GenBronnen

maas

Venray huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 21 september 1675 - dispensatie door Jacobus Oeueren decaan in kathedraal Roermond vanwege vacante bisschop zetel vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Coppen en Lucia de Wildt.

RHCL Maastricht (1-675-1 - foto 5149) 

 

Venray - 5 september 1678 - brief van Matthias Roebroeck pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthaeus Janssen en Beatrix Versleijen.

RHCL Maastricht (3-1698-2 - foto 1433a+b)

 

Venray - 16 oktober 1678 - brief en schema van Math. Roebroeck pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Verblaeckt zoon van Anna Verblaeckt, Anna dochter van Gisbertus Verblaeckt, Gisbertus zoon van Joannes Verblaeckt;en

- Maria Claes dochter van Joannes Claes, Joannes zoon van Maria Verblaeckt, Maria dochter van Joannes Verblaeckt.

RHCL Maastricht (1-1678-55 en 32-1796-54 - foto 1425a+b+c)

 

Venray - 30 en 31 maart 1682 - brieven van Matthias Roebroeck pastoor van "Venradis" en Antonius Gieskens van Geijsteren als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mel(c)hior Aerts "maseesensis sub parochia de Geijsteren" en

Agnes van Cuijck parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (1-1682-65 - foto 1430a+b)

 

Venray - 12 juni 1682 - brief van Math. Roebroeck pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Bans alias Michels en Gertrudis Hillen.

Zoals ook tegenwoordig worden door vriendengroepen en naburen allerlei grappen en grollen uitgehaald rond een huwelijk, kennelijk willen bruid en bruide-

gom dat niet en vragen daarom om dispensatie van de 3 afroepingen. Of dat werd verleend kunnen we niet zo goed bepalen, aangezien tijd van aanvraag en

huwelijk [30 juni] net genoeg is voor de afkondigingen, bij de huwelijks inschrijving staat ook expliciet geen dispensatie vermeld. 

RHCL Maastricht (1-1682-50 - foto 1427a+b+TV)

 

Venray - 22 december 1685 - brief van Matthias Roebroeck pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Judocus Engelbertus en Adriana Roelanda van den Kerckhofs.

RHCL Maastricht (2-1685-54 - foto 1428)

 

Venray - 5 augustus 1690 - brief van Matthias Roebroeck pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Flochoven en Catharina Culits.

RHCL Maastricht (3-1690-69 - foto 1432a+b)

 

Venray - 12 december 1690 - brief van Matthias Roebroeck pastoor van Venray aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen

en voor huwelijk in gesloten tijd tussen:

Joannes Fransen gedeeltelijk verlamd en weduwnaar in Wanssum onder dekanaat van Venraij en

Christina Juriens zijn meid uit Geijsteren.

Zij woont al 2 jaar bij hem en is nu zwanger van hem wat zij bereid is onder ede te bevestigen, die zwangerschap kan zij nu niet langer geheim houden.

Ze vragen om dispensatie zodat zij tegenover pastoor Jacobus Deckers van Wanssum kunnen trouwen.

RHCL Maastricht (3-1690-56 - foto 1429a+b+TV)

 

Venray - voor 2 maart 1699 - brief van Matthias Roebroeck pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Vergelt en Henrica Fijen.

Ze zijn blijkbaar 4e/5e graad bloedverwant en zijn getrouwd in Venray 2 maart 1699.

RHCL Maastricht (S-1699-41 - foto 1519a+b+c)

 

Venray/Leveroy - 26 februari en 5 maart 1700 - brieven van Math. Roebroeck pastoor van Venray en van M. Gabrielis pastoor van Leveroy als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Saesens [in brief Leveroy als Straeten] uit Nederweert en

Anna Hegelsom uit Venray.

Voor ontheffing voor de afkondigingen en huwelijk in gesloten tijd, omdat Joannes die eierhandelaar is, net na pasen naar Brussel (B) moet gaan en daar

enige tijd zal blijven in verband met de eieren handel. Er is instemming van haar oom Henricus Hegelsom kapelaan bij parochie Venray en van haar

moeder weduwe. De pastoor van Venray wil nog de reactie afwachten van de pastoor van Leveroy omdat Joannes daar naar de kerk ging, maar hij kwam

ook regelmatig in de parochie van Venray. Er waren geen bezwaren uit Leveroy.

Later in deze brief noemt Roebroeck een theologisch dispuut tussen priesters rond het kerkbezoek, in aansluiting op het concilie van Trente.

RHCL Maastricht (3-1700-44 - foto 477a+b+c+d+TV)

 

Venray/Grubbenvorst - 12 en 13 mei 1704 - brieven van Mathias Roebroeck pastoor van Venray en Petrus van Neer pastoor in Gribbenvorst als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus van Abel parochiaan van Venray en

Catharina van Aerssen parochiane van Gribbenvorst.

RHCL Maastricht (4-1704-92 - foto 383a+b+c)

 

Geijsteren - 27 oktober 1704 - brief van Antonius Gieskens pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Bussers parochiaan ex Geijsteren en

Michelina Dericks parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (4-1704-81 - foto 1714a+b)

 

Venray - 18 april 1710 - brief van Matthias Roebroeck pastoor en deken van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baltis "overlonensis sub districta cuijckano" en

Joanna Reijnders parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (6-1710-126 - foto 1435)

 

Venray - 18 augustus 1710 - brief van Matthias Roebroeck pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Reijnders en Mechtildis Janssen.

