GenBronnen

maas

Velden huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kriekenbeek.

1801-1822 bisdom Aken, dekenaat Wankum.

1823 bisdom Luik, dekenaat Venlo.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Venlo - 13 september 1685 - briefje van frater Gabriel Rapers vice-pastoor in Venlo vanwege afwezigheid pastoor en briefje van Arnoldus Aert Nijs?

pastoor van Velden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Gerardus Driessens Veldensis en

Petronella Smedts Aerssen [= Arcen].

Petronella woont sinds 4 jaar in Venlo.

RHCL Maastricht (2-1685-48/47 - foto 660a+b)

 

Velden - 13 april 1703 - brief/schema van M. Struijcken kapelaan in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Hermanus NN [= Basten] zoon van Margaretha, Margaretha dochter van Joannes, Joannes zoon van Henricus; en

- Johanna NN [= Drissen] dochter van Jacobus, Jacobus zoon van Sijbilla, Sijbilla dochter van Theodorus.

Henricus en Theodorus zijn half-broers.

Na onderzoek bleek deze achteraf aanvraag voor reeds voltrokken huwelijk 14 febr. 1703 tussen:

 Hermanus Basten en Johanna Drissen met getuigen Godefridus Janssen alias Havens en Martinus Henricus.

RHCL Maastricht (4-1703-27 - foto 662a+b+c)

 

Velden - 18 mei 1703 - brief/schema van M. Struijcken kapelaan in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Jacobus van Kessel Venlonensis zoon van Matthias, Matthias zoon van Mechtildis Heijnes; en

- Eleonora Keijsers Veldensis dochter van Elisabetha, Elisabetha dochter van Sijbilla Heijnes.

Mechtildis Heijnes en Sijbilla Heijnes zijn zusters.

RHCL Maastricht (4-1703-47 - foto 663a+b)

 

Velden - 16 juni 1703 - brief/schema van M. Struijcken kapelaan in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Jacobus Hansen Veldensis zoon van Joanna, Joanna dochter van Joannes Hansen; en

- Mechtildis Deckers Stralensis weduwe van Goedefridus Peters Veldensis, Godefridus zoon van Hester, Hester dochter van Aegidius.

Joannes Hansen en Aegidius zijn broers bloedverwant.

RHCL Maastricht (4-1703-1 - foto 661a+b)

 

Velden - 14 juni 1709 - brief en schema van S.H. Besanzon pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Jacobus Hansen zoon van Joannes Hanssen, Joannes zoon van Helena Smeeten; en

- Maria Mertens dochter van Maria aen gen Oeij, Maria dochter van Jacoba Walravens, Jacoba dochter van Joannes Walravens.

Helena Meeten en Joannes Walravens zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (5-1709-1 - foto 665a+b)

 

Velden - 3 januari 1716 - brief en schema van S.H. Besanzon pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Joannes Horstjens zoon van Martinus Horstjens, Martinus zoon van Henricus Horstjens; en

- Judith Engelen dochter van Matthias Engelen, Matthias zoon van Gerardus Engelen.

Henricus Horstjens en Gerardus Engelen zijn [ws. half] broers.

RHCL Maastricht (8-1716-19 - foto 667a+b+c)

 

Velden - 8 november 1720 - brief en naamloze schema van Joannes du Chemin pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Jacobus Vedseriert en Margareta Dine.

RHCL Maastricht (9-1720-34 - foto 668a+b+c)

 

Velden - 2 januari 1721 - brief en naamloze schema van Joannes du Chemin pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Joannes Haenen en Elisabetha Kerstiens.

RHCL Maastricht (10-1721-12 - foto 669a+b)

 

Velden/Well - 24 en 27 januari 1724 - brieven van J. Duchemin pastoor in Velden en Wernerus Maes pastoor in Well als aanvraag voor dispensatie

[voor ontheffing van de 3 afroepingen] in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Gregorius de Gossen kolonel van zijne majesteit die sinds midden van het jaar leeft in parochie Velden en

Juliana Pelts parochiane van Well.

Bruidegom heeft voldaan aan vereiste van de katholieke kerk om 1x per jaar te biechten, zijn eerdere vrouw is overleden op 22 febr. 1723.

