GenBronnen

maas

Schiedam (zh) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


-


Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:


Venlo – 25 juni 1815 – kopie van een brief L. Vanveulen pastoor van Venlo aan pastoor in Schiedam over Wilhelmus Josephus Mesrachel uit Chokier

[aan de Maas bij Luik] en Hendrina Peters uit Mook, een schippersfamilie die al 5 kinderen hebben [de 5e werd geboren net na de 1e huwelijks afroeping

te Venlo] die wel al burgelijk zijn getrouwd te Venlo, maar nog niet kerkelijk. Omdat zij sinds een maand parochianen van Venlo zijn, zijn de 3 huwelijks

afkondigingen gedaan op een rij zonder een weerwoord, om hun kinderen via hun huwelijk te legitimeren. De bruidegom heeft weinig kennis van de

catechismus maar wilt dit leren. Vanwege hun zaken vertrokken naar Schiedam konden ze de afkondigingen niet afwachten. De pastoor van Venlo vraagt

zijn collega in Schiedam om het verloofde paar aldaar te trouwen.

[de originele brief werd blijkbaar aan het stel meegegeven t.b.v. hun huwelijk en pastoor te Schiedam].

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3567a+b+c+TV)