GenBronnen

digitalisering

maas

Huwelijks dispensaties - onbekend welke plaats


Hieronder correspondentie gevonden bij huwelijks-dispensaties bisdom Roermond,

sommige hebben geen datum, geen plaats - zodoende onbekend waar te plaatsen.

Gaarne uw hulp - wanneer en waar getrouwd - bedankt!


plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1682 - 2 brieven waaronder 1 uit Rome vanwege:

Petrus tho Hauters en Gertrudis inden Baent

die blijkbaar "bonafide" zijn getrouwd in Belgie, ze denken dat ze 3e graad zijn aanverwant vandaar aanvraag. [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (1-1682-62 - foto 4400a+b)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1682 - een 3e/4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Godefridus zoon van Joannes, Joannes zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Bartholomeus aen den Heij; en

- Matthea dochter van Maria, Maria dochter van Bartholomeus, Bartholomeus zoon van Rudolphus, Rudolphus zoon van Bartholomeus aen den Heij.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (1-1682-53 - foto 6105)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1685 - een 4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Alardus Bossin, zoon van Alardus Bosser, Alardus zoon van Anna Soomer, Anna dochter van Trijntje Soomer; en

- Anna Merts, dochter van Lijske Mertz, Lijske dochter van Druijtje Jenne, Druijtje dochter van Jochum Kermaker.

Jochum Kermaker en Trijntje Soomer zijn broer en zus.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (2-1685-18 - foto 6108)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1685 - een 3e/4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Joannes, zoon van Alardus, Alardus zoon van Jacobus; en

- Margareta, dochter van Henricus, Henricus zoon van Catharina, Catharina dochter van Margareta.

Jacobus en Margareta zijn broer en zus.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (2-1685-19 - foto 6109) 

 

plaats ??? - ??? zonder datum en plaats ws. 1685 - brief en schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus ook Dirck ook Derick Go(o)ssens zoon van Gossen Gerits, Gossen zoon van Gerit Dircks, Gerit zoon van Dirck Maumater?; en

- Re(i)mpsick Tu(eni)ssen) dochter van Helena Jacobs, Helena dochter van Alet van Hock, Alet dochter van Dirck Maumater?

In Maastricht geplaatst bij Mill (NB) 1685 - maar plaats en datum niet vermeld. Oplossing via DTB Mill?

RHCL Maastricht (2-1685-65 - foto 3172a+b)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1685 over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (2-1685-20 - foto 6110)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1685 over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (2-1685-56 - foto 6114)

 

plaats ??? - datum ??? - brief van onbekende schrijver aan bisdom Roermond waarin hij vraagt om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Marcellus Coenen en Jacomina Deenen.

Door Maastricht geplaatst bij 1689. Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (2-1689-7 - foto 5283+TV)

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver uit onbekende plaats en zonder datum van volgende echtpaar (3e/4e graad bloed-verwant):

- Petrus van Vlorop, zoon van Severinus van Vlorop; en

- Maria Beuckers, dochter van Petrus Beuckers, Petrus zoon van NN Beuckers en Maria van Vlorop.

Severinus van Vlorop en Maria van Vlorop zijn broer en zus.

Iemand die weet waar Petrus (van Vlorop) en Maria zijn getrouwd en wanneer? (wellicht Herten?)

RHCL Maastricht (3-1690-65 - foto 2252)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1695 over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (3-1695-1 - foto 6125a+b)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1702 over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (4-1702-4 - foto 6128)

 

plaats ??? ws. Viersen (D) - ??? door RHCL geplaatst bij 1703 - 3e/4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Joannes Stappen weduwnaar, zoon van Martinus Stappen en Agatha Dohr, Agatha dochter van Joannes Dohr; en

- Christina Rongs, dochter van Peter Rongs en Catharina Florixs, Catharina dochter van Jan Florixs en Maria Beberichs, Maria dochter van

                       Antonius Dohr ook Beberichs.  

