GenBronnen

maas

Swalmen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Swalmen - 9 februari 1685 - brief en schema van Leon: Louerix pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Daemen zoon van Metien Damen, Metien dochter van Jeutien Damen, Jeutien Damen dochter van Truijtien Buijskens.

- Maria Timmermans dochter van Paulus Timmermans, Paulus zoon van Meriken Beuskens, Meriken Beuskens dochter van Truijtien Buijskens.

Meriken Beuskens en Jeutien Damen zijn zusters.

RHCL Maastricht (2-1685-64 - foto 324a+b)

 

Swalmen - 2 maart 1685 - brief van Leon: Louerix pastoor in Swalmen als aanvraag voor ontheffing van een afkondiging voor niet met namen ge-

noemde paar die willen trouwen. Er had al een afkondiging plaatsgevonden op een vrije dag vanwege een volksbijeenkomst. En voor de gesloten

tijd mogen geen 2 afkondingen plaatsvinden. Overigens zijn in een andere parochie reeds de 3 afkondingen gedaan, de bruid is van diocees Luik (B).

RHCL Maastricht (2-1685-37 - foto 323+TV) 

 

Kessel/Swalmen - 25 en 28 juli 1690 - brief/schema van ??? uit Kessel aan pastoor in Swalmen en van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Michels weduwnaar van Maria Grommen, Maria dochter van Aegidius Grommen en Petronella Jans..., Aegidius zoon van Aegidius Grommen en

                                         Maria Naus; en   

- Mechtildis Spee dochter van Jacobus Spee en Mathia Dorssers ook Thijsken genaamd, Mathia dochter van Tilmannus Dorssers en Elizabeth Naus.

Maria Naus en Elizabeth Naus zijn zusters.

RHCL Maastricht (3-1690-13, 41 en 64 - foto 325a+b+c+d+TV)

 

Roermond - 4 november 1690 - brief van C. Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Gasparus

Coomans pastoor van Roermond in verband met de huwelijk tussen:

Georgius Clinge parochiaan ex Swamen en

Elisabetha Verstappen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-68-2 en 3-1690-90 - foto 2254a+b)

 

Swalmen - 29 november 1690 - blijkens handelingen van bisschop van Roermond en op aangeven van pastoor Dolmans van Swalmen, hadden zij een

dispensatie afgegeven ten voordele van:

Petrus Smidts koetsier van heerser/prins van Nassau en

Hermelinda ook Armelinda Moeren parochiane van Swalmen.

Die met elkaar een huwelijk willen aangaan.

Erbij 2 briefjes: de 1e van 26 nov. van ws. een leger commandant waarin werd verklaard dat Petrus vrij is en de 2e van 28 nov. van Gerardus Dolmans

pastoor in Swalmen die verklaard dat hij geen kanonieke belemmeringen weet die hun huwelijk in de weg kunnen staan.

RHCL Maastricht (3-1690-49 - foto 326a/c+TV) 

 

Swalmen - 22 april 1698 - briefje van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Coenen en Jacoba Everts parochianen van Swalmen.

Ze trouwen in Asselt 30 april 1698.

RHCL Maastricht (S-1698-48 - foto 380)

 

Swalmen - 5 januari 1704 - briefje als "m(emoriale)" van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Pex en Elisabeth Vermeulen.

RHCL Maastricht (7-1715-105 - foto 335)

 

Roermond - 7 juli 1704 - briefje als "m(emoriale)" van Gerar: Dolmans pastoor van Swalmen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Iohannes Wilschuts en Anna Florac.

RHCL Maastricht (4-1704-33 - foto 6160)

 

Swalmen - 4 augustus 1706 - briefje als "m(emoriale)" van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Getseler en Catharina Vermeulen parochianen van Swalmen.

RHCL Maastricht (5-1706-40 - foto 328)

 

Swalmen - 13 februari 1707 - briefje als "m(emoriale)" van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen in verband met voorgenomen huwelijk:

Petrus Peters en Catharina Doijsent parochianen van Swalmen.

RHCL Maastricht (5-1707-6 - foto 330)

 

Swalmen - 26 oktober 1709 - briefje van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Spee en Theodora Spee parochianen van Swalmen en Asselt.

RHCL Maastricht (5-1709-4 - foto 331)

 

Swalmen - 21 mei 1712 - briefje als "m(emoriale)" van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Jacobus Hijnen en Anna Elisabetha van Cuijck parochianen van Swalmen.

