. Petrus Driessen en Ida van

        Dijck voor Hendrina Everts) - † Tegelen 1 jan. 1832 (ongehuwd)


11.   Henricus Driessen - volgt Xe


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


[invoegen tranchot kaart van Venlo 1804 = bijlage L]


IXd     Andreas Driessen

           ged. Tegelen 19 febr. 1740 (get. Jacobus van Dijck en Margarita Peters voor Joanna Peters) - pachter van de "Gasthuishof"

           te Venlo periode 1770-1813 met de verplichting het verzorgen en/of herbergen van reizende burgers, maar ook opnamen

           van mensen op verzoek van kerk en gemeente Venlo - †/begraven Venlo 1 mrt. 1796 -

           tr. Belfeld 23 apr. 1765 met huwelijks-dispensatie vanwege 3e graad gemengd met 4e graad bloed-verwantschap (get.

          Gerardus Peeters en Margaretha Meerts) met Margaretha Peters - ged. Tegelen 16 mrt. 1739 (get. Joannes Meerts en Joanna

          Gerets) - † Venlo 23 mei 1813 - dr. van Gerardus Peeters en Gertrudis Meerts


Uit dit huwelijk:


1)    Wilhelmus Driessen - ged. Tegelen 19 juli 1766 (get. Gerardus Peters en Catharina Heijnen) - † jong


2)    Johannes Driessen - volgt Xf


3)    Wilhelmus Driessen - volgt Xg


4)    (Anna) Maria Gertrudis Driessen ook Dreessens - ged. Venlo 21 febr. 1771 (get. Joannes Tilmannus Josephus Huberts en Maria

         Homus) - † Venlo 28 apr. 1810 - tr. Kaldenkirchen (D) 8 mei 1798 (get. Henricus op den Orth en Maria Ida Driessen) amtshalve

         inschrijving Venlo 18 apr. 1798 akte 32 Burgelijke Stand - met Mathias Meijers - geb. ca. 1768 ws. Kaldenkirchen (D) - overl. ??? - zn. ???

         hieruit: ???


5)    Joanna Gertrudis Driessen - ged. Venlo 23 mei 1772 (get. Conrardus Peeters en Petronella Driessen) - † Tegelen 11 nov. 1814 -

         tr. Venlo 9 juni 1794 met huwelijks-dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap (get. Petrus Jentiens ex Tegelen en Anna

         Gertrudis Driessen) met Wilhelmus Jentiens - ged. Tegelen 17 febr. 1774 (get. Anthonius van den Broek en Catharina Engels) -

         † Tegelen 29 febr. 1828 - zn. van Peter Jentjens en Gertrudis van den Broeck

         hieruit:

         1) Petrus Andreas Jentjens - ged. Tegelen 28 okt. 1794 (get. Peter Jentjens en Margaretha Peters) - was bij 8e regiment artillerie

             te voet [stamboek nr. 6070] - † ??? - tr. Tegelen 17 dec. 1828 met Anna Maria Nijssen - pottenbakkervrouw - weduwe van Jan

             Theodor Hammans [overl. Tegelen 2 febr. 1828] - zij † Tegelen 22 apr. 1859 - dr. van Peter Nijssen en Gertrudis Bongaerts

         2) Andreas Jentjens - ged. Venlo 26 jan. 1796 (get. Joannes Dresen en Anna van den Broeck)

         3) Antonius Jentjens - ged. Tegelen 20 okt. 1797 (get. Antonius van den Brouck en Anna Maria Driessen)

         4) Gerardus Jentjens - ged. Tegelen 4 mei 1799 (get. Joannes Driessen en Joanna Jentjens)

         5) Catharina Jentjens - ged. Tegelen 19 febr. 1801 (get. Petrus Jentjens en Beatrix Driessen)

         6) Wilhelmus Jentgens - ged. Tegelen 24 febr. 1804 (get. Wilhelmus Driessen en Maria Jentgens)

         7) Maria Wijndelina Jentgens - ged. Tegelen 20 okt. 1806 (get. Gerardus Jentgens en Anna Catharina Driessen)

         8) Joanna Gertrudis Jentjens - ged. Tegelen 12 mei 1809 (get. Gerardus Driessen en Anna Maria Theuwen)

         9) Petrus Mathias Jentgens - ged. Tegelen 19 jan. 1811 (get. Mathias Meijers en Maria Tubosch)

         10) Ludovicus Jentjes - ged. Tegelen 29 dec. 1812 (get. Henricus Jentjens en Gertrudis Rosen)


6)    Beatrix Driessen - ged. Venlo 26 jan. 1774 (get. Joannes Leonardus Timmermans en Beatrix Canoij) - † Venlo 15 okt. 1833 -

         tr. Venlo 9 okt. 1796 (get. Joannes Driessen, Peter van Kaldekerken, Anna Maria Gertrudis Driessen en Elizabeth van Kaldekerken)

         ambtshalve inschrijving Venlo 7 nov. 1796 akte 11 burgelijke stand - met Martinus van Kaldekerken - ged. Venlo 10 nov. 1772 (get.

         Martinus van Kaldekercken en Petronilla Janssen) - † Venlo 27 okt. 1837 - zn. van Hendrik van Kaldekerken en Helena Peeters

         hieruit:

         1) Helena van Kaldekerken - geb. Venlo 11 mei 1799 - † Antwerpen (B) 5 nov. 1860

         2) Henri van Kaldekerken - geb. Venlo 29 okt. 1801 - schrijnwerker - † Antwerpen (B) 5 apr. 1879 - tr. Antwerpen (B) 4 juni 1834

              met Maria Catharina Claeskens

         3) Andreas van Kaldekerken - geb. Venlo 30 sept. 1803 - † Venlo 22 okt. 1803

         4) Andreas van Kaldekerken - geb. Venlo 22 febr. 1805 - tabaksfabrikant - † Venlo 9 apr. 1861 - tr. Venlo 21 apr. 1830 met

              Bernardine Maria Janssen

         5) Jacobus van Kaldekerken - geb. Venlo 14 mei 1807 - † Venlo 14 mei 1807

         6) Joanna Margaretha van Kaldekerken - geb. Venlo 5 juni 1808 - † Antwerpen (B) 12 okt. 1892

         7) Hendrina van Kaldekerken - geb. Venlo 15 dec. 1811 - † Venlo 9 mrt. 1892 - tr. Venlo 20 okt. 1834 met Leonard Hendrix

         8) Anna Catharina van Kaldekerken - geb. Venlo 23 jan. 1816 - † Antwerpen (B) 17 mei 1861 - tr. Antwerpen (B) 21 apr. 1841 met

              Theodorus Aubertus Josephus De Wolf  


7)    Gerardus Driessen - volgt Xh


8)    Leonardus Driessen - volgt Xi


9)    Maria Ida Driessen ook Dreessen - ged. Venlo 12 juli 1779 (get. Adrianus Vorstermans en Gertrudis Timmmermans) - † ??? -

         tr. Venlo 21 mei 1804 (get. Anna Catharina Dreessen en Petrus Dreessen) ambtshalve inschrijving Venlo 18 mei 1804 akte 26

         burgelijke stand - met Matthias Denissen - ged. Tegelen 21 okt. 1777 (get. Gosiunus Spruncken en Gertrudis Denissen) - † ??? -

         zn. van Theodorus Denissen en Anna Sprincken ook Sprencken

         hieruit:

         1) Anna Margarita Denissen - ged. Kaldenkirchen 25 febr. 1807


10)   Joanna Catharina Driessen - ged. Venlo 1 febr. 1781 (get. Theodorus Franssen en Gertrudis Driessen) - † Tegelen 12 mei 1839 -

          tr. Venlo 15 apr. 1807 (get. Leonard Driessen, Gerard Driessen, Martin van Kaldekerken en Mathieu Jan Nemans) met Mathijs

          Rijvers - ged. Tegelen 11 mei 1784 (get. Joannes Jonckmans en Petronella an den Boum) - † Tegelen 25 juli 1857 - zn. van

          Herman Rijvers en Catherine Jonckmans

          hieruit: ???

 

11)   NN (een meisje) - geb./ged. thuis en † Venlo 25 juli 1782

 

12)   Joannes Conrardus Driessen - ged. Venlo 4 sept. 1784 (get. Franciscus Canters nomine Gerardus Mulders en Maria Driessen) -

          † Venlo 9 apr. 1789         


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXe     Petrus Driessen

           ged. Blerick 13 sept. 1748 (get. Caspar Tastin en Gertrudis Driessens) -

           † Blerick 22 apr. 1815 -

           tr. Blerick 6 aug. 1786 (get. Wilhelmus Driessen en Petronella Vostermans)

           met Joanna Bouten - ged. Blerick 30 mei 1755 (get. Petrus Vorstermans en

           Aldegondis Schaffels nomine Joanna Bouten) - † Blerick 26 juni 1818 -

           dr. van Henricus Bouten en Joanna Vorstermans


Uit dit huwelijk:


1)    Anna Maria Driessen - ged. Blerick 4 juni 1787 (get. Joannes Driessen en Joanna

       Vostermans) - † Blerick 22 sept. 1795


2)    Petronella Driessen - ged. Blerick 9 aug. 1788 (get. Gerardus Bouten en Petronilla

       Driessen) - † Blerick 10 sept. 1858 -

       tr. Maasbree 11 okt. 1810 met Joannes Rutten - ged. Grubbenvorst 8 febr. 1786 -

       † Blerick 10 juni 1852 - zn. van Theodorus Rutten en Maria Baekers

       hieruit: 

       1) Gerardus Rutten - geb. Blerick 1 okt. 1811 - † Blerick 20 jan. 1861

       2) Anna Maria Rutten - geb. Blerick 29 nov. 1813 - † ??? - tr. Maasbree 11 jan. 1841 met

            Hubert Raemakers - geb. Schinnen 30 okt. 1808 - † ??? 

       3) Petrus Rutten - geb. Blerick 21 juni 1816 - † Blerick 22 juni 1816

       4) Petrus Rutten - geb. Blerick 9 aug. 1819

       5) Theodora Rutten - geb. Blerick 17 nov. 1821 - † Blerick 28 juli 1872 - tr. Maasbree 28 mei

            1846 met Petrus Mathias Theunissen - geb. Neeritter 13 jan. 1808 - † Blerick 15 okt. 1868 

       6) Joanna Rutten - geb. Blerick 28 dec. 1823

       7) Jan Rutten - geb. Blerick 27 juni 1827 


3)    Henricus Driessen - volgt Xj


4)    Joanna Driessen - ged. Blerick 19 okt. 1791 (get. Theodorus Bauten en Maria Driessen

       nomine Maria Jacobs) - † Blerick 5 jan. 1794


5)    Hermanus Driessen - ged. Blerick 16 aug. 1796 (get. Jacobus Bouten en Anna Deinkens) -

       † Blerick 13 mei 1798  


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXf     Wilhelmus Driessen

           ged. Blerick 29 juni 1758 (get. Petrus Zeetsen en Aldegdonis Gijsen) - † ??? -

           tr. Blerick 14 apr. 1796 (get. Joannes Driessen en Joanna Gubbels) met

           Anna Deintjes ook Deintiens ook Deinkens - ged. Blerick 27 apr. 1764 (get. Petrus

           Adolf en Gertrudis Hermkes nomine Gertrudis Deintjes) - † Blerick 6 sept. 1831 -

           dr. van Jacobus Deintjes en Aldegondis Hillen


Uit dit huwelijk: ws. kinderloos (gekontroleerd Blerick t/m 1809 geen kinderen daar)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXg     Michael Driessen

           ged. Tegelen 27 nov. 1741 (get. Joannes van Dijck en Theodora Leidtjes nomine

           Thijsken Mulders) - † Tegelen 20 aug. 1801 -

           tr. Tegelen 24 okt. 1769 (get. Gerardus Driessen en Maria Hendrix) met

           Eleonora Dinghs - ged. Venlo 6 dec. 1738 (get. Joannes Cruijsberghen en Anna Pees) -

           † Tegelen 3 nov. 1788 - dr. van Stephanus Dinghs en Christina Janssen


Uit dit huwelijk:


1)    Andreas Driessen - ged. Tegelen 23 aug. 1772 (get. Hubertus Dinghs en Gertrudis van

       Dijck) - † Maasbree 27 aug. 1818 (ongehuwd)


2)    Gertrudis Driessen - ged. Tegelen 25 mei 1775 (get. Theodoris Hendrix en Joanna

       Driessen) - † Tegelen 18 mei 1808


3)    Stephanus Driessen - volgt Xk


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXh     Gerardus Driessen

            ged. Tegelen 8 febr. 1745 (get. Wilhelmus Driessen en Elizabeth van Dijck) - † Tegelen 24 juli 1809 -

            tr. Tegelen 18 juni 1775 met huwelijks-dispensatie vanwege 3e graad gemengd met 4e graad bloed-verwantschap (get.

            Joannes Meert en Helena Meerts) met Margarita Meerts - ged. Tegelen 30 aug. 1746 (get. Joannes Meerts en Helena

            Kerkhofs) - † Tegelen 28 mrt. 1808 - dr. van Joachim Meerts en Catharina Dinghs


Uit dit huwelijk:


1)    Gertrudis Driessen - ged. Tegelen 24 dec. 1776 (get. Michael Driessen en Catharina Dinghs) - † Tegelen 10 aug. 1827 -

         tr. Tegelen 28 mei 1805 (get. Andreas Driessen en Maria Catharina Natjeu) met Joachim Natjeu - geb. ca. 1773 Wassenberg

         (D) - † Tegelen 10 jan. 1845 - zn. van Gillis Natjeu en Ida Theissen

         hieruit:

         1) Gerardus Natjeu - ged. Tegelen 14 april 1806 (get. Gerardus Driessen en Joanna Margaretha Dungelhoff)

         2) Margaretha Natjeu - ged. Tegelen 1 sept. 1808 (get. Gerardus Driessen voor Felix Natjeu en Helena Meerts)

         3) Henricus Natjeu - ged. Tegelen 8 mei 1811 (get. Andreas Driessen en Joanna Driessen)

         4) Ida Natjeu - ged. Tegelen 30 mei 1813 (get. Mathias Janssen en Maria Bourgons voor Ida Thonissen)

         5) Maria Catharina Natjeu - ged. Tegelen 6 mei 1816 (get. Andreas Dreesen en Johanna Catharina Ewalds)


2)    Catharina Driessen - ged. Tegelen 21 mrt. 1779 (get. Joannes Meerts en Joanna Driessen) - † Tegelen 24 nov. 1796


3)    Andreas Driessen - ged. Tegelen 13 mrt. 1782 (get. Joannes Gubbels en Helena Meerts)


4)    Joachim Driessen - volgt XL


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xa     Petrus Driessen

           ged. Belfeld 13 mei 1753 (get. Wilhelmus Driessen en Mechtildis Linsen) -

           † ws. in Luttelbracht (D) -

           tr. voor 1795 (get. ???) met Catharina Meerten -

           geb. ??? - † ??? - dr. ???

 

Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xb     Godefridus Driessen

           ged. Belfeld 10 febr. 1765 (get. Joannes Geerets en Catharina Teeven) - † Belfeld 24 aug. 1845 - molenaar van de Roncken-

           steijnse Molen (1790-1830) in Belfeld-Offenbeek - was verdeel commissaris (1797) in Belfeld en schutter i.v.m. wolvenjacht

           (1810) in Belfeld, wat dat gebied enorm teisterde -

           tr. 1e Belfeld 12 mei 1789 (get. Wilhelmus Joesten en Helena Dreessen) met Wilhelmina Joosten - ged. Belfeld 21 mei 1763

           (get. ???) - † Belfeld 7 mrt. 1798 - dr. van Petrus Joosten en Petronella Smeets

           tr. 2e ??? (get. ???) met Gertrude Gisbertz - geb. ??? - † na 1817 - dr. ???

 

Uit 1e huwelijk:


1)    Petrus Driessen - ged. Beesel 14 mei 1790 (get. Steven Driessen en Petronella Smets) -

       † Beesel 5 apr. 1818 (ongehuwd)


2)    Wilhelmus Mathias Driessen - volgt XIa


3)    Anna Maria Driessen ook Drissen - ged. Beesel 12 juni 1794 (get. Henricus Josten

       en Helena Drissen) - † Beesel 14 mei 1850 -

       tr. Beesel 10 mei 1821 met Gerardus Stoxs - ged. Beesel 3 febr. 1794 (get. ???) -

       † Beesel 29 juli 1865 - zn. van Petrus Stoxs en Elisabeth Gijsberts

       hieruit: ???


4)    Maria Petronella Driessen - ged. Beesel 7 mei 1796 (get. Adrianus Vorstermans

       en Margarita Joosten) - † Beesel 14 mei 1869 -

       tr. Beesel 10 mei 1827 met Conrardus Janssen - ged. Beesel 20 december 1779

       (get. ???) - † ??? - zn. van Henricus Janssen en Wilhelmina Gerits

       hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xc     (Josephus) Franciscus Driessen ook Dreessen ook Dresen

           ged. Tegelen 2 dec. 1768 (get. Antonius Josephus de Wevelinckhoven en Francisca de Wevelinckhoven) - † Venlo 9 febr. 1834 -

           tr. Venlo 20 apr. 1790 met huwelijks-dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap (get. Paulus Driessen en Catharina Dings)

           met Maria Josepha Dings - ged. Venlo 18 jan. 1767 (get. Leonardus Mons en Anna Josepha van Bornem) - † Venlo 4 dec. 1815 -

           dr. van Hubertus Dinghs en Maria Christina Vervoort


Uit dit huwelijk:


1)    Anna Gertrudis Driessen - ged. Venlo 14 juni 1790 (get. Stephanus Driessen en Christina Vervoort) - † Venlo 21 juni 1860 - tr. Venlo

        24 apr. 1817 met Johannes Maes - ged. Echt 23 dec. 1788 (get. ???) - † Venlo 18 nov. 1847 - zn. van Alexander Maes en Helena Harken

        hieruit:

        1) Paulus Maas - geb. Venlo 5 mei 1821 - † Venlo 16 jan. 1903 - tr. Venlo 14 juni 1853 met Maria Kuster - geb. Venlo 17 sept. 1822 -

             † Maasbree (Blerick) 17 jan. 1912


2)    Joannes Hubertus Dreessen - ged. Venlo 3 mei 1792 (get. Leonardus Rijvers en Catharina Teeuwen) - was bij 69e RIL - gesneuveld

        op 26 aug. 1813 bij de veldslag van Dresden [D]  


3)    Paulus Dresen - ged. Venlo 26 aug. 1793 (get. Stephanus Dings en Maria Dresen) - † Venlo 1 sept. 1793


4)    Hubertus Dreessen - ged. Venlo 8 aug. 1794 (get. Jacobus Dings en Gertrudis Driessen)

 

5)    Paulus Dreesen - geb. juni 1796 - †/begraven Venlo 7 dec. 1796 (6 maanden oud)


6)    Paulus Driessen - volgt XIb


7)    Christina Driessen - ged. Tegelen 15 juli 1800 (get. Wilhelmus Driessen en Theresia Houba)


8)    Anna Catharina Driessen - geb. ca. 1806 Venlo (get. ???) - † ??? - tr. Arnhem 29 apr. 1835 met Laurentius Boekhorst - geb. ca. 1808

        Arnhem (get. ???) - † ??? - zn. van Engelbertus Boekhorst en Maria van Betuw

        hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xd     Paulus Driessen

           ged. Tegelen 4 juli 1777 (get. Stephanus Theven en Petronilla Driessen) - † Belfeld 14 sept. 1823 - tr. 1e Tegelen 16 juni 1802 met

           huwelijks-dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap (get. Wilhelmus Driessen en Margaretha Peters) met Joanna Peters -

           ged. Tegelen 17 apr. 1779 (get. Wijnandus Gubbels en Margarita van Dijck) - Tegelen 31 mei 1808 - dr. van Petrus Peters en Petro-

           nella Gubbels - tr. 2e Tegelen 4 okt. 1808 (get. Wilhelmo Driessen en Agnete Gregorij) met Gertrudis Gregorius - ged. Kessel 28 aug.