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

Joannes Dohr en Antonius Dohr ook Beberichs zijn broers, zonen van Matthias Dohr.

RHCL Maastricht (4-1703-64 - foto 6130)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1704 - brief van fr. F. Sanguessa over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (4-1704-23 - foto 6131a+b)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1710 - brief van fr. Reijnerus Schoncken over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (6-1710-28 - foto 6136)

 

plaats ??? - ??? zonder datum en plaats - brief en schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Schuttelmans zoon van Agnes, Agnes dochter van Margaretha, Margaretha dochter van Martinus Dahr; en

- Anna Dahr dochter van Joannes, Joannes zoon van Anna Schuttelmans.

Martinus Dahr en Anna Schuttelmans zijn broer en zus, zelfde moeder.

Door RHCL Maastricht geplaatst bij Geldern (D) maar geen plaats en datum vermeld.

RHCL Maastricht (7-1715-7 - foto 4725a+b+c)

 

plaats ??? - 10 juli 1729 - brief van M. B. Dettaes over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (11-1729-97 - foto 6174a/b)

 

plaats ??? - ??? - brief van ??? over ??? meest onleesbaar door opschonings [!] project RHCL Maastricht.

RHCL Maastricht (12-1730-64 - foto 6177)

 

Oultre? - 9 mei 1740 - brief van pastoor J. B. van Osseghem over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (14-1740-18 - foto 6184a/b)

 

plaats ??? - ??? - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (16-1742-90 - foto 6194)

 

plaats ??? - 4 maart 1756 - briefje van ??? over [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (21-1758-3 - foto 6209)

 

Merle? - 29 april 1771 - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (26-1771-1 - foto 6072a+b)

 

plaats? [Nieukerk?] - 17 april 1781 - schema door fr. Dominicus vice pastoor als ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Havers zoon van Wilhelmus Haevers, Wilhemus zoon van Cornelius Haevers en Agnes Krucken; en

- Maria Theresia Krucken dochter van Franciscus Krucken, Franciscus zoon van Joannes Krucken, Joannes zoon van Andreas Krucken.

Andreas Krucken en Agnes Krucken zijn broer en zus.

Handtekeningen van Maria Fresia Krucken, L. Houffs [getuige], L. Straelmans [getuige], fr. Dominicus en x merk van bruidegom.

Zijn ws. getrouwd in Nieukerk (D) of Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (29-1781-16 - foto 6224a/b)

 

plaats? [Grefrath?] - ??? 1783 - schema als ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Reimen zoon van Henricus Reimen en Barbara Bronckhorst, Henricus zoon van Goswinus Reimen en Margaretha Bohen, Margaretha

                       dochter van Henricus Bohen en Catharina Kreess; en

- Agatha Bouten ook Noppen, dochter van Henricus Bouten ook Noppen en Margaretha Horsten, Henricus zoon van Antonius Bouten en

                      Catharina Musers ook Noppen. Catharina dochter van Simon Musers ook Noppen en Aemilia Kreess.

Catharina Kreess en Aemilia Kreess zijn zusters.

Zijn ws. getrouwd in Grefrath (D).

RHCL Maastricht (29-1783-42 - foto 6225)

 

Mariawater??? - 6 december 1791 - brief van J.J. Voss aan zijn zuster over geruchten dat hij zou trouwen met een dochter van Van Dijck wat hij

categorisch afwijst omdat zij geen geld heeft en een slecht persoon.

Onbekend waar de plaats Mariawater is, of wellicht een buitenplaats?

RHCL Maastricht (31-1791-2 - foto 5211a+b)

 

ws. Roermond - 19 april 1792 - schrijven over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (31-1792-25 - foto 6084)

 

plaats ??? - ??? - schema ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

- Henricus Counen Platz zoon van Henricus Platz enz. [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (32-1796-52 - foto 6234)

 

plaats ??? - ??? - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (32-1801-13 - foto 6239a/b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

plaats ??? - datum ??? - brief van ??? als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Peusen en Irmgardis Muskes.