RHCL Maastricht (6-1712-4 - foto 333)

 

Swalmen - 11 augustus 1715 - briefje als "m(emoriale)" van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Mevis Mevissen en Odilia Tobben parochianen van Swalmen.

RHCL Maastricht (6-1715-19 - foto 334)

 

Swalmen - 6 november 1715 - brief en schema van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Naus zoon van Hermanus Naus, Hermanus zoon van Jachim Naus, Jachim zoon van Hinricus Naus; en

- Christina Spee dochter van Hendericus Spee, Hendericus zoon van Matthia Dorsers, Matthia dochter van Elisabetha Naus.

Hinricus en Elisabetha broer en zuster, kinderen van Jochim Naus en Cornelia Schrijvers. 

RHCL Maastricht (7-1715-27 - foto 1a+b)

 

Swalmen - 5 januari 1716 - brief en schema van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Johannes ookwel Ian Cuijpers zoon van Catharina Honten, Catharina dochter van Mechtildis aen gen Broeck uit haar 1e huwelijk met Matthias Honten; en

- Gertrudis Daemen dochter van Hendericus Daemen, Hendericus zoon van Sibijlla Jansen, Sibijlla dochter van Mechtildis aen gen Broeck uit haar 2e

                                           huwelijk met Cornelius Iansen.

RHCL Maastricht (8-1716-18 - foto 6a+b)

 

Swalmen - 15 februari 1716 - briefje van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Jansen parochiaan van Swalmen en

Petronella Bongers van Roermond.

RHCL Maastricht (8-1716-25 - foto 336)

 

Swalmen - 21 februari 1716 - brief en schema van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk vanwege tussen:

- Tilmannus Mevissen ook Tilman Meuwissen parochiaan van Swalmen weduwnaar, zoon van Jacob Meuwissen en Cornelia Dorssers, Cornelia is dochter

                                       van Tilman Dorssers en Elisabetha Naus, Elisabetha is dochter van Iochim Naus en Cornelia Schrijvers; en

- Catharina Gromma parochiane van Kessel, dochter van Gelis Grommen en Maria Boijen, Gelis Grommen is zoon van Gelis Gromma en Peterque Smets,

                                       Gelis Gromma is zoon van Gelis Gromma en Maria Naus, Maria is dochter van Iochim Naus en Cornelia Schrijvers.

Elisabetha Naus en Maria Naus zijn zusters.

RHCL Maastricht (8-1716-9 - foto 5a+b)


Swalmen - 24 april 1716 - brief van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Robertus Obers en Anna Spee parochianen van Swalmen en Asselt.

RHCL Maastricht (8-1716-47 - foto 318)

 

Swalmen - 24 augustus 1716 - brief en schema van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus of Wilhelmus Heijmes zoon van Gritte Sillen, Gritte dochter van Merriq Sillen, Merriq dochter van Jennicke Welsche, Jennicke dochter van Welsche Iacob; en

- Catharina Pex dochter van Anna Pex, Anna dochter van Catharina Welschen, Catharina dochter van Welsche Iacob.

Jennicke Welsche en Catharina Welschen zijn zusters.

Op aanvraag staat de aanvrager als Wilhelmus Heijmes, in schema Petrus Heijmes.

RHCL Maastricht (8-1716-87 - foto 7a+b)

 

Venlo - 26 mei 1719 - brief van Gerl: Gilkens pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Johannes J: Baenen "supremi consilij Venlonensis" en

Maria Anna Catharina Bosman parochiane van Swalmen.

Met vermelding dat ze gaan trouwen in Swalmen.

RHCL Maastricht (9-1719-123 - foto 338a+b)

 

Swalmen - 19 oktober 1719 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Daemen parochiaan van Swalmen en

Angela Gijsen parochiane van Maesniel.

RHCL Maastricht (9-1719-73 - foto 337a+b)

 

Buggenum - 11 oktober 1720 - brief van pastoor Rosmer in Buggenum aan pastoor Bosman van Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Zegerus Verheggen parochiaan van Buggenum en

Catharina Crijnen parochiane van Swalmen.

RHCL Maastricht (9-1720-7 - foto 339a+b)

 

Swalmen - 16 april 1721 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bongaerts en Maria Pauwlissen parochianen van Swalmen.

