GenBronnen

maas

Wijlre huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Gulpen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Schin op Geul - 16 mei 1719 - brief van Joannes Stephani pastoor van "Schinne ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie vanwege

geestelijke verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gelekercken weduwenaar van parochie Schin op Geul en

Maria Bischops parochiane van Wijlre bisdom Luik.

RHCL Maastricht (9-1719-132 - foto 5314)

 

Schin op Geul - 15 november 1764 - brief van Boshouwers pastoor in Schin op Geul [mede ondertekend door J: Roess pastoor in Wijlre] als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Huntiens weduwenaar afkomstig ex Schin op Geul nu parochiaan van Wijlre en

Maria Agnes le Keux huishoudster op de Strucht sub parochie van Schin op Geul.

RHCL Maastricht (23-1764-18 - foto 5300)


3 februari 1777 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Daemen parochiaan van Berg en Terblijt en

Beatrix Thissen parochiane van Wijlre.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1881)