Iemand die weet wanneer en waar ze zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (S-?-56 - foto 6245)

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver uit onbekende plaats zonder datum blijkbaar ter ondersteuning voor een aanvraag voor

huwelijks dispensatie voor:

- Petrus ter Horst, zoon van Johan ter Horst, Johan zoon van Wilhelmus ter Horst; en

- Maria Sibilla Steegmans, dochter van Hermannus Steegmans, Hermannus zoon van Sibilla ter Horst.

Wilhelmus ter Horst en Sibilla ter Horst zijn broer en zus.

[er komt een Steeghmans voor in Walbeck (D) periode 1767]

RHCL Maastricht (S-?-68 - foto 3876)

 

plaats? - datum? – notitie [memorie] van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Jan Hendricx zoon van Hendrick Jan F/P/Teewsen en Mariken Jansen, Mariken dochter van Jan Willems en Jenneken Fransen, Jenneken dochter van

                                    Frans Adriae[n]s en Mariken Jansen; en

- Angeneenken Roelofs dochter van Roelof Willems en Jenneken Huijbers, Jenneken dochter van Huijbert Willems en Angeneesken Sijmens, Angeneesken

                                    dochter van Sijmen Ariaens en Willemken Jansen.

Mariken Jansen en Willemken Jansen zijn zusters, kinderen van Jan Hendricx en Jenneken Jans.

Heeft geen datum of plaats, toch door RHCL geplaatst bij Nijmegen, iemand die weet waar/wanneer ze zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (S-?-75 – foto 6050)

 

plaats ??? - datum ?? - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (S-?-82 - foto 6248)

 

plaats ??? [ws. Wachtendonck] - datum ??? - brief en schema van ??? als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Selmkes zoon van Joannes Selmkes, Joannes zoon van Gertrudis Bergh; en

- Margaretha Hasen eerder getrouwd met Henricus Bergh, Henricus zoon van Catharina Bergh, Catharina dochter van Catharina Bergh.

Gertrudis Bergh en Catharina Bergh zijn zusters, dochters van Henricus Bergh en Gertrudis Erkes.

Iemand die weet wanneer en waar ze zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (S-?-84 - foto 6249a/b)

 

plaats ??? [ws. Oirsbeek] - datum ??? - brief van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus Cornelij weduwnaar "artus chijrurgus" en Maria Mullenberg weduwe.

Iemand die weet wanneer en waar ze zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (S-?-90 - foto 6252)

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege aanverwantschap in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

- NN weduwnaar van Catharina Willems, Catharina dochter van Willem Jans, Willem zoon van Jan Segerts; en

- Joanna Tijssen dochter van Tijs Joesephs, Tijs zoon van Maria Joesephs.

Iemand die weet wanneer en waar ze zijn getrouwd???

Jan Segerts en Maria Joesephs zijn half broer en zus, van een moeder.

RHCL Maastricht (S-?-95 - foto 6253)

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Joannes NN zoon van Catharina NN dochter van Digna NN, Digna dochter van Godefridus NN; en

- Angela NN dochter van Wilhelmus NN, Wilhelmus zoon van Nicolaus NN, Nicolaus zoon van Petrus NN.

Godefridus NN en Petrus NN zijn broers [achternamen waren niet vermeld].

Iemand die weet over wie het gaat, waar en wanneer getrouwd?

RHCL Maastricht (S-?-136 - foto 6260)

 

plaats ??? datum ??? - schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege aanverwantschap in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

- NN weduwnaar van Joanna Theresia NN, Joanna Theresia dochter van Elisabetha, Elisabeth dochter van Joannes Baptista, Joannes Baptista

                    zoon van Godefridus Leijten; en

- Anna Theresia NN dochter van Joanna NN, Joanna dochter van Maria, Maria dochter van Godefridus Leijten.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd met hun achternamen?

