GenBronnen

maas

Dalen (dr) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

-

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Cruchten (D) - 23 oktober 1742 - brief van Reinerus Decker pastoor in Cruchten (D) over voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Schmitz en Maria Merbex uit Dalen in Holland.

Ze kunnen geen verklaring van vrijheid overleggen en er is 1 geimproviseerde afkondiging gedaan, maar de pastoor weigert mee te werken aan on-

tucht/overspel en zo hij stuurt de zaak door aan de bisschop. Die besluit dat ze kunnen voortgaan met het huwelijk met de laatste afkondigingen,

en verklaart dat de pastoor rekening moet houden dat ze uit Holland komen.

RHCL Maastricht (16-1742-102 - foto 4129a/b+TV)