GenBronnen

maas

huwelijks dispensaties - onbekend welke plaats


Hieronder correspondentie gevonden bij huwelijks-dispensaties bisdom Roermond,

sommige hebben geen datum, geen plaats - zodoende onbekend waar te plaatsen.

Gaarne uw hulp - wanneer en waar getrouwd - bedankt!


plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1682 - 2 brieven waaronder 1 uit Rome vanwege:

Petrus tho Hauters en Gertrudis inden Baent

die blijkbaar "bonafide" zijn getrouwd in Belgie, ze denken dat ze 3e graad zijn aanverwant vandaar aanvraag.

Hoort ws. bij Viersen?!?

RHCL Maastricht (1-1682-62 - foto 4401a+b)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1682 - een 3e/4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Godefridus zoon van Joannes, Joannes zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Bartholomeus aen den Heij; en

- Matthea dochter van Maria, Maria dochter van Bartholomeus, Bartholomeus zoon van Rudolphus, Rudolphus zoon van Bartholomeus aen den Heij.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

Dit zou Godefridus Jans Berten en Matthia Lamberti Driessens kunnen zijn,

zij trouwen Beugen en Rijkevoort [rk] 22 juli 1691,

kregen een kind Beugen en Rijkevoort [rk] 25 juli 1692 genaamd Bartholomaeus.

Definitief bewezen als iemand gezinnen kan samenstellen van de ouders van Godefridus en Matthia.

RHCL Maastricht (1-1682-53 - foto 6105)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1685 - een 4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Alardus Bossin, zoon van Alardus Bosser, Alardus zoon van Anna Soomer, Anna dochter van Trijntje Soomer; en

- Anna Merts, dochter van Lijske Mertz, Lijske dochter van Druijtje Jenne, Druijtje dochter van Jochum Kermaker.

Jochum Kermaker en Trijntje Soomer zijn broer en zus.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (2-1685-18 - foto 6108)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1685 - een 3e/4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Joannes, zoon van Alardus, Alardus zoon van Jacobus; en

- Margareta, dochter van Henricus, Henricus zoon van Catharina, Catharina dochter van Margareta.

Jacobus en Margareta zijn broer en zus.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (2-1685-19 - foto 6109) 

 

plaats ??? - ??? zonder datum en plaats ws. 1685 - brief en schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus ook Dirck ook Derick Go(o)ssens zoon van Gossen Gerits, Gossen zoon van Gerit Dircks, Gerit zoon van Dirck Maumater?; en

- Re(i)mpsick Tu(eni)ssen) dochter van Helena Jacobs, Helena dochter van Alet van Hock, Alet dochter van Dirck Maumater?

In Maastricht geplaatst bij Mill (NB) 1685 - maar plaats en datum niet vermeld. Oplossing via dtb Mill?

RHCL Maastricht (2-1685-65 - foto 3172a+b)

 

plaats ??? - datum ??? - brief van onbekende schrijver aan bisdom Roermond waarin hij vraagt om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Marcellus Coenen en Jacomina Deenen.

Door Maastricht geplaatst bij 1689. Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (2-1689-7 - foto 5283+TV)

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver uit onbekende plaats en zonder datum van volgende echtpaar (3e/4e graad bloed-verwant):

- Petrus van Vlorop, zoon van Severinus van Vlorop; en

- Maria Beuckers, dochter van Petrus Beuckers, Petrus zoon van NN Beuckers en Maria van Vlorop.

Severinus van Vlorop en Maria van Vlorop zijn broer en zus.

Iemand die weet waar Petrus (van Vlorop) en Maria zijn getrouwd en wanneer? (wellicht Herten?)

RHCL Maastricht (3-1690-65 - foto 2252)

 

plaats ??? ws. Viersen (D) - ??? door RHCL geplaatst bij 1703 - 3e/4e graad bloedverwantschap schema als volgt:

- Joannes Stappen weduwnaar, zoon van Martinus Stappen en Agatha Dohr, Agatha dochter van Joannes Dohr; en

- Christina Rongs, dochter van Peter Rongs en Catharina Florixs, Catharina dochter van Jan Florixs en Maria Beberichs, Maria dochter van

                       Antonius Dohr ook Beberichs.  

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd?

Joannes Dohr en Antonius Dohr ook Beberichs zijn broers, zonen van Matthias Dohr.