RHCL Maastricht (10-1721-16 - foto 340a+b+c)

 

Swalmen - 20 december 1728 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad verwantschap voor een

huwelijk dat reeds had plaatsgevonden [Swalmen 14 mei 1727] tussen:

Joannes Sillen en Petronella Cuijpers.

Later is gebleken dat het echtpaar waren verwant in de 4e graad en de pastoor vraagt alsnog om dispensatie wat werd verleend zelfde dag.

RHCL Maastricht (10-1728-33 - foto 342a+b)

 

Swalmen - 13 augustus 1729 - copie gemaakt door M. Close [die zoals we eerder weet secretaris en kanunnik is van bisdom Luik] van een brief door

J. A. Bosman pastoor van Swalmen aan bisdom Roermond waarin hij vraagt om voortzetting van een huwelijk tussen:

Wilhelmus Gobaerts en Sophia Smeedts.

Bosman had in doopverklaring van Sophia gezien dat zij parochiane is van ander parochie waartoe zij enkele jaren toebehoort en haar erover benaderd

waarop ze had geantwoord dat ze enkele weken daarvoor uit dat parochie had verwijderd met bedoeling in Swalmen haar vaderland bij vader en moeder

te blijven die parochianen van Swalmen zijn. [m.i. belangrijk informatie hiermee kan haar ouders in Swalmen worden ge-identificeerd] Op die verklaring

heeft de pastoor de verloving gesloten en waren afkondigingen begonnen maar gestopt vanwege haar afkomst.

RHCL Maastricht (11-1729-153 - foto 345+TV) 

 

Swalmen - 12 november 1729 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Peecks en Catharina Coenen.

RHCL Maastricht (11-1729-77 - foto 344a+b)

 

Swalmen - 7 mei 1730 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:   

Henricus Hendrix parochiaan van Swalmen en

Maria Eggels parochiane van Maesniel.

RHCL Maastricht (12-1730-23 - foto 346a+b)

 

Geldern - 7 mei 1730 - brief van fr. Henricus vice-pastoor in Geldern als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Dungelmans parochiaan van Swalmen en

Anna aengen Heijsteren parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (12-1730-35 - foto 347)

 

Swalmen - 14 oktober 1730 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Everts en Maria Pauwlissen parochianen van Swalmen.

RHCL Maastricht (12-1730-73 - foto 348)

 

Swalmen - 18 mei 1735 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Spee en Cornelia Emets parochianen van Swalmen.

RHCL Maastricht (13-1735-45 - foto 349a+b)

 

Swalmen - 24 oktober 1740 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Joosten en Sophia Delissen parochianen van Swalmen.

RHCL Maastricht (14-1740-90 - foto 350a+b+c)

 

Swalmen - 17 april 1741 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guiellielmus Hoefnagels en Gertrudis Sillen parochianen van Swalmen.

RHCL Maastricht (15-1741-24 - foto 351)

 

Swalmen - 14 april 1742 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus van Vlodrop weduwnaar en Helena Gubbels parochianen van Swalmen.

RHCL Maastricht (16-1742-74 - foto 353a+b)

 

Roermond - 16 mei 1742 - brief van J. Hooffs kanunnik en pastoor in Roermond [mede verklaard op achterzijde zelfde datum door J.A. Bosman pastoor

van Swalmen] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Haewijnckels parochiaan van Roermond en

Catharina Geurts parochiane van Swalmen.

RHCL Maastricht (16-1742-12 - foto 352a+b)

 

Swalmen - 17 mei 1743 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Kessels weduwnaar en Beatrix Bloemaerts parochianen van Swalmen.

RHCL Maastricht (17-1743-9 - foto 354a+b)

 

Swalmen - 7 juni 1753 - brief en schema van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

- Hermanus Bonis zoon van Henricus Bonis en Cornelia Beurskens, Cornelia dochter van Joannes Beurskens en Gisberta Meuwissen, Gisberta

                                    dochter van Jacobus Meuwissen en Cornelia Dorssers, Cornelia dochter van NN Dorssers en Joanna Kessels; en

- Mechtildis Wijnen dochter van Henricus Wijnen en Angelina Michels, Angelina dochter van Jacobus Michels en Mechtildis Spee, Mechtildis

                                    dochter van Jacobus Spee en Matthia Dorssers, Matthia dochter van NN Dorssers en Joanna Kessels.