RHCL Maastricht (10-1724-10 - foto 670a+b+c+TV)

 

Walbeck (D) - 3 juni 1729 - brief van J. Schaffers pastoor in Walbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Petrus Teelen alias Beexcs parochiaan van Walbeck (D) en

Anna Linders ex Velden tegenwoordig inwoner van Straelen (D).

Oom van de bruid heeft pastoor gezegd dat er mogelijk beletsel in de 4e graad bloedverwantschap is waarop de pastoor e.e.a. heeft onderzocht

maar dat niet heeft uitgevonden. Pastoor verzoekt om ontheffing van de 3 afkondingen en instemming van de deken van Straelen.    

RHCL Maastricht (11-1729-4 - foto 671a+b+TV)

 

Velden - 30 oktober 1729 - brief van Joannes Wolters pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus van den Homberg en Mechtildis Verbeeck.

Er wordt om ontheffing van de 3 roepen gevraagd omdat Pruisische soldaten de jonge mannen dwingen in het leger te gaan, vooral na 1e afkondiging

in de kerk zodat het aanstaande echtpaar in het geheim kunnen trouwen in de pastorie.

Zijn gehuwd te Velden 2 november 1729.

RHCL Maastricht (11-1729-133 - foto 672a+b+TV)

 

Velden - 3 november 1729 - brief van Joannes Wolters pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Andreas Leenerts en Joanna Timmermans.

Ook hier voor ontheffing van de 3 afkondingen, vanwege de risico dat de bruidegom in het Pruisisch leger moet.

Vanwege de onrust en rampen zijn ze waarschijnlijk in Montfoort getrouwd.

RHCL Maastricht (11-1729-141 - foto 673a+b+TV)

 

Velden - 21 april 1730 - brief van Joannes Wolters pastoor in Velden aan pastoor Gerlaco Gilkens van Venlo en een later gevonden schema [zonder

datum handschrift gelijk aan pastoor Wolters] vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus aen gen Heck zoon van Cornelius aen gen Heck, Cornelius zoon van Thomas aen gen Heck; en

- Maria NN dochter van Aldegondis, Aldegondis dochter van Cathrina aen gen Heck, Catrin dochter van Thomas aen gen Heck.

Cornelius aen gen Heck en Catrin aen gen heck zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (12-1730-38 en 12-1730-92 - foto 674a+b+c)

 

Velden - 26 juli 1730 - brief van Joannes Wolters pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Leonardus van den Hombergh en Cornelia Verbeeck.

Zijn gehuwd te Velden 28 juli 1730.

RHCL Maastricht (12-1730-77 - foto 676a+b+c)

 

Sevenum - 16 september 1730 - brief van G. Horstmans pastoor in Sevenum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Joannes Verstappen sinds 4 jaar inwoner van Sevenum afkomstig uit Velden en Joanna Hermans.

RHCL Maastricht (12-1730-34 - foto 291a+b+c)

 

Velden - 16 september 1730 - brief van Joannes Wolters pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Keijsers en Mechtildis Hanssen.

RHCL Maastricht (12-1730-63 - foto 675a+b+c)

 

Arcen - 18 november 1735 - brief en schema van Mathias Engels pastoor in Arcen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Deckers parochiaan van Arcen, zoon van Henricus Deckers, Henricus zoon van Anna Noelis; en

- Catharina Noelis parochiane van Velden, dochter van Heiliger Noelis, Heiliger zoon van Aegidius Noelis.

Anna Noelis en Aegidius Noelis zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (13-1735-114 - foto 709a+b)

 

Venlo - 19 november 1735 - brief van Germanus Stevens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Stappers vroeger uit Velden nu voor 4 jaar wonende in Venlo en

Elisabetha Ris parochiane van Venlo.

Ontheffing van de 3 afkondingen, omdat de bruidegom vreest te worden ingelijfd in het leger van de koning van Pruisen.

Dispensatie verleend 20 november, echter ze waren al getrouwd op 15 november, pastoor vraagt dus achteraf voor ontheffing.

RHCL Maastricht (13-1735-108 - foto 1067a+b+TV)

 

Velden - 3 januari 1736 - brief met schema van Hermanus Schuers in Velden aan pastoor van Velden op verzoek van het aanstaande echtpaar

voor opstellen van een aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Guerdt Hoeves zoon van Jan Hoeves, Jan zoon van Peteken Hoeves; en

- Anne aen gen Stap dochter van Jan aen gen Stap, Jan zoon van Stijnken aen gen Stap.

Peteken Hoeves en Stijnken aen gen Stap zijn zusters.

Met vermelding dat "ijoeghem hoeves en ijan verstap niet wetende dat daer eenge beletsel is"

Dispensatie verleend 4 januari. Echtpaar trouwen donderdag 5 januari.

RHCL Maastricht (14-1736-39 - foto 678)

 

Roermond - 4 januari 1736 - dispensatie door Franciscus Ludovicus bisschop van bisdom Roermond aan Joannis Wolters pastoor van Velden van-

wege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Hoeves en Anna aen gen Stap.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2172a+b)

 

Velden - 1 en 2 juli 1743 - brieven van Joannes Wolters pastoor in Velden:

1) verklaring geschreven 1 juli 1743 in Velden door pastoor Wolters voor Jan Willems dat hij bekent en getuigt onder parochie Velden te hebben

     gewoont voor 6 jaren te weten: pasen 1737 t/m pasen 1743 en sinds pasen 1743 tot 29 juni 1743 onder parochie van Arcen.

2) brief 2 juli 1743 van Joannes Wolters pastoor in Velden aan de bisschop als aanvraag voor dispensatie met afkondigingen in Velden en Arcen

     voor Joannes Willems aanvrager uit Helden inwoner in Velden voor 6 jaar tot en met afgelopen pasen, dan inwoner van Arcen tot en met 29 juni

     1743 die van plan is te trouwen in Helden met Petronella Verstap(pen) ex Helden.

RHCL Maastricht (17-1743-64 - foto 555a+b+c+d)

 

Velden - 4 november 1743 - brief van Joannes Wolters pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Hermanus Jacobs parochiaan van Velden en

Joanna Schreurs parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (17-1743-41 - foto 679)

 

Roermond - 14 mei 1745 - dispensatie door Iosephus Anselmus Franciscus bisschop van bisdom Roermond aan pastoor Wolters van Velden van-

wege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Jacobs "Venlonensis" en Maria Wilmsen.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2173a+b)

 

Velden - 30 januari 1746 - brief van Joannes Wolters pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Joannes Deenen en Maria Geelen.

RHCL Maastricht (18-1746-71 - foto 681a+b)

 

Velden - 3 november 1746 - brief en 2 schema's van Joannes Wolters pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

en aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk met:

1e schema bloedverwantschap tussen: 

- Antonius Linssen zoon van Joannes Linssen, Joannes zoon van Antonius Linssen; en

- Gertrudis Verbeeck dochter van Joanna Hendrix alias aen gen Oeij, Joanna dochter van Antonius Hendrix alias aen gen Oeij, Antonius zoon van

                                         Henricus aen gen Oeij alias Linssen.

Antonius Linssen en Henricus aen gen Oeij alias Linssen zijn broers.

2e schema aanverwantschap tussen: 

- Antonius Linssen zijn eerder overleden vrouw Mechtildis Heurstjes is dochter van Martinus Heurstjes en Maria aen gen Oeij, Maria is dochter van

                                        Henrick aen gen Oij alias Linssen en Jacoba Walraeven; en

- Gertrudis Verbeeck dochter van Leonardus Verbeeck en Joanna aen gen Oeij alias Henrix, Joanna dochter van Antonius aen gen Oeij alias

                                        Henrickx en Mechtildis NN, Antonius is zoon van Henrick aen gen Oij alias Linssen en Jacoba Walraeven.

Maria aen gen Oeij en Antonius aen gen Oeij zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (18-1746-23 - foto 680a+b+c+d)

 

Roermond - 3 november 1746 - dispensatie door Ioannes Antonius bisschop van bisdom Roermond aan pastoor Joannis Wolters van Velden

vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Linssen weduwnaar en Gertrudis Verbeeck.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2174a+b)

 

Roermond - 4 januari 1748 - dispensatie door Ioannes Antonius bisschop van bisdom Roermond aan pastoor Joannis Wolters van Velden vanwege

3e graad  aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Heijnes weduwnaar en Maria Medsen.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2175)

 

Roermond - 15 juli 1748 - dispensatie door Ioannes Antonius bisschop van bisdom Roermond aan pastoor Joannis Wolters van Velden in verband

met het huwelijk van:

Matthias Engels en Joanna op 't Heurstgen.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2176)

 

Venlo/Velden - 16 en 17 januari 1749 - brieven van Germanus Stevens pastoor van Venlo en Joannes Wolters pastoor in Velden als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Henricus Heijligers parochiaan van Venlo echter afkomstig van Velden en

Anna Broix parochiane van Velden.

Brief van pastoor Venlo noemt bruidegom Henricus Heijnes en in brief van Velden wordt hij Henricus Heijligers genoemd.

RHCL Maastricht (19-1749-12 - foto 682a+b)

 

Velden/Arcen - 28 en 29 april 1750 - brief en schema van O: Hollands pastoor in Velden en brief van M: Engels pastoor in Arcen als aanvraag voor

dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius van der Sande parochiaan van Arcen, zoon van Antonia Hendrix, Antonia dochter van Antonius Hendrix, Antonius zoon van Jacobae Walravens; en

- Anna Walravens parochiane van Velden, dochter van Mathaeus Walravens, Mathaeus zoon van Michael Walravens, Michael zoon van Henricus Walravens.

Henricus Walravens en Jacobae Walravens zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (19-1750-19 - foto 715a+b+c+d+e)

 

Velden - 1 april 1760 - brief en schema van O: Hollands pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Geelen zoon van Petrus Geelen en Christina Lommen, Christina dochter van Henricus Lommen en Agnes Schmiz; en

- Theodora op gen Beek dochter van Mathias op gen Beeck en Joanna Soligers, Joanna dochter van Theodorus Soligers, Theodorus zoon van

                                    Leonardus Soligers en Henrica Schmiz.

Agnes Schmiz en Henrica Schmiz zijn zusters.

RHCL Maastricht (22-1760-157 - foto 683a+b+c)

 

Velden - 23 maart 1761 - brief en schema van O: Hollands pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus op gen Beeck zoon van Mathias op gen Beek en Joanna Schmiz, Joanna dochter van Theodorus Schmiz, Theodorus zoon van Leonardus

                                         Schmiz en Henrica Schmiz; en

- Maria Geelen, dochter van Petrus Geelen en Christina Lommen, Christina dochter van Henricus Lommen en Agnes Schmiz.

Henrica Schmiz en Agnes Schmiz zijn zusters.

RHCL Maastricht (23-1761-12 - foto 684a+b)

 

Roermond - 21 juni 1762 - dispensatie door Ioannes Antonius bisschop van bisdom Roermond aan pastoor Hollands van Velden vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Deckers en Catharina Rieter.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2178)

 

Velden - 29 juni 1764 - brief en schema van O: Hollands pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Hoever weduwnaar van Anna Schuijrmans, Mathias zoon van Petronella Heijnes, Petronella dochter van Leonardus Heijnes; en

- Joanna Leenen weduwe van Henricus Heijnes, Henricus zoon van Antonius Heijnes, Antonius zoon van Joannes Heijnes.

Leonardus Heijnes en Joannes Heijnes zijn broers.

RHCL Maastricht (23-1764-119 - foto 685a+b)

 

Velden - 23 april 1767 - brief en schema van O: Hollands pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Geelen zoon van Leonardus Geelen en Helena Sprunxkens, Helena dochter van Joannes Sprunxkens; en

- Joanna Pannenbeckers, dochter van Lambertus Pannenbeckers, Lambertus zoon van Wilhelmus Pannenbeckers en Maria Sprunxkens.

Joannes Sprunxkens en Maria Sprunxkens zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (24-1767-46 - foto 686a+b)

 

Roermond - 23 april 1767 - dispensatie door Ioannes Antonius bisschop van bisdom Roermond aan pastoor Hollands van Velden vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Geelen en Joanna Pannenbeckers.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2179)

 

Roermond - 5 oktober 1770 - dispensatie door Henricus Joannes bisschop van bisdom Roermond [aan pastoor Hollands van Velden] vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Geelen weduwnaar parochiaan van Velden en

Elisabetha Becker parochiane van Lottum en 24 jaar.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2180)

 

Velden - 31 maart 1777 - brief en schema van O: Hollands pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Hansen zoon van Henricus Hansen en Helena Lenarts, Helena dochter van Henricus Lenarts; en

- Catharina Engels dochter van Mathias Engels, Mathias zoon van Gerardus Engels en Maria Lenarts.

Henricus Lenarts en Maria Lenarts zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (28-1777-40 - foto 687a+b)

 

Roermond - 31 maart 1777 - dispensatie door Philippus Damianus bisschop van bisdom Roermond aan pastoor O. Hollands van Velden vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hansen en Catharina Engels.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2181)

 

Velden - 9 juli 1777 - brief van O: Hollands pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Cüpers en Joanna Margaritha Raemers.

RHCL Maastricht (28-1777-136 - foto 688)

 

Roermond - 21 mei 1778 - dispensatie door Philippus Damianus bisschop van bisdom Roermond aan pastoor O. Hollands van Velden vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus van de Goor parochiaan van Sevenum en

Margareta Jansen parochiane van Velden.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2182)

 

Roermond - 11 januari 1780 - dispensatie door Philippus Damianus bisschop van bisdom Roermond aan pastoor O. Hollands van Velden vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Keijsers en Margaretha Sael.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2183)

 

Velden - 19 april 1786 - brief en schema van O: Hollands deken en pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hubertus Meusers parochiaan van Arcen, zoon van Cunegundis Engels, Cunigundis dochter van Goswinus Engels; en

- Anna Maria Engels parochiane van Velden, dochter van Mathias Engels, Mathias zoon van Gerardus Engels.

Goswinus Engels en Gerardus Engels zijn broers.

RHCL Maastricht (30-1786-3 - foto 689a+b)

 

Keulen (D) - 19 januari 1788 - dispensatie door Bartholomaeus Pacca aarts-bisschop van Keulen vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius van den Hombergh weduwnaar en Catharina Verbeeck.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2184)

 

Velden - 17 en 18 april 1797 - brief en schema van Chrijsos. van Postel pastoor  in Velden aan M.A. Sijben in kathedraal Roermond kanunnik en bisdom

vicarius-generaal als aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap 2e graad met 4e graad in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Engels parochiaan van Velden, zoon van Mathias Engels en Joanna op 't Heurstien, Mathias zoon van Gerardus Engels en Maria Driessen; en

- Mechtildis Hendrix parochiane van Venlo, dochter van Nicolaus Hendrix en Willemina van Leijpsigh, Nicolaus zoon van Joannes Hendrix en Helena Dries

                                        Helena dochter van Andreas Dries en Catharina Engels, Catharina dochter van Gerardus Engels en Maria Driessen.

Mathias Engels en Catharina Engels zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (32-1797-21 - foto 692a+b+c+d)

 

Velden - 27 april 1797 - brief en schema van T.L. Gartz pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus van Soest zoon van Joannes van Soest, Joannes zoon van Gertrudis op 't Heurstjen, Gertrudis dochter van Joannes op 't Heurstjen; en

- Petronella Decoursieux dochter van Anna op 't Heurstjen, Anna dochter van Joannes op 't Heurstjen, Joannes zoon van Joannes op 't Heurstjen.

RHCL Maastricht (32-1797-11 - foto 691a+b+c+d+e)

 

Velden - 30 december 1801 - brief en schema van T.L. Gartz pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius van den Homberg weduwnaar, zoon van Petrus van den Homberg en Mechtildis, Mechtildis dochter van Leonardus Verbeeck; en

- Petronella Walravens weduwe van Jacobus Linsen, Jacobus zoon van Antonius Linsen en Gertrudis, Gertrudis dochter van Leonardus Verbeeck.

Huwelijk plaatsgevonden Velden 3 februari 1802.

RHCL Maastricht (32-1802-8 - foto 693a+b+c)

 

Velden - 2 juni 1802 - brief van T.L. Gartz pastoor in Velden als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Hendrix en Christina Christians.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (32-1802-15 - foto 694)

 

Aken (D) - 9 november 1807 - dispensatie door Marcus Antonius bisschop van bisdom Aken aan Joannes Antonius Schaetsge pastoor van Velden

vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Verbeeck en Catharina Heijnus.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2185)

 

Aken (D) - 1 mei 1809 - dispensatie door Marcus Antonius bisschop van bisdom Aken aan J.A. Schaetsge pastoor van Velden vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Verbeeck en Catharina Becker.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2186)

 

Halen - 20 mei 1811 - briefje van J.F. Rosa pastoor van Halen aan de pastoor van Velden vanwege 3e graad bloedverwantschap bij het huwelijk van:

Henricus Beurskens parochiaan van Velden en

Theodora Benders parochiane van Halen.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2187)

 

Aken (D) - 9 april 1823 - dispensatie door Martinus Wilhelmus Fonck vicarius-generaal van bisdom Aken vanwege vacante bisschop zetel aan pastoor

Schaetsge van Velden vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Theelen en Joanna Janssen.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2190)

 

Weert - 9 februari 1824 - dispensatie geschreven door J.G. Claessens commissaris van de bisschop namens J.A. Barrett vicarius-generaal van bisdom

Luik district Horst aan pastoor Schaetsge van Velden in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christophorus Arnoldus Verhaeg en Elisabetha Engels.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2191a+b)

 

Maasbree/Weert - 27 april en 4 mei 1833 - brief van pastoor J.D.W. Leurs van Maasbree aan Scheijven commissaris van apostolisch administrator in Weert

met daarop geschreven verklaring van H.W. Scheijven in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Jacobs geboren in Velden en

Maria Bruijnen parochiane van Maasbree. 

De pastoor vraagt om advies over Cornelius Jacobs geboren in Velden die al 4 jaar geen vaste verblijfplaats heeft, dan weer hier woont en dan weer daar,

maar nu 3 maanden hier werkend en van plan is huwelijk aan te gaan met Maria Bruijnen parochiane van Maasbree. De pastoor heeft - na wat onderzoek

en met zijn ouders overleden - geen beletsel voor het huwelijk kunnen vinden. Met oog op mandaat van 1756 wilt hij geen fouten maken en vraagt Scheijven

wat te doen in zulk geval.

Kerkarchief RK St.Aldegundis Maasbree Juli 2008 (inv. 23 - foto 416+TV)

 

Luik (B) - 1 april 1834 - dispensatie door Cornelius bisschop van Luik aan pastoor van den Elsen van Velden vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Conrardus Crienen en Petronella van Wijlck.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2193)

 

Venlo - 3 maart 1846 - dispensatie door C.T. Schrijnen deken aan pastoor van Velden vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van den Homberg en Catharina van Lipzig parochianen van Velden.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2194a+b)

 

Roermond - 15 april 1914 - dispensatie door vicarius-generaal van bisdom Roermond vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Franciscus van den Hombergh en Joanna Petronilla Groetelaers parochianen van Velden.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2196)

 

Roermond - 30 juli 1918 - dispensatie door vicarius-generaal van bisdom Roermond vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Antonius Hubertus Brueren en Maria Petronilla Peeters parochianen van Velden.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2197)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

ws. Velden - 15 januari 1632 - dokument blijkbaar als huwelijks-inschrijving tussen:

"Matthis Derick ingen Vuyllbroex soen van de Horst ter eenre en

Lysbeth naegelaten weduwe van wijlen Choeurt op gen Laeck ter anderen".

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 472 (foto 2198a+b)

 

Grubbenvorst - 19 april 1719 - brief van Petrus van Neer pastoor in Grubbenvorst aan de bisschop van Roermond, over onder meer dat de pastoor

van Velden vandaag is overleden en dat daarom zijn parochiaan ene Henricus Fransse bij hem is gekomen om te trouwen met de weduwe Anna Vissers,

die geen woonplaats heeft maar die regelmatig gezien wordt zijnde handelaarster in kant welke zij in Venlo koopt en verdeelt over het hele Beeselse land.

Haar echtgenoot is opgehangen en dood, door die grote executie van de aangeklaagden in Luik (B) wat allen bekend is in dit district zodat de kinderen

in de straten ruzieënd en scheldend opgroeien voor galg en rad. De vraag is wat de pastoor te doen staat in dit geval.

[Henricus Franssen alias Trap en Anna Evers trouwen Grubbenvorst 4 mei 1719]

RHCL Maastricht (9-1719-79 - foto 386a+b+TV)

 

Creveld (D) - 19 oktober 1755 - briefje van fr. Leonius Schmitz [aan ws. pastoor van Velden] waarin hij verklaard dat bij de 3 afkondingen van de brui-

degom geen protest heeft plaatsgevonden waarmee inwijding van het huwelijk kan worden overgeaan.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2177+TV)

 

Velden - 9 mei 1795 - brief van T. L. Gart, pastoor in Velden [aan kanunnik Sijben in kathedraal Roermond] over Matthias Becker wettelijke zoon van

Joannes Becker en Maria Dekkers gedoopt in parochie van Lottum maar wegens verhuizing nu parochiaan van Velden, die priester wilt worden.

Het lijkt erop dat deze opleiding in Keulen (D) dient te gaan vanwege afwezigheid bisschop van Roermond voor eerste klerikale tonsuur.

RHCL Maastricht (31-1795-29 - foto 690a+b+TV)

 

Velden - 29 maart 1797 - brief van T.L. Gartz pastoor in Velden aan bisdom Roermond als verzoek tot excommunicatie van een echtpaar:

Theodorus Derrix en Petronella Naus, die blijkbaar geweldadig zijn geweest tegenover de pastoor.

RHCL Maastricht (32-1797-26 - foto 269+TV)

 

Venlo - 19 november 1801 - brief van L. van Veulen pastoor van Venlo aan bisdom Roermond over 2 zaken:

1) Mavius gereformeerd heeft in Venlo een huwelijk gesloten met zijn katholieke stiefdochter tegenover de republikeinse gemeente en blijkbaar ook bij de

dominee van Kaldenkirchen (D). Voor dat huwelijk had de pastoor van Venlo hun al gewaarschuwd op de nietigheid van hun huwelijk wat ze dus blijkbaar

met groot geroddel en schaamte gewoon hebben genegeerd. Sindsdien presenteert zij zich nu en dan voor de sacramenten bij de RK kerk van Venlo.

De vraag is of hij zo'n openbare concubine kan uitsluiten van de openbare sacramenten.

2) Agnes een meid heeft half jaar geleden verloving gesloten met Lambertus onder voorwaarde 100 kronen te schenken aan de armen. Bij paasfeest heeft

Lambertus alle omgang met Agnes afgebroken. Blijkbaar heeft zij nieuwe verloving aangegaan met een weduwnaar met 2 kleine kinderen, ze woont al met

hem samen en hebben ook al gemeenschap waarop Lambertus protest indient. De pastoor vraagt hoe ermee om te gaan. Blijkbaar denkt Lambertus nog

recht te hebben, neen dus met iemand afbreken is ook verbreking van verloving.

Op 3 december 1801 in Venlo trouwen RK Joannes Jacobs weduwnaar ex Velden en Agnes op den Berg ex Kaldenkirchen met dispensatie voor de 3 afkon-

digingen vanwege zijn weduwnaarschap.

RHCL Maastricht (32-1801-15 - foto 1211a+b+TV)

 

Velden - 10 juni 1802 - incomplete brief van T. L. Gartz pastoor in Velden [zijn naam niet vermeldt maar handschrift identiek met andere van hem] over

zakelijke nalatenschap van de vorige pastoor dat was wijlen Joannes Wolters die blijkbaar 10 vaten rogge jaarlijks heeft nagelaten aan de parochie

kerk van Velden onder bepaalde kondities.

RHCL Maastricht (32-1802-15/2 - foto 695+TV)

 

Velden - 4 september 1813 - briefje van de pastoor van Velden aan de pastoor van Arcen blijkbaar over een verloofd meisje parochiane van Arcen

die wilt trouwen maar geen dispensatie krijgt van pastoor van Arcen. Pastoor van Velden wilt haar graag in zijn parochie trouwen en vraagt toestemming

alhoewel het niet zijn zaak is.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2188a+b)

 

Venlo - 13 april 1832 - briefje van C.T. Schrijnen pastoor van Venlo aan de pastoor van Velden die zich afvraagt of er belemmeringen zijn bij het huwelijk van:

Petrus Henricus van Leipzigh en Anna Maria Peters.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2192a+b)

 

Roermond - 21 november 1865 - brief geschreven door secretaris van Meijel namens bisschop J.A. Paredis van bisdom Roermond aan pastoor C.

van den Elsen van Velden over Beatrix Haenen van parochie Velden een uitgetreden non die wilt trouwen, waar de bisschop toestemming voor geeft,

als penitentie moet zij als zij haar echtgenoot overleeft levenslang dagelijks 5 rozenkransen bidden ter ere van Maria.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2195a+b+TV)