           1784 - † na 1822??? - dr. van Joannes Gregorij en Adelheijdis Vinck


Uit 1e huwelijk:


1)    Anna Margaretha Driessen - ged. Tegelen 27 mei 1803 (get. Wilhelmus Driessen voor Stephanus Driessen en Petronilla Gubbels) -

         † Tegelen 10 febr. 1879 - tr. Tegelen 19 apr. 1837 met Henricus Schlusen ook Slousen - geb. Beesel 15 juni 1805 - † ??? - zn. van

         Pieter Sloesen en Catharina Neeten

         hieruit: ???


2)    Wijnandus Dreessen - volgt XIc


3)    Petrus Dreessen - volgt XId


Uit 2e huwelijk:


4)    Joannes Driessen - ged. Tegelen 28 aug. 1809 (get. Wilhelmus Driessen en Cornelia Gregorij) - † Tegelen 10 jan. 1814


5)    Andreas Driessen - ged. Tegelen 17 juli 1811 (get. Andreas Gregorius en Gertrudis Driessen)


6)    Joanna Catharina Driessen - ged. Tegelen 21 sept. 1813 (get. Gerardus Thijssen en Ida Driessen) - † Tegelen 23 apr. 1815


7)    Stephanus Driessen - volgt XIe


8)    Johanna Driessen - geb. Belfeld 27 aug. 1818 - † Belfeld 31 mei 1854 (ongehuwd)


9)    Joannes Driessen - geb. Belfeld 12 okt. 1820 - † Belfeld 12 okt. 1820


10)  (Anna) Catharina Driessen - geb. Belfeld 1 mrt. 1823 - † Belfeld 3 okt. 1906 - tr. Belfeld 25 apr. 1846 met Leonard Derkx ook Derks -

         geb. ca. 1817 - † Belfeld 9 mrt. 1875 - zn. van Hermanus Derkx en Catharina Huberts

         hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xe     Henricus Driessen

           ged. Tegelen 22 okt. 1782 (get. Stephanus Theeven en Margareta Peters) -

           † Tegelen 19 aug. 1857 -

           tr. Tegelen 5 mei 1813 (get. Wilhelmo Driessen en Joanna Straveren)

           met Joanna Stroucken ook Stroeken - ged. Belfeld 19 aug. 1786 (get. ???) -

           † Tegelen 14 mrt. 1859 - dr. van Joannes Stroucken en Catharina Heijnen


Uit dit huwelijk:


1)    Johanna Driessen - ged. Tegelen 6 mrt. 1815 (get. Paulus Dreesen en Maria Catharina

       Heinen) - † Maasbree 7 nov. 1895 -

       tr. Tegelen 27 nov. 1838 met Joannes Mathias Timmermans -

       ged. Tegelen 22 mrt. 1814 (get. Jacobus Kluijtmans en Anna Gertrudis Ro(n)ck voor

       Gertrudis Kluijtmans) - † Maasbree 22 febr. 1878 -

       zn. van Wilhelmus Timmermans en Maria Catharina Cluijtmans

       hieruit: ???


2)    Stephanus Driessen - geb. Tegelen 29 aug. 1817 - † jong


3)    Stephanus Driessen - geb. Tegelen 14 aug. 1818 - † Tegelen 3 apr. 1856


4)    Anna Catharina Driessen - geb. Tegelen 13 mei 1821 - † Maasbree 4 febr. 1890 -

       tr. Tegelen 2 dec. 1857 met Hendrik Peeters - geb. Venlo 28 dec. 1817 - † Tegelen

       24 aug. 1867 - zn. van Petrus Peters en Anna Elisabeth Beurskens

       hieruit: ???


5)    Anna Maria Driessen - geb. Tegelen 31 aug. 1823 - † Kaldenkirchen (D) 23 aug. 1905 -

       tr. Tegelen 28 aug. 1847 met Johan Wilhelm Janssen - geb. Kaldenkirchen (D) 18 aug.

       1825 - † Kaldenkirchen (D) 30 aug. 1879 - zn. van Caspar Leonard Janssen en Johanna Duckers

       hieruit:

       1) Willem Driessen - geb. Tegelen 23 dec. 1844 (erkend bij huwelijk)


6)    Johannes Driessen - geb. Tegelen 24 febr. 1826 - † Tegelen 3 mrt. 1826


7)    Anna Gertrudis Driessen - geb. Tegelen 15 juni 1827 - † voor 2-12-1957 -

       tr. Venlo 5 sept. 1854 met Hendrik Peeters - geb. Venlo 28 dec. 1817 -

       † Tegelen 24 aug. 1867 - zn. van Petrus Peters en Anna Elisabeth Beurskens

       hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xf     Johannes Driessen

           ged. Tegelen 22 sept. 1767 (get. Peter Driessen en Gertrud Mertz) - † ??? -

           tr. Kaldenkirchen (D) 6 mei 1800 (get. Gerardus Driessen en Margaretha Hahnen)

           met Anna Maria Busch ook Bosch - ged. Kaldenkirchen (D) aug. 1776 (get. ???) -

           † ??? - dr. van Peter Bosch en Clara Bongertz


Uit dit huwelijk:


1)    Maria Margaretha Driessen - ged. Kaldenkirchen (D) 6 okt. 1800 (get. Petro Busch,

       Margaretha Peeters en Maria Driessen)


2)    Maria Aldegondis Driessen - ged. Kaldenkirchen (D) 25 apr. 1806 (get. Matthia Busch

       en Anna Gertrude Driessen)


3)    Catharina Agnes Driessen - ged. Kaldenkirchen (D) 21 apr. 1809 (get. Gerardo Driessen

       en Aemilia Busch)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xg     Wilhelmus Driessen

           ged. Tegelen 26 juli 1769 (get. Gerardus Peters en Catharina Theven) - molenaar (1807) in Kaldenkirchen (D) en molenaar

           (1809) van de bovenste houtmolen in Venlo - † Venlo 5 okt. 1823 -

           tr. Kaldenkirchen (D) 21 mei 1794 (get. Joannes Driessen en Birgitta Roosen) met Marie Gertrude Roosen - ged. Tönisberg

           (D) 14 febr. 1771 (get. Jacobus Arnoldus Roosen en Christina Cuijpers) - † Venlo 22 nov. 1840 - dr. van Aegidius Roosen

           en Joanna Cuijpers


Uit dit huwelijk:


1)    Joanna Elisabeth Driessen - ged. Kaldenkirchen (D) 1 febr. 1795 (get. Andreas Driessen en Joanna Cuijpers) - † Venlo 31 mrt. 1809


2)    Petrus Andreas Driessen - volgt XIf


3)    Henricus Hubertus Driessen - ged. Kaldenkirchen (D) 20 okt. 1799 (get. Joannes Driessen en Catharina Agnete Roosen voor Anna

         Elisabeth Roosen)


4)    Henricus Jacob Driessen - volgt XIg


5)    Peter Bartholomeus Driessen - geb. Kaldenkirchen (D) 23 aug. 1805 - ged. Kaldenkirchen (D) 24 aug. 1805 (get. Egidio Roosen en

         Anna Maria Gertrude Driessen) - dienstknecht bij de Houtmolen (1820) in Venlo


6)    Gerardus Jacobus Driessen - volgt XIh


7)    Anna Margarita Driessen - ged. Venlo 13 nov. 1809 (get. Leonard Driessen en Jean George Sommering)


8)    Catherina Gertrudis Driessen - ged. Venlo 23 okt. 1813 (get. Pierre Rutten en Willem Backus)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 


Xh     Gerardus Driessen

           ged. Venlo 21 febr. 1776 (get. Georgius Boermans voor Gerardi Peters en

           Catharina van Riel) - † Venlo 31 okt. 1823 -

           tr. Venlo 30 jan. 1815 (get. Leonard Driessen, Martin van Kaldekerken, Jan Peter

           van Altena en Jan op den Oordt)

           met Anna Leenders - ged. Blerick 10 mrt. 1768 (get. Petrus Engels en Eleonora

           Lenders) - † Venlo 25 juni 1827 - dr. van Leonard Leenders en Catharina Schaffers


Uit dit huwelijk: geen kinderen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xi     Leonardus Driessen

         ged. Venlo 4 juli 1777 (get. Jacobus Trienens en Magdalena Peeters) -

         † Venlo 14 dec. 1870 -

         tr. Venlo 2 febr. 1796 (get. Joannes Dreesen en Maria Mertens)

         met Petronilla Jacobs - ged. Venlo 8 juli 1781 (get. Henricus Mertens en Henrica

         Naes) - † Venlo 3 sept. 1838 - dr. van Johannes Jacobs en Maria Mertens


Uit dit huwelijk:


1)    Gerard Willem Driessen - volgt XIi


2)    Maria Sibilla Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. 1e Venlo 5 febr. 1838

       met Jacob Dentjens - geb. Blerick 22 sept. 1812 - † ??? -

       zn. van Gerard Dentjens en Catharina Pellemans -

       tr. 2e Venlo 4 jan. 1849 met Peter Mathijs Thielen -

       geb. Broekhuijsen 26 nov. 1823 - † ??? -

       zn. van Everd Thielen en Joanna Willemijna Hermans

       hieruit: ???


3)    Carolina Driessen - geb. Venlo - † ??? - tr. Venlo 17 jan . 1842

       met Herman Seelen - geb. Venlo 2 febr. 1816 - † ??? -

       zn. van Jan Seelen en Maria Wilhelmina van Soest -

       hieruit: ???


4)    Peter Driessen - volgt XIj


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xj     Henricus Driessen

         ged. Blerick 4 nov. 1789 (get. Petrus Bauten en Maria Driessens) - † Maasbree 19

         jan. 1840 - tr. Maasbree 14 sept. 1819 - met Johanna Sibilla Geurts -

         ged. Blerick 18 march 1792 (get. Gerardus Stams en Hendrina Hendrix nomine Anna

         Faessen) - † Maasbree 2 febr. 1844 - dr. van Gerardus Geurts en Sophia Faessen


Uit dit huwelijk:


1)    Petrus Driessen - geb. Blerick 22 mrt. 1820 (aangifte bij Maasbree)


2)    Gertrudis Driessen - geb. Blerick 25 jan. 1822 (aangifte bij Maasbree) -

        † Tegelen 7 nov. 1893 - tr. Tegelen 23 apr. 1860

        met Johan Jacob Schouenberg - geb. Tegelen 16 nov. 1818 - † Tegelen

        16 jan. 1896 - zn. van Franciscus Schouwenberg en Petronella Peeters -

        hieruit: ???


3)    Joannes Driessen - volgt XIk


4)    Gerardus Driessen - volgt XIL


5)    Margaretha Driessen - geb. Blerick 19 nov. 1827 (aangifte bij Maasbree) -

       † Tegelen 22 sept. 1896 - begraven te Venlo naast St. Martinuskerk -

       tr. 1e Tegelen 11 apr. 1853 met Jan Schouenberg - geb. Tegelen 19 apr. 1821 -

       † Tegelen 13 apr. 1858 - zn. van Gisbertus Schauenberg en Anna Maria Nooten -

       tr. 2e Tegelen 2 mei 1859 met Gerard Stroecken -

       geb. Tegelen 29 dec. 1835 - † ??? -

       zn. van Mathias Stroucken en Wilhelmina Teeuwen

       hieruit: ???


6)    Sophia Driessen - geb. Blerick 27 febr. 1831 (aangifte bij Maasbree) -

       † Tegelen 27 juli 1878 - tr. Tegelen 10 dec. 1859

       met Johan Conrad Schroembges - geb. Belfeld 14 okt. 1832 -

       † Tegelen 11 juni 1906 - zn. van Heinrich Schroembges en Mechtildis Busch

       hieruit: ???


7)    Willemina Driessen - geb. Blerick 28 apr. 1833 (aangifte bij Maasbree) -

       † Blerick 15 febr. 1836


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xk     Stephanus Driessen

           ged. Tegelen 26 juli 1779 (get. Gerardus Driessen en Maria Dinghs) -

           † Tegelen 29 sept. 1829 -

           tr. Tegelen 26 aug. 1810 (get. Joachim Driessen en Sybilla Janssen) -

           met Theodora Meerts - ged. Tegelen 6 aug. 1780 (get. Hubertus Goosens en

           Catharina Engels) - † Tegelen 20 sept. 1839 -

           dr. van Leonardus Meerts en Anthonetta Goosens


Uit dit huwelijk:


1)    Maria Driessen - ged. Tegelen 3 jan. 1812 (get. Leonardus Meertz en Maria Wolfers) -

       † Tegelen 15 febr. 1882 - tr. Tegelen 21 mei 1843 met Franciscus Wassen -

       geb. Kaldenkirchen (D) 6 sept. 1815 - † Tegelen 29 sept. 1887 -

       zn. van Frans Wassen en Maria Dohmen

       hieruit: ???


2)    Sijbilla Driessen - ged. Tegelen 3 jan. 1812 (get. Andreas Janssen en Antonia Gossens) -

       † Tegelen 11 aug. 1859 - tr. Tegelen 27 mei 1838 met Joannes Jacobs -

       geb. Grubbenvorst 6 apr. 1810 - † Tegelen 18 dec. 1873 -

       zn. van ???

       hieruit: ???


3)    Michael Driessen - volgt XIm


4)    Anna Gertrudis Driessen - ged. Tegelen 23 nov. 1815 (get. Joannes Pras en Johanna op

       Cleef) - † Tegelen 12 juni 1834


5)    Peter Driessen - geb. Tegelen 12 apr. 1820


6)    Wilhelmina Driessen - geb. Tegelen 30 jan. 1823 - † Tegelen 4 mrt. 1861


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XL     Joachim Driessen

           ged. Tegelen 18 juli 1785 (get. Matthias Jansen en Petronilla van Dijck) - † Tegelen 12 mei 1874 - tr. Tegelen 15 mei 1822 met

           Anna Maria Langen - ged. Kessel 16 mei 1791 (get. P.F. Joosten voor Claudius van Horen en Appolonia Baeckx) - † Tegelen

           13 jan. 1881 - dr. van Christianus Langen en Maria van Hooren

 

voetnoten:

[-] Tegelen 12 augustus 1805: Joachim Driessen staat op een lijst, als een van 4 jongens dienstplichtig voor jaar XIV met wettige

      domicilie Tegelen [28].

[-] Tegelen 1811: Joachim Driessen ging met zijn vrienden Johan Pubben en Michael Kusters te paard naar Venlo om aan het gansrijden

      deel te nemen, want juist daarvoor was het verboden in Tegelen vanwege de vele ongelukken. Dat verbod bleek slechts kortstondig.

      Gansrijden of ganstrekken was een volks vermaak, waarbij een vetgemeste gans met de poten werd opgehangen aan een  tussen 2

      bomen over de weg gespannen touw. De deelnemers zitten op een paard. Een voor een stormen ze in volle draf onder de gans door.

      Ze moeten proberen het dier de kop af te trekken. Winnaar is degene die er het eerste in slaagt. Toen ze terugkwamen uit Venlo,

      stormden ze in volle galop ter uitdaging van het verbod door dorp Tegelen waarop door de burgemeester op 14-2-1811 een proces

      verbaal tegen hen werd opgemaakt [28].

[28] drs. M.P.H.M. Dings; Tegelen in de Franse tijd 1794-1814 (1987) p.80, 113, 132.


Uit dit huwelijk:


1)    NN (een meisje) Driessen - geb./† Tegelen 19 sept. 1823


2)    Maria Margareta Driessen - geb. Tegelen 2 okt. 1825 - † Tegelen 2 juli 1910 -

       tr. ??? met Theodorus Hendricus Noten ??? - geb. ??? - † ??? - zn. ???

       hieruit: ???


3)    Christiaan Hubertus Driessen - volgt XIn


4)    Angelina Hubertina Driessen - geb. Tegelen 30 okt. 1830 - † Brüggen na 1853? -

       tr. ??? met Joannes Antonius Cleophas - geb. ??? - † ??? - zn. ???

       hieruit: ???


5)    Maria Josepha Driessen - geb. Tegelen 20 sept. 1834 - † na 1851 ?


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIa     Wilhelmus Mathias Driessen

            geb. Beesel 24 febr. 1792 (in Ronckenstijnse molen) - ged. Beesel 25 febr. 1792 (get. Wilhelmus Josten en Gertrudis Drissen) -

            † Beesel 26 sept. 1818 - molenaar van Ronckenstijnse molen - tr. Beesel 12 aug. 1815 met huwelijks-dispensatie vanwege 3e

            graad verwantschap (get. Gerardus Janssen en Wilhelmina Joosten) met Joanna Elisabeth Janssen - geb. Beesel 30 dec. 1795 -

            ged. Beesel 31 dec. 1795 (get. Gerardus Heldens en Elisabetha Gijsberts) - † Beesel 4 apr. 1830 - dr. van Henricus Janssen en

            Wilhelmina Gerits

 

voetnoten:

[-] Maaseik 2 mei 1811 - vervangings-akte: Jean Wolf, geboren in Den Bosch, wonende te Baarlo, vervangt Guillaume Driessens,

      wonende te Beesel, als dienstplichtig militair. Vergezeld met zijn oom - Conrard Gisberts - landbouwer te Kessel [29].

[-] Venlo 5 augustus 1815 - toestemming huwelijk: Vanwege minderjarigheid van Joanna Elisabeth Janssen, was rechterlijke toestem-

      ming nodig zodat zij kon trouwen, en zo de familie-raad en Joanna Elisabeth Janssen moesten naar het vrede-gerecht van kanton

      Venlo, arrondissement Roermond, departement van de Maas en Ourte, om aldaar te worden gehoord door de vrede-rechter - Peter

      Antonius Ruhardt - die daarna toestemming gaf, ten overstaan van griffier de Lom de Berg. De familie-raad waren als volgt:

      - Gerardus Janssen, akkerman te Baarlo, vaderlijke oom

      - Gerardus Gerets, akkerman te Beesel, moederlijke oom

      - Johannes Wilhelmus Janssen, akkerman te Maesniel, broer

      - Conrardus Janssen, akkerman te Asselt, broer

      - Johannes Franciscus Janssen, molenaar te Beesel, broer en

      - Gerardus Janssen, akkerman te Beesel, broer [30].

[29] RA Hasselt; notaris J.M. van de Borne - akte 116.

[30] RHCL Maastricht - Beesel 1815 huwelijks-bijlagen.


Uit dit huwelijk:


1)    Wilhelmina Albertina Driessen - geb. Beesel 19 juni 1816 - † Beesel 4 okt. 1872 - tr. Beesel 19 okt. 1837 met Henricus Heldens -

         geb. Kessel 12 mei 1798 - † ??? - zn. van Willem Heldens en Mechtildis Trines

         hieruit: ???


