GenBronnen

digitalisering

maas

Huwelijks dispensaties - onbekend welke plaats


Hieronder correspondentie gevonden bij huwelijks-dispensaties bisdom Roermond,

sommige hebben geen datum, geen plaats - zodoende onbekend waar te plaatsen.

Gaarne uw hulp - wanneer en waar getrouwd - bedankt!


plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1682 - 2 brieven waaronder 1 uit Rome vanwege:

Petrus tho Hauters en Gertrudis inden Baent

die blijkbaar "bonafide" zijn getrouwd in Belgie, ze denken dat ze 3e graad zijn aanverwant vandaar aanvraag. [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (1-1682-62 - foto 4400a+b)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1682 - een schema als volgt:

- Joannes Didden, zoon van Matthys, Matthys zoon van Catarina, Catarina dochter van Matthys; en

- Maria Fijen, dochter van Joanna, Joanna dochter van Maria, Maria dochter van Joanna.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (1-1682-42 - foto 6104)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1682 - een 3e/4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Godefridus zoon van Joannes, Joannes zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Bartholomeus aen den Heij; en

- Matthea dochter van Maria, Maria dochter van Bartholomeus, Bartholomeus zoon van Rudolphus, Rudolphus zoon van Bartholomeus aen den Heij.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (1-1682-53 - foto 6105)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1685 - een 4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Alardus Bossin, zoon van Alardus Bosser, Alardus zoon van Anna Soomer, Anna dochter van Trijntje Soomer; en

- Anna Merts, dochter van Lijske Mertz, Lijske dochter van Druijtje Jenne, Druijtje dochter van Jochum Kermaker.

Jochum Kermaker en Trijntje Soomer zijn broer en zus.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (2-1685-18 - foto 6108)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1685 - een 3e/4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Joannes, zoon van Alardus, Alardus zoon van Jacobus; en

- Margareta, dochter van Henricus, Henricus zoon van Catharina, Catharina dochter van Margareta.

Jacobus en Margareta zijn broer en zus.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (2-1685-19 - foto 6109) 

 

plaats ??? - ??? zonder datum en plaats ws. 1685 - brief en schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus ook Dirck ook Derick Go(o)ssens zoon van Gossen Gerits, Gossen zoon van Gerit Dircks, Gerit zoon van Dirck Maumater?; en

- Re(i)mpsick Tu(eni)ssen) dochter van Helena Jacobs, Helena dochter van Alet van Hock, Alet dochter van Dirck Maumater?

In Maastricht geplaatst bij Mill (NB) 1685 - maar plaats en datum niet vermeld. Oplossing via DTB Mill?

RHCL Maastricht (2-1685-65 - foto 3172a+b)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1685 over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (2-1685-20 - foto 6110)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1685 over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (2-1685-56 - foto 6114)

 

plaats ??? - datum ??? - brief van onbekende schrijver aan bisdom Roermond waarin hij vraagt om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Marcellus Coenen en Jacomina Deenen.

Door Maastricht geplaatst bij 1689. Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (2-1689-7 - foto 5283+TV)

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver uit onbekende plaats en zonder datum van volgende echtpaar (3e/4e graad bloed-verwant):

- Petrus van Vlorop, zoon van Severinus van Vlorop; en

- Maria Beuckers, dochter van Petrus Beuckers, Petrus zoon van NN Beuckers en Maria van Vlorop.

Severinus van Vlorop en Maria van Vlorop zijn broer en zus.

Iemand die weet waar Petrus (van Vlorop) en Maria zijn getrouwd en wanneer? (wellicht Herten?)

RHCL Maastricht (3-1690-65 - foto 2252)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1695 over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (3-1695-1 - foto 6125a+b)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1702 over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (4-1702-4 - foto 6128)

 

plaats ??? ws. Viersen (D) - ??? door RHCL geplaatst bij 1703 - 3e/4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Joannes Stappen weduwnaar, zoon van Martinus Stappen en Agatha Dohr, Agatha dochter van Joannes Dohr; en

- Christina Rongs, dochter van Peter Rongs en Catharina Florixs, Catharina dochter van Jan Florixs en Maria Beberichs, Maria dochter van

                       Antonius Dohr ook Beberichs.  

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

Joannes Dohr en Antonius Dohr ook Beberichs zijn broers, zonen van Matthias Dohr.

