GenBronnen

maas

Wittem huwelijks dispensaties


valt onder Mechelen;

tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Gulpen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Wittem - 16 september 1784 - schema van St: Smeets pastoor van Wittem ter ondersteuning bij de aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Theodorus Roghmans zoon van Wilhelmus Roghmans en Joanna Roghmans, Joanna dochter van Theodorus Roghmans en Joanna Felders,

                   Joanna dochter van Christianus Felders, Christianus zoon van Petrus Felders; en

- Elizabetha van de Sand dochter van Joannis van de Sand en Joanna aen gen Endt, Joanna dochter van Laurentius aen gen Endt en Catharina

                   Felders, Catharina dochter van Joannis Felders, Joannes zoon van Petrus Felders.

Schema notabene gevonden bij aanvraag van een ander echtpaar in Stralen (D).

RHCL Maastricht (30-1784-27 blad 2 - foto 1336)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Valkenburg - 1723-1760 - dossier gecompileerd door P. Vlecken pastoor in Valkenburg over voornamelijk Joannes Boshouwers.

1) hij trouwde katholiek in 1723 met Maria Weerts die kennelijk al zwanger was, waaruit een dochter Anna Catharina Boschouders die later trouwt met

    Petrus Josephus Balza [conform haar 1760 getuigenis als parochiane van Maastricht]. Uit 1760 getuigenis van Joannes blijkt dat bij die 1723 katholieke

    huwelijk als externe getuigen aanwezig waren: Henricus la Heij en Anna Weerts.

2) op dat moment was Joannes erg ziek en ook geestelijk niet in orde, wat ook gesignaleerd was door waarnemend pastoor Odekerken, maar het geen

    beletsel vond voor het trouwen.

3) toen Joannes later volkomen beter werd, ontkende hij van een door hem gewenste huwelijk met Maria.

4) vanaf dat moment leefde Joannes een eigen leven met o.a. de weduwe Appollonia Harste en later Joanna Scheepers.

5) omdat Joannes al katholiek was getrouwd kon hij alleen protestants trouwen, pleegde dus bigamie met steun van de protestantse kerk na gedane

    overspel en zelfs echtbreuk. [hieruit blijkt toen en nu dat alles in protestantse kerk is toegestaan, ze hebben geen normen en waarden]

6) met de 2 laatste vrouwen heeft hij verschillende kinderen verwekt, die als buitenechtelijk zijn geregistreerd in het katholiek doopboek en opgevoed.

7) door compilatie op verzoek van Joannes heeft pastoor Vlecken geconstateerd dat huwelijk met Maria wel rechtsgeldig was.

8) Joannes wilt katholiek trouwen met Joanna Schepers, inmiddels is Maria overleden [Maastricht 13 febr. 1760] en daardoor is er geen beletsel meer.

9) Wel wordt nog dispensatie gevraagd voor zijn kerkelijke misdrijven, zodat op die manier na biechten hij dan katholiek kan trouwen.

10) Maria Weerts kwam toen uit parochie Nijswiller [valt onder Wittem] in diocees Mechelen en Joannes was van parochie Valkenburg.

11) uit relatie met Appollonia werd een zoon geboren als onecht in 1735 te Valkenburg die nog leeft in 1760.

12) na overlijden van Appollonia trouwde Joannes protestants met Joanna Schepers waaruit veel onechte kinderen waarvan 4 nog in leven in 1760. 

RHCL Maastricht (22-1760-35 - foto 5665a t/m 5665y+TV]