GenBronnen

maas

Roosteren huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Roesteren - 8 november 1702 - brief van Christ: Nieuen pastoor in Roesteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Loemans en Helena Puijlen.

RHCL Maastricht (4-1702-22 - foto 3937a+b+c)

 

Roosteren - 19 augustus 1772 - brief van M.J. Bongaerts pastoor in Roosteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Nijssen en Catharina Schroijen parochianen van Roosteren.

RHCL Maastricht (26-1772-94 - foto 3938a+b)

 

Roosteren - 4 oktober 1773 - brief van M.J. Bongaerts pastoor in Roosteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Reijnen en Elisabetha Geusen parochianen van Roosteren.

RHCL Maastricht (27-1773-27 - foto 3939)

 

Thorn - 14 oktober 1777 - brief van Jac. Burtin pastoor van Thorn en Ittervoort als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Schuijren afkomstig van Linne laatst parochiaan van Roosteren en

Helena Sentis afkomstig van Grathem nu parochiaan van Thorn.

RHCL Maastricht (28-1777-156 - foto 3940)

 

Roosteren - 29 januari 1783 - brief van M.J. Bongaerts pastoor In Roosteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Verbeeck en Anna Maria Aelbers.

RHCL Maastricht (29-1783-51 - foto 3944)

 

Roosteren - 4 oktober 1783 - brief van M.J. Bongaerts pastoor in Roosteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Joosten en Catharina Elisabetha Pustiens.

RHCL Maastricht (29-1783-45 - foto 3943)

 

Roosteren - 7 november 1783 - brief van M.J. Bongaerts pastoor in Roosteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hanssen en Anna Maria Houben.

RHCL Maastricht (29-1783-64 - foto 3946)

 

Roosteren - 8 november 1783 - brief van M.J. Bongaerts pastoor in Roosteren, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Casparus Lacour van parochie Ophoven bisdom Luik en

Maria Gertrudis Pustiens parochiane van Roosteren.

RHCL Maastricht (29-1783-26 - foto 3942)

 

Roosteren - 21 november 1783 - brief van M.J. Bongaerts pastoor in Roosteren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus vanden Kamp van parochie Susteren bisdom Luik en

Joanna Gertrudis Peustemers parochiane van Roosteren.

RHCL Maastricht (29-1783-63 - foto 3945)

 

Echt - 13 februari 1784 - brief van H. Ghijsen pastoor en deken in Echt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kops parochiaan van Echt en

Cornelia Breen parochiane van Roosteren

RHCL Maastricht (29-1781-5 - foto 4071)

 

Luik (B) - 5 mei 1791 - dispensatie van de paus via aarts-bisschop Caesar Brancadoro toestemming gevende vanwege 2e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Loemans [Loomans] en Sijbilla Loemans bisdom Roermond.

Ze zijn getrouwd te Roosteren op 20 mei 1791.

RHCL Maastricht (31-1791-10 - foto 3068a+b)

 

Roosteren - 4 november 1801 - brief met 2 schema's van J.J. Schoolmeesters pastoor in Roosteren als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Adamus Smeets zoon van Joannes Smeets en Christina Geelen, Joannes zoon van Joannes Smeets en Mechtildis Kibeke, Joannes zoon van Adamus

                         Smeets en N: Geeten; en

- Maria Loomans dochter van Joannes Hermannus Loomans en Maria Elisabetha Schoolmeesters, Joannes Hermannus zoon van Adamus Loomans en

                         Gertrudis Bouten, Adamus zoon van Joannes Loomans en Gertrudis Smeets, Gertrudis dochter van Adamus Smeets en N: Geeten.

2e schema:

- Adamus Smeets zoon van Joannes Smeets en Christina Geelen, Joannes zoon van Joannes Smeets en Mechtildis Kibeke, Joannes zoon van Adamus

                         Smeets en N: Geeten; en

- Maria Loomans dochter van Joannes Hermannus Loomans en Maria Elisabetha Schoolmeesters, Maria Elisabeth dochter van Joannes Schoolmeesters

                         en Maria Elisabetha Smeets, Maria Elisabeth dochter van Reyner Smeets en Ida Loomans, Reyner zoon van Adamus Smeets en N: Geeten. 

Deze aanvraag blijkt voorafgaand nogal belangrijke feiten te hebben: de pastoor meldt aan bisdom Roermond dat bij hem was gekomen Adamus Smets

burgemeester van Roosteren die een huwelijk wilt aangaan met Anna Maria Loomans 21 jaar dochter van de zuster van pastoor Schoolmeesters. De

pastoor heeft aan de burgemeester gevraagd of hij katholieke huwelijk wenst aan te gaan waarop hij antwoord dat hij dan als burgemeester moet aftreden.

Hij moet ook herroepen zijn eed aan de Franse republiek in bijzijn van getuigen, blijkbaar wilt de Franse overheid niet direkt zijn ontslag geven [dit geeft

aan de gespannen situatie tussen de Franse overheid en de katholieke kerk]. Tevens stelt de burgemeester dat hij de aangekochte goederen aan de kerk

moet terug geven. Ook hebben we een brief d.d. 3 nov. 1801 geschreven door de pastoor namens de vader [Joannes Hermanus Loomans die blijkbaar

woont in "Dilleboomgaert"] van Anna Maria die erop tegen is en stelt dat Smets de jonge vrouw heeft ontvoerd en bij hem inwoond en direkt de pastoor

heeft geinformeerd van die ontvoering. De pastoor stekt dat aantal vuiltjes tussen de Franse overheid en de katholieke kerk dient te worden opgelost en

vraagt om dispensatie omdat ze ook nog bloedverwant zijn in de 3e en 4e graad.

