GenBronnen

maas

Roermond huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1558-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Oirlo - 14 juni 1616 - in kerkboek van Oirlo vonden we plotseling een aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Heijmans/Hermans en Petronella Angenholt uit Roermond.

Zij trouwen in Oirlo 28 juli 1616 waar hij Godefridus Hermans wordt genoemd.

We hebben de indruk dat Godefridus een priesterstudent was, die kennelijk uittrad.

Er wordt over hem gesproken als leek en geliefd/uitverkoren, wat wel vaker werd gebruikt bij aankomende priesters.

Dat zou verklaren waarom Rome toestemming moest geven.

Een gewone 3e graads aanverwantschap zou nooit via Rome hoeven te lopen.

RHCL Maastricht (dtb boek Oirlo - secundair afbeelding 174-175)

 

Roermond - 6 januari 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Georgius van Geloesen en Helena van Vlodrop.

Met notitie eronder door Brants dat ze zijn getrouwd in Roermond op 9 januari.

RHCL Maastricht (1-1678-72 - foto 6147)

 

Roermond - 9 februari 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Kerkhoven en Catharina Alberts.

RHCL Maastricht (1-1678-76 - foto 5579)

 

Roermond - 11 februari 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Vischers en Elisabetha van(de) Winckelmeulen.

RHCL Maastricht (1-1678-73 - foto 6148)

 

Roermond - 12 februari 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Scherers parochiaan van Roermond en

Henrica van der Schrieck parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (1-1678-75 - foto 834)

 

Roermond - 18 februari 1678 - dokument door broeder Reginaldus bisschop van bisdom Roermond geschreven door de secretaris Au. Mont aan Joannes

Gerardus Brantz pastoor en kanunnik van kathedrale kerk van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Vossen parochiaan van Roermond en

Agnetis Aetsen van Amsterdam.

RHCL Maastricht (1-1678-65 - foto 4398+TV)

 

Roermond - 12 maart 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus Damen en Catharina Eue.

RHCL Maastricht (1-1678-77 - foto 5705)

 

Roermond - 12 maart 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Buckman en Joanna Cox.

RHCL Maastricht (1-1678-80 - foto 6094)

 

Roermond - 9 mei 1678 - dispensatie door Jacobus Oueveren decaan en viraius generaal Roermond vanwege afwezigheid van de bisschop in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Repkens ook Reipkens en Maria Spee parochianen van Roermond.

Hadden vervolgens een kind die rk werd gedoopt op 1 maart 1679 met als getuigen: Joannes de Verver en Catharina de Lange.

RHCL Maastricht (1-1678-69 - 6145a+b)

 

Roermond - 14 mei 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Breuckers van Heinsberg [D] bisdom Luik en

Maria van Leerop parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1678-79 - foto 2201)

 

Roermond - 28 mei 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Cuijpers en Joanna Elias.

Kregen blijkbaar kinderen in Grubbenvorst, met de 1e op 4 nov. 1680.

RHCL Maastricht (1-1678-74 - foto 6149)

 

Roermond - 12 juli 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond ten behoeve van voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Geurts en Gertrudis Broeders.

RHCL Maastricht (1-1678-81 - foto 4246)

 

Roermond - 21 juli 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond ten behoeve van voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Janssen en Helena Verbeeck.

RHCL Maastricht (1-1678-70 - foto 4256)

 

Roermond - 29 augustus 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond ten behoeve van voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Cox en Maria Stevens parochianen van Roermond.

Met notitie eronder dat ze zijn getrouwd op 31 augustus 1678 met getuigen: Jacobus van Blitterwick en Cornelia van der Vaeren.

Hadden vervolgens een kind die rk werd gedoopt op 2 apr. 1681 met als getuigen: Wilhelmus van Effel en Gertrudis Cox.

RHCL Maastricht (1-1678-68 - 6144a+b)

 

Roermond - 10 september 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond [vanwege eerder opdracht van apostolisch nuntius] aan

Joannes Gerardus Brantz pastoor van Roermond vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Augustinus van Vucht en Elisabetha van Vucht.

