GenBronnen

maas

Wessem huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Weert.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Wessem - 28 januari 1678 - brief van Guil. Wolfs pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus NN en Barbara Overdijck dochter van Jacobus Overdijck en Agnetis Peemans.

RHCL Maastricht (1-1678-27 - foto 1894a+b)

 

Wessem - 28 januari 1678 - brief van Guil. Wolfs pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Dercken en Cornelis Jacobs.

RHCL Maastricht (1-1678-28 - foto 1895a+b)

 

Wessem - 14 februari 1680 - brief van Guil. Wolfs pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Judocus Verbeeck en Maria van Houttert.

RHCL Maastricht (1-1678-19 - foto 1893a+b)

 

Wessem - 10 november 1682 - brief van Guil. Wolfs pastoor van Wessem aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adam Broessens katholiek afkomstig van land van Julich (D) soldaat in garnizoen van Maastricht en

Matthia in gen Beendt parochiane van Wessem.

Soldaat was gisteren bij de pastoor gekomen en had gevraagd om zijn assistentie vanwege zijn huwelijk specifiek de afkondigingen wat niet bij de soldaten

plaatsvindt. Hij zei ook dat hij katholiek is onder heidenen en bracht met hem mee toestemming van zijn kapitein en verklaring inzake zijn vrijheid.

Blijkbaar is het goed gegaan wat ze zijn dag erna getoruwd in Wessem zonder vermelding van een dispensatie.

RHCL Maastricht (1-1682-36 - foto 1896a+b+c+TV)

 

Wessem - 3 september 1698 - brief van Guil. Wolfs pastoor van Wessem aan de bisschop van bisdom Roermond waarin hij toestemming vraagt om een

paar te trouwen met allerlei belemmeringen, het gaat om:

Joannes Jacobus Eerast katholiek afkomstig uit Luxemburg soldaat in garnizoen Maastricht en

Cornelia van Diest parochiane van Wessem.

Soldaat had toestemming van zijn kapitein en pastoor zal bruidegom vragen om zijn verklaring van vrijheid. Blijkbaar was er bezwaren gekomen van de moeder

van de bruid en haar vrienden die vrezen dat hij er vandoor zou gaan met Cornelia. Pastoor meldt tevens dat ze van geringe middelen zijn en vraagt ze gratis

te trouwen, bisschop heeft gevraagde bevoegdheid gegeven. Ze zijn op 13 september 1698 getrouwd in Wessem.

RHCL Maastricht (3-1695-2 - foto 1897a+b+TV)

 

[Wessem - voor 19 jan. 1701] - schema zonder plaats en datum [ge-indentificeerd op basis van de namen] van ??? ter ondersteuning bij een aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus Heuvelmans, zoon van Jacobus Heuvelmans en Ida Valckenborgh, Ida dochter van Hermannus Valckenborgh en Cornelia Stephani,

                  Hermannus zoon van Joannes Valckenborgh; en

- Helena Dencken, dochter van Theodorus Dencken en Margaretha Meers, Theodorus zoon van Christianus Dencken en Maria Jacobi, Maria dochter

                 van Theodorus Jacobi en Cornelia Valckenborgh, Cornelia dochter van Joannes Valckenborgh en NN.

Zij trouwen rk in Wessem op 19 januari 1701.

Uit schema blijkt ook deze afstamming:

Elisabeth Keulre, dochter van Michael Keulre en Maria Joosten, Michael zoon van Joannes Keulre en Eva Fransen, Joannes zoon van Aegidius Keulre

                 en Elisabeth Valckenborgh, Elisabeth dochter van Joannes Valckenborgh alsmede

Margaretha Jacobi, dochter van Theodorus Jacobi en Margaretha Pilmans, Theodorus zoon van Jacobus Jacobi en Oda Houben, Jacobus zoon van

                  Theodorus Jacobi en Cornelia Valckenborgh, Cornelia dochter van Joannes Valckenborgh.

Elisabeth Valckenborgh, Cornelia Valckenborgh en Hermannus Valckenborgh zijn kinderen van Joannes Valckenborgh en NN.

Jacobus Jacobi en Maria Jacobi zijn kinderen van Theodorus Jacobi en Cornelia Valckenborgh.  