RHCL Maastricht (6-1710-149 - foto 1436)

 

Venray - 7 oktober 1710 - brief en schema van Matthias Roebroeck pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Verblaeckt zoon van Gisbertus Verblaeckt, Gisbertus zoon van Henricus Verblaeckt, Henricus zoon van Gisbertus Verblaeckt; en

- Maria Claessens dochter van Goswinus Claessens, Goswinus zoon van Joannes Claessens, Joannes zoon van Maria Verblaeckt.

Gisbertus Verblaeckt en Maria Verblaeckt zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (6-1710-124 - foto 1434a+b+c)

 

Venray - 3 januari 1711 - brief van Matthias Roebroeck pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonius Willems en Anthonia Harinex.

RHCL Maastricht (6-1710-150 - foto 1437a+b)

 

Venray - 29 april 1713 - brief en schema van Matthias Roebroeck pastoor en deken van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Bernardus Pottgieter weduwnaar van Petronella Verdellen, Petronella dochter van Goswinus Verdellen, Goswinus zoon van Petronella Bistervelts; en

- Petronella Bistervelts dochter van Joannes Bistervelts, Joannes zoon van Petrus Bistervelts.

Petrus Bistervelts en Petronella Bistervelts zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (7-1713-37 - foto 1438a+b+c)

 

Horst - 8 juli 1713 - brief van Gerardus van Loon pastoor in Horst die uit 2 delen bestaat,

allereerst willen Rutger Cressers uit Horst en Joanna Litgens uit Venray van huwelijks afkondigingen gedispenseerd worden omdat op de 1e dag van

afkondiging ook een onderdompelings ritueel zal plaatsvinden en ze daarmee aanvoeren dat ze dan gereinigd zijn van zonden en de afkondigingen

niet verder nodig achten. Dispensatie werd verleend op 11 juli 1713 waarop ze zijn getrouwd in Horst op 26 juli 1713.

De 2e deel van de brief gaat over een hoogbejaarde niet-katholieke vrouw die aan het einde van haar leven twijfelt en vraagt aan de pastoor vergeving

van haar ketterse zonden, om zo minder risico te lopen op haar reis naar de hemel.

De pastoor vraagt toestemming aan bisdom Roermond om haar die vergeving te verlenen.

RHCL Maastricht (7-1713-14 - foto 783a+b+TV)

 

Venray - 20 november 1713 - brief van Math. Roebroeck pastoor in Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Stammen en Cornelia Remmen, parochianen van Venray.

Jacobus blijkt oorspronkelijk van Helden te komen.

RHCL Maastricht (7-1713-27 - foto 485a+b)

 

Venray en Horst - 29 november en 5 december 1714 - allereerst brief van Matthias Roebroeck pastoor en deken in Venray waarbij schrijft dat een

bruidspaar dispensatie willen hebben voor de afkondigingen van hun voorgenomen huwelijk in gesloten tijd voor:

Antonius Br(e)ul kamerheer van de baron van Wittenhorst heer van Horst die hooguit 3 jaar op kasteel woont af en aan en

Elizabeth Peijrega die vele jaren dienstmeid was [bij de edele vrouw van Horst] en parochiane van Venray.

De bruidegom was Lutheraan maar heeft dat afgezworen ten overstaan van een priester te Roermond en 2 getuigen waarop hij een getuigschrift

had meegekregen. De deken had bij zijn onderzoek geen kanonieke belemmeringen vernomen en vraagt aan pastoor van Loon om dit verder af

te handelen. Op 5 december schrijft Ger. van Loon pastoor van Horst aan de deken en pastoor Roebroeck van Venray of hij een priester kan aan-

wijzen om de huwelijksritueel te laten plaatsvinden tussen Antonius Br(e)ul en Elizabeth Peijrega die jaren de heer van Horst hebben gevolgd maar

nu [kasteel] Horst als zijn woonplaats had gekozen, waarop ze hebben besloten om te trouwen.

Eerdaags verwacht de bruidegom een oproep van zijn heer te krijgen en weet niet wanneer hij terugkomt.

RHCL Maastricht (7-1714-9 - foto 784a+b+c+TV)

 

Venray - 9 april 1717 - brief van W. Sonnemans pastoor in Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Jacops en Aldegonda Wilms.

RHCL Maastricht (8-1717-10 - foto 1440)

 

Venray - 11 juli 1719 - brief van W. Sonnemans pastoor in Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias van den Pas en Helena Berberen.

RHCL Maastricht (9-1719-6 - foto 1441)

 

Venray / Bergen - 14 en 16 oktober 1719 - brieven van W. Sonnemans pastoor van Venray en Henricus Diepram pastoor van Bergen als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Hoen parochiaan van Bergen en

Margaretha van Aerssen parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (9-1719-35 - foto 1442a+b+c)

 

Melick - 31 augustus 1724 - brief van P: Theissen pastoor in Melick als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Wilms parochiaan van Melick en

Jacobina Naus parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (10-1724-7 - foto 341)

 

Venray - 16 februari 1726 - brief van Wilhelmus Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonius Dormans en Christina van de Staeij.

RHCL Maastricht (10-1726-15 - foto 1444)

 

Venray - 28 april 1726 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Jansen en Mechtildis Boers.

RHCL Maastricht (10-1726-8 - foto 1443)

 

Venray - 22 mei 1726 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus de Wilt en Joanna Daemen.

RHCL Maastricht (10-1726-24 - foto 1445)

 

Venray - 14 januari 1728 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Michiels en Gerarda Groenen.

RHCL Maastricht (10-1728-52 - foto 1448a+b)

 

Venray - 31 maart 1728 - brief van Wilhelmus Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Linders en Maria Gijsen.