RHCL Maastricht (1-1678-66 - foto 2200)

 

Roermond - 10 oktober 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reijnerus Theunissen en Sijbilla Kint.

RHCL Maastricht (1-1678-78 - foto 6093)

 

Roermond - 17 oktober 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

rechtsgeleerde Gerardus Driessens en Aldegondis Brandijn.

RHCL Maastricht (1-1678-83 - foto 2202)

 

Roermond - 3 november 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Droeven en Elisabetha Wals parochianen van Roermond.

Met notitie eronder dat ze zijn getrouwd op 4 november 1678.

Hadden vervolgens een kind die rk werd gedoopt op 20 sept. 1680 met als getuigen: Wilhelmus van der Scheuren en Catharina Knoppen.

RHCL Maastricht (1-1678-71 - 6146a+b)

 

Roermond - 11 november 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael de Spa en Agnetis Cerurier.

RHCL Maastricht (1-1678-84 - foto 6095)

 

Roermond - 29 november 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan pastoor Joannes Gerardus Brantz pastoor in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Ebels ex Gladbach (D) bisdom Keulen (D) en

Maria Sporen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1678-82 - foto 4687)

 

Roermond - 24 december 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Mooren en Mechtildis Beijer.

RHCL Maastricht (1-1678-85 - foto 6096)

 

Roermond - 27 februari 1680 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Everardus Hoefs en Henrica Peters.

RHCL Maastricht (1-1680-6 - foto 6097)

 

Roermond - 20 mei 1680 - dispensatie van Jacobus Oueveren decaan op commissie van de afwezige bisschop aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en

kanunnik in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Bischops en Anna Gertrudis de Berckelaer parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1680-14 - foto 6150)

 

Roermond - 6 juli 1680 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal Roer-

mond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Maroie en Catharina Heijligers.

RHCL Maastricht (1-1680-15 - foto 2205)

 

Roermond - 27 juli 1680 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Knopts en Catharina Beckers.

RHCL Maastricht (1-1680-11 - foto 2204)

 

Roermond - 8 januari 1682 - dispensatie via secretaris van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Joannes Gerardus Brantz pastoor en kanunnik

in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Schelen dokter parochiaan van Bocholt (D) bisdom Luik (B) en

Isabella van de Winde parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-68 - foto 4673)

 

Roermond - 15 januari 1682 - brief en schema van J.G. Brantz pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Johannes Cox zoon van Leonardus Cox en Sophia Segers aangenomen van Loon, Sophia dochter van Christianus Segers aangenomen van Loon en

                                        Helena Thelen, Christianus zoon van Jacobus Segers en zijn 2e vrouw Sophia Cremers; en

- Elisabetha Segers dochter van Henricus Segers en Egberta, Henricus zoon van Mattheus Segers en NN, Mattheus zoon van Jacobus Segers en zijn

                                        1e vrouw Maria NN.

RHCL Maastricht (1-1682-17 - foto 2373a+b+c+d)

 

Roermond - 24 januari 1682 - briefje van J.G. Brantz pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Luijpers en Adriana van Coulen parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-15 - foto 2208)

 

Roermond - 30 januari 1682 - briefje van J.G. Brants pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Claessens en Maria Strassen parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-23 - foto 2211)

 

Roermond - 8 februari 1682 - briefje van J.G. Brants pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Maessen en Maria Timmermans parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-21 - foto 2210)

 

Roermond - ca. februari 1682 - schema van onbekende schrijver als ondersteuning voor dispensatie vanwege aanverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

- Bernart Chanoin weduwnaar van Aldegonda van Lin, dochter van Derick van Lin en Elijsabeth Spee, Elijsabeth dochter van Michael Spee en Aldegonda

                                           van Wessem; en 

- Catharina Spee dochter van Lenart Spee en Catharina Bischops, Lenart zoon van Michael Spee en Aldegonda van Wessem.

