GenBronnen

maas

Swolgen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Swolgen - 10 oktober 1740 - brief van Joannes van Dommelen pastoor van Swolgen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Verheijen parochiaan van Bergen en

Cornelia Thomassen parochiane van Swolgen.

RHCL Maastricht (14-1740-122 - foto 1664a+b)

 

Swolgen - 25 november 1743 - brief van Joannes van Dommelen pastoor van Swolgen aan bisdom Roermond over een paar:

Jacobus Snellen parochiaan van Sevenum en

Catharina Boetsen parochiane van Swolgen

die tegenover de pastoor en getuigen hun verloving hadden gesloten met de bedoeling om te trouwen maar na de 1e afkondiging kwam er bezwaar

en verbod van Gijsbert Coelen soldaat in compagnie van hopman Plato in garnizoen te Gelre (D) die in een brief [niet door hem geschreven] kenbaar

maakt dat Catharina al met hem is verloofd, en woont op de Donck bij Jacob op de Donck. Daarop heeft de pastoor Catharina ervan had ingelicht via

haar vader waarop zij pertinent ontkent geen andere verloofde te hebben wat ook door getuigen is opgebiecht. Door verbod van Gijsbert zijn de volgende

afkondingen vertraagd. De pastoor merkt op dat Gijsbert zich klaarblijkelijk heeft vergist in naam van bruidegom als Jacobis Fransen en heeft Gijsbert

8 dagen tijd gegeven om zich verder te verweren tegenover het bisdom of de deken. Als die verwering verder niet komt en de bruid zweert nooit met een

ander te zijn verloofd dan vraagt de pastoor toestemming om voort te gaan met het huwelijk met eventueel dispensatie voor huwelijk adventstijd.

Op 12 december 1743 zij in Swolgen getrouwd met dispensatie in adventstijd: Jacob Snellen en Catharina Boossen.

RHCL Maastricht (17-1743-82 en 1743-106 - foto 1712a+b+c+d+e+TV) 

 

Swolgen - 6 juni 1783 - brief en schema van Arn. Aerts pastoor van Swolgen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Thomas Hebben zoon van Jan Hebben en Beatrix Wijnhoven, Beatrix dochter van Jan op Wis ook Wijnhoven en Jenneke Versleijen, Jenneke dochter

                                         van Jan Versleijen en Beatrix Wijnhoven; en

- Maria Catharina Erckens dochter van Joannes Erckens en Joanna Kessels, Joanna dochter van Arnoldus Kessels en Maria Deckers, Arnoldus zoon

                                         van Aert Kessels en Wendelina, Wendelina dochter van Jan Versleijen en Beatrix Wijnhoven.

RHCL Maastricht (30-1783-115 - foto 1713a+b)

 

Sevenum/Swolgen - 17 november 1799 - brief van J.W. Hannesen pastoor van Sevenum aan pastoor Arn. Aerts van Swolgen deken van district Kessel

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Billekens en Mechel Tielen parochianen van Sevenum..

Martinus is al een jaar weduwnaar, heeft 3 kinderen waarvan de oudste 14 jaar.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 771 (foto 2146a+b)

 

Luik (B) - 18 maart 1839 - dispensatie door bisschop Cornelius van bisdom Luik aan pastoor P. Verheggen van Sevenum vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Gijsens parochiaan van Sevenum en Mariae Sophiae Derks ex Swolgen.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 774 (foto 2469)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Horst - 28 oktober 1719 - brief van P. Vissers kapelaan in Horst [de pastoor was bedlegerig vanwege een wond aan zijn voet nu onder zorg van de chirurg

van Aldekerk (D)] aan bisdom Roermond, over Andreas Jaspers en Christina Thomesen die gisteravond bij de kapelaan waren gekomen die zich willen

verloven, voornemens zijn om te trouwen. Echter ze komen van parochie Venray en Christina is vanwege haar schandalig leven door besluit van de graaf

met gewapende hand verdreven, daarna kwam ze verschillende keren heimelijk zijn parochie binnen en werd ze ook door de schepenen van Horst verbannen,

en daarom "de facto" geen parochiane meer van hem is, wat ook al jaren als zodanig wordt beschouwd. Zij heeft nu als zwerfster geen vaste woonplaats.

Andreas woonde sinds pasen in Swolgen en wordt als zodanig parochiaan van Swolgen beschouwd alhoewel hij oorspronkelijk van Horst is.

De kapelaan wil ze eigenlijk naar Swolgen verwijzen [wat ook zinnig lijkt] maar de pastoor van Swolgen vindt dat ze in Horst moeten trouwen [oorspronkelijk

zijn ze parochianen van Horst] ook al omdat Andreas tot deze pasen voorheen pasen vierde in Horst. De kapelaan vraagt advies aan bisdom Roermond,

ook al omdat de grondgebied van Horst is verboden voor Christina door vonnis van de schepenen.

RHCL Maastricht (9-1719-10 - foto 788a+b+c+TV)

 

Swolgen - 7 januari 1742 - brief van Joannes van Dommelen pastoor van Swolgen aangaande Henricus Hendrix en Maria Willemsen van Helden.

Blijkbaar heeft Henricus, Maria verleid, sprake van verloving en huwelijk en ze wonen in Swolgen. Voordat huwelijk zou plaatsvinden hebben haar broers

haar met geweld uit huis van berooide Henricus verwijderd en teruggebracht naar Helden. Haar vader verklaart nooit te zullen instemmen.

RHCL Maastricht (16-1742-93 - foto 1711a+b+TV)

 

Swolgen - 10 juni 1791 - brief van Arn. Aerts pastoor in Swolgen aan bisdom Roermond, als klacht over een [uitgetreden] lekenbroeder namelijk Petrus

Matthias Schielkens geboren in Straelen die bij hem is geplaatst, die vroeger de orde der minorieten conventualium en zijn convent in Duisburg (D) in

Kleef heeft verlaten maar door heilige penitentie door Rome op 22 maart 1783 absolutie heeft gekregen en verder dispensatie heeft gekregen van de

gehoorzaamheid aan de 3-eenheid. Op 7 mei 1787 werd hij voor 6 jaar door de aartsbisschop van Keulen uit Kleef, Stralen aan de parochie van Swolgen

toegewezen voor tijdelijke huisvesting later min of meer vast om dan onder supervisie van pastoor Aerts gehoorzaamheid en katholieke regels te volgen.

Blijkbaar doet Petrus Schielkens dat niet naar tevredenheid van pastoor Aerts. 

Erbij notitie van iemand van bisdom ws. secretaris dat het verstandig die man in de gaten te houden om dan eventueel terug te sturen naar het convent

voor het eind van 6 jaar als hij zich langdurig tegen penitentie weerstand biedt.

RHCL Maastricht (31-1791-7 - foto 6081a/b+TV)