GenBronnen

maas

Venlo huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kriekenbeek.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Venlo.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venlo - 20 januari 1678 - brief van M. Clercq pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de Noodt en Gertrudis Peters.

Met daarbij origineel dispensatie 23 januari 1678 bisschop Reginaldus.

RHCL Maastricht (1-1678-9 - foto 822a+b)

 

Venlo - 25 januari 1678 - brief van fr. Mich. Clercq pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Emants en Catharina Horens.

RHCL Maastricht (1-1678-46 - foto 830)

 

Roermond - 12 februari 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond an Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Scherers parochiaan van Roermond en

Henrica van der Schrieck parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (1-1678-75 - foto 834)

 

Venlo - 13 februari 1678 - brief van M. Clercq pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Janssens en Maria Eggelen.

RHCL Maastricht (1-1678-8 - foto 821)

 

Venlo - 3 maart 1678 - brief van M. Clercq pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Tilmannus van Arssen en Catharina Lucia Droesbecque.

RHCL Maastricht (1-1678-44 - foto 828)

 

Venlo - 13 en 14 april 1678 - brief van fr. Philippus Willems kapelaan in Venlo en handgeschreven franse brief door bruidegom uit Venlo als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Petrus de Sonnaville en Anna Bernardina Ternee.

Ze kwamen blijkbaar uit Nijmegen, maar zijn nu parochianen in Venlo.

RHCL Maastricht (1-1678-40 - foto 825a+b+c+TV)

 

Venlo - 4 mei 1678 - brief van fr. Philippus Willems kapelaan in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Bosch en Maria Siben weduwe.

RHCL Maastricht (1-1678-42 - foto 826)

 

Venlo - 5 mei 1678 - brief van broeder Philippus Willems uit Venlo met de vraag om dispensatie voor de afroepingen op grond van medische gronden

voor Jacob van Thaer een jonge weduwnaar. [huwelijk niet gevonden in Venlo]

RHCL Maastricht (1-1678-15 en 16 - foto 697a+TV)

 

Venlo - 7 mei 1678 - brief van fr. Philippus Willems kapelaan als aanvraag voor dispensatie voor ontheffing van de 3 afkondingen in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes te Leef weduwnaar en Johanna Bergauts.

Door onderzoek die namen gebleken, reden voor aanvraag onder meer de verzorging van de kinderen van Joannes..

RHCL Maastricht (1-1678-48 - foto 831+TV)

 

Venlo - juni 1678 - brief van fr. Philippus Willems kapelaan in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Albertus Scorders weduwnaar en Frederica Mans.

RHCL Maastricht (1-1678-20 - foto 824)

 

Venlo - 3 juni 1678 - brief van fr. Philippus Willems kapelaan in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Jansens en Margareta van Rochel.

RHCL Maastricht (1-1678-61 - foto 833)

 

Venlo - 21 november 1678 - brief van fr. M. Clercq pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Emmanuel Kersten en Johanna Sedan.

RHCL Maastricht (1-1678-52 - foto 832)

 

Venlo - 23 november 1678 - brief van fr. Michaelerius pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Tissen en Sibilla Willems.

RHCL Maastricht (1-1678-4a - foto 819)

 

Venlo - 26 januari 1680 - brief van Ludovicus van de Venne aan bisdom Roermond waarin hij dispensatie verzoekt voor reeds voltrokken huwelijk die

achteraf ongeldig bleek te wezen voor:

Antonius Melchen soldaat en Henrica Janssen parochiane van Venlo.

De priester heeft half jaar geleden toegestaan dat de pater vicaris van het leger het huwelijk van beiden sluit. De pater was ten onrechte ervan overtuigd

dat de bruidegom soldaat van de koninklijke garde was wat dus fout was en daarmee nietigheid van het huwelijk op grond van tekortschietende juridische

basis, waarop hij het paar had gewaarschuwd dat ze voordoen als getrouwden en uitgenodigd het huwelijk te vernieuwen, die daar niet aan meewerken.

Die pater is bij de pastoor terugkomen om zich te ontlasten door bekendmaking van begane fout en gaf toe dat hij voorzichtiger had moeten zijn met het

onderzoeken van verklaringen en getuigenis van de kapitein. De pastoor van Venlo zal bij het paar aandringen om opnieuw te trouwen onder drieging

van een aanklacht van ongehuwd samenwonen bij de heer schout. Uiteindelijk vraagt de priester om dispensatie aan bisdom Roermond en meldt nog dat

de pater minorieten [leger aalmoezenieren] vroeger nauwgezet waren, maar nu blijkbaar niet meer zoals in b.g. geval.

Op ommezijde staat nog dat de pastoor in Tegelen het huwelijk van de soldaat heeft gesloten zonder hun weten en instemming.

RHCL Maastricht (1-1680-7 - foto 835a+b+TV)

 

Venlo - 6 april 1682 - brief van Ludovicus van de Venne pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie voor ontheffing van de 3e afroeping in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Kessel schipper en Catharina Hauerlitz parochiane van Venlo.

Blijkbaar was Catharina verkracht [of meer neutraler ontmaagd met beider instemming] waaruit een kind geboren. Op 4 april zijn ze verloofd waarop 1e

afkondiging en 2e met het feest van Maria boodschap. De bruidegom moet noodzakelijk per schip naar Holland voor 3 maanden. Ze vragen om gratis

dispensatie vanwege hun armoede, beiden zijn katholiek en willen het kind wettigen door hun huwelijk. 

RHCL Maastricht (1-1682-8 - foto 836+TV) 

 

Venlo - 30 juni 1682 - brief van Ludovicus van de Venne pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus Gisberts en Anna Maria Mobach.

RHCL Maastricht (1-1682-9 - foto 837)

 

Venlo - 2 november 1682 - brief van fr. L. van de Venne pastoor van Venlo, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Vermaesen en Barbara Houmout.

RHCL Maastricht (1-1682-51 - foto 838)

 

Venlo - 11 juli 1682 - brief en schema door onbekende verzonden uit Rome [I] over aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap tussen:

- Christoffel Delijon zoon van Anna Labeen, Anna dochter van Aegidius Labeen; en

- Margareta Francot dochter van Anna Labeen, Anna dochter van Bartholomeus Labeen.

Bartholomeus en Aegidius zijn broers, zonen van Lambert Labeen.

Op 17 nov. 1682 zijn RK getrouwd in Venlo: Christophori Francisci de Lijon en Margarethae Francot.

RHCL Maastricht (1-1682-74 - foto 6106a+b) 

 

Venlo - voor juli 1683 - brief van fr. Ludovicus pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Adrianus Camp soldaat van "Wassenbergensis" en

Johanna Faessen parochiane van Venlo.

Echtpaar trouwt in Venlo juli 1683.

RHCL Maastricht (S-1683-76 - foto 1216a+b)

 

Venlo - 6 augustus 1683 - brief van fr. Ludovicus pastoor van Venlo en brief van onbekende pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Doors ook van Daers en Emerentiana inde Betauw ook in de Betouwe, weduwe van Joannis Hooghmoedt,.

De grootvaders van Joannis Hooghmoedt en Jacob van Daers waren broers die kinderen waren van dezelfde moeder, verschillende vaders.

RHCL Maastricht (25-1768-81 en S-1683-38 - foto 1171a+b+c+d)

 

Venlo - 8 en 15 februari 1685 - brieven van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie/onheffing van de gebruikelijke

 3 afkondingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Torssen en Joanna Ruijs.

Blijkbaar komt zij en haar moeder uit Luik die nog geen toestemming ervoor had gegeven. Het meisje moet weliswaar ergens verblijven en als dat onder

dak van haar toekomstig echtgenoot [en zijn ouders] is dan kan dat tot schandaal leiden. Vandaar hun aanvraag om ontheffing van de afroepingen en

achteraf toestemming van moeder van de bruid. Week later hebben ze betaald voor de dispensatie wat ten onrechte aan de bruidegom was gestuurd,

de vader van de bruidegom vindt dat onzorogvuldig omdat het tot misbruik kan leiden. Week later zijn getrouwd met dispensatie.

RHCL Maastricht (2-1685-45 - foto 841a+b+TV)

 

Venlo - 15 februari 1685 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Vermasen weduwnaar en Anna Noten.

RHCL Maastricht (2-1685-36 - foto 840)

 

Venlo - 5 maart 1685 - brief van fr. Steph. vander Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie van een huwelijk tussen:

Petrus van den Schafel en Joanna Peeters.

RHCL Maastricht (2-1685-22 - foto 6111)

 

Venlo - 15 maart zonder jaartal - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Arnoldus van Starenborch en Sijbilla Kouten.

Periode 1685-1690 want geschreven door pastoor van der Stegen.

RHCL Maastricht (2-1685-51 - foto 842)

 

Venlo - 13 september 1685 - briefje van frater Gabriel Rapers vice-pastoor in Venlo vanwege afwezigheid pastoor en briefje van Arnoldus Aert Nijs?

pastoor van Velden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Gerardus Driessens Veldensis en

Petronella Smedts Aerssen [= Arcen].

Petronella woont sinds 4 jaar in Venlo.

RHCL Maastricht (2-1685-48/47 - foto 660a+b)

 

Venlo - 2 oktober 1685 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Aegidius del Meulen en Maria Theunis.

RHCL Maastricht (2-1685-53 - foto 843)

 

Venlo - zonder dag/maand 1689 - brief van fr. Stephanus pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gabriel de Klerck "de Peteghem" en

Joanna Maes "Venlonensis".

RHCL Maastricht (1-1682-79 - foto 839)

 

Venlo - 21 februari 1689 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Janbroers ex Roermond en

Joanna Willemsen ex Venlo.

RHCL Maastricht (2-1689-22 - foto 850a+b)

 

Venlo - 9 maart 1689 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Elias Janssen en Sibilla Dirix.

RHCL Maastricht (2-1689-20 - foto 849)

 

Venlo - 13 april 1689 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Rijcken en Clara Lina.

RHCL Maastricht (2-1689-14 - foto 845)

 

Venlo - 20 april 1689 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus van Dorne en Maria Keuninx.

RHCL Maastricht (2-1689-15 - foto 846)

 

Venlo - 26 april zonder jaartal - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Joannes Petrus Emmering kapitein "in legione principis Badensis" tegenwoordig in garnizoen Geldern en

Anna Sophia Sweins parochiane van Venlo.

Periode 1685-1690 want geschreven door pastoor van der Stegen.

RHCL Maastricht (2-1689-17 - foto 848)

 

Venlo - 28 april 1689 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Guilielmus Carolus Marchand uit Namen (B) en

Maria Kessel natuurlijke dochter van de heer Kessel ook Roffaert ex Baerlo.

De bruidegom is 3 jaar geleden uit Namen (B) gekomen, na 5 jaar in andere streken te zijn geweest [Italie, Frankrijk, Brabant] en ook de bruid was lange

tijd in Holland. Nu was de bruidegom bediende van Maria en zelfs van haar vader. Daarbij heeft hij Maria zwanger gemaakt en hebben ze Baarlo verlaten

om zich te vestigen en te trouwen in Venlo of Roermond, na verkregen toestemming van haar vader.

Ze trouwen rk Venlo op 1 mei 1689.

RHCL Maastricht (2-1689-4 - foto 844a+b+c+d+TV)

 

Venlo - 29 april 1689 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie van de 3 afkondigingen in verband met

voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus Jacobs en Eleonora Ronden.

Petrus is blijkbaar koetsier en moet binnenkort naar Brussel (B), beiden hebben toestemming en zijn vrij.

RHCL Maastricht (2-1689-16 - foto 847+TV)

 

Venlo - 30 april 1689 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van Dael en Catharina Mons.

RHCL Maastricht (2-1689-50 - foto 855)

 

Venlo - 4 mei 1689 - brief van fr. Stephanus vander Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christophorus Gerits en Aldegondis Jopen.

RHCL Maastricht (2-1689-51 - foto 6124)

 

Venlo - 7 [sic: 9] juni 1689 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie van de 3 afkondigingen in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Mathias Boomers en Aleijdis Mons katholieke parochianen van zijn parochie.

Toestemming van ouders, geen kanonieke beletsel, enkel om geklets van mensen te vermijden.

Als bijzonderheid meldt pastoor dat gisteren was overleden Anna Driessens een meisje uit Nijmegen.

RHCL Maastricht (2-1689-24 - foto 851a+b+TV)

 

Venlo - 5 en 7 november 1689 - brieven van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie voor ontheffing voor het doen

van de 3 afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Joannes Franciscus Passaij en Maria Paula Serontpont.

Beiden zijn al vele jaren in dienst bij kolonel Thijs, hij als knecht en zij als dienstmeid. Nu is zij zwanger geworden van deze knecht en willen bescheiden

trouwen buiten weten van de kolonel opdat de knecht niet ontslagen wordt en het meisje in de steek laat. Ze hadden wel toestemming van mw. Theijs.

[we weten niet of dat huwelijk had plaatsgevonden of wellicht elders of stiekem gedaan zonder intekening]

Met zijn brief van 7 november herhaalt de pastoor de eerdere aanvraag van 5 november en vraagt om dispensatie voor ontheffing van de 3 afkondi-

gingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Das en Margareta Borgers parochianen van Venlo.

Reden voor ontheffing is dat zij hevig rumoer vrezen van het volk.

RHCL Maastricht (2-1689-42 - foto 854a+b+c+TV)

 

Venlo - 5 en 8 april 1690 - brieven van Benedictus van der Enghlen kapelaan in Venlo vanwege afwezigheid pastoor als aanvraag voor dispensatie voor

ontheffing van de 3 afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Goldt schepen van Venlo en

Sibijlla van Lidt weduwe van Slijpers vroeger wonende in Bonn.

Beiden katholiek en geen beletsel gevonden. Reden voor dispensatie is vanwege rumoer en geroddel onder de mensen, gevaar van onbeheerstheid en

zeer grote kans dat vrienden van de bruidegom iets kwaadaardigs [een grap?] zou uitvoeren rond het toekomstig huwelijk.

Met brief van 8 april schrijft hij dat hij aan pastoor van Bonn heeft geschreven over status dat is handelingsvrijheid van de bruid, die weduwe is en geboren

in Venlo en zuster is van de kanunnik van Bonn Ingenraed die kapelaan [in persoon] vertelde dat de bruid voor de blokkade meer dan 10 maanden

geleden Bonn heeft verlaten, enkele maanden in Keulen had gewoond en nu in Venlo woont sinds augustus 1689. De kanunnik vertelde voorts dat hij

binnen 10 dagen de pastoor van Bonn een verklaring zal geven. Ze zijn getrouwd op 10 april zonder verklaring van Bonn af te wachten.

RHCL Maastricht (3-1690-58 - foto 861a+b+TV)

 

Venlo - 13 april 1690 - brief van Benedictus van der Engelen kapelaan in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Egidius Bacqaradt "Bruxellensis" en Anna Maria Gens.

RHCL Maastricht (3-1690-48 - foto 860)

 

Venlo - 13 april 1690 - brief van Benedictus van der Engelen kapelaan in Venlo vanwege afwezigheid pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gulielmus Wijmans weduwnaar "Venlonensis" en

Anna Linskens ex "Baelre" maar tijdje inwoner van Venlo.

RHCL Maastricht (3-1690-60 - foto 862)

 

Venlo - 4 augustus [1690] - brief van Vande Stegen pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie [voor ontheffing van de 3 afkondigingen in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Bihet en Maria Mela parochianen van Venlo.

De redenen voor ontheffing als 1e geklets van mensen en 2e vanwege zijn beroep hij vervoert namelijk paarden via schepen.

RHCL Maastricht (3-1690-12 - foto 723a+b+TV)

 

Maarheeze (nb) / Venlo - 12 en 27 oktober 1690 - brieven van Godefridus Peten pastoor in Maarheeze en fr. Steph. van der Stegen pastoor in Venlo

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermes ex Maarheeze (nb) bisdom Den Bosch en

Maria Verboeckhorst parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (3-1690-18 - foto 859a+b)

 

Venlo - 17 november 1690 - brief van fr. Steph: vander Stegen pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Craijer en Sibilla van der Coelen "beiden Roermond".

RHCL Maastricht (3-1690-8 - foto 857a+b)

 

Venlo - zonder datum 1690? - brief van fr. Steph. vander Stegen pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Coenraerdts en Sibilla Wijnen.

RHCL Maastricht (3-1690-9 - foto 858)

 

Venlo - 31 juli 1693 - brief van fr. Steph: vander Stegen pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Duijckers en Elizabetha Ruissenberch.

RHCL Maastricht (3-1690-8 - foto 857c+d)

 

Venlo - 14 maart 1696 - brief van fr. Steph: vander Stegen pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hortman en Helena Christina Prada.

RHCL Maastricht (3-1696-6 - foto 863)

 

Venlo - 31 mei 1696 - telegram stijl briefje van fr. Waltmannus de Cocq vice-pastoor van Venlo inzake dispensatie van de afroepingen aan bruidegom,

onbekend om welke paar het gaat, namen werden niet genoemd. 

RHCL Maastricht (3-1696-14 - foto 864+TV)

 

ws. Venlo - voor 24-1-1698 - brief van Marie Brounen aan de pastoor waaruit blijkt dat zij gelovig is en blijkbaar ziek maar begeert te trouwen met Adam

van Elswijck en toestemming heeft van haar ouders.

Ze zijn rk getrouwd met dispensatie Venlo op 24 januari 1698, hij afkomstig van Geldern [D] en zij geboren Venlo.

RHCL Maastricht (1-1682-20 - foto 6151) 

 

Venlo - 6 april 1698 - brief van fr. Steph: vander Stegen pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Peeters en Hester Fredrix.

RHCL Maastricht (3-1698-6 - foto 865)

 

Venlo - 4 februari 1699 - brief van P. Willems pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Engelberchs en Barbara van Aerssen.

RHCL Maastricht (3-1699-8 - foto 866)

 

Venlo - 7 augustus 1699 - brief van P. Willems pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Breugel en Maria Golt.

RHCL Maastricht (3-1699-16 - foto 867)

 

Venlo - 19 januari 1700 - brief van Philippus Willems pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Berkelaer weduwnaar en Petronilla Smidts.

RHCL Maastricht (3-1700-22 - foto 868)

 

Venlo - 4 februari 1700 - brief van Philippus Willems pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Francois Louis de Vits en Anna Baumans.

RHCL Maastricht (3-1700-32 - foto 869)

 

Venlo - [zonder datum] 1700? - brief van Philippus Willems pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Berkelaer en Elijsabetha Barbij.

RHCL Maastricht (3-1700-33 - foto 870a+b)

 

Venlo - 26 oktober 1702 - brief van Willems pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Knoop weduwnaar en Anna van Esche weduwe.

RHCL Maastricht (4-1702-16 - foto 874)

 

Venlo - 15 december 1702 - brief van Philippus Willems pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus van Salingen en Aldegonda Willems.

RHCL Maastricht (4-1702-3 - foto 872)

 

Venlo - 19 januari 1703 - brief van Philippus Willems pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Faesen en Maria Stam.

RHCL Maastricht (4-1703-62 - foto 881)

 

Venlo - 12 februari 1703 - brief van Philippus Willems pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Lekin en Ida Kistemakers.

RHCL Maastricht (4-1703-63 - foto 882a+b+c)

 

Roermond - 14 april 1703 - brief van bisschop Angelus aan blijkbaar pastoor van Venlo die opmerkt dergelijke huwelijken zoveel mogelijk tegen te

gaan, het ging blijkbaar om Arnoldus van Oijen en Amelia Gertrudis van der Horst die dreigde werelds te trouwen, ze kregen dispensatie [zonder

dat we weten waarvoor] om te trouwen rk in Venlo op 21 apr. 1703.

RHCL Maastricht (4-1703--43 - foto 6159a+b+TV)

 

Venlo - 17 april 1703 - brief van Gerard Hermans pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk  tussen:

Matthias Smets soldaat en Maria Faessen 28 jaar en inwoonster van Venlo.

De 1e afkondiging plaatsgevonden net na hun verloving, vragen om ontheffing van resterende 2 afkondigingen, zodat bruidegom met zijn bediende

het huis van de soldaten kan intrekken in garnizoen Venlo. Daarvoor woonden het stel al jaren samen en dacht het leger dat ze al getrouwd waren,

het paar waren gekweld met grote onrust over hun oneerlijk leven en willen na boete doening wettelijk trouwen. Zijn getrouwd op 18 april 1703.

RHCL Maastricht (4-1703-46 - foto 878a/d+TV)

 

Venlo - 3 mei 1703 - brief van Gerard Hermans pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hendricx en Joanna Raemaeckers.

RHCL Maastricht (4-1703-60 - foto 880a+b)

 

Venlo - 4 mei 1703 - brief van Gerard Hermans pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guielmus Willems en Barbara Meijers.

RHCL Maastricht (4-1703-53 - foto 879a+b)

 

Velden - 18 mei 1703 - brief/schema van M. Struijcken kapelaan in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Jacobus van Kessel Venlonensis zoon van Matthias, Matthias zoon van Mechtildis Heijnes; en

- Eleonora Keijsers Veldensis dochter van Elisabetha, Elisabetha dochter van Sijbilla Heijnes.

Mechtildis Heijnes en Sijbilla Heijnes zijn zusters.

RHCL Maastricht (4-1703-47 - foto 663a+b)

 

Venlo - 19 juli 1703 - raar geschreven brief van Gerardus Hermans pastoor van Venlo aan bisdom Roermond als verzoek voor ontheffing van de 3

afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus heer van Morthie en Margaretha tot Kleef.

Blijkbaar leven zij ongehuwd samen en beschouwt hun kapitein commandant van leger van Rijnhardt hun als wettelijke echtgenoten. Echter zij willen

wettelijk trouwen maar zonder afkondigingen anders merkt de commandant dat zij niet getrouwd waren.

RHCL Maastricht (4-1703-33 - foto 876a+b+TV)

 

Grubbenvorst/Venlo - 5 augustus 1703 - brieven van Petrus van Neer pastoor in Gribbenvorst en Gerardus Hermans pastoor in Venlo als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus Naus parochiaan van Grubbenvorst en

Maria Emans parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (4-1703-7 - foto 327a+b+c)

 

Venlo - 10 april 1704 - brief van Gerardus Hermans pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Angelus Mela en Gertrudis Louua.

RHCL Maastricht (4-1704-44 - foto 6133a+b)

 

Straelen (D) - 13 april 1704 - brief van G. van der Heijden pastoor van Stralen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Alberts weduwnaar uit Venlo en

Gertrudis Swaeken uit Stralen (D).

Ze vragen om ontheffing van de afroepingen omdat Cornelius meester is van het weeshuis, zijn vrouw is enige tijd geleden overleden en hij kan niet zonder

groot ongemak langer ongehuwd blijven. Pastoor verklaart dat Gertrudis vrij is, idem werd verklaard over Cornelius door pastoor van Venlo.