RHCL Maastricht (S-1701-73 - foto 5972)

 

Susteren - 10 februari 1708 - brieven van f. Joannes Beckers vice pastoor in Susteren en brief van Vincentius Staeffmans van Wessem als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Haeck parochiaan van Susteren bisdom Luik en

Anna Gertrude van Helden weduwe parochiane van Wessem bisdom Roermond.

Hierin staat ook nog dat Petrus zoon is van Joannes Haeck en Anna Goesens.

RHCL Maastricht (5-1708-34+35 - foto 1901a+b+c+d)

 

Heel/Wessem/Roermond - 10,13 en 14 februari 1708 - brieven van P. Romboudts pastoor in Heel, Vincentius Staeffmans van Wessem en Joannes

Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus van Helden parochiaan van Roermond ex Wessem en

Gertrudis Goesen parochiane van Heel bisdom Luik.

RHCL Maastricht (5-1708-30 - foto 1869a+b+c+d)

 

Wessem - 21 mei 1715 - brief van J. Deurelinckx pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gielissen en Joanna van Houten.

RHCL Maastricht (7-1715-122 - foto 1902)

 

Wessem - 17 februari 1716 - brief van J. Deurelinckx pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Dencken en Elisabeth Gielen.

RHCL Maastricht (8-1716-124 - foto 1905)

 

Wessem - 20 april 1716 - brief van J. Deurelinckx pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Sylvester Verhegghen en Anna Ledders.

RHCL Maastricht (8-1716-40 - foto 1904)

 

Wessem - zonder datum [1723] - brief van J. Deureli[nckx] van [Wessem] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Valckenborgh weduwe van Maria Vogels en Margaretha Keeren.

Hermannus Valkckenborgh trouwt 1e te Wessem 1714 met Maria Vogels, trouwt 2e Wessem 1723 met Margaretha Keeren.  

RHCL Maastricht (S-1723-80 - foto 3110)

 

Roermond - 16 mei 1721 - dokument als dispensatie geschreven door secretaris Dispa aan pastoor Deurelinx van Wessem toestemming gevende

voor het voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Knaepen en Judith Driessen.

RHCL Maastricht (10-1721-15 - foto 1906)

 

Wessem - 20 juli 1729 - brief van J. Deurelinckx pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Smedts en Helena Hillen.

RHCL Maastricht (11-1729-99 - foto 1907a+b)

 

zonder plaats - 15 april 1730 - brief van onbekende pastoor [gedeelte ervan weggescheurd] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Joannes Severins parochiaan van Wessemiensis en

Elisabetha Pijls parochiane van ? [zelfde plaats als van onbekende pastoor]. 

RHCL Maastricht (12-1730-71 - foto 1909)

 

Roermond - 17 november 1732 - dokument als dispensatie geschreven door secretaris Mooren aan pastoor Deurlinx van Wessem distrikt Weert

toestemming gevende vanwege 2e/3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Valckenborgh en Mariae Francquin.

RHCL Maastricht (12-1732-5 - foto 1910)

 

Roermond - 28 november 1732 - dokument als dispensatie geschreven door secretaris Mooren aan pastoor Deurlinx van Wessem distrikt Weert

toestemming gevende in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Joosten ontslagen soldaat en afkomstig van Heel bisdom Luik en

Gertrudis Francken parochiane van Wessem.

RHCL Maastricht (12-1732-4 - foto 1870)

 

Wessem - 8 februari 1737 - brief en schema van J. Deurelinckx pastoor en deken van Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Ludovicus Reuten zoon van Christianus Reuten en Helena Gielen alias Keulre, Helena dochter van Jan Gielen alias Keulre en Eva Hillen, Eva dochter

                                            van Petrus Hillen en Maria van Reije; en

- Elisabeth Verhegghen dochter van Sylvester Verhegghen en Theresia Driessen, Theresia dochter van Jacob Driessen en Elisabeth Hillen, Elisabeth

                                            dochter van Jan Hillen en NN, Jan zoon van Petrus Hillen en Maria van Reije.

RHCL Maastricht (18-1746-99 - foto 1918a+b+c)

 

Wessem - 2 september 1737 - brief van J. Deurelinckx pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Monsieur en Ida Boumen.

RHCL Maastricht (14-1737-27 - foto 1911)

 

Wessem - 18 november 1740 - brief van J. Deurelinckx pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Roumen en Christina Willemen alias Schoecken.

Er was ook een schema toegevoegd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (14-1740-68 - foto 1913a+b+c)

 

Wessem - 10 december 1740 - brief en schema van J. Deurelinckx pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Hillen zoon van Daniel Hillen en Joanna Heuvelmans, Daniel zoon van Petrus Hillen en Maria Vogels, Petrus zoon van Franciscus Hillen

                                          en Maria van Catert; en

- Eva Reuten dochter van Christianus Reuten en Helena Gielen, Helena dochter van Joannes Gielen en Eva Hillen, Eva dochter van Petrus Hillen

                                          en Maria van Reijde.

Franciscus Hillen en Petrus Hillen zijn broers.

RHCL Maastricht (14-1740-31 - foto 1912a+b)

 

Wessem - 24 en 26 augustus 1741 - brieven en schema van J. Deurelinckx pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Garé zoon van Andreas Garé en Agnes Haesen, Andreas zoon van Franciscus Garé en Cornelia van Uffels, Franciscus zoon van Andreas

                                Fransen ook Garé en Gertrudis Vogels, Gertrudis dochter van Franciscus Vogels en Anna Engelen; en

- Maria Helena Hillen dochter van Daniel Hillen en Joanna Heuvelmans, Daniel zoon van Petrus Hillen en Maria Vogels, Maria dochter van Joannes

                                Vogels en Helena Lambrichts, Joannes zoon van Francisucs Vogels en Anna Engelen.

RHCL Maastricht (15-1741-166 - foto 1915a+b+c+d)

 

Wessem/Roermond - 12, 13 en 30 mei 1742 - brieven van J. Deurelinckx pastoor van Wessem en secretaris van de bisschop als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reijnerd Brentgem ook Reijnerus Brentiens en Maria Colart.

RHCL Maastricht (16-1742-88 - foto 1916a+b+c+d)

 

Wessem - 22 mei 1743 - brief van J. Deurelinckx pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Willemen en Margaretha Gielissen.

RHCL Maastricht (17-1743-3 - foto 1917)

 

Wessem - 2 februari 1747 - brief en schema van Joannes Dencken pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Dijrek Jacobij ook Theodorus Jacobs zoon van Leonardus Jacobs, Leonardus zoon van Theodorus Jacobs, Theodorus zoon van Jacobus Jacobs en

                                             Odilia Hoeube; en

- Marija Magrieta Dencken ook Margarita Dencken dochter van Wilhemus Dencken, Wilhelmus zoon van Theodorus Dencken, Theodorus zoon van

                                             Christianus Dencken en Maria Jacobs.

Jacobus Jacobs en Maria Jacobs zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (15-1741-122 en 19-1747-1 - foto 1914a+b+c+d)

 

Wessem - 8 februari 1747 - brief van Joannes Dencken pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerlacus Beumen parochiaan ex Begden bisdom Luik en

Joanna Timmermans parochiane van Wessem.

RHCL Maastricht (19-1747-3 - foto 1891a+b)

 

Wessem - 31 mei 1750 - brief en schema's van R. Hollen pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema

- Joannes Franciscus Dencken zoon van Sijbertus Dencken, Sijbertus zoon van Theodorus Dencken, Theodorus zoon van Christianus Dencken; en

- Maria Elisabeth Valckenborgh dochter van Elisabeth Dencken, Elisabeth dochter van Jacobus Dencken, Jacobus zoon van P(au)lus Dencken.

Christianus Dencken en P(au)lus Dencken zijn broers.

2e schema

- Joannes Franciscus Dencken zoon van Margarita Hillen, Margarita dochter van Maria Vogels, Maria dochter van Joannes Vogels; en

- Maria Elisabeth Valckenborgh dochter van Elisabeth, Elisabeth dochter van Catharina Vogels, Catharina dochter van Reijnerus Vogels.

Reijnerus Vogels en Joannes Vogels zijn half-broers. 

RHCL Maastricht (19-1750-26 - foto 1919a+b+c)

 

Wessem - 2 oktober 1760 - brief van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Nelissen en Maria Helena Visschers.

RHCL Maastricht (22-1760-156 - foto 1920)

 

Wessem - 17 mei 1767 - brief en schema's van R. Hollen pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie voor 2 aankomende echtparen als volgt:

de 1e vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap tussen:

- Gerardus Jansen zoon van Cornelia, Cornelia dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Zegerus; en

- Anna Struijkx, dochter van Maria, Maria dochter van Hermanus, Hermanus zoon van Maria, Maria dochter van Zegerus.

de 2e vanwege 4e graad bloed-verwantschap tussen:

- Petrus Jansen zoon van Cornelia, Cornelia dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Gertrudis; en

- Gertrudis Boumen dochter van Christina, Christina dochter van Gerardus, Gerardus zoon van Petronella.

RHCL Maastricht (24-1767-78 - foto 1921a+b)

 

Wessem - 15 augustus 1768 - brief van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Beeren en Maria Boumen.

RHCL Maastricht (25-1768-101 - foto 1922)

 

Wessem - 23 mei 1773 - brief en schema van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus Roumen zoon van Joannes, Joannes zoon van Judith, Judith dochter van Judith; en

- Barbara Jacobs dochter van Maria Margarita, Maria Margarita dochter van Elisabeth, Elisabeth dochter van Aegidius.

Judith en Aegidius zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (27-1773-60 - foto 1925a+b+c)

 

Wessem - 29 juni 1773 - brief en schema van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus van Hove weduwnaar van Petronilla, Petronilla dochter van Christina, Christina dochter van Christianus, Christianus zoon van Gerardus; en

- Maria Jansen dochter van Petrus, Petrus zoon van Aegidius, Aegidius zoon van Joannes.

Gerardus en Joannes zijn broers.

RHCL Maastricht (27-1773-21 - foto 1924a+b+c)

 

Wessem - 29 september 1775 - brief van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Boxtel en Elisabetha Hermans parochianen van Wessem.

RHCL Maastricht (28-1775-44 - foto 1982)

 

Wessem - 8 april 1777 - brief van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Teunissen parochiaan van Wessem en

Agnes Garé parochiane van Maesbracht.

RHCL Maastricht (28-1777-75 - foto 1926)

 

Wessem - 8 april 1780 - brief van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Valckenborgh en Maria Willemen.

RHCL Maastricht (29-1780-14 - foto 1927)

 

Wessem - 19 april 1781 - brief van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Garé parochiaan van Wessem en

Maria Ida Jengen parochiane van Spaubeeck.

RHCL Maastricht (25-1768-103 - foto 1923)

 

Wessem - 6 februari 1783 - brief van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Kanters en Elisabeth Renet.

RHCL Maastricht (29-1783-101 - foto 1928)

 

Wessem - 7 februari 1784 - brief van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Dencken en Catharina Jansen.

RHCL Maastricht (30-1784-34 - foto 1929)

 

Wessem - 22 december 1786 - brief en schema van R. Hollen pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Garé zoon van Maria Helena Hillen, Maria Helena dochter van Daniel Hillen; en

- Maria Helena Dencken dochter van Joannes Franciscus Dencken, Joannes Franciscus zoon van Margarita Hillen.

RHCL Maastricht (30-1786-20 - foto 1930a+b)

 

Wessem - 11 juni 1791 - brief van R. Hollen pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met een

voorgenomen huwelijk van een paar die niet met namen werden genoemd. Het bleek achteraf aanvraag want ze waren reeds getrouwd op 7 juni 1791 in

Wessem hun namen als volgt: Godefridus Joosten schipper en Eva Hilkens.

RHCL Maastricht (31-1791-21 - foto 1932a+b+TV)

 

Wessem - 7 april 1796 - brief en schema van M. Raemaeckers pastoor van Wessem als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Michael Geurts zoon van Anna Reuten, Anna dochter van Michael Reuten, Michael zoon van Helena Geelen, Helena dochter van Joannes Geelen; en

- Maria Leters dochter van Elizabetha Wolfhagen, Elizabetha dochter van Eva Geelen, Eva dochter van Michael Geelen, Michael zoon van Joannes Geelen.