2)    Anna Catharina Driessen - geb. Beesel 22 juli 1818 - † Neer 20 mei 1893 - tr. Beesel 18 mei 1849 met Petrus Theelen - geb. Neer

         19 aug. 1817 - † Neer 10 juni 1879 - zn. van Joannes Theelen en Theodora Geenen

         hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIb     Paulus Driessen

           ged. Tegelen 31 jan. 1798 (get. Paulus Driessen en Christina Dinghs) - † Venlo 17 apr. 1843 - akkerman (1840) te Venlo op Ros-

           kamp ook genaamd Stevenshuisje - tr. Venlo 23 apr. 1833 met Anna Maria Hovens - geb. Venlo 9 aug. 1798 - † Venlo 31 mei 1855

           in Bantuin aan Stevenshuisje - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1)    Maria Driessen - geb. Venlo 2 mei 1834 - † Venlo 13 okt. 1912 (ongehuwd)


2)    Margaretha Hubertina Driessen - geb. Venlo 8 aug. 1840 - † Venlo 14 sept.

       1897 (ongehuwd)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIc     Wijnandus Driessen

           ged. Tegelen 14 apr. 1805 (get. Petrus Peeters en Catharina Theven) - † Belfeld 18 jan.

           1836 - tr. Belfeld 29 sept. 1830 met Joanna Jansen - ged. Tegelen 24 mrt. 1800 (get.

           Petrus Jansen en Aldegonda op Heis) - † Beesel 15 febr. 1873 -

           dr. van Joannes Jansen en Bertina Jansen


Uit dit huwelijk:


1)    Paulus Driessen - volgt XIIa


2)    Joanna Driessen - geb. Beesel 11 okt. 1833


3)    Gertrudis Driessen - geb. Beesel 18 nov. 1835 - † Belfeld 15 dec. 1905 -

        tr. Belfeld 1 juni 1867 met Wilhelmus Olders - geb. Beesel 27 mrt. 1825 -

        † Belfeld 19 apr. 1883 - zn. Paulus Olders en Petronella Croonen

        hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XId     Petrus Driessen

           ged. Tegelen 13 juni 1807 (get. Petrus Peeters en Maria Driessen) -

           † Tegelen 29 dec. 1865 -

           tr. Tegelen 27 apr. 1836 met Agnes Kappers - ged. Tegelen 5 jan. 1812 (get. Mathias

           Denesen voor Wilhelmus Kamp en Anna Margaretha Kamp) - † Tegelen 10 mei 1883 -

           dr. van Henricus Kappers en Maria Magdalena Sausen


Uit dit huwelijk:


1)    Magdalena Gertrudis (Helena) Driessen - geb. Tegelen 22 juni 1837 -

       † ??? - tr. Venlo 8 mei 1865 met Peter Lambert van Boven -

       geb. Venlo 10 apr. 1822 - † ??? -

       zn. van Jan Peter van Boven en Catharina Mechtildis Kranebauker

       hieruit:

       1) Agnes Johanna Paulina van Boven - geb. Venlo 14 juni 1866

       2) Anna Catharina Hubertina van Boven - geb. Venlo 13 aug. 1869 - tr. Venlo 29 aug. 1893 met

            Wilhelm Zumdiek - geb. Froendenberg - zn. van Anton Zumdiek en Clara Christina Beekmann


2)    Johanna Driessen - geb. Tegelen 29 mei 1840


3)    Paulus Cornelius Driessen - geb. Tegelen 20 mrt. 1843 - † Tegelen 30 apr. 1844


4)    Hendrik Joseph Driessen - volgt XIIb


5)    Maria Christina Hubertina Driessen - geb. Tegelen 17 apr. 1849 -

       † Tegelen 24 apr. 1918 - tr. Tegelen 18 juli 1881

       met Peter Mathis Kreijkamp - geb. Tegelen 19 okt. 1842 -

       † Tegelen 2 aug. 1925 - zn. van Hendrik Kreijkamp en Aldegonda van Dijk

       hieruit:

       1) Peter Hendrikus Kreijkamp - geb. Tegelen 18 jan. 1882 - tr. Tegelen 14 nov. 1921 met Maria

            Catharina Burggraf - geb. St. Tonis (D) - dr. van Gerard Burggraaf en Anna Barbara Thelen

       2) Allegonda Kreijkamp - geb. Tegelen 18 jan. 1882 - tr. Tegelen 2 juli 1906 met Gerard Willem op

            het Veld - Tegelen 7 mei 1879 - zn. van Peter Mathis op het Veld en Maria Elisabeth Dings

       3) Christina Agnes Kreijkamp - geb. Tegelen 7 febr. 1884 - tr. Tegelen 29 mei 1911 met Leonardus

            Huberts - geb. Venlo 31 mrt. 1878 - zn. van Gerardus Wilhelmus Huberts en Antonetta Timmermans

       4) Hendrik Lambert Kreijkamp - geb. Tegelen 10 mei 1886


6)    Petronella Driessen - geb. Tegelen 21 aug. 1852 - † Tegelen 31 juli 1947 -

       tr. Tegelen 30 juni 1879 met Hendrikus Hubertus Peters -

       geb. Tegelen 23 aug. 1852 - † Tegelen 27 jan. 1934 -

       zn. van Hendrik Peters en Anna Catharina Vervoort

       hieruit:  ???


7)    Margaretha Hubertina Driessen - geb. Tegelen 1 juni 1855 - † Tegelen

       25 nov. 1941 - tr. Tegelen 27 okt. 1879 met Johannes Schatorje -

       geb. Broekhuizen 11 juli 1853 - † Elsloo 27 okt. 1910 -

       zn. van Jacobus Schatorje en Petronella Huberta van Lin

       hieruit:

       1) Petronella Maria Hubertina Schatorje - geb. Tegelen 20 nov. 1882

       2) Peter Jacobus Schatorje - geb. Tegelen 19 okt. 1884

       3) Petrus Lambertus Schatorje - geb. 1887 - † Tegelen 28 sept. 1887

       4) Johannes Hubertus Schatorje - geb. Tegelen 12 juli 1888

       5) Peter Hendrikus Schatorje - geb. 1891 - † Tegelen 27 sept. 1892

       6) Hendrik Leonard Schatorje - geb. 1891 - † Tegelen 12 nov. 1893

       7) Hendrikus Hubertus Schatorje - geb. Tegelen 22 okt. 1894 - † Tegelen 19 jan. 1895

       8) Maria Francisca Schatorje - geb. Tegelen 9 mrt. 1896


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIe     Stephanus Driessen

           ged. Tegelen 3 aug. 1816 (get. Franciscus Dreesen en Elisabetha Gregorius) -

           † Tegelen 9 jan. 1890 -

           tr. Tegelen 22 sept. 1846 (get. Antonius Huberts ex Tegelen en Johanna Driessen

           ex Belfeldt) met Maria Verkoijen - geb. Venlo 23 febr. 1822 -

           † Tegelen 23 juni 1888 - dr. van Godfried Verkoijen en Josepha Haenen


Uit dit huwelijk:


1)    Paulus Driessen - geb. Tegelen 28 apr. 1848 - † Tegelen 24 mei 1849


2)    NN (een meisje) Driessen - geb./† Tegelen 12 juni 1849


3)    NN (een meisje) Driessen - geb./† Tegelen 12 juni 1849


4)    (Josepha) Gertrudis Driessen - geb. Venlo 2 juni 1854 - † Tegelen 17 jan. 1923 -

       tr. Tegelen 27 mei 1882 met Hendrik Noten - geb. Tegelen 17 jan. 1848 -

       † Tegelen 24 febr. 1919 - zn. van Johannes Noten en Gertrudis van Dijk

       hieruit:

       1) Maria Gertrudis Noten - geb. Tegelen 18 juli 1884 - tr. Tegelen 24 apr. 1922 met Jacobus Hubertus

           Giesen - geb. Tegelen 19 febr. 1879 - zn. van Joseph Giesen en Agatha Hubertina Wellens

       2) Johannes Lambertus Noten - geb. Tegelen 11 aug. 1887 - tr. Tegelen 11 apr. 1921 met Maria

           Sophia Louisa Koopmans - geb. Tegelen - dr. van Theodoor Koopmans en Johanna Hubertina Boots

       3) Catharina Noten - geb. Tegelen 27 febr. 1889 - † Tegelen 14 aug. 1889

       4) Christina Noten - geb. ca. 1890 - † Blerick 11 juli 1906

       5) Paulus Stephanus Noten - geb. Tegelen 10 jan. 1892

       6) Theodorus Marie Noten - geb. Tegelen 8 mei 1898


5)    Maria Gertrudis Driessen - geb Tegelen 28 mrt. 1857 - † Tegelen 29 okt. 1896 -

       tr. Tegelen 7 nov. 1887 met Antoon Hermans - geb. Tegelen 18 sept. 1848 -

       † Roermond 20 nov. 1916 - zn. van Johannes Hermans en Elisabeth Koll

       hieruit:

       1) Johannes Stephanus Hermans - geb. Tegelen 22 okt. 1888

       2) Jacob Hermans - geb. Tegelen 14 sept. 1889 - † Tegelen 15 sept. 1889

       3) Nicolaus Johannes Hermans - geb. Tegelen 5 dec. 1890 - † Tegelen 2 febr. 1893

       4) Theodoor Hubert Hermans - geb. Tegelen 1 apr. 1892 - tr. Swalmen 15 jan. 1918 met Anna Maria

           Elisabeth Heuvelmans - geb. Swalmen 4 nov. 1893 - dr. van Jacobus Hubertus Heuvelmans en

           Maria Agnes Heuvelmans

       5) Elisa Maria Sebilla Hermans - geb. 1893 - † Tegelen 9 aug. 1893

       6) Maria Gertrudis Hermans - geb. 1894 - † Tegelen 19 febr. 1895

       7) Johannes Michiel Hermans - geb. Tegelen 23 sept. 1896


6)    Aldegonda Driessen - geb Tegelen 21 juli 1859 - † Tegelen 19 okt. 1896 -

       tr. Tegelen 16 apr. 1888 met Theodoor Hendrik Cremers -

       geb. Tegelen 14 febr. 1864 - † ??? -

       zn. van Andreas Hubertus Cremers en Anna Maria Catharina Bongaerts

       hieruit:

       1) Maria Catharina Cremers - geb. Tegelen 4 febr. 1889 - tr. Tegelen 22 okt. 1913 met Martinus

           Hendrik Linthout - geb. Oirschot 17 sept. 1885 - zn. van Willebrand Linthorst en Christina

           Cornelia Margaretha Grootendorst


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIf     Petrus Andreas Driessen

           ged. Kaldenkirchen (D) 18 juni 1797 (get. Aegidius Roosen en Margarita Peeters) -

           † Venlo 11 jan. 1872 - hovenier -

           tr. Venlo 12 juli 1823 met Anna (Johanna) Kurvers - ged. Sevenum (Horst)

           8 juni 1794 - † Venlo 4 okt. 1878 - onechtelijk dr. van Margaretha Kurvers


Uit dit huwelijk:


1)    (Leonard) Willem Driessen - volgt XIIc


2)    Wilhelmina Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Venlo 25 mei 1852 met Paulus Petrus van der Meer - geb. Delft 2 febr. 1825 -

       † ??? - zn. van Jacobus van der Meer en Johanna Wansing

       hieruit:

       1) Jacob Johan van der Meer - geb. Venlo 15 sept. 1852 - tr. 1e Gouda 3 aug. 1879 met Maria Antoinette

            Sophie Conelli - geb. 1858 Dordrecht - † voor 14-11-1900 - hij tr. 2e Gouda 14 nov. 1900 met Maria

            Johanna Goeppinger - geb. 1868 Amsterdam

       2) Anna Maria van der Meer - geb. Gouda 1856 - tr. Gouda 18 nov. 1890 met Petrus Johannes Brouwer -

            geb. Delft 1855

       3) Wilhelmina Johanna van der Meer - geb. Woerden 24 okt. 1858 - † voor 4-7-1894 - tr. Gouda 16 sept.

            1889 met Johannes Adrianus Hermanus van de Pavoordt - geb. Gouda 1850/1851

       4) Elizabeth Johanna van der Meer - geb. Gouda 1864 - tr. Gouda 4 juli 1894 met Johannes Adrianus

            Hermanus van de Pavoordt - geb. Gouda 1850/1851


3)    Hendrina Hubertina Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Venlo 15 apr. 1856 met Peter Jan de Jong - geb. Venlo 11 juni 1819 -

       † ??? - zn. van Lambert de Jong en Anna Catharina Braames

       hieruit:

       1) Andries Maria Hubert de Jong - geb. Venlo 20 jan. 1857 - tr. Venlo 2 mei 1882 met Hendrika Helena

            Boskamp - geb. Boxmeer

       2) Jacob Hendrik Hubert de Jong - geb. Venlo 13 mrt. 1859

       3) Peter Hendrik Willem de Jong - geb. Venlo 20 juli 1861

       4) Jacob Hendrik Hubert de Jong - geb. Venlo 5 nov. 1863

       5) Anna Maria Elisabeth de Jong - geb. Venlo 23 juni 1866 - tr. Venlo 6 juni 1893 met Hermanus Hubertus

            Linskens - geb. Meerlo

       6) Lambert Jacob Peter de Jong - geb. Venlo 7 sept. 1868


4)    Hendrik Driessen - geb Venlo ca. 1837? - † Venlo 10 dec. 1844


5)    Johanna Hubertina Driessen - geb ??? - † ??? -

       tr. Venlo 8 mei 1860 met Hendrik Francis Kohl - geb. Venlo 22 dec. 1830 -

       † ??? - zn. van Arnold Kohl en Theodora Sijberts

       hieruit:

       1) Dorothea Johanna Francisca Kohl - geb. Venlo 5 juli 1861

       2) Francis Arnold Hubert Kohl - geb. Venlo 19 okt. 1862

       3) Elisabeth Johanna Maria Kohl - geb. Venlo 24 juni 1864

       4) Hubertina Dorothea Kohl - geb. Venlo 22 sept. 1868


6)    Johanna Catharina Elisabeth Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Venlo 8 okt. 1867 met Jacob Maassen - geb. Venlo 12 juli 1830 -

       † ??? - zn. van Willem Maassen en Helena Pennings

       hieruit:

       1) Hendrik Willem Maassen - geb. Venlo 28 aug. 1868

       2) Helena Maassen - geb. Venlo 22 dec. 1869 - tr. Venlo 1 okt. 1900 met Martinus Hubertus Janssen -

            geb. Venlo

       3) Hendrik Hubert Maassen - geb. Venlo 11 mrt. 1872


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIg     Henricus Jacob Driessen

           ged. Kaldenkirchen (D) 20 nov. 1801 (get. Joannes Driessen en Anna Elisabeth

           Roosen) - † Venlo 28 jan. 1881 - hovenier -

           tr. Venlo 28 mei 1838 met Maria Geraets - geb. Venlo 27 jan. 1802 -

           † Venlo 2 april 1888 - dr. van Leonard Geraets en Maria Giesen


Voorkind: (erkend bij huwelijk)


1)    Anna Hubertina Catharina Driessen - geb Venlo 6 apr. 1838 - † ??? -

       tr. Venlo 31 juli 1866 met Hendrikus Klaassen - geb. Renkum 20 aug. 1824 -

       † ??? - zn. van Arnoldus Klaassen en Petronella Ariens

       hieruit:

       1) Christina Maria Petronella Driessen later Klaassen - geb. Venlo 5 juni 1866 (erkend bij huwelijk) -

              † Tegelen 21 dec. 1935 - tr. Cuijk en St. Agatha 29 aug. 1898 met Wilhelmus Heek - geb. Duiven

       2) Hendrikus Arnoldus Joannes Franciscus Klaassen - geb. Mesch 3 aug. 1867 - tr. Cuijk en St. Agatha

             16 okt. 1905 met Petronella van Raaij - geb. Cuijk en St. Agatha

       3) Petrus Hubertus Hendrikus Remigius Klaassen - geb. St. Geertruid 1 mrt. 1870

       4) Anna Petronella Hubertina Helena Klaassen - geb. Heer 17 juli 1872

       5) Maria Matilda Emelia Catharina Klaassen - geb. Heer 11 jan. 1875

       6) Johanna Maria Emelia Klaassen - geb. Grubbenvorst 21 apr. of mei? 1879


Uit dit huwelijk:


2)    (Peter) Andries Hubert Driessen - geb ca. 1840 - † Broekhuizenvorst 10 sept. 1881 -

        maar was dienstknecht en wonende te Venlo (ongehuwd)


3)    Karel Hubert Driessen - volgt XIId


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIh     Gerrit Jacob Driessen

           geb. Kaldenkirchen (D) 31 jan. 1807 - lantaarnvuller in Den Haag - † Den Haag 19 mei 1869 -

           tr. Den Haag 21 mrt. 1838 met Maaijken Beenen - geb. Rossum 14 sept. 1806 - † Gouda 12 mrt. 1878 -

           dr. van Johannes Beene(n) en Meghel Kampsteeg

 

voetnoot:

[31] hij was ingeschreven voor de nationale militie lichting Venlo 1826 lotingsnr. 18 - vervolgens ingelijfd bij de 14e afdeling Infanterie -

      signalement 1 el 7 palmen, rond aangezicht, bedekt voorhoofd, bruine ogen, brede neus, matige mond, ronde kin, lichtbruin haar

      en wenkbrauwen, geen andere kenmerken - was sergeant volgens 1836 akten, heeft meer dan 10 jaar gediend - reg. nr. 1659

      Maastricht 2-12-1837 -  RA Den Haag - Den Haag 1838 huwelijks-bijlagen.


Uit dit huwelijk:


1)    Johanna Geertruida Driessen - geb Den Haag 22 okt. 1836 - † ws. Venlo na 1873 -

         tr. Den Haag 27 juni 1866 met Johan Mathijs Hauser - geb. Venlo 7 aug. 1836 - † Venlo? 12 feb. 1908 - zn. van Peter Johan

         Hauser en Johanna Leyfels

         hieruit:

         1) Johanna Petronella Wilhelmina Maria Hauser - geb. Lonneker - tr. Venlo 31 dec. 1890 met Willem Frederik Setteur - geb. Aalten

         2) Johan Matheus Hauser - geb. Salzbergen - tr. Venlo 5 jan. 1891 met Anna Maria Adelgonda Siemons - geb. Breijell

         3) Philippina Johanna Gerardina Jacoba M. Hauser - geb. 's-Gravenhage - tr. Venlo 3 okt. 1892 met Lambert Jacob Janssen - geb. Venlo

         4) Leonardus Franciscus Gerardus Wilhelmus Hauser - geb. Venlo - tr. Venlo 10 apr. 1899 met Maria Gertrud Feijen - geb. Venlo

         5) Mathilda Geertruida Helena Leonardina Hauser - geb. Venlo - † Rheden 17 dec. 1946 - tr. Assendelft 23 apr. 1903 met Paulus van

              der Laan - geb. Venlo


2)    Wilhelmina Magdalena Driessen - geb Den Haag 6 nov. 1838 - † ??? -

         tr. ??? met Jan Willem Cornelis van der Werf - geb. Groningen 21 jan. 1841 - † ??? - zn. van Bartolomeus Johannes van der Werf en

         Asina Wilhelmina Hoek

         hieruit: ???