RHCL Maastricht (4-1704-10 - foto 1228a+b+TV)

 

Venlo - 4 mei 1704 - brief van Gerardus Hermans pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Engelbertus Antonius Baert uit Mechelen in leger van de graaf van Pas Lingniere en

Catharina Henrina Vermaseren uit Venlo.

Ontheffing voor de 3 afkondigingen omdat zij kwaadsprekerij vrezen. Zijn getrouwd op 31 mei 1704.

RHCL Maastricht (4-1704-94 - foto 892+TV)

 

Roermond/Venlo - 31 mei en 1 juni 1704 - brieven van Portmans pastoor in Roermond en fr. Matheus Willems vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Brinckmans parochiaan van Roermond en

Barbara Heesen parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (4-1704-19 - foto 883a+b)

 

Venlo - 7 en 11 juni 1704 - brieven van Gerardus Hermans pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannis Christianus Schröder "Haarbourgensis in patria Luneburgensi" en "origine Lutheranus" en

Joanna Catharina Robbers "Venlonensis".

RHCL Maastricht (4-1704-27-4/6 en 4-1704-29 - foto 887a+b+c+d)

 

Venlo - 30 juli 1704 - brief van Gerardus Hermans pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Willems weduwnaar en Joanna Willems.

RHCL Maastricht (4-1704-37 - foto 888)

 

Venlo - 2 augustus 1704 - brief van Gerardus Hermans pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Roosen "Cranenborgensi" en

Isabella Hermans "Venlonensis".

RHCL Maastricht (4-1704-38 - foto 889)

 

Venlo - 4 augustus 1704 - brief van Gerardus Hermans pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Houben en Aldegondis Janssen.

RHCL Maastricht (4-1704-60 - foto 890)

 

Venlo - 22 augustus 1704 - brief van Gerardus Hermans pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Lubbers ex Mook en

Maria van Kessel ex Venlo.

RHCL Maastricht (4-1704-26-3 - foto 885)

 

Venlo/Roermond - 8 en 9 september 1704 - brieven van Gerardus Hermans pastoor van Venlo en Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannis Straffen en Maria Leverijns.

RHCL Maastricht (4-1704-27-1/3 - foto 886a+b+c)

 

Venlo - 19 november 1704 - brief van Gerardus Hermans pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Phillippens en Mechtildis Schevers.

RHCL Maastricht (4-1704-64 - foto 891a+b+c)

 

Venlo - 6 februari 1705 - brief van Gerardus Hermans pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

dominus Anthonius Breugel "medicine licentiatus" en Catharina Speeckermans "Venlonenses".

RHCL Maastricht (5-1705-18 - foto 894)

 

Venlo - 4 en 6 januari 1706 - brieven van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo en Daniel Meurs pastoor in Wansem als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van Coninchoven burger en koopman van Venlo en

Margareta Theresia Meurs parochiane van Wanssum.

RHCL Maastricht (5-1706-14 - foto 896a+b+c)

 

Venlo - 3 februari 1706 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus de Bacquer en Catharina Pingelen.

RHCL Maastricht (5-1706-34 - foto 903)

 

Venlo - 11 april 1706 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Daniel Clusen en Anna Maria Meijers.

RHCL Maastricht (5-1706-21 - foto 900)

 

Venlo - 20 mei 1706 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Cuijpers en Maria Magdalena Morré.

RHCL Maastricht (5-1706-6 - foto 893)

 

Venlo - 8 juni 1706 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Henrici en Godefrida van Coesvelt.

RHCL Maastricht (5-1706-17 - foto 899)

 

Venlo - 28 juli 1706 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus de Munnick en Maria Agnes Schrijnmaekers.

RHCL Maastricht (5-1706-33 - foto 902a+b)

 

Venlo - 29 augustus 1706 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Smijers en Gisberta Beugels.

RHCL Maastricht (5-1706-15 - foto 897)

 

Venlo - 26 september 1706 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Dupon en Helena van Scellebergh.

RHCL Maastricht (5-1706-9 - foto 895a+b)

 

Venlo - 12 maart 1707 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Verbockhorst en Anna Prassenbergh.

RHCL Maastricht (5-1707-7 - foto 904a+b)

 

Venlo - 18 april 1707 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hartman en Anna Lucia Broeckmans.

RHCL Maastricht (5-1707-11 - foto 905)

 

Venlo - 19 april 1708 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Adrianus van der Sanden en Margareta Matthijssen.

RHCL Maastricht (5-1708-39 - foto 907)

 

Venlo - 8 september 1708 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Henricus Crinen en Jacomina Mathijssen.

RHCL Maastricht (5-1708-40 - foto 908)

 

Venlo - 18 september 1708 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Custers en Margareta van Wanraet.

RHCL Maastricht (5-1708-33 - foto 906)

 

Venlo - 12 oktober 1708 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Albertus Ruijs en Wendelina Josepha Poul.

RHCL Maastricht (3-1701-1 - foto 871)

 

Blerick - 21 december 1708 - brief/schema van Theodorus vanden Panhuijssen pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- de heer Joannes Adrianus Roomer zoon van Joannes Roomer, Joannes zoon van Caspar Roomer; en

- Isabella van Dorth dochter van Sijbilla Sch...., Sijbilla dochter van Elizabeth Roomer, Elizabeth dochter van Caspar Roomer.

Joannes Adrianus blijkbaar tijdelijk in Blerick, woonplaats Venlo en Wachtendonck (D).

RHCL Maastricht (5-1708-38 - foto 76a+b)

 

Venlo - 25 januari 1709 - brief van fr. Matheus Willems vice-pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus du Pont en Anna Maria Bochorst.

RHCL Maastricht (5-1709-35 - foto 923a+b)

 

Venlo - 20 februari 1709 - brieven van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Wimers en Mechtildis Schuts.

Pastoor vraagt in aparte brief aan bisdom Roermond om dispensatie in gesloten envelop zodat bode niet te weten komt om wie het gaat, in datzelfde

brief beklaagt de pastoor zich over pastoor van Blerick die blijkbaar gebruikelijke regels overschrijdt in verband met huwelijk van ene Romers.

RHCL Maastricht (5-1709-8 en 5-1709-34 - foto 910+foto 922a+b+TV)

 

Venlo - 21 februari 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Naigle soldaat in regiment van Fagel en Margareta [van] Beugen parochiane van Venlo.

Bruidegom heeft toestemming van zijn kapitein. Wegens op handen zijnde vertrek van het regiment vragen ze om ontheffing van de afroepingen zowel

van de gesloten tijd. Zij trouwen op 28 februari als Theodorus Neulkens en Margareta Beugels zonder vermelding van dispensatie.

RHCL Maastricht (5-1709-33 - foto 921a+b+TV)

 

Venlo - 15 maart 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ernestus Fredericus baron van Linsingen katholiek zoals hij verklaard en kapitein van het leger van prins van Hessen en

Theresia Maroije parochiane van Venlo en handelsbekwaam.

Zij verklaren vrij van beletselen te zijn en willen een huwelijk aangaan, daarom heeft Theresia alle meubels van het huis van haar overleden vader ver-

kocht en de bruidegom wilt na afsluiten van het huwelijk vertrekken. Ze vragen dispensatie voor de afroepingen als van gesloten tijd.

Zij trouwen rk in Roermond op 17 maart 1709.

Theresia was dochter van Marcel Maroyen burgemeester van Weert later controleur accijnzen in Venlo en Anna Loijen.

RHCL Maastricht (5-1709-37 - foto 925+TV)

 

Venlo - 12 april 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christophorus van Lin en Maria Coopmans parochianen van Venlo.

Blijkbaar was er eerder weerstand door Michael Hermans, maar die argumenten zijn nu verworpen.

Ze zijn verloofd en 1e afkondiging plaatsgevonden op feest van de verkondiging van de heilige maagd Maria en omdat bruidegom naar Brussel [B]

moet en zij verder geen tegenstand verwachten van Hermans vragen ze om dispensatie van verdere afkondigingen. Zijn getrouwd op 14 april.

RHCL Maastricht (5-1709-36 - foto 924a+b+TV)

 

Venlo - 2 mei 1709 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Helitonius Schelthama "regiminus principes Hassin-Homburgh" en Gertrude Canoij parochiaan van Venlo.

RHCL Maastricht (12-1730-14 - foto 1050)

 

Venlo - 16 mei 1709 - brief en 2 schema's van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes van Homoet, zoon van Lenert van Homoet, Lenert zoon van Willem van Homoet; en

- Anna Catharina Mom, dochter van Anna Maria Engelen, Anna Maria dochter van Agnes Kouten en Agnes dochter van Derick Kouten.

Blijkbaar zijn Willem van Homoet en Derick/Theodorus Kouten half-broers.

Het paar hebben met instemming van hun ouder hun verloving gesloten tegenover Paulus Schoolmeester [die is vice pastoor van Venlo], na de 2e

afkondiging werd duidelijk dat ze wellicht bloedverwant waren waarop de pastoor na onderzoek dat inderdaad heeft uitgevonden.

RHCL Maastricht (5-1709-26 - foto 915a+b+c+TV)

 

Venlo/Roermond - 21, 25, 26 en 29 mei 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo en 3 verschillende brieven uit Roermond aangaande

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius de Paderborne en Mechtildis de Bon.

RHCL Maastricht (5-1709-3 - foto 909a+b+c+d)

 

Venlo - 8 juni 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Niewenhoven en Maria Theresia Palet.

RHCL Maastricht (5-1709-28 - foto 919)

 

Venlo - 27 juni 1709 - brief van fr. Paulus Schoolmeesters kapelaan in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Schreurs en NN [Catharina Heben].

Op 1 juli 1709 zijn rk getrouwd te Venlo: Mathias Schreurs en Catharina Heben.

RHCL Maastricht (5-1709-30 - foto 918a+b)

 

Venlo - 19 juli 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baltes en Wendelina Bomers.

RHCL Maastricht (5-1709-28 - foto 917)

 

Venlo - 14 augustus 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Verborgh en Joanna Doremans.

RHCL Maastricht (5-1709-17 - foto 912)

 

Venlo - 18 september 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Antonius Pedroncino "architect verdedigingswerken" en Maria Naus.

RHCL Maastricht (5-1709-27 - foto 916)

 

Venlo - 25 september 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Goris en Barbara Waijon.

RHCL Maastricht (5-1709-25 - foto 914)

 

Venlo - 25 september 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Verweij en Anna Ebben.

RHCL Maastricht (5-1709-39 - foto 926)

 

Venlo - 18 december 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Schuts en Johanna van Meersse.

RHCL Maastricht (5-1709-12 - foto 911)

 

Venlo - 10 februari 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Machon en Anna Catharina Krekelman.

RHCL Maastricht (6-1710-30 - foto 935)

 

Venlo - 14 februari 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wolters en Maria Theunissen.

RHCL Maastricht (6-1710-6 - foto 928)

 

Venlo - 26 februari 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Paderborne en Aldegondis Beugels.

RHCL Maastricht (6-1710-158 - foto 941)

 

Venlo - 14 maart 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus van Ginck vaandeldrager van het leger van generaal van der Beke en

Margareta Swinckels parochiane van Venlo.

Hebben toestemming van wederzijdse ouders en vanwege direkt vertrek van het leger kunnen ze niet wachten tot na gesloten tijd en vanwege zwaar

geroddel en ongemak vragen ze om ontheffing van de 3 afkondigingen en van de gesloten tijd. De pastoor schrijft nog dat bruidegom Luthers is maar

door hem in katholiek geloof is geintrueerd, bruidegom heeft Lutheranisme afgezworen tegenover pastoor en getuigen en vervolgens rk ingewijd.

RHCL Maastricht (6-1710-157 - foto 940+TV)

 

Venlo - 17 en 20 maart 1710 - brieven van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

1) Andreas de Vriese en Maria Wolfers.

2) Joannes van Lin en Gertrudis Willemsen.

3) Franciscus Almede en Catharina Deel.

RHCL Maastricht (6-1710-155 - foto 938a+b)

 

Venlo - 24 maart 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Massel en Christina Jonckers.

RHCL Maastricht (6-1710-159 - foto 942)

 

Venlo - 29 april 1710 - brief van fr. Paulus Schoolmeesters vice-pastoor in Venlo vanwege afwezigheid van de pastoor als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Struijcken parochiaan van Venlo en

Agnes Rutten weduwe parochiane van Horst.

RHCL Maastricht (6-1710-4 - foto 927)

 

Venlo - 5 mei 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Beugels weduwnaar en Anna Schekers.

RHCL Maastricht (6-1710-156 - foto 939)

 

Venlo - 12 mei 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Rivers en Maria Meeuwen.

RHCL Maastricht (6-1710-160 - foto 943)

 

Venlo - 13 mei 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mous en Maria Mechtildis van Homout.

RHCL Maastricht (6-1710-10 - foto 929)

 

Venlo - 17 mei 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus van Breugel weduwnaar geboren in Venlo wonende in Gent (B) en

Joanna Gertrude van Leeuwe parochiane van Venlo.

De bruid vraagt om dispensatie van de 3 afkondingen om schade van bekenden te voorkomen, de bruidegom zal ook dispensatie van de 3 afkondi-

gingen vragen aan de bisschop van Gent (B). Zijn getrouwd op 20 mei 1710.

RHCL Maastricht (6-1710-12 - foto 931+TV)

 

Venlo - 28 juni 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus vander Beken weduwnaar en Margareta Commers weduwe.

RHCL Maastricht (6-1710-11 - foto 930)

 

Venlo - 18 juli 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Geritz en Anna Berthels.

RHCL Maastricht (6-1710-14 - foto 932)

 

Venlo - 2 september 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Homouts en Anna van Aerssen.

RHCL Maastricht (6-1710-15 - foto 933)

 

Geijsteren - 1 oktober 1710 - brief van Bertrandus Jolij kapelaan in Geijsteren en Maeshees als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Jacobus Craen parochiaan van Venlo en

Gertruda Lijefkens ex Maeshees parochiane van Geijsteren.

RHCL Maastricht (6-1710-20 - foto 1715)

 

Venlo - 13 oktober 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus de Paderborne en Aldegondis Belfroe.

RHCL Maastricht (6-1710-144 - foto 937)

 

Venlo - 29 november 1710 - brief van fr. Paulus Schoolmeesters vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Podor en Agnes Simon parochianen van Venlo.

Ontheffing van de gebruikelijke 3 afkondingen zodat ze dezelfde dag 's avonds kunnen trouwen omdat de bruidegom die schipper is, moet vertrekken

omdat waterstand en de tijd voor het schip gekomen is. Geen ander beletsel. Zijn inderdaad zelfde dag getrouwd.

RHCL Maastricht (6-1710-142 - foto 936+TV)

 

Venlo - 24 december 1710 - brief van J: van Hecke pastoor gemeente Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk in tussen:

Joannes van Zeebroeck en Gertrudis van Arssen parochianen Venlo.

RHCL Maastricht (6-1710-5 - foto 702)

 

Venlo - 26 februari 1712 - brief van Vander Heijden kapellaan van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Slijder en Mechtildis Roos.

RHCL Maastricht (6-1712-21 - foto 948a+b)

 

Tegelen/Venlo - 2 april 1712 - brief van Judocus van Hecke pastoor te Venlo [mede verklaard door Henricus Weuten pastoor in Tegelen] als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Vervoort ex Tegelen en Joanna Janssen.

RHCL Maastricht (6-1712-8 - foto 12) 

 

Venlo - 12 april 1712 - brief van Judocus van Hecke pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Brinen ex Blerick en Sophia in de Oliemeulen. 

RHCL Maastricht (6-1712-6 - foto 945)

 

Venlo - 2 september 1712 - brief van fr. J: van Hecke pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Diricx en Joanna Kessels.

RHCL Maastricht (6-1712-7 - foto 946)

 

Venlo - 19 september 1712 - brief van  fr. J: van Hecke pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Scherers en Margareta Meijers.

RHCL Maastricht (6-1712-9 - foto 947)

 

Venlo - 22 en 24 september 1712 - brieven van Bistervelt pastoor van Weert en fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Willemsen en Joanna Peerbooms "wertensis"

RHCL Maastricht (6-1712-2 - foto 944a+b)

 

Venlo - 3 juli 1713 - brief van fr. J: van Hecke pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Amadeus Melchior Rockeville soldaat "legione generalis vander Beke" en Gertrude Vielen.

RHCL Maastricht (7-1713-44 - foto 953)

 

Venlo - 28 juli 1713 - brief van fr. J: van Hecke pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Spee en Maria Anna Torssen.

RHCL Maastricht (7-1713-42 - foto 951a+b)

 

Venlo - 29 augustus 1713 - brief van fr. J: van Hecke pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Casparus Bomers en Joanna Albers.

RHCL Maastricht (7-1713-43 - foto 952)

 

Venlo - 6 november 1713 - brief van fr. J: van Hecke pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias de Leeuw en Maria Peterssen.

RHCL Maastricht (7-1713-16 - foto 949)

 

Venlo - 8 november 1713 - brief van fr. J: van Hecke pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Boers en Catharina Peterssen.

RHCL Maastricht (7-1713-22 - foto 950)

 

Venlo - 13 december 1714 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Ketels "Roterdamensis" en

Anna Caecilia Henrici "Venlonensis".

RHCL Maastricht (7-1714-4 - foto 954)

 

Venlo - 5 januari 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Simonis burger van Roermond en

Sibilla Bruls afkomstig van Venlo.

RHCL Maastricht (7-1715-76 - foto 970)

 

Venlo - 15 januari 1715 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilielmus Peeters en Petronilla van Esch.

RHCL Maastricht (7-1715-69 - foto 969)

 

Venlo - 19 januari 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus de Lambremont en Maria Creft.

RHCL Maastricht (7-1715-67 - foto 968)

 

Venlo/Roermond - 22 januari 1715 - brieven van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo en pastoor J.D. Portmans van Roermond als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Pulke(e)rs parochiaan van Roermond en

Anna Maria Me(e)uwens parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (7-1715-66 en 7-1715-133 - foto 967a+b)

 

Venlo - 25 januari 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Mans en Henrina Boesens.

RHCL Maastricht (7-1715-65 - foto 966)

 

Venlo - 26 februari 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Custers en Catharina Clemens.

RHCL Maastricht (7-1715-49 - foto 961)

 

Venlo - 26 februari 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Wijnants "Gelriensis" en

Dorothea Mom "Venlonensis".

RHCL Maastricht (7-1715-51 - foto 962)

 

Venlo - 27 februari 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Moorman katholiek en soldaat in garnizoen Venlo met toestemming van zijn kapitein en

Maria Hukens parochiane van Venlo.

Ze vragen om ontheffing van 3 afroepingen in verband met naderende gesloten tijd en vertrek van het leger. Getrouwd op 3 maart 1715 in Venlo.

RHCL Maastricht (7-1715-48 - foto 960+TV)

 

Venlo - 28 februari 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael van Liberghen en Eleonora Niesters.

RHCL Maastricht (7-1715-46 - foto 959)

 

Venlo - 18 april 1715 - brief van J. van Hecke pastoor te Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Casparus Ronck ex Tegelen en Gertrudis Swaeck.

RHCL Maastricht (7-1715-42 - foto 13)

 

Venlo/Kaldenkerken - 24 april 1715 - brieven van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo en fr. Gerardus Theodori pastoor in Kaldenkercken als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Ferdinandus de Rieth ex Kaldekercken en

Sibilla Elisabetha van der Mersche parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (7-1715-78 - foto 190a+b)

 

Venlo - 27 april 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermans en Joanna Elisabeth Beurskens.

RHCL Maastricht (7-1715-57 - foto 964)

 

Venlo - 4 mei 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Corssten en Catharina van Ceulen.

RHCL Maastricht (7-1715-99 - foto 974)

 

Venlo - 4 mei 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mattheus Joris en Maria Anna van den Broeck.

RHCL Maastricht (7-1715-101 - foto 976)

 

Venlo - 6 mei 1715 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Daemen en Petronilla Keijsers.

RHCL Maastricht (7-1715-100 - foto 975)

 

Venlo/Roermond - 13 mei 1715 - brief van J. Grouwels vice-pastoor in Venlo [vanwege afwezigheid pastoor] als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Agidius van de Weteringe adjudant in Legioen de Rechteren en Wilhelmae Bucken.

Met daarbij verklaring uit Roermond zelfde dag van P.W. v.d. Merwe kapitein commanderende het regiment van de heer brigadier Reghteren.

RHCL Maastricht (7-1715-98 - foto 973a+b+c)

 

Venlo - 2 juli 1715 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Joannes Knoppart en Godefrida de Bilant.

RHCL Maastricht (7-1715-83 - foto 971)

 

Venlo - 9 augustus 1715 - brief van J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Bucken en Ida Kistemackers.

RHCL Maastricht (7-1715-20 - foto 957)

 

Venlo - 16 augustus 1715 - brief van J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Roijen en Aldegondis Borggrave.

RHCL Maastricht (7-1715-54 - foto 963)

 

Venlo - 17 augustus 1715 - brief van J. van Hecke pastoor in Venlo [alsmede verklaard door Theodorus vanden Panhuijssen pastoor in Blerick] als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Urbanus Tutilair parochiaan van Venlo en

Maria Christina Ingenriet parochiane van Blerick.

RHCL Maastricht (7-1715-15 - foto 83)

 

Roermond - 22 augustus 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Mooren en Judith Fransen parochianen van Roermond en Venlo.

RHCL Maastricht (7-1715-21 - foto 2602)

 

Venlo - 30 augustus 1715 - brief van J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Bercklaer en Ida Tholen.

RHCL Maastricht (7-1715-11 - foto 956)

 

Venlo - 6 september 1715 - brief van Lucas van der Heijden vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hendricus Dursdael en Maria Ludovica Cossers.

RHCL Maastricht (7-1715-111 - foto 978a+b)

 

Venlo - 7 september 1715 - brief van J. Grouwels vice-pastoor in Venlo [vanwege afwezigheid pastoor] als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Gulielmi Joris parochiaan van Venlo en

Maria Dellefosse van Herstalle bisom Luik.

RHCL Maastricht (7-1715-110 - foto 977a+b)

 

Venlo - 28 september 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de Wijs soldaat in garnizoen Venlo met toestemming van zijn officier en

Cornelia Hermans weduwe vallend onder parochie Venlo.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen in verband met geklets van kwaadwillenden. Zij getrouwd op 1 oktober 1715 in Venlo.

RHCL Maastricht (7-1715-88 - foto 972+TV)

 

Venlo - 29 november 1715 - brief van Lucas vander Heijden vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Lamers en Maria Anna Groovers.

RHCL Maastricht (8-1716-16 - foto 980a+b)

 

Venlo - 30 november 1715 - brief van Lucas vander Heijden vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie voor ontheffing van de 3 afkondi-

gingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Bonkoer en Catharina Klermakers soldaten [zij behoort waarschijnlijk bij ondersteuning ervan of entourage] in garnizoen Venlo, beiden

van orthodox geloof en cultuur. Ze zijn getrouwd op 7 januari 1716, na gesloten tijd waar ze geen ontheffing voor hadden aangevraagd.

RHCL Maastricht (8-1716-35 - foto 982a+b+TV)

 

Venlo - 16 en 19 januari 1716 - brieven van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo en van J. Grouwels vice-pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Richardus Jansen katholiek en soldaat in garnizoen Venlo met toestemming van zijn officier en

Henrina Engelen parochiane van Venlo.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen vanwege vijandige kletspraatjes waarmee hun eerlijke intentie kan worden belemmerd.

Tevens vragen ze om gratis behandeling, beiden zijn arm. Met 2e brief dreigt bruid naar protestanten te gaan.

Dispensatie gratis verleend op 20 janauri en ze zijn op 3 februari 1716 getrouwd.

RHCL Maastricht (8-1716-15 - foto 979a+b+c+d+e+TV)

 

Venlo - 6 februari 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Bihet en Maria Titulair.

RHCL Maastricht (8-1716-36 - foto 983)

 

Venlo - 17 april 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Philippens en Catharina Judith Duijckers.

RHCL Maastricht (8-1716-45 - foto 984)

 

Venlo - 19 april 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Geeraerts alias Haenen en Catharina Smits.

Er was ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (8-1716-46 - foto 985)

 

Venlo / Weert - 16 en 17 mei 1716 - brieven van fr. J. van Hecke pastoor van Venlo en van H.T. Bistervelt pastoor en decaan van Weert als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Bihet Venlonensis en

Barbara Ververs parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (8-1716-33 - foto 1994a+b+c)

 

Venlo - 17 mei 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Theunissen en Henrina Gijsberts.

RHCL Maastricht (8-1716-29 - foto 981)

 

Venlo - 23 mei 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Everardus Jansen en Agnes Feron.

RHCL Maastricht (8-1716-94 - foto 989)

 

Venlo - 25 mei 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius van Tongeren en Maria Gertrudis van Dael.

RHCL Maastricht (8-1716-96 - foto 991)

 

Venlo - 29 mei 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus van Meijl en Joanna van Ulft.

RHCL Maastricht (8-1716-95 - foto 990)

 

Venlo - 24 juni 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gregorius Gossens en Elisabeth Aldegondis Moeitz.

RHCL Maastricht (8-1716-132 - foto 996)

 

Venlo - 7 juli 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmus Hacis en Petronilla Peeters.

RHCL Maastricht (8-1716-85 - foto 988)

 

Venlo - 13 juli 1716 - brief en schema van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus vander Vichte zoon van Antonius vander Vichte en Catharina Noten, Catharina dochter van Joannes Noten en Petronilla, Joannes zoon

                                      van Petrus Noten; en

- Catharina Gertrudis Bontenakels dochter van Andreas Bontenakels en Christina Coppeneim, Andreas zoon van Matthias Bontenakels en Gertrude

                                      Noten, Gertrude dochter van Petrus Noten.

RHCL Maastricht (8-1716-82 - foto 987a+b)

 

Venlo - 31 juli 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Schaffels en Joanna Coenen.

RHCL Maastricht (8-1716-105 - foto 994)

 

Venlo - 16 augustus 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael van Broeckhuijsen en Joanna Jacops.

RHCL Maastricht (8-1716-104 - foto 993)

 

Venlo - 28 augustus 1716 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Lina en Aldegondis van Schenevelt.

RHCL Maastricht (8-1716-102 - foto 992)

 

Venlo/Straelen (D) - 2 september 1716 - brieven van Lucas van der Heijden vice-pastoor van Venlo en van Caspar Vlander pastoor van Stralen als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Huijskens en Elisabeth Hoekx.

RHCL Maastricht (8-1716-80 - foto 1251a+b)

 

Venlo / Roermond - 20 en 24 oktober 1716 - brieven van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo en J. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wijnandus Kerckhof parochiaan van Venlo en

Aldegonda Albers parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (8-1716-108 - foto 995a+b)

 

Venlo - 22 november 1716 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Rieken en Catharina Berenssen.

RHCL Maastricht (8-1716-66 - foto 986)

 

Venlo - 13 januari 1717 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Beek "Leijdanus" sinds 3 maanden inwoner van Venlo en

Henrina Overdijck parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (8-1717-7 - foto 998)

 

Venlo - 2 april 1717 - brief van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Leonardus Neisters en Maria van Liberghen.

RHCL Maastricht (8-1717-1 - foto 997)

 

Venlo - 1 november 1717 - brief van Gerl: Gilkens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Bouten en Mathia Bergons.

Zij trouwen Venlo 7 november 1717.

RHCL Maastricht (S-?-16 - foto 1214a+b+c)

 

Venlo - 13 juni 1718 - brief van Cornelius Rosa als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus vander Sloodt en Elizabet Gijlen.

RHCL Maastricht (8-1718-6 - foto 999)

 

Venlo - 9 en 10 januari 1719 - brieven van fr. G. Gilkens pastoor van Venlo en Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Horis parochiaan van Venlo en

Maria Kijlemans ook Kilmans parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (9-1719-93 - foto 1009a+b+c)

 

Venlo - 13 januari 1719 - brief van Gerl. Gilkens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Goswinus Sumputs en Maria Petronilla Haris.

RHCL Maastricht (9-1719-97 - foto 1010a+b)

 

Venlo - 5 februari 1719 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor van Venlo aan bisdom met 2 verzoeken:

1) Henricus Daers en Cornelia Kluckers.

Voor hun werd verzoek gedaan om ontheffing van de 3 afkondigingen vanwege kwaadsprekerij, ze hebben toestemming van hun ouders.

Blijkens handelingen bisschop van Roermond werd op 5 febr. 1719 hun dispensatie verleend voor de 3 afkondigingen.

2) Willem in de Betouw vaandeldrager in het leger en Anna Maria van Afferden.

Dit paar zijn 2 weken geleden verloofd, de vader van de bruid was ook kapitein. De bruid werd door de vicaris gewaarschuwd omdat zij geen parochiane

is van Venlo, de afkondigingen dan ook moeten plaatsvinden in de plaats waar ze van afkomstig is dan wel met een verklaring van dat pastoor. Op dag

van deze brief werd de laatste afkondiging gedaan in Venlo, nu blijkt dat zij eerder was getrouwd met een soldaat zonder vaste woonplaats, hij had nog

wel een tijdje gewoond in Vierssen (D) bij haar zus. Verzoek om advies van de pastoor aan bisdom wat te doen.

Als ps schrijft hij de verkiezing op 3 febr. 1719 van een moeder superieur van een klooster aldaar in de heilige geest, wat in voordeel van Dimpna Wijnen

ging die herhaaldelijk moeder is geweest. Op 6 febr. 1719 worden de professie van 2 novicen gedaan in opdracht van bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (9-1719-105 - foto 1011a/c+TV)

 

Venlo - 8 februari 1719 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Smulders en Petronella Faessen.

RHCL Maastricht (9-1719-64 - foto 1007a+b)

 

Venlo - 27 april 1719 - brief van Gerlacus Gilkens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Boers en Margaretha Hores.

RHCL Maastricht (9-1719-135 - foto 1014)

 

Venlo - 26 mei 1719 - brief van Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Johannes Josephus Baenen "supremi consilij Venlonensis" en

Maria Anna Catharina Bosman parochiane van Swalmen.

Met vermelding dat ze gaan trouwen in Swalmen.

Blijkens handelingen bisschop van Roermond werd op 27 mei 1719 hun dispensatie verleend voor de 3 afkondigingen.

RHCL Maastricht (9-1719-123 - foto 338a/c)

 

Venlo - 9 augustus 1719 - brief van fr. Martinus Coenraets vice-pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Schrurs en Petronilla Petersen.

RHCL Maastricht (9-1719-46 - foto 1005)

 

Venlo - 1 september 1719 - brief van G. Gilkens pastoor in Venlo aan zijn broer Gilkens in Roermond 'beijder rechten licentiaetes" als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Hofberghen en Margaretha Slussers.

RHCL Maastricht (9-1719-80 - foto 1008a+b+c)

 

Venlo - 27 en 28 oktober 1719 - brieven van G. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatius Soutermans en Maria Agnes van der Slijp parochianen van Venlo.

Het paar overwegen al lange tijd om huwelijk aan te gaan buiten weten van hun ouders en opdat er geen ruzie ontstaat tussen vrienden van de bruide-

gom die voor grootste deel katholiek zijn en door hen of anderen boosaardig erin worden belemmerd vragen ze om ontheffing van de 3 afkondigingen.

De brief van 28 okt. geeft aan dat eigenlijk de ouders van de bruidegom werden omzeild, die kwamen die avond bij de pastoor en geven aan er tegen

te zijn als financiele reden maar na gesprek zullen ze er niet meer tegen verzetten.

Zij trouwen op 29 oktober 1719 ten overstaan van pater Maximiliaan van der Slijp [wellicht een broer?] met toestemming van de pastoor.

RHCL Maastricht (9-1719-19+22 - foto 1003a+b+TV en foto 1004a+b+TV)

 

Venlo - 12 november 1719 - brief van G. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Petrus van Heringhen en Christina Stevens.

RHCL Maastricht (9-1719-13 - foto 1001a+b)

 

Venlo - 22 november 1719 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Mathias Henricus van Pelt en Eleonora Faessen.

RHCL Maastricht (9-1719-118 - foto 1012a+b)

 

Venlo - 15 december 1719 - brief van fr. G. Gilkens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Swinckels en Anna Gertrudis Derbie.

RHCL Maastricht (9-1719-60 - foto 1006)

 

Venlo - 17 december 1719 - brief van G. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Theodorus Alers en Johanna Stevens.

RHCL Maastricht (9-1719-17 - foto 1002a+b)

 

Venlo - 18 juni 1720 - brief van G. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Claudius de Billij? soldaat en Angelina Micheels.

RHCL Maastricht (9-1720-1 - foto 1015a+b)

 

Venlo - 24 juli 1720 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Rosen en Sibilla Geurts.

RHCL Maastricht (9-1720-10 - foto 1016a+b)

 

Venlo - 1 augustus 1720 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias van Dousborgh en Elisabeth van Haef.

RHCL Maastricht (9-1720-26 - foto 1019a+b)

 

Venlo - 5 augustus 1720 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Maubach en Christina Faessen.

RHCL Maastricht (9-1720-23 - foto 1018a+b)

 

Venlo - 31 december 1720 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie voor waarschijnlijk ontheffing van de 3 afkond-

digingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Caspar Reumer en Catharina Can.

Vanwege sommige van hun vrienden die wel eens een huwelijksgrap kunnen uithalen.

Bruidegom was vroeger kapitein en is broer van de huidige schout in Venlo.

Tevens wordt beschreven in de brief dat er wordt gezegd dat de bruid uit een aanzienlijke uitgestorven familie in Antwerpen (B) komt.

Zij trouwen rk in Venlo op 22 januari 1721 als Casparus Romer en Catharina van Can.

RHCL Maastricht (10-1721-23 - foto 1023a+b+TV)

 

Venlo - 22 januari 1721 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes André en Maria Horens parochianen van Venlo.

Ontheffing van de 3 gebruikelijke afkondigingen vanwege geklets van mensen. Dispensatie verleend 23 januari, getrouwd 26 januari.

RHCL Maastricht (10-1721-18 - foto 1022a+b+c+TV)

 

Venlo - 27 januari 1721 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 1e/2e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Ketels en Barbara Boomers.

RHCL Maastricht (9-1720-18 - foto 1017a+b+c+d)

 

Venlo - 24 maart 1721 - brief van fr. Leonardus Jonckers aan kanunnik Dispa in kathedraal Roermond die secretaris is van bisschop van bisdom

Roermond met de vraag hem te assisteren bij een dubbel huwelijk van 2 gewone soldaten [niet met name genoemd] waarvan de ene een verloving

heeft gesloten tegenover een katholieke priester, daarop van garnizoen moest veranderen en gescheiden van de bruid alleen een huwelijk heeft

gesloten tegenover de predikant. De andere soldaat alleen een sluiting kunnen doen tegenover een militaire kapelaan. Jonckers vraagt namens de

2 stellen die alle 4 katholiek zijn om dispensatie van de 3 afkondingen zodat ze rk kunnen trouwen, opdat het niet wordt bekend bij de autoriteiten

die hun dan zal straffen omdat hun eerder protestants afgesloten huwelijk eigenlijk als nietig zal worden beschouwd en daarmee de heidenen grote

moeilijkheden zou kunnen berokkenen. Ook dit geeft een mooi inkijkje, enerzijds in de onzekerheid van het bestaan van de soldaten en anderzijds

het naijver van de katholieke priester tegenover de protestantse predikanten die als heidenen "haeretics" werden gezien, nu is het afgevlakt.

We weten niet om wie het gaat, 24 maart valt in het vasten - de gesloten tijd - pas enkele weken daarna zijn er weer rk huwelijken.  

RHCL Maastricht (10-1721-24 - foto 1024a+b+TV)

 

Venlo - 29 maart 1721 - brief van fr. Leonardus Jonckers als aanvraag voor dispensatie vanwege 1e/2e graad aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Johannes Ketels en Barbara Boomers.

RHCL Maastricht (9-1720-18 - foto 1017a+b+c+d)

 

Venlo - 29 maart 1721 - brief van fr. Leonardus Jonckers aan kanunnik Dispa "personatario in Sevenum" in kathedraal Roermond die fungeert als

secretaris van bisschop van bisdom Roermond over 2 zaken:

1) Laurentius Everaerts uit Hulst in Zeeuws-Vlaanderen soldaat in garnizoen van Hulst en Maria Melsen uit Gent (B). Ze hebben de pastoor van Hulst

benaderd om te trouwen, die hun vertelde dat het onder soldaten noodzakelijk is dat zij eerst huwelijk afsluiten tegenover de protestantse predikant,

daarna kunnen zij rk trouwen. Echter op die dag moest hij in grote spoed Hulst verlaten en komende in Venlo hebben ze een katholieke broeder

benaderd en hun zei dat hij het niet kan doen zonder afkondigingen, wat echter gevaarlijk was omdat autoriteiten die militair zou bestraffen.

2) Joannes Vlims uit Antwerpen (B) soldaat in garnizoen Hulst en Anna Maria van Stertegem uit Nieuwkerck in diocees Gent (B). Ze hebben hun ver-

loving gesloten tegenover een katholieke priester die hun had opgedragen eerst protestants te trouwen. Joannes had zich niet druk gemaakt over de

onwettigheid van dat afgesloten protestantse huwelijk, maar zijn bruid de zieke Anna Maria wenste rk te trouwen. Echter hun wens werd niet vervuld,

omdat Joannes onverwacht uit Hulst werd verplaatst en komende in Venlo bleek geen wettelijke belemmering te zijn.

Jonckers eerste zorg was om hun huwelijken katholiek in te zegenen en vraagt om dispensatie [van de afkondigingen en verlichting van wat ze hadden

te moeten doorstaan] en toestemming zodat de pastoor van Venlo hun katholiek kan trouwen. Dispensatie kwam op 7 april. Aangezien al dit in gesloten

tijd gebeurde en er tot 21 april geen huwelijk rk werden opgetekend denken wij dat deze 2 huwelijken rk in geheim zijn voltrokken in Venlo.

RHCL Maastricht (10-1721-34 - foto 1026a+b+c+TV)

 

Aldekerk/Venlo - 5 en 11 juni 1721 - brieven van Janssens pastoor van Aldekerck en van Cornelius Rosa vice-pastoor in Venlo [vanwege afwezigheid

van de pastoor] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Alardus Willemsen parochiaan van Venlo en

Catharina Slex parochiane van Aldekerck.

RHCL Maastricht (10-1721-1 - foto 1020a+b+c+d+e)

 

Weert/Venlo - 12 en 18 juli 1721 - brief en schema van H.T. Bistervelt pastoor en decaan van Weert en brief van Corn. Rosa vice-pastoor van Venlo als

aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Albertus Bistervelt broer van pastoor en onderdaan van Weert, zoon van Everardus Bistervelt, Everardus zoon van Helena Worckmans; en

- Maria Hester Daers "Venlonensis" dochter van Emerentiana in de Betouw, Emerentiana dochter van Hester Worckmans, Hester dochter van

                                         Wilhelmus Worckmans.

Wilhelmus Worckmans en Helena Worckmans zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (10-1721-10 - foto 1021a+b+c+d)

 

Venlo - 22 oktober 1721 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes van Dael en Gertrudis Hendricks.

RHCL Maastricht (10-1721-29 - foto 1025a+b)

 

Venlo - 9 januari 1723 - brief van G. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus van Kessel en Christina van Loon.

RHCL Maastricht (10-1723-2 - foto 1027a+b)

 

Venlo - 25 april 1723 - brief van Gerlacus Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Zeebroeck en Mechtildis Catharina Hennissen parochianen van Venlo.

De bruidegom vraagt ontheffing van de 3 gebruikelijke afroepingen omdat hij roddel vrees want hij had voor anderhalf jaar zijn vrouw had verloren.

Hij woont aanzienlijke tijd in Venlo. Ze zijn getrouwd 29 april 1703.

RHCL Maastricht (10-1723-13 - foto 1028a+b+c+TV)

 

Venlo - voor 10-11-1723 - brief van Gerl: Gilkens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius van den Brant en Maria Agnes Ras.

Echtpaar trouwt Venlo 10 november 1723.

RHCL Maastricht (S-?-27 - foto 1215a+b+c+d)

 

Venlo - 2 mei 1724 - brief van Cornelius Rosa vice-pastoor in Venlo [vanwege afwezigheid pastoor] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Anthonius Jacobus van Toll en Aldegonda Barbara Duijckers.

RHCL Maastricht (10-1724-9 - foto 1029a+b)

 

Venlo - 22 februari 1726 - brief van fr. Franciscus Peeters in Venlo als aanvraag voor dispensatie verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmo Gijsselin en Clara Francisca Claessens weduwe van Aerssen.

RHCL Maastricht (10-1726-40 - foto 1033)

 

Venlo - 3 maart 1726 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Nieskens en Anna Scaffels.

RHCL Maastricht (10-1726-17 - foto 1031)

 

Venlo - 4 maart 1726 - brief van J. Verhiel vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Borwaeter en Maria Perongh.

RHCL Maastricht (10-1726-13 - foto 1030a+b)

 

Venlo - 5 mei 1726 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Josephus Timon en Anna Catharina Daelen.

RHCL Maastricht (10-1726-25 - foto 1032a+b)

 

Venlo - 2 mei 1727 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonius Alers weduwnaar en Margaretha Ketels weduwe.

RHCL Maastricht (10-1727-2 - foto 1034a+b)

 

Venlo - 2 april 1728 - brief/schema van fr. Gerlacus Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Hurstiens zoon van Henricus Heurstiens, Henricus zoon van Marrijken Dijcks, Marrijken dochter van Jan aen gen Oven; en

- Jacomina Driessen ook Dreessens dochter van Catharina Martens, Catharina dochter van Marten op de Wielder, Marten zoon van Hendrick op de Ticheleije.

Jan aen gen Oven en Hendrick op de Ticheleije zijn broers.

RHCL Maastricht (10-1728-72 - foto 1041a+b)

 

Venlo - 4 april 1728 - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Henx en Anna Johanna Jonckers parochianen van Venlo.

Hij komt uit Nijmegen, beiden zijn wees en hebben toestemming van bloedverwanten van beide zijden.

Ze vrezen kwaadsprekerij en vragen daarom om ontheffing van de 3 gebruikelijke afkondigingen, geen andere beletselen.

Ze zijn getrouwd op 6 april 1728 daar heet de bruidegom Hermannus Hingst met beide getuigen van de familie Hingst.

RHCL Maastricht (10-1728-43 - foto 1038+TV)

 

Venlo - 13 juli 1728 - brief van G. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Mertens en Maria Agnes Janssen.

RHCL Maastricht (10-1728-30 - foto 1036a+b)

 

Venlo - 13 juli 1728 - brief van G. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Gerardus Frenken ex Leuth en Anna Gertrudis Paulits.

RHCL Maastricht (10-1728-74 - foto 205a+b)

 

Venlo - 3 augustus 1728 - brief van fr. G. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Houba en Petronella Engels.

RHCL Maastricht (10-1728-67 - foto 1040)

 

Venlo - 12 september 1728 - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Christianus van Aersen en Anna Maria Coenen.

RHCL Maastricht (10-1728-39 - foto 1037a+b)

 

Venlo - 14 oktober 1728 - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Coolhaes en Maria Catharina Fleuren.

Vragen om ontheffing van de 3 gebruikelijke afkondigingen, vanwege vrienden van de bruid - die van buiten komen - graag bij de inwijding willen zijn.

RHCL Maastricht (10-1728-64 - foto 1039a+b+TV)

 

Venlo - 7 januari 1729 - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Bihet weduwnaar en Maria Petronilla Heutz.

RHCL Maastricht (11-1729-62 - foto 1045a+b)

 

Venlo - 22 april 1729 - brief van fr. Gerlacus Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Egbertus Antonius de Buscke en Catharina Gertrudis Bontenakel.

RHCL Maastricht (11-1729-15 - foto 1043a+b)

 

Venlo - 24 april 1729 - brief van fr. Gerlacus Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wilhelmus Vorsterman en Anna Smedts.

RHCL Maastricht (11-1729-17 - foto 1044a+b)

 

Venlo - 16 mei 1729 - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Angelus Bossers en Margaretha Mertens parochianen van Venlo.

Bruidegom oorspronkelijk Duitser [er wonen Bossers in Straelen] was 8 jaar in militaire dienst laatst in garnizoen te Venlo.

Bruid was Luthers maar was door zorg van de bruidegom katholiek geworden.

Ze vragen gratis om ontheffing van de 3 kerkelijke afroepingen uit vrees voor de koning van Pruissen [voor meer militaire dienst].

Blijkbaar wonen ze al onder 1 dak en ongetwijfeld in zelfde bed en daarmee nog een reden om hun te bevrijden van zondigheid.

RHCL Maastricht (11-1729-103 - foto 1047a+b+TV)

 

Venlo - 1 juni 1729 - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Tulmanus van Bree en Gertrudis Wijnen.

RHCL Maastricht (11-1729-9 - foto 1042a+b)

 

Venlo - 13 juli 1729 - brief van fr. Christophorus Maurice als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van Lin en Anna Gertrudis Essers.

RHCL Maastricht (11-1729-22 - foto 6173a/d)

 

Venlo - 21 augustus 1729 - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Stegers en Maria Seijen.

RHCL Maastricht (11-1729-118 - foto 1049)

 

Venlo - 6 september 1729 - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus van Besel en Maria Cornelia Mons.

RHCL Maastricht (11-1729-73 - foto 1046a+b)

 

Venlo - 20 september 1729 - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Ferrier en Johanna Wauters.

RHCL Maastricht (11-1729-109 - foto 1048a+b)

 

Venlo - z.d. [weggescheurd] - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Franciscus Sijben en Aldegundis Schenevelt.

Door Maastricht geplaatst bij 1729 - iemand die weet wanneer en waar ze zijn getrouwd?!?

RHCL Maastricht (11-1729-170 - foto 2718a+b)

 

Venlo - 24 januari 1730 - brief van fr. Gerlacus Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Hollant van Velsen vaandeldrager in garnizoen en Maria Isabella de Graaf parochianen van Venlo.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen omdat de huwelijk geheim willen houden [tegenover de protestanten]. Zijn getrouwd 29 januari.

Als bijzonderheid meldt de pastoor dat de Maas is bevroren en dat eerst geborene van dhr. Banen op die dag was begraven om 5 uur.

RHCL Maastricht (12-1730-102 - foto 1059a+b+TV)

 

Venlo - 8 april 1730 - brief van ??? uit Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jonas Cortloman soldaat en Willemina Janssens parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (12-1730-95 - foto 1057a+b)

 

Venlo - 9 april 1730 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Thomassen en Maria Smeets.

RHCL Maastricht (12-1730-82 - foto 1055a+b)

 

Velden - 21 april 1730 - brief en schema van Joannes Wolters pastoor in Velden aan pastoor Gerlaco Gilkens van Venlo als aanvraag voor dispensatie

vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus aen gen Heck zoon van Cornelius aen gen Heck, Cornelius zoon van Thomas aen gen Heck; en

- Maria NN dochter van Aldegondis, Aldegondis dochter van Cathrina aen gen Heck, Catrin dochter van Thomas aen gen Heck.

Cornelius aen gen Heck en Catrin aen gen heck zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (12-1730-38 en 12-1730-92 - foto 674a+b+c)

 

Venlo - 29 april 1730 - nederlandse brief aan de bisschop als verzoek om dispensatie "om redene welcke brenger deses geven sal" in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Marcus L.A. Clifford en Maria Helena Gaelen.

RHCL Maastricht (12-1730-91 - foto 1056)

 

Venlo - 7 mei 1730? - brief van fr. Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Roosen weduwnaar en Aldegondis Kielmans.

RHCL Maastricht (12-1730-28 - foto 1051a+b)

 

Geijsteren - 28 mei 1730 - brief van Joannes Vlockhoven pastoor in Geijsteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Camerinij van Venlo en

Josina Lieskens parochiane van Geijsteren.

RHCL Maastricht (12-1730-4 - foto 1716)

 

Venlo - 16 september 1730 - brief van fr. Gerlacus Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wauthieu Joseph Receveur hoornblazer in het leger van kolonel D[...]boren en Adriana Richel parochianen van Venlo.

Ze vragen om ontheffing van de 3 gebruikelijke kerkelijke afkondigingen, omdat de commandant hun 8 dagen tijd had gegeven om te trouwen, dus een

vrij korte tijd en ze vrezen geklets van mensen. Zijn getrouwd op 19 september.

RHCL Maastricht (12-1730-103 - foto 1060+TV)

 

Venlo - 21 september 1730 - brief van fr. Gerlacus Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk  tussen:

Franciscus Adrianus Rober en Maria Scofs.

RHCL Maastricht (12-1730-98 - foto 1058a+b)

 

Venlo - 22 september 1730 - brief van fr. Christophorus Maassen vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Gualterus [= Walterus] van Juread volger van calvinistische ketterij en

Ida de Haen parochiane van Venlo.

Bruidegom is voldoende doordrongen van de rk dogma, heeft zich bereid getoond voorgaande dwaling af te zweren, tevens zal hij trouw zweren op de

bijbel ten overstaan van de priester.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen om overgang van de bruidegom naar het katholicisme geheim te houden.

Tevens vraagt de bruidegom om hun te trouwen in woning van de bruid, buiten de plechtige missen.

RHCL Maastricht (12-1730-106 - foto 1061a+b+TV)

 

Venlo - 25 september 1730 - brief van fr. Gerlacus Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Wassembergh en Maria Gertrudis Hermans.

RHCL Maastricht (12-1730-79 - foto 1054)

 

Venlo - 7 januari 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus van Aerssen en Gertrudis Cuijpers.

RHCL Maastricht (13-1735-47 - foto 1064a+b)

 

Venlo - 13 februari 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Geraerts weduwnaar en Maria Boosen.

RHCL Maastricht (13-1735-207 - foto 1070a+b)

 

Venlo - 13 februari 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Blijckaerts en Elisabetha Vaessen.

RHCL Maastricht (13-1735-208 - foto 1071a+b)

 

Venlo - 16 februari 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannes Stemmers parochiaan van Venlo en

Sophia Cathatrina Hiel "geldriensis".

RHCL Maastricht (13-1735-218 - foto 1074a+b)

 

Venlo - 8 april 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatiein verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Gielen en Martha Cruijsbergh parochianen van Venlo.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen en gesloten tijd, om reden dat de bruidegom vanaf zijn jeud gedwongen was uit zijn ouderlijk huis te

gaan door druk van de koning van Pruisen om in militaire dienst te gaan. Ze vrezen door de afkondigingen ontdekt te worden. Zijn getrouwd 11 april.

RHCL Maastricht (13-1735-236-blad 1 en 2 - foto 1077a+b+TV)

 

Venlo - 18 april 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Screurs en Petronilla Hockx parochianen van Venlo.

RHCL Maastricht (13-1735-46 - foto 1063a+b)

 

Roermond - 28 juni 1735 - briefje van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Christianus Stregels "hic ortus, modo sub copijs Hollandorum, praesidij Venlonensis" en

Maria Catharina de Chanoin parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (13-1735-185 - foto 2804a+b)

 

Venlo - 20 juli 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo aan bisdom Roermond als aanvraag voor ontheffing van de afkondigingen in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Geraerdts knecht van de heer gouverneur in Keijserbosch [Neer] en

Maria Magdalena Philippens van parochie st. Martinus stad Venlo.

De reden is kwaadsprekerij van anderen, waaronder Gasparus Crienen die bezwaar heeft gemaakt omdat Maria Magdalena zich al aan hem heeft

verplicht, wat zij ontkent. De pastoor is te weten gekomen dat Maria Magdalena van die verplichting werd ontheven in de huis van Gasparus.

RHCL Maastricht (13-1735-158 - foto 1069a+b+TV)

 

Venlo - 25 juli 1735 - brief van Paulus Bierts vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hendericus Korsten en Margarita Schijck.

RHCL Maastricht (13-1735-234 - foto 1076a+b)

 

Venlo - 17 augustus 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomeus Mueven en Gertrudis Noeten.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (13-1735-217 - foto 1073a+b)

 

Venlo - 23 augustus 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Wilhelmus de Streijen ex Odenkirchen (D) en

Esther de Betouw Venlonensis.

RHCL Maastricht (13-1735-80 - foto 1066a+b)

 

Venlo - 1 oktober 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Antonius Pedroussin weduwnaar en Maria Magdalena van Gool.

RHCL Maastricht (13-1735-211 - foto 1072a+b)

 

Venlo - 21 oktober 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Boers en Ida Bihet weduwe.

RHCL Maastricht (13-1735-224 - foto 1075a+b)

 

Venlo - 19 november 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Stappers vroeger uit Velden nu voor 4 jaar wonende in Venlo en

Elisabetha Ris parochiane van Venlo.

Ontheffing van de 3 afkondingen, omdat de bruidegom vreest te worden ingelijfd in het leger van de koning van Pruisen.

Dispensatie verleend 20 november, echter ze waren al getrouwd op 15 november, pastoor vraagt dus achteraf voor ontheffing.

RHCL Maastricht (13-1735-108 - foto 1067a+b+TV)

 

Venlo - 21 november 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes op Heijs en Herdrina Linsen parochianen van Venlo.

RHCL Maastricht (13-1735-7 - foto 1062a+b)

 

Venlo - 26 [nov.] 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Delhof en Christina de Viegh parochianen van Venlo.

Joannes is afkomstig uit Straelen [D] en is ontdekt en vreest de druk van de koning van Pruissen voor militaire dienstneming waar de mannen voor

werden geronseld. Ze willen snel trouwen om daarvan ontlast te zijn en vragen om ontheffing van de afkondigingen.

Ze trouwen Venlo 27 nov. 1735 als Joannes Delhof en Christina Jansen.

RHCL Maastricht (13-1735-74 - foto 1065+TV)

 

Venlo - 16 december 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus ten Eijcken en Christina Smackx.

RHCL Maastricht (13-1735-149 - foto 1068a+b)

 

Venlo - 19 juli 1736 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie  in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Lina en Gertrudis Pieters.

RHCL Maastricht (14-1736-24 - foto 1079a+b)

 

Venlo - 29 september 1736 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Roosen en Helena Beckers.

RHCL Maastricht (14-1736-25 - foto 1080a+b)

 

Venlo - 22 juni 1737 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius van Lanschot en Henrina Caecilia Henrici.

RHCL Maastricht (14-1737-14 - foto 1081a+b)

 

Venlo - 5 januari 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Engelbertus Scoltus weduwnaar en Maria Margareta de Muninck.

RHCL Maastricht (14-1740-64 - foto 1086a+b)

 

Venlo - 19 januari 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael de la Rocque weduwnaar geboren in st. Petrus in Thielen [deel van Kasterlee] [B in Vlaanderen] en

Barbara van der Straeten parochiane van Venlo.

Bruidegom is nu 8 jaar inwoner van Venlo en vraagt om ontheffing van de 3 afkondigingen omdat hij weduwnaar is en gedwongen is zijn logies te

hebben bij buitenstaanders en behoefte heeft aan ondersteuning van zijn bruid.

RHCL Maastricht (14-1740-58 - foto 1085a+b+TV)

 

Venlo - 24 januari 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Meurs opnieuw weduwnaar en handelaar en Maria Theunissen.

Vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen blijkbaar nodig voor zijn veel zorgen brengende handel.

RHCL Maastricht (14-1740-51 - foto 1084a+b+TV)

 

Blerick - 12 februari 1740 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Thelen van Venlo soldaat in het leger Frissem Walon en

Margaretha Custers parochiane van Blerick.

RHCL Maastricht (14-1740-40 - foto 105a+b+TV)

 

Venlo - 14 februari 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Hermans weduwnaar met 2 kinderen en Joanna Maria Rivers.

Vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen blijkbaar nodig voor zorg van de kinderen en daarmee sneller huwelijk.

RHCL Maastricht (14-1740-39 - foto 1083a+b+TV)

 

Venlo - 20 mei 1740 - brief van L: Vaes vice-pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Strucken en Anna Gertrudis Heesen.

Op achterzijde wordt geschreven dat zij van Aldenkercken is, maar nu 7-8 maanden in Venlo woont.

RHCL Maastricht (14-1740-33 - foto 1082a+b+c)

 

Venlo - 25 mei 1740 - brief van L. Vaes vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gilbertus Camerinij en Maria Elisabeth Roosen.

RHCL Maastricht (14-1740-134 - foto 1097a+b)

 

Venlo - 29 mei 1740 - brief van L. Vaes vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus Wolters en Leonora Noeten.

RHCL Maastricht (14-1740-137 - foto 1098a+b)

 

Venlo - 6 juli 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Martinus Sterre weduwnaar en Christina Rivers.

RHCL Maastricht (14-1740-129 - foto 1096)

 

Venlo - 26 juli 1740 - brief en schema van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gasparus Crijnen zoon van Petrus Crijnen en Jacoba Mathissen, Petrus zoon van Gasparus Crijnen en Dorothea Henrici, Dorothea dochter van

                                    Henricus Henrici en Anna Dirix; en

- Christina Henrici dochter van Henricus Henrici en Godefrida van Coesvelt, Henricus zoon van Joannes Henrici en Henrica Weijnants, Joannes zoon

                                    van Henricus Henrici en Anna Dirix.

RHCL Maastricht (14-1740-116 - foto 1094a+b+c)

 

Erkelens (D) - 30 juli 1740 - brief van W. Moers pastoor van Erkelensa als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Linsen parochiaan van Erkelens en

Maria Catharina Roift vroeger parochiane van Venlo.

Ze vragen om ontheffing van de 3 gebruikelijke afkondigingen vanwege geklets van mensen.

RHCL Maastricht (14-1740-121 - foto 1095a+b+TV)

 

Venlo - 15 augustus 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie van de 3 gebruikelijke afkondigingen in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ariens tot 4 jaar gevestigd in Asten [nb] weduwnaar zijn vrouw overleden in 1736 en

Joanna Hacken parochiane van Venlo.

Joannes heeft handel gedreven in verschillende provincies en heeft zodoende geen vaste woonplaats.

Ze zijn getrouwd op 12 augustus, achteraf aanvraag voor toestemming.

RHCL Maastricht (14-1740-113 - foto 1093a+b+TV)

 

Venlo - 17 oktober 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Leurs en Gertrudis Heijligers.

RHCL Maastricht (14-1740-67 - foto 1087a+b)

 

Venlo - 3 november 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Haverman burger van Venlo en weduwnaar en

Anna Elisabetha Gabriel uit stad Venlo die enige jaren in 's-Hertogenbosch had gewoond maar nu sinds 4 weken terug is.

Vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen om snel huwelijk aan te gaan ter ondersteuning van de bruidegom die ondermeer smid is.

RHCL Maastricht (14-1740-81 - foto 1091a+b+TV)

 

Venlo - 4 november 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Heuskens weduwnaar en Aldegunda van den Borghgraef.

RHCL Maastricht (14-1740-79 - foto 1090a+b)

 

Venlo - 27 november 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Kaets en Joanna Sax.

RHCL Maastricht (14-1740-71 - foto 1089a+b)

 

Venlo - 28 november 1740 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Ewes weduwnaar sinds 7 weken met kinderen en Maria Timmermans.

Vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen blijkbaar nodig voor zorg van de kinderen en daarmee sneller huwelijk.

RHCL Maastricht (14-1740-70 - foto 1088a+b+TV)

 

Venlo - 1 april 1741 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adrianus Festenbeerghen en Maria de Muninck.

RHCL Maastricht (15-1741-13 - foto 1099a+b)

 

Venlo - 13 april 1741 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Schruers en Aldegundis Leene.

RHCL Maastricht (15-1741-14 - foto 1100)

 

Venlo - 4 juni 1741 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Snelle en Elisabetha van Moesveldt.

RHCL Maastricht (15-1741-48 - foto 1102a+b)

 

Venlo - 6 juli 1741 - brief van A. van Boterdael vice-pastoor in Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus de Somer blijkbaar onwettig zoals hij heeft verklaard en zwerver en

Elizabeth van der Linden dochter van een soldaat geboren in Hoei [B].

Zij hebben aanzienlijke tijd gezworven in Hollandse steden - en dus geen vaste woonplaats - maar ze willen zich vestigen in Venlo en trouwen om

een einde te maken aan hun twijfelachtig leven. Botendael stelt terecht dat hij hun niet kan helpen met voltrekken van de huwelijks rituelen zonder

vooraf bisdom toestemming te hebben gekregen om dit op juiste wijze te behandelen.

Blijkens handelingen bisschop van Roermond, heeft hij hun op 7 juli 1741 dispensatie verleend voor de 3 afkondigingen.

RHCL Maastricht (15-1741-78 - foto 1103a/b+TV)

 

Venlo - 20 juli 1741 - brief van A. van Boterdael vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kreijt alias Loijen parochiaan van Venlo en

Maria Cornelia Willemsen parochiane van Aldekerk [D].

Ze zijn verloofd - velen weten dat zij trouwen - maar er blijkt dat ze 3e graad bloedverwantschap hebben. Ze vragen om dispensatie van dat beletsel

alsmede voor ontheffing van de 3 afkondigingen. Er was ook schema bijgeleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (15-1741-76 - foto 1101a+b+TV)

 

Venlo - 6 augustus 1741 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus van Helden weduwnaar en Eva Kestingh.

RHCL Maastricht (15-1741-119 - foto 1106a+b)

 

Waldniel (D) / Cruchten (D) - 21 en 29 augustus 1741 - brieven van Josephus Fr.... pastoor van Waltnehl (D) en van Reinerus Decker pastoor in Cruchten

(D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Bercheim ex Munster (D) soldaat van Mayvelt uit het Bergische land gelegerd in Venlo en

Maria Segers parochiane van Waldniel (D).

Ze zijn eerder protestants getrouwd in Venlo maar willen nu ook rk trouwen in Cruchten (D).

De brief uit Waldniel (D) geeft aan dat er afkondigingen waren gedaan aldaar en er geen bezwaren waren geuit.

RHCL Maastricht (15-1741-124 - foto 4125a/f+TV)

 

Venlo - 24 september 1741 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Kuller en Joanna Collaerts parochianen van Venlo.

Ze vragen om ontheffing van de laatste 2 afkondigingen vanwege de stiefvader van de bruid die had verklaard dat zij al was gebonden aan een

ander, echter niemand daagde op bij de 1e afroeping. Het paar willen verder niet meer voor gek staan en minachting ondergaan van de bevolking.

De pastoor heeft daarop grondig onderzoek gedaan en is geen beletsel tegen gekomen, ze zijn getrouwd op 27 september.

RHCL Maastricht (15-1741-136 - foto 1107a+b+c+TV)

 

Venlo - 13 oktober 1741 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo ls aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Haenen en Maria Girits.

RHCL Maastricht (15-1741-90 - foto 1104a+b)

 

Venlo - 17 november 1741 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Vissers en Maria Agnes Stroecken.

RHCL Maastricht (15-1741-148 - foto 1108a+b)

 

Venlo - 17 november 1741 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerlacus Josephus Hegel en Joanna Wolters.

RHCL Maastricht (15-1741-150 - foto 1109a+b)

 

Venlo - 15 zonder maand 1742 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Holthousen en Willemina Smedts weduwe.

RHCL Maastricht (16-1742-14 - foto 1110a+b)

 

Venlo - 12 (april) 1742 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Wolfs en Joanna Elisabetha Coninckx.

RHCL Maastricht (16-1742-76 - foto 1116a+b)

 

Venlo - 30 april 1742 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jacobus Hijacinthus Poell en Ida Maria Scheltema.

RHCL Maastricht (16-1742-63 - foto 1115a+b)

 

Venlo - 13 juli 1742 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Horstiens weduwnaar en Martina Schafels.

RHCL Maastricht (16-1742-25 - foto 1111a+b)

 

Venlo - 13 juli 1742 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Reijnders en Joanna Maria Bours.

RHCL Maastricht (16-1742-26 - foto 1112)

 

Roermond - 17 juli 1742 - brief van J.A. Hooffs als aanvraag voor dispensatie en handgeschreven dispensatie d.d. 18 juli 1742 van vicarius-generaal

Dispa uit Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Bloemaerts "praesidius Venlonensis" en

Lambertina Nissen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (16-1742-29 - foto 1113a+b)

 

Venlo - 7 september 1742 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van der Plassen weduwenaar parochiaan van st. Martinus te Venlo en

Henrica Schepers parochiane van "Calkeriensis" [= Kalkar D].

RHCL Maastricht (16-1742-42 - foto 224)

 

Venlo - 13 september 1742 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Duijckers en Maria Catharina van der Vichen.

Ontheffing van de 3 afkondigingen verleend voor huwelijk in de middag in bruid ouderlijk huis maar niet 's avonds.

RHCL Maastricht (16-1742-55 - foto 1114a+b+TV)

 

Venlo - 20 maart 1743 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Ludovicus van Ginck en Maria Elisabetha de Wilde.

RHCL Maastricht (17-1743-20 - foto 1119a+b)

 

Venlo - 14 mei 1743 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mela en Maria Aerts.

RHCL Maastricht (17-1743-11 - foto 1118a+b)

 

Venlo - 22 mei 1743 - brief en 2 schema's van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Walterus de Grueter zoon van Cornelius de Grueter, Cornelius zoon van Walterus de Grueter, Walterus zoon van Henricus de Grueter; en

- Anna Margareta Faesen weduwe van Gerardus de Grueter, Gerardus zoon van Walterus de Grueter, Walterus zoon van Henricus de Grueter,

                                                Henricus zoon van Henricus de Grueter.

RHCL Maastricht (17-1743-5 plus 17-1743-11 blad 3 - foto 1117a+b+c+d)

 

Venlo - 3 november 1743 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van Speijck en Teresia Smits.

RHCL Maastricht (17-1743-40 - foto 1120a+b)

 

Velden - 4 november 1743 - brief van Joannes Wolters pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Hermanus Jacobs parochiaan van Velden en

Joanna Schreurs parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (17-1743-41 - foto 679)

 

Venlo - 2 ws. november 1743 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hockx weduwnaar en Joanna de Haen.

Over dit bejaarde paar weten we nu meer dankzij 13 nov. 1743 aanvraag voor andere Joannes Hockx blijkbaar zijn zoon of kleinzoon.

De pastoor maakt daarin als ps duidelijk zijn ongenoegen dat het oude stel de dispensatie hebben verkregen maar nogal lichtvaardig omgaan met het

huwelijk wat een groot ritueel is, inmiddels hebben ze van huwelijk afgezien, huwelijk Hockx/de Haen niet doorgegaan.

RHCL Maastricht (17-1743-96 - foto 1123a+b)

 

Venlo - 13 november 1743 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hockx en Joanna van Speijck.

De broer van de bruid was week eerder getrouwd met ontheffing van de 3 afkondigingen, daarom wil het paar dat ook hebben. De pastoor schrijft

zijn ongenoegen daarover en vindt een ontheffing alleen een verleende gunst als er gevaar is van zondigheid of geklets van mensen, anders niet.

RHCL Maastricht (17-1743-81 - foto 1121a+b+c+TV)

 

Venlo - 22 januari 1744 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Voustermans weduwnaar en Maria Anna Ceusters.

RHCL Maastricht (17-1744-52- foto 1128a+b)

 

Venlo - 3 juni 1744 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Heijnen en Helena Maessen.

RHCL Maastricht (17-1744-44 - foto 1127a+b)

 

Venlo - 5 juni 1744 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Deckens en Hendrina Goossens.

RHCL Maastricht (17-1744-19 - foto 1125a+b)

 

Venlo - 24 december 1744 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Walterus Pruijs en Joanna Cornelia Theunissen.

RHCL Maastricht (17-1744-39 - foto 1126a+b)

 

Roermond - 14 mei 1745 - dispensatie door Iosephus Anselmus Franciscus bisschop van bisdom Roermond aan pastoor Wolters van Velden vanwege

3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Jacobs "Venlonensis" en Maria Wilmsen.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2173a+b)

 

Venlo - 22 augustus 1745 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Coeninckx en Anna Cornelia Cortou weduwe.

RHCL Maastricht (18-1745-3 - foto 1173a+b)

 

Blerick - 14 januari 1746 - brief van Paulus Bierts pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Hubertus Genon schipper zonder vaste woon- of verblijfplaats en

Aldegondis Tutuleer van parochie Blerick.

Maar een meisje met de naam Sibilla Brockmaens uit Gelre wonende in Venlo had bezwaren op deze voorgenomen huwelijk, omdat Hubertus

al heimelijk met Sibilla is verloofd, Sibilla zal binnen 8 dagen aantonen het besluit van bisdom Roermond. Echter Hubertus heeft de pastoor

onder ede verzekerd dat hij nooit met Sibilla was verloofd en ook nooit geen vleselijk gemeenschap met haar had gehad, alhoewel Sibilla dat

wel aan de pastoor had opgebiecht. Het voorgenomen paar vragen om ontheffing van de 3 afroepingen ook al omdat hij ambulant is, zodat het

voorgenomen huwelijk niet verder kwaadwillig wordt tegengegaan.   

RHCL Maastricht (18-1746-147 - foto 109a+b+TV)

 

Venlo - 21 januari 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus van Ulft en Maria Richel.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afroepingen omdat de vrouw weduwe en koopvrouw is, en in haar eentje niet de zaak [en kinderen] kan uitoefenen

en opvoeden. Er zijn geen andere beletselen.

RHCL Maastricht (18-1746-96 - foto 1137a+b+TV)

 

Venlo - 5 februari 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Jansen en Petronilla Jacob beide behorende aan de parochie van Venlo.

Beide zijn zonder vaste woonplaats omdat ze als scheepsknechten overal wonen kunnen ze de 3 afroepingen niet afwachten, ze vragen daarvan

ontheffing, wat werd verleend een dag later. Ze zijn getrouwd op 9 februari.

RHCL Maastricht (18-1746-82 - foto 1136a+b+TV)

 

Venlo - 9 april 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Franciscus Zeebrock en Maria Anna Jansen weduwe.

RHCL Maastricht (18-1746-118 - foto 1139a+b)

 

Venlo - 17 april 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Arnoults weduwnaar en Willemina Willemse.

RHCL Maastricht (18-1746-149 - foto 1141a+b)

 

Venlo - 24 april 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Smits parochiaan van Venlo en

Catharina Klever [Cleven] parochiane van Straelen (D).

Ze vragen om ontheffing van de 3 afroepingen omdat Wilhelmus die is opgeroepen voor militaire dienst voor het leger van de koning van Pruisen,

die dienstplicht is ontvlucht en/of gedeserteerd, zodat men die afroepingen niet horen afroepen in Straelen.

RHCL Maastricht (18-1746-154 - foto 1142a+b+TV)

 

Venlo - 13 juni 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Durip [de Rip] en Catharina Ianse behorende aan parochie kerk van Venlo.

Ze vragen ontheffing van de 3 afkondigingen omdat Petrus schipper is en zich moet aanpassen aan de vaartijden, geen andere beletselen.

RHCL Maastricht (18-1746-129 - foto 1140a+b+TV)

 

Venlo - 28 juni 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Driessen en Gertrudis Gieraerts.

RHCL Maastricht (18-1746-67 - foto 1135a+b)

 

Venlo - 22 augustus 1746 - brief en schema van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Grauwels zoon van Willem Grauwels en Joanna van der Smisse, Willem zoon van Jan Grauwels en Genneke Daems, Genneke dochter van

                                            Petrus Daems; en

- Helena Jansen dochter van Gerardus Janse en Catharin Daems, Catharin dochter van Andries Daems en Judith Donckels, Andries zoon van Petrus Daems.

RHCL Maastricht (18-1746-52 - foto 1134a+b+c)

 

Venlo/Tegelen - 23 en 24 september 1746 - brieven van Germanus Stevens pastoor te Venlo en N. Smeets, pastoor in Tegelen als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fransciscus Albertus Gielen weduwnaar ex Venlo en

Anna Gertrudis Cruijsbergh ex Tegelen.

RHCL Maastricht (18-1746-50 - foto 15a+b+c+d) 

 

Venlo - 4 oktober 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Norbertus Sleurs en Joanna Dinckels.

RHCL Maastricht (18-1746-10 - foto 1130a+b)

 

Venlo - 7 oktober 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Holthuijsen weduwnaar en Elisabetha Rolofs.

RHCL Maastricht (18-1746-19 - foto 1131a+b)

 

Venlo - 24 oktober 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Stamps weduwnaar en Catharina Elisabetha Niuwenhoven.

RHCL Maastricht (18-1746-9 - foto 1129a+b)

 

Venlo - 11 november 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Jansen weduwnaar en Margareta Ursula Heijdthuijsen.

RHCL Maastricht (18-1746-24 - foto 1132a+b)

 

Venlo - 21 november 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus Wolters en Maria de Vries.

RHCL Maastricht (18-1746-36 - foto 1133a+b)

 

Venlo - 4 december 1746 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Kersten weduwnaar en Catharina Amerix.

RHCL Maastricht (18-1746-110 - foto 1138a+b)

 

Venlo - 12 januari 1747 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Henricus Maes en Maria Gertrudis Pieters weduwe.

RHCL Maastricht (19-1747-17 - foto 1143a+b)

 

Maaseik (B) - 21 juni 1747 - brief van Laurentius Meijers pastoor en kannunik "Mosaci"  [= Maaseik] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus Swinckels parochiaan van Venlo en

Maria Elizabetha Schoonbroot parochiane van Maaseik (B) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (19-1747-24 - foto 5623)

 

Kaiserswerth (D)/Keulen (D)/Venlo - 5, 6 en 11 oktober 1747 - brief van Hen: Molanus pastoor en kannunik van "insula casaris" ook "casaris insula"

[= Kaiserswerth D], dispensatie van Joannes Andreas de Francken Sierstorff aarts-bisschop van Keulen afgegeven door zijn commissie [omdat hij

afwezig was] en brief van Germanus Stevens pastoor van st. Martinus parochie te Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Theodorus Dahlbenden parochiaan van Kaiserswerth (D) aarts-bisdom Keulen en

Maria Anna Barbara Ruijs van Venlo bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (19-1747-36 - foto 2888a+b+c+d)

 

Blerick - 16 januari 1749 - brieven van Paulus Bierts pastoor in Blerick en van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Claessens parochiaan van Venlo en Maria Catharina van de Doesborgh weduwe.

RHCL Maastricht (19-1749-27 - foto 112a+b)

 

Venlo/Velden - 16 en 17 januari 1749 - brieven van Germanus Stevens pastoor van Venlo en Joannes Wolters pastoor in Velden als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Henricus Heijligers parochiaan van Venlo echter afkomstig van Velden en

Anna Broix parochiane van Velden.

Brief van pastoor Venlo noemt bruidegom Henricus Heijnes en in brief van Velden wordt hij Henricus Heijligers genoemd.

RHCL Maastricht (19-1749-12 - foto 682a+b)

 

Venlo - 29 januari 1749 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Toijse en Anna Maria Coenen.

RHCL Maastricht (19-1749-11 - foto 1144a+b)

 

Venlo - 5 mei 1749 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Lenaerts en Maria Schruers weduwe.

RHCL Maastricht (19-1749-33 - foto 1145a+b)

 

Venlo - 12 mei 1750 - brief van Paulus vice-pastoor in Venlo [vanwege afwezigheid pastoor] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Sleurs en Anna Vaesen.

RHCL Maastricht (12-1730-50 - foto 1053)

 

Brussel (B) - 25 juni 1750 - opdracht van Ignatius Crivelli apostolisch internuntius via zijn secretaris Guillielmus Moreau aan officiaal van bisdom

Roermond om dispensatie te verlenen vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arlé en Catharina van Niel.

Zij trouwen rk in Venlo op 30 juni 1750 [naam bruidegom Jacobus]

RHCL Maastricht (19-1750-32 - foto 6204)

 

Venlo - 24 juli 1750 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus van Heringen en Anna Berghs weduwe.

RHCL Maastricht (19-1750-8 - foto 1147a+b)

 

Venlo - 8 september 1750 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Berkela en Maria Sandrina Hermans.

RHCL Maastricht (19-1750-38 - foto 1148a+b)

 

Venlo - 14 november 1750 - brief van fr. Thomas Aquinas Caenen vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Simon Cousin oorspronkelijk uit Frankrijk, deserteur van het leger van Roermond en

Maria Josepha Meulder dochter van hetzelfde leger.

Ze zijn getrouwd met dispensatie voor huwelijk [wat plaats vond op 16 december] in gesloten tijd. Kennelijk had diverse afwegingen zo lang geduurd

dat ze daarmee in gesloten tijd kwamen. De bruidegom was namelijk 2 maanden gelegen in Venlo aangekomen om te trouwen met de bruid die 6

weken geleden in Venlo was aangekomen, ze wonen onder 1 dak en slapen buitensporig samen. De RK kerk heeft hun dat enkele dagen geleden

verboden maar desondanks toch onder 1 dak blijven omdat ze niet de mogelijkheid hebben om voor dubbele woonplaats te zorgen. De RK kerk van

Venlo heeft 2 of 3 keer pater Vandermeer - kapelaan van het Roermondse leger - gevraagd om verklaring van handelingsvrijheid van hen. Inmiddels

heeft hij dat voor het meisje verzonden maar voor de bruidegom niet kan doen omdat hij hem niet kent. Misschien was hij al getrouwd in Frankrijk,

ook al omdat in enige tijd in garnizoen van Antwerpen was, daarmee buiten jurisdictie van de broeder. Inmiddels was de vader van pater Vandermeer

bereid om verklaring voor bruidegom te schrijven, waaronder de bruid ook haar verklaring schreef. Vice-pastoor Caenen vraagt bisdom Roermond

wat te doen met suggestie hen te beoordelen als zwervers met voorafgaande afkondingen en eed van afwezigheid van beletselen. 

RHCL Maastricht (19-1750-4 - foto 1146a+b+TV)

 

Venlo/Grubbenvorst - 18 en 21 april 1752 - brieven van Germanus Stevens pastoor van Venlo en Coulen pastoor in Grubbenvorst als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Thomassen weduwnaar burger van Venlo en

Joanna Derix parochiane van Grubbenvorst.

RHCL Maastricht (19-1752-1 - foto 391a+b+c)

 

Stralen (D)/Venlo - 16 en 18 juni 1752 - brieven van Joannes H: Stelkens vice-pastoor van Straelen en Germanus Stevens pastoor van Venlo als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Aerssen parochiaan en burger van Venlo en

Joanna Mechtildis Boomen weduwe en parochiane van Stralen (D).

RHCL Maastricht (19-1752-7 - foto 1149a+b+c+d+e)

 

Venlo - 29 november 1752 - brief van Germanus Stevens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Beckers en Helena van Laeckevelt.

RHCL Maastricht (19-1752-11 - foto 1150a+b+c)

 

Geldern (D) / Venlo - 27 december 1752 en 17 januari 1753 - brieven van F. Libertus pastoor van Gelriensis en van Germanus Stevens pastoor van

Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Severus Volck parochiaan van Geldern (D) 33 jaar oud zonder levende ouders/voogden en

Maria Elisabetha van Elswijck parochiane van Venlo circa september 1752 Venlo heeft verlaten.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen, omdat ze beiden in legerplaats bij Geldern (D) wonen en uit dienst van markies van Hoensbroek

zijn getreden [en dus elders moeten gaan wonen] er zijn geen andere beletselen. Erbij verklaring van de 3 broers [Jacobus, Henricus en L. van Els-

wijck] die toestemming geven dat hun zuster trouwt met Severus. Pastoor van Geldern geeft handelingsvrijheid voor de bruidegom.

RHCL Maastricht (20-1753-90 - foto 1156a+b+c+d+TV)

 

Venlo - 6 januari 1753 - brief van Germanus Stevens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hofmans en Dorothea Meulens.

RHCL Maastricht (20-1753-91 - foto 1157a+b+c+d)

 

Venlo - 12 januari 1753 - brief van Germanus Stevens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Mertens en Joanna Pieters.

RHCL Maastricht (20-1753-88 - foto 1155a+b+c+d)

 

Venlo - 27 maart 1753 - brief van Germanus Stevens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Lindemeijer weduwnaar en Maria Vischers.

RHCL Maastricht (20-1753-72 - foto 1154a+b)

 

Venlo - 29 maart 1753 - brief van Germanus Stevens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Theunissen en Joanna den Water.

RHCL Maastricht (20-1753-54 - foto 1153a+b+c)

 

Venlo - 3 mei 1753 - brief van Germanus Stevens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Ebus en Joanna Gubbels.

RHCL Maastricht (20-1753-146 - foto 1160a+b+c+d)

 

Venlo - 16 mei 1753 - brief van Germanus Stevens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Mons en Jacoba van Laeckevelt.

RHCL Maastricht (20-1753-38 - foto 1152a+b)

 

Venlo - 17 mei 1753 - brief van Germanus Stevens pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Geraerts weduwnaar en Cornelia Thomassen.

RHCL Maastricht (20-1753-36 - foto 1151a+b+c)

 

Oberthulba (D) / Venlo - 8, 18 en 22 augustus 1753 - brieven van Josephus Ignatius Hohmann van Oberthulba (D) en Thomas Aquinas Caenen pastoor

van Venlo met antwoord van de bisschop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Weijgant soldaat en parochiaan van Oberthulba (D in Beieren) en

Maria Eva Huhmann afkomstig van Stalldorf (D in Bad Wurtemberg).

Hij is in garnizoen in Venlo. Ze zijn onlangs al getrouwd door de protestantse dominee en willen nu ook katholiek trouwen hetgeen door de pastoor eerst

werd geweigerd omdat ze geen geloofsbrieven hadden en verklaring van handelings vrijheid. Met brief van 8 augustus geeft pastoor van Oberthulba

positief getuigenis over Joannes geboren in Oberthulba. Waarop pastoor van Venlo nu ook akkoord gaat en vraagt ontheffing van de afkondigingen, want

als er nieuwe afkondigingen werden gedaan zou men de protestantse huwelijk in twijfel nemen met gevolg repercussies. Ze zijn getrouwd op 29 augustus.

RHCL Maastricht (20-1753-108 - foto 1158a+b+c+d+TV)

 

Venlo - 11 augustus 1753 - brief van Thomas Aquinas Caenen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Tietseler [Teeseler] en Anna Christina Hoomens [Homos] parochianen van Venlo.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen omdat ze bij het leger zijn en beiden katholiek. Volgens gewoonte waren ze al getrouwd in Venlo op

13 juni 1751 door de protestantse dominee. Ze kunnen niet katholiek trouwen met afkondingen zonder instemming te hebben van de militaire com-

mandant en ouders en door mandaat van 6 juni 1750 van SG [staten generaal] is het voor pastoors niet veiling om hun openbaar katholiek te trou-

wen met afkondigingen, net als het geval is met ander huwelijk namelijk: de officiaal De Chastillon met dochter van commandant Feijt.

Pastoor stelt nog dat ze armen zijn en werd hun gratis dispensatie verleend op 14 augustus, ze zijn RK getrouwd op 18 augustus. 

RHCL Maastricht (20-1753-110 - foto 1159+TV)

 

Grubbenvorst/Venlo - 10 oktober 1753 - brief en schema van H. Coulen pastoor in Grubbenvorst en brief van Thomas Aquinas Caenen pastoor van

Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Hermans van Venlo, zoon van Joannes Hermans en Elisabeth Hurstjens, Joannes zoon van Jacobus Haenen alias Hermans en Elisabeth NN,

                                   Jacobus zoon van Jan Haenen en Maria NN; en

- Anna Maria Heinckens parochiane van Grubbenvorst, dochter van Arth Heinckens en Joanna Beck, Arth zoon van Arth Heinckens en Gertjen Haenen,

                                   Gertjen dochter van Jan Haenen en Maria NN.

RHCL Maastricht (20-1753-31 - foto 392a+b+c+d+e)

 

Venlo - 24 maart 1759 - brief van Th. A. Caenen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Diricks en Gertrudis Potten weduwe.

RHCL Maastricht (21-1759-11 - foto 1162)

 

Venray - 6 mei 1759 - brief van Timmermans pastoor van Venradij als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Thrinis parochiaan van Venlo en

Allegunda thoe Poel parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (21-1759-8 - foto 1161a+b)

 

Broeckhuijsen/Venlo - 20 en 21 mei 1760 - brieven Pet: Brughuijs pastoor in Broeckhuijsen en Thomas A: Caenen pastoor van Venlo als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Ulft weduwnaar parochiaan van Venlo en

Petronilla Stocken parochiane van Broeckhuijsen.

RHCL Maastricht (22-1760-31 - foto 1163a+b+c+d)

 

Venlo - 4 augustus 1760 - brief van Benedictus Daems vice-pastoor [vanwege afwezigheid pastoor] als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes de Requile en Augusta de Deuren "parochiae monasterii cijffliae diaecesis Coloniensis".

Daarbij verklaring te Venlo als consent van de vader, die zijn zoon voluit Joannes Ernestus Josephus de Requile noemt, met lakstempel.

RHCL Maastricht (22-1760-39 - foto 1164a+b)

 

Boxmeer / Venlo - 5 en 7 oktober 1760 - brieven van fr. Ambrosius uit Boxmeer en van Thomas A. Caenen pastoor van Venlo, als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Soljaer of Solijer van Boxmeer en

 Sophia Janssen parochiaan van Venlo.

Daarbij verklaring te Venlo van Franciscus Solijer dat hij 20 jaar soldaat was en zijn paspoort heeft gekregen in 1749.

Zijn vorige vrouw is 15 maanden geleden overleden in het "kinder bedt" (in Boxmeer?) - hij is daarna komen wonen in Venlo op de Steenstraat.

RHCL Maastricht (22-1760-175 - foto 1165a+b+c+d+e+f)

 

Wetten (D) - 17 oktober 1759 - brief van G. ten Broeck pastoor in Wetten (D) als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Wolters soldaat en wachtmeester in vesting Kampen (Overijssel) en

Antonetta Velre van parochie Wetten (D).

De reden voor de aanvraag is dat hij elke dag terug geroepen kan worden naar Kampen en geen tijd heeft om de afkondigingen af te wachten.

Joannes is afkomstig van Pont (D), is weduwnaar en zijn vrouw is begraven in Venlo.

Antonetta is een weduwe uit Holland, en is nu 2 maanden verloofd met Joannes, haar vader stemt toe wonende in Kervenheim (D).

RHCL Maastricht (21-1759-24 - foto 5299a/c+TV)

 

Venlo - 17 januari 1761 - brief van Th: A: Caenen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Tuteler en Anna Margarita van Wamick.

RHCL Maastricht (23-1761-7 en S-1761-50 - foto 1166a+b+c+d)

 

Brussel (B) - 3 november 1763 - dispensatie van Thomas Maria Ghilini aartsbisschop Rhodos aan bisschop van Roermond vanwege 2e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Maes en Anna Sybilla Ingelbergh.

Zij trouwen rk te Venlo op 15 november 1763.

RHCL Maastricht (23-1763-1 - foto 4630)

 

Venlo - 23 oktober 1764 - brief van Th: A: Caenen pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Albertus baron van der Riet en Antonina Hermina van der Vichte.

RHCL Maastricht (23-1764-84 - foto 1167a+b+c)

 

Venlo/Echt - 1 en 3 mei 1767 - brieven van Th: Aq: Caenen pastoor van Venlo en H. Ghijsen pastoor van Echt als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Josephus Pollaert ex Echt en

Maria Christina van den Vaero parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (24-1767-116 - foto 1168a+b)

 

Hinsbeck (D) - 23 september 1767 - brief van J: J: Newen decaan en pastoor van Hinsbeck [mede ondertekend door Bernardus Milet vice-pastoor van

Venlo vanwege afwezigheid van de pastoor] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptista Alberts parochiaan van Venlo en

Maria Balbina Rütters weduwe Goltz parochiane van Hinsbeck (D).

RHCL Maastricht (24-1767-144 - foto 1172)

 

Venlo / Roermond - 22 en 23 oktober 1767 - brief van Th: Aq: Caenen pastoor van Venlo en brief en schema van A. van Daell pastoor en kanunnik van

kathedraal Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Franciscus van Gestel parochiaan van Roermond, zoon van Franciscus van Gestel en Maria Gertrudis Pollmans, Maria Gertrudis dochter van

                                       Joannes Pollmans en Elisabeth Nauwelaers, Joannes zoon van N: Pollmans; en

- Maria Helena Heutz parochiane van Venlo, dochter van Wilhelmus Josephus Heutz en Maria Eva Heckers, Maria Eva dochter van Henricus Heckers en

                                       N: Pollmans, N. Polmans dochter van Fredericus Pollmans en Eva van N:, Fredericus Pollmans zoon van N: Pollmans.

Fredericus Pollmans en Joannes Pollmans zijn broers.

RHCL Maastricht (24-1767-126 - foto 1169a+b+c+d)

 

Roermond - 6 juli 1768 - brief van Henricus Gielen priester van kathedraal Roermond, gediplomeerd kanunnik en geleerd, als commissaris bevoegd tot onder-

kening namens bisdom Roermond aan pastoor Caenen van Venlo dispensatie verlenend vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Antonius van Willigen bisdom Luik en

Maria Anna van den Broeck parochiane van Venlo.

Dispenseert hun vanwege 2e graad bloedverwantschap wat hun was verleend door paus Clemens XIII op 8 juni 1768 in origineel getoond.

RHCL Maastricht (25-1768-8 - foto 1170+TV)

 

Venlo - 20 januari 1773 - brief van Bernardus Milet pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christophorus Receveur en Catharina van Liebergen. 

RHCL Maastricht (27-1773-72 - foto 1175a+b)

 

Blerick - 19 november 1773 - brief van J. de Hu pastoor in Blerick als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Goosens en Elisabethae Caniels.

Afkondigingen ook gedaan in Venlo. Joannes komt uit Rotterdam vlgs huw.akte. 

RHCL Maastricht (27-1773-55 - foto 125)

 

Venlo - 8 mei 1774 - brief en schema van B: Milet pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Colmans zoon van Henricus Colmans en Anna Maria Gubilij, Henricus zoon van Thomas inge Witbroeck en Petronilla Colmans, Petronilla

                                     dochter van Petrus Colmans en Catharina Smits; en

- Maria Crijnen dochter van Mathias Crijnen en Maria Hermans, Mathias zoon van Reijnerus Crijnen en Joanna Sijben, Joanna dochter van Henricus

                                     Sijben en Catharina Smits.

RHCL Maastricht (27-1774-16 - foto 1176a+b)

 

Venlo - 25 april 1775 - brief van B: Milet pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Draeck en Elisabetha Leenders.

Op 16 april had Petrus Alberts parochiaan van Venlo zich mondeling verzet tegen dat voorgenomen huwelijk, waarop de pastoor aan Petrus vertelde om

hem binnen 8 dagen dat schriftelijk te bevestigingen, wat niet heeft plaatsgevonden. Door al dit kwam er vertraging en vraagt de pastoor om ontheffing van

resterende afkondigingen. Op 28 april zijn Joannes en Elisabeth getrouwd.

RHCL Maastricht (28-1775-10 - foto 1177a+b+TV)

 

Venlo - 1 juni 1777 - brief van Bernardus Milet pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Verwint parochiaan st. Martinus Venlo en

Maria Catharina Werens parochiane van Suchtelen (D) bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (28-1777-117 - foto 1182)

 

Venlo - 8 juni 1777 - brief van B: Milet pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Goessens parochiaan st. Martinus Venlo en

Anna Catharina Gortz parochiane in Dulken (D) bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (28-1777-145 - foto 1185)

 

Venlo - 23 september 1777 - brief van B: Milet pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthaeus Josephus Spettel en Brigitta Cornelia Bosch.

RHCL Maastricht (28-1777-123 - foto 1183)

 

Broekhuizen/Venlo - 11 en 14 oktober 1777 - brieven van S: Potten pastoor in Broeckhuijsen en B: Milet pastoor van Venlo aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Noten parochiaan van Venlo en

Gertrudis Nabben parochiane van Broeckhuijsen.

RHCL Maastricht (28-1777-151 - foto 1186a+b)

 

Venlo - 15 oktober 1777 - brief van B: Milet pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Kerckhoven en Anna Sophia Hegger.

RHCL Maastricht (28-1777-155 - foto 1187)

 

Horst - 27 oktober 1777 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Mooren parochiaan van Venlo en

Gertruijdis Joanna Huijbers parochiane van Horst.

RHCL Maastricht (28-1777-105 - foto 810)

 

Venlo - 23 november 1777 - brief van B: Milet pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Lambertus Beckers en Wilhelmina Catharina Verhagen.

RHCL Maastricht (28-1777-18 - foto 1180)

 

Venlo - 26 mei 1779 - brief van Bernardus Milet pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Raemaekers weduwnaar en Anna Margarita van Lijpsig.

RHCL Maastricht (28-1779-13 - foto 1189a+b)

 

Roermond - 19 augustus 1779 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Matthias Raedemaeckers "Venlonensis" en

Maria Gertrudis Denie "Ruraemundensis".

RHCL Maastricht (28-1779-14 - foto 1190a+b)

 

Roermond - 28 en 29 december 1779 - correspondentie van kanunnik E. Dionissij uit cathedraal van Roermond aan de pastoor van Venlo in verband

met voorgenomen huwelijk vanwege 2e graad aanverwantschap tussen:

Engelbertus Thijssen en Aldegondis Jacobs.

Zij trouwen te Venlo op 1 januari 1780, daarbij staat foutief 2e graad bloedverwantschap.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3532a t/m e) 

 

Venlo - 25 april 1780 - brief aan de bisschop van M.L. van den Broeck vanwege zijn voorgenomen huwelijk tussen:

M.L. van den Broeck en Hoijnck van Dapendrecht.

RHCL Maastricht (29-1780-36 - foto 1191a+b)

 

Venlo - 17 mei 1781 - brief van T. van den Broeck pastoor van Venlo aan bisschop van bisdom Roermond over een voorgenomen huwelijk die bloedverwant

zijn in de 2e graad en noemt getuigenis van pastoor van Melick van bisdom Luik voor dispensatie idem. Pastoor van den Broeck weet dat dispensatie moet

komen van de Brusselse internuntius, maar de zuster van de bruid heeft hem gezegd dat de bisschop van Roermond wel bekend is met deze zaak en voor

nakoming en dispensatie zal zorgen. Pastoor van den Broeck vraagt om instructies hoe te handelen en verwondert zich waarom de pastoor [uit Melick] van

de bruid niet schrijft aan internuntius van Keulen maar in plaats daarvan de hele zaak aan pastoor van den Broeck stuurt. Na wat onderzoek gebleken dat

het gaat om: Theodorus Dungeloef en Christina Willems getrouwd in Roermond juli 1781, ambthalve ingeschreven in Venlo.

RHCL Maastricht (29-1781-17 - foto 1192+TV)

 

Venlo - 2 januari 1783 - brief van T. van den Broeck pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Henricus Josephus Huberts en Anna Maria Meurer.

RHCL Maastricht (29-1783-47 - foto 1194)

 

Venlo - 6 januari 1783 - brief van T. van den Broeck pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Nijst parochiaan st. Mathias trajecti ad Mosam [= Maastricht] en

Anna Maria Mulder parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (29-1783-53 - foto 1195)

 

Venlo - 16 april 1783 - brief van T. van den Broeck pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Anthonius Rochus Willemsen en Gertrudis Lamberta van Griecken.

RHCL Maastricht (29-1783-179 - foto 1199)

 

Venlo - 23 oktober 1783 - brief van T. van den Broeck pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Joannes Hubers en Antonetta Theodora L'allemand.

RHCL Maastricht (29-1783-95 - foto 1198)

 

Venlo - 14 november 1783 - brief van T. van den Broeck pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Waemick parochiaan van Venlo en

Maria Elizabeta Servais parochiane van Weghberg (D) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (29-1783-40 - foto 1193)

 

Venlo - 17 november 1783 - brief van T. van den Broeck pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Wijhers en Wilhelmina Hermans.

RHCL Maastricht (29-1783-62 - foto 1197)

 

Venlo - 4 oktober 1784 - brief van Joes Chrijsos: van Postel vice-pastoor van Venlo, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Dohin en Marie Olie.

RHCL Maastricht (30-1784-38 - foto 1200)

 

Venlo - 6 januari 1786 - brief van T. van den Broeck pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Roosen en Joanna Margarita Smits.

RHCL Maastricht (30-1786-7 - foto 1201)

 

Venlo - 20 maart 1787 - brief van T. van den Broeck pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ludovicus Soiron parochiaan st. Mathias trajecti ad Mosam [= Maastricht] en

Anna Elizabeta Mulders parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (30-1787-28 - foto 1202)

 

Baarlo - 4 april 1788 - brief van P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus Josephus Joosten parochiaan van Venlo en

Anna Theresia Beurskens parochiane van Baarlo.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1788-26 - foto 174)

 

Venlo - 31 juli 1789-– brief van Joannes Chrijs: van Postel pastoor van Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Sijben en Maria Eleonora Daemen.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3534)

 

Wachtendonck (D) - 19 februari 1793 - brief van G. H. Kuenen pastoor van Wachtendonck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Beekman kanonnier in Venlo en

Elisabeth ten Dijck parochiane van Wachtendonck (D).

Ze vragen om ontheffing van de 3 afkondigingen en voor huwelijk in gesloten tijd. Joannes is niet katholiek maar heeft beloofd het heidendom [protestants]

af te zweren en over te gaan naar het katholiek geloof. Hij heeft toestemming gekregen van zijn kapitein die inmiddels is gedood bij een grote ontploffing van

een kanon en heeft voor 2 dagen een vergunning of vrijbrief gekregen. Ook is de bruid inmiddels bezwangerd en zij is in wanhoop op gevaar te worden

verlaten ongehuwd met een slechte naam met daar bovenop dat het kind onwettig wordt geboren.

RHCL Maastricht (31-1793-32 - foto 1617+TV)

 

Brussel (B), Roermond en Venlo – 14/23 december 1793 – dispensatie van de paus via aarts-bisschop Caesar Brancadoro toestemming gevende en

brief en dispensatie van M. A. Sijben vicarius generaal van vacante bisdom Roermond en brieven/schema's van Joannes Chrijs. van Postel pastoor van

Venlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Simonis Heynes weduwnaar van Maria Gitmans, Maria dochter van Joannes Gitmans en Elisabetha Hendrichs, Elisabetha dochter van Henricus

                                          Hendrichs en Maria Tissen; en

- Maria Hendrichs dochter van Bartholomaeus Hendrichs en Clara Windels, Bartholomaeus zoon van Henricus Hendrichs en Catharina Verhoeven.

Elisabetha Hendrichs en Bartholomeus Hendrichs zijn half zus en broer.

Zij trouwen rk te Venlo op 29 december 1793. Hij weduwenaar ex Bommel en zij is van Venlo.

RHCL Maastricht (31-1793-41 - foto 3076a+b ook vermeld in RHCL inv. 14a.002c nr. 328) +

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3535a t/m h)

 

Venlo - 26 december 1793 - brief van Joannes C: van Postel pastoor van Venlo aan W. A. Sijben kanunnik en vicarius generaal van bisdom Roermond,

bisschop zetel vacant, over een voorgenomen huwelijk tussen:

Benedictus Janvier en Anna Margareta de Bruijn.

Hij is knecht van een Franse officiaal sinds 8 maanden in Venlo blijkbaar ge-emigreerd uit Frankrijk, waarbij de pastoor opmerkt dat zijn verklaring waar-

schijnlijk vals is en gewoon een zwerver is. Hij heeft Anna Margareta bezwangerd, een Venlose meisje, vermoedelijk onder belofte van huwelijk. De pastoor

sluit bij verklaring van die officiaal alsmede instemming van de ouders van het meisje. Maar de bruidegom kan geen doop verklaring overleggen alsmede

instemming van zijn ouders, zodat de pastoor hen niet zomaar kan trouwen. Nu willen ze ook nog dispensatie hebben voor de afkondiigingen en voor huwe-

lijk in gesloten tijd waar pastoor niet mee instemt. Toch heeft Sijben vreemd genoeg toestemming verleent, want ze zijn getrouwd in Venlo op 28 december

1793 met dispensatie van vicarius generaal met ontheffing van de 3 afkondigingen en voor huwelijk in gesloten tijd.

RHCL Maastricht (31-1793-34 - foto 1204a+b+TV) 

 

Venlo - 27 september 1795 - brief van Joes C: van Postel pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Hermes en Petronilla Mertens.

RHCL Maastricht (31-1795-47 blad 1 - foto 1205)

 

Venlo – 24 oktober 1795 – notitie van onbekende schrijver [Postel?] dat dispensatie is ontvangen voor de 2 roepen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Brossard en Maria Anna Denis.

Zij trouwen rk in Venlo op 26 oktober 1795.

RHCL Maastricht (31-1795-50 – foto 6025)

 

Venlo - 15 april 1796 - brief van Joes Chrijsos: van Postel pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Michael Verhaegen weduwnaar en Anna Maria Oeben.

RHCL Maastricht (32-1796-7 - foto 1207a+b)

 

Venlo - 20 april 1796 - brief van Chrijsos: van Postel pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Mans en Anna Margarita de Gruijter.

RHCL Maastricht (32-1796-32 - foto 1209)

 

Venlo - 15 augustus 1796 - brief van Joes C: van Postel pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Stappers weduwnaar en Maria Janssen.

RHCL Maastricht (32-1796-23 - foto 1208a+b)

 

Venlo - 30 augustus 1796 - Brief van Joes Chrijsos: van Postel pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Grotsius en Anna Catharina van Meijel.

RHCL Maastricht (32-1796-41 - foto 1210)

 

Velden - 17 en 18 april 1797 - brief en schema van Chrijsos. van Postel pastoor in Velden aan M.A. Sijben in kathedraal Roermond kanunnik en bisdom

vicarius-generaal als aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap 2e graad met 4e graad in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Engels parochiaan van Velden, zoon van Mathias Engels en Joanna op 't Heurstien, Mathias zoon van Gerardus Engels en Maria Driessen; en

- Mechtildis Hendrix parochiane van Venlo, dochter van Nicolaus Hendrix en Willemina van Leijpsigh, Nicolaus zoon van Joannes Hendrix en Helena Dries

                                        Helena dochter van Andreas Dries en Catharina Engels, Catharina dochter van Gerardus Engels en Maria Driessen.

Mathias Engels en Catharina Engels zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (32-1797-21 - foto 692a+b+c+d)

 

Brussel (B) - 30 oktober 1799 - brief van Aloijsius Ciamberlani apostolisch priester en vice-superior in het klooster van Brussel (B) toestemming

gevende vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Dominicus Belletable en Theodorae Timmermans weduwe van Wilhelmus Belletable [broer van Dominicus] bisdom Roermond.

Ze zijn getrouwd te Venlo 21 nov. 1799 [BS trente brumaire an. huit] als Dominicus Norbert Joseph Belletable drogist woonachtig in Venlo oud

29 jaar geboortig van Heinsberg [D] zoon van wijlen Joannes Joseph Belletable en Elisabeth Theunissen en zij als Dorothé Timmermans oud

23 jaar geboortig en wonende te Velo dochter van wijlen Joannes Leonardus Timmermans en Petronella Giesen die ook in Venlo woont.

Dominicus was sinds 4 april 1820 officier van gezondheid 3e klasse in Nederlands Indie en overleden op 4 aug. 1825 te Samarang [NI].

Dorothe [Theodora] overleed op 25 okt. 1857 in Roermond. 

RHCL Maastricht (32-1799-2 - foto 3092a+b+c+d)

 

Venlo - 6 januari 1807 - correspondentie van L. Vanveulen pastoor van Venlo en schema gemaakt door familie en getuigen, ter ondersteuning van een

aanvraag om dispensatie in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

- Petrus Janssen geboren in Blerick, zoon van Joannes Janssen en Sybilla Nelle, Joannes zoon van Petrus Janssen en Maria Schaffels, Maria dochter

                                       van Joannes Schaffels; en

- Anna Leenders geboren in Blerick, dochter van Leonardus Leenders en Catharina Schaffels, Catharina dochter van Petrus Schaffels en Mechtildis

                                      Thijssen, Petrus zoon van N. Schaffels.

Joannes Schaffels en N. Schaffels zijn broers.

De getuigen verklaren dat "zij alle voornaemen niet meer indaghteligh zijn, gevende voor redent van hunne kennis en getuigenis, dat zij te Blerick

geboren zijn, waer bruijd en bruijdegom oock geboren zijn, en dat d'een is de moeder van de bruijd en de anderen den oom van den bruijdegom".

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3536a+b)

 

Venlo - 25 april 1807 - correspondentie van L. Vanveulen pastoor van Venlo vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hendricus Hendrix weduwnaar parochiaan van Venlo, zoon van Nicolaus Hendrix, Nicolaus zoon van Helena Driessen ex Belfort, Helena dochter van

                                           Catharina Engelen ex Velden; en

- Catharina Linders parochiane van Arcen bisdom Aken, dochter van Hermannus Linders en Anna Margaretha Engelen, Anna Margaretha dochter van

                                           Goswinus Engelen.

Goswinus Engelen en Catharina Engelen zijn broer en zus.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3537a+b)

 

Luik (B) – 27 april 1814 – brief van J.A. Barrett vicarius-generaal aan Schrijnen vice pastoor van Venlo over 2 zaken:

1) N. J. Nathu [Nathieu] die weet dat zijn vrouw zwanger is van een andere man, maar wenst dat het kind als de zijne in het parochie register wordt ingeschreven.

2) Petrus Josephus Smet en Joanna Becker zwervers die een huwelijk willen aangaan maar geen getuigschrift kunnen overleggen van hun oorspronkelijke

parochie. Barrett geeft hun dispensatie om te trouwen, kennelijk was er een speciaal protocol om hiermee om te gaan.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3566a+b+TV)

 

Weert – 21 februari 1816 - brief als dispensatie van J. Vullers commissaris namens J.A. Barrett vicarius-generaal van bisdom Luik bisschop zetel vacant

aan pastoor van Veulen van Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannes Porn? onderdaan van Venlo en

Maria Margaretha Raucs? onderdane van Hulx (Huls?) bisdom Aken.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3540a+b)

 

Weert – 11 maart 1816 - brief als dispensatie van J. Vullers commissaris namens J.A. Barrett vicarius-generaal van bisdom Luik bisschop zetel vacant

aan pastoor van Veulen van Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Blerkx? en Anna Maria Leenders.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3541)

 

Venlo - 11 april 1816 - dispensatie van J.A. Barrett vicarius-generaal van bisdom Luik vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van Leipzigh en Maria Jacobs.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3538a+b)

 

Weert – 18 augustus 1816 – brief van J. Vullers commissaris namens J.A. Barrett vicarius-generaal van bisdom Luik bisschop zetel vacant aan pastoor

van Veulen van Venlo in verband met voorgenomen huwelijke tussen:

Eduardo Mozetta en Aldegunda Mertens.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3568a+b)

 

Weert – 13 oktober 1816 - brief als dispensatie van J. Vullers commissaris namens J.A. Barrett vicarius-generaal van bisdom Luik bisschop zetel vacant

aan pastoor van Veulen van Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Peeters en Maria Haenen.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3539a+b)

 

Luik (B) - 9 februari 1822 - dispensatie van Joannes Arnoldus Barrett vicarius-generaal van bisdom Luik bisschop zetel vacant aan pastoor L. van

Veulen van Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Courtois en Maria Clementina Hildebeutel.

GA Venlo (Parochie Venlo I 1390-1940 toegangsnr.12 huw.disp. verm. invoer 51 - foto 2722a+b)

 

Weert - 10 maart 1822 - brief als dispensatie van J. Claessens commissaris namens J.A. Barrett vicarius-generaal van bisdom Luik bisschop zetel

vacant aan pastoor van Veulen van Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannes Wilhelmus Mertens en Joannae Rous.

GA Venlo (Parochie Venlo I 1390-1940 toegangsnr.12 huw.disp. verm. invoer 51 - foto 2723a+b)

 

Venlo en Luik (B) – 13 en 19 januari 1834 – brief van pastoor Schrijnen Doijen van Venlo met antwoord van M. S. Kerckhoffs vicarius-generaal in Luik

over voorgenomen huwelijk tussen:

Francois Joseph Bastin Poldevin ook Podevin en Virginia Fabrij weduwe Brux parochiane van Venlo.

Bruidegom was oorspronkelijk leerlooier en sinds 1822 bij het leger en tegenwoordig kapitein bij 4e compagnie, 2e bataillon van 5e regiment reguliere

infanterie in dienst van Belgie. Hij was 6 jaar in garnizoen te Luik, van 1832 tot juni 1833 in garnizoen te Venlo, 3 maanden in Antwerpen, een maand in

Mons en nu in Venlo. Hij was geboren op 13 sept. 1803 als zoon van Francois Antoine Bastin Poldevin en Marie Louise Francoise Fournier. De militie

dokument schrijft dat hij geboren is in Luik (B) maar er is ook een ander dokument van gemeente Calais (F) die verklaren dat hij daar geboren is, wat

m.i. juist is. Ook zijn ouders zijn daar overleden.

Zij is geboren te Luik (B) 10 nov. 1803 als dochter van Gilles Fabrij en Marie Anne Bechet. Haar vorige man Gerard Guillaume Victor Brux was overleden

te Venlo op 9 april 1831 oud 34 jaar geboortig van Xanten (D) als zoon van Theodorus Brux en Joanna Sophia Leevölger.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 + huwelijksbijlagen (foto 3549a t/m q)

 

Roermond – 15 november 1858 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Schrijnen van parochie Venlo vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgeomen huwelijk tussen:

Josephus Wouters inwoner van Antwerpen (B) "diocesis Mechliniensis" en

Catharina de Gruyter parochiane van Venlo.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3550)

 

Roermond – 19 november 1873 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgeomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Hendriks en Anna Maria van den Hoef.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3551)

 

Roermond – 4 juni 1874 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Alexander Peters en Carolina Peters.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3552)

 

Roermond – 13 mei 1875 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Peters en Petronilla van Leipzich.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3553)

 

Roermond – 23 oktober 1875 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Backhuys en Theodora Wetjens.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3554)

 

Roermond – 12 mei 1876 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Westers en Sybilla Bourgogne.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3555)

 

Roermond – 22 juni 1876 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hubertus Tilmans en Maria Agnetis Tilmans.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3556)

 

Roermond – 6 november 1877 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Hubertus Backus en Catharina Petronella Alberts.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3557)

 

Roermond – 18 februari 1878 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Joosten van parochie Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Engelbertus Wegmans en Beatrix Driessen weduwe van Joannes van Hoorn.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3558)

 

Roermond – 27 mei 1878 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Peters en Maria Catharina Horis.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3560)

 

Roermond – 18 oktober 1878 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis vanwege 1e graad aanverwantschap en geestelijk verwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Guillelmus Bongaarts en Catharina op de Laak.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3559a+b)

 

Roermond – 7 mei 1879 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Thissen en Rosa Seegers.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3561)

 

Roermond – 7 juni 1879 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gerardus Rieter en Maria Beekmans.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3562)

 

Roermond – 15 juli 1880 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Backhuis en Margaretha Alberts.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3563)

 

Roermond – 11 april 1881 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Derkx en Catharina Steenkist.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3564)

 

Roermond – 16 september 1882 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Raetsen van parochie Venlo vanwege 2e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Molhuijsen en Sophia Molhuizen.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3565)

 

Roermond - 7 april 1896 - dispensatie door Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van bisdom Roermond vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Martinus Korstjans parochiaan van Sevenum, zoon van Gerardus Kortjans en Joanna Maria Tacken, Gerardus zoon van Joannes Kortjans en Maria

                                         Vullinghs, Maria dochter van Gerard Vullinghs en Elisabeth Smits, Elisabeth dochter van Petrus Smits en Joanna van den Broek; en

- Wilhelminae Michels ex Venlo, dochter van Antonius Michels en Regina Vullinghs, Regina dochter van Martinus Vullinghs en Joanna Smits, Joanna

                                         dochter van Wilhelmus Smits en Jacomina Vorstermans, Wilhelmus zoon van Petrus Smits en Joanna van den Broek.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 777 (foto 2561a+b)

 

Roermond – 25 februari 1931 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Kurvers ex Venlo en

Maria Geurtjens parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 146 (foto 3524)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Venlo - zonder datum [= periode 1685-1698, vanwege pastoor vander Stegen] - brief van fr. Stephanus vander Stegen pastoor van Venlo aan pastoor van

een andere plaats als verklaring dat Sophia Alberts vrij is om te trouwen. 

RHCL Maastricht (S-?-11 - foto 1213+TV)

 

Roermond - 1692/1700 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Lenarts parochiaan van Venlo en

Maria Claessens parochiane van Roermond.

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Roermond 1692-1700? 

RHCL Maastricht (S-?-28 - foto 3103)

 

Venlo - zonder datum [= periode 1685-1698 vanwege pastoor van der Stegen] - brief van fr. Stephanus vander Stegen pastoor van Venlo over een anonieme

Deen van luthers geloof die [naar wij aannemen] wilt trouwen met een katholiek meisje. Hij heeft blijkbaar dat huwelijk nodig om zijn beroep te kunnen uitvoeren.

De kwestie ligt in de formulering van een eed waarmee de Deen kan trouwen. 

RHCL Maastricht (S-?-146 - foto 1218+TV)

 

Venlo - 13 april zonder jaartal [= periode 1703-1705 vanwege pastoor Hermans] - brief van fr. Gerardus Hermans pastoor van Venlo over 3 dingen:

1) een katholiek meisje die met een heiden [protestant] voor de dominee is getrouwd maar nu ook katholiek wilt trouwen.

2) dat er onlangs een tehuis was geopend voor Venlose wezen, om verder verlies te vermijden.

3) over onderhandelingen omtrent een begrafenis.

RHCL Maastricht (S-?-145 - foto 1217a+b+c+TV)

 

(Maas)Bree - 1705/1730 - brief van Henricus Stijns pastoor in Bree als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Boemers ex Bree en

Elizabetha Verboekhorst ex Venlo.

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Venlo 1705-1730? 

RHCL Maastricht (S-?-132 - foto 62)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Venlo - 25 en 28 juni 1678 - brieven van fr. Philippus Willems kapelaan over een vrouw die bij hem gekomen is met de wens van haar man te willen

scheiden in verband met haar slechte huwelijk, de kapelaan noemt dat huwelijk hopeloos en miserabel, namen werden niet vermeld. 

RHCL Maastricht (1-1678-13 en 1-1678-43 - foto 823+TV en 827+TV)

 

Venlo - 5 juli 1689 - brief van fr. Stephanus van der Stegen pastoor van Venlo aan bisdom Roermond over huishoudelijke dingen. 

RHCL Maastricht (2-1689-38 - foto 852+TV)

 

Rome (I) - 27 augustus 1689 - brief van Arnoldus Mons [die vicarius is van st. Martinus kerk Venlo en is ged. op 2 mrt. 1649] aan een pastoor [ws. van

Venlo] over aantal dingen 1) dat hij aan advocaat Gilkens heeft geschreven vanwege dhr. prior 2) dat eerdaags andere paus zal worden gekozen 3)

aangaande dispensatie voor Joannes Eijckelens en Maria Essers op grond van armoede wat op aantal dingen getoest dient worden en de kosten

van 30 ducaten en 4) vraagt of hij de brief van de kardinaal heeft ontvangen.

RHCL Maastricht (2-1689-21 - foto 6120a+b) 

 

Venlo - 1 oktober 1689 - brief van fr. Stephanus van der Stegen pastoor van Venlo aan bisdom Roermond die hun verzoekt een goed woord te doen

bij de heer van Blitterswijck namens een schipper die in belasting problemen is gekomen betrapt daarop door de ontvanger van de heer van Blitterswijck.

De vrouw van de schipper was vroeger calvinistisch maar is - tijdens de reis van de bisschop naar Spanje - overgegaan naar het katholisme tegenover

de eerwaarde heer van Laar vanwege haar huwelijk.   

RHCL Maastricht (2-1689-40 - foto 853a+b+TV)

 

Wanckum (D) - 23 november 1690 - brief van J. Hertochs pastoor van Wanckum over een paar niet met namen genoemd, waarvan bruidegom blijk-

baar parochiaan van Wachtendonk (D) maar mogelijk soldaat in garnizoen in Venlo. Pastoor had geen beletselen gevonden.

RHCL Maastricht (3-1690-74 - foto 4196a/b+TV)

 

Venlo - 27 juni 1702 - brief van Philippus Willems pastoor van Venlo aan bisdom Roermond over een anonieme echtpaar, waarvan de vrouw deze

brief meekrijgt. Het paar zijn eerder heimelijk getrouwd door een prediker in Straelen [D]. De pastoor noemt haar "Berta" [een mild scheldwoord voor

een nogal domme gans, tegenwoordig in Nederlands ook wel als Truus] en het paar willen hun huwelijk wettelijk bevestigen, de bruidegom is militair

en heeft dan ook toestemming van het leger nodig. Het gaat ws. om Segerus Geraerts en Sijbilla Widdenbaeck, getrouwd Venlo 5 juli 1702. 

RHCL Maastricht (4-1702-11 - foto 873+TV)

 

Roermond - 6 en 30 september 1702 - papier met 2 teksten van aparte schrijvers beiden noemen de blokkade van Venlo:

de 1e is gedateerd 6 sept. 1702 uit Roermond door broeder Augustinus Gand, die aantal keren niet kon opkomen vanwege de blokkade van

Venlo [dat was de beleg van 29 aug. tot 23 sept. 1702 door troepen van de Republiek in een oorlog tegen Spanje/Frankrijk, na de vrede van

Utrecht in 1713 kwam Venlo in Staatse handen]. Blijkbaar zou ene David Brouwers uit Venlo moeten komen in verband met een substituut

huwelijk, maar al 4 keer niet kon komen vanwege de blokkade, het is in elk geval geen dispensatie.

de 2e is gedateerd 30 sept. 1702 uit Grave door broeder Columbanus Lo... die erover had geklaagd al 3 weken geen brieven te hebben

ontvangen vanwege de blokkade van Venlo, maar nu wel heeft ontvangen en iemand [ws. Augustinus Gand] gelukwensen doet en succes

wenst voor studie als voorbereiding voor de examen.

RHCL Maastricht (4-1702-21 - foto 2296+TV)

 

Venlo - 31 oktober 1705 - franstalige brief van Gerh: Duijckers aan bisdom Roermond, waarin hij de secretaris om toestemming vraagt voor zijn vrouw,

zodat zij haar nichten kan bezoeken in het klooster Maria Weide in Venlo.

RHCL Maastricht (5-1705-26 - foto 6273+TV)

 

Venlo - 21 februari 1706 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor van Venlo die dispensatie aanvraagt bij bisdom Roermond voor de militairen om

vlees te mogen eten tijdens vastentijd. Kennelijk hielden soldaten zich slecht aan voorschiften voor het vasten, als je dan dispenseert, dan reduceer

je de zonden inderdaad aanzienlijk. 

RHCL Maastricht (5-1706-23 - foto 901+TV)

 

Venlo - 13 september 1706 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor van Venlo aan bisdom Roermond inzake een comptentie conflikt tussen hem als

pastoor van Venlo en de aalmoezenier van een Deens leger onderdeel in garnizoen te Venlo over een verloofd stel namelijk:

een militair uit Denemarken [niet met name genoemd] en Catharina Cuijpers parochiane van Venlo.

Ze zijn verloofd en daarop werd op 12 september 1706 de 1e afkondiging gedaan, wat de pastoor Hermann Bernhard Gerkens die predikant is van de

Denen heeft vernomen, die de pastoor van Venlo een dreigende brief heeft gestuurd [wat Judocus meestuurt met zijn brief naar Roermond] hem schrij-

vende dat hij niet was toegestaan dat te doen, alhoewel bruidegom toestemming had van zijn kapitein. Blijkbaar wordt door Deense wetten bepaald dat

militairen in Deens leger alleen mogen trouwen door hun leger aalmoezenier. De pastoor van Venlo vraagt om advies aan bisdom Roermond en merkt

op dat hij aan alle vereisten heeft voldaan en dat er geen spanning is tussen kerkelijk en wereldlijk recht in dit geval. 

We hebben huwelijk niet in Venlo gevonden, waaruit je kan opmaken dat de leger aalmoezenier ze wellicht heeft getrouwd.

RHCL Maastricht (5-1706-16 - foto 898a/f+TV)

 

Venlo - 8 juni 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor van Venlo over toekomstig mogelijk erfenis kwestie van niet met namen genoemde per-

sonen. De verzoeker maakt via pastoor bezwaar tegen een komende huwelijk van zijn tante die wilt trouwen, maar de vrouw van de verzoeker werkt

al jaren bij zijn tante als dienstmeid en verzorger. Door die huwelijk zou de verzoeker wellicht de erfenis missen. Pastoor vindt echter geen bezwaren.

RHCL Maastricht (5-1709-32 - foto 920a+b+TV)

 

Venlo - 31 oktober 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo aan bisdom Roermond waarin hij toestemming vraagt te trouwen:

Petrus Janssen soldaat van hertog Neuburg handelingsbekwaam en Maria Clerks weduwe.

Bruid zegt enkele jaren geleden in Venlo te hebben gewoond, maar nu hebben ze geen vaste woonplaats. Toestemming verleend 3 november.

RHCL Maastricht (5-1709-21 - foto 913+TV)

 

Venlo - 17 december 1709 - brief van A. van Breugel arts van de stad Venlo waarin hij verklaar dat Henricus Spee vicaris van parochie kerk Venlo,

wegens kaalheid aan het hoofd met zware ontstekingen boven de ogen, oren en elders op de schedel en daardoor onderliggende delen zijn aange-

stoken, wordt aangeraden een pruik te dragen. Waarmee hij dan geen mis mag uitvoeren omdat het de tonsuur bedekt. De vicaris vraagt toestem-

ming om die pruik te dragen tijdens de mis, wat hij dan ook krijgt.

RHCL Maastricht (5-1709-10 - foto 6276a/c+TV)

 

Venlo - 5 juni 1710 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor van Venlo aan bisdom Roermond waarin hij oordeel vraagt van de bisschop over:

- Joannes Hemin niet katholiek en soldaat in garnisoen Venlo die op 15 januari 1709 een huwelijk heeft gesloten met voorafgaande afkondigingen

   met Gertrude Jacobs van Den Bosch en katholiek. Blijkbaar wist zij niet de moeilijkheid van begeleiding en niemand kan haar belijdenis afnemen.

   Toch willen ze de kinderen die geboren worden katholiek opvoeden. 

- Joannes van Eldrum niet katholiek en militair in compagnie van de majoor Muninckhuijsen die blijkbaar niet katholiek is getrouwd met Anna Elisabeth

    Nichts katholiek en parochiane van Venlo. Haar moeder is weduwe en gezworen vroedvrouw van stad Venlo die gedwongen was in te stemmen met

    het huwelijk om schandaal te vermijden, en vraagt om het huwelijk alsnog katholiek te laten voltrekken om verdere zonden te vermijden.  

RHCL Maastricht (6-1710-29 - foto 934a+b+TV)

 

Venlo - 17 augustus 1710 - brief van Corn. Rosa aan Dispa van bisdom Roermond over afwikkeling van administratie van de kerk. Het was gebruikelijk dat

kerken regelmatig inspecties kregen om te zien of pastoors zich wel aan de regels hielden. Administratie was niet hun sterkste kant. Het was gebruikelijk dat

dopen en dergelijke op briefjes werden genoteerd voor later bijschrijving in de kerkboeken [soms vergat men die]. Bij een inspectie bleek dat de doop van

Joannes Bauduin in verkeerde jaar was genoteerd, niet in 1702 maar in 1703 op 12 februari in boek van soldaten. Rosa stuurt aan Dispa bewijs ervan bij

afwezigheid van de pastoor die op 13 augustus 1710 naar Leuven en Brussel is gegaan. Iemand die bewijs zoekt van doop Joannes, hier is het.

Weet iemand wat er is gebeurd met soldaten boeken van Venlo? [dopen, huwelijken]

RHCL Maastricht (4-1702-24 - foto 6055a+b+TV)

 

Venlo - 25 januari 1715 - brief van fr. J. van Hecke pastoor van Venlo aan bisdom Roermond om een huwelijk in het geheim te voltrekken op verzoek

van de ouders van de huwenden nadat zij biecht en communie hebben gehad. Hij heeft er geen toestemming voor nodig maar hij wilt het niet doen

zonder instemming van bisdom Roermond. Volgens een aantekening is het huwelijk op 28 januari gesloten, op die dag was er maar 1 huwelijk en dus

moet het gaan om Joannes Poelman en Gertrudis Jansen.  

RHCL Maastricht (7-1715-64 - foto 965+TV)

 

Venlo - 21 augustus 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor van Venlo als verklaring over handelingsvrijheid van Gerardus Mooren parochiaan

van Venlo, die vrij is om te trouwen met verkrijging van dispensatie voor de gebruikelijke 3 afroepingen. 

RHCL Maastricht (7-1715-22 - foto 958+TV)

 

Venlo - 26 oktober 1718 - brief van J. S. Moeitz aan bisdom Roermond op verzoek van Michael Daers die op dat moment stage doet in parochie Venlo

en bezig is met procedure om diaken te worden en moet daarvoor verschillende stappen nemen rondom die wijding, De 1e afkondiging voor zijn opname

in de orde van het diakonaat is gedaan door dhr. Odenhoven de vorige zondag vanwege afwezigheid van de pastoor. De 2e afkondiging zal dhr. Moeitz

doen komende donderdag na de mis en de 3e zal gebeuren op de feest Simon en Juda. Moeitz schrijft bisdom om advies omdat ze niet goed weten.

RHCL Maastricht (8-1718-19 - foto 1000a+b+c+TV)

 

ws. Venlo - 29 maart 1719 - briefje van onbekende schrijver blijkbaar over toekomende huwelijk tussen:

Christiaen van Anrae zoon van Joannes Anrae en Maria Susanna Peeters van de Grave.

Gaan in ondertrouw [nh] op 11 juni 1719 te Venlo en trouwen te Amsterdam op 16 juni 1719.

Hij is blijkbaar zoon van Joannes Van Anrae en Cornelia van Bergen ged. [rk 't Boompje] te Amsterdam op 17 dec. 1693 en overlijdt te Cuijck op 5 juni

1769. Zij was gedoopt te Venlo op 12 nov. 1699 en blijkbaar overleden en begraven te Amsterdam.

RHCL Maastricht (9-1719-113 - foto 5475)

 

Venlo - 15 december 1719 - brief van fr. G. Gilkens pastoor van Venlo over huishoudelijke informatie uitwisseling aangaande dispensaties.

RHCL Maastricht (9-1719-121 - foto 1013+TV)

 

Boxmeer - 9 januari 1720 - brief van fr. Damasus pastoor van Boxmeer aan bisdom van Roermond over Franciscus van der Vughten en Joanna Claessens

die met elkaar willen trouwen. Daartegen maken de ouders van de bruidegom bezwaar. Aan de kant van bruid, kennelijk afkomstig uit Venlo, zijn er geen

bezwaren. De pastoor vraagt aan bisdom of zij kunnen trouwen, waarop het bisdom positief op antwoord.

RHCL Maastricht (9-1720-37 en 9-1720-39 - foto 3194a/d+TV)

 

Venlo/Heel/Wessem/Weert - 16 juni 1727 - uitreksel uit doopboek parochie st. Martinus van Venlo door vice-pastoor Ignatius Verhiel:

gedoopt 15 januari 1716 Renerus zoon van Paulus Stroucken en Anna Vogels met getuigen Franciscus Tituleer en Maria Magdalena Albers.

Uitreksel d.d. 3 mei 1727 uit doopboek parochie Heel bisdom Luik door pastoor Franciscus Vogels:

gedoopt 1 augustus 1628 Renerus zoon van Theodorus Vogels en Anna met getuigen Tilmannus Vogels nomine Jacobi a Katert en Anna Tewissen.

Uitreksel z.d. uit doopboek parochie versterkte stad Wessem door J. Deurelinckx pastoor en decaan van Weert,

dat aldaar is gedoopt 13 november 1677 Anna dochter van Renerus Vogels en Christina Roumen met getuigen Paulus Dencken en Gertrudis Vogels.

Tevens 2 schema's van afstamming familie Vogels:

1e schema:

stam-ouders: Arnoldt Vogels van Wessem en Anna Potiens.

uit hun 3 kinderen: Willem Vogels, Frans Vogels en Aleijdis Vogels.

Willem Vogels trouwt Catharina vanden Ectwegh, daaruit Anna Vogels van Wessem die trouwt met kapitein Laurens de Lijenborgh,

daaruit Catharina van Lijenborgh die trouwt met Lambertus vander Vorren en

daaruit Judocus vander Vorren.

Frans Vogels trouwt Margaretha Pullen, uit hun 4 kinderen:

Peregrinus Vogels stichter en genomineerd voor Bisschop, Conrardus Vogels kanunnik van Roermond,

Arnoldus Vogels die trouwt N: Odenhoven en Anna Vogels die trouwt Frans van Wachtendonck.

Uit Anna Vogels en Frans van Wachtendonck, Margareth van Wachtendonck die trouwt met Peter Clerx,

daaruit Catharina Clerx die eerst trouwt met Frans Hergrave

waaruit een dochter Anna Elisabeth en trouwt voor de 2e keer met den schepen Leuwen tot Venlo.

Uit Arnoldus Vogels en N: Odenhoven, Margaretha Vogels die trouwt met Adriaen vander Sterren,

daaruit Adriaen vander Sterren die trouwt met Catharina Crombe en

daaruit 2 kinderen Petrus Adrianus vander Sterren en Maria Isabella vander Sterren.

Aleijdis Vogels die trouwt Jan van Campen, daaruit Joanna van Campen die trouwt Gerardt Bisschops,

daaruit Arnoldt Bisschops en Frans minorita.

Arnoldt Bisschops trouwt Catharina Maessen, daaruit 2 dochters:

1) Joanna Bisschops die trouwt met Peter Claessens, daaruit 4 kinderen: Gerardus, Arnoldus, Joannes, Henricus en

daaruit 5 kinderen: Petrus, Franciscus, Joannes, Beatrix en Theresia Claessens.

2) Catharina Bisschops trouwt Leonardt Spee, daaruit Maria Spee die trouwt Martinus Reijpkens en daaruit Gerardus Antonius Reijpkens.

2e schema:

stam-ouders: Frans Vogels en zijn vrouw Aleijdis.

uit hun 2 kinderen: Arnoldt van Wessem alias Vogels en Jan Vogels scholtis van Maeslandt.

Arnoldt van Wessem alias Vogels trouwt Anna Poetiens alias Spesen,

daaruit Frans Vogels die trouwt Margaretha Pullen en daaruit Rdus: Adm: D: Peregrinus Vogels stichter.

Jan Vogels scholtis van Maeslandt, daaruit Gerard Vogels die trouwt Maria Caters,

daaruit Derick Vogels die trouwt Anna, daaruit Reijner Vogels tot Wessem consul die trouwt Stijncken Roumen,

daaruit Anna Vogels die trouwt Paulus Stroucken, daaruit 2 kinderen: 1) Reinerus Strouckens pretendeus en 2) Maria Agnes Stroucken.

RHCL Maastricht (10-1727-21 - foto 1035a+b+c+d+e)

 

Venlo - 26 april 1730 - brief van fr. Gerl. Gilkens pastoor van Venlo aan Mooren secretaris van de bisschop bisdom Roermond over een anonieme zaak

van een paar die blijkbaar 4 jaar geleden zijn getrouwd maar nu pas achterkomen dat ze bloedverwant zijn. Ze verwachten in hoop in hun eigen huis

de bezoek van secretaris Mooren, wat op zich laat wachten. Ze hadden gevraagd om dispensatie van dat beletsel. We weten niet om wie het gaat.

RHCL Maastricht (12-1730-29 - foto 1052a+b+TV)

 

[Venlo?] - [1730?] - notitie zonder plaats of datum vermelding, toch door RHCL merkwaardig geplaatst bij 1730. Het gaat om aanstelling van 3 sub dia-

kens die allen paters Franciscanen zijn, het gaat: 1) broeder Antonius Peeters conventus Venlo, 2) broeder Franciscus Cuijlaerts conventus Erkelens

en 3) broeder Arnoldus van Alphen zonder nader vermelding. Alle 3 met dispensatie voor periode tussen 2 afroepingen.

RHCL Maastricht (12-1730-7 - foto 6287+TV)

 

Wachtendonck (D) - 12 september 1740 - brief van P. Poelle pastoor in Wachtendonck in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jelis Paulus Oseij geboren in Venlo soldaat in dienst van Holland, parochiaan van Wachtendonck [D] en

Elisabet Steick van Erckelens [D].

Ze zijn voor 5 jaar met elkaar verloofd dus ondertrouwd en wonen sindsdien samen met 2 kinderen. Ze willen met elkaar trouwen, maar dat werd

belemmerd door zijn kapitein. Ze vragen of ze door pastoor Poelle kunnen worden getrouwd om verdere zonden en schandalen te vermijden.

RHCL Maastricht (14-1740-107 - foto 1092a+b+TV)

 

Erkelens (D) - 11 april 1741 - brief van F: W: Moers pastoor van Erkelens over een paar die willen trouwen in gesloten tijd en zonder afkondigingen

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Moonen parochiaan van Erkelens (D) en Agnes Esser, ws. ook van Erkelens (D).

Die blijkbaar uit minachting voor de pastoor, in Venlo katholiek willen trouwen wat ook maand later is gebeurd met normale afkondigingen. Moers is

er zeer ontsteld over en vooral dat anderen het voorbeeld zullen volgen.

RHCL Maastricht (15-1741-17 - foto 3744a/b+TV) 

 

Venlo - 30 mei 1741 - brief van broeder Henricus Moonen die blijkbaar in een klooster onderzoek heeft gedaan naar ene Maria Catharina Verswase

[Verswake/Verjwees] over haar intrede in het klooster en heeft daarbij bevonden dat zij aan de vereisten van concilie van Trente heeft voldaan.

RHCL Maastricht (15-1741-50 - foto 6187a/b+TV]

 

Venlo - 20 september 1741 - brief van Germanus Stevens pastoor van Venlo aan bisdom Roermond, allereerst hun gelukwensend met verkrijgen van

een nieuwe vicaris generaal voor bisdom Roermond wat vacant was en ten tweede hun sturende een lijst van aanwezige priesters in Venlo.

RHCL Maastricht (15-1741-97 - foto 6290a/b+TV)

 

Roermond - 16 oktober 1741 - brief van bisdom Roermond 1e deel gericht aan pastoor van Venlo en 2e deel gericht aan pastoor van Aldekerk (D)

over zekere Petrus en Sophie. Kennelijk is Sophie op belofte van huwelijk verleid door Petrus en zwanger geworden, waar Sophie op goed vertrouwen

heeft ingestemd. Blijkbaar is het niet goed gegaan, en moet Petrus alsnog met haar trouwen dan wel alimentatie betalen.

We denken dat Petrus uit Aldekerk (D) kwam en Sophie uit Venlo. Huwelijk niet gevonden in Venlo, dat betekent of huwelijk voltrokken in Aldekerk of

heeft Petrus gekozen om alimentatie te betalen.

RHCL Maastricht (15-1741-107 - foto 1105a/d+TV)

 

Venlo - 8 oktober 1743 - brief van mw. M. A. van den Putten geboren de Wittenhorst over blijkbaar een rechtszaak tussen haar vertegenwoordig door

Debenne en haar man kapitein van der Putten, we weten niet waarover het gaat. Ze schrijft dat ze in een bedroefde staat is. 

RHCL Maastricht (17-1743-87 - foto 6300a/b+TV)

 

Venlo - 20 en 21 december 1743 - brieven van broeder Laur. Musette in Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christophorus Smits soldaat [ex Obershausen] en

Elisabetha Wijnandts Venlose.

Christophorus is cavalerist en is vele jaren geplaatst in garnizoen Venlo. Heeft blijkbaar gemeenschap gehad met Elisabetha die nu ook zwanger is

en op punt staat te bevallen. Ze zijn inmiddels alleen protestants getrouwd in Venlo. De broeder schrijft aan bisdom Roermond in verband met een

zeker gevaar voor de zielen van dit paar en vraagt over de verplichting om het kind katholiek op te voeden en/of dat een evt. RK huwelijk hindert.

Ze waren eerder protestants getrouwd te Venlo op 17 november 1743. 

RHCL Maastricht (17-1743-84+85 - foto 1122a/c+TV)

 

Wachtendonck (D) - 5 en 10 september 1755 - brieven van P. Poell pastoor en decaan in Wachtendonck over een vergeefse tocht naar klooster Maria

Weide in Venlo om Gertrudis Flinder te examineren, maar had haar niet gevonden omdat ze voor enkele dagen naar huis was afgereisd. De klooster

informeerde hem dat Gertrudis was bekeerd als bruid van Christus en hadden toegestaan in te treden.

RHCL Maastricht (21-1755-1 - foto 1596a/c+TV)

 

Venlo - 28 juni 1775 - brief van B: Milet pastoor van Venlo aan bisdom Roermond over verzoek van vader van de bruidegom namelijk baron van Wijnbergen

die raadsheer is van de hoge raad van Staats Gelre in Venlo, die perse geen dispensatie wil hebben van de afroepingen in verband met voorgenomen huwe-

lijk van zijn zoon omdat hij zich strikt wilt voldoen aan de wetten en voorschriften van de kerk. De bruid had 2 jaar gewoond in Roermond bij de Ursulinen (een

kloosterorde) dan wel als inwoonster dan wel als huurster. Zeven weken na pasen heeft ze Roermond verlaten om in Zutphen bij haar ouders te blijven, daar-

door heeft de pastoor van Roermond recht om inderdaad de afkondigingen te doen. De vader van de bruidegom zegt dat er voldoende tijd is.

Na wat onderzoek gebleken dat het gaat om: Hendrik Willem van Wijnbergen [1737-1816] die in Vorden trouwt op 4 okt. 1775 met Theodora Oliviera van

Dorth tot Medler [1757-1795]. De vader is: Jan Willem Augustijn van Wijnbergen raadsheer Hof te Venlo, overleden in Venlo op 3 apr. 1778. 

RHCL Maastricht (28-1775-17 blad 1 en 2 - foto 1178a+b+TV)

 

Venlo - 6 september 1777 - brief van B: Milet pastoor van Venlo blijkbaar aan bisdom Roermond die schrijft dat de moeder van Agnes Clomp parochiane van

Venlo bij hem was gekomen over Joannes Ramakers die deserteur is van het Venlose garnizoen en wilt trouwen met haar dochter. Daardoor had hij geen

toestemming gekregen van zijn kapitein om te trouwen, welk Zwitserse soldaten zeer zelden werden toegestaan. Joannes is van origine Luthers en heeft de

ketterij nog niet afgezworen. De moeder vraagt hoeveel sneller een eerlijk huwelijk kan worden afgesloten, pastoor verklaart dat Agnes vrij is.

RHCL Maastricht (28-1777-137 - foto 1184a+b+c+TV)

 

Venlo - 27 maart 1781 - Latijnse brief van T. van den Broeck pastoor te Venlo aan de bisschop van Roermond over:

1) was gisteravond geroepen om laatste heilige sakramenten toe te dienen aan Catharina N: die stervende is [zoals de dokter dat beweert] maar zij

     is ook zwanger. Ze woont echter samen en wilt trouwen met een niet-katholieke militair, maar dat is verboden door de katholieke kerk. Er zijn zelfs

     2 afkondigingen gedaan in de protestantse kerk, vandaar dat pastoor van den Broeck de sacramenten niet heeft toegediend. Hij gaat er van alles

     aan doen om die niet-katholieke militair uit huis te zetten, en vraagt zich af hoe ze begraven moet worden, indien ze sterft.

2) hij had een brief van Timmermans, priester in Tegelen, ontvangen waarin hij hem vertelde dat Joannes Janssen in Venlo woont, meer dan eens

     zijn dwaalleer had afgezworen, maar nog geen geloofsbelijdens had gedaan. Deze Joannes wordt hier in Venlo de katholieke leer onderricht en

     verlangt erna zo snel mogelijk toegelaten te worden tot de biecht. Zijn fouten kunnen hem niet in Kaldenkerken worden vergeven, want de priester

     aldaar - Delissen - is ziek.

3) pastoor van den Broeck vraagt aan de bisschop om hem voor Venlo de speciale bevoegdheid te verlenen om biechtelingen te vergeven voor hun

     interne en externe dwaalleer maar ook voor duidelijke en openbare dwaalleer. In die hele regio is er niemand anders dan Delissen bevoegd om dat

     te doen. Nu worden de biechtelingen door de biechtvaders naar de biechtvaders van bisdom Luik gestuurt of naar een ander i.p.v. iedere keer te

     schrijven naar de bisschop in Roermond om de macht [dispensatie] te krijgen te vergeven.

RHCL Maastricht (29-1781-19 - foto 17a+b+TV)

 

Venlo - 30 juli 1783 - brief van T. van den Broeck pastoor van Venlo aan bisdom Roermond om instructues en goedkeuring over een joods meisje met naam

Maria 18 jaar nooit getrouwd afkomstig uit Mosbach in de buurt van Mannheim uit joodse ouders. Zij is 6 maanden gevlucht met de bedoeling zich te vestigen

in katholieke gebieden waar geen joden zijn, om verder te worden ingewijd in het katholiek geloof. Zij heeft nu 6 weken de parochie van Venlo bezocht en

heeft instructies om de grondslagen van het RK geloof in openbaar en prive te volgen, zij heeft gevraagd om RK te worden gedoopt.

Op 5 augustus 1783 geeft de bisschop toestemming toelating van haar door middel van doop en belijdenis. Zij kreeg RK volwassen doop op 14 augustus

1783, uit die doop blijkt haar [joodse] ouders: Siccle von Mousbagh en Sara von Stein.

Ten 2e over de voortvluchtige Michael Josephus Desmoij gedoopt 20 december 1738 in parochie kerk van Lacelle bisdom Doornik goed in RK geloof en

weduwnaar van Anna Gertrudis Paris met wie hij was getrouwd in 3 maart 1765 door pastoor Deckers in Halsteren bij Bergen op Zoom diocees Antwerpen,

volgens getuigenisbrieven die hij bij zich had. Echter Anna Gertrudis is overleden en begraven in Tuitius (D bij Keulen) volgens verklaring op 4 maart 1783

gedaan door pastoor Meijer van parochie Tuitius [iemand die weet welke plaats, of nu deel van Keulen?].

Michael Josephus is van plan te trouwen met bovenstaande Maria van Mousbagh waarvoor zij toestemming kregen van de bisschop op 18 augustus 1783.

Op 9 september 1783 trouwen: Michael Josephus Desmorij et Maria Joanna Mousbagh.

RHCL Maastricht (29-1783-58 - foto 1196+TV)

 

Venlo - 23 augustus 1786 - briefje van H. van Lin aan functionaris in bisdom Roermond, waarin hij aangeeft de 3 kronen als betaling te hebben ontvangen

voor de geleverde thee en bussen en hoopt dat het naar smaak was.

RHCL Maastricht (30-1786-31 - foto 6313a/c+TV)

 

Venlo - 24 februari 1787 - brief van T. van den Broeck pastoor van Venlo over burgemeester van Lom die tegen vergoeding dispensatie koopt voor 1

van zijn personeel, een dienstmeid die niet katholiek is, dit ter voorkoming van een schandaal.

RHCL Maastricht (30-1787-32 - foto 6227+TV)

 

Venlo - 18 augustus 1788 - brief van Joannes C. Postel vice pastoor van Venlo aan bisdom Roermond, waarin hij vraagt om toestemming en verlenging

 voor 4 jaar om verboden boeken te lezen, wat binnenkort afloopt.

RHCL Maastricht (30-1788-1 - foto 6318a/b+TV)

 

Venlo - 29 november 1788 - franstalige brief van kanunnik B. H. Swinckels aan bisdom Roermond, waarin hij hun een verzoek voor dispensatie doe toe-

komen die hem voldoende lijkt om te krijgen, we weten niet voor wie en waarvoor. Hij vraagt ook dispensatie voor hem zelf voor een kerkelijk ambt.

RHCL Maastricht (30-1788-6 - foto 6321+TV)

 

Venlo - 29 maart 1789 - brief van pastoor T. van den Broeck over een katholiek soldaat die een vrouw heeft geboren uit overspel waarvan niet duidelijk

is of zij katholiek gedoopt is. Haar moeder was niet katholiek en wilde niet verschijnen bij de priesters. Later is het paar naar Holland gegaan, waar ze zijn

getrouwd waarop ze wel is gedoopt. De pastoor vraagt zich af of dat doop wel correct heeft plaatsgevonden en vraagt bisdom om advies. De bisschop

besluit dat een herdoop van de vrouw behoort plaats te vinden.

RHCL Maastricht (30-1789-7 - foto 6324+TV)

 

Venlo - 31 mei 1789 - brief van fr. Jacobus Verstegen "min. ind." als pleidooi voor broeder Ludovicus Vyg die graag priester wilt worden, maar nog niet is

gelukt en daarom naar Roermond om zijn zaak extra te bepleiten. Daarbij komt nog that Vyg ernstig ziek is en graag voor overlijden gewijd wilt worden.

RHCL Maastricht (30-1789-4 - foto 6323a/b+TV)

 

Roermond - 25 juni 1790 - brief van A. van den Steenweg kanunnik en pastoor van Roermond over juridische positie van een gedeserteerde soldaat namelijk

Gerardus Bouten die vroeger als dienstplichtig soldaat in dienst was van de Staten van Gelre maar ca. 2 maanden geleden het leger in Venlo had verlaten,

hij wilt blijkbaar een huwelijk aangaan met Maria Catharina Muhlen die hem naar Roermond is gevolgd. Steenweg heeft nog geschreven aan pastoor van Venlo

of er een beletsel was maar hij kent hun niet en wilt dat ook niet onderzoeken opdat hij niet wordt aangemerkt als begunstiger van deserteurs. Heeft ook aan de

aalmoezenier geschreven van de Belgische troepen maar de federale congres van Belgische Unie en Staten van Holland hebben met elkaar afgesproken om

geen deserteurs op te roepen. Deze situatie geeft aan de complexiteit in Limburg wat deels onder Staten van Holland viel, deels onder een congres van de

Belgische Unie [Verenigde Nederlandse Staten], Gelre en anderen. Een groot deel van Limburg behoorde bij Oostenrijkse Nederlanden maar enkele losse

stukken [Venlo, Stevensweert, Maastricht] behoorde bij Holland. In 1790 kwam daar bovenop de zg. Brabantse opstand waar in deze brief wordt verwezen naar

de Verenigde Nederlandse Staten [Etats Belgique Unies] wat daarna door Oostenrijk werd hersteld gevolgd door Franse inval in 1794.

Ze zijn zonder enig bijzonder vermelding RK getrouwd in Roermond op 4 juli 1790.

RHCL Maastricht (31-1790-14 - foto 1203a+b+TV)

 

Venlo - 12 december 1793 - briefje met besluit van gemeente bestuur van Venlo over kerstnacht om de deuren voor een bepaald tijdstip te openen.

RHCL Maastricht (31-1793-14 - foto 6332a/b+TV)

 

Roermond? - 8 februari 1797 - een staat of soort kasboek van ontvangen gelden voor verleende dispensaties aangaande:

1) Joannes Mulders en Maria Helena Moldericks weduwe voor 3 afroepingen bij pastoor van Venlo op 8 februari [1797], betaald 1½ cor. [= 1½ duit];

2) Ger. Steegmans en Margaritha Huijskens voor geestelijk verwantschap de verzoeker heeft namelijk het kind van de verzoekster ten doop geheven en voor

1 afroeping deels gedaan in Twisteden op 9 februari 1797, betaald 8 sol. [= sous = stuiver, dus 8 stuivers];

3) Aegidius Vrencken en Joanna Elisabeth Meens voor 4e graad bloedverwantschap op 9 februari [1797] deels in Voerendael, betaald 2 cor. [= 2 duiten];

4) Joannes Nicolaus Goossen en Maria Josepha a Campo voor 2e met 3e graad vermengde bloedverwantschap op 9 februari 1797 deels in Nuth, betaald 6

 cor. [= 6 duiten]. [ons inziens staat cor: voor corte, er gaat 24 corten in een stuiver, corte werd later vervangen door duit]

RHCL Maastricht (32-1797-29 - foto 5686a+b+TV)

 

Venlo - voor 21 april 1797 - brief door ws. priester in klooster Mariaweide over meningsverschil met een pater van een andere klooster, die blijkbaar alle re-

ligieuzen en toekomstige religieuzen had opgeroepen om daar met pasen communie te vieren. De priester uit Mariaweide was er niet mee, omdat zijn eigen

parochianen dan niet aan bod komen. En de 2e deel gaat over verbod om vlees te eten gedurende vastentijd.

RHCL Maastricht (32-1797-34 - foto 6342a/b+TV)

 

Venlo - 14 oktober 1801 - brief van onbekende schrijver uit Venlo aan bisdom Roermond over een hypothetische geval waarbij hij ze aanduidt als Cajus en

Mevia [zulk gebruik van anonieme namen hebben we eerder gezien, dus wel in gebruik in rk].

Blijkbaar wilt Mevia breken met haar verloving gedaan 6 jaar geleden zonder vaststelling van tijd met de 36 jarige Cajus die telkens uitstelt.

Hij voert aan dat hij onvoldoende mogelijkheid heeft om voor onderhoud te zorgen en klaagt dat iemand anders haar van gedachten heeft veranderd.

Mevia verzoekt bisdom Roermond om ontbinding van haar prive en wettelijke verloving en om voor haar zielerust dispensatie te willen geven dan wel op een

andere manier te willen helpen met dat buitensporig uitstel.

RHCL Maastricht (32-1801-8 - foto 4251a+b+TV)

 

Venlo - 19 november 1801 - brief van L. van Veulen pastoor van Venlo aan bisdom Roermond over 2 zaken:

1) Mavius gereformeerd heeft in Venlo een huwelijk gesloten met zijn katholieke stiefdochter tegenover de republikeinse gemeente en blijkbaar ook bij de

dominee van Kaldenkirchen (D). Voor dat huwelijk had de pastoor van Venlo hun al gewaarschuwd op de nietigheid van hun huwelijk wat ze dus blijkbaar

met groot geroddel en schaamte gewoon hebben genegeerd. Sindsdien presenteert zij zich nu en dan voor de sacramenten bij de RK kerk van Venlo.

De vraag is of hij zo'n openbare concubine kan uitsluiten van de openbare sacramenten.

2) Agnes een meid heeft half jaar geleden verloving gesloten met Lambertus onder voorwaarde 100 kronen te schenken aan de armen. Bij paasfeest heeft

Lambertus alle omgang met Agnes afgebroken. Blijkbaar heeft zij nieuwe verloving aangegaan met een weduwnaar met 2 kleine kinderen, ze woont al met

hem samen en hebben ook al gemeenschap waarop Lambertus protest indient. De pastoor vraagt hoe ermee om te gaan. Blijkbaar denkt Lambertus nog

recht te hebben, neen dus met iemand afbreken is ook verbreking van verloving.

Op 3 december 1801 in Venlo trouwen RK Joannes Jacobs weduwnaar ex Velden en Agnes op den Berg ex Kaldenkirchen met dispensatie voor de 3 afkon-

digingen vanwege zijn weduwnaarschap.

RHCL Maastricht (32-1801-15 - foto 1211a+b+TV)

 

Venlo - 18 juli 1802 - brief van L. van Veulen pastoor van Venlo aan bisdom Roermond over 3 zaken:

1) Maevius timmermansknecht wilt trouwen met Anna, maar ene Catharina komt naar voren en meldt dat zij zwanger is van Maevius en wilt met die huwelijk

akkoord gaan als hij alimentatie betaalt. Maevius ontkent en trouwt met Anna voor de burgelijke stand. De burgemeester wil de pastoor juridisch dwingen

om het huwelijk RK kerkelijk in te zegenen. Dit is een vaker voorkomend conflict tussen de (Franse) burgelijk autoriteiten en de RK kerk. In Venlo vinden we

geen RK huwelijk van Maevius met Anna, mogelijk heeft de pastoor met succes weerstand kunnen bieden.

2) Over een probleem rond de fundatie van missen na het overlijden van vrouwe Coenraetz.

3) Ook hier een conflict met burgelijke autoriteiten over 2 huwelijken waarover verbod werd ingesteld door 2 vrouwen. Namen werden niet genoemd, maar de

pastoor vraagt ook hier om advies.

RHCL Maastricht (32-1802-4 - foto 1212a+b+c+TV)

 

Luik (B) – 27 april 1814 – brief van J.A. Barrett vicarius-generaal aan Schrijnen vice pastoor van Venlo over 2 zaken:

1) N. J. Nathu [Nathieu] die weet dat zijn vrouw zwanger is van een andere man, maar wenst dat het kind als de zijne in het parochie register wordt ingeschreven.

2) Petrus Josephus Smet en Joanna Becker zwervers die een huwelijk willen aangaan maar geen getuigschrift kunnen overleggen van hun oorspronkelijke

parochie. Barrett geeft hun dispensatie om te trouwen, kennelijk was er een speciaal protocol om hiermee om te gaan.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3566a+b+TV)

 

Venlo – 25 juni 1815 – kopie van een brief L. Vanveulen pastoor van Venlo aan pastoor in Schiedam over Wilhelmus Josephus Mesrachel uit Chokier

[aan de Maas bij Luik] en Hendrina Peters uit Mook, een schippersfamilie die al 5 kinderen hebben [de 5e werd geboren net na de 1e huwelijks afroeping

te Venlo] die wel al burgelijk zijn getrouwd te Venlo, maar nog niet kerkelijk. Omdat zij sinds een maand parochianen van Venlo zijn, zijn de 3 huwelijks

afkondigingen gedaan op een rij zonder een weerwoord, om hun kinderen via hun huwelijk te legitimeren. De bruidegom heeft weinig kennis van de

catechismus maar wilt dit leren. Vanwege hun zaken vertrokken naar Schiedam konden ze de afkondigingen niet afwachten. De pastoor van Venlo vraagt

zijn collega in Schiedam om het verloofde paar aldaar te trouwen.

[de originele brief werd blijkbaar aan het stel meegegeven t.b.v. hun huwelijk en pastoor te Schiedam].

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1279 (foto 3567a+b+c+TV)

 

Venlo – 28 juni 1828 – brief van vice-pastoor Schrijnen van Venlo aan J.A. Barrett vicarius-generaal met eronder zijn antwoord over voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus Busch geboren in Urdingen en

Maria Rens parochiane van Venlo.

GA Venlo - archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3542a+b)

 

Venlo – 20 augustus 1828 – brief van vice-pastoor Schrijnen van Venlo aan J.A. Barrett vicarius-generaal in Luik, met eronder zijn antwoord over voorge-

nomen huwelijk tussen:

Carolus Knaps parochiaan van Venlo en

Elisabeth Christina Wydhof geboren in Amsterdam oud circa 39 jaar en Luthers.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3543a+b)

 

Venlo – 4 mei 1829 – brief van Schrijnen administrateur van parochie Venlo aan vicarius-generaal in Luik over voorgenomen huwelijk tussen:

Jan Henricus Poeten in garnizoen te Venlo en

Maria Madeleina Hauben parochiane van Venlo.

Er wordt ook een burgelijk huwelijk te Breijel (D) aangehaald.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3545a+b)

 

Luik (B) – 29 mei 1829 – brief van J.A. Barrett, vicarius generaal aan dhr. Schrijnen administrateur van parochie Venlo over de huwelijk van:

Jacobus Stolsberge niet katholiek en Margarita Schreurs katholiek.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3544a+b)

 

Venlo – 17 juni 1829 – brief van Schrijnen administrateur van parochie Venlo aan J.A. Barrett, vicarius-generaal in Luik over voorgenomen huwelijk tussen:

Joseph Joannes Franciscus Heutz zee kapitein en

Henrica Helena Blumenkamp parochiane van Venlo.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3547a+b)

 

Venlo – 11 september 1829 – brief van Schrijnen pastoor van Venlo aan J.A. Barrett vicarius-generaal te Luik over voorgenomen huwelijk tussen:

Walterus Josephus Gobie parochiaan van Ougnee [bij Luik B] en

Gertrudis Biens parochiane van Venlo.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3546a+b)

  

Venlo - 13 april 1832 - briefje van C.T. Schrijnen pastoor van Venlo aan de pastoor van Velden die zich afvraagt of er belemmeringen zijn bij het huwelijk van:

Petrus Henricus van Leipzigh en Anna Maria Peters.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2192a+b)

 

Venlo – 14 mei 1833 – brief van Schrijnen pastoor van Venlo met antwoord uit Luik over voorgenomen huwelijk tussen:

Jean Louis Dubois geboren in Venlo militair in garnizoen te Luik (B) en

Elisabeth Diederen geboren in Schinnen maar sinds 6 of 7 jaren in Luik (B).

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3548a+b)

 

Venlo – 9 juli 1835 – brief van Schrijnen decaan van Venlo met antwoord eronder uit Luik van M. Kerckhoffs vicarius-generaal dispensatie verlenend

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Antonius Augustus Hennequin kapitein en

Maria Francisca Theodora Schenaerts "filia consulis Disthemiensis".

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3569)

 

Venlo – 21 november 1836 – brief van C. T. Schrijnen pastoor en decaan van Venlo aan bisdom met de vraag om advies omtrent:

Petrus van Nes oud van jaren onwetend over zijn herkomst, niet te weten of hij in Den Haag is geboren en ook niet of hij is gedoopt. Hij is namelijk opgenomen

bij de vondelingen en heeft waarschijnlijk een doopsel ontvangen van een niet katholieke priester. Petrus beweerd nog dat hij een echtgenote heeft gehad,

ze waren getrouwd in Fontaine-aux-Bois [onterecht stelt pastoor dat is wellicht Fontainebleau, maar Fontaine-aux-Bois is een dorp in noorden van Frankrijk

departement van het Noorden]. Zijn vrouw is blijkbaar gedurende de Franse revolutie gevangen afgevoerd en Petrus was dus een hele tijd in Frankrijk.

Nu wil Petrus zo aan het einde van zijn leven het sacrament der stervenden, de pastoor weet niet of hij het zo mag geven gezien zijn twijfelachtige katholieke

herkomst ook ten aanzien van zijn doop. Bisdom Roermond beslist dat het mag gebeuren door een zekere Hezemans in combinatie met biecht en absolutie. 

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3570+TV)


Luik (B) – 2 juli 1837 – brief van J. Neven vicarius-generaal aan Schrijnen Doyen te Venlo over voorgenomen huwelijk tussen:

Charles Achilles Tombeur en Marie Francoise Lambertine Houtain.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3571)


Munster (D) – 12 april 1843 – brief van Casparus Maximilianus bisschop van Munster aan parochie Venlo in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus van de Loo van parochie Geldern bisdom Munster en

Henrica de Gruijter van parochie Venlo bisdom Roermond.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3572)