RHCL Maastricht (4-1703-64 - foto 6130)

 

plaats ??? - ??? zonder datum en plaats - brief en schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Schuttelmans zoon van Agnes, Agnes dochter van Margaretha, Margaretha dochter van Martinus Dahr; en

- Anna Dahr dochter van Joannes, Joannes zoon van Anna Schuttelmans.

Martinus Dahr en Anna Schuttelmans zijn broer en zus, zelfde moeder.

Door RHCL Maastricht geplaatst bij Geldern (D) maar geen plaats en datum vermeld.

RHCL Maastricht (7-1715-7 - foto 4725a+b+c)

 

plaats ??? - 10 juli 1729 - brief van M. B. Dettaes als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap, waarvan hij een schema

[zat er niet bij] mee stuurt aan de drager van de brief en vraagt de dispensatie aan die drager mee te geven. De brief suggereert dat ze willen trou-

wen op 1 maart, dat groot tijdverschil werd verklaard door zaken bezoek van een van de echtelieden naar Brussel.

RHCL Maastricht (11-1729-97 - foto 6174a/b+TV)

 

plaats? [Nieukerk?] - 17 april 1781 - schema door fr. Dominicus vice pastoor als ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Havers zoon van Wilhelmus Haevers, Wilhemus zoon van Cornelius Haevers en Agnes Krucken; en

- Maria Theresia Krucken dochter van Franciscus Krucken, Franciscus zoon van Joannes Krucken, Joannes zoon van Andreas Krucken.

Andreas Krucken en Agnes Krucken zijn broer en zus.

Handtekeningen van Maria Fresia Krucken, L. Houffs [getuige], L. Straelmans [getuige], fr. Dominicus en x merk van bruidegom.

Zijn ws. getrouwd in Nieukerk (D) of Aldekerk (D).

RHCL Maastricht (29-1781-16 - foto 6224a/b+TV)

 

plaats ??? - ??? - schema ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

- Henricus Counen Platz zoon van Henricus Platz, Henricus zoon van Catharina Platz; en

- Sibilla Adrians weduwe van Joannes Derix, Joannes zoon van Wendelina Derix.

Catharina Platz en Wendelina Derix zijn nichten.

Onbekend wanneer en waar ze zijn getrouwt, iemand die het weet???

RHCL Maastricht (32-1796-52 - foto 6234+TV)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver uit onbekende plaats zonder datum blijkbaar ter ondersteuning voor een aanvraag voor

huwelijks dispensatie voor:

- Petrus ter Horst, zoon van Johan ter Horst, Johan zoon van Wilhelmus ter Horst; en

- Maria Sibilla Steegmans, dochter van Hermannus Steegmans, Hermannus zoon van Sibilla ter Horst.

Wilhelmus ter Horst en Sibilla ter Horst zijn broer en zus.

[er komt een Steeghmans voor in Walbeck (D) periode 1767]

RHCL Maastricht (S-?-68 - foto 3876)

 

plaats? - datum? – notitie [memorie] van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Jan Hendricx zoon van Hendrick Jan F/P/Teewsen en Mariken Jansen, Mariken dochter van Jan Willems en Jenneken Fransen, Jenneken dochter van

                                    Frans Adriae[n]s en Mariken Jansen; en

- Angeneenken Roelofs dochter van Roelof Willems en Jenneken Huijbers, Jenneken dochter van Huijbert Willems en Angeneesken Sijmens, Angeneesken

                                    dochter van Sijmen Ariaens en Willemken Jansen.

Mariken Jansen en Willemken Jansen zijn zusters, kinderen van Jan Hendricx en Jenneken Jans.

Heeft geen datum of plaats, toch door RHCL geplaatst bij Nijmegen, iemand die weet waar/wanneer ze zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (S-?-75 – foto 6050)

 

plaats ??? - datum ?? - brief van ??? die uitspraakt vraagt over Joannes Moer die wilt trouwen met Henrica Alberts. Nu blijkt dat hij eerder een kind had

verwekt bij Joanna Deriks Maes. Deze Joanna wilt het huwelijk doorzetten.

Iemand die weet wanneer en waar het huwelijk heeft plaats gevonden???

RHCL Maastricht (S-?-82 - foto 6248+TV)

 

plaats ??? [ws. Wachtendonck] - datum ??? - brief en schema van ??? als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Selmkes zoon van Joannes Selmkes, Joannes zoon van Gertrudis Bergh; en

- Margaretha Hasen eerder getrouwd met Henricus Bergh, Henricus zoon van Catharina Bergh, Catharina dochter van Catharina Bergh.