3)    Gerard Jacob Driessen - volgt XIIe


4)    Maaike Driessen - geb Den Haag 2 nov. 1846 - † Amsterdam 19 mrt. 1933 -

         tr. Leiden 14 juni 1876 met Franciscus Johannes Wilhelmus Alferink - geb. Zwolle 4 mrt. 1852 - † Zwolle 29 dec. 1885 - zn. van

         Hermannus Everhardus Alferink en Gerridina Ravink

         voorkind: [erkend Amsterdam 21-4-1897]

        1) Wilhelmus Johannes Gerard Driessen - volgt XIIIe

         uit huwelijk:

        2) Johanna Filippine Maria Francisca Wilhelmina J. Alferink - geb. Zwolle - tr. Amsterdam 1 juni 1911 met Wilhelm Jacobus Huiskamp - geb. Arnhem


5)    Wilhelmus Driessen - volgt XIIf


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIi     Gerard Willem Driessen

           geb. Venlo 16 mei 1804 - † ??? -

           tr. Venlo 31 jan. 1831 met Johanna Barbara van der Schoot - geb. Venlo ?

           - † ??? - dr. van Peter van der Schoot en Wilhelmina Linssen


Uit dit huwelijk:


1)    Leonard Hubert Driessen - volgt XIIg


2)    Margaretha Cecilia Hubertina Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Maastricht 6 okt. 1869 met Christiaan Hubert Boers - geb. Maastricht -

       † ??? - zn. van Joannes Boers en Elisabeth Verstraelen

       hieruit:

       1) Joanna Maria Jacoba Boers - geb. Maastricht 5 sept. 1870

       2) Elisabeth Maria Hubertina Boers - geb. Maastricht 7 febr. 1872

       3) Joannes Hubertus Gerard Boers - geb. Maastricht 9 juni 1875


3)    Peter Herman Hubert Driessen - volgt XIIh


4)    Hermanus Hubertus Driessen - volgt XIIi


5)    Petronella Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Venlo 23 juli 1878 met Peter Hubert van Oijen - geb. Venlo 19 febr. 1845 -

       † ??? - zn. van Gerardus van Oijen en Anna Maria Elisabeth Bruijn

       hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIj     Peter Driessen

           geb. Venlo 6 febr. 1817 - † ??? -

           tr. Venlo 12 apr. 1847 met Johanna Gertrudis Peeters - geb. Venlo ? -

           † ??? - dr. van Hendrik Peeters en Elisabeth Seelen


Uit dit huwelijk:


1)    Mathijs Hubert Driessen - volgt XIIj


2)    Elisabeth Hubertina Driessen - geb ca. 1848 ws. Venlo - † Tegelen 29 dec. 1923 -

       tr. Tegelen 6 mei 1901 met Johann Jacob Quicken - geb. St. Thonis (D) 21 apr. 1852

       - † na 29-12-1923 - zn. van Cornelius Quicken en Petronella Janssen

       hieruit: ???


3)    Sibilla Hubertina Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Venlo 11 febr. 1879 met Joseph Hubert Bartels - geb. Venlo 25 dec. 1845 -

       † ??? - zn. van Johannes Bartels en Anna Christina Boesen

       hieruit:

       1) Josephus Jacobus Bartels - geb. Venlo 22 nov. 1896 - † Heerlen 19 dec. 1951 - tr. Heerlen

             15 okt. 1920 met Anna Maria Helena Cohnen - geb. Valkenburg

       2) Jacobus Johannes Hubertus Bartels - geb. Venlo - tr. Venlo 12 jan. 1920 met Josephina Catharina

             Hubertina Geeraedts - geb. Venlo

       3) Petrus Hubertus Bartels - geb. Venlo - tr. Arcen en Velden 12 apr. 1904 met Johanna Hendrika

             Huberta Maes - geb. Arcen

       4) Mathilda Maria Hubertina Bartels - geb. Venlo - tr. Vlijmen 7 okt. 1914 met Josephus Fabrie -

             geb. Vlijmen


4)    Johan Hubert Driessen - volgt XIIk


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIk     Joannes Driessen

           geb. Blerick 22 nov. 1823 (aangifte Maasbree) - † Baarlo 4 mrt. 1897 -

           tr. Maasbree 16 apr. 1852 met Wilhelmina Domen - geb. Baarlo -

           † Baarlo 8 jan. 1888 - onechtelijk dr. van Catharina Domen


Uit dit huwelijk:


1)    Peter Hendrikus Driessen - volgt XIIL


2)    Jacobus Driessen - volgt XIIm


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIL     Gerardus Driessen

           geb. Blerick 4 okt. 1825 (aangifte Maasbree) - † Tegelen 30 juli 1907 -

           tr. Tegelen 19 apr. 1852 met Margaretha Janssen - geb. Tegelen 19 dec. 1824

           - † Tegelen 19 okt. 1896 - dr. van Jan Janssen en Catharina Baurgons


Uit dit huwelijk:


1)    Hendrikus Hubertus Driessen - volgt XIIn


2)    Anna Catharina Hubertina Driessen - geb Tegelen 9 febr. 1856 -

       † Tegelen 26 okt. 1865


3)    Johannes Driessen - geb Tegelen 2 sept. 1858 - † ???


4)    Wilhelmina Driessen - geb Tegelen 15 mei 1861 - † Tegelen 29 nov. 1936 -

       tr. Tegelen 18 juni 1888 met Hubert Thissen - geb. Venlo - † na 29-11-1936 -

       zn. van Hendrik Thissen en Johanna Hermans

       hieruit:

       1) Hendrik Hubertus Thissen - geb. Tegelen 24 mrt. 1889

       2) Gerard Hubertus Thissen - geb. Tegelen 13 jan. 1891

       3) Joseph Hubertus Thissen -geb. Tegelen 16 mrt. 1893 - † ??? - tr. Meerssen 10 sept. 1921

             met Maria Gertrud Ostertz - geb. Vorst (D) - dr. van Peter Ostertz en Elsabeth Spee

       4) Joannes Hendrikus Hubertus Thissen - geb. Tegelen 19 mrt. 1895 - † Tegelen 15 apr. 1895

       5) Gerardus Johannes Hubertus Thissen - geb. Tegelen 18 mrt. 1896 - † Tegelen 25 mrt. 1896

       6) Maria Margaretha Thissen - geb. Tegelen 9 mei 1897 - † Tegelen 29 juli 1898

       7) Margaretha Maria Gertruda Thissen - geb. Tegelen 14 mei 1899

       8) Anna Maria Wilhelmina Thissen - geb. Tegelen 21 juli 1901 - † Tegelen 4 febr. 1941 - tr. ???

             met Silvester Greijn - geb. ??? - † na 4-2-1941 - zn. ???


5)    Sophia Driessen - geb Tegelen 13 okt. 1863 - † na 19-1-1919 -

       tr. Tegelen 22 okt. 1883 met Michiel Hubert Aarts - geb. Tegelen 8 aug. 1852

       - † Tegelen 19 jan. 1919 - zn. van Antoon Aarts en Jacoba Janssen

       hieruit:

       1) Antoon Gerard Hubert Aarts - geb. Tegelen 6 juni 1885 - † Tegelen 24 nov. 1918 (ongehuwd)

       2) Gerard Jacobus Hubert Aarts - geb. Tegelen 30 jan. 1887 - † Tegelen 16 mrt. 1887

       3) Gerard Theodoor Willem Aarts - geb. Tegelen 10 apr. 1888 - † Venray 10 dec. 1918 (ongehuwd)

       4) Margaretha Jacoba Christina Aarts - geb. Tegelen 30 apr. 1890 - † Tegelen 25 okt. 1890

       5) Gerardus Christiaan Hubertus Aarts - geb. Tegelen 16 nov. 1891 - † ??? - tr. Schaesberg 30 juni

             1921 met Johanna Maria Hubertina Zenden - geb. Aken (D) - † ??? - dr. van Franz Hubert Zenden

             en Anna maria Elisabeth Voncken

       6) Jacomina Helena Margaretha Aarts - geb. Tegelen 11 juni 1894

       7) Goswinus Petrus Hubert Aarts - geb. Tegelen 2 juli 1896

       8) Hermanus Hendrikus Hubertus Aarts - geb. Tegelen 21 juli 1898

       9) Maria Margaretha Sophia Aarts - geb. Tegelen 21 sept. 1900

       10) Anna Margaretha Theodora Aarts - geb. 1903 - † Tegelen 8 juni 1904


6)    Hendrikus Hubertus Driessen - volgt XIIo


7)    Anna Catharina Hubertina Driessen - geb Tegelen 31 aug. 1869 -

       † Tegelen 25 nov. 1929 - tr. 1e Tegelen 14 nov. 1892 met Herman Rijvers -

       geb. Tegelen 7 juni 1862 - † Tegelen 18 apr. 1896 -

       zn. van Willem Rijvers en Joanna G(e)ubbels

       tr. 2e Tegelen 2 mei 1898 met Hendrik Teeuwen - geb. ca. 1874 ws. Maasbree -

       † Venlo 27 okt. 1915 - zn. van Henricus Teeuwen en Maria Catharina Gielen

       uit 1e huwelijk:

       1) Gerard Willem Hubert Rijvers - geb. Tegelen 17 sept. 1893 - † ??? - tr. Tegelen 29 apr. 1918

             met Helena Joosten - geb. ??? - † ??? - dr. van Peter Mathis Joosten en Anna Maria Stoffels

       2) Willem Mathias Herman Rijvers - geb. Tegelen 7 mei 1895

       uit 2e huwelijk:

       3) Herman Teeuwen - geb. Tegelen 22 jan. 1899

       4) Hendrik Hubertus Teeuwen - geb. Tegelen 6 sept. 1900

       5) Johannes Hubertus Teeuwen - geb. Tegelen 17 apr. 1902


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIm    Michael Driessen

           ged. Tegelen 31 jan. 1814 (get. Jacobus Meerts en Gertrudis Driessen) - † Tegelen 19 nov. 1887 -

           tr. Tegelen 25 apr. 1841 met Hendrina Feijen - geb. Helden 20 juni 1815 - † Tegelen 7 okt. 1873 - onechtelijk dr. van Margaretha Feijen


Uit dit huwelijk:


1)    Stephanus Driessen - volgt XIIp


2)    Henricus Driessen - geb Tegelen 8 mrt. 1847 - † Tegelen 10 mei 1848


3)    Theodora ook Dorethea Driessen - geb Tegelen 8 aug. 1849 - † ??? -

         tr. 1e Tegelen 9 apr. 1877 met Hendrikus Hubertus Cortjaens - geb. Venraij 29 aug. 1839 - † ??? - zn. van Gisbert Cortjaens en Gertrudis Janssen

         tr. 2e Venlo 17 juli 1899 met Johan Roulaux - geb. Venlo - † ??? - zn. van Napoleon Remij Roulaux en Barbara Wienands

         tr. 3e Venlo 22 juni 1908 met Joannes Josephus Merks - geb. Alphen - † ??? - zn. van Adrianus Merks en Aaltje Raven

         hieruit: ???


4)    Johannes Driessen - volgt XIIq


5)    Maria Driessen - geb Tegelen 25 okt. 1855 - † Tegelen 26 febr. 1938 -

        tr. Tegelen 13 jan. 1879 met Jacob Hendrik Hermans - geb. Heijthuijsen 16 okt. 1851 - † Tegelen 2 jan. 1902 - zn. van Jan Hermans en Petronella Heikers

        hieruit:

        1) Hendrina Petronella Hermans - geb. Tegelen 17 sept. 1879

        2) Johannes Hendrikus Hermans - geb. Tegelen 2 mei 1882 - † Tegelen 14 okt. 1941 (ongehuwd)

        3) Gertrudis Hermans - geb. Tegelen 11 juli 1884 - † ??? - tr. Tegelen 13 nov. 1911 met Jan Frans Geurts - geb. Horst 30 mei 1881 - † ??? - zn. van

             Pieter Geurts en Anna Gertruda Poels

        4) Michiel Hermans - geb. Tegelen 24 nov. 1886

        5) Hendrik Hermans - geb. Tegelen 13 sept. 1890

        6) Maria Petronella Hermans - geb. Tegelen 4 aug. 1893

        7) Jacobus Hendrikus Hermans - geb. Tegelen 1 aug. 1896

        8) Johannes Wilhelmus Hermans - geb. Tegelen 11 apr. 1900


6)    Bernardus Driessen - geb Tegelen 15 sept. 1858 - † Tegelen 7 nov. 1858


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIn     Christiaan Hubertus Driessen

           geb. Tegelen 29 sept. 1827 - † Tegelen 4 dec. 1908 -

           bakker en herbergier - bouwde 't huis in St. Josephstraat te Tegelen -

           tr. Tegelen 19 apr. 1852 met Jacoba Beurskens - geb. Maasbree 27 okt. 1825 -

           † Tegelen 28 mrt. 1910 - dr. van Jacobus Beurskens en Maria Jacobs


Uit dit huwelijk:


1)    Joachim (Hubert) Driessen - volgt XIIr


2)    Johanna Maria Driessen - geb Tegelen 18 febr. 1855 - † Tegelen 17 aug. 1940 -

       tr. Tegelen 21 juni 1880 met Petrus Mathias Stoffels - geb. Belfeld 6 juli 1852 -

       † Tegelen 23 mrt. 1942 - zn. van Mathijs Stoffels en Johanna Stevens

       hieruit:

       1) Mathijs Jacobus Stoffels - geb. Tegelen 17 apr. 1881 -  † ??? - tr. Tegelen 17 apr. 1881

             met Catharina Huberta Helmes - geb. Grubbenvorst -  † ??? - dr. van Gerardus Helmes

             en Johanna Wilhelmina Derks

       2) Johanna Christina Stoffels - geb. Tegelen 7 jan. 1883 -  † Tegelen 13 jan. 1884

       3) Jacoba Petronella Stoffels - geb. Tegelen 13 jan. 1885 -  † ??? - tr. Tegelen 25 apr. 1910

             met Karel Helmes - geb. Bergen (L) 11 jan. 1880 -  † ??? - zn. van Gerardus Helmes en

             Johanna Wilhelmina Derks

       4) Johanna Stoffels - geb. Tegelen 2 mei 1887 -  † ??? - tr. Tegelen 20 mei 1912 met Peter

             Johannes Hubertus van Gerven - geb. Maasbree 27 juli 1886 - † ??? - zn. van Gerard

             Ttheodoor van Gerven en Anna Catharina Achten

       5) Christiaan Stoffels - geb. Tegelen 13 febr. 1889 -  † ??? - tr. Tegelen 19 mei 1919 met

             Sibilla Gertruda Driessen - geb. Tegelen -  † ??? - dr. van Hendrik Hubert Driessen en

             Gertrudis Rijvers

       6) Jacob Stoffels - geb. Tegelen 12 juni 1891 -  † Tegelen 21 febr. 1892

       7) Antoon Stoffels - geb. Tegelen 1 apr. 1893 -  † Tegelen 26 mei 1894

       8) Johannes Hubertus Stoffels - geb. Tegelen 1 mrt. 1895 -  † Tegelen 26 mrt. 1895

       9) Johannes Stoffels - geb. Tegelen 16 aug. 1896 of 1898 ??? -  † ??? - tr. Tegelen 27 dec. 1922 met

             Catharina Hubertina Hendriks - geb. Tegelen - † ??? - dr. van Hubertus Hendriks en Catharina Hovens


3)    Jacoba Margaretha Driessen - geb Tegelen 31 mei 1857 - † Tegelen 2 nov. 1954 [bp] -

       tr. Tegelen 20 jan. 1879 met Henricus Hubertus Leenen - geb. Tegelen 15 aug. 1857 -

       † Tegelen 6 jan. 1916 - zn. van Jan Theodoor Leenen en Johanna Meerts

       hieruit:

       1) Jacoba Margaretha Leenen - geb. Tegelen 2 aug. 1879 - † ??? - tr. Tegelen 8 febr. 1904 met

             Hubertus Gerardus Thissen - geb. Vierlingsbeek 28 sept. 1874 - † ??? - zn. van Jacobus Thissen

             en Petronella Ebben

       2) Johanna Hubertina Helena Leenen - geb. Tegelen 18 aug. 1881 - † ??? - tr. Tegelen 12 mei 1914

             met Hubertus Antonius Peeters - geb. Arcen en Velden 11 dec. 1884 - † ??? - zn. van Lodewijk

             Peeters en Maria Elisabeth Brueren

       3) Hubertus Theodoor Leenen - geb. Tegelen 10 sept. 1883 - † ??? - tr. Tegelen 7 aug. 1911 met

             Margaretha Hubertina Driessen - geb. Tegelen - † ??? - dr. van Hendrik Hubertus Driessen en

             Gertrudis Rijvers

       4) Christiaan Jacob Leenen - geb. Tegelen 8 aug. 1885 - † ??? - tr. Tegelen 7 apr. 1913 met Barbara

             Anna Verhaegh - geb. Tegelen - † ??? - dr. van Christiaan Verhaegh en Maria Gertrudis Timmermans

       5) Maria Johanna Leenen - geb. Tegelen 24 dec. 1886 - † ??? - tr. Tegelen 4 mei 1914 met Willem

             Rijvers - geb. Tegelen 21 juni 1882 - † ??? - zn. van Mathis Rijvers en Johanna Hubertina Linssen

       6) Joachim Hubertus Leenen - geb. Tegelen 6 juni 1888 - † ??? - tr. Tegelen 14 mei 1917 met Maria

             Sibilla Driessen - geb. Tegelen - † ??? - dr. van Hendrik Hubertus Driessen en Gertrudis Rijvers

       7) Peter Willem Leenen - geb. 1890 ??? - † Tegelen 5 febr. 1891

       8) Jacobus Hubertus Leenen - geb. Tegelen 7 juni 1892 - † ??? - tr. Tegelen 24 juli 1917 met Hubertina

             Margaretha Gertrudis Gitmans - geb. Tegelen - † ??? - dr. van Emille Hubert Gitmans en Petronella

             Carolina van Leipzig

       9) Maria Jacoba Leenen - geb. 1897 ??? - † Tegelen 31 juli 1898


4)    Henrietta Driessen - geb Tegelen 2 apr. 1860 - † Tegelen 26 mrt. 1924 -

       tr. Tegelen 7 mei 1883 met Mathias Hubertus Leenen - geb. Tegelen 14 sept. 1859 -

       † ??? - zn. van Jan Theodoor Leenen en Johanna Meerts

       hieruit:

       1) Theodorus Leenen - geb. Tegelen 17 mei 1884

       2) Theodorus Christiaan Leenen - geb. Tegelen 2 aug. 1885 - † Tegelen 12 dec. 1940 -

              tr. Tegelen 27 apr. 1908 met Johanna Hubertina Rijvers - geb. Tegelen - † na 12-12-1940 -

              dr. van Mathias Rijvers en Johanna Hubertina Linssen

       3) Hubertina Jacoba Leenen - geb. Tegelen 7 april 1889 - † ??? - tr. Tegelen 4 nov. 1912 met

             Peter Johannes Joosten - geb. Tegelen 3 febr. 1883 - † ??? - zn. van Peter Mathis Joosten

             en Anna Elisabeth Stoffels 

       4) Margaretha Leenen - geb. Tegelen 10 mei 1891 - † Tegelen 17 aug. 1908

       5) Sibilla Maria Leenen - geb. Tegelen 4 nov. 1893

       6) Theodorus Hubertus Leenen - geb. Tegelen 24 dec. 1895 - † Tegelen 7 okt. 1896

       7) Gertruda Paulina Leenen - geb. Tegelen 28 juli 1897

       8) Paulina Maria Antonia Leenen - geb. Tegelen 15 mei 1900

       9) Elisabeth Louisa Maria Leenen - geb. Tegelen 15 mei 1900 - † Tegelen 11 sept. 1900

       10) Andreas Hubertus Leenen - geb. Tegelen 30 nov. 1901 - † Tegelen 3 aug. 1902

       11) Jacobus Hubertus Leenen - geb. 1903 ??? - † Tegelen 11 juni 1904


5)    Jacobus Johannes Driessen - volgt XIIs


6)    Antonius Johannes Driessen - volgt XIIt


7)    Johannes Antonius Driessen - volgt XIIu


8)    Joseph Hendrik Driessen - geb Tegelen 26 sept. 1871 - † Tegelen 5 nov. 1872


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIa   Paulus Driessen

           geb. Beesel 6 febr. 1832 - † Belfeld 18 okt. 1903 -

           tr. Belfeld 27 febr. 1867 met Hubertina Hei(j)nen - geb. Belfeld 16 aug. 1831 -

           † Belfeld 17 jan. 1904 - dr. van Cornelis Heinen en Gertrudis Luttels


Uit dit huwelijk:


1)    Wijnand Driessen - geb Belfeld 4 jan. 1868 - † Tegelen 14 jan. 1944 (ongehuwd)


2)    Peter Driessen - volgt XIIIa


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIb   Hendrik Joseph Driessen

           geb. Tegelen 12 mei 1845 - † Tegelen 15 mrt. 1910 -

           tr. 1e Tegelen 28 apr. 1884 met Francisca Wilhelmina van Deursen -

           geb. ca. 1858 ws. Baarlo - † Tegelen 23 aug. 1898 -

           dr. van Jacobus van Deursen en Christina Peeters

           tr. 2e Tegelen 17 apr. 1899 met Anna Gertrudis Helwegen -

           geb. Beesel 12 juli 1854 - † Tegelen 18 mei 1920 -

           dr. van Gerardus Helwegen en Albertina Willemsen


Uit 1e huwelijk:


1)    NN (een jongetje) Driessen - geb/† Tegelen 9 apr. 1887


2)    Peter Gerardus Jacobus Driessen - volgt XIIIb


3)    Jacobus Johannes Driessen - geb Tegelen 26 mrt. 1891 - † Tegelen 6 mrt. 1909


4)    Maria Catharina Driessen - geb/† Tegelen 24 aug. 1898


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIc   (Leonard) Willem Driessen

           geb. Venlo 20 juni 1824 - † ??? -

           tr. Venlo 28 sept. 1875 met Maria Gertrudis Hermans - geb. Blerick -

           † ??? - dr. van Hendrik Hermans en Joanna Bouten


Uit dit huwelijk:


1)    Elisabeth Josephina Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Venlo 15 juni 1903 met Hermann Franz Albert Langen - geb. Gladbach (D) -

       † ??? - zn. van Hermann Langen en Bertha Haecksfiel

       hieruit: ???


