GenBronnen

maas

Amsterdam (nh) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 18 februari 1678 - dokument door broeder Reginaldus bisschop van bisdom Roermond geschreven door de secretaris Au. Mont aan Joannes

Gerardus Brantz pastoor en kanunnik van kathedrale kerk van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Vossen parochiaan van Roermond en

Agnetis Aetsen van Amsterdam.

RHCL Maastricht (1-1678-65 - foto 4398+TV)

 

Honlo/Baarlo/Roermond/Amsterdam - 24 november 1685, 23, 26 en 28 januari 1686 - brief van Franciscus Ghyselbrecht secretaris uit Honlo aan pastoor

 van Baarlo, dan een brief en schema van Joannes Coulen, pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap, dan een

 brief uit Honlo van Franciscus Ghyselbrecht "secretatis Jesu" aan "baronesse d'Olimart douariere van de Velde dame de Barlo etc", dan een brief van de

secretaris van de bisschop aan Gerard a Laer heer in Honloo en dan tenslotte een uit Amsterdam van Philewensinck pastoor van Amstel, in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus de Laer, heer de Honlo, zoon van Gerart van Laer, Gerart zoon van Wilm van Laer; en

- Anna Margarita de Olymart, vrouwe de Baerlo, getrouwd eertijds met Fredrick van Laer, Fredrick zoon van Jan van Laer, Jan zoon van Henrick van Laer.

Wilm van Laer en Henrick van Laer zijn broers. Zie genealogie van Laer.

RHCL Maastricht (2-1685-25 - foto 2023a t/m j)

 

Roermond - 2 oktober 1759 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Korthoef en Sophia Hansen parochianen van Roermond.

Erbij consent 28-9-1759 uit Amsterdam van moeder van Thomas zijnde Haanna van Sijl.

RHCL Maastricht (21-1759-25 - foto 2922a+b+c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Amsterdam - 30 april 1717 - brief van J. E. de Slabbers missionair aan bisdom Roermond, aangaande Jacobus Richart die bij hem kwam met een

schema [ws. verwantschap] en vraagt of die in gewenste kwaliteit is en hoe die aan de bisdom moet worden geleverd.

RHCL Maastricht (8-1717-4 - foto 6282a/b+TV)

 

ws. Venlo - 29 maart 1719 - briefje van onbekende schrijver blijkbaar over toekomende huwelijk tussen:

Christiaen van Anrae zoon van Joannes Anrae en Maria Susanna Peeters van de Grave.

Gaan in ondertrouw [nh] op 11 juni 1719 te Venlo en trouwen te Amsterdam op 16 juni 1719.

Hij is blijkbaar zoon van Joannes van Anrae en Cornelia van Bergen ged. [rk 't Boompje] te Amsterdam op 17 dec. 1693 en overlijdt te Cuijck op 5 juni

1769. Zij was gedoopt te Venlo op 12 nov. 1699 en blijkbaar overleden en begraven te Amsterdam.

RHCL Maastricht (9-1719-113 - foto 5475)

 

Weert - 28 augustus 1796 - brief van J. Janssens pastoor van Weert [aan bisdom Roermond] waar hij aanhaalt eerder schrijven van 26 augustus, over

Clara Knoups - geboren op de vlucht - woont al 14 jaar in Weert met ene Henricus Smits in huis van de broer van Henricus, waar een meid van die broer

heeft gezegd dat Henricus Smits haar zwanger had gemaakt. Toen tijd van bevalling aanbrak is zij terug gekeerd naar Ool [vanwaar zij afkomstig was]

waar zij een meisje heeft gebaard, die in Herten werd gedoopt met de naam Joanna Maria. Maar toen Henricus hierover werd benaderd werd dat juridisch

verhinderd. Een zus van Clara wonende te Weert heeft pastoor Janssens verklaard op die dag [= 28 augustus] dat Clara nog immer ongetrouwd nu in

Amsterdam woont met die Henricus Smits. Zij vertelt ook dat haar broer Joannes Knoups wonende in Ool wel zou moeten weten in welk huis zij woont,

bij hem is ook de onwettige kind. 

RHCL Maastricht (32-1796-35 - foto 2117a+b+c+d+TV)

 

Venlo – 20 augustus 1828 – brief van vice-pastoor Schrijnen van Venlo aan J.A. Barrett vicarius-generaal in Luik, met eronder zijn antwoord over voorge-

nomen huwelijk tussen:

Carolus Knaps parochiaan van Venlo en

Elisabeth Christina Wydhof geboren in Amsterdam oud circa 39 jaar en Luthers.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3543a+b)