GenBronnen

maas

't Zand / Noord-Zijpe (nh) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


't Zand (NH)/Roermond - 20 en 23 oktober 1910 - brief van J.D.M. Meijer pastoor van van 't Zand/Noord-Zijpe aan bisdom Roermond, brief en dispensatie

van bisschop Josephus Hubertus van Roermond, vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband met huwelijk van:

Joannes Groot en Rikae Kroone.

 Echtpaar Jan Groot oud-parochiaan van 't Zand/Noord-Zijpe en Rika Kroone oud-parochiane van deken van Schagen, zijn in Schagen gehuwd in het

voorjaar. Na huwelijk vertrokken naar Limburg gevestigd in parochie Sevenum. Zij bleken achteraf bloed-verwant te zijn, zodoende werd huwelijk ongeldig,

er was daarvan geen melding van gemaakt en dus ook geen dispensatie. De bisschop schrijft dat 't huwelijk wel geldig zal worden omdat ze te goeder

trouw hebben gehandeld en verzoekt de pastoor van Schagen van deze dispensatie melding te doen bij die betreffende huwelijks inschrijving. 

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 777+778 (foto 2580a+b+c+d)