RHCL Maastricht (20-1753-165 - foto 355a+b+c)

 

Swalmen - 7 juni 1759 - brief en schema van pater Franciscus Hockensells in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:     

- Joannis Daemen Krompvoets zoon van Hendericus Daemen; en

- Getrudis Teelen dochter van Gerardus Teelen, Gerardus zoon van Getrudis Daemen Krompvoets.

Hendericus Daemen en Getrudis Daemen Krompvoets zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (21-1759-4 en 21-1755-5-2 - foto 356a+b+c)

 

Swalmen - 22 april 1760 - brief van broeder Franciscus Hockensag als vervanger aan bisdom Roermond die dispensatie aanvraagt voor ontheffing van de

afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Adolphus Straugh ook Strough parochiaan van Swalmen en

Carelina Krebbers ook Crebbers parochiane van Roermond.

En brief 26-4-1760 van J.A. Hoofs pastoor van Roermond aan bisdom Roermond waar meer gegevens instaan over de bruidegom hij is namelijk Duitser en

verblijft al 11 jaar in trouwe dienst bij de markies van Hoensbroek.   

RHCL Maastricht (22-1760-82 - foto 358a+b+c+d+TV)

 

Swalmen - 15 juli 1760 - brief van J.J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Christophorus Streitzich en Maria Cuijven.   

RHCL Maastricht (22-1760-55 - foto 357)

 

Swalmen - 22 juni 1761 - brief van J.J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Godefridus Peeks en Sibilla Glasemakers.   

RHCL Maastricht (23-1761-28 - foto 359)

 

Swalmen - 1 januari 1762 - brief van J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Adamus Saerus Romanus Imperius graaf de Schellaert parochiaan "Dussellani" en

 Isabella Marchionissa de Hoensbroeck parochiaan van Swalmen.

RHCL Maastricht (23-1762-6 - foto 245)

 

Swalmen - 16 januari 1764 - brief van J.J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Woltherus Bremmers van parochie Swalmen en

Ida Heijnen van bisdom Luik parochie Maesniel.   

RHCL Maastricht (23-1764-11 - foto 360)

 

Swalmen - 12 mei 1764 - brief en schema van J.J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Silvester Sillen zoon van Albertus Sillen en Catharina van Ooll, Albertus zoon van Silvester Sillen en Joanna Nijssen, Joanna dochter van Damasus

                                      Nijssen en Agnes Hommen, Damasus zoon van Theodora Bastian uit haar 1e huwelijk met Dionisius Nijssen; en

- Agnes Heijnen dochter van Jacobus Heijnen en Sophia Wijnants, Jacobus zoon van Sebastianus Heijnen en Mechtildis Smeets, Sebastianus zoon

                                      van Theodora Bastian uit haar 2e huwelijk met Henricus Heijnen.

RHCL Maastricht (23-1764-33 - foto 3a+b)

 

Swalmen/Roermond - 12 en 13 mei 1764 - brieven van J.J. Cox pastoor in Swalmen en A. van Daell canonicus en pastoor van Roermond, als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:       

Henricus Naus van parochie Swalmen en

Sophia Tessers parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (23-1764-138 en 139/4 - foto 362a+b+c)

 

Swalmen / Roermond - 14 mei 1764 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor in Roermond, met daarbij (10 mei) verklaring van Joannes Josephus Cox

pastoor in Asselt en Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Petrus Muller parochiaan van Roermond en

Anna Janssen parochiane van Swalmen.

De verklaring van de pastoor van Swalmen vermeldt dat Anna parochiane is anno 25 februari 1737 wettelijke dochter van Joannes Janssen en Jacomina Spee.

RHCL Maastricht (23-1764-85 - foto 361a+b+c)

 

Swalmen - 8 november 1764 - brief van A. van Cruchten kapelaan in Asselt en Swalmen speciaal gecommissieerd vanwege afwezigheid pastoor als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wijnen en Margaretha Heijnen parochianen van Swalmen en Asselt.

RHCL Maastricht (23-1764-7 - foto 319)

 

Swalmen - 26 januari 1767 - brief van J.J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Theodorus op den Camp en Joanna Tosquine parochianen van Swalmen.   

RHCL Maastricht (24-1767-44 - foto 364)

 

Swalmen - 9 februari 1767 - brief en schema van J.J. Cox pastoor in Asselt en Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Bartholomaeus Clumpkens zoon van Joannes Clumpkens en Mechtildis Bloemaerts, Joannes zoon van Theodorus Clumpkens en Sophia Doussens.