RHCL Maastricht (10-1728-42 - foto 1447)

 

Venray - 14 april 1728 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

 Anthonius Versleijen en Maria Ruijters.

RHCL Maastricht (10-1728-37 - foto 1446)

 

Venray - 29 augustus 1728 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Jansen en Petronella Vogelsanghs.

RHCL Maastricht (11-1729-117 - foto 1455a+b)

 

Venray - 2 januari 1729 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus Wijnans en Sara van Cruchten.

RHCL Maastricht (11-1729-56 - foto 1449)

 

Venray - 22 januari 1729 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Vermeulen en Joanna Peters.

RHCL Maastricht (11-1729-57 - foto 1450)

 

Venray - 13 augustus 1729 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Groethuijsen en Mechtildis Dolhuijders.

RHCL Maastricht (11-1729-113 - foto 1454)

 

Venray - 21 augustus 1729 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus van Leent en Maria Paulina Coeberg.

RHCL Maastricht (11-1729-108 - foto 1453+TV)

 

Venray - 17 september 1729 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Hars ex Boxmeer en

Theodora Gudden parochiane Venray.

RHCL Maastricht (11-1729-79 - foto 1452)

 

Venray - 21 november 1729 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wijnen en Joanna Cuppen.

RHCL Maastricht (11-1729-68 - foto 1451)

 

Venray - 27 december 1729 - brief van Wilhelmus Sonnemans pastoor in Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Aerts en Willemina Geurtiens parochianen van Venray.

RHCL Maastricht (11-1729-125 - foto 789a+b)

 

Venray - 3 april 1730 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Jacops en Catharina Jacops.

RHCL Maastricht (12-1730-96 - foto 1456a+b)

 

Venray - 10 februari 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonius Aerts en Anna Coenen.

RHCL Maastricht (13-1735-233 - foto 1465)

 

Venray - 2 april 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Lijsen en Maria van Rijbroeck.

RHCL Maastricht (13-1735-107 - foto 1461)

 

Sevenum - 5 april 1735 - brief van Petrus Vissers pastoor in Sevenum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Reijnders nu parochiaan van Sevenum voorheen inwoner van Heijthuijsen bisdom Luik soldaat ex Venray onlangs Horst en

Anna Nolens parochiane van Sevenum.

RHCL Maastricht (13-1735-232 - foto 286a+b+c)

 

Venray - 6 april 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus de Cort en Christina Versleijen.

RHCL Maastricht (13-1735-57 - foto 1459)

 

Venray - voor 12 april 1735 - briefjes van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Peters en Maria Jansen parochianen van Venray.

Zij trouwen te Venray 12 april 1735 getuigen: Joannes Lonen en Joannes Smulders.

RHCL Maastricht (13-1735-236 blad 3 en 4 - foto 1078a+b+c)

 

Venray - 10 april 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Hasenacker en Jacomina Smulders.

RHCL Maastricht (13-1735-237 - foto 1466)

 

Venray - voor 19 april 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Kersten en Henrina van den Broeck.

Brief ongedateerd, maar ze zijn rk getrouwd in Venray op 19 april 1735.

RHCL Maastricht (13-1735-58 - foto 6182)

 

Venray - 19 april 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannis Rijbrist en Gertrudis Jansen.

RHCL Maastricht (13-1735-97 - foto 1460)

 

Venray - 13 september 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensaties in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

1) Petrus Leijsen en Joanna Buijs parochianen van Venray en

2) Bernardus Kosen ex Horst en Anna Kersten Venradiensis.

RHCL Maastricht (13-1735-239 - foto 1467)

 

Venray - 18 oktober 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Littiens en Joanna Simons.

Eerder had Gerardus Goossens verboden dat Joanna Simons trouwt met Leonardus, na gesprekken heeft Gerardus uiteindelijk zich erin berust.

Bij huwelijks inschrijving van 21 okt. 1735 staat als naam van de bruidegrom: Leonardus Gomans.

RHCL Maastricht (13-1735-213 - foto 1464+TV)

 

Venray - 22 november 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie voor reeds gedane huwelijken of aankomende

huwelijken van:

18: Joannes Cuijpers en Maria Sweijen.

19: Renerus Wijnen en Maria Stijnen

20: Martinus Coopmans en Catharina Cremers

25: Joannes Bogers en Willemina Boers.

RHCL Maastricht (13-1735-109 - foto 1462)

 

Oirlo - 25 november 1735 - brief van Joannes Fran: Kerstens pastoor van Oirlo aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Adam op de Blackt uit Venraij nu parochiaan van Vierlingsbeek en

Petronella Claessen van parochie kerk van Oirlo.

De bruidegom is al vele jaren een vluchteling om niet te worden opgepakt voor dienstneming door Brandenburg [sic: Pruissen].

Als de afkondigingen zou plaats vinden dan wordt de overheid ervan bekend.

RHCL Maastricht (13-1735-70 - foto 1408a+b+c+TV)

 

Venray - 30 december 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van den Broeck en Sibilla Hennen.

RHCL Maastricht (13-1735-48 - foto 1458)

 

Sevenum - 28 april 1741 - brief van Petrus Vissers pastoor in Sevenum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Goossens parochiaan van Venray en

Joanna Baeten parochiane van Sevenum.

RHCL Maastricht (15-1741-115 - foto 283a+b)

 

Venray - 28 mei 1742 - Brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Everardus Evers en Catharina van den Broeck.

