GenBronnen

maas

Hulst (zld) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Venlo - 29 maart 1721 - brief van fr. Leonardus Jonckers aan kanunnik Dispa "personatario in Sevenum" in kathedraal Roermond die fungeert als

secretaris van bisschop van bisdom Roermond over 2 zaken:

1) Laurentius Everaerts uit Hulst in Zeeuws-Vlaanderen soldaat in garnizoen van Hulst en Maria Melsen uit Gent (B). Ze hebben de pastoor van Hulst

benaderd om te trouwen, die hun vertelde dat het onder soldaten noodzakelijk is dat zij eerst huwelijk afsluiten tegenover de protestantse predikant,

daarna kunnen zij rk trouwen. Echter op die dag moest hij in grote spoed Hulst verlaten en komende in Venlo hebben ze een katholieke broeder

benaderd en hun zei dat hij het niet kan doen zonder afkondigingen, wat echter gevaarlijk was omdat autoriteiten die militair zou bestraffen.

2) Joannes Vlims uit Antwerpen (B) soldaat in garnizoen Hulst en Anna Maria van Stertegem uit Nieuwkerck in diocees Gent (B). Ze hebben hun ver-

loving gesloten tegenover een katholieke priester die hun had opgedragen eerst protestants te trouwen. Joannes had zich niet druk gemaakt over de

onwettigheid van dat afgesloten protestantse huwelijk, maar zijn bruid de zieke Anna Maria wenste rk te trouwen. Echter hun wens werd niet vervuld,

omdat Joannes onverwacht uit Hulst werd verplaatst en komende in Venlo bleek geen wettelijke belemmering te zijn.

Jonckers eerste zorg was om hun huwelijken katholiek in te zegenen en vraagt om dispensatie [van de afkondigingen en verlichting van wat ze hadden

te moeten doorstaan] en toestemming zodat de pastoor van Venlo hun katholiek kan trouwen. Dispensatie kwam op 7 april. Aangezien al dit in gesloten

tijd gebeurde en er tot 21 april geen huwelijk rk werden opgetekend denken wij dat deze 2 huwelijken rk in geheim zijn voltrokken in Venlo.

RHCL Maastricht (10-1721-34 - foto 1026a+b+c+TV)