Gertrudis Bergh en Catharina Bergh zijn zusters, dochters van Henricus Bergh en Gertrudis Erkes.

Iemand die weet wanneer en waar ze zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (S-?-84 - foto 6249a/b)

 

plaats ??? [ws. Oirsbeek] - datum ??? - brief van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus Cornelij weduwnaar "artus chijrurgus" en Maria Mullenberg weduwe.

Iemand die weet wanneer en waar ze zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (S-?-90 - foto 6252)

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege aanverwantschap in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

- NN weduwnaar van Catharina Willems, Catharina dochter van Willem Jans, Willem zoon van Jan Segerts; en

- Joanna Tijssen dochter van Tijs Joesephs, Tijs zoon van Maria Joesephs.

Iemand die weet wanneer en waar ze zijn getrouwd???

Jan Segerts en Maria Joesephs zijn half broer en zus, van een moeder.

RHCL Maastricht (S-?-95 - foto 6253)

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Joannes NN zoon van Catharina NN dochter van Digna NN, Digna dochter van Godefridus NN; en

- Angela NN dochter van Wilhelmus NN, Wilhelmus zoon van Nicolaus NN, Nicolaus zoon van Petrus NN.

Godefridus NN en Petrus NN zijn broers [achternamen waren niet vermeld].

Iemand die weet over wie het gaat, waar en wanneer getrouwd?

RHCL Maastricht (S-?-136 - foto 6260)

 

plaats ??? datum ??? - schema van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege aanverwantschap in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

- NN weduwnaar van Joanna Theresia NN, Joanna Theresia dochter van Elisabetha, Elisabeth dochter van Joannes Baptista, Joannes Baptista

                    zoon van Godefridus Leijten; en

- Anna Theresia NN dochter van Joanna NN, Joanna dochter van Maria, Maria dochter van Godefridus Leijten.

Iemand die weet waar en wanneer ze zijn getrouwd met hun achternamen?

RHCL Maastricht (S-?-140 - foto 6261)

 

plaats ??? - datum ??? - brief van ??? over een verhaal over graden en regering in Brussel, weinig zin van te maken.

RHCL Maastricht (S-?-147 - foto 6262+TV)

 

plaats ??? - datum ??? - schema van onbekende schrijver ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Laurentius NN zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Joannes, Joannes zoon van Theodorus, Theodorus zoon van Godefridus en Judith; en

- Joanna NN dochter van Jacobus, Jacobus zoon van Gerardus, Gerardus zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Godefridus en Judith.

RHCL Maastricht (S-?-160 - foto 6264)

 

plaats ??? - datum ??? - brief van ??? over een huwelijk waarvan de pastoor moeilijk de achtergrond van de bruidgegom kan vaststellen, we weten

wel dat hij uit Holland komt. De pastoor lijkt af te gaan op erewoord van de bruidegom, zonder voldoende onderzoek te doen.

RHCL Maastricht (S-?-161 - foto 6265+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

plaats??? - 2 februari 1678 - verklaring van Jan Aerts dat hij zijn verloofde ontslaat van alle trouw beloften wat tussen hun was gedaan, en dat zij vrij

is te trouwen met wie ze wilt.

RHCL Maastricht (1-1678-30 - foto 6142)

 

plaats ??? - ??? door RHCL geplaatst bij 1685 - door een zekere J. Verhaer aan blijkbaar bisdom Roermond, over een geschil tussen de weduwe

Tijsken in gen Winckel en ene Joannes die zijn huwelijks beloften niet nakomt maar wel sex had. De weduwe is bereid om naar Mechelen [B] te

gaan om e.e.a. onder ede te verklaren.

RHCL Maastricht (2-1685-56 - foto 6114+TV)

 

plaats ??? ws. Stevensweert - 25 oktober 1710 - waarin Wilhelmus Schrammen en Henderick Lijnen verklaren, dat in het huis van Willem Schrammen

heeft gelogeert Gerardt Raedts, die aldaar is overleden en "eerlijck" begraven.

RHCL Maastricht (6-1710-132 - foto 6138)

 

plaats ??? - ca. 1710 - brief van fr. Reijnerus Schoncken waarin hij na toestemming van de bisschop van Roermond, heeft getrouwd op 9 maart 1710:

Joannes Schoncken zoon van Joannes Schoncken met Petronella Vermaesen dochter van Rutger Vermaesen, in aanwezigheid van pater Theodorus

Bachswijlder en Maria Catharina Brefft.