RHCL Maastricht (16-1742-13 - foto 1468)

 

Venray - 2 juli 1742 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk  tussen:

Petrus Roffers ex Oirlo en

Maria Wijnen parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (16-1742-21 - foto 1470)

 

Venray - 6 juli 1742 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray over aan bisdom Roermond bedoeld als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hennen en Henrina Peters.

Henrina was door iedereen verlaten [we weten niet of daarmee bedoeld wordt, of haar familie overleden of dat zij als paria leeft in het dorp] en dat levert

enorm veel geklets wat een eerder voorgenomen huwelijk in de weg had gestaan. Zij is reeds lang volwassen en lang niet meer door een man aangezocht,

nu blijkt deze nieuwe bruidegom eerlijke affectie voor haar te hebben. Ze zijn 2 dagen later getrouwd.

RHCL Maastricht (16-1742-20 - foto 1469+TV) 

 

Venray - 22 mei 1743 - brief van Godefridus Linders namens de pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Tunnesen en Margaretha Bijstervels.

RHCL Maastricht (17-1743-4 - foto 1472)

 

Venray - 5, 6 en 7 augustus 1743 - brieven van J. Timmermans pastoor van Venray [met antwoord uit Roermond? van D. van Straelen] als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Sweij[e]n en Joanna Heuts.

RHCL Maastricht (16-1742-82 en 17-1743-76 - foto 1471a+b+c+d+e+f+g)

 

Venray - 27 september 1743 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Albertus Maes en Catharina Reijalt.

RHCL Maastricht (17-1743-33 - foto 1473a+b+c)

 

Venray - 23 april 1744 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Soest "Sylvaducensis" [='s-Hertogenbosch] en

Maria Swijen parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (17-1744-24 - foto 1474a+b)

 

Venray - 17 januari 1746 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Linssen parochiaan van Geisteren en

Gertrudis Simons parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (18-1746-146 - foto 1483a+b)

 

Venray - 14 mei 1746 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Pits en Maria Anna Lieffkens.

RHCL Maastricht (18-1746-136 - foto 1482)

 

Venray - 3 juli 1746 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wijnen en Antonetta Janssens.

RHCL Maastricht (18-1746-38 - foto 1477a+b)

 

Venray - 31 juli 1746 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Cleophas en Gertrudis Rutjens.

RHCL Maastricht (18-1746-47 - foto 1478a+b)

 

Venray - 3 augustus 1746 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonius Bom en Joanna Pijpers parochiane van Meerlo.

RHCL Maastricht (18-1746-124 - foto 1481a+b)

 

Venray - 2 september 1746 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Simon Wesmans en Joanna Baltissen.

RHCL Maastricht (18-1746-17 blad 1 - foto 1475)

 

Venray - 21 september 1746 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Versteegen en Catharina Hendrick Mullendijkx.

RHCL Maastricht (18-1746-105 - foto 1479a+b+c)

 

Venray - 26 december 1746 - brief van Jacobus Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bodenbergh parochiaan van Venray en

Willemina Heenen parochiane van de Loon [=Overloon].

RHCL Maastricht (18-1746-111 - foto 1480a+b)

 

Venraij - 6 januari 1749 - brief van J. Timmermans pastoor van Venradij als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Martens en Catrina Smits beiden parochianen van Venraij.

RHCL Maastricht (19-1749-26 - foto 1303a+b)

 

Venray - 26 november 1749 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Vogelsanck en Petronella Heinemans.

RHCL Maastricht (19-1749-39 - foto 1484a+b)

 

Venray - 6 januari 1753 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Claes en Joanna Linders.

RHCL Maastricht (20-1753-92 - foto 1489a+b)

 

Venray - 23 april 1753 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Simon op Schoer en Margaretha Jonas.

RHCL Maastricht (20-1753-4 - foto 1486)

 

Venray - 23 april en 16 mei 1753 - brieven en schema van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lambertus Cuijpers zoon van Elisabet, Elisabet dochter van Jan Mulders; en

- Hermina Rutten dochter van Maria, Maria dochter van Sibilla.

Jan Mulders en Sibilla zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (20-1753-37 - foto 1487a+b+c+d+e+f)

 

Venray - 13 mei 1753 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Poels en Maria Aerts.

RHCL Maastricht (20-1753-39 - foto 1488a+b)

 

Venraij / Vierlingsbeek (nb) - 23 mei 1753 - brief van Godefridus Linders op commissie van de vice-pastoor in Venraij en schema van P. Janssens

pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Versleijen parochiaan van Venraij, zoon van Joanna, Joanna dochter van Anna, Anna dochter van Anna; en   

- Hermina Zeelen parochiane van Vierlinxbeeck, dochter van Joanna, Joanna dochter van Joannes, Joannes zoon van Joannes.

Joannes en Anna zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (20-1753-66 - foto 1412a+b+c)

 

Venray / Asten (nb) - 19 augustus 1753 - brieven van J. Timmermans pastoor van Venray en van Petrus Aerts pastoor in Asten als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Verhoijsen parochiaan van Asten "majoratus Sylva ducensis" en

Jacoba Geurties alias Geurts parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (20-1753-111 - foto 1490a+b+c)

 

Venray - 9 september 1753 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Meus en Anna Maria Verstappen.

RHCL Maastricht (20-1753-152 - foto 1492a+b)

 

Venray - 26 december 1753 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Cuijpers en Henderina van Gerven.

RHCL Maastricht (20-1753-116 - foto 1491a+b)

 

Venray - 25 februari 1755 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Marcelis en Anthonetta van Eirsel.

