GenBronnen

maas

Bodegraven (zh) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

-

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

plaats ??? - ??? [door RHCL geplaatst bij 1702] - brief door ??? over voordracht tot priesterambt, ter vervanging van Aloysius de Meyer

afkomstig uit Bodegraven, door Georgius Cruijdolt. Georgius wordt ook alle pastorale bevoegdheden verleend zoals biecht afnemen en

kan optreden als missionaris. Bodegraven destijds in Holland, staats gebied. Dat betekent dat bisschoppelijke hierarchie aldaar niet gold

en dus door Rome als missionerings gebied werd gezien. Vandaar dat zulke zaken vanuit het zuiden werd bestuurd en geregeld.

RHCL Maastricht (4-1702-32 - foto 6270+TV)