GenBronnen

maas

Voerendaal huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Heerlen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Voerendaal - 24 januari 1678 - brief van Lamb: de Visch pastoor in "Vourendael" [= Voerendaal] als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guielmo Heuts ex Voerendaal en

Apollonia Franssen uit Aken (D).

RHCL Maastricht (3-1698-10 - foto 5716a+b)

 

Voerendaal - 11 juli 1689 - brief/schema van Joannes Meijers pastoor in "Vourendael" [= Voerendaal] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Sceeren zoon van Wilhelmus Sceeren en Elisabetha Ubaghs, Wilhelmus zoon van Arnoldus Sceeren en Judith Vrijnthagen, Judith

                             dochter van Lambertus Vrijnthagen; en

- Helena Cupers dochter van Balthasar Cupers en Anna Jacobs?, Balthasar zoon van Andreas Cupers en Margaretha Lammen, Margaretha

                             dochter van Andreas Lammen en Catharina Vrijnthagen.

Sommige namen onder voorbehoud, beschadigd door RHCL "opschonings" project, heeft vloeistof vlekken.

RHCL Maastricht (2-1689-1 - foto 5715a+b+c)

 

Schin op Geul - 9 maart 1700 - brief van Joannes Stephani pastoor in "Schinne ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen hweulijk tussen:

Jacobus Sijben ex parochie Voerendaal en

Isabella Malies ex parochie Schin op Geul.

RHCL Maastricht (3-1700-41 - foto 5736)

 

Voerendaal / Klimmen - 17 en 21 juni 1704 - brieven van S. Meijers pastoor in "Vourendaell" [= Voerendaal] en van Joannes Haesen pastoor in "Climmen"

[= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Schillinx ook Scillinx weduwnaar en Johanna Harst.

Pastoor Meijers noemt ook een schema, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maadtricht (4-1704-55 - foto 5737a+b+c)

 

Voerendaal - 21 augustus 1719 - brief/schema van M. Meijers pastoor in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Laurentius Senden zoon van Joannes Senden, Joannes zoon van Catharina Heuts, Catharina dochter van Helgerus Heuts, Helgerus zoon van

                            Petrus Heuts en Maria Nacken; en

- Maria Heuts dochter van Urlingi Heuts, Urlingi zoon van Christina Moonen, Christina Moonen dochter van Casparus Moonen en Maria Nacken.

Helgerus Heuts en Christina Moonen zijn half broer en half zus, Maria Nacken was dus 2x keer getrouwd.

RHCL Maastricht (9-1719-59 - foto 5718)

 

Voerendaal - 11 en 27 oktober 1741 - brieven van M. Meijers pastoor in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Wetzels zoon van Hermannus Wetzels en Anna Frederix, Anna dochter van Joannes Frederix en Anna Essers; en

- Johanna Koninx dochter van Gerardus Koninx en Johanna Moonen, Johanna dochter van Casparus Moonen en Cornelia Essers.

Anna Essers en Cornelia Essers zijn zusters.

RHCL Maastricht (15-1741-164 - foto 5719a+b+c+d)

 

Voerendaal - 21 april en 13 mei 1742 - brieven van M. Meijers pastoor in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Essers en Catharina Haseliers.

RHCL Maastricht (16-1742-7 - foto 5720a t/m 5720g)

 

Voerendaal - 3 augustus 1743 - brief/schema van M. Meijers pastoor in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Essers zoon van Catharina Drittij, Catharina dochter van Ida Leufkens, Ida dochter van Johanna Eussen; en

- Johanna Custers dochter van Christina Eussen, Christina dochter van Joannes Eussen, Joannes zoon van Thomas Eussen.

Johanna Eussen en Thomas Eussen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (17-1743-99 - foto 5721)

 

Voerendaal - 20 mei 1768 - brief en schema van H: L: Crous dienstbaar in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Meijers zoon van Petrus Meijers en Odilia Doutzenberg, Odilia dochter van Joannes Doutzenbergh, Joannes zoon van Wilhelmus

                         Doutzenbergh en Odilia Roosboom, Odilia dochter van Thomas Roosboom en Elisabetha Speets; en

- Maria Agnetis Jongen dochter van Wilhelmus Jongen en Catharina Roosboom, Catharina dochter van Joannes Roosboom, Joannes zoon

                         van Reinerus Roosboom, Reinerus zoon van Thomas Roosboom en Elisabetha Speets.