- Gertrudis van Vlodrop, weduwe van Petrus Deckers, Petrus Deckers is zoon van Henricus Deckers en Catharina Doussens.

Sophia en Catharina zijn kinderen van Joannes Doussens en Anna van Halen.

RHCL Maastricht (24-1767-60 - foto 4a+b)

 

Roermond - 26 september 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijk verwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:   

Josephus Henderickx parochiaan van Roermond en

Elisabetha Knops parochiane van Swalmen.   

RHCL Maastricht (24-1767-142 - foto 365)

 

Swalmen - 8 augustus 1768 - brief van J.J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Albertus van Daell en Cornelia Beurskens parochianen van Swalmen.   

RHCL Maastricht (25-1768-66 - foto 366)

 

Swalmen - 6 juli 1772 - brief van J.J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijk verwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Andreas Peters en Joanna Albers parochianen van Swalmen.   

RHCL Maastricht (26-1772-107 - foto 368)  

 

Elmpt (D) - 28 augustus 1772 - brief van J.N. Schloots pastoor in Elmpt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Conrardus Geraeds weduwnaar parochiaan van Swalmen en

Barbara Engelen parochiane van Elmpt (D).   

RHCL Maastricht (26-1772-89 - foto 367) 

 

Swalmen - 11 mei 1774 - brief en schema van J.J. Cox pastoor in Swalmen en Asselt als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

- Henricus Wijnen zoon van Wijnandus Wijnen en Annae Verheggen, Wijnandus zoon van Henricus Wijnen en Joanna Mewissen, Joanna dochter van

                                  Petrus Mewissen en Elisabetha Peters, Petrus zoon van Bartholomaeus Mewissen; en

- Ida Sanders dochter van Wilhelmus Sanders en Annae Heijnen, Wilhelmus zoon van Leonardus Sanders en Ida Janssen, Ida dochter van Joannes

                                  Janssen en Theodorae Mewissen, Theodorae dochter van Bartholomaeus Mewissen.

RHCL Maastricht (27-1774-18 - foto 369a+b)

 

Swalmen - 22 september 1775 - brief van J.J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Albertus van Daell en Henrica van den Broeck.   

RHCL Maastricht (28-1775-32 - foto 370)

 

Swalmen - 5 april 1777 - brief van J.J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Christoforus Ramakers en Maria Mewissen.   

RHCL Maastricht (28-1777-38 - foto 371)

 

Swalmen - 5 april 1777 - brief van J.J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Daniel op den Camp en Maria van den Broeck.    

RHCL Maastricht (28-1777-77 - foto 372)

 

Roermond - 7 december 1778 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk in tussen:   

Joannes Hendricus Dresens parochiaan van Swalmen en

Maria Joanna Christina Quisthoudt parochiane van Roermond.    

RHCL Maastricht (28-1778-10 - foto 373a+b)

 

Swalmen - 11 februari 1783 - brief van J.A. Hennen pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Gerardus Wijnands en Theodora Geraets parochianen van Swalmen.   

RHCL Maastricht (29-1783-165 - foto 378)

 

Roermond - 25 juni 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:   

Sebastianus Heijnen weduwnaar parochiaan van Swalmen en

Jacoba Weerts, parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (29-1783-157 - foto 377)

 

Swalmen - 8 juli 1783 - brief van J.A. Hennen pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Petrus Ceuven en Christina Houben parochianen van Swalmen.   

RHCL Maastricht (29-1783-127 - foto 376)

 

Swalmen - 27 juli 1783 - brief van J.A. Hennen pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Mathias Heuts en Eva Lenaerts parochianen van Swalmen.   

RHCL Maastricht (29-1783-126 - foto 375)


Swalmen - 30 augustus 1783 - brief en schema van J.A. Hennen, pastoor in Swalmen [mede ondertekend door G. Fransen pastoor in Belfeld] als

aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

- Joannes Heijnen parochiaan van Belfeld, zoon van Helena Geraets, Helena dochter van Joannes Geraets, Joannes zoon van Conrardus Geraets

                                     en Joanna Wolfers; en

- Helena Heijnen parochiane van Swalmen, dochter van Gertrudis Geraets, Gertrudis dochter van Paulus Geraets, Paulus zoon van Conrardus

                                     Geraets en Joanna Wolfers.

RHCL Maastricht (29-1783-94 - foto 137a+b) 

 

Swalmen - 27 april 1792 - schema van J.A. Hennen pastoor in Swalmen ter ondersteuning bij een aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Naus zoon van Joachim Naus, Joachim zoon van Anna Ceuven, Anna dochter van Sibertus Ceuven, Sibertus zoon van Jacobus Ceuven; en

- Catharina Pijpers dochter van Cornelius Pijpers, Cornelius zoon van Margaretha Ceuven, Margaretha dochter van Jacobus Ceuven.

De brief als aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (31-1792-20 - foto 8)

 

Swalmen - 15 juni 1796 - brief van J.A. Hennen pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Petrus Sillen en Hendrina Bongaerts parochianen van Swalmen.   

RHCL Maastricht (32-1796-1 - foto 379)

 

Roermond - 15 maart 1904 - dispensatie door bisschop Josephus Hubertus van Roermond vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Franciscus Poels parochiaan van Swalmen, zoon van Gerardus Poels en Elisabeth Versondert, Gerardus zoon van Joannes Poels en Wilhelmina

                                     Janssen, Joannes zoon van Nicolaus Poels en Joanna Verdellen, Joanna dochter van Joannes Verdellen en Catharina Hoeijmakers; en

- Annae Catharinae Baeten parochiane van Sevenum, dochter van Petrus Baeten en Joanna Rijs, Joanna dochter van Anna Catharina Rijs, Anna

                                     Catharina dochter van Joannes Rijs en Hendrina Verdellen, Hendrina dochter van Joannes Verdellen en Catharina Hoeijmakers.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 777 (foto 2573a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Swalmen - zonder datum - brief van Volquijn pastoor in Swalmen en Asselt aan bisdom Roermond om verduidelijking van een dispensatie over de

afkondigingen die hij van dhr. Everarts had ontvangen namens bisdom Roermond. Hij vraagt of ze kunnen trouwen morgenavond voor aangezicht

van de gemeente omdat hij de volgende dag in Venlo moet zijn, namen werden niet genoemd. 

RHCL Maastricht (S-?-143 - foto 382+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Swalmen - 29 april 1700 - vrijbriefje door Gerardus Dolmans pastoor van Swalmen dat Catharina Dames parochiane van Swalmen vrij is van alle

kanonieke beletselen voor zover hij te weten is gekomen in haar dorp [zodat zij elders kan trouwen].

RHCL Maastricht (S-1700-125 - foto 381+TV)

 

Swalmen - 14 april 1712 - vrijbriefje door Gerardus Dolmans pastoor van Swalmen dat Johannes Faessen parochiaan van Swalmen vrij is van elk

kanoniek beletsel. [wat meestal nodig was om een huwelijk aan te gaan ws. elders]

RHCL Maastricht (6-1712-16 - foto 332+TV)

 

Swalmen - 30 mei 1713 - handgeschreven briefje met hooivork als merk van Hendrijck Jansen waarin hij bekent dat een vrouw [blijkbaar had hij daar

eerder huwelijks beloften mee gedaan] vrij is te trouwen met wie zij wilt. Hendrick trouwt 21 juni 1713 met Catharina Tegels.

RHCL Maastricht (7-1715-125 - foto 6164+TV)

 

Luik (B) - 2 november 1719 - brief van secretaris Close van bisdom Luik aan bisdom Roermond, op klacht van de pastoor van St. Truiden van diocees

Luik (B) die zich had beklaagd over het voorgenomen huwelijk van zijn parochianen door de pastoor Swalmen. Blijkbaar had de secretaris bijlagen

ingediend bij bisdom Roermond om daarmee te bewijzen dat de schuld bij de pastoor van Swalmen lag en ook dat ze dienen te trouwen in St. Truiden

alhoewel de bruid oorspronkelijk uit Swalmen schijnt te komen, kunnen zij zich blijkbaar er niet aan onttrekken. [huwelijk dient altijd te gebeuren in de

plaats waar de bruid was geboren, alleen onder bijzondere omstandigheden en met toestemming kan daarvan worden afgeweken]

RHCL Maastricht (11-1729-60 - foto 343a+b+TV)

 

Swalmen - 9 december 1783 - brief van B. Jansen aan Theunissen van kanoniek kapittel in Roermond, over betaling van pensioenen aan gepensio-

neerde priesters, op melding van secretaris Dressens en administrator Vander Renne.

RHCL Maastricht (29-1783-102 - foto 6310a/b+TV)