GenBronnen

maas

Wanssum huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venray - 12 december 1690 - brief van Matthias Roebroeck pastoor van Venray aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen

en voor huwelijk in gesloten tijd tussen:

Joannes Fransen gedeeltelijk verlamd en weduwnaar in Wanssum onder dekanaat van Venraij en

Christina Juriens zijn meid uit Geijsteren.

Zij woont al 2 jaar bij hem en is nu zwanger van hem wat zij bereid is onder ede te bevestigen, die zwangerschap kan zij nu niet langer geheim houden.

Ze vragen om dispensatie zodat zij tegenover pastoor Jacobus Deckers van Wanssum kunnen trouwen.

RHCL Maastricht (3-1690-56 - foto 1429a+b+TV)

 

Venlo - 4 en 6 januari 1706 - brieven van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo en Daniel Meurs pastoor in Wansem als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van Coninchoven burger en koopman van Venlo en

Margareta Theresia Meurs parochiane van Wanssum.

RHCL Maastricht (5-1706-14 - foto 896a+b+c)

 

Wanssum - 29 oktober 1710 - brief van Daniel Meurs pastoor in Wanssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hooghen en Mechtildis Heinckens.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (6-1710-108 - foto 1728a+b)

 

Wanssum - 20 oktober 1719 - brief van Daniel Meurs pastoor in Wanssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Smits zoon van Arnoldus Smits en Catharina Roeloffs, Arnoldus zoon van Theodorus Smits en Henrica Gerets, Henrica dochter van

                                    Gerardus Gerets en Mechtildis Fijtten; en

- Helena Fluren dochter van Michael Fluren en Anna Gerets, Anna dochter van Lambertus Gerets en Maria Sijbkens, Lambertus zoon van Gerardus

                                    Gerets en Mechtildis Fijtten.

Henrica Gerets en Lambertus Gerets zijn zuster en broer.

RHCL Maastricht (9-1719-77 - foto 1729a+b+c)

 

Broekhuizenvorst - 29 april 1729 - brief van W.H. Wierix pastoor in Broekhuijsenvorst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Reijnders parochiaan van Broeckhuijsenvorst en

Sibilla Cuijpers parochiane van Wanssum.

RHCL Maastricht (11-1729-39 - foto 1383)

 

Wanssum - 22 juni 1735 - brief van P. van Loon, pastoor in Wanssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Vitus Henckens en Maria Mulders.

RHCL Maastricht (13-1735-159 - foto 1730a+b)

 

Well - 28 april 1740 - brief van G. Beckers pastoor van Well als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ramakers parochiaan van Well en

Maria Timmermans parochiane van Wansum.

RHCL Maastricht (14-1740-9 - foto 1685)

 

Wanssum - 23 november 1740 - brief van P. van Loon pastoor in Wanssum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joachim Naus inwoner van Geijsteren en

Catharina Rutten inwoonster van Wanssum. 

RHCL Maastricht (14-1740-72 - foto 1718a+b)

 

Geijsteren - 21 april 1741 - brief van Arn. Porten pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Reijs? weduwnaar parochiaan van Geijsteren en

Maria Theresia Schluijs ex Wanssum.

RHCL Maastricht (23-1764-89 - foto 1721)

 

Wanssum/Well - 17 en 18 juni 1759 - brieven van pastoor van Wanssum en van G. Beckers pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Peters parochiaan van Wanssum en

Petronella Peters parochiane van Well.

RHCL Maastricht (21-1759-19 - foto 1694a+b)

 

Wanssum - 26 juni 1764 - brief van Joannes Kuijpers pastoor in Wanssum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Kessels parochiaan van Wanssum, zoon van Arnoldus, Arnoldus zoon van Arnoldus, Arnoldus zoon van Wendelina Versleijen; en

- Johanna van Wijnhoven parochiane van Blitterswijck, dochter van Jacobus, Jacobus zoon van Joanna Versleijen.

Wendelina Versleijen en Joanna Verscleijen zijn zusters.

RHCL Maastricht (23-1764-14 - foto 1731a+b)

 

Walbeck (D) / Wanssum - 23 en 24 april 1767 - brieven van J.B. Schaeffers pastoor van Walbeck en Joannes Kuijpers pastoor van Wansum als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Coppes parochiaan van Wanssum en

Catarina Frencken parochiane van Walbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-28 - foto 1732a+b+c+d)

 

Geijsteren - 12 januari 1777 - brief van C. Verblackt pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Adolphus Knops parochiaan van Geijsteren en

Sibilla Kaeters parochiane van Wansum.

RHCL Maastricht (28-1777-82 - foto 1722)

 

Blitterswijk - 14 april 1784 - brief/schema van F.H. Knops pastoor van Blitterswijck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Zegers ex Wanssum, zoon van Jacobus Zegers, Jacobus zoon van Joannes Zegers, Joannes zoon van Henricus Zegers; en

- Maria Zegers ex Blitterswijck, dochter van Alardus Zegers, Alardus zoon van Theodorus Zegers, Theodorus zoon van Joannes Zegers.

Henricus Zegers en Joannes Zegers zijn broers.

RHCL Maastricht (30-1784-6 - foto 1710)

 

Baarlo - 26 april 1787 - brief van P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius van Enckenvoort parochiaan van Wanssum en

Barbara Bouten parochiane van Baarlo.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1787-35 - foto 173)

 

Lottum - 7 maart 1800 - brief van Van Aerd pastoor in Lottum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Kersten en Petronella van der Coulen parochianen van Wanssum.

RHCL Maastricht (28-1800-3 - foto 1733a+b+c)

 

Roermond – 3 mei 1910 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Hubertus van Megen parochiaan van Horst en

Hermina Wijnhoven parochiane van Wanssum.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3495)