2)    Johanna Hubertina Maria Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Venlo 6 apr. 1920 met Antoon Hubert Delsing - geb. Venlo -

       † ??? - zn. van Leonard Willem Delsing en Anna Maria Steenmans

       hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIId   Karel Hubert Driessen

           geb. Venlo 4 nov. 1842 - † ??? -

           tr. Venlo 30 jan. 1872 met Johanna Ida Stoot - geb. Venlo -

           † ??? - dr. van Jacob Stoot en Dorothea Pubben


Voorkind: (erkend bij huwelijk)


1)    Agnes Paulina Maria Stoot - geb Venlo 18 mei 1860 - † ???


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIe   Gerard Jacob Driessen

           geb. Den Haag 12 sept. 1842 - † Den Haag 30 okt. 1899 -

           tr. Den Haag 15 okt. 1873 met Anna Maria Elisabeth Nanning -

           geb. Den Haag 29 nov. 1842 - † Den Haag 2 mei 1928 -

           dr. van Jean Nanning en Anna Maria le Blanch


           Hij was ingeschreven voor de Nationale Militie lichting Den Haag 1861 -

           met trekkingsnummer 842 - werd vrijgesteld omdat hij reeds vrijwillig in

           militaire dienst was gegaan, als plaatsvervanger voor iemand anders.

           Hij was ook plaatsvervanger lichting Wissekerke 1870 provincie Zeeland,

           volgens brief no. 215 van zijn commandant Luitenant-Kolonel van de 3e

           Regiment Infanterie van legerplaats bij Millingen.

           Heeft als milicien dienst gedaan voor meer dan 12 jaar [32].


voetnoot:

[32] RA Den Haag - Den Haag 1873 huwelijks-bijlagen.


Uit dit huwelijk:


1)    Elisabeth Anna Maria Driessen - geb Den Haag 7 apr. 1874 -

       † Den Haag 26 mei 1929 (ongehuwd)


2)    Gerard Jean Jacob Driessen - volgt XIIIc


3)    Jean Hendricus Christiaan Driessen - geb Den Haag 30 apr. 1879 -

       † Den Haag 18 dec. 1879


4)    Jean Hendricus Christiaan Driessen - volgt XIIId


5)    Maria Theodora Cornelia Driessen - geb Den Haag 28 juni 1883 - † Den Haag

       na 1939 ? - tr. Den Haag 23 sept. 1903 met Willem Frederick Gerardus Nijhuis -

       geb. Den Haag 27 nov. 1880 - † ??? -

       zn. van Willem Frederik Gerardus Nijhuis en Johanna Baars

       hieruit: ???


6)    Anna Wilhelmina Theodora Driessen - geb Den Haag 16 nov. 1885 -

       † Den Haag 29 jan. 1886


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIf    Wilhelmus Driessen

           geb. Den Haag 30 juli 1850 - † Leiden 3 mei 1919 - beeldhouwer in Den Haag en Leiden, zijn werken werden overgedragen aan

           de museum van Leiden - tr. Leiden 6 okt. 1875 met Maria Wijtenburg - geb. Zoeterwoude 10 febr. 1847 - † Noordwijk 4 jan. 1923 -

           dr. van Josephus Michael Wijtenburg en Anna Cornelia Grous


Uit dit huwelijk:


1)    Maria Anna Cornelia Driessen - geb Leiden 5 aug. 1876 - † Leiden na 1939 -

         tr. Leiden 14 febr. 1900 met Willem Frederick van der Steen - geb. Leiden 27 jan. 1876 - † ??? -

         zn. van Hendrik Willem Frederik van der Steen en Catharina Zwarts

         hieruit: ???


2)    Josephus Michael Gerardus Driessen - geb Leiden 13 juni 1878 - † Constantinopel [= Istanbul Turkije] 12 sept. 1926


3)    Wilhelmus Johannes Driessen - volgt XIIIf


4)    Hendricus Driessen - volgt XIIIg


5)    Catharina Maria Driessen - geb Leiden 6 jan. 1884 - † Leiden 3 sept. 1899


6)    Jakobus Adrianus Driessen - volgt XIIIh


7)    Gerardus Driessen - geb Leiden 11 okt. 1888 - beeldhouwer 1908-1926 in Leiden, Den Haag, Haarlem, Groningen en Amsterdam -

          vertrok op 2 mrt. 1926 naar New York [USA] 


8)    Johannes Joseph Driessen - volgt XIIIi


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIg   Leonard Hubert Driessen

           geb. Venlo 23 mrt. 1841 - † ??? -

           tr. Venlo 13 juni 1876 met Maria Hubertina Hugens - geb. Venlo -

           † ??? - dr. van Frans Hugens en Johanna Margaretha Peters


Uit dit huwelijk:


1)    Anna Maria Hubertina Driessen - geb ca. 1877 - † Gulpen 10 dec. 1904 (ongehuwd)


2)    Herman Joseph Driessen - volgt XIIIj


3)    Franciscus Hubertus Driessen - volgt XIIIk


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIh   Peter Herman Hubert Driessen

           geb. Venlo 16 dec. 1846 - † Maastricht 4 okt. 1916 -

           tr. Venlo 12 okt. 1869 met Helena Scholten - geb. Straelen 1845 -

           † Amby 21 nov. 1906 - dr. van Jacob Scholten en Gertrud Hettij


Uit dit huwelijk:


1)    Johanna Maria Hubertina Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Venlo 13 juni 1899 met Joannes Hubertus Waijers -

       geb. Tilburg - † ??? -

       zn. van Josephus Antonius Waijers en Johanna Maria van den Hout

       hieruit: ???


2)    Gerard Hubert Leonard Driessen - volgt XIIIL


3)    Antonetta Helena Hubertina Driessen - geb Venlo - † Maastricht 13 juni 1932 -

       tr. Amby 23 apr. 1906 met Jan Hendrik van der Burg - geb. Delft - † ??? -

       zn. van Gerrit Jacobus van der Burg en Johanna Hendrika Wolvekamp

       hieruit: ???


4)    Maria Helena Antoinetta Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Amby 17 aug. 1908 met Johannes Cornelius Henricus van den Broek -

       geb. Den Bosch - † ??? -

       zn. van Antonius van den Broek en Cornelia Christina Josee

       hieruit: ???


5)    Hubertina Gertruda Elisabeth Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Amby 16 nov. 1908 met Johannes Hubertus Rouschop -

       geb. Houthem - † ??? -

       zn. van Egidius Hubertus Rouschop en Anna Maria Antoni

       hieruit:

       1) NN Rouschop - geb./† Maastricht 1 okt. 1909


6)    Guillaume Jacques Driessen - volgt XIIIm


7)    Joseph Peter Gerard Driessen - volgt XIIIn


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIi    Hermanus Hubertus Driessen

           geb. Venlo 10 juni 1849 - † ??? -

           tr. Venlo 1 mei 1877 met Antoneta Maria Johanna Hubertina Derkx -

           geb. Venlo - † ??? - dr. van Johan Hubert Derkx en Maria Hubertina Schreurs


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIj    Mathijs Hubert Driessen

           geb. Venlo - † ??? -

           tr. Venlo 19 okt. 1896 met Johanna Maria Helena van Koll - geb. Venlo -

           † ??? - dr. van Peter Leonard Hubert van Koll en Mechtildis van Haeff


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIk   Johan Hubert Driessen

           geb. Venlo 7 sept. 1851 - † ??? -

           tr. Venlo 13 mei 1879 met Johanna Hubertina Swenker - geb. Venlo -

           † ??? - dr. van Cornelis Swenker en Anna Catharina Roebers


Uit dit huwelijk:


1)    Johanna Gertruda Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Venlo 24 juli 1905 met Wilhelmus van den Akker -

       geb. Tegelen 22 febr. 1878 - † ??? -

       zn. van Martinus van den Akker en Anna Maria van de Kerkhof

       hieruit: ???


2)    Elisabeth Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. 1e Venlo 10 mei 1909 met Johannes Gerardus Hinssen -

       geb. Venlo - † voor 6-2-1920 -

       zn. van Hendrik Nicolaas Hinssen en Maria Knops

       tr. 2e Arcen en Velden 6 febr. 1920 met Jan Frans Derikx -

       geb. Horst - † ??? -

       zn. van Mathijs Derikx en Jacoba Geurtjens

       hieruit: ???


3)    Mathijs Cornelis Driessen - volgt XIIIo


4)    Josephina Hubertina Driessen - geb Venlo - † ??? -

       tr. Venlo 30 apr. 1917 met Gerardus Hubertus Vos -

       geb. Velp (NB) - † ??? -

       zn. van Sebastianus Johannes Hendrikus Thomas Vos en Hendrika Heil

       hieruit: ???


5)    Peter Hubert Driessen - volgt XIIIp


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIL   Peter Hendrikus Driessen

           geb. Baarlo 19 apr. 1853 - † voor 11-11-1916 -

           tr. 1e Maasbree 3 febr. 1877 met Anna Maria Hermans - geb. Maasbree -

           † Maasbree 8 dec. 1880 - dr. van Willem Hermans en Maria Agnes Theeuwen

           tr. 2e Maasbree 25 sept. 1882 met Elisabeth Schreurs - geb. ca. 1844 ws. Maasbree

           - † Baarlo 11 nov. 1916 - dr. van Johannes Schruers en Joanna van Bree


Voorkind: (erkend bij huwelijk)


1)    Wilhelmina Hermans later Driessen - geb Maasbree 21 aug. 1873 - † na 14-4-1930 -

       tr. Maasbree 20 apr. 1900 met Hendrik Verspa - geb. Maasbree - † Maasbree

       14 april 1930 - zn. van Willem Verspa en Gertruy Nyssen

       hieruit: ???


Uit 1e huwelijk:


2)    Maria Agnes Driessen - geb ca. 1878 ws. Maasbree - † Maasbree 17 aug. 1886


Uit 2e huwelijk:


3)    Maria Hubertina Driessen - geb Maasbree - † ??? -

       tr. Maasbree 11 nov. 1910 met Ludwig Gerhard Peulen - geb. Bracht -

       † ??? - zn. van Mathias Peulen en Adelgunde Hoffmans

       hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIm   Jacobus Driessen

           geb. Baarlo 6 nov. 1859 - † Baarlo 18 jan. 1928 -

           tr. Maasbree 30 apr. 1886 met Petronella van der Steen -

           geb. Meijel 11 febr. 1859 - † Venraij 4 jan. 1932 -

           dr. van Martinus van der Steen en Maria Janssen


Uit dit huwelijk:


1)    Maria Elisabeth Driessen - geb Maasbree 15 febr. 1887 - † ??? -

       tr. Swalmen 20 apr. 1917 met Hendrikus Johannes Sillen - geb. Swalmen

       23 juni 1884 - † ??? - zn. van Jacobus Sillen en Elisabeth Criens

       hieruit: ???


2)    Anna Wilhelmina Hubertina Driessen - geb Baarlo - † ??? -

       tr. Maasbree 3 mei 1912 met Cornelis Hubertus Geurts - geb. Belfeld -

       † ??? - zn. van Jan Hubertus Geurts en Maria Elisabeth Boots

       hieruit: ???


3)    Peter Johannes Driessen - geb ca. 1892 ws. Baarlo - † Maasbree 15 mrt. 1893


4)    Martinus Henricus Joannes Driessen - volgt XIIIq


5)    Peter Johannes Driessen - volgt XIIIr


6)    Maria Margaretha Driessen - geb ca. 1900 ws. Baarlo - † Baarlo 7 nov. 1908


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIn   Hendrikus Hubertus Driessen

           geb. Tegelen 28 apr. 1853 - † Tegelen 9 dec. 1938 -

           tr. Tegelen 23 apr. 1883 met Gertrudis Rijvers - geb. Tegelen 5 sept. 1856 -

           † Tegelen 19 apr. 1931 - dr. van Willem Rijvers en Johanna Christina Gubbels


Uit dit huwelijk:


1)    Johanna Hubertina Driessen - geb Tegelen 3 apr. 1884 - † Tegelen 12 mei 1918 -

       tr. Tegelen 18 apr. 1910 met Johannes Godefridus Gerardus Driessen -

       geb. Tegelen 13 nov. 1882 - † ??? -

       zn. van Theodoor Driessen en Maria Hubertina Leboth ook Liboth

       hieruit: ???


2)    Margaretha Hubertina Driessen - geb Tegelen 11 apr. 1885 - † Tegelen 26 jan. 1955 -

       tr. Tegelen 7 aug. 1911 met Hubertus Theodoor Leenen - geb. Tegelen 10 sept. 1883 -

       † ??? - zn. van Hendrikus Hubertus Leenen en Jacoba Margaretha Driessen

       hieruit: ???


3)    Herman Willem Driessen - volgt XIIIs


4)    Maria Sibilla Driessen - geb Tegelen 19 mei 1888 - † Tegelen 3 aug. 1987 -

       tr. Tegelen 14 mei 1917 met Joachim Hubertus Leenen - geb. Tegelen 6 juni 1888 -

       † ??? - zn. van Hendrikus Hubertus Leenen en Jacoba Margaretha Driessen

       hieruit:

       1) Herman Jacobus Leenen - geb. 1921 ??? - † Tegelen 15 apr. 1922

       2) Margaretha Christina Maria Leenen - geb. Tegelen 14 jan. 1924 - † Tegelen 15 jan. 1924


5)    Wilhelmus Mathis Driessen - volgt XIIIt


6)    Gerardus Hermanus Hubertus Driessen - volgt XIIIu


7)    Sebilla Gertruda Driessen - geb Tegelen 24 okt. 1894 - † ??? -

       tr. Tegelen 19 mei 1919 met Christiaan Stoffels - geb. Tegelen 13 feb. 1889 -

       † ??? - zn. van Peter Stoffels en Maria Driessen

       hieruit:

       1) Margaretha Johanna Stoffels - geb. 1922 ??? - † Tegelen 16 sept. 1923

       2) NN Stoffels - geb./† Tegelen 29 juni 1939

       3) Willem Gerardus Stoffels - geb. 1942 ??? - † Tegelen 28 mei 1942


8)    Sophia Joanna Huberta Driessen - geb Tegelen 5 febr. 1897 - † Tegelen 5 mrt. 1897


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIo   Conrardus Hubertus Driessen

           geb. Tegelen 4 mei 1866 - † Tegelen 29 apr. 1940 -

           tr. voor 27-2-1895 met Johanna Maria Thijssen - geb. ??? -

           † na 29-4-1940 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1)    Gerard Hubertus Driessen - volgt XIIIv


2)    Johannes Hubertus Driessen - geb Tegelen 10 juli 1896 - † Tegelen 3 nov. 1896


3)    Hendrikus Hubertus Driessen - geb Tegelen 15 jan. 1898 - † ???