RHCL Maastricht (25-1768-117 - foto 5723a+b)

 

Voerendaal - 12 september 1768 - brief en schema van Michael Crous pastoor in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Meijers zoon van Anna Queatvlieg, Anna dochter van Elisabetha Roosenboom, Elisabeth dochter van Reinerus Roosenboom.

                              Reinerus zoon van Thomas Roosendoom en Elisabetha Speitz; en

- Maria Margaretha Vernaus dochter van Barbara Doutzenberg, Barbara dochter van Mechtildis Doutzenberg, Mechtildis dochter van Odilia

                              Roosenboom, Odilia dochter van Thomas Roosendoom en Elisabetha Speitz.

RHCL Maastricht (25-1768-111 - foto 5722a+b)

 

Heerlen / Voerenaal - 12 juni 1772 - brieven en schema van A: Morées pastoor in Heerlen en van Michael Crous pastoor in Voerendaal als aanvraag

voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Joseph Dautzenbergh van parochie Heerlen, zoon van Petrus Caspar Dautzenbergh, Petrus Caspar zoon van Caspar Dautzenbergh,

                             Caspar zoon van Petrus Dautzenbergh; en

- Maria Catharina Vernaus parochiane van Voerendaal, dochter van Barbara Dautzenbergh, Barbara dochter van Mechtildis Dautzenbergh,

                             Mechtildis dochter van Franciscus Wilhelmus Dautzenbergh.

Petrus Dautzenbergh en Franciscus Wilhemus Dautzenbergh zijn broers.

RHCL Maastricht (26-1772-117 - foto 5443a+b+c+d)


13 september 1774 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Leonardus Wintgens parochiaan van Voerendaal bisdom Roermond en

Maria Odilia Vaessen parochiane van Eys bisdom Luik.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1185)

 

Voerendaal - 21 augustus 1777 - brief en schema van M: Crous pastoor in Voerendaal [mede ondertekend door A. Morées pastoor in Heerlen] als

aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Snackers van parochie Heerlen, zoon van Barbara Hennen, Barbara dochter van Maria Meijs, Maria dochter van Jacobus Meijs; en

- Joanna Maria Meijs van parochie Voerendaal, dochter van Martinus Meijs, Martinus zoon van Michael Meijs, Michael zoon van Laurentius Meijs.

RHCL Maastricht (28-1777-16- - foto 5454a+b)

 

Voerendaal - 20 september 1780 - brief en schema's van M. Crous pastoor in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad:

- Franciscus Theodorus Heuts zoon van Gertrudis Boest, Gertrudis dochter van Anna Vernaus, Anna dochter van Henricus Vernaus en Anna Huntjens; en

- Joanna Maria Vernaus dochter van Joannes Vernaus, Joannes zoon van Joanna Vernaus, Joannes zoon van Henricus Vernaus en Anna Huntjens.

2e schema 4e graad:

- Franciscus Theodorus Heuts zoon van Henricus Heuts, Henricus zoon van Henricus Heuts, Henricus zoon van Helgerus Heuts; en

- Joanna Maria Vernaus dochter van Joannes Vernaus, Joannes zoon van Margaretha Ubachs, Margareth dochter van Oda Heuts.

Helgerus Heuts en Oda Heuts zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (29-1780-7 - foto 5724a+b)

 

Voerendaal - 11 februari 1783 - brief met 2 schema's van M. Crous pastoor in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e en 3e/4e graad

bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 2e/3e graad:

- Joannes Wilhelmus Pluijmaeckers zoon van Michael Pluijmaeckers, Michael zoon van Maria Meijers, Maria dochter van Fredericus Meijers en Anna

                                        Schillings; en

- Maria Elisabeth Crous, dochter van Joanna Maria Meijers, Joanna Maria dochter van Fredericus Meijers en Anna Schillings.

2e schema 3e/4e graad:

- Joannes Wilhemus Pluijmaeckers zoon van Anna Maria Meijers, Anna Maria dochter van Leonardus Meijers, Leonardus zoon van Petrus Meijers en NN.

- Maria Elisabeth Crous, dochter van Joanna Maria Meijers, Joanna Maria dochter van Fredericus Meijers, Fredericus zoon van Petrus Meijers en NN 

RHCL Maastricht (29-1783-163 - foto 5217a+b)

 

Voerendaal - 11 september 1784 - brief en schema van M: Crous pastoor in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Peters zoon van Catharina Boumans, Catharina dochter van Cornelius Boumans, Cornelius zoon van Adam Boumans en Catharina Jongen; en

- Maria Gertrudis van den Hove dochter van Helena Haenen, Helena dochter van Nicolaus Haenen, Nicolaus zoon van Christina Boumans, Christina

                               dochter van Adam Boumans en Catharina Jongen.