Zijn ze getrouwd 10 nov. 1801?

Ze kregen een kind op 19 aug. 1802 in Roosteren met de namen: Joannes Hermanus Adam Louis Smeets.

RHCL Maastricht (32-1801-2 + 32-1802-13  - foto 3957a t/m i+TV)

 

Roosteren - 1806-1807 - Inschrijving in dtb boek van Roosteren huwelijken door J.J. Schoolmeesters administrator van Roosteren een afgegeven dis-

pensatie van voorgenomen huwelijk vanwege 2e graad bloedverwantschap tussen:

Gerardus Loomans en Ida Streukens parochianen van Roosteren.

dtb boek 2 Roosteren blz. 228-233 (foto 4249a t/m 4249h)

 

[Roosteren] - voor 16 augustus 1834 - schema's van onbekende schrijver ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e en 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

3e graad bloedverwantschap:

- Petrus Joannes Geelen zoon van Henricus Geelen en Maria Elisabetha Keulers, Maria Elisabeth dochter van Petrus Keulers en Anna Christina Geelen,

                       Anna Christina dochter van Gerardus Geelen en diens 2e huwelijk met Catharina Vossen; en

- Maria Ida Loomans dochter van Gerardus Loomans en Ida Streukens, Gerardus zoon van Wilhelmus Geelen en Maria Elisabetha Geelen, Maria Elisa-

                       beth dochter van Gerardus Geelen en diens 1e huwelijk met Catharina Geusen.

4e graad bloedverwantschap:

- Petrus Joannes Geelen zoon van Henricus Geelen en Maria Elisabetha Keulers, Henricus zoon van Theodorus Geelen [Theodorus is neef van b.g.

Maria Elisabetha Geelen en Anna Christina Geelen en trouwt in Roosteren met Ida ..nnissen.

Theodorus is broer van Gerardus Geelen en trouwt in Visserweert [Roosteren].

Ze trouwen burgelijk in Roosteren op 16 augustus 1834.

RHCL Maastricht (S-1834-114 - foto 6256a/b) 

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Maaseik (B) / Roosteren / Echt - april 1782 - dossier met brieven en verklaringen van o.a. Leon. Coomans pastoor van Maaseik (B), M.J. Bongaerts

pastoor in Roosteren, H. Ghijsen pastoor en deken in Echt, e.a. waarin de pastoors van Maaseik (B) en Roosteren conflict hadden over wie eigenlijk

de bevoegdheid zou hebben over bevestiging van op 2 april 1782 te Maaseik (B) reeds plaatsgevonden huwelijk tussen:

Joannes Henricus Eijckholt uit Roosteren zoon van Adrianus Eijckholt en dochter van dokter Eijckholt.

Waar dispensatie nodig voor was vanwege 2e graad bloedverwantschap.

Die dispensatie werd verleend door de aartsdiaken of synode van Luik (B).

De bruidegom had gestudeerd in Luik (B) en Leuven (B).

Bleef nooit lang in Maaseik (B) en nam vrijwel altijd 's-avonds het veer terug naar Roosteren.

De pastoor in Maaseik (B) voert aan dat hij enkele jaren al pasen viert in parochie Maaseik (B).

Er was ook een bezwaar door vrouwe Everaerts uit Luik (B) maar onderzoek bleek dat de bruidegom nooit aan haar een verplichting had gedaan.

De bruid woont in Maaseik, de bruidegom heeft verklaart te zullen wonen in Maaseik (B).

RHCL Maastricht (29-1782-5 - foto 3941a t/m m+TV)

 

Nieuwstadt - 25 oktober 1791 - brief van A. Bouten pastoor over een verlovingscontract afgesloten 15 okt. 1791 tussen:

Joannes Hooglanders parochiaan van Roosteren en

Maria Sophia van Straeten parochiane van Nieuwstadt.

Die de volgende dag door de bruidegom werd ingetrokken omdat hij niet bij zinnen was.

RHCL Maastricht (31-1795-30 - foto 5682+TV) 

 

Roosteren - 20 oktober 1793 - brief van J: H: Eijckholt de Visscherweert aan de pastoor van Roosteren over missen te laten lezen door de kanunnik.

RHCL Maastricht (31-1793-21 - foto 6086a/b)

 

Roosteren - 9 december 1801 - brief van J.F. Schoomeesters pastoor en deken aan mini bisdom van Roermond [bisdom Roermond was immers opge-

heven gedurende Franse tijd] in omgeving Nijmegen/Boxmeer waar de bisschop en/of vicarius generaal verbleven [dat gebied viel onder Bataafse repu-

bliek] over een religieuze gewetens conflict. Kennelijk wil een Franse persoon [niet met name genoemd] kerkelijk trouwen maar er zijn beletselen tegen

op grond van sterke bloedverwantschap waar normaal gesproken dan een huwelijks dispensatie voor nodig is. De pastoor was er tegen en de zaak werd

gerapporteerd bij de onderprefect. Daarop werd de pastoor door het burgelijk [Frans] gezag enorm onder druk gezet met dreigende militaire middelen

en wegvoering. Pastoor probeert het tegen te houden maar vraagt toestemming erin mee te gaan.

RHCL Maastricht (S-1801-151 - foto 3948a+b+TV)