4)    Wilhelmina Hubertina Driessen - geb Tegelen 1 febr. 1902 - † Tegelen 15 apr. 1902


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIp   Stephanus Driessen

          geb. Tegelen 17 jan. 1844 - † Tegelen 7 dec. 1901 -

          tr. Tegelen 8 mei 1876 met Gertrudis Noten - geb. Tegelen 29 mei 1845 - † Tegelen 4 aug. 1912 - dr. van Theodoor Noten en

           Maria Catharina Driessen


Uit dit huwelijk:


1)    Maria Hendrina Driessen - geb Tegelen 17 aug. 1880 - † Tegelen 25 apr. 1954 -

         tr. Tegelen 3 mei 1909 met Joannes Hubertus Gubbels - geb. Blerick 15 febr. 1868 - † Tegelen 7 mei 1955 - zn. van Mathis Gubbels

         en Hendrina Simons

         hieruit:

         1) Gertruda Johanna Gubbels - geb. 1914 ??? - † Tegelen 17 okt. 1941

         2) Theodorus Gubbels - geb. Tegelen 31 mrt. 1916 - broeder trappisten Ulingsheide abdij Tegelen - † Tegelen 5 juni 1992

         3) Stephanus Gubbels - geb. Tegelen 3 mei 1917 - broeder trappisten Ulingsheide abdij Tegelen - † Tegelen 4 febr. 1992


2)    Johannes Theodorus Driessen - volgt XIIIw


3)    Gerard Michael Driessen - geb Tegelen 27 febr. 1885 - † Tegelen 30 mei 1903


4)    Hendrina Driessen - geb Tegelen 6 dec. 1887 - † Tegelen 11 mrt. 1901


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIq   Johannes Driessen

           geb. Tegelen 25 dec. 1852 - † Tegelen 15 sept. 1900 -

           tr. Tegelen 24 sept. 1877 met Maria Wekx - geb. ca. 1858 ws. Maasbree - † Tegelen 13 mei 1941 - dr. van Jan Wekx en Eleonora Huijs


Uit dit huwelijk:


1)    Maria Helena Driessen - geb. Tegelen 13 sept. 1878 - † Tegelen 3 nov. 1918 -

         tr. Tegelen 28 jan. 1901 met Willem van Horck - geb. Tegelen 18 mei 1879 - † na 3-11-1918 - zn. van Christoffel van Horck en Anna Maria Hendriks

         hieruit:

         1) Johanna Maria Catharina van Horck - geb. Tegelen 17 nov. 1901 - † Tegelen 4 mrt. 1902

         2) Maria Helena van Horck - geb. Tegelen 6 mrt. 1903 - † Tegelen 12 mrt. 1988

         3) Johannes Christiaan Mathias van Horck - geb. Tegelen 28 mrt. 1904 - † Tegelen 10 apr. 1908

         4) Johannes Mathias van Horck - geb. Tegelen 15 nov. 1905 - † Almelo 23 apr. 1981

         5) Francisca Paula van Horck - geb. Tegelen 21 juni 1907 - † Tegelen 17 okt. 1907

         6) Michael Christianus Johannes van Horck - geb. Tegelen 21 aug. 1908 - † Heerlen 19 okt. 1987

         7) Gertruda Catharina van Horck - geb. Tegelen 2 dec. 1909 - † Heerlen 16 juni 1997

         8) Hubertina Margaretha van Horck - geb. Tegelen 10 jan. 1912

         9) Gerardus Hubertus van Horck - geb. Tegelen 23 febr. 1913 - † Kerkrade 18 sept. 1992

         10) Jacobus van Horck - geb. Tegelen 23 sept. 1914 - † Lomm (gem. Arcen en Velden) 16 juli 1985

         11) Paulus Hubertus van Horck - geb. Tegelen 23 sept. 1915 - overl. Tegelen 24 sept. 1977

         12) Wilhelmina van Horck - geb. Tegelen 7 mrt. 1917 - † Tegelen 16 nov. 2001

         13) Petronella van Horck - geb. Tegelen 22 juni 1918 - † Tegelen 22 juni 2000


2)    Johannes Driessen - volgt XIIIx


3)    Michiel Driessen - volgt XIIIy


4)    Hubert Driessen - volgt XIIIz


5)    Gertrudis Driessen - geb. Tegelen 4 jan. 1886 - † ??? -

         tr. Tegelen 30 mei 1910 met Willem Hubert Pelzer - geb. Helden 2 dec. 1882 - † ??? - zn. van Jacobus Johannes Pelzer en Helena Knapen

         hieruit:

         1) Mathias Pelzer - geb. 1923 ??? - † Tegelen 27 okt. 1923


6)    Peter Hendrik Driessen - volgt XIIIaa


7)    Jacob Driessen - volgt XIIIab


8)    Maria Catharina Driessen - geb. Tegelen 9 aug. 1890 - † Tegelen 5 jan. 1892


9)    Casper Driessen - geb. Tegelen 9 okt. 1895 - † Tegelen 6 mei 1970 [bp] -

         tr. Theodora Josephina Ernestina Orval


10)  Anna Maria Catharina Driessen - geb. Tegelen 28 jan. 1897 - † Tegelen 31 dec. 1921


11)  Maria Catharina Driessen - geb. Tegelen 18 juni 1898 - † Tegelen 1 okt. 1899


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIr    Joachim Hubert (Joegh) Driessen

           geb. Tegelen 3 apr. 1853 - † Tegelen 3 juni 1933 -

           oprichter van ijzergieterij Driessen & Billekens N.V. te Tegelen -

           tr. Tegelen 11 nov. 1878 met Sibilla Gerits - geb. ca. 1855 ws. Maasbree -

           † Tegelen 25 dec. 1927 - dr. van Gerard Gerits en Gertrudis Daemen


Uit dit huwelijk:


1)    Christiaan Driessen - geb Tegelen 9 juli 1879 - † Tegelen 2 aug. 1879


2)    Gerardus Jacobus Driessen - geb Tegelen 20 mei 1880 - † Tegelen 15 sept. 1880


3)    Christiaan Driessen - volgt XIIIac


4)    Gerardus Jacobus Driessen - volgt XIIIad


5)    Johanna Gertruda Driessen - geb Tegelen 21 febr. 1885 - † Tegelen 25 febr. 1885


6)    Jacoba Maria Driessen - geb Tegelen 17 jan. 1886 - † Tegelen 11 okt. 1972 [bp] -

        tr. Tegelen 25 apr. 1921 met Lambertus Mathias Noten - geb. Tegelen 14 juni 1886 -

        † Tegelen 26 okt. 1965 - zn. van Mathijs Theodorus Noten en Maria Catharina Dobbelaer

        hieruit:

        1) Sibilla Maria Johanna Noten - geb. Tegelen 25 apr. 1924 - † Tegelen 15 febr. 2004


7)    Antoon Driessen - volgt XIIIae


8)    Hendrik Driessen - geb Tegelen 11 jan. 1889 - † Tegelen 12 jan. 1889


9)    Peter Driessen - geb Tegelen 11 jan. 1889- † Tegelen 12 jan. 1889


10)   Margaretha Jacoba Driessen - geb Tegelen 24 mrt. 1890 - † Tegelen 3 aug. 1890


11)   Johanna Gertruda Driessen - geb Tegelen 24 mrt. 1890


12)   Hubertina Wilhelmina Driessen - geb Tegelen 7 mei 1891 - † Tegelen 22 nov. 1982 -

         tr. Tegelen 21 juli 1919 met Wilhelmus Mathis Driessen (van de Sjriever) - geb. Tegelen

        14 jan. 1890 - † Tegelen 15 dec. 1961 [bp] - zn. van Hendrik Hubert Driessen en Gertrudis Rijvers 

        hieruit:

        1) Hendrikus Joachim Wilhelmus Driessen - geb. Strijbeek 28 juli 1920

        2) Gertruda Sybilla Hubertina Driessen - geb. Asten 26 aug. 1921

        3) Sybilla Margaretha Johanna Driessen - geb. Asten 26 jan. 1923 - † Asten 5 nov. 1924

        4) Maria Gerardina Hubertina Driessen - geb. Asten 24 okt. 1924

        5) Joachim Hermanus Wilhelmus Driessen - geb. Asten 25 febr. 1926

        6) Johanna Sybilla Antoinetta Theresia Driessen - geb. Asten 29 dec. 1927

        7) Gerardus Wilhelmus Hubertus Johannes Driessen - geb. Asten 31 okt. 1929

        8) Wilhelmus Hendrikus Christianus Louis Driessen - geb. Asten 17 okt. 1931

        9) Josephina Hubertina Margaretha Johanna Driessen - geb. Ginneken en Bavel 19 febr. 1935 - † Tegelen 27 sept. 1946

        10) Hubertina Gertruda Theodora Gerarda Driessen - geb. Ginneken en Bavel 10 jan. 1937    


13)   Wilhelmina Gertrudis Driessen - geb Tegelen 7 jan. 1893 - † Tegelen 13 jan. 1986 [bp] (ongehuwd)


14)   Hubertus Johannes Driessen - volgt XIIIaf


15)   Johannes Bartholomeus Driessen - volgt XIIIag


16)   Hendricus Lodewijk Driessen - volgt XIIIah


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIs    Jacobus Johannes Driessen

           geb. Tegelen 17 juni 1863 - † Tegelen 18 apr. 1915 - voerman, later tapper -

           tr. Tegelen 13 mei 1889 met Wilhelmina Achten - geb. Arcen 23 juli 1866 -

           † Tegelen 14 jan. 1925 - dr. van Petrus Achten en Johanna Catharina Nick


Uit dit huwelijk:


1)    Hendricus Lodewijk Driessen - volgt XIIIai


2)    Peter Johannes Driessen - geb Tegelen 30 aug. 1891 - † Tegelen 29 okt. 1949 -

       tr. ??? met Johanna Wilhelmina Elisabeth Smit 


3)    Joachim Johannes Driessen - volgt XIIIaj


4)    Johanna Maria Jacoba Driessen - geb Tegelen 14 okt. 1895 - † Tegelen 7 febr. 1974 [bp] -

        tr. Tegelen 15 mei 1922 met Willem Gerard Jacob Gerards - geb. Horst 4 mrt. 1894 -

        † voor 7-2-1974 - zn. van Coenraad Hubert Gerards en Gertruda Hubertina Vostermans

        hieruit: ???


5)    Jacoba Maria Driessen - geb Tegelen 29 dec. 1896


6)    Jean Hubertus Driessen - geb Tegelen 26 mei 1898 - † Tegelen 4 aug. 1899


7)    Hendricus Antonius Driessen - geb Tegelen 9 sept. 1899


8)    Aldegonda Margaretha Driessen - geb Tegelen 5 febr. 1901 - † Tegelen 10 jan. 1985 -

        tr. ??? met ws. Michiel Herman Gommans - geb. ??? - zn. van ???

        hieruit: ???


9)    Henrietta Hendrika Driessen - geb Tegelen 20 aug. 1902


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIt    Antonius Johannes Driessen

          geb. Tegelen 14 mrt. 1866 - † Tegelen 4 aug. 1942 -

          tr. Tegelen 7 mei 1901 met Catharina Hubertina Go(e)rts - geb. Baarlo (gem. Maasbree) 22 juni 1873 -

          † Tegelen 14 juni 1944 - dr. van Leonard Hubertus Goertz en Anna Catharina Sanders


Uit dit huwelijk:


1)    Christianus Leonardus Driessen - geb Tegelen 15 febr. 1902 - † Tegelen 22 sept. 1907


2)    Jacoba Catharina Driessen - geb Tegelen 27 apr. 1904 - † Tegelen 3 dec. 1906


3)    Leonardus Joachim Driessen - volgt XIIIak


4)    Christianus Jacobus Driessen - volgt XIIIal


5)    NN (een jongetje) Driessen - geb/† Tegelen 30 juli 1910


6)    Maria Catharina Jacoba Driessen - geb ca. 1911 ws. Tegelen - † Tegelen 22 jan. 1912


7)    Gertruda Catherina Jacoba Driessen - geb Tegelen 8 juli 1912 - † Nieuwegein 16 juli 2000 -

         tr. Tegelen 5 mei 1943 met Hubertus Antonius Nillesen - geb. Baarlo (gem. Maasbree) 5 sept. 1911 -

         † Utrecht 7 apr. 1987 - zn. van Pieter Mathijs Nillesen en Maria Wilhelmina Hubertina Fleuren

         hieruit:

         1) Petrus Jacobus Antonius Nillesen - geb. Utrecht 12 sept. 1944 - woont 2014 in Epinal (F) - tr. St. Etienne (Loire)

             (F) 30 juni 1973 met Marie-Josephe Jeanne Georgette Chassagne - geb. St. Etienne (Loire) (F) 11 sept. 1938 -

             dr. van Francis Jean Marie Antoine Chassagne en Louise Marie Mathilde Proriol

         2) Antonius Maria Leonardus Nillesen - geb. Utrecht 3 mei 1946 - tr. Utrecht 31 aug. 1971 met Catharina Maria

             Meijers - geb. Utrecht 23 juli 1947 - dr. van Leonardus Meijers en Elisabeth Charlotte Hoencke

         3) Catharina Christina Maria Agnes Nillesen - geb. Utrecht 5 juli 1947 - tr. Utrecht 28 dec. 1973 met Antonius Maria

             Leonardus de Kruiff - geb. Breukelen 10 mei 1949 - zn. van Jan de Kruiff en Sjaan Conijn

         4) Gerardus Antonius Maria Nillesen - geb. Utrecht 11 febr. 1950 - tr. IJsselstein 2 apr. 1974 met Mathilda Wilhelmina

             Hendrika van Houten - geb. IJsselstein 26 febr. 1954 - dr. van Cees van Houten en Nel van de Voorn

         5) Wilhelmus Johannes Hubertus Nillesen - geb. Utrecht 3 dec. 1951 -  † Den Haag 25 mrt. 1991


8)    Johannes Driessen - geb ca. 1915 ws. Tegelen - † Tegelen 27 febr. 1916


9)    Jacoba Driessen - geb Tegelen 1 dec. 1916 - † Tegelen 24 juli 1970 [bp] -

         tr. voor 1948 ws. Tegelen met ws. Hermanus Wilhelmus Hekkens - geb. Tegelen 2 okt. 1916 -

         † Tegelen 26 mrt. 1979 - zn. van Gerardus Hekkens en Margaretha Lucia van Meyen

         hieruit:

         1) Toos Hekkens - geb. ??? - † Roermond 14 apr. 2014 - begr. Tegelen 19 apr. 2014


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIu    Johannes Antonius Driessen

           geb. Tegelen 15 nov. 1868 - † Tegelen 7 sept. 1949 -

           tr. Tegelen 4 sept. 1893 met Maria Christina Hubertina Corneth -

           geb. Tegelen 21 aug. 1870 - † ??? -

           dr. van Hubert Corneth en Anna Margaretha Blauwen


Uit dit huwelijk:


1)    Anna Jacoba Driessen - geb Tegelen 8 nov. 1893 - † Venlo 20 dec. 1967 -

        tr. Tegelen 23 febr. 1914 met Jacobus Johannes van Deursen -

        geb. Wanssum 9 mei 1886 - † Tegelen 15 mrt. 1965 -

        zn. van Johannes van Deursen en Petronella Stevens

        hieruit: ???


2)    Jacoba Hubertina Anna Driessen - geb Tegelen 31 okt. 1895 - † ??? -

        tr. Tegelen 25 aug. 1919 met Jacobus Segers - geb. Helden 13 juni 1893 -

        † ??? - zn. van Christiaan Segers en Petronella Boots

        hieruit: ???


3)    Jacoba Driessen - geb Tegelen 29 dec. 1896 - † Venlo 9 apr. 1973 [bp] -

        tr. ws. 6-4-1923 ??? met Gerardus Nooten - ??? - † na 9-4-1973 - zn. van ???

        hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIa    Peter Driessen

           geb. Belfeld 12 mei 1871 - † Belfeld 24 juni 1918 -

           tr. Belfeld 29 apr. 1907 met Maria Catharina Heggers -

           geb. Belfeld 19 dec. 1870 - † Belfeld 13 juni 1943 -

           dr. van Peter Mathijs Heggers en Maria Gertrudis Rijks


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIb    Peter Gerardus Jacobus Driessen

           geb. Tegelen 29 aug. 1889 - † Tegelen 23 febr. 1974 [bp] -

           tr. Tegelen 28 aug. 1916 met Maria Schouwenberg -

           geb. Tegelen 18 sept. 1894 - † voor 23-2-1974 -

           dr. van Gisbertus Schouwenberg en Agnes Broks


Uit dit huwelijk:


1)    Agnes Francisca Driessen - geb ca. 1917 ws. Tegelen - † Tegelen 4 juli 1917


2)    NN (een jongetje) Driessen - geb/† Tegelen 13 mei 1920


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIc    Gerard Jean Jacob Driessen

           geb. Den Haag 21 okt. 1876 - † 1959 waar? -

           tr. 1e Den Haag 21 nov. 1900 met Agatha Johanna Snijders -

           geb. Den Haag 9 okt. 1878 - † ??? -

           dr. van Henri Gosewinus Snijders en Dorothea Diederika Voerman

           tr. 2e ws. 11-1-1922 (niet in Den Haag) met Cornelia van der Toorn -

           geb. Scheveningen 26 mei 1889 - † na 1939 ws. Voorburg -

           dr. van Arie van der Toorn en Cornelia de Ruiter


Uit 1e huwelijk:


1)    Gerard Henri Jacob Driessen - geb Den Haag 23 febr. 1901


2)    Maria Theodora Elisabeth Johanna Driessen - geb Leiden 10 nov. 1902


3)    Elisabeth Jacoba Maria Driessen - geb Leiden 22 okt. 1904


4)    Henri Gosewinus Jean Driessen - geb Leiden 3 febr. 1907


5)    Theodorus Johannes Driessen - geb Den Haag 22 okt. 1913


Uit 2e huwelijk:


6)    Cornelis Gerard Jean Driessen - volgt XIVa


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIId    Jean Hendricus Christiaan Driessen

           geb. Den Haag 20 jan. 1881 - † na 1939 ws. Den Haag -

           tr. Den Haag 21 nov. 1906 met Heintje Sophia Petronella Hacquebard -

           geb. Den Haag 5 aug. 1881 - † na 1939 ws. Den Haag -

           dr. van Pieter Hacquebard en Heintje Wever


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIe   Wilhelmus Johannes Gerard Jacobus Driessen

           geb. Den Haag 9 jan. 1869 - † Amsterdam 7 febr. 1950 -

           tr. Amsterdam 13 mei 1897 met Johanna Margaretha Geertruida Endlich -

           geb. Groningeb 5 juni 1877 - † Venray 29 febr. 1944 -

           dr. van Johannes Adam Endlich en Antje Campen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIf    Wilhelmus Johannes Driessen

           geb. Leiden 8 mei 1880 - ingeschreven voor nationale militie lichting 1900 gemeente Leiden met nr. 432 - vrijgesteld van

           militaire dienst vanwege verricht broederdienst - timmerman - † Amsterdam 10 mei 1953 -

           tr. 1e Zandvoort 18 nov. 1903 met Petronella Jacoba van Keeren - geb. Beverwijk 25 aug. 1867 - † Zandvoort 15 okt. 1930 -

           hadden een groot gasthuis te Zandvoort in de Poststraat 4-6 - dr. van Hendrik van Keeren en Petronella Oostveen -

           tr. 2e Amsterdam 17 apr. 1935 met Theodora Christina Aldenberg - geb. Amsterdam 21 okt. 1887 - † Amsterdam 25 juni 1971 -

           dr. van Meijer Aldenberg en Johanna Maria Theodora Langendonck


Uit 1e huwelijk:


1)    Hendrikus Wilhelmus Driessen - volgt XIVb


2)    Wilhelmus Hendricus Driessen - volgt XIVc


3)    Petrus Marie Driessen - volgt XIVd


4)    Johannes Wilhelmus Driessen - geb Zandvoort 30 mrt. 1910 - zetter bij staatsdrukkerij in Canberra - † Canberra (Australie) 22

         mrt. 1974 (ongehuwd)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIg    Hendricus Driessen

           geb. Leiden 30 jan. 1882 - † na 1921 ws. Leiden - beeldhouwer -

           tr. Leiden 17 juni 1912 met Maria Huter -

           geb. Leiden 10 juli 1885 - † na 1921 ws. Leiden -

           dr. van Jan Nicolaas Huter en Adriana Frankhuijzen


Uit dit huwelijk:


1)    Jan Nicolaas Hendricus Driessen - geb. Amsterdam 29 mrt. 1913


2)    Hendricus Driessen - geb. Groningen 25 jan. 1918 - † Leiden 22 jan. 1922


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIh    Jakobus Adrianus Driessen

           geb. Leiden 26 nov. 1886 - † na 1920 ws. Culemborg - chef -

           tr. Culemborg 1 juli 1920 met Helena Anna Maria Korfage -

           geb. ca. 1889 ws. Kloosterburen - † Culemborg 3 juni 1926 -

           dr. van Johannes Vincentius Korfage en Gesiena Maria Beekman


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIi     Johannes Joseph Driessen

           geb. Leiden 16 dec. 1893 - † na 1922 ws. Leiden (1969?) - beeldhouwer -

           tr. Leiden 23 juni 1920 met Anna Catharina van Dijk -

           geb. Haarlem 15 apr. 1895 - † na 1922 ws. Leiden -

           dr. van Johannes van Dijk en Pieternella Huibrechtse


Uit dit huwelijk:


1)    Wilhelmus Driessen - geb Leiden 26 jan. 1922


2)    Petronella Johanna Driessen - geb Leiden 8 sept. 1923


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIj     Herman Joseph Driessen

           geb. Venlo - † ??? -

           tr. Maasbree 8 mei 1914 met Wilhelmina Hubertina Timmermans -

           geb. Blerick - † ??? -

           dr. van Lambertus Timmermans en Sibilla Hubertina Linssen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIk    Franciscus Hubertus Driessen

           geb. Venlo - † ??? -

           tr. Meerssen 12 mei 1915 met Juliette Adrienne Marie Faschamps -

           geb. Neufchateau (F) - † ??? -

           dr. van Jean Gregoire Joseph Faschamps en Marie Jeanne Alphonsine Moreau


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIL    Gerard Hubert Leonard Driessen

           geb. 1874 Venlo - † Utrecht 28 aug. 1935 -

           tr. Amby 7 apr. 1902 met Aldegonda Maria Petronella Peeters -

           geb. Venlo - † na 1934 ws. Weert -

           dr. van Hendrik Peeters en Hendrina Hubertina Faessen


Uit dit huwelijk:


1)    Pierre Hendrik Gerard Driessen - geb Amby 10 nov. 1902


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIm    Guillaume Jacques Driessen

           geb. Venlo - † ??? -

           tr. Venlo 19 aug. 1912 met Elisabeth Apollonia Hubertina Beckers -

           geb. Venlo - † ??? -

           dr. van Louis Willem Hubert Beckers en Catharina Helena Kuster


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIn    Joseph Peter Gerard Driessen

           geb. Venlo 8 apr. 1892 - † ??? -

           tr. Heerlen 11 mei 1921 met Maria Hendrika Antonia Vanwersch -

           geb. Heerlen 16 mrt. 1896 - † ??? -

           dr. van Hubert Pieter August Vanwersch en Maria Gerarda Hubertina van de Werff


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIo    Mathijs Cornelis Driessen

           geb. Venlo - † ??? -

           tr. 1e Venlo 1 mei 1916 met Catharina Hubertina Titulaer -

           geb. ca. 1889 ws. Venlo - † Blerick 20 apr. 1917 -

           dr. van Jan Antoon Willem Titulaer en Johanna Dorothea Hubertina op de Laak

           tr. 2e Venlo 4 juli 1921 met Johanna Hendriks -

           geb. Tegelen 27 aug. 1890 - † ??? -

           dr. van Hubertus Hendriks en Catharina Hovens


Uit 1e huwelijk:


1)    NN Driessen - geb/† Blerick 19 apr. 1917


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIp    Peter Hubert Driessen

           geb. Venlo - † ??? -

           tr. Venlo 12 apr. 1920 met Anna Maria Sibilla Gramme -

           geb. Venlo - † ??? -

           dr. van Hubert Gramme en Anna Mechtildis Hubertina Geraedts


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIq    Martinus Henricus Joannes Driessen

           geb. Baarlo-Maasbree 17 febr. 1890 - † ??? -

           tr. Vaals 28 nov. 1918 met Anna Catharina Hartmans -

           geb. Vaals - † ??? -

           dr. van Jan Arnold Hartmans en Anna Maria Frijns


Uit dit huwelijk:


1)    Jozef Peter Gerardus Driessen - geb ca. 1924 ws. Vaals - † Heerlen 11 okt. 1925


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIr     Peter Johannes Driessen

           geb. Baarlo-Maasbree - † ??? -

           tr. Tegelen 13 juni 1921 met Maria Catharina Holthuijsen -

           geb. Tegelen 26 okt. 1896 - † ??? -

           dr. van Peter Hendrikus Hubertus Holthuijsen en Petronella Joosten


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIs    Herman Willem Driessen

           geb. Tegelen 25 sept. 1886 - † Beesel 26 dec. 1955 -

           tr. 1e Tegelen 30 sept. 1912 met Anna Maria Jacobs -

           geb. Tegelen 1 nov. 1889 - † Tegelen 16 nov. 1916 -

           dr. van Jacobus Jacobs en Agnes Neelen

           tr. 2e Broekhuizen 19 mei 1919 met Maria Christina Bettinger -

           geb. Broekhuizen 25 mei 1890 - † 28-9-1972 waar? -

           dr. van Lambertus Bettinger en Maria Jacobs


Uit 1e huwelijk:


1)    Agnes Driessen - geb Tegelen 13 nov. 1913


2)    Jacobus Driessen - geb Tegelen 3 febr. 1915


3)    Hendrikus Driessen - geb Tegelen 10 nov. 1916


Uit 2e huwelijk:


4)    Anna Maria Margaretha Driessen - geb Tegelen 28 febr. 1920 - † Ubach over Worms 16 juli 1976 -

        tr. ??? met Jozef Paul Hubert Severens - geb. ??? - † na 16-7-1976 - zn. van ???

        hieruit: ???


5)    Wilhelmus Lambertus Driessen - geb Tegelen 19 apr. 1921 - † Tegelen 15 febr. 1922


6)    Maria Driessen - geb 21 mrt. 1922 waar?


7)    Gerard Driessen - geb 22 aug. 1923 waar?


8)    Lambert Driessen - geb 30 juli 1924 waar?


9)    Gertrudis Driessen - geb 10 apr. 1926 waar?


10)   Josephina Driessen - geb 9 mrt. 1927 waar?


11)   NN Driessen - geb/† Beesel 17 apr. 1931


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIt    Wilhelmus Mathis Driessen

           geb. Tegelen 14 jan. 1890 - † Tegelen 15 dec. 1961 -

           tr. Tegelen 21 juli 1919 met Hubertina Wilhelmina Driessen -

           geb. Tegelen 7 mei 1891 - † Tegelen 22 nov. 1982 -

           dr. van Joachim Driessen en Sebilla Gerits


Uit dit huwelijk:


1)    Hendrik Joachim Willem Driessen - volgt XIVe


2)    Gertruda Sybilla Hubertina Driessen - geb Asten 26 aug. 1921 -

       tr. 12-10-1948 waar? met ws. Hay Winters - geb. Aken (D) 17 mrt. 1918 -

       † Kessel 25 juli 1997 - zn. van ???

       hieruit: ???


3)    Sybilla Margaretha Johanna Driessen - geb Asten 26 jan. 1923 -

       tr. 6-10-1953 waar? met ws. Jos Kaldenhoven - geb. Blerick 7 nov. 1922 -

       † Venlo 13 juli 1987 - zn. van ???

       hieruit: ???


4)    Maria Gerardina Hubertina Driessen - geb Asten 24 okt. 1924 - † Asten 5 nov. 1924


5)    Joachim Herman Willem Driessen - volgt XIVf


6)    Johanna Sybilla Antoinetta Theresia Driessen - geb Asten 29 dec. 1927 -

       tr. ca. 1954 Mississauga? (Canada) met ws. Jacques Kroeg - geb. Maastricht 4 juli 1926 -

       † Mississauga (Canada) 29 juli 1987 - zn. van ???

       hieruit: ???


7)    Gerard Willem Hubert Johan Driessen - volgt XIVg


8)    Willem Hendrik Christiaan Louis Driessen - volgt XIVh


9)    Josephina Hubertina Margaretha Johanna Driessen - geb Ginneken 19 febr. 1935 -

       † Tegelen 27 sept. 1946


10)   Hubertina Gertruda Theodora Gerarda Driessen - geb Ginneken 10 jan. 1937 -

       tr. 27-12-1962 waar? met ws. Jacques Thielen - geb. Venray 10 mei 1934 - zn. van ???

       hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIu    Gerardus Hermanus Hubertus Driessen

           geb. Tegelen 11 sept. 1892 - † Nuth 9 juli 1942 -

           tr. ??? met ws. Maria Elisabeth Josephina Hermans -

           geb. ??? - † ??? - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1)    Sijbilla Josephina Maria Gerarda Driessen - geb ca. 1933 - † Nuth 27 apr. 1933


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIv    Gerard Hubertus Driessen

           geb. Tegelen 27 febr. 1895 - † Tilburg 19 nov. 1970 -

           tr. Sevenum 24 jan. 1921 met Maria Wilhelmina Cecilia Lenssen -

           geb. Sevenum - † ??? - dr. van Jan Lenssen en Louisa Bohnen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIw    Johannes Theodorus Driessen

            geb. Tegelen 16 jan. 1883 - † Tegelen 8 juli 1954 -

            tr. Tegelen 21 apr. 1913 met Maria Lucia Theresia Hubertina Olders - geb. Tegelen 20 juli 1874 - † Tegelen 25 augustus 1954 -

            dr. van Peter Rienold Olders en Anna Agatha Hubertina Nijssen


Uit dit huwelijk:

 

1)     Stephanus Reinold Joseph Johannes Driessen - volgt XIVi

 

2)     Reinold Michiel Willem Hubertus Driessen - volgt XIVj

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIx    Johannes Driessen

           geb. Tegelen 3 okt. 1879 - † ??? -

           tr. Tegelen 14 apr. 1902 met Francisca Sophia Muller -

           geb. Tegelen 1 apr. 1882 - † ??? -

           dr. van Folkert Muller en Ida Wilhelmina Hamakers


Uit dit huwelijk:


1)    Johannes Mathias Driessen - geb Tegelen 8 dec. 1902 - † Tegelen 14 mrt. 1903


2)    NN (een jongetje) Driessen - geb/† Tegelen 12 sept. 1906


3)    Hubert Driessen - geb Tegelen 12 sept. 1906 - † Tegelen 14 sept. 1906


4)    Jacobus Johannes Driessen - geb ca. 1909 - † Tegelen 24 nov. 1914


5)    Josephus Hubertus Driessen - geb ca. 1913 - † Tegelen 24 nov. 1914


6)    Caspar Driessen - geb ca. 1917 - † Tegelen 23 sept. 1918


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIy    Michiel Driessen

           geb. Tegelen 10 dec. 1881 - † ??? -

           tr. Tegelen 10 okt. 1904 met Gertrudis Faassen -

           geb. Tegelen 25 juli 1885 - † ??? -

           dr. van Hendrik Faassen en Johanna Maria van Diepen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIz    Hubert Driessen

           geb. Tegelen 19 jan. 1884 - † ??? -

           tr. Venlo 21 nov. 1910 met Catharina Elisabeth van Dijck -

           geb. Tegelen 23 sept. 1883 - † ??? -

           dr. van Everard Hubert van Dijck en Catharina Eva Kuijpers


Uit dit huwelijk:


1)    NN (een meisje) Driessen - geb/† Tegelen 28 apr. 1920


2)    Louisa Johanna Catharina Driessen - geb ca. 1924 - † Tegelen 11 jan. 1933


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIaa   Peter Hendrik Driessen

            geb. Tegelen - † ??? -

            tr. Venlo 18 mei 1914 met Johanna Petronella Carlier - geb. ca. 1896 ws. Venlo - † Venlo 28 sept. 1914 -

            dr. van Johan Carlier en Helena Haan


Uit dit huwelijk:


1)    Johannes Driessen - geb/† Tegelen 28 sept. 1914


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIab  Jacob Driessen

           geb. Tegelen 23 apr. 1888 - † ??? -

           tr. Beesel 2 juli 1920 met Maria Joanna Peulen - geb. Beesel 20 juli 1893 - † ??? - dr. van Michiel Peulen en Maria Wolters


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIac  Christiaan Driessen

           geb. Tegelen 9 juni 1881 - † Tegelen 11 nov. 1962 -

           direkteur van ijzergieterij Driessen & Billekens N.V. te Tegelen -

           tr. Tegelen 9 sept. 1912 met Helena Catharina Peters -

           geb. Tegelen 28 dec. 1886 - † Tegelen 9 juni 1920 -

           dr. van Hendrik Hubert Peters en Petronella Driessen


Uit dit huwelijk:

 

1)    Petronella Sibilla Hubertina Driessen - geb. Tegelen 30 juli 1913 - † Venlo 5 mrt. 2007 -

       tr. ??? met Hendrikus Janssen - geb. Venlo 1 okt. 1909 - † Venlo 11 febr. 1979 - zn. van ???

       hieruit:

       1) Arnout Janssen - geb. Baarlo 

 

2)    Sibilla Hubertina Petronella Driessen - geb. Tegelen 15 sept. 1917 - † Tegelen 13 mrt. 1992 -

       tr. Tegelen 12 okt. 1945 met Herman Hubert Cremers - geb. Tegelen 8 mei 1912 - † Tegelen 16 nov. 1981

        hieruit: ???  

 

3)    Joachim Gerardus Hubertus Driessen - geb. Tegelen 27 mei 1920 - † Steijl (Tegelen) 14 sept. 1994 -

       tr. Tegelen 10 mei 1949 met Maria Sibilla Hendrika van Gerven - geb. Steijl 7 aug. 1921 - † ???

       hieruit: ??? 

 

4)    Hubertus Hendrikus Jacobus Driessen - geb. Tegelen 19 apr. 1924 - direkteur Driessen & Billekens -

        † Beesel 31 jan. 2001 - tr. ??? met Theresia Catharina Adriana Brooijmans - geb. Breda 18 juli 1925 -

       † Beesel 23 jan. 2010

        hieruit: ???   

 

5)    Hubertina Wilhelmina Theresia Driessen - geb. Tegelen 12 juni 1926 - † ??? - tr. Tegelen 30 juni 1951 met

       Cornelis Wilhelmus Maria Colen - geb. Beek en Donk 21 jan. 1923 - † Helmond 24 juli 1982

       hieruit: ???  


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIad  Gerardus Jacobus Driessen

           geb. Tegelen 26 febr. 1883 - † Tegelen 6 mei 1959 [bp] -

           tr. Tegelen 15 mei 1922 met Wilhelmina Hekkens -

           geb. Tegelen 20 apr. 1884  - † Horst 23 sept. 1968 -

           dr. van Hendrik Hekkens en Elisabeth Boskes


Uit dit huwelijk:

 

1)    Joachim Hendrikus Driessen - geb. Tegelen 19 febr. 1925


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIae  Antoon Driessen

           geb. Tegelen 20 okt. 1887 - † Tegelen 2 mrt. 1973 [bp] -

           tr. Tegelen 25 apr. 1921 met Maria Hubertina Derix -

           geb. Kessel 11 mrt. 1889 - † Strijbeek 18 dec. 1968 -

           dr. van Godefridus Derix en Maria Catharina Giesbertz


Uit dit huwelijk:

 

1)    Joachim Godfried Hermannus Driessen - geb. Tegelen 16 apr. 1923 - † Tegelen 3 dec. 1944

 

2)    Sibilla Gertruda Driessen - geb. Tegelen 17 mei 1924 - † Heerlen 25 apr. 2004 -

       tr. ??? met Jacobus Bettinger - geb. ca. 1924 Heerlen

       hieruit: ??? 

 

3)    Godfried Gerard Driessen - geb. Tegelen 27 mei 1927 - † Tegelen 4 aug. 1962

 

4)    Hendrik Jacobus Driessen - geb. Tegelen 28 juni 1928

 

5)    Hubertina Gerarda Maria Driessen - geb. Tegelen 1 mei 1930 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIaf   Hubertus Johannes Driessen

           geb. Tegelen 2 apr. 1895 - † Venlo 12 mrt. 1993 - tr. Tegelen 1 sept. 1923 met

           Hendrina Faessen - geb. Tegelen 4 okt. 1895 - † Tegelen 6 sept. 1981 -

           dr. van Godefridus Faessen en Anna Maria Steeghs


Uit dit huwelijk:


1)    Maria Sibilla Hendrina Driessen - geb Tegelen 18 aug. 1924 - tr. Tegelen 5 aug. 1953 met Petrus

       Benders - geb. Hout-Blerick 7 dec. 1920 - † Tegelen 21 dec. 2001 - zn. van ???

       hieruit: ???


2)    Godfried Willem Joachim Driessen - volgt XIVk


3)    Joachim Christianus Hubertus Driessen - volgt XIVL


4)    Gerardus Mathias Hubertus Driessen - geb Tegelen 28 mei 1930 - † Tegelen 5 aug. 1930


5)    Sibilla Ida Gerarda Driessen - geb Tegelen 4 okt. 1931 - tr. Venlo 26 jan. 1966 met Gerardus

       Breuers - geb. ws. Venlo - zn. van Gerardus Breuers en To Jacobs

       hieruit: ???


6)    Bieny Driessen - geb Tegelen 5 sept. 1933 - † Tegelen 3 febr. 1951


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIag  Johannes Bartholomeus Driessen

           geb. Tegelen 20 okt. 1896 - † Tegelen 3 okt. 1950 -

           tr. ??? met Francisca Leonora Maria Linssen -

           geb. Tegelen 29 sept. 1901 - † Tegelen 4 jan. 1993 -

           dr. van Peter Hubertus Linssen en Maria Anna Hendrika Driessen


Uit dit huwelijk:


1)    pater Joannes Driessen - geb ??? - priesterwijding zondag 12 juli 1960 in kerk van H. Jacobus te 's-Hertogenbosch, door mgr. Bekkers -

         1e heilige mis zondag 3 juli 1960 in RK kerk van Tegelen - was meer dan 40 jaar werkzaam bij de Zoeloes in Zuid-Afrika.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIah  Hendricus Lodewijk Driessen

           geb. Tegelen 17 jan. 1899 - † Helden-Panningen 18 jan. 1994 -

           tr. ??? met Maria Gertrudis Johanna Geelen -

           geb. Neer 11 juni 1903 - † Venlo 21 mei 1980 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1)    NN Driessen - geb/† Tegelen 29 dec. 1933


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIai   Christiaan Driessen

           geb. Tegelen 8 sept. 1890 - † ??? -

           tr. Maasbree 2 aug. 1917 met Maria Petronella Engelina Geurts -

           geb. Blerick - † ??? -

           dr. van Joannes Geurts en Anna Catharina Hubertina Bouts


Uit dit huwelijk:


1)    Wilhelmus Jacobus Gerardus Driessen - geb ca. 1926 - † Venlo 6 mrt. 1929


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIaj   Joachim Johannes Driessen

           geb. Tegelen 1 apr. 1893 - † ??? -

           tr. Tegelen 23 okt. 1922 met Gertrudis Angelina Nooten -

           geb. Tegelen 15 juni 1896 - † ??? -

           dr. van Theodoor Nooten en Margaretha Petronella Cremers


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIak   Leonardus  Joachim Driessen

            geb. Tegelen 21 mei 1906 - † Tegelen 11 nov. 1976 -

            tr. Tegelen 19 nov. 1947 met Margaretha Johanna Maria Segers - geb. Baarlo 28 mrt. 1922 -

            † Venlo 10 mrt. 2010 - dr. van Gerardus Segers en Gertrudis Hubertina Corstjens


Uit dit huwelijk:


1)    Antonius Christiaan Gertrudis Driessen - geb. Tegelen 29 aug. 1948


2)    Gerardus Jacobus Maria Driessen - volgt XIVm


3)    Gertruda Catharina Andrea Driessen - geb. Tegelen 14 apr. 1953


4)    Christiaan Albert Marie Driessen - volgt XIVn


5)    Maria Jacquelina Margaretha Driessen - geb. Tegelen 2 dec. 1959


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIal   Christianus Jacobus Driessen

           geb. Tegelen 22 apr. 1908 - † Venlo 29 aug. 1993 -

           tr. Tegelen 21 dec. 1943 met Maria van Wegberg -

           geb. 7-2-1914 ws. Echt? - † 22-4-2001 waar? -

           dr. van Henricus Hubertus van Wegberg en Petronella Hubertina Maria Cillekens


Uit dit huwelijk:


1)    Maria Catharina Leonarda Driessen - geb Tegelen 30 apr. 1949 -

         tr. Tegelen 15 aug. 1969 met Antonius van den Heuvel - geb. 16-12-1948 waar? - zn. van ???

         hieruit: ???


2)    Catharina Hendrika Josephina Driessen - geb Tegelen 6 mrt. 1952 -

         tr. Maasbree 21 apr. 1995 met ws. J. Bastiaans - geb. 10-3-1948 waar? - zn. van ???

         hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVa   Cornelis Gerard Jean Driessen

           geb. Den Haag 8 nov. 1923 - † Leiderdorp mrt. 2003 -

           tr. ??? met ws. Helena Everdina Maria de Groot -

           geb. Rotterdam 24 dec. 1921 - † Leidschendam 11 apr. 2001 -

           dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1)    Andre Gerard Cornelis Driessen - volgt XVa


2)    Lenie Driessen - geb Den Haag 14 juli 1948 - tr. ??? met Manfred Elfner

         hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVb   Hendrikus Wilhelmus Driessen

           geb. Zandvoort 27 okt. 1904 - † Haarlem 23 febr. 1980 -

           had een woninginrichting winkel te Haarlem in de Gierstraat 63 -

           tr. Haarlem 9 jan. 1935 met Aaltje Henderika Louisa Sietzema -

           geb. Winschoten 15 mrt. 1906 -

           dr. van Bonne Sietzema en Henderika Louisa Louwes


Uit dit huwelijk:


1)    Hendrik Lodewijk Driessen - volgt XVb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVc  Wilhelmus Hendricus Driessen

           geb. Zandvoort 8 nov. 1906 - † Amsterdam 8 okt. 1976 -

           tr. Zandvoort 8 febr. 1934 met Engelina van den Berg - geb. Bergambacht 1 sept. 1908 - † Ameide 20 aug. 2001 -

           dr. van Dirk Jacobus van den Berg en Annigje Romijn


Uit dit huwelijk:


1)    Wilhelmus Dirk Johannes Driessen - volgt XVc


2)    Petronella Annette Engelina Driessen - geb. Zandvoort 26 jan. 1937 -

         tr. ??? met Antoon Hendrik Molenaar - geb. Amsterdam 6 dec. 1931 - zn. van Willebrordus Molenaar en Christina Maria Meijer

         hieruit: ???


3)    Diederik Pieter Driessen - volgt XVd


4)    Engelina Leentje Driessen - geb. Amsterdam 19 jan. 1944 - † Amsterdam 26 mei 1944


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVd   Petrus Marie Driessen

           geb. Zandvoort 18 mrt. 1908 - † Den Haag 6 mei 1981 -

           timmerman en bouwkundig opzichter -

           tr. Amsterdam 4 mrt. 1948 met Johanna Aletta de Jeu -

           geb. Rotterdam 26 dec. 1919 - † Rijswijk 12 dec. 1968 -

           dr. van Reinhard de Jeu en Dirkje Aletta Keijzer


Uit dit huwelijk:


1)    Pieter Johannes Cornelis Driessen - geb Amsterdam 19 aug. 1949 - † Amsterdam 29 nov. 1949


2)    Johanna Petronella Driessen - geb Amsterdam 29 sept. 1950 -

         tr. Rijswijk 21 juni 1972 met Peter Gerardus Roos - geb. Voorburg 12 febr. 1947 - zn. van Gerardus Roos en Helena Johanna Molier

         hieruit:

         1) Eric Roos - geb. Rijswijk 21 juni 1976 - tr. Olga Aviles Paralles


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVe   Hendrik Joachim Willem Driessen

           geb. Strijbeek 28 juli 1920 - † Amstelveen 5 mei 1977 -

           tr. 12-5-1948 waar? met Liesbeth Konings -

           geb. Roermond 18 jan. 1926 - † Amstelveen 8 nov. 1987 -

           dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1)    Inge Driessen - geb Jakarta (Indonesie) 28 juli 1954 -

         tr. 26-6-1974 waar? met Henk Bookelman - geb. Amsterdam 27 apr. 1949 - zn. van ???

         hieruit: ???


2)    Marion Driessen - geb Amstelveen 16 dec. 1959 -

         tr. 14-9-1993 waar? met Rob de Heer - geb. Amsterdam 15 febr. 1960 - zn. van ???

         hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVf    Joachim Herman Willem Driessen

           geb. Asten 25 febr. 1926 - † Vlissingen 24 mrt. 1993 -

           tr. ??? met ws. Nenne Drop - geb. 3-12-1929 waar? - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1)    Jeroen Driessen - geb 3-4-1958 waar?


2)    Michiel Driessen - geb 13-8-1959 waar?


3)    Maarten Driessen - geb 9-4-1962 waar?


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVg   Gerard Willem Hubert Johan Driessen

           geb. Asten 31 okt. 1929 -

           tr. 24-2-1960 Rotterdam? met Tonny de Beer - geb. 7-7-1927 waar? - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1)    Ger Driessen - volgt XVe


2)    Trudy Driessen - geb Adelaide (Australie) 8 apr. 1964 -

         tr. ca. 1996? waar? met Paul Minett - geb. 16-6-1961 waar? - zn. van ???

         hieruit: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVh   Willem Hendrik Christiaan Louis Driessen

           geb. Asten 17 okt. 1931 - † 2007 -

           tr. 1e Venlo? 10-2-1960 met Miets Roefs - geb. ??? - dr. van ???

           tr. 2e 17-10-1978 waar? met Annie Schneider -

           geb. Schinveld 21 febr. 1936  - dr. van ???


Uit 1e huwelijk:


1)    Wim Driessen - geb Venlo 3 jan. 1961


2)    Myriam Driessen - geb Venlo 11 mei 1962 -

         tr. 1998 Hilversum? waar? met Joost van Loon - geb. 20-5-1960 waar? - zn. van ???

         hieruit: ???


3)    Jeroen Driessen - volgt XVf 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVi   Stephanus Reinold Joseph Johannes Driessen

          geb. Tegelen 15 mrt. 1914 - † Tegelen 28 nov. 1980 -

          tr. Belfeld 7 mei 1946 met Antonetta Maria Linssen - geb. Belfeld 17 okt. 1916 - † Reuver 13 aug. 2010 [verzorgingstehuis] -

          dr. van Godefridus Linssen en Anna Steegh

          

Uit dit huwelijk

 

1)     Theodorus Johannes Maria Driessen - volgt XVg

 

2)     Godefridus Hyacinthus Maria Driessen - volgt XVh

 

3)     Johanna Gerarda Hyacintha Maria Driessen

          geb. Tegelen 25 juli 1951 - tr. Tegelen 17 nov. 1978 met Willem Herman Marie Storms - geb. Beesel 22 aug. 1950

          hieruit:

          1) Catharina Marie Antoinette Storms - geb. Roermond 20 mei 1989

 

4)     Peter Reinold Hyacinthus Maria Driessen - volgt XVi

 

5)     Maria Johanna Hyacintha Driessen

          geb. Tegelen 16 febr. 1955 - tr. Tegelen 8 juli 1977 met Hendrikus Christiaan Maria Hermans - geb. Blerick 18-04-1952

          hieruit:

          1) Anne Marie Hermans - geb. Middelburg 26 nov. 1980

          2) Hendrik Pieter Hermans - geb. Middelburg 23 sept. 1982

          3) Emma Stefanie Hermans - Middelburg 3 mei 1984

 

6)     Lucie Andrea Hyacintha Maria Driessen

          geb. Tegelen 17-08-1956 - tr. Rosmalen 17 juni 1988 met Marcellus Hendrikus Maria Aarts - geb. Valkenswaard 11 sept. 1956

          hieruit:

          1) Simon Reinold Frans Aarts - geb. Nijmegen 29 nov. 1988

          2) Merel Maria Hyacintha Aarts - geb. Nijmegen 5 nov. 1990

          3) Hugo Marc Aarts - geb. Nijmegen 19 nov. 1994 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVj   Reinold Michiel Willem Hubertus Driessen

          geb. Tegelen 12 aug. 1915 - † Tegelen 23 dec. 1969 -

          tr. Belfeld 22 okt. 1946 met Lucia Gielen - geb. Belfeld 3 aug. 1916 - † Horst 12 mei 2008 [verzorgingstehuis] - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1)     Maria Barbara Christina Hubertina Driessen - geb. Belfeld 16 dec. 1947

 

2)     Christiaan Joannes Petrus Theodorus Driessen - geb. Belfeld 16 sept. 1954 - † Venlo 7 mei 2001 [bp] e.v. Wilma Gubbels       

 

3)     Theodorus Stephanus Hubertus Driessen - geb. Tegelen 27 jan. 1957


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVk    Godfried Willem Joachim Driessen Driessen

            geb. Tegelen 1 juni 1927 - † Venlo 2 juni 2013 -

            tr. Tegelen 6 sept. 1950 met Elisabeth Johanna Maria van de Gender - geb. Eindhoven  10 mrt. 1923 - † Tegelen 30 jan. 2002 -

            dr. van Johannes van de Gender en Dimphina Helena Maria Louwers


Uit dit huwelijk:


1)    Hubertus Godefridus Josephina Bernardus Driessen - volgt XVj


2)    Dimphina Godefrida Hendrina Driessen - geb Tegelen-Steijl 3 febr. 1954 -

       tr. Tegelen 7 mei 1976 met Joseph Theresia Peter Boon - geb. Reuver 15 nov. 1952 -

       zn. van Petrus Joseph Boon en Maria Hendrika Anna Jacoba Buckinx

       hieruit:

       1) Rolandus Joseph Hubertus Maria Boon - geb Tegelen 8 mrt. 1979

       2) Erik Theodorus Maria Boon - geb Reuver 30 apr. 1983


3)    Diana Hendrina Joachim Driessen - geb Tegelen 3 juni 1958 -

       tr. 1e 1977 Tegelen? (gesch.) met Ruud Moerkens - geb. Rotterdam? - zn. van ???

       tr. 2e 1979 Sittard? (gesch. 1998) met Hubertus Zegels - geb. Sittard? - zn. van ???

       tr. 3e Tegelen 23 juli 1999 (gesch.) met Hendricus Martinus Jacobus Thomassen -

       geb. Tegelen 25 juni 1948 - zn. van ???

       hieruit:  ???


4)    Maria Joachim Elisabeth Driessen - geb Tegelen 9 dec. 1960 - tr. Tegelen 14 mei 1982

       met Theodorus Catherina Sijbers - geb. Reuver 24 aug. 1954 -

       zn. van Josephus Johannes Sijbers en Mien Schoolmeesters

       hieruit:  ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVL    Joachim Christianus Hubertus Driessen

             geb. Tegelen 18 sept. 1928 -

             tr. Dongen 12 nov. 1956 met Lamberta Francina Johanna Raaijmakers - geb. Dongen 11 apr. 1928 - dr. van ???


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVm   Gerardus Jacobus Maria Driessen

             geb. Tegelen 14 jan. 1950 -

             tr. Venlo 25 nov. 1976 met Cecilia Meelkop - geb. Venlo 29 okt. 1949 - dr. van Willy Meelkop en Carla van Dijck


Uit dit huwelijk:


1)    Cissy Driessen - geb. Tegelen 22 okt. 1978


2)    Jeanneke Driessen - geb. Tegelen 25 juli 1980


3)    Chris Driessen - geb. Tegelen 15 aug. 1984


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVn   Christiaan Albert Marie Driessen

            geb. Tegelen 25 febr. 1955 -

            tr. Beesel 18 dec. 1980 met Dorothea Wilhelmina Maria Josepha Rutten - geb. Beesel 15 mrt. 1959 - dr. van Andreas Petrus Arnoldus

            Rutten en Maria Petronella Mooren


Uit dit huwelijk:


1)    Bob Leonard Andreas Driessen - geb. Venlo 26 febr. 1990


2)    Maud Maria Margaretha Driessen - geb. Venlo 23 juni 1992


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVa    Andre Gerard Cornelis Driessen

            geb. Den Haag 14 mei 1947 -

            tr. ??? met ws. Joyce Ellen van Ommen - geb. Soerabaja (Indonesie) 26 nov. 1947 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1)    Alice Patricia Maureen Driessen - geb 14-6-1970 waar?


2)    Erwin Driessen - geb 17-1-1972 waar?


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVb    Hendrik Lodewijk Driessen

            geb. Haarlem 10 mrt. 1945 -

            tr. Haarlem 14 nov. 1969 met Anna Liesje Jongbloed - geb. Haarlem 24 febr. 1948 - dr. van Gerardus Jongbloed en Bartha Mars


Uit dit huwelijk:


1)    Jeroen Driessen - geb Haarlem 28 mrt. 1971


2)    Peter Driessen - geb Haarlem 17 juni 1974


3)    Evert Driessen - geb Haarlem 10 jan. 1976


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVc    Wilhelmus Dirk Johannes Driessen

            geb. Zandvoort 7 okt. 1934 - dienstplichtig wachtmeester bij de 134e afdeling artillerie koninklijke landmacht - later financial controller bij

            ESA - † Leiderdorp [ziekenhuis] 14 aug. 2018 [longontsteking] -

            tr. 1e Fremantle (Australie) 4 april 1956 met Cornelia van den Brink - geb. Renkum 27 febr. 1934 - dr. van Albert Willem Nicolaas van den

            Brink en Hendrika Kunera Danen

            tr. 2e Bodegraven 16 juli 1969 met Maria Christina Wilhelmina Droog - geb. ca. 1948 Boskoop? - dr. van Cornelis Droog en Margaretha Maria Stigter


Uit 1e huwelijk:1)    d. Andreas Wilhelmus Diederick Driessen op ten Bulten

          dubbele naam toegekend door de regering en wapen - oprichter van o.a. GenBronnen 

           wapen Driessen op ten Bulten2)    Rita Carmen Driessen -

         tr. plaats/wanneer? [echtsch. 16-9-2014] met Eddie van de Brink - geb. plaats? - zn. van ???

         hieruit:

         1) Michael van den Brink - geb. plaats? 17 mrt. 1989

         2) Nicole van den Brink - geb. plaats? 21 aug. 1991

 

3 en 4) ...

 

Uit 2e huwelijk:


5)    William Richard Driessen - volgt XVIa


6)    Dianne Esther Driessen - geb Bodegraven 7 mrt 1972 -

         tr. Medemblik 21 mrt. 2003 met Martijn Dekker - geb. Amstelveen 19 mei 1972 - zn. van A.J.M. Dekker en C.M. Campagne

         hieruit:

         1) Roxanne Elise Dekker - geb. Leiden 8 mei 2005

         2) Valerie Carmen Dekker - geb. Leiden 11 febr. 2009


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVd    Diederik Pieter Driessen

            geb. Amsterdam 16 dec. 1941 - † Bergambacht 31 mrt. 1988 -

            tr. Rotterdam 28 aug. 1978 met Maartje Bruinstroop - geb. Rotterdam 13 mrt. 1953 - dr. van Gabriel Bruinstroop en Johanna

            Hendrika van der Wal


Uit dit huwelijk:


1)    Richard Driessen


2)    Rebecca Lea Driessen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVe    Ger Driessen

            geb. Rotterdam 6 mrt. 1961 -

            tr. ??? met Tanya Manouska? - geb. 29-5-1961 waar? - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1)    Natasha Driessen - geb plaats? 3-11-1993


2)    Amanda Driessen - geb 23-5-1995?


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVf     Jeroen Driessen

            geb. Tegelen 4 febr. 1967 -

            tr. 21-7-1989 waar? met Marlou Beurskens - geb. Venlo 11 febr. 1966 - dr. ???


Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVg     Theodorus Johannes Maria Driessen

            geb. Tegelen 21 juni 1948 -

            tr. Tegelen 9 juni 1978 met Catharina Francisca Gerards - geb. Tegelen 7 aug. 1953 - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1)     Roel Francisca Johannes Driessen - geb. Tegelen 27 sept. 1979

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVh     Godefridus Hyacinthus Maria Driessen

            geb. Tegelen 24 jan. 1950 -

            tr. Swalmen 13 dec. 1974 met Hubertina Gertruda Sebastian Langenhuizen - geb. Swalmen 6 mei 1953 -

            dr. van Jacobus Langenhuizen en Josephina Hodeelmans

 

Uit dit huwelijk:

 

1)     Marcus Theodorus Gertruda Driessen - geb. Tegelen 20 jan. 1978

 

2)     Eveline Petrus Maria Driessen - geb. Tegelen 23 sept. 1979 - woont samen met Olaf Joseph Selier - geb. Leiderdorp 24-05-1979

          hieruit 2 natuurlijke kinderen:

          1) Lucas Selier - geb. Haarlemmermeer 25 juni 2010

          2) Mats Selier - geb. Haarlemmermeer 22 mei 2014

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVi     Peter Reinold Hyacinthus Maria Driessen

           geb. Tegelen 10 jan. 1953 -

           tr. Maarheeze 18 mrt. 1988 met Johanna Antonia Hubertina van Esch - geb. Maarheze (Gastel) 13-01-1962 - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk: geen kinderen. 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVj    Hubertus Godefridus Josephina Bernardus Driessen

           geb. Eindhoven 20 jan. 1951 -

           tr. Venlo 12 sept. 1974 [echtsch. 2004] met Gertruda Hendrica Anne Maria Hendrikx - geb. Venlo 6 sept. 1953 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:

 

1)    Bernhard Godefridus Petrus Driessen - geb. Venlo 11 febr. 1981


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVIa   William Richard Driessen

            geb. Gouda 2 aug. 1969 -

            tr. Leiden 25 sept. 2009 met Eugenie van Leeuwen - geb. 's-Gravenhage 1 aug. 1970 - dr. van Johannes Wilhelmus Maria van

            Leeuwen en Edit Charlotte Böck


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


[bp] = bidprentje aanwezig in ons Driessen groot-archief XDank aan:

Rita Driessen - Muiderberg

mw. Mila Janssen-Driessen - Weert †

Wim D.J. Driessen †

Pierre Nillesen - Epinal (F)

Chrit Driessen

Marion de Heer-Driessen

Anneke Driessen

Andre G.C. Driessen

Jos Boon - Beesel

Frans Maas - Tegelen

Chrit van Horck - schilder te Tegelen

Rob F. Dresens - Maastricht

Bert Verkooijen - Tegelen (Steyl)

Ger v.d. Beuken - Lottum

Werner Engels - Kaldenkirchen (D)

Rolf Roosen - Krefeld (D)

Jos Verkroost - Tilburg

Wim Achten - Horst

Jaques Stoks

Huub Hermans - Maasbree

Annette Boye - Greve (D)

Jos Dirks - Maastricht

Huub Hermans - Maasbree

Martin Peters - Marktheidenfeld (D)

Manfred Lehnen - Keulen (D)

Jan van Os - uit ?

Fred Driessen - Beek


aanvullingen welkom.