RHCL Maastricht (21-1755-19 - foto 1493a+b)

 

Venray - 6 mei 1759 - brief van Timmermans pastoor van Venradij als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Thrinis parochiaan van Venlo en

Allegunda thoe Poel parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (21-1759-8 - foto 1161a+b)

 

Venray/Meerlo - 15 juni 1759 - brieven van J. Timmermans pastoor van Venray en Joannes Kuijpers pastoor van Meerlo als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Cuenen parochiaan van Venray en

Anna Cremers parochiane van Meerlo.

RHCL Maastricht (21-1759-3 - foto 1494a+b+c)

 

Venray - 29 december 1759 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Roffers en Mechtildis Aerts.

RHCL Maastricht (22-1760-94 - foto 1498)

 

Venray - 7 januari 1760 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Wernerus Eickholts en Jacoba Elisabetha Wachtendorff.

RHCL Maastricht (22-1760-17 - foto 1495a+b)

 

Vierlingsbeek (nb) - 29 juli 1760 - brief van P. Janssens pastoor in Vierlinxbeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Bleuse een fransman gedeserteerd uit het leger en

Catharina Evers oorspronkelijk uit Venraij.

Beiden leven samen een schandalig leven in zonde van ontucht, ze hebben reeds een huwelijk gesloten tegenover een niet katholieke priester en hebben

vaste woonplaats in parochie van Sambeek maar nu hebben ze een woning geaccepteerd in parochie Vierlingsbeek. Ze hebben reeds in Sambeek een kind

verwekt en wellicht is een 2e onderweg. Nu willen ze ook nog gehoorzame kinderen worden van de katholieke kerk en vragen om dispensatie van de 3 afkon-

gingen zodat ze ook rk kunnen trouwen. Antwoord eronder van bisdom Roermond door secretaris C. C. van den Bock dat dispensatie niet kan worden ver-

leend omdat er geen handelings vrijheid van Thomas erbij zat, dat is namelijk bewijs dat Thomas al niet eerder was verbonden met iemand anders.

RHCL Maastricht (22-1760-40 - foto 1413a/c+TV)

 

Venray - 28 augustus 1760 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus van Helden en Petronella Groenen.

RHCL Maastricht (22-1760-51 - foto 1496)

 

Venray - 15 september 1760 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Versleijen en Henderina Aerts.

RHCL Maastricht (22-1760-67 - foto 1497a+b)

 

Venray - 1 december 1760 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus Turck parochiaan van Reinberck [= Rheinberg D] bisdom Keulen en

Elisabeta van Vecgelt parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (22-1760-183 - foto 1499a+b)

 

Venray - 9 november 1761 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Everts en Maria Rongen.

RHCL Maastricht (23-1761-24 - foto 1500)

 

Horst/Venray - 26 en 27 januari 1762 - brieven van J.B. Alberts pastoor in Horst en J. Timmermans pastoor in Venray als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Willems parochiaan van Venray en

Hendrina Rijssels parochiane van Horst.

Blijkbaar is de vader van de bruid schoenmaker en zeer oud. De ontheffing voor de afkondigingen omdat hij aan huis gebonden is en voor afzien van

kerkelijk huwelijksplechtigheid. Waarschijnlijk werd deze huwelijk thuis prive afgesloten door de pastoor van Horst.

Dan als notitie waarin hij bisdom Roermond meedeelt dat het huis door de erfgenamen van de heer Oomen is verkocht en de aandeel voor de pastoor

van Baarlo ca. 110 Kleefse guldens zal zijn.

RHCL Maastricht (23-1762-26 - foto 805a+b+c+d+TV)

 

Venray - 17 januari 1764 - brief van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Kuenen en Margaretha Seuren.

RHCL Maastricht (23-1761-88 - foto 1503a+b)

 

Venray - 2 juni 1764 - brief en schema van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes op Heijster zoon van Joanna Hueben, Joanna dochter van Joannes Hueben, Joannes zoon van Jacomina Muijsers, Jacomina dochter van

                                       Jacobus en Anna; en

- Joanna Muijsers dochter van Franciscus Muijsers, Franciscus zoon van Joannes Muijsers, Joannes zoon van Jacobus en Anna.

RHCL Maastricht (23-1764-124 - foto 1504a+b+c)

 

Venray - 2 juli 1764 - brief en schema van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Albertus Wijnhoven zoon van Hermanus Wijnhoven, Hermanus zoon van Hermanus Wijnhoven, Hermanus zoon van Christianus Wijnhoven,

                                     Christianus zoon van Jacobus en Joanna; en

- Beatrix Smits dochter van Maria Versleijen, Maria dochter van Petrus Versleijen, Petrus zoon van Beatrix Wijnhoven, Beatrix dochter van

                                     Jacobus en Joanna.

RHCL Maastricht (23-1764-13 - foto 1501a+b+c+d)

 

Venray - 2 juli 1764 - brief en schema van J. Timmermans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Gieben weduwnaar van Maria, Maria dochter van Elisabeth, Elisabeth dochter van Bartholomaeus Cremers en Maria; en

- Francisca van Antwerpen dochter van Henrica, Henrica dochter van Francisca, Francisca dochter van Bartholomaeus Cremers en Maria.

RHCL Maastricht (23-1764-30 - foto 1502a+b+c+d)

 

Venray - 18 mei 1767 - brief en schema van J. van Lendt van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Giesen zoon van Joanna Verrijckt, Joanna dochter van Henricus Verrijckt, Henricus zoon van Jacoba Hueben, Jacoba dochter van Jacobus

                                        Hueben en Anna; en

- Maria Hueben dochter van Franciscus Hueben, Franciscus zoon van Joannes Hueben, Joannes zoon van Jacobus Hueben en Anna.