RHCL Maastricht (4-1703-64 - foto 6130)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1704 - brief van fr. F. Sanguessa over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (4-1704-23 - foto 6131a+b)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1710 - brief van fr. Reijnerus Schoncken over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (6-1710-28 - foto 6136)

 

plaats ??? - ??? zonder datum en plaats - brief en schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Schuttelmans zoon van Agnes, Agnes dochter van Margaretha, Margaretha dochter van Martinus Dahr; en

- Anna Dahr dochter van Joannes, Joannes zoon van Anna Schuttelmans.

Martinus Dahr en Anna Schuttelmans zijn broer en zus, zelfde moeder.

Door RHCL Maastricht geplaatst bij Geldern (D) maar geen plaats en datum vermeld.

RHCL Maastricht (7-1715-7 - foto 4725a+b+c)

 

plaats ??? - 10 juli 1729 - brief van M. B. Dettaes over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (11-1729-97 - foto 6174a/b)

 

plaats ??? - ??? - brief van ??? over ??? meest onleesbaar door opschonings [!] project RHCL Maastricht.

RHCL Maastricht (12-1730-64 - foto 6177)

 

Merle? - 29 april 1771 - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (26-1771-1 - foto 6072a+b)

 

Mariawater??? - 6 december 1791 - brief van J.J. Voss aan zijn zuster over geruchten dat hij zou trouwen met een dochter van Van Dijck wat hij

categorisch afwijst omdat zij geen geld heeft en een slecht persoon.

Onbekend waar de plaats Mariawater is, of wellicht een buitenplaats?

RHCL Maastricht (31-1791-2 - foto 5211a+b)

 

ws. Roermond - 19 april 1792 - schrijven over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (31-1792-25 - foto 6084) 

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver uit onbekende plaats zonder datum blijkbaar ter ondersteuning voor een aanvraag voor

huwelijks dispensatie voor:

- Petrus ter Horst, zoon van Johan ter Horst, Johan zoon van Wilhelmus ter Horst; en

- Maria Sibilla Steegmans, dochter van Hermannus Steegmans, Hermannus zoon van Sibilla ter Horst.

Wilhelmus ter Horst en Sibilla ter Horst zijn broer en zus.

[er komt een Steeghmans voor in Walbeck (D) periode 1767]

RHCL Maastricht (S-?-68 - foto 3876)

 

plaats? - datum? – notitie [memorie] van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Jan Hendricx zoon van Hendrick Jan F/P/Teewsen en Mariken Jansen, Mariken dochter van Jan Willems en Jenneken Fransen, Jenneken dochter van

                                    Frans Adriae[n]s en Mariken Jansen; en

- Angeneenken Roelofs dochter van Roelof Willems en Jenneken Huijbers, Jenneken dochter van Huijbert Willems en Angeneesken Sijmens, Angeneesken

                                    dochter van Sijmen Ariaens en Willemken Jansen.

Mariken Jansen en Willemken Jansen zijn zusters, kinderen van Jan Hendricx en Jenneken Jans.

Heeft geen datum of plaats, toch door RHCL geplaatst bij Nijmegen, iemand die weet waar/wanneer ze zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (S-?-75 – foto 6050)

 

plaats ??? - datum ??? - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (S-?-149 - foto 5252)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

plaats??? - 2 februari 1678 - verklaring van Jan Aerts dat hij zijn verloofde ontslaat van alle trouw beloften wat tussen hun was gedaan,

en dat zij vrij is te trouwen met wie ze wilt.

RHCL Maastricht (1-1678-30 - foto 6142)

 

plaats ??? ws. Stevensweert - 25 oktober 1710 - waarin Wilhelmus Schrammen en Henderick Lijnen verklaren, dat in het huis van Willem Schrammen

heeft gelogeert Gerardt Raedts aldaar is overleden en "eerlijck" begraven.

RHCL Maastricht (6-1710-132 - foto 6138)

 

plaats ??? - ??? - brief van fr. J. Compas aan dhr. Dispa kanunnik en secretaris bisdom Roermond over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (9-1720-44 - foto 6165a/b)

 

plaats ws. Roermond - 12 december 1724 - brief van fr. Joannes Mertens mede ondertekend door Martinus Minten s.t.l. over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (10-1724-8 - foto 6167)