Iemand die weet in welke plaats Joannes en Petronella zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (6-1710-28 - foto 6136+TV)

 

plaats ??? - ??? - brief van fr. J. Compas aan dhr. Dispa kanunnik en secretaris bisdom Roermond over 2 zaken. De eerste gaat over dispensatie

vanwege 2e graad bloedverwantschap wat alleen Rome kan dispenseren en niet de bisschop. De tweede gaat over een militair die zijn geloof geheim

wilt houden, wat niet ongewoon was aangezien men sancties kon verwachten in een protestantse leger als men katholiek was.

RHCL Maastricht (9-1720-44 - foto 6165a/b+TV)

 

plaats ws. Roermond - 12 december 1724 - reactie door fr. Joannes Mertens en fr. Martinus Minten als reactie op vragen door een rechtsgeleerde,

als 1e dat als bepaald kan worden dat aanvragers arm zijn, hoeven ze dan niet te betalen? Bij de 2e over een eerder verleende dispensatie waarvan

ze vermoeden dat die op verkeerde gronden was verleend zoals dat de vrouw zwanger is d.w.z. wel naar bed gegaan maar daarmee risico oplopen

om verstoten te worden uit de gemeente? Bij de 1e vraag is dat positief, bij de 2e niet d.i. ongeldig huwelijk gebaseerd op onjuiste dispensatie.

RHCL Maastricht (10-1724-8 - foto 6167+TV)

 

plaats ??? - 1728 - brief van ??? over goedkeuring van 4 personen tot biecht afneming waaronder ene Nop.

RHCL Maastricht (12-1732-2 - foto 6288+TV)

 

plaats ??? - ??? - verordonering voor een feestdag op 13 december met voorschriften.

RHCL Maastricht (11-1729-52 - foto 6286+TV)

 

plaats ??? - ??? - brief van ??? over ??? meest onleesbaar door opschonings [!] project RHCL Maastricht.

RHCL Maastricht (12-1730-64 - foto 6177)

 

plaats ??? - ??? - brief van ??? over inspectie in de kerk waar de schrijver zich op voorbereidt.

RHCL Maastricht (16-1742-90 - foto 6194+TV)

 

plaats ??? - 14 mei 1743 - briefje van ??? waarin toegestaan wordt aan de weduwe en naaste vrienden om het lijk van Theijs Gijeten tot hun te

nemen en in stilte te begraven in de gemeente op een plek genaamd "in het Broeck" en werden veroordeeld tot betaling van gerechts kosten.

RHCL Maastricht (17-1743-63 - foto 6295+TV)

 

plaats ??? - ??? - briefje van Enr. Diesta over een rechtszaak waar we met de fragmenten niets zinvol kunnen vertellen.

RHCL Maastricht (18-1746-72 - foto 6303+TV)

 

plaats ??? - 13 november 1789 - rekening van Christ. Kessels voor halve aem bier levering aan mw. Teunisse op 10 april 1787.

RHCL Maastricht (30-1789-17 - foto 6325)

 

plaats ??? - 2 augustus 1790 - brief van Johanes Jacobs uit "nerassen" [ws. Nederasselt (gld) 10 km van Cuijk] aan Johanna Jansen wonende in

Horst?. Er werd ook Cuijck genoemd, hij wenst van haar 50 guldens om haar te ontslaan van huwelijks verplichtingen.

RHCL Maastricht (31-1792-29 - foto 6330a/d+TV)

 

plaats ??? - 5 april 1794 - brief van ??? dat de aangeschrevene blijkbaar heeft toegezegd medewerking te verlenen bij een dispensatie, in ver-

band met aanverwantschap. De betrokkene hebben verkeerde informatie gegeven en zijn ook met elkaar naar bed gegaan. De correspondenten

willen nu onder die toezegging uit komen door opties te kiezen om dat te kunnen doen.  

RHCL Maastricht (31-1794-10 - foto 6230a/b+TV)

 

plaats ??? - voor 31 december 1801 - brief van ??? waarin bezwaar werd gemaakt door Paulus Pasch, dat Lucia Loersen trouwt met Andreas Janssen die

openbaar hun verloving van de kansel hebben verkondigd op 27e december. Paulus was de werkgever van Lucia die blijkbaar 9 jaar zijn dienstmeid was

en met wie hij naar bed was gegaan onder belofte van huwelijk door Paulus. Paulus was een doortrapt persoon omdat hij zelfde trucje had uitgehaald met

anderen en hun blijkbaar ook zwanger had gemaakt. 

RHCL Maastricht (32-1801-13 - foto 6239a/b+TV)