Er is hiaat 1680-1682 huwelijken Roermond. Ze laten kinderen dopen in Roermond.

RHCL Maastricht  (1-1682-73b - foto 5471)

 

Roermond - 8 april 1682 - briefje van J.G. Brants pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Coenen en Agnetis Smets parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-78 - foto 2221)

 

Roermond - 7 juni 1682 - briefje van J.G. Brants pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Beenen en Gertrudis Jansen parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-45 - foto 2213)

 

Roermond - 9 juni 1682 - briefje van J.G. Brants pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Cuijck en Maria Scheijnen parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-13 - foto 2206)

 

Roermond - 10 juni 1682 - brief van J.G. Brants pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen: 

Rutgerus van Tits zoon van Hendrick van Tits en

Elisabetha Smits dochter van wijlen Petrus Smidts, parochianen van Roermond.

Bijgevoegd dispensatie uit Roermond d.d. 14 juni 1682 van bisschop fr. Reginaldus, afkomstig uit RHCL Maastricht - toegangsnr. 16.1109 -

archief titel: familie van Scherpenseel Heusch inv. 461.

RHCL Maastricht (1-1682-76 - foto 2220a+b+c+d)

 

Roermond - 17 juni 1682 - briefje van J.G. Brants pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Lemmens en Catharina Jias parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-39 - foto 2212)

 

Roermond - 13 juli 1682 - summier dispensatie van fr. Reginaldus bisschop vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Snijders en Joanna Jansen.

RHCL Maastricht (1-1682-66 - foto 2219)

 

Vise (B)/Roermond - 10 en 25 september 1682 - brief van Matthias Libotte pastoor van Viseten ad Mosam [=Vise B] aan vicarius-generaal en dispensatie

 van fr. Reginaldus bisschop van Roermond mede ondertekend door pastoor J.G. Brantz, in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Guilielmus Heijn parochiaan van Roermond en

Catharina de Sart parochiane van Vise bisdom Luik.

RHCL Maastricht (1-1682-14 en 69 - foto 2207a+b)

 

Roermond - 25 september 1682 - brief van J.G. Brantz pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Arnoldus Thijssen en Ida Raets parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-16 en 67 - foto 2209a+b)

 

Roermond - 4 oktober 1682 - briefje van J.G. Brantz pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Georgius Donckels en Judith van Kessel parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-58 - foto 2217)

 

Roermond - 15 oktober 1682 - briefje van J.G. Brantz pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Mankers en Elisabetha Grauws parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-57 - foto 2216)

 

Roermond - 29 oktober 1682 - briefje van J.G. Brantz pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Spee soldaat en Aleidis Bus.

RHCL Maastricht (1-1682-61 - foto 2218)

 

Roermond - 31 oktober 1682 - briefje van J.G. Brantz pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Sijbertus van Astenberch en Anna Straffen parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-54 - foto 2214)

 

Roermond - 25 november 1682 - briefje van J.G. Brantz pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Matthaeus Willemsen en Clara Sceppers parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1682-56 - foto 2215)

 

Roermond - 27 september 1683 - dispensatie door Jacobus Oeveren decaan in kathedraal op commissie van de afwezige bisschop Gasparus Coe-

mans in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes la Haije en Maria Odam parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1683-2 - foto 6107)

 

Roermond - 15 januari 1685 - brief van C. Coomans pastoor van Roermond gevolgd met een dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van bisdom

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias van Wissem en Joanna van Hinsbergh parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-23 - foto 6112a+b)

 

Roermond - 20 januari 1685 - briefje van Casparus Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan

Casparus Coomans pastoor en kanunnik in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Aerschot en Maria Peuz.

RHCL Maastricht (2-1685-26 en 34 - foto 2223a+b)

 

Roermond - 2 februari 1685 - briefje van Casparus Coomans pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus van Koer en Elisabetha Breugels.

RHCL Maastricht (2-1685-28 - foto 2237)

 

Roermond - 10 februari 1685 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Casparus Coomