GenBronnen

maas

Weert huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Weert.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Weert.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Weert - voor 7 maart 1677 - brief van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie [gesloten tijd] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van Ceuringhen en Michelina Bigato.

Ze trouwen rk in Weert op 7 maart 1677.

RHCL Maastricht (S-1677-78 - foto 6247a/d)

 

Weert - 24 november 1677 - brief van Joannes Wassenberch pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Dielis van Mechelen (B) en

Joanna Jansen weduwe uit Weert.

RHCL Maastricht (1-1677-10 - foto 1935)

 

Weert - 14 februari 1678 - brief van Joannes Bapt. Wassenberch pastoor "Werthensis" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Franciscus Neils en Helena Loijens.

RHCL Maastricht (1-1678-29 - foto 1938)

 

Weert - 25 februari en 21 maart 1678 - brieven van Joannes Bapt. Wassenberch pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hendrix en Matthia Teuwen.

RHCL Maastricht (1-1678-32 - foto 1939a+b)

 

Weert - 1 juli 1678 - brief van Joannes Wassenberch pastoor van "Wertha" als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Nijnans "heretico in Buedel" [= Budel] en Joanna Verheijden catholica.

RHCL Maastricht (1-1678-5 - foto 1936a+b)

 

Weert - 4 juli 1678 - brief/schema van pastoor Wassenberch als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Pascasius Verborcht zoon van Catharina Peuskens, Catharina dochter van Joannes Peuskens; en

- Maria de Cock dochter van Anna de Cock, Anna dochter van Petronella Peuskens.

Joannes Peuskens en Petronella Peuskens zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (1-1678-45 - foto 829)

 

ws. Weert - ws. juli 1679 - schema van onbekende schrijver [mede verklaard door C. Bormans vice-pastoor van Weert] ter ondersteuning bij een aan-

vraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Sibertus Peerbooms zoon van Frans? Peerbooms en Joanna Breugels, Frans? zoon van Reiner Peerbooms en Wasburgis? Ketelaers, Wasburgis?

                                                dochter van Frans Ketelaers en Grietien Reiniels? zijn huisvrouw; en

- Catharina van de Rijt dochter van Hendrick van de Rijt en Mertij van Halen, Mertij dochter van Rogeier van Halen en Alegunda Xee?, Rogeier zoon

                                               van Gerart van Halen en Meriken op ???.

Ze zijn getrouwd in Weert 2 augustus 1679.

RHCL Maastricht (2-1685-49a - foto 767a+b)

 

Weert - ws. juli 1679 - schema [van onbekende schrijver uit onbekende plaats en zonder datum] ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Reinier Tercken zoon van Merten Tercken en Catharina Ceuten, Merten zoon van Willem Tercken en Mereken Sleutels, Mereken dochter van Jan

                                         Sleutels en Siecken Arjans; en

- Jenneken van Halen dochter van Lauwerins van Halen en Elisabet Sleutels, Elisabeth dochter van Jan Sleutels en Gert Nesen, Jan zoon van Jan

                                         Sleutels en Arjans.

Reinier Tercken en Jenneke van Halen zijn gehuwd te Weert 2 augustus 1679 als Servatius Turcken en Joanna van Haelen met 3e graad bloedver-

wantschap dispensatie met als getuigen: Mathia(s) van Haelen en Maria Teurcken.

RHCL Maastricht (2-1685-49b - foto 768a t/m q)

 

Weert - ws. 8 oktober 1682 - brieven en schema van Henricus Theodorus Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Ceulen zoon van Joannes Ceulen, Joannes zoon van Joanna Donders, Joanna dochter van Leonardus Donders; en

- Barbara Kessels dochter van Jacob Kessels, Jacob zoon van Maria Donders, Maria dochter van Leonardus Donders.

RHCL Maastricht (1-1682-29 - foto 1942a t/m m)

 

Weert - 20 december 1682 - brief van Henricus Theodorus Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Segerus Weelen weduwnaar en Maria Loijens weduwe.

RHCL Maastricht (1-1682-18 - foto 1941a+b+c)

 

Weert - 20 maart 1685 - brief van Henricus Theodorus Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voogenomen huwelijk tussen:

Servatius Frencken en Beatrix van Bruegel.

RHCL Maastricht (2-1685-15 - foto 1943)

 

Weert - 21 februari 1689 - brief van Henricus Theodorus Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen en vanwege

hun voorgenomen huwelijk in gesloten tijd tussen:

Guielmus Mellen en Maria Stocken.

Ze kwamen blijkbaar dag tevoren uit Antwerpen (B) naar Weert want zij zijn bedienden, en zijn gereed om voor de bacchanalen [= zijn vrij liederlijke feesten,

wellicht de tegenwoordige carnaval] te trouwen. Hun eigen pastoor [uit Antwerpen] had geloofsbrieven aan Bisterveldt gestuurd. Vanwege al dit werd het

paar gevraagd om 2 pattacons aan de armen te verdelen.

RHCL Maastricht (2-1689-19 - foto 1944a+b+TV)

 

plaats ??? - 1690 ??? - briefje van onbekende schrijver als ps duidelijk behorend bij andere correspondentie aan bisdom Roermond waarin de schrijver

vraagt om dispensatie voor ontheffing van de afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Walradus Pancratius burger van Weert en weduwnaar die al 7 kinderen heeft en

Lucia Winckelmeulen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-88 - foto 2274+TV)

 

Weert - 26 mei 1690 - brief van Henricus Theodorus Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Donders en Gertrudis Cnops.

RHCL Maastricht (3-1690-19 - foto 1945a+b)

 

Weert - 28 september 1690 - brief en schema van Henr. Theod. Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Hennissen zoon van Ida Hennissen, Ida dochter van Geurt Hennissen, Geurt zoon van Peter Hennissen; en

- Joanna/Jenneken Portemans alias Hennissen dochter van Catharina Hennissen, Catharina docher van Jenneken Hennissen, Jenneken dochter van

                                             Peter Hennissen.

RHCL Maastricht (3-1690-73 - foto 1948a+b+c)

 

Weert - 19 december 1690 - brief van H.T. Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Bruijns landbouwer ex Stramproij bisdom Luik en

Maria Simons parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (3-1690-70 - foto 1947a+b+c)

 

Weert - 13 maart 1696 - brief van H.T. Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Timmermans "adiudantius sub copijs equestribus principis Leodiensis" en

Maria Petit parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (3-1696-10 - foto 1983a+b)

 

Weert - 18 maart 1696 - brief van Henr. Theod. Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Lommel en Anna Wens.

RHCL Maastricht (3-1696-9 - foto 1950a+b)

 

Weert - 10 april 1698 - brief van Henr. Theod. Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Kelst parochiaan van Weert en

Beatrice Weelen "Antverpiae habitante".

RHCL Maastricht (3-1698-7 - foto 1951)

 

Weert - 20 augustus 1702 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Moll soldaat "gregorius praesidius Hollandici, huius civitatus, Lutheranus" en Christina Maesen "catholicum".

RHCL Maastricht (7-1714-3 - foto 1978a+b+c)

 

Weert - 23 januari 1703 - brief van H. T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voogenomen huwelijk tussen:

Joannes van den Bogart parochiaan van Weert en

Jacomina Windelen ex St(r)amproij bisdom Luik.

RHCL Maastricht (4-1703-10 - foto 1865a+b)

 

Weert - voor 10 februari 1703 - brief van [H.T. Bistervelt zijn naam, plaats en datum niet vermeld, herkenning handschrift en opzoek huwelijk] als aanvraag

voor dispensatie [ontheffing van de 3 afkondigingen] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Neijnens en Elizabeth Knapen.

Ze zijn rk getrouwd in Weert op 10 februari 1703 met als getuigen: Joannes Neijnens en Martina Knapen.

RHCL Maastricht (S-1703-88 - foto 6250a/b)

 

Roermond - 14 juni 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Chrijstophorus Vaesens parochiaan van Roermond en

Catharina Mettsers parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (4-1703-11 - foto 2301)

 

Weert - 29 [maand?] 1704 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie voor een huwelijk waarvan de betrokkenen niet werden

genoemd. Al eerder hadden ze dat aangevraagd op grond van 3e graad bloedverwantschap wat kennelijk was geweigerd vanwege onvoldoende motivering

d..w.z. zonder bloedverwantschap schema wat was vereist om zulk dispensatie te verkrijgen. Nu is de moeder van het meisje naar voren gekomen en verklaard

dat haar dochter zwanger is. De pastoor vraagt nu opnieuw om dispensatie niet alleen vanwege hun geslachtsgemeenschap en zwangerschap maar nu ook

vanwege hun 1e graad aanverwantschap. [dit hadden we nog niet eerder gezien, eerder hebben we gevallen gezien waarin bewust via zwangerschap op dis-

pensatie aanstuurden, aangezien men onwettige kinderen nog erger vond].

RHCL Maastricht (4-1702-54 - foto 1959a+b+c+TV) 

 

Weert - 23 januari 1704 - brief en schema van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Coppens zoon van Joannes Coppens en Henrica Stultiens, Henrica dochter van Matthia(s) Stultiens, Matthia(s) zoon van Frans Stultiens; en

- Joanna Pelsers dochter van Joannes Pelsers en Elizabeth Stultiens, Elizabeth dochter van Jacobus Stultiens, Jacobus zoon van Frans Stultiens.

RHCL Maastricht (4-1704-50 en 8-1716-52 - foto 1958a+b+c)

 

Weert - 11 april 1704 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Caris en Barbara Meerts.

RHCL Maastricht (4-1704-5 - foto 1955)

 

Weert - 19 april 1704 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Hulbusch en Catharina Colen beiden inwoners van Asse bij Brussel.

Zijn getrouwd in Weert 20 april 1704.

RHCL Maastricht (4-1704-9 - foto 1956a+b+c+d+TV)

 

Weert - 17 juli 1704 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Cleophas parochiaan van Weert en

Susanna van Caster parochiane van Antwerpen.

RHCL Maastricht (4-1704-36 - foto 1957a+b)

 

Weert - 20 september 1704 - brief van H.T. Bistervelt, pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Corten en Helena Breuckers.

RHCL Maastricht (4-1704-73 - foto 1961a+b)

 

Weert - 25 oktober 1704 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guielmus Heucken en Maria Bartmans.

RHCL Maastricht (4-1704-78 - foto 1962a+b)

 

Weert - 11 november 1704 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Caris en Joanna van Elven.

RHCL Maastricht (4-1704-67 - foto 1960a+b)

 

Roermond/Maasniel - 18 november 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond en van Georg: Ververs pastoor van Maesniell als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Oliverius de Bock parochiaan van Roermond en

Margareta Ververs van Weert

Maar brief van Ververs stelt dat zij parochiane is van Maasniel.

RHCL Maastricht (4-1704-72 - foto 2333a+b)

 

Weert - voor 29 -11-1704 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus de Cocq en Joanna Knepkens.

Zijn getrouwd in Weert op 29 nov. 1704 met als getuigen: Joannes Knepkens en Maria Catharina de Cocq.

RHCL Maastricht (4-1704-82 (toont 83) - foto 1963a+b)

 

Weert - 11 december 1704 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Aegidius Schinckels en Adrianae Weelen.

RHCL Maastricht (4-1704-89 - foto 1966a+b)

 

Weert - 19 december 1704 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Aerts en Anna Elizabeth Ververs.

RHCL Maastricht (4-1704-84 - foto 1965a+b+c)

 

Weert - 22 juli 1706 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Peerboom en Maria Elisabeth Deckers.

RHCL Maastricht (5-1706-8 - foto 1968a+b+c)

 

Weert - 12 september 1706 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Neijnens en Anna Gertrudis Overhoff.

RHCL Maastricht (5-1706-5 - foto 1967a+b+c)

 

Weert - 16 oktober 1706 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Knapen en Joanna Meerts.

RHCL Maastricht (5-1706-12 - foto 1969a+b)

 

Weert - 2 september 1708 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Florinus Pfeiffer "ex patria Juliacensi" [= land van Gulik] en

Elizabeth Mertens geboren in Sumeren [= Someren] bisdom "Sylvae=ducensis" [= Den Bosch] maar nu beiden parochianen van Weert.

RHCL Maastricht (5-1708-12 - foto 1970a+b)

 

Weert - 1 maart 1710 - brief van Mathias Theodorus Bisterveldt vice-pastoor van Weert [namens de afwezige pastoor en deken] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Knapen en Anna Catharina Janssen.

RHCL Maastricht (6-1710-90 - foto 1975)

 

Roermond - 16 april 1710 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baeten en Petronella Baeten.

RHCL Maastricht (6-1710-45 - foto 2386)

 

Weert - 3 juli 1710 - brief van Judocus de Vriese "minorita indignus" uit Weert als aanvraag voor dispensatie voor een echtpaar niet met namen genoemd die

al zijn getrouwd, maar bij een biecht is er een beletsel gebleken die tijdens hun verloving was verzwegen anders had het huwelijk niet kunnen voortgaan.

Nu willen zij het huwelijk hernieuwen met dispensatie voor dat beletsel die de pastoor niet noemt in de brief aan de bisschop vanwege biechtgeheim.

Antwoord uit Thorn van de bisschop hun vergeving verlenend voor een en ander en om huwelijk in geheim opnieuw te sluiten.

RHCL Maastricht (6-1710-83 - foto 1972+TV)

 

Nederweert - 17 september 1710 - brieven van Aegidius Gabrielis pastoor van Nederweert, en H. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Verheijen van Weert en

Anna Fijen van Nederweert.

RHCL Maastricht (6-1710-106 - foto 1770a+b+c)

 

Nederweert - 21 september 1710 - brief van Egidius Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Francisca de Cock van Weert en

Maria Blox van Nederweert.

RHCL Maastricht (6-1710-105 - foto 1769)

 

Weert - 30 september 1710 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk

tussen: Cornelius Ruthdries en Maria Baeten.

RHCL Maastricht (6-1710-84 - foto 1973)

 

Weert - 1710? - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van Sittart en Anna Maria Mack.

RHCL Maastricht (6-1710-76 - foto 1971)

 

Weert - 17 mei 1711 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Heijligers en Catharina Elizabeth Idelet.

RHCL Maastricht (6-1711-4 - foto 1976)

 

Weert - 7 mei 1712 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Neijnens en Elizabeth Davids.

RHCL Maastricht (6-1710-85 - foto 1974)

 

Venlo - 22 en 24 september 1712 - brieven van Bistervelt pastoor van Weert en fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Willemsen en Joanna Peerbooms "wertensis"

RHCL Maastricht (6-1712-2 - foto 944a+b)

 

Weert - 20 juli 1713 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Haeckx "Hamondanus" [= Hamont] en

Joanna van Elven parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (6-1713-32 - foto 1977)

 

Weert - 17 januari 1715 - brief en schema van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Simons ook Henderick Sijmons zoon van IJan Simons en Maria Flessers, Maria dochter van Henderick Flessers, Henderick zoon van

                                Lenderdt Flessers; en

- Joanna Weckers ook IJeneken dochter van IJan Weckers en Gerdt Greijmaes, Gerdt dochter van Baet Flessers, Baet dochter van Lenderdt Flessers.

RHCL Maastricht (7-1715-68 - foto 1985a+b+c)

 

Weert - 10 februari 1715 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Henricus Cox ex Leende (NB) en

Catharina Heijligers parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (7-1715-92 - foto 1986)

 

Weert - 15 mei 1715 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Grazen ex "germania" en Joanna Goijens werthensis.

RHCL Maastricht (7-1715-127 - foto 1990a+b)

 

Weert - 22 juni 1715 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Steins parochiaan "st. Matthiae intra Traiectum" [= Maastricht] en

Catharina Gudula Niels parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (7-1715-118 - foto 1989a+b)

 

Weert - 27 juni 1715 - brief en schema van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jodocus Giesen zoon van Elizabeth Truijen, Elizabeth dochter van Joannes Truijen, Joannes zoon van Petrus Truijen; en

- Catharina Pelsers dochter van Joannes Pelsers, Joannes zoon van Maria Truijen, Maria dochter van Jacobus Truijen, Jacobus zoon van Petrus Truijen.

RHCL Maastricht (7-1715-116 - foto 1988a+b)

 

Weert - 6 augustus 1715 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Berckmans en Anna Coppens.

RHCL Maastricht (7-1715-55 - foto 1984)

 

Weert - 10 september 1715 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Willemsen en Helena Cnoups.

RHCL Maastricht (7-1715-112 - foto 1987)

 

Weert - 16 januari 1716 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Antoni en Maria van Ridbergh parochianen van Weert.

RHCL Maastricht (8-1716-1 - foto 1991a+b)

 

Leende (NB) / Weert - 9 en 10 februari 1716 - brieven van H. Huremans pastoor van Leende en van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Coppens "Leendanus" [= Leende NB] en

Joanna Margarita Clefas ook Clephas parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (8-1716-24 - foto 1993a+b+c+d)

 

Weert - 19 februari 1716 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Nouwen zoon van Joanna Linsen, Joanna dochter van Henricus Linsen; en

- Henrica Linsen dochter van Joannes Linsen, Joannes zoon van Lambertus Linsen, Lambertus zoon van Henricus Linsen.

RHCL Maastricht (8-1716-10 - foto 1992a+b+c)

 

Weert - 6 mei 1716 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus van der Putten weduwnaar en Cornelia Dierix.

RHCL Maastricht (8-1716-38 - foto 1995a+b)

 

Venlo / Weert - 16 en 17 mei 1716 - brieven van fr. J. van Hecke pastoor van Venlo en van H.T. Bistervelt pastoor en decaan van Weert als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Bihet Venlonensis en

Barbara Ververs parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (8-1716-33 - foto 1994a+b+c)

 

Weert - 4 juni 1716 - brief van M.T. Bistervelt vice-pastoor van Weert [vanwege afwezigheid pastoor] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Renerus Frencken en Anna Catharina Caris.

RHCL Maastricht (8-1716-117 - foto 1997a+b+c+d)

 

Weert - oktober 1716 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Martinus Willebrinck "Antverpiensis" [= Antwerpen B] en

Maegaretha Laukens parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (8-1716-135 - foto 1998)

 

Weert - 1 november 1716 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Verheijden en Maria Deckers parochianen van Weert.

RHCL Maastricht (8-1716-139 - foto 1999)

 

Weert - 27 mei 1717 - brief van H. T. Bistervelt pastoor en deken van Weert, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Portmans ex Weert en

Elizabetha Spierkens parochiane de Neeritter bisdom Luik.

RHCL Maastricht (8-1717-15 - foto 1864a+b)

 

Weert - 21 januari 1718 - brief en schema van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Reinerus Peerboom weduwnaar en parochiaan van Nederweert, zoon van Catharina van de Riet, Catharina dochter van Martina van Halen, Martina

                                                 dochter van Rogerius van Halen; en

- Joanna Deckers weduwe parochiane van Weert, dochter van Jacobus Deckers, Jacobus zoon van Maria Breugels, Maria dochter van Martinus Breugels.

Martinus Breugels en Rogerius van Halen zijn halfbroers, d.i. van zelfde moeder.

RHCL Maastricht (8-1718-4 - foto 1776a+b)

 

Weert - 16 juni 1718 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Soers en Joanna van Nieuwenhoven.

RHCL Maastricht (8-1718-16 - foto 2002a+b)

 

Weert - 7 juli 1718 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus van Kessel weduwnaar en Margaretha van Sittart weduwe.

RHCL Maastricht (8-1718-5 - foto 2001a+b)

 

Weert - 1 september 1718 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Brouwers en Catharina Smullenaers.

RHCL Maastricht (8-1718-3 - foto 2000a+b+c)

 

Weert - 1 januari 1719 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

J.G. van den Steen parochiaan van Weert en

Maria Coolen "Ruraemundense" sinds 3 maanden parochiane van Herten.

RHCL Maastricht (9-1719-127 - foto 2007a+b)

 

Weert - 24 januari 1719 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus van Heijthuijsen en Maria Broens.

RHCL Maastricht (9-1719-42 - foto 2003a+b)

 

Weert - 25 januari 1719 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Simon Cleophas en Elisabeth Truijen.

RHCL Maastricht (9-1719-103 - foto 2005)

 

Weert - 30 januari 1719 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Thijssen zoon van Maria Corsten, Maria dochter van Jacob Corsten, Jacob zoon van Servatius Corsten; en

- Maria Sonnemans dochter van Catharina Gelis, Catharina dochter van Catharina Billekens.

Servatius Corsten en Catharina Billekens zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (9-1719-104 - foto 2006a+b+c)

 

Weert - 3 maart 1719 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heijlen en Petronella Martens.

RHCL Maastricht (9-1719-87 - foto 2004)

 

Weert - 17 april 1719 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Giel Vereijcken zoon van Giel Vereijcken; en

- Catharina Theunissen dochter van Lisbeth Vereijcken, Lisbeth dochter van Frans Vereijcken.

Giel Vereijcken en Frans Vereijcken zijn broers.

RHCL Maastricht (9-1719-136 - foto 2008a+b+c)

 

Weert - 9 april 1720 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Tilmans en Maria Nouwen.

RHCL Maastricht (9-1720-13 - foto 2009)

 

Weert / Hamont (B) - 1 en 8 januari 1721 - brieven van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert en van Petrus van Roije pastoor van Hamont (B) als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Claudius Tihan(c)sen weduwnaar van Hamontensis [= Hamont B] en

Catharina Smits parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (10-1721-33 - foto 2011a+b+c)

 

Weert/Venlo - 12 en 18 juli 1721 - brief en schema van H.T. Bistervelt pastoor en decaan van Weert en brief van Corn. Rosa vice-pastoor van Venlo als

aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Albertus Bistervelt broer van pastoor en onderdaan van Weert, zoon van Everardus Bistervelt, Everardus zoon van Helena Worckmans; en

- Maria Hester Daers "Venlonensis" dochter van Emerentiana in de Betouw, Emerentiana dochter van Hester Worckmans, Hester dochter van

                                         Wilhelmus Worckmans.

Wilhelmus Worckmans en Helena Worckmans zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (10-1721-10 - foto 1021a+b+c+d)

 

Weert - 23 november 1721 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mattheus Vermeren ook van der Mere en Joanna Borghouts beiden van Eindhoven sub bisdom Den Bosch en katholiek.

Er schijnt wat problemen te zijn in bisdom Den Bosch en zij is zwanger, vandaar erbij wat over en weer correspondentie uit bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (10-1721-9 - foto 2010a+b+c+d+e)

 

Weert - 29 mei 1723 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Boelts en Anna Catharina Knapen.

RHCL Maastricht (10-1723-7 - foto 2012)

 

Roermond - 23 augustus 1724 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Michael Dispa parochiaan van Roermond en

Anna Maria Niels parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (10-1724-22 - foto 2679)

 

Weert - 31 mei 1727 - brief van Arnoldus Jacobs koster van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Bogaerts en Maria Catharina Schinckels weduwe Boxs.

RHCL Maastricht (10-1727-22 - foto 2013)

 

Roermond - 17 mei 1728 - brief van L. Simons dienaar van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Thomissen van Roermond en

Anna Margaretha Cnapen van Weert.

RHCL Maastricht (10-1728-45- foto 2014)

 

Weert / Kessenich (B) - 9 augustus 1728 - brieven van P. Boogaerts pastoor "Wertensis" en L. Driessens pastoor "liberi Territorij de Kessenich et

Kinroe" als aanvraag voor dispensatie in verband met voogenomen huwelijk tussen:

Rogerus Bloemen parochiaan van Weert en

Elisabetha Peeters ex Kesseningh (B) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (10-1728-13 en 10-1728-16 - foto 1862a+b+c)

 

Weert - 13 oktober 1728 - brief van L. Knapen vice-pastoor van Weert over Cornelius Kuijpen en Maria Stijnen die met elkaar willen trouwen, maar nu kwam

bij de 2e afkondiging een oude vrouw naar voren die verklaarden dat zij 4e graad bloedverwant waren. Waarop Knapen hun had ondervraagd, waarop zij

verklaren daarvan volkomen onwetend te zijn. Knapen vraagt bisschop hun te willen dispenseren niet alleen omdat zij zeer arm zijn maar de bruid volkomen

stuk was geworden en verslagen, Knapen stelt bisdom voor dit beletsel te willen negeren en hun gewoon te trouwen.

RHCL Maastricht (10-1728-62 - foto 2015a+b+c+TV)

 

Weert - 7 juni 1729 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Verheijen en Dina Linssen parochianen van Weert.

RHCL Maastricht (11-1729-48 - foto 2016)

 

Weert - 28 oktober 1729 - brief van Lambertus Knapen vice-pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reijnerus Caris en Helena Knapen.

RHCL Maastricht (11-1729-119 - foto 2019a+b)

 

Weert - 21 november 1729 - brief van Arnoldus Jacobs vice-pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannis Jacops ex Woubrechtegem (B) en Maria Weels.

RHCL Maastricht (11-1729-83 - foto 2018a+b+c)

 

Weert - 10 juni 1730 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus de Kock en Maria Keulen.

RHCL Maastricht (12-1730-6 - foto 2020a+b)

 

Weert - 16 september 1730 - brief van H. Knapen kapelaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Fijen parochiaan van Nederweert en Elisabetha Heijligers.

RHCL Maastricht (12-1730-42- foto 2021a+b)

 

Weert - 7 januari 1735 - brief van P. Boogaerts pastoor in Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Temans ex Nederweert en

Helena Coppen parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (13-1735-126 - foto 1793)

 

Weert - 28 januari 1735 - brief van P. Boogaerts pastoor in Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Janssen parochiaan van Weert en

Joanna Buijsen woonachtig in Nederweert.

RHCL Maastricht (13-1735-129 - foto 1794a+b)

 

Weert - 9 februari 1735 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Gielis en Joanna Knepkens.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (13-1735-132 - foto 2026a+b)

 

Weert - 13 april 1735 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardinus Reijnders alias Caris en Catharina Smeulenaers.

RHCL Maastricht (13-1735-36 - foto 2025a+b)

 

Weert - 19 juli 1735 - brief van Lambertus Knapen vice-pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Janssen en Johanna Lasoude.

RHCL Maastricht (13-1735-161 - foto 2027a+b)

 

Weert - 3 augustus 1735 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmus Kessels ex Heijthuijsen en

Catharina Caris parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (13-1735-222 - foto 1753a+b)

 

Weert - 3 augustus 1735 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Franssen ex Maerhees [= Maarheeze nb] en

Catharina Maes parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (13-1735-221 - foto 2029a+b)

 

Weert - 9 oktober 1735 - brief van Lud. Bloemarts pastoor in Weert [en op verklaring pastoor in Blerick] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatius Dierix parochiaan van Weert en

Maria Driesen parochiane van Blerick.

RHCL Maastricht (13-1735-202 - foto 103a+b)

 

Weert - 28 november 1735 - brief van L. Bloemarts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Boots en Eleonora Jacobs.

RHCL Maastricht (13-1735-5 - foto 2024a+b)

 

Weert - 28 november 1735 - brief van Lud. Bloemarts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kersten en Guilielma Aerts.

RHCL Maastricht (13-1735-170 - foto 2028a+b)

 

Weert - 15 juli 1736 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Reijnders alias Caris en Joanna Bullens.

RHCL Maastricht (14-1736-26 - foto 2030a+b)

 

Weert - 10 november 1737 - brief van P. Boogaertz pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Gielis en Joanna Maes.

RHCL Maastricht (14-1737-13 - foto 2031a+b)

 

Weert - 16 januari 1740 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in verband

 met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Vinckers en Ida Gelis.

RHCL Maastricht (14-1740-59 - foto 2033a+b)

 

Weert - 1 februari 1740 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert over ontvangen dispensatie uit Rome (I) voor een niet met namen genoemde paar, dat

indicatie geeft dat ze nauw zijn verwant, echter het had geen dispensatie voor huwelijk zonder afkondigingen, wat de paar wel zou willen om schandaal te

voorkomen, vandaar de brief van de pastoor aan bisdom van Roermond wat te doen. Tevens dat het paar "10 solidos" moeten betalen voor een verklaring

van armoede [wat ze weer nodig hebben om gratis dispensatie te krijgen]. [solidos ws. sol later sou genoemd, afgeleid van solidus - sou is een stuiver]

RHCL Maastricht (14-1740-47 - foto 2032a+b+TV) 

 

Weert - 29 februari 1740 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van Thoor soldaat afkomstig van Meerhout (B) en

Theresia Deckers parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (14-1740-82 - foto 2034a+b)

 

Weert - 22 mei 1740 - brief van L. Knapen vice-pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Houben en Joanna Arits.

RHCL Maastricht (14-1740-138 - foto 2038a+b)

 

Weert - 29 mei 1740 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Cnapen en Maria van Bogget.

RHCL Maastricht (14-1740-135 - foto 2037a+b)

 

Nederweert - 30 juni 1740 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gabriel Weijtmans? alias Lan? parochiaan van Nederweert en

Maria van Boggel parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (14-1740-2 - foto 1797a+b)

 

Weert - 18 juli 1740 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Verborght en Joanna Maria Vinckers.

RHCL Maastricht (14-1740-127 - foto 2036a+b)

 

Weert - 26 september 1740 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias van de Grinde en Gertrudis Truijen.

RHCL Maastricht (14-1740-91 - foto 2035a+b)

 

Weert - 10 februari 1741 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Weeckers en Petronella Reijnders parochianen van Weert.

RHCL Maastricht (15-1741-58 - foto 2041a+b)

 

Nederweert - 21 april 1741 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andries Vestiens afkomstig van parochie Weert en

Anna Roomans parochiane van Nederweert.

RHCL Maastricht (15-1741-22 - foto 1801a+b+c+d)

 

Weert - 2 mei 1741 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Veskens en Willemina Lenders parochianen van Weert.

RHCL Maastricht (15-1741-33 - foto 2039)

 

Weert - 12 mei 1741 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van Gulpen van Maastricht 40 jaar en soldaat verbonden met Holland in afdeling van kapitein Vollevens en

Maria Helena Barbara Steinswerthensi parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (15-1741-35 - foto 2040a+b)

 

Weert - 2 september 1741 - brief van L. Knapen vice-pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Boogaerts parochiaan van Eindhoven en

Joanna Maria Visschers parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (15-1741-129 - foto 2042a+b+c)

 

Weert - 29 maart en 4 april 1742 - brieven van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Schenaerts en Laurentia Cnuijvers parochianen van Weert.

In de 1e brief vragen ze dispensatie van de 3 afkondigingen vanwege tegenstand van iemand, wat in 2e brief naar voren komt zijnde de vader van Martinus

die tegen het huwelijk is die verder beweerd dat zijn zoon lijdt aan "zekere geestvernauwing, niet alleen waardeloos maar een verstandig man onwaardig".

RHCL Maastricht (16-1742-70 - foto 2046a+b+c+d+TV)

 

Weert - 30 april 1742 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ferdinandus Brusselaers en Catharina Tindemans.

RHCL Maastricht (16-1742-65 - foto 2045a+b)

 

Weert - 18 mei 1742 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Martinus Berenis en Gertrudis Heijligers.

RHCL Maastricht (16-1742-10 - foto 2043)

 

Weert - 15 juli 1742 - brief van P. Boogaerts pastoor in Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Josephus de Bree parochiaan van Weert en

Eleonora Maria Jeanfils parochiane ex burcht Horn.

RHCL Maastricht (16-1742-22 - foto 1884a+b)

 

Nederweert - 6 augustus 1742 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Berckmans parochiaan van Weert en

Alegondis Maes parochiane van Nederweert.

RHCL Maastricht (16-1742-48 - foto 1808)

 

Weert - 6 mei 1743 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Thoonen en Elisabetha Heijligers.

RHCL Maastricht (17-1743-16 - foto 2047a+b)

 

Weert - 18 november 1743 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Godefridus Bloemaerts parochiaan van Weert en

Anna Isabella Teresia Jacobs van Turnhout (B).

RHCL Maastricht (17-1743-49 - foto 2048)

 

Weert - 24 november 1743 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van der Sande en Margareta Cnapen.

RHCL Maastricht (17-1743-54 - foto 2049)

 

Weert - 7 februari 1744 - brief van L. Knapen vice-pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Ceulen en Joanna Maria Linssen.

RHCL Maastricht (17-1744-30 - foto 2050a+b+c)

 

Weert - 30 augustus 1744 - brief van L. Knapen vice-pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Rijswijck en Helena Geurs.

RHCL Maastricht (17-1744-37 - foto 2051a+b+c)

 

Weert - 16 augustus 1745 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus van Elven "Hamontanus" [= Hamont B] bisdom Luik en

Helena Kneepkens parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (31-1795-22 - foto 2111a+b)

 

Nederweert - 15 februari 1746 - brief van Joannes Vullers vice-pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Egidius Weeckers ex Weert en

Mathia Jacobs ex Nederweert.

RHCL Maastricht (18-1746-81 - foto 1813)

 

Weert - 23 juli 1746 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Stockmans weduwnaar en Anna Linsen weduwe.

RHCL Maastricht (18-1746-45 - foto 2053a+b)

 

Weert - 13 september 1746 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Pelsers en Catharina Gubbels.

RHCL Maastricht (18-1746-15 - foto 2052a+b)

 

Weert - 30 december 1746 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Prinssen parochiaan van Weert en

Elisabeth de Keijser van parochie "de Bort Mierbeeck" [= Boortmeerbeek B] aartsbisdom Mechelen.

RHCL Maastricht (18-1746-113 - foto 2054a+b)

 

Weert - 22 november 1747 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Mantels en Lucia Cuijpers.

RHCL Maastricht (19-1747-10 - foto 2055)

 

Weert - 18 januari 1749 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ernestus Antonius de Linsingen kapitein Infanterie Baden Durlach ten dienste van Holland en Maria Anna de Brias.

Erbij verklaring 17 januari 1749 uit garnizoen Grave waarin van de zijde van de regiment toestemming werd gegeven aan kapitein Ernst Albrecht Anton van

Linsingen ongehuwd om te trouwen met Maria Anna de Brias [zij kwam blijkbaar uit Weert].

RHCL Maastricht (19-1749-20 en S-1749-52 - foto 2058 en 3317+TV)

 

Weert - 28 januari 1749 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hensen en Mechtildis Vossen.

RHCL Maastricht (19-1749-10 - foto 2056a+b)

 

Weert - 28 januari 1749 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Gielis en Joanna Maria Jansen.

RHCL Maastricht (19-1749-13 - foto 2057a+b)

 

Weert - 6 februari 1749 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Frencken en Maria Anna Linsen.

RHCL Maastricht (19-1749-46 - foto 2059a+b)

 

Weert - 27 april 1750 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Heuvelmans en Maria Catharina Eijckholt.

RHCL Maastricht (19-1750-17 - foto 2060)

 

Weert - 1 en 3 december 1750  - brieven van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert aangaande voorgenomen huwelijk tussen:

Egidius Gielis en Helena Ghijsen parochianen van Weert.

RHCL Maastricht (19-1750-35 - foto 1816a+b+c+d)

 

Weert - 16 januari 1753 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van den Nieuwenhoven en Joanna Theunissen.

RHCL Maastricht (20-1753-9 - foto 2061a+b)

 

Weert - 1 februari 1753 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mathias Haecxs en Anna Catharina Schinckels.

RHCL Maastricht (20-1753-56 - foto 2063)

 

Weert - 17 februari 1753 - brief van P. Boogaerts pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Dittrien parochiaan de St(r)amproij en

Lucia Clemens parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (20-1753-47 en 20-1753-134 - foto 1866a+b+c)

 

Weert - 2 maart 1753 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Aerts en Joanna Cannen.

RHCL Maastricht (20-1753-143 - foto 2067a+b)

 

Weert - 3 maart 1753 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Peeters weduwnaar en Margareta Smeets weduwe.

RHCL Maastricht (20-1753-142 - foto 2066a+b)

 

Weert - 27 maart 1753 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Sebastianus van Nieuwenhoven en Maria Weeckers.

RHCL Maastricht (20-1753-73 - foto 2064a+b+c)

 

Weert - 10 mei 1753 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus van den Eijnde en Aldegondis Ceulen.

RHCL Maastricht (20-1753-109 - foto 2065a+b)

 

Weert - 11 september 1753 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Knapen en Martina Berben.

RHCL Maastricht (20-1753-21 - foto 2062a+b)

 

Weert - 7 juni 1755 - brief van P. Boogaerts pastoor en decaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus van Buel en Anna Helena Eijckholt.

RHCL Maastricht (21-1755-5-1 - foto 2068)

 

Weert - 21 november 1759 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Deckers en Aldegundis Corneel.

RHCL Maastricht (21-1759-17 - foto 2070a+b+c)

 

Weert - 23 en 25 april 1760 - brieven en schema's van Josephus Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Pelssers zoon van Maria Maes, Maria dochter van Mathia Houben, Mathia dochter van Mathias Houben; en

- Helena Ceulen dochter van Elisabetha Houben, Elisabetha dochter van Joannes Houben, Joannes zoon van Mathias Houben.

RHCL Maastricht (22-1760-147 - foto 2071a+b+c+d+e+f+g)

 

Weert - 3 juli 1760 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Franciscus Leonard en Helena Aspers.

RHCL Maastricht (22-1760-34 - foto 2069)

 

Weert - 27 augustus en 2 september 1760 - brieven van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Leo Jacobus Smets parochiaan van Maaseik (B) bisdom Luik en

Maria Anna Barbara de Costerius parochiane van Weert bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (22-1760-153 - foto 2072a+b+c+d+e+f+g)

 

Weert - 22 november 1761 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Stultiens en Petronella Janssen.

RHCL Maastricht (23-1761-39 - foto 2073)

 

Weert - 29 januari 1762 - brief en schema van Josephus Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Puijnen zoon van Godefridus Puijnen, Godefridus zoon van Margaretha Keulen, Margaretha dochter van Godefridus Keulen en Godefrida; en

- Gertrudis Voncken dochter van Joanna van Theul, Joanna dochter van Catharina Vrinssen, Catharina dochter van Joanna Keulen, Joanna dochter

                                                 van Godefridus Keulen en Godefrida.

RHCL Maastricht (23-1762-4 - foto 2074a+b+c)

 

Weert - 25 januari 1764 - brief en schema van Josephus Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Beelen zoon van Joanna Lëen, Joanna dochter van Maria Anna Muyters, Maria Anna dochter van Joanna de Bruijn, Joanna dochter van

                                       Leonardus de Bruyn; en

- Margarita Henssen dochter van Wilhelmus Henssen en Maria Cuppens, Maria dochter van Margarita de Bruyn, Margarita dochter van Leonardus de Bruyn.

RHCL Maastricht (23-1764-110 - foto 2076a+b+c)

 

Weert - 17 juni 1764 - brief en schema van Josephus Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Pelssers zoon van Petrus Pelssers, Petrus zoon van Wilhelmus Pelssers, Wilhelmus zoon van Joannes Pelssers, Joannes zoon van

                                              Joannes Pelssers en Joanna; en

- Maria Mathijssen dochter van Ida Pelssers, Ida dochter van Joannes Pelssers, Joannes zoon van Gerardus Pelssers, Gerardus zoon van Joannes

                                              Pelssers en Joanna.

RHCL Maastricht (23-1764-26 - foto 2075a+b+c)

 

Nederweert/Weert - 19 november 1767 - brieven van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert en van Joannes Keulen vice-pastoor op com-

missie van pastoor J: Janssens van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Grijmans van Weert en

Margaretha Stoutemans van Nederweert.

RHCL Maastricht (24-1767-140 - foto 1830a+b)

 

Weert - 24 februari 1768 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Foccaer en Joanna Catharina Verschueren.

RHCL Maastricht (25-1768-93 - foto 2080)

 

Weert - 24 april 1768 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gijsbertus Knapen en Helena Maessens.

RHCL Maastricht (25-1768-87 - foto 2079)

 

Weert - 12 september 1768 - brief en schema van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Teven zoon van Petrus Teven, Petrus zoon van Anna Homans, Anna dochter van Petrus Homans, Petrus zoon van Gielis Homans en Maria; en

- Wilhelmina Souts dochter van Mathia Homans, Mathia dochter van Mathias Homans, Mathias zoon van Godschalcus Homans, Godschalcus zoon

                                               van Gielis Homans en Maria.

RHCL Maastricht (25-1768-41 - foto 2078a+b)

 

Weert - 20 oktober 1768 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Knapen en Elizabeth Souts.

RHCL Maastricht (25-1768-33 - foto 2077)

 

Weert - 22 februari 1772 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Lennars en Cornelia Vossen.

RHCL Maastricht (26-1772-6 - foto 2081)

 

Weert - 27 februari 1772 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Seelen en Gertrudis Jacobs.

RHCL Maastricht (26-1772-12 - foto 2082)

 

Weert - 26 november 1772 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Egidius van den Steen en Maria Catharina Eijchholt.

RHCL Maastricht (26-1772-48 - foto 2083a+b)

 

Meijel/Weert - 21, 23 en 28 januari 1773 - brief van J.M.F. Frische pastoor van Meijel aan pastoor van Weert, brieven en schema van J. Janssens pastoor

van Weert aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Vinckers parochiaan van Weert, zoon van Mathias Vinckers en Ida Gielis, Mathias zoon van Petrus Vinckers en Elizabetha Bongers, Elizabetha

                                           dochter van Mathias Bongers en Antonia Deckers; en

- Anna Maria T(h)eunissen eertijds parochiane van Meijel, nu parochiane van Weert, dochter van Leonardus Theunissen en Catharina van der Loo,

                                           Leonardus zoon van Franciscus Theunissen en Mathia Vestiens, Mathia dochter van Jacobus Vestiens en Helena Bongers,

                                           Helena dochter van Mathias Bongers en Antonia Deckers.

RHCL Maastricht (27-1773-71 - foto 2085a+b+c+d+e+f+g+h)

 

Weert - 28 januari 1773 - brief en schema van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Keulen zoon van Andreas Keulen en Maria Linssen, Andreas zoon van Sylvester Keulen en Elizabetha van den Bergh, Sylvester zoon van

                                     Petrus Keulen en Mathia Hensen, Petrus zoon van Andreas Keulen en Joanna; en

- Maria Catharina Deckers dochter van Christianus Deckers en Margarita Wagemans, Christianus zoon van Joannes Deckers en Helena Heijligers,

                                     Joannes zoon van Jacobus Deckers en Margarita Keulen, Margarita dochter van Andreas Keulen en Joanna.

RHCL Maastricht (27-1773-70 - foto 2084a+b+c)

 

Weert - 10 februari 1773 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Lambertus van Elven parochiaan van Weert en

Maria Margarita Bernaerts parochiane de Hamont (B) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (26-1773-75 - foto 2087a+b)

 

Weert - 12 februari 1773 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Schol en Martina van Sonsvelt.

RHCL Maastricht (26-1773-72 - foto 2086a+b)

 

Weert/Leveroij - 21 en 22 juni 1773 - brief van J. Janssens pastoor van Weert brief en schema van G.H. Verstegen pastoor van Leveroij als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Breu(c)kers parochiaan van Weert, zoon van Joannes Breuckers en Helena Baeten, Joannes zoon van Theodorus Breuckers en Helena,

                                    Helena dochter van Joannes op 't Velt en Joanna Bongaerts; en

- Petronella Coelen ook Koolen parochiane van Leijveroij, dochter van Laurentius Koolen en Mathia Schaekers, Laurentius zoon van Petrus Koolen en

                                    Maria, Maria dochter van Henricus Joosten en Gertrudis, Gertrudis dochter van Joannes op 't Velt en Joanna Bongaerts.

RHCL Maastricht (27-1773-23 - foto 1761a+b+c)

 

Weert - 2 augustus 1773 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Knapen parochiaan van Nederweert en

Maria Stijnen parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (27-1773-17 - foto 1837a+b)

 

Weert - 20 juni 1775 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Daris ex Nederweert parochiaan de Lingenfeldt (D) bisdom Spirensis [= Speyer] en

Margarita Truijens parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (28-1775-9 - foto 1841)

 

Weert - 18 januari 1777 - brief en schema van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Stals zoon van Mathias Stals en Helena Meulen, Helena dochter van Mathias Meulen, Mathias zoon van Joannes Meulen en Joanna; en

- Elizabeth Meulen dochter van Arnoldus Meulen en Catharina Hennissen, Arnoldus zoon van Ruthgerus Meulen, Ruthger zoon van Joannes Meulen en Joanna.

RHCL Maastricht (28-1777-13 en 28-1777-37 - foto 2088a+b+c)

 

Weert - 4 juni 1777 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatius Smits en Gertrudis Thijssen parochianen van Weert.

RHCL Maastricht (28-1777-143 - foto 2090)

 

Weert - 23 juni 1777 - brief en schema van C.F. Princen vice-pastoor van Weert met toestemming van de afwezige pastoor Janssens als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Simon Baeten zoon van Joannes Baeten en Petronella Blien, Joannes zoon van Simon Baeten en Catharina Hendricks, Catharina dochter van

                                     Hendricus Hendriks, Hendricus zoon van Simon Hendricks; en

- Christina Sonnemans dochter van Michael Sonnemans en Johanna Stals, Johanna dochter van Hendricus Stals en Catharina Hendricks, Catharina

                                     dochter van Simon Hendricks.

RHCL Maastricht (28-1777-91 - foto 2089a+b+c)

 

Nederweert/Weert - 11 en 12 september 1778 - brief van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert en van J. Janssens pastoor van Weert als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Linssen parochiaan van Nederweert en

Joanna Catharina Janssen parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (28-1778-7 - foto 1843a+b+c)

 

Weert - 14 februari 1780 - brief van J. Janssens pastoor van Weert over de kosten van verleende dispensatie, die blijkbaar 36 schilden was terwijl dat eerder

28 schilden was. Het gaat om verleende dispensatie voor 1e met 2e graad gemengde aanverwantschap alsmede 3e met 4e graad bloedverwantschap van

een toegestane verbintenis tussen: Wilhelmus op 't Root met zijn tante Maria Peters waaruit reeds een kind geboren.

RHCL Maastricht (28-1780-18 - foto 2093a+b+TV)

 

Weert - 5 mei 1781 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Wagemans en Petronilla Caris.

RHCL Maastricht (29-1781-6 - foto 2094a+b)

 

Weert - 5 februari 1783 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van de Moosdijck en Elizabeth Coppers.

RHCL Maastricht (29-1783-103 - foto 2099)

 

Weert/Nederweert - 18 februari 1783 - briefjes van J. Janssens pastoor van Weert en van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Emons van Weert en

Dorothea Hoefnagels weduwe van Nederweert.

RHCL Maastricht (29-1783-168 en 29-1783-37 - foto 1848a+b)

 

Weert - 1 juni 1783 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Groenen en Maria Tindemans.

RHCL Maastricht (29-1783-122 - foto 2101a+b)

 

Weert - 3 juli 1783 - brief van J. Janssens pastoor in Weert en schema van Lamb. Stoutemans pastoor en deken van Nederweert als aanvraag voor dis-

pensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Linners parochiaan van Nederweert, zoon van Joannis Linners en Maria Vrijken, Maria dochter van Petrus Vrijken en Catharina Reijnders,

                                  Catharina dochter van Reineri Rijnders en Margarita van Roij, Margarita dochter van Simon Joannis de Roij en Henrica Paeps; en  

- Catharina Creijelmans parochiane van Weert, dochter van Gabriel Creyelmans en Maria van Bogget, Maria dochter van Judocus van Bogget en

                                  Catharina van Roy, Catharina dochter van Simon Joannis de Roij en Henrica Paeps.

Simon Joannes de Roij en Henrica Paeps zijn getrouwd februari 1654.

Als ps schrijft pastoor Janssens over ene Joannes Haex afkomstig uit dorp Bocholt in het Luikse land en Aldegundis van Thoor die hij niet heeft kunnen

verloven [ondertrouwen] omdat zijn ouders hem eerst toestemming hadden geschreven maar door bedrog van hun zoon hebben ze dat ingetrokken.

De pastoor van Bocholt heeft pastoor Janssens duidelijk gemaakt dat het Joannes werd verhinderd door zijn ontrouw.

RHCL Maastricht (29-1783-107 - foto 1847a+b+c+d+TV)

 

Weert - 7 juli 1783 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Smeets en Maria Elizabeth Hermans.

RHCL Maastricht (29-1783-105 - foto 2100)

 

Weert - 13 september 1783 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Janssen en Elizabeth Aers.

RHCL Maastricht (29-1783-93 - foto 2098a+b+c)

 

Weert - 18 november 1783 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Francken en Margarita Neijnens.

RHCL Maastricht (29-1783-33 - foto 2095a+b)

 

Weert - 29 december 1783 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Mantels parochiaan van Weert en

Maria Elizabeth Beren parochiane van Heythuysen bisdom Luik.

RHCL Maastricht (29-1783-31 - foto 2096a+b)

 

Weert - 31 december 1790 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Esch en Joanna Ophees.

RHCL Maastricht (31-1790-20 - foto 2103a+b)

 

Weert - 14 februari 1791 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Claudius Malingrez parochiaan van Weert en

Teresia Henrica Crielaers parochiane van Waalwijk [NB] bisdom Den Bosch.

RHCL Maastricht (31-1791-14 - foto 2104a+b)

 

Weert - 4 februari 1793 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Eustachius Janssens medisch dokter en Maria Margarita Truijens.

RHCL Maastricht (31-1793-51 - foto 2109)

 

Weert - 13 oktober 1793 - brief van A. J. Costerius uit Weert naar aanleiding van een dispensatie. Namen van betrokkenen werden niet vermeld, wel dat zij

kosten van dispensatie mogelijk niet kunnen betalen.

RHCL Maastricht (31-1793-1 - foto 2106+TV)

 

Weert - 7 november 1793 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Moonen 27 jaar en Elizabetha Tercken.

RHCL Maastricht (31-1793-13 - foto 2107a+b)

 

Weert - 17 april 1795 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Simon Beelen weduwnaar en Catharina van de Voort.

RHCL Maastricht (31-1795-40 - foto 2113a+b)

 

Weert - 16 december 1795 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Nies weduwnaar en Elizabeth Camp.

RHCL Maastricht (31-1795-3 - foto 2110)

 

Roermond? - 1796 - brief van ??? als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Rutten parochiaan van Roermond en

Joanna Margarita Claessens weduwe van Joannes Pasmans.

Ze trouwen blijkbaar 1796 in Weert.  

RHCL Maastricht (32-1796-65 - foto 3090)

 

Weert - 13 april 1796 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mathijssen en Joanna Maria Janssen.

RHCL Maastricht (32-1796-12 - foto 2114)

 

Weert - 18 september 1796 - brief en schema van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Heijmans weduwnaar van Anna Maria Wagemans, dochter van Petrus Wagemans gedoopt 13 april 1735, Petrus zoon van Helena aen de

                                      Heijde gedoopt 11 juni 1685, Helena dochter van Aegidius aen gen Heij gedoopt 14 juli 1643, Aegidius zoon van Henricus

                                      aen gen Heij en Maria; en

- Maria Verheggen dochter van Petrus Verheggen, Petrus zoon van Helena Vossen gedoopt 5 oktober 1693, Helena dochter van Gertrudis aen gen

                                     Heij gedoopt 19 maart 1648, Gertrudis dochter van Henricus aen gen  Heij en Maria.

RHCL Maastricht (31-1793-49 en 32-1796-31 - foto 2108a+b+c)

 

Weert - 12 oktober 1796 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Gillet en Maria Francisca Hannaert.

RHCL Maastricht (32-1796-30 - foto 2115)

 

Weert - 14 september 1801 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Tindemans weduwnaar van Maria Anna Knapen en Catharina Eleonora Strang.

RHCL Maastricht (32-1801-1 - foto 2120)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Weert - voor 18 januari 1718 - schema van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Leuwens zoon van Leonardus Leuwens en Matthia, Mathia dochter van Joannes Haex en Maria, Maria illigaal dochter van Maria Linssen; en

- Helena Vissers dochter van Franciscus Vissers, Franciscus zoon van Nicolaus Vissers en Margaretha Linssen.

Maria Linssen en Margaretha Linssen zijn zusters.

Ze trouwen in Weert 18 januari 1718.

RHCL Maastricht (S-?-157 - foto 2125a+b)

 

Weert - 2 juli ca. 1727 - brief van Arnoldus Jacobs koster van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatis Servandis en Maria Groenen.

RHCL Maastricht (S-?-128 - foto 2124a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Weert - 1 december 1678 - brief van Joannes Wassenberch pastoor van Weert met vragen aangaande voorgenomen huwelijk van: Catharina Neijens.

Zij trouwt Weert 11 februari 1679 met Michael Boyen.

RHCL Maastricht (1-1678-6 - foto 1937a+b)

 

Weert - 4 maart 1680 - brief van Joannes Wassenberch pastoor van Weert over Carolus Franciscus de Borlyn aangaande 3 geboden en zwangerschap.

Hij was reeds getrouwd Weert 1 december 1679 met Ida Saes.

RHCL Maastricht (1-1680-5 - foto 1940a+b+c)

 

Weert - 27 februari 1690 - verklaring van Henricus Theodorus Bisterveldt pastoor van Weert op getuigenis van Everardus en Albertus Bisterveldt dat er

blijkbaar protest is gekomen van Joanna Mools ex Thoor over voorgenomen huwelijk van Franciscus Verborcht en Maria Donders.

RHCL Maastricht (3-1690-35 - foto 1946)

 

Weert - 18 september 1690 - waarin Peter Bullens en Joanna Portemans samen intredende de band van huwelijk en zich onderwerpen aan de rk kerk

met als getuigen: Joannes Jansens en Joannes Heijlijgers.

Zijn rk getrouwd te Weert op 3 oktober 1690.

RHCL Maastricht (3-1690-21 - foto 6157)

 

Weert - 22 augustus 1693 - brief van H.T. Bisterveldt pastoor van Weert over 2 personen die kennelijk al samenwonen en willen trouwen.

Alleen de man werd met name genoemd Joannes Coppen. De pastoor stuurt de vrouw naar de bisschop met voorwaarde dat zij tot het huwelijk ophouden

met elkaar te wonen en te slapen.

RHCL Maastricht (3-1693-1 - foto 1949a+b+c+TV)

 

Weert - 21 februari 1702 - verklaring ondertekend door Cornelius Schinkels en F.M. Brusselwes, waarin Martinus de Cock e.e.a. verklaard over:

Maria Willemsen en Simon Freucken.

RHCL Maastricht (4-1702-5 - foto 1952)

 

Weert? - zonder datum 1702? - brief van Du Mont over deelname aan een pastoors bijeenkomst in Veert bij Geldern (D).

RHCL Maastricht (4-1702-9 - foto 1953+TV)

 

Weert - 27 november 1702 - brief van H.T. Bistervelt over 2 dingen namelijk 1) dat hij 9¼ pattacons meestuurt met een pastoor als betaling voor dispensaties

wat de bisschop dan zal uitvoeren en 2) vraag om beslissing in geschil wat Bistervelt heeft met de weduwe Dens.

RHCL Maastricht (4-1702-17 - foto 1954+TV)

 

Weert - 13 juli 1714 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert over Barbara Janssen parochiane van Weert die op 10 maart 1704 was getrouwd

met Jacobus Suppert in die tijd garnizoens soldaat in Weert. Nu is Barbara bij de pastoor gekomen dat zij wilt trouwen met een andere soldaat en bracht met

haar mee een brief door een sergeant uit Frankrijk die verklaard dat Jacobus Suppert in zelfde compagnie waar hij dient was overleden in zijn bed november

1713. Bisterveld vindt de brief verdacht om meerdere redenen zoals geen verklaring van een priester van zijn begraving en geen verklaring van compagnie

kapitein zoals gebruikelijk. Bisterveld stelde voor dat Barbara de kolonel schrijft, maar dat wilde zij niet doen. Dag daarna omdat soldaat toch katholiek was,

heeft Barbara zich gewend bij de predikant van Maarheeze [vlakbij Weert 2 uur lopen net over provincie grens in Brabant meijerij van Den Bosch. Brabant was

Staats en kon je zomaar bij een dominee trouwen] die hun daadwerkelijk in huwelijk heeft verbonden zonder voorafgaande afkondigingen.

Pastoor en deken Bisterveldt vraagt aan bisschop van Roermond of hij zijn autoriteit kan aanwenden bij de Staten van het Verenigd Belgie om zulk kwade

praktijken met schandaal en zonden tegen te gaan omdat mensen in onwettige huwelijken voortdurend in zonden leven.

RHCL Maastricht (7-1714-7 - foto 1979a+b+TV)

 

Roermond - 23 oktober 1714 - briefje van fr. Joannes Heijnen "minorita" dat met speciale toestemming zijn getrouwd resp. Weert en Roermond

op resp. 26 juli en 1 augustus 1714:

1) Joannes Dedrick Seben en Bernardina Janssens "ambo ex haeresi" met als getuigen: Conraerdt Thewalt en Magdalena Dunckels; en

2) Joannes Dedrick Trap "conversum ex Lutheranismo" en Joanna Volä met als getuigen: Henricus Compaens en Maria Catharina Cruijsberch.

RHCL Maastricht (7-1714-28 - foto 1980)

 

Venlo/Heel/Wessem/Weert - 16 juni 1727 - uitreksel uit doopboek parochie st. Martinus van Venlo door vice-pastoor Ignatius Verhiel:

gedoopt 15 januari 1716 Renerus zoon van Paulus Stroucken en Anna Vogels met getuigen Franciscus Tituleer en Maria Magdalena Albers.

Uitreksel d.d. 3 mei 1727 uit doopboek parochie Heel bisdom Luik door pastoor Franciscus Vogels:

gedoopt 1 augustus 1628 Renerus zoon van Theodorus Vogels en Anna met getuigen Tilmannus Vogels nomine Jacobi a Katert en Anna Tewissen.

Uitreksel z.d. uit doopboek parochie versterkte stad Wessem door J. Deurelinckx pastoor en decaan van Weert,

dat aldaar is gedoopt 13 november 1677 Anna dochter van Renerus Vogels en Christina Roumen met getuigen Paulus Dencken en Gertrudis Vogels.

Tevens 2 schema's van afstamming familie Vogels:

1e schema:

stam-ouders: Arnoldt Vogels van Wessem en Anna Potiens.

uit hun 3 kinderen: Willem Vogels, Frans Vogels en Aleijdis Vogels.

Willem Vogels trouwt Catharina vanden Ectwegh, daaruit Anna Vogels van Wessem die trouwt met kapitein Laurens de Lijenborgh,

daaruit Catharina van Lijenborgh die trouwt met Lambertus vander Vorren en

daaruit Judocus vander Vorren.

Frans Vogels trouwt Margaretha Pullen, uit hun 4 kinderen:

Peregrinus Vogels stichter en genomineerd voor Bisschop, Conrardus Vogels kanunnik van Roermond,

Arnoldus Vogels die trouwt N: Odenhoven en Anna Vogels die trouwt Frans van Wachtendonck.

Uit Anna Vogels en Frans van Wachtendonck, Margareth van Wachtendonck die trouwt met Peter Clerx,

daaruit Catharina Clerx die eerst trouwt met Frans Hergrave

waaruit een dochter Anna Elisabeth en trouwt voor de 2e keer met den schepen Leuwen tot Venlo.

Uit Arnoldus Vogels en N: Odenhoven, Margaretha Vogels die trouwt met Adriaen vander Sterren,

daaruit Adriaen vander Sterren die trouwt met Catharina Crombe en

daaruit 2 kinderen Petrus Adrianus vander Sterren en Maria Isabella vander Sterren.

Aleijdis Vogels die trouwt Jan van Campen, daaruit Joanna van Campen die trouwt Gerardt Bisschops,

daaruit Arnoldt Bisschops en Frans minorita.

Arnoldt Bisschops trouwt Catharina Maessen, daaruit 2 dochters:

1) Joanna Bisschops die trouwt met Peter Claessens, daaruit 4 kinderen: Gerardus, Arnoldus, Joannes, Henricus en

daaruit 5 kinderen: Petrus, Franciscus, Joannes, Beatrix en Theresia Claessens.

2) Catharina Bisschops trouwt Leonardt Spee, daaruit Maria Spee die trouwt Martinus Reijpkens en daaruit Gerardus Antonius Reijpkens.

2e schema:

stam-ouders: Frans Vogels en zijn vrouw Aleijdis.

uit hun 2 kinderen: Arnoldt van Wessem alias Vogels en Jan Vogels scholtis van Maeslandt.

Arnoldt van Wessem alias Vogels trouwt Anna Poetiens alias Spesen,

daaruit Frans Vogels die trouwt Margaretha Pullen en daaruit Rdus: Adm: D: Peregrinus Vogels stichter.

Jan Vogels scholtis van Maeslandt, daaruit Gerard Vogels die trouwt Maria Caters,

daaruit Derick Vogels die trouwt Anna, daaruit Reijner Vogels tot Wessem consul die trouwt Stijncken Roumen,

daaruit Anna Vogels die trouwt Paulus Stroucken, daaruit 2 kinderen: 1) Reinerus Strouckens pretendeus en 2) Maria Agnes Stroucken.

RHCL Maastricht (10-1727-21 - foto 1035a+b+c+d+e)

 

Weert - 22 juni 1730 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert aan bisdom Roermond over Joannes van Vucht die op punt staat te trouwen waarvoor door

partijen schema's zijn geleverd die blijkbaar niet in de haak zijn en ook de broer van Joannes beschouwt de huwelijk als bedriegelijk. Joannes zou ermee naar

bisdom Roermond moeten gaan maar kan dat niet vanwege zijn schilderkunst. Joannes trouwt Weert 16 juli 1730 met Elisabeth Berben.

RHCL Maastricht (12-1730-45 - foto 2022a+b+c+TV)

 

Weert - 9 augustus 1742 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert aan bisdom Roermond met de vraag om advies over Henricus Stevens uit Heinsbergen

die een jaar geleden de Hollandse troepen had verlaten en sindsdien kunst van stucadoren had geleerd van de vader van Anna Catharina Peeten ca. 24

jaar oud en parochiane van Weert. Nu heeft voornoemde Henricus 12 dagen geleden Anna Catharina Peeten ontvoerd [wellicht vrijwillig meegegaan] en nu

willen ze trouwen waar de vader niet mee eens is. Ook baron Heijde kapitein in het leger van graaf van Styrum in Weert ten dienste van onze koningin, wilt

dat hij terugkomt en trouwt. Nu heeft de pastoor het meisje vandaag teruggeroepen en voorgehouden de onwaardigheid van hun en haar ongehoorzaamheid

aan haar vader, waarop zij heeft geantwoord dat zij haar aanzoeker niet wilt verlaten [aha dus vrijwillig meegegaan], De pastoor heeft nog met de kapitein de

baron Heijde gesproken die bisdom verzoekt hun te trouwen en verklaard dat Henricus van een goede katholieke familie is. Antwoord van bisschop van

Roermond komt erop neer dat als de weigering van de vader het enig beletsel, zij kunnen trouwen met het gevaar voor de zeden wat gedaan kan worden

zonder afroepingen waarvoor alsnog een dispensatie nodig zal zijn.  

RHCL Maastricht (16-1742-44 - foto 2044a+b+TV)

 

Weert - 1 en 3 december 1750  - brieven van P. Boogaerts pastoor en deken van Weert aangaande voorgenomen huwelijk tussen:

Egidius Gielis en Helena Ghijsen parochianen van Weert.

Tijdens de afkondigingen bleek er bezwaar te komen van Franciscus Hoorix van Nederweert. Met apart verklaring heeft Frans zich erbij neergelegd.

RHCL Maastricht (19-1750-35 - foto 1816a+b+c+d)

 

Weert - 27 augustus 1769 - brief van J. Janssens pastoor van Weert aan secretaris van bisdom Roermond conform wat de bisschop hem had gezegd

die nu afwezig is vanwege zijn bezoek aan district Kessel. Dit begeleidend schrijven bij een dispensatie waarvan gegevens over de betrokkenen

ontbreken, is over een huwelijk dat in geheim gesloten moet worden in Roermond ten overstaan van de secretaris. De bisschop heeft de pastoor

dat mondeling gezegd al dit in diepste zwijgen te bewaren opdat niet de bloedverwanten of enige anderen zou weten de tijdstip van de huwelijks

voltrekking. [o.i. de huwelijk tussen de Merwijck en van Metternich]

RHCL Maastricht (22-1760-165 - foto 749+TV)

 

Weert - 21 en 28 december 1778 - brieven van dr. van Lierde uit Weert en J. Janssens pastoor van Weert, waarin zij beschrijven een geval van bezeten-

heid door de duivel [of hekserij] bij een jongeman Cleophas Clephas afkomstig ex Kelpen sub parochie van Grathem bisdom Luik, nu inwoner en

parochiaan van Weert. De pastoor heeft meerdere uitdrijvingsgebeden uitgevoerd, maar die hebben niet geholpen. Hij vraagt aan bisdom Roermond of

de paters minorieten deze gebeden mogen doen aangezien zij daar bedrever in zijn. Verder vraagt hij of hij boeken mag inzien die op de Index staan

[dat is een lijst van boeken door de kerk verboden] om kennis van een en ander op te doen. Zijn vader is Petrus Clephas.

RHCL Maastricht (28-1778-5 - foto 2091a+b+c+d+e+TV) 

 

Weert - 9 februari 1779 - brief van F.A. Frencken uit Weert aan seminarie Roermond over blijkbaar uitstaande vordering sinds 1772.

RHCL Maastricht (28-1779-21 - foto 2092a+b)

 

Weert - 15 februari 1790 - brief van C. Princen vice-pastoor van Weert over Antonius van de Linden die een huwelijks aanzoek heeft gedaan aan de niet

katholieke Agata Loon. Om daar toe te komen dient Agata eerst rk te worden gedoopt en geinstrueerd in rk geloof. Nu na 4 maanden is zij getoetst op haar

ware intentie en rk basis elementen, wat haar geloofwaardig is gelukt en toont werkelijk bekeerd te zijn. Hierop heeft de pastoor geschreven aan de vader

van Agata voor toestemming van voorgenomen huwelijk wat de pastoor bij deze correspondentie bijvoeg [zat er helaas niet bij]. 

RHCL Maastricht (31-1790-16 - foto 2102a+b+c+TV)

 

Weert - 2 september 1790 - briefje als extract van een doop gedaan te Weert d.d. 25 oktober 1765 van Petrus zoon van Bartholomaeus van Halen en

Petronella Gielis met doopgetuigen Gerardus van Halen voor Jacobus van Halen en Helena Gielen.

Gevonden tussen dispensaties, wat dus aangeeft dat dat nodig was voor een huwelijk.

RHCL Maastricht (31-1790-165 - foto 1883)

 

Weert - 28 februari 1791 - brief van Ludovicus Janssens over het verhoor van Joanna Mechtildis Coolen die dienstmeid is bij Everardus van de Laar, waar zij

werd gevraagd of zij zwanger van hem was. Zij antwoordt dat zij niet zwanger van hem was maar wel had gezegd met haar te trouwen. Het lijkt erop dat er een

zaak was waarbij Van de Laar met een ander wilde trouwen maar blijkbaar was daar bezwaar tegen aangetekend door Joanna Mechtildis.

RHCL Maastricht (31-1791-15 en S-1791-67 - foto 2105a+b+c+d+TV)

 

Weert - 28 maart 1795 - brief van C.F. Princen vice-pastoor van Weert aan de bisschop van Roermond over een anonieme zaak, waarin pastoor verklaard

dat N met B zijn nicht uit lust een vleselijk verhouding heeft waarop zij zwanger werd. Om groot schandaal te vermijden in Weert en om het kind te wettigen

 wordt voorgesteld dat N een huwelijk aangaat met B waaraan als 1e een gemengde 2e graad bloedverwantschap als beletsel bestaat. Pastoor vraagt wat te

doen waarop de bisschop antwoord dat hij een beter onderbouwd verzoek moet doen [en niet anoniem] voor een dispensatie.

RHCL Maastricht (31-1795-23 - foto 2112a+b+TV)

 

Weert - 17 juli 1796 - brief van J. Janssens vice-pastoor van Weert aan bisschop van Roermond als verzoek om raad, over ene N. O'Reilli uit Ierland zoals hij

verklaard, leeftijd 22 jaar was voor 4 jaar in studie bij Iers college in Antwerpen (B) maar heimelijk met N. Verheijen geboren in Weert vertrokken naar Holland

met wie hij heeft getrouwd. Toen al het geld op was zijn ze voor een jaar in hoogste armoede hier aangekomen bij de ouders van N. Verheijen, die toen ook

zwanger was van een 2e kind van hem. O'Reilli heeft de pastoor van Weert gevraagd hun rk te trouwen en vertelde dat zijn broer voorzitter van voornoemde

Ierse college is en dat zijn moeder in Ierland woont. Om te trouwen heeft pastoor toestemming van zijn moeder nodig alsmede zijn verklaring van vrijheid, maar

omdat toestemming van zijn moeder onmogelijk is heeft om die te verkregen heeft hij zich ook nog gewend tot burgelijke administratie in Maastricht, die op

grond daarvan toestemming geeft dat zij trouwen en een decreet doen uitgaan waarin de pastoor wordt bevolen te trouwen. Bisdom Roermond antwoordt dat

er al sprake is van een seculier huwelijk en instemming via de wet. Om te voldoen aan de vraag van vrijheid moeten afroepingen plaatsvinden. Voorafgaand

aan het huwelijk moeten zij gescheiden leven en uit feit dat O'Reilli uit Iers college komt kan bepaald worden dat hij al rk was.

RHCL Maastricht (32-1796-90 - foto 2118a+b+TV)

 

Weert - 28 augustus 1796 - brief van J. Janssens pastoor van Weert [aan bisdom Roermond] waar hij aanhaalt eerder schrijven van 26 augustus, over

Clara Knoups - geboren op de vlucht - woont al 14 jaar in Weert met ene Henricus Smits in huis van de broer van Henricus, waar een meid van die broer

heeft gezegd dat Henricus Smits haar zwanger had gemaakt. Toen tijd van bevalling aanbrak is zij terug gekeerd naar Ool [vanwaar zij afkomstig was]

waar zij een meisje heeft gebaard, die in Herten werd gedoopt met de naam Joanna Maria. Maar toen Henricus hierover werd benaderd werd dat juridisch

verhinderd. Een zus van Clara wonende te Weert heeft pastoor Janssens verklaard op die dag [= 28 augustus] dat Clara nog immer ongetrouwd nu in

Amsterdam woont met die Henricus Smits. Zij vertelt ook dat haar broer Joannes Knoups wonende in Ool wel zou moeten weten in welk huis zij woont,

bij hem is ook de onwettige kind. 

RHCL Maastricht (32-1796-35 - foto 2117a+b+c+d+TV)

 

Weert - 25 oktober 1800 - brief van Servatius Princen uit Weert als verklaring aan bisdom Roermond over Arnoldus Princen die broer is van de schrijver.

Servatius schrijft dat Petronella Keijnen inmiddels bevallen en haar moeder bij hem kwamen en hebben verklaard dat het kind van Arnoldus is die het ontkent.

Schrijver maakt duidelijk aan Petronella dat Arnoldus dat altijd zal blijven ontkennen en wordt vervolgens stevig onder druk gezet om verder over te zwijgen.

RHCL Maastricht (32-1800-1 - foto 2119a+b+c+TV)

 

Weert - 23 juli 1801 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als verzoek om raad aan bisdom Roermond. Petrus Hubers 36 jaar oud parochiaan van Weert

wilt trouwen met Cornelia Stultiens 26 jaar oud parochiane van Weert, maar zij krijgt geen toestemming van haar ouders. De reden wat zij daarvoor aanvoeren

is dat een nauwe kennis van hem een zwanger meisje heeft vermoord. Hij is zoon van Henricus Hubers en Mathia Gevers. Ze zijn getrouwd voor burgelijke

stand 18 augustus 1801 [let wel zij heeft feitelijk geen toestemming van haar ouders nodig aangezien zij meerderjarig was]. Uit deze correspondentie blijkt

dat N. Gevers [2e graad bloedverwant aan zijn moeder] de moordenaar was gepleegd in september 1800 in Den Bosch en nu opgesloten in Maastricht.

Als ps noemt de pastoor dat hij over een samenzwering tegen zijn broer niets meer heeft gehoord.

RHCL Maastricht (32-1801-10 - foto 2123a+b+TV)