RHCL Maastricht (24-1767-6 - foto 1505a+b)

 

Venray - 29 juli 1767 - brief van G. van der Crabben kapelaan van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Bruni geboren in Venray en

Helena Tilemans geboren in Gemert in de meierij van Den Bosch.

Dit is een bijzondere zaak. Het gaat om een bejaard paar waarvan de vrouw ernstig ziek is en op overlijden staat. Zij heeft de pastoor geroepen en bekent

dat zij en haar man nooit zijn getrouwd en dat hun 4 kinderen dus onwettig zijn. Zij willen dat graag herstellen en vragen om dispensatie van de 3 afroepingen

omdat het anders te lang zou duren en om hun huwelijk thuis te doen. Gezien toestemming van het bisdom op 31 juli en haar overlijden op 4 augustus 1767

in Venray en geen huwelijks inschrijving is het duidelijk dat er onvoldoende tijd was om hun te trouwen.

RHCL Maastricht (24-1767-128 - foto 1506a+b+c+TV)

 

Venray - 16 oktober 1767 - brief van J. Timmermans pastoor in Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van der Putten en Joanna van Heister.

RHCL Maastricht (23-1764-54 - foto 5212)

 

Oirlo/Venray - 31 maart en 8 april 1768 - brieven van Henricus Weijers pastoor van Oirlo en van Joannes Cremers van Venray als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reijnerus van de Pas parochiaan van Venray en

Wilhelmina Bogaerts parochiane van Oirlo.

RHCL Maastricht (25-1768-90 - foto 1508a+b+c+d)

 

Venray - 5 juli 1768 - brief van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Henricus Rutten en Maria Christina Verblaeckt.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afroepingen omdat hij blijkbaar de middelen mist en voorgenomen huwelijk bij de mensen wel bekend is en daardoor geen

enkel beletsel wordt gevreesd. Ze trouwen op 12 juli 1768 ingeschreven Venray, hij is burgemeester in Oirlo, vreemd dat hij geen geld had [een mooie smoes].

RHCL Maastricht (25-1768-64 - foto 1507+TV)

 

Venray - 9 januari 1772 - brief van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Cranenborgh en Maria Christina van Geldorp.

RHCL Maastricht (26-1772-42 - foto 1636)

 

Venray - 16 april ws. 1772 - brief en schema van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Wismans weduwnaar, zoon van Simon Wismans, Simon zoon Antonius Wismans, Antonius zoon van Simon Wismans; en

- Petronella Keijsers dochter van Kerst Keijsers en Maria, Kerst zoon van Petrus Keijsers en Petronella Wismans, Petronella dochter van Simon Wismans.

Simon Wismans was 2x getrouwd, 1e keer met Maria, 2e keer met Catharina.

RHCL Maastricht (26-1772-139 - foto 1512a+b+c)

 

Venray - 25 april 1772 - brief van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Weijers en Joanna Maria Groothuijsen.

RHCL Maastricht (26-1772-133 - foto 1511)

 

Venray - 27 april 1772 - brief en schema van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Janssen zoon van Joannes Janssen en Henrica Linders, Henrica dochter van Leonardus Linders, Leonardus zoon van Joannes Linders; en

- Wilhelma van Offelt dochter van Martinus van Offelt en Christina Cremers, Christina dochter van Joannes Cremers en Gertrudis Linders, Gertrudis

                                        dochter van Joannes Linders.

RHCL Maastricht (26-1772-19 - foto 1509a+b)

 

Venray - 12 mei 1772 - brief en schema van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Goumans zoon van Mathias Goumans en Mechtildis Hueben, Mechtildis dochter van A. Hueben en Maria van den Broeck, Maria dochter

                                                       van Joannes van den Broeck; en

- Maria Smuelders dochter van Joannes Smuelders en Odilia van den Broeck, Odilia dochter van Andreas van den Broeck, Andreas zoon van

                                                       Joannes van den Broeck.

Andreas en Maria van den Broeck zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (26-1772-126 - foto 1510a+b+c)

 

Venray - 30 december 1772 - brief van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Aerts weduwnaar en Maria Heldens.

RHCL Maastricht (26-1772-51 - foto 5479)

 

Venray - 13 mei 1773 - brief en schema van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Giesen zoon van Gerardus Giesen en Joanna Verrijckt, Joanna dochter van Henricus Verrijckt en Maria Hueben, Maria dochter van Petrus

                                          Hueben en Joanna, Petrus zoon van Antonius Hueben; en

- Gertrudis Janssen dochter van Franciscus Janssen en Joanna Lame, Franciscus zoon van Jacobus Jansen en Gertrudis, Jacobus zoon Petrus

                                          Janssen en Gertrudis Hueben, Gertrudis dochter van Antonius Hueben.

RHCL Maastricht (27-1773-69 - foto 1514a+b+c+d)

 

Venray - 13 juni 1773 - brief van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adrianus Deckers weduwnaar en Joanna van IJssom.

RHCL Maastricht (27-1773-6 - foto 1513)

 

Venray - 12 mei 1774 - brief en schema van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Smulders zoon van Joannes Smulders en Allegonda van den Broeck, Allegunda dochter van Andreas van den Broeck en Maria Hueben; en

- Joanna Ariens dochter van Wilhelmus Ariens en Odilia Lemmen, Odilia dochter van Gerardus Lemmen en Joanna Hueben.