RHCL Maastricht (S-?-140 - foto 6261)

 

plaats ??? - datum ??? - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (S-?-147 - foto 6262)

 

plaats ??? - datum ??? - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (S-?-149 - foto 5252)

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Laurentius NN zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Joannes, Joannes zoon van Theodorus, Theodorus zoon van Godefridus en Judith; en

- Joanna NN dochter van Jacobus, Jacobus zoon van Gerardus, Gerardus zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Godefridus en Judith.

RHCL Maastricht (S-?-160 - foto 6264)

 

plaats ??? - datum ??? - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (S-?-161 - foto 6265)

 

plaats ??? - datum ??? - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (S-?-163 - foto 6266)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

plaats??? - 2 februari 1678 - verklaring van Jan Aerts dat hij zijn verloofde ontslaat van alle trouw beloften wat tussen hun was gedaan, en dat zij vrij

is te trouwen met wie ze wilt.

RHCL Maastricht (1-1678-30 - foto 6142)

 

plaats? ws. Roermond - ??? [periode 1692-1699 vanwege vice pastoor] - brief van Christophorus van den Steenwegh vice pastoor over ???

[vertaling nodig]

RHCL Maastricht (30-1788-20 - foto 6228)

 

plaats ??? - 1702? - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (4-1702-32 - foto 6270)

 

plaats ??? ws. Stevensweert - 25 oktober 1710 - waarin Wilhelmus Schrammen en Henderick Lijnen verklaren, dat in het huis van Willem Schrammen

heeft gelogeert Gerardt Raedts, die aldaar is overleden en "eerlijck" begraven.

RHCL Maastricht (6-1710-132 - foto 6138)

 

plaats ??? - ??? - brief van fr. J. Compas aan dhr. Dispa kanunnik en secretaris bisdom Roermond over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (9-1720-44 - foto 6165a/b)

 

plaats ws. Roermond - 12 december 1724 - brief van fr. Joannes Mertens mede ondertekend door Martinus Minten s.t.l. over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (10-1724-8 - foto 6167)

 

plaats ??? - ??? - verordonering over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (11-1729-52 - foto 6286)

 

plaats ??? - ??? - brief van ??? van ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (12-1732-2 - foto 6288)

 

plaats ??? - 14 mei 1743 - briefje van ??? over ??? [transcriptie nodig]

RHCL Maastricht (17-1743-63 - foto 6295)

 

plaats ??? - 1746 ? - briefje van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (18-1746-72 - foto 6303)

 

Roermond - 12 januari 1765 - kopie van decreet van bisschop J. Theunissen aangaande alimentatie betaling door Jacobus Hoex voor het kind

van Christina Norins. [vertaling nodig - er komt een Jacobus Hoex voor in Sevenum]

RHCL Maastricht (24-1765-1 - foto 5930)

 

plaats ??? - 25 februari 1771 - brief van G. H. van Saijen? uit Nuth? over ??? [vertaling nodig] inderdaad G. H. van Leijen uit Nuth

RHCL Maastricht (26-1771-4 - foto 6216a/b)

 

plaats ??? - 13 november 1789 - rekening van Christ. Kessels voor halve aem bier levering aan mw. Teunisse op 10 april 1787.

RHCL Maastricht (30-1789-17 - foto 6325)

 

plaats ??? - 2 augustus 1790 - brief van Johanes Jacobs uit "nerassen" aan Johanna Jansen wonende in Horst?. Er werd ook Cuijck

genoemd, hij verlangt van haar 50 guldens om haar te ontslaan van huwelijks verplichtingen. [transcriptie nodig]

RHCL Maastricht (31-1792-29 - foto 6330a/d)

 

plaats ??? - 5 april 1794 - brief van ??? over ??? [vertaling nodig]

RHCL Maastricht (31-1794-10 - foto 6230a/b)