GenBronnen

maas

Den Haag (zh) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Schinveld - 10 januari 1760 - brief van f: H: Lin: de Berg pastoor in Schinveld aan bisdom Roermond, dat voor ca. 5 maanden geleden is aangekomen

David de Laballë van de gemeente Den Haag in Holland die calvinistisch is geboren en opgevoed oud 20 jaar, met ene Cornelia Jansen katholiek ex

parochie Brunssum aldaar geboren en opgevoed die ca. 2 jaar in Den Haag als meisje heeft gediend. In parochie Brunssum hebben ze als echtgenoten

voorgehouden en verklaard dat ze in Den Haag zijn getrouwd, maar ze willen hun huwelijk katholiek hernieuwen. David hangt reeds aan de katholieke

religie en wilt daarin verder onderwezen worden met toestemming van de pastoor van Brunssum. David is reeds voldoende geinstrueerd en wilt overgaan

tot katholieke geloofsbelijdenis. De pastoor van Schinveld vraagt om toestemming om hem absolutie van heidendom toe te staan. In kader van Davids

bekering heeft hij bekend gemaakt dat gezegd wordt dat huwelijk met Cornelia niet is voltrokken, maar dat wordt niet gezegd in het volk of door pastoor

van Brunssum, nu vreest David dat pastoor van Brunssum hem zou weg sturen en wegens bekentenis van Cornelia hun zou dwingen tot scheiding of

apart omgang tot dag van huwelijk. Ze slapen onder 1 dak omdat mensen idee hebben dat ze getrouwd zijn. De pastoor van Brunssum heeft reeds toe-

stemming gegeven hun te trouwen op de dag van zijn geloofsbelijdenis. Ze vragen via pastoor van Schinveld van bisdom Roermond dispensatie van

de 3 huwelijks afkondigingen. Bisdom Roermond vraagt op 11 januari aantal dingen: 1) bij wie heeft Cornelia Janssen in Den Haag gediend en of dat

bij katholieken was? 2) of David de Laballe nog ouders heeft c.q. toestemming heeft?

RHCL Maastricht (22-1760-23 - foto 5548a+b+c+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Venlo – 21 november 1836 – brief van C. T. Schrijnen pastoor en decaan van Venlo aan bisdom met de vraag om advies omtrent:

Petrus van Nes oud van jaren onwetend over zijn herkomst, niet te weten of hij in Den Haag is geboren en ook niet of hij is gedoopt. Hij is namelijk opgenomen

bij de vondelingen en heeft waarschijnlijk een doopsel ontvangen van een niet katholieke priester. Petrus beweerd nog dat hij een echtgenote heeft gehad,

ze waren getrouwd in Fontaine-aux-Bois [onterecht stelt pastoor dat is wellicht Fontainebleau, maar Fontaine-aux-Bois is een dorp in noorden van Frankrijk

departement van het Noorden]. Zijn vrouw is blijkbaar gedurende de Franse revolutie gevangen afgevoerd en Petrus was dus een hele tijd in Frankrijk.

Nu wil Petrus zo aan het einde van zijn leven het sacrament der stervenden, de pastoor weet niet of hij het zo mag geven gezien zijn twijfelachtige katholieke

herkomst ook ten aanzien van zijn doop. Bisdom Roermond beslist dat het mag gebeuren door een zekere Hezemans in combinatie met biecht en absolutie. 

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3570+TV)