RHCL Maastricht (27-1774-8 - foto 1515a+b)

 

Venray - 18 april 1783 - brief en schema van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Peters zoon van Wilhelmus Peters en Jacomina Verblackt, Jacomina dochter van Henricus Verblackt en Anna Versantvort, Henricus zoon

                                        van Adam Verblackt en Gertrudis Touwe; en

- Maria Martens dochter van Joannes Martens en Maria Janssen, Joannes zoon van Godefridus Martens en Jenneke Geraert, Godefridus zoon van

                                       Joannes Martens en Jacomina Touwe.

Gertrudis Touwe en Jacomina Touwe kinderen van N: Touwe.

RHCL Maastricht (29-1783-180 - foto 1517a+b+c)

 

Venray - 1 juni 1794 - brief en schema van C. Hoeben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Evers zoon van Gerardus Evers en Joanna Verblack, Joanna dochter van Gisbertus Verblack en Joanna Cuppen, Joanna dochter van

                                                Joannes Cuppen en NN; en

- Elisabeth van de Water dochter van Wilhelmus van de Water en Joanna Bongaarts, Joanna dochter van Petrus Bongaarts en Alleijda Wijnen,

                                                Petrus zoon van NN Bongaarts en Joanna Cuppen.

Joannes Cuppen en Joanna Cuppen zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (19-1749-43 - foto 1485a+b+c)

 

Venray - 21 maart 1796 - brief en schema van C. Hoeben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Joannes Oomen zoon van Petrus Oomen, Petrus zoon van Joanna Rutten; en

- Jacomina Lambertina Rutten dochter van Jacobus Rutten, Jacobus zoon van Henricus Rutten, Henricus zoon van Joannes Rutten.

RHCL Maastricht (32-1796-82 - foto 1518a+b+c+d)

 

Roermond – 6 september 1869 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan P.F. Roeykens rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Verheyen weduwenaar ex Venraij en Lamberta Lemmen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3422)

 

Roermond - 30 april 1914 - dispensatie door vicarius-generaal van bisdom Roermond vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Gerardus Huberts van den Goor parochiaan van Sevenum en

Mariae Geurts parochiane van Venray.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 778 (foto 2583)

 

Roermond – 16 april 1919 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Hubertus Geurts ex Venray en

Sibilla Ludovica Geurts parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 144 (foto 3510)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Venray - 26 juni 1678 - brief van Matthias Roebroeck pastoor van Venray aan bisdom Roermond over afhandeling protest ingediend door Maria Henskens

tegen voorgenomen huwelijk van Joannes Berden met een ander, terwijl Joannes dat al aan haar meermalen had beloofd. Bisdom Roermond reageert dat

Joannes met die ander kan trouwen mits hij instemming krijgt. Blijkbaar kreeg hij dat want hij trouwt in Venray op 30 juni 1678 met Joanna Claes.

RHCL Maastricht (1-1678-49 - foto 1424a+b+TV)

 

Venray - 26 oktober 1682 - brief van Math. Roebroeck pastoor van Venray aan bisdom Roermond over een voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Gerits weduwnaar en Ida Mullers.

Na de 3e afroeping stuitte men op een beletsel van geestelijk verwantschap, want Ida was eerder doophefster geweest bij 1 van de kinderen van Theodorus.

Kennelijk vond bisdom Roermond dat niet zo belemmerend want ze zijn op 31 oktober 1682 getrouwd in Venray zonder vermelding van dispensatie. 

RHCL Maastricht (1-1682-19 - foto 1426a+b+c+TV) 

 

Meerlo? - 4 oktober 1688 - brief van M.A. Ligliardi uit ? aan bisdom Roermond begeleidend bij een dispensatie voor Mathias Pypers wat een week

geleden was ontvangen maar niet goed was behandeld maar is nu alsnog afgehandeld. In dit schrijven is geen plaats vermeld, toch door RHCL

geplaatst bij Meerlo, de naam Pypers komt o.a. voor in Meerlo/Venray.

RHCL Maastricht (2-1688-2 - foto 1736+TV)

 

Venray - 9 december 1690 - brief van Matthias Roebroeck pastoor van Venray over Christina Janssen parochiane van Venray oorspronkelijk uit Lier in Brabant

dienstbaar in een huis en daar was zij teveel vertrouwelijk omgegaan met de knecht. Voor de gemeenschap beloofde hij te trouwen en zij is nu 2 of 3 maanden

zwanger. Blijkbaar is hij mei 1690 van dienstplicht gevlucht bij de neef van de gouverneur van Gelre en overgegaan naar Venray met de behoefte te willen

trouwen met Christina wat de pastoor had geweigerd omdat bruidegom geen verklaring van handelings vrijheid kon overleggen en voor huwelijk in gesloten tijd.

RHCL Maastricht (3-1690-59 - foto 1431a+b+c+TV)

 

Venray - 24 juli 1716 - brief van Matthias Roebroeck over de koster Joannes Smidts die sinds 14 dagen is gevlucht met zijn heimelijke liefde Petronella dochter

van Joannes van de Sandt en Agnes Jurgiens parochianen van Venray. Zij is 20 jaar en samen zijn ze bij zijn bloedverwanten in Lobberich (D). De koster was

al eerder getrouwd geweest. Dan komt er een uitgebreid gesprek met de ouders en gaat over allerlei kondities. Blijkbaar ging dat goed wat ze trouwen in Venray

op 18 augustus 1716 wat ongetwijfeld de nodige te weeg zal hebben gebracht.