RHCL Maastricht (30-1784-29 - foto 5725a+b)

 

Voerendaal - 14 juni 1789 - brief en schema van M. Crous pastoor in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Theodorus Habets dochter van Anna Maria Meijers, Anna Maria dochter van Joannes Stephanus Meijers, Joannes Stephanus zoon van

                              Leonardus Meijers, Leonardus zoon van Joannes Meijers; en

- Maria Odilia Meijers dochter van Joannes Wilhelmus Meijers, Joannes Wilhelmus zoon van Petrus Meijers, Petrus zoon van Petrus Meijers, Petrus zoon

                              van Joannes Meijers.

RHCL Maastricht (30-1789-3 - foto 5250a+b)

 

Voerendaal - 26 september 1796 - brief/schema van M. Crous pastoor in Voerendaal als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Conrardus Nijsten zoon van Mathias Nijsten, Mathias zoon van Anna Coenen, Anna dochter van Mathias Coenen en Catharina Kochs; en

- Aleidis Clarissen dochter van Catharina Westrix, Catharina dochter van Aleidis Coenen, Aleidis dochter van Mathias Coenen en Catharina Kochs.

RHCL Maastricht (32-1796-60a - foto 6235)

 

Nijmegen (gld) – 24 februari 1804 – brief van J: J: Smeijers missionaris pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Spiessen soldaat "Battavus" en

Hendrina Murkens parochiane van Nijmegen.

Voor commissarissen van huwelijkszaken van Nijmegen compareerden op 17 februari 1804:

Johannes Petrus Spiessen jm ouderloos oud 30 jaar geboren te Voerendaal korporaal bij 4e compagnie 3e bataillon van Bataafse artillerie in garnizoen te Delft

vertegenwoordigd door Andries Lerang volgens volmacht d.d. 13 februari 1804 uit Delft en Hendrina Murkens jd ouderloos oud 23 jaar geboren te Gent (B) woon-

achtig te Nijmegen, na 3 afkondigingen werden ze getrouwd op 16 maart 1804.

RHCL Maastricht (32-1804-17 – foto 6047a/c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Voerendaal - 26 september 1796 - brief van M. Crous pastoor in Voerendaal aan bisschop van Roermond, waarin toestemming wordt gevraagd voor

Joannes Wilhelmus Meijers uit parochie Voerendaal om uit bisdom Roermond te gaan om zijn 1e tonsuur te ontvangen, hij is namelijk kandidaat in de

universiteit van Keulen en woont in Keulen bij zijn oom pastoor Meijers in st. Jacob en kanunnik in st. Gregorius. Hij vermeldt dat zijn studie wordt be-

taald door zijn oom, en dat hij op 19 juni 1773 is gedoopt in parochie van Voerendaal als zoon van Joannes Wilhelmus Meijers en Anna Catharina Somija.

RHCL Maastricht (32-1796-60b - foto 6236+TV)

 

Roermond? - 8 februari 1797 - een staat of soort kasboek van ontvangen gelden voor verleende dispensaties aangaande:

1) Joannes Mulders en Maria Helena Moldericks weduwe voor 3 afroepingen bij pastoor van Venlo op 8 februari [1797], betaald 1½ cor. [= 1½ duit];

2) Ger. Steegmans en Margaritha Huijskens voor geestelijk verwantschap de verzoeker heeft namelijk het kind van de verzoekster ten doop geheven en voor

      1 afroeping deels gedaan in Twisteden op 9 februari 1797, betaald 8 sol. [= sous = stuiver, dus 8 stuivers];

3) Aegidius Vrencken en Joanna Elisabeth Meens voor 4e graad bloedverwantschap op 9 februari [1797] deels in Voerendael, betaald 2 cor. [= 2 duiten];

4) Joannes Nicolaus Goossen en Maria Josepha a Campo voor 2e met 3e graad vermengde bloedverwantschap op 9 februari 1797 deels in Nuth, betaald 6

     cor. [= 6 duiten]. [ons inziens staat cor: voor corte, er gaat 24 corten in een stuiver, corte werd later vervangen door duit]

RHCL Maastricht (32-1797-29 - foto 5686a+b+TV)