RHCL Maastricht (32-1796-73 - foto 1933a+b)

 

Wessem - voor 7 febr. 1797 - schema van M. Raemackers pastoor van Wessem ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus van de Sande zoon van Joannes van de Sande, Joannes zoon van Susanna, Susanna dochter van Elizabetha Franssen; en

- Anna Verheggen dochter van Petrus Verheggen, Petrus zoon van Joannes Verheggen, Joannes zoon van Theresia, Theresia dochter van Elizabetha Franssen.

Ze zijn getrouwd te Wessem op 7 februari 1797.

RHCL Maastricht (24-1767-71 - foto 5119) 

 

Roermond - ws. augustus 1814 - schema van onbekende schrijver als ondersteuning bij de aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Henricus Smeets zoon van Petrus Smeets [geboren jun. 1766], Petrus zoon van Petrus Smeets en Gertrudis Leijendeckers; en

- Maria Vredenberg dochter van Henricus Vredenberg en Margarita Ghiesen, Margarita dochter van Joannes Georgius Ghiesen en Maria Agnes

                                                 Smeets, Maria Agnes dochter van Hieronymus Smeets en Catharina Leijendeckers.

Gertrudis Leijendeckers en Catharina Leijendeckers zijn zusters.

Ghiesen wordt hier ook geschreven als Gheijsen en Ghijsen. En Smeets ook wel als Schmits.

Ouders van het echtpaar komen uit Roermond en Melick.

Echtpaar zijn gehuwd te Roermond 21 augustus 1814, bruidegom woonachtig in Wessem, zoon van Petrus Smeets en Sibilla Peeters en

de bruid Anna Maria Fredenberges, woonachtig in Roermond, dochter van Henricus en Margarita Gijsen.

RHCL Maastricht (32-1814-4 - foto 1934a+b+c+d+e)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Wessem - 3 maart 1697 - brief van Guil. Wolfs pastoor van Wessem aan bisschop van bisdom Roermond over een meisje dat haar moeder heeft afgeperst

en in kommervolle omstandigheden heeft achtergelaten. Vrienden hebben via de bisschop aangedrongen op aktie van de pastoor, maar die komt tot de

conclusie dat hij niet veel kan doen.

RHCL Maastricht (3-1697-1 - foto 1898a+b+TV)

 

Wessem - 14 januari 1698 - brief van Guil. Wolfs pastoor van Wessem aan bisdom Roermond als mededeling over Hendrik Peters afkomstig uit graafschap

Waldeck die Luthers is vanaf zijn geboorte maar nu is bekeerd en overgegaan naar het katholiek geloof. Hendrik heeft inmiddels in handen van de pastoor

professie gedaan al belovend en zwerend. Pastoor vraagt aan bisdom Roermond deze Hendrik te willen aannemen als zoon van de roomse kerk.

RHCL Maastricht (3-1698-8 - foto 1900+TV)

 

Wessem - 12 april 1698 - brief van Guil. Wolfs pastoor van Wessem aan bisschop van bisdom Roermond over de antecedenten van de bruidegom

namelijk Joannes Rijckmans die in Stevensweert woont en graag wilt trouwen met Cornelia Valckenborgh parochiane van Wessem. Zij heeft toestemming

van haar ouders, maar de vader van de bruidegom is overleden en was vroeger soldaat. Zijn moeder heeft blijkbaar geen kontakt met haar kinderen en

weet dus niet over een eventueel eerder huwelijk van haar zoon. Ook de pastoor van Stevensweert kan geen informatie erover verstrekken.

Blijkens huwelijks inschrijving op 20 april 1698 zijn ze getrouwd in Wessem zonder verdere bijzonderheden.

RHCL Maastricht (3-1698-4 - foto 1899a+b+TV)

 

Venlo/Heel/Wessem/Weert - 16 juni 1727 - uitreksel uit doopboek parochie st. Martinus van Venlo door vice-pastoor Ignatius Verhiel:

gedoopt 15 januari 1716 Renerus zoon van Paulus Stroucken en Anna Vogels met getuigen Franciscus Tituleer en Maria Magdalena Albers.

Uitreksel d.d. 3 mei 1727 uit doopboek parochie Heel bisdom Luik door pastoor Franciscus Vogels:

gedoopt 1 augustus 1628 Renerus zoon van Theodorus Vogels en Anna met getuigen Tilmannus Vogels nomine Jacobi a Katert en Anna Tewissen.

Uitreksel z.d. uit doopboek parochie versterkte stad Wessem door J. Deurelinckx pastoor en decaan van Weert,

dat aldaar is gedoopt 13 november 1677 Anna dochter van Renerus Vogels en Christina Roumen met getuigen Paulus Dencken en Gertrudis Vogels.

Tevens 2 schema's van afstamming familie Vogels:

1e schema:

stam-ouders: Arnoldt Vogels van Wessem en Anna Potiens.

uit hun 3 kinderen: Willem Vogels, Frans Vogels en Aleijdis Vogels.

Willem Vogels trouwt Catharina vanden Ectwegh, daaruit Anna Vogels van Wessem die trouwt met kapitein Laurens de Lijenborgh,

daaruit Catharina van Lijenborgh die trouwt met Lambertus vander Vorren en

daaruit Judocus vander Vorren.

Frans Vogels trouwt Margaretha Pullen, uit hun 4 kinderen:

Peregrinus Vogels stichter en genomineerd voor Bisschop, Conrardus Vogels kanunnik van Roermond,

Arnoldus Vogels die trouwt N: Odenhoven en Anna Vogels die trouwt Frans van Wachtendonck.

Uit Anna Vogels en Frans van Wachtendonck, Margareth van Wachtendonck die trouwt met Peter Clerx,

daaruit Catharina Clerx die eerst trouwt met Frans Hergrave

waaruit een dochter Anna Elisabeth en trouwt voor de 2e keer met den schepen Leuwen tot Venlo.

Uit Arnoldus Vogels en N: Odenhoven, Margaretha Vogels die trouwt met Adriaen vander Sterren,

daaruit Adriaen vander Sterren die trouwt met Catharina Crombe en

daaruit 2 kinderen Petrus Adrianus vander Sterren en Maria Isabella vander Sterren.

Aleijdis Vogels die trouwt Jan van Campen, daaruit Joanna van Campen die trouwt Gerardt Bisschops,

daaruit Arnoldt Bisschops en Frans minorita.

Arnoldt Bisschops trouwt Catharina Maessen, daaruit 2 dochters:

1) Joanna Bisschops die trouwt met Peter Claessens, daaruit 4 kinderen: Gerardus, Arnoldus, Joannes, Henricus en

daaruit 5 kinderen: Petrus, Franciscus, Joannes, Beatrix en Theresia Claessens.

2) Catharina Bisschops trouwt Leonardt Spee, daaruit Maria Spee die trouwt Martinus Reijpkens en daaruit Gerardus Antonius Reijpkens.

2e schema:

stam-ouders: Frans Vogels en zijn vrouw Aleijdis.

uit hun 2 kinderen: Arnoldt van Wessem alias Vogels en Jan Vogels scholtis van Maeslandt.

Arnoldt van Wessem alias Vogels trouwt Anna Poetiens alias Spesen,

daaruit Frans Vogels die trouwt Margaretha Pullen en daaruit Rdus: Adm: D: Peregrinus Vogels stichter.

Jan Vogels scholtis van Maeslandt, daaruit Gerard Vogels die trouwt Maria Caters,

daaruit Derick Vogels die trouwt Anna, daaruit Reijner Vogels tot Wessem consul die trouwt Stijncken Roumen,

daaruit Anna Vogels die trouwt Paulus Stroucken, daaruit 2 kinderen: 1) Reinerus Strouckens pretendeus en 2) Maria Agnes Stroucken.

RHCL Maastricht (10-1727-21 - foto 1035a+b+c+d+e)

 

Wessem - 4 mei 1788 - brief van R. Hollen pastoor van Wessem aan bisdom Roermond met de vraag wanneer de bisschop zal komen om de vormsels

te doen in zijn parochie.

RHCL Maastricht (30-1788-22 - foto 1931+TV)