RHCL Maastricht (8-1716-79 - foto 1439a+b+c+d+TV)

 

Horst - 28 oktober 1719 - brief van P. Vissers kapelaan in Horst [de pastoor was bedlegerig vanwege een wond aan zijn voet nu onder zorg van de chirurg

van Aldekerk (D)] aan bisdom Roermond, over Andreas Jaspers en Christina Thomesen die gisteravond bij de kapelaan waren gekomen die zich willen

verloven, voornemens zijn om te trouwen. Echter ze komen van parochie Venray en Christina is vanwege haar schandalig leven door besluit van de graaf

met gewapende hand verdreven, daarna kwam ze verschillende keren heimelijk zijn parochie binnen en werd ze ook door de schepenen van Horst verbannen,

en daarom "de facto" geen parochiane meer van hem is, wat ook al jaren als zodanig wordt beschouwd. Zij heeft nu als zwerfster geen vaste woonplaats.

Andreas woonde sinds pasen in Swolgen en wordt als zodanig parochiaan van Swolgen beschouwd alhoewel hij oorspronkelijk van Horst is.

De kapelaan wil ze eigenlijk naar Swolgen verwijzen [wat ook zinnig lijkt] maar de pastoor van Swolgen vindt dat ze in Horst moeten trouwen [oorspronkelijk

zijn ze parochianen van Horst] ook al omdat Andreas tot deze pasen voorheen pasen vierde in Horst. De kapelaan vraagt advies aan bisdom Roermond,

ook al omdat de grondgebied van Horst is verboden voor Christina door vonnis van de schepenen.

RHCL Maastricht (9-1719-10 - foto 788a+b+c+TV)

 

Venray - 30 juli 1733 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray met vraag om advies aan bisdom Roermond over een voorgenomen huwelijk van

Joannes Luijstiens afkomstig uit Meerlo met Joanna Saeren ook uit Meerlo. Joannes is onlangs vertrokken uit Meerlo en woont kennelijk in Venray.

Vandaar dat ook in Venray de huwelijks afkondigingen worden gedaan. Er kwam echter bezwaar van Joanna Fransen uit Venray, die beweerd dat Joannes

reeds aan haar aanzoek zou hebben gedaan wat ook daar haar vader werd bevestigd. Twee dagen zijn ze getrouwd te Meerlo.

RHCL Maastricht (12-1733-1 - foto 1457a+b+TV)

 

Venray - 12 december 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray aan bisdom Roermond als begeleidend schrijven voor 4 dispensatie verzoeken die

hij mee stuurt met een kennelijk jonge priester Van Vechelt die werk ervaring wilt opdoen bij bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (13-1735-189 - foto 1463+TV)

 

Venray - 19 oktober 1740 - brief van J. Frencken rector in klooster Jerusalem te Venray aan bisdom Roermond over toelating van aantal vrouwelijke

kloosterlingen in dat klooster, het gaat om:

1) Joanna Catharina Rutte als gesluierde,

2) een ander met naam Cornelia maar wel ongesluierd,

3) een 20 jaar oud meisje uit Hees bisdom Den Bosch met naam Joanna, maar die ter onderscheid van anderen Monica Schepers zal worden genoemd en

4) haar zus die leek is maar wel gehoorzaam aan het klooster.

RHCL Maastricht (14-1740-88 - foto 2825a+b+TV)

 

Breijll (D) - 23 januari 1742 - brief van Mat. Schuls pastoor in Breijll (D) aan dhr. Peters [van den grave licentie en droit & vicaire demeurant] in

Venray over Lem Jannes die opdracht krijgt naar Venraij te reizen met 2 karren om koopwaar af te halen voor reis naar Den Bosch.

RHCL Maastricht (16-1742-84 - foto 6192a/c) 

 

Venray - periode 1743 en later - brief van J. Timmermans pastoor van Venray aan bisdom Roermond over 2 zaken:

1) bisschop Angelus had toestemming gegeven aan vorige pastoor namelijk W. Sonnemans om 600 imperialen op te nemen [te lenen] en

2) Petrus had een verloving gesloten met Anna waarmee hij 4e graad bloedverwant was, nu heeft Anna zich inmiddels teruggetrokken en wenst te trouwen

met Paulus. Timmermans vraagt of Anna zich gehouden is een dispensatie aan te vragen. [o.i. neen]

RHCL Maastricht (18-1746-17 blad 2 en 3 - foto 1476a+b+TV)

 

Well - 19 april 1777 - brief van T. Kessels pastoor van Well aan bisschop van Roermond over voorgenomen huwelijk van Joannes Valkx en Catharina Nillissen.

Inmiddels kwam er bezwaar van Allegonda Peters uit Venray, omdat de bruidegom bij haar eerder een kind had verwerkt [wat overigens is overleden].

Joannes ontkent dat niet maar geeft aan dat Allegonda zich van hem had afgewend en nog had aangeboden om 50 gulden alimentatie te betalen.

De pastoor heeft nu 8 dagen gewacht op definitief antwoord van Allegonda maar heeft dat niet ontvangen.

De pastoor vraagt of hij door kan gaan met voorgenomen huwelijk. Blijkbaar was dat OK want ze trouwen rk in Well op 13 mei 1777.

RHCL Maastricht (28-1777-1 - foto 1703+TV) 

 

Venray - 14 oktober 1783 - brief van kapelaan van Lendt uit Venray over dispensatie gebaseerd op door medische dokter aangevoerde redenen.

RHCL Maastricht (29-1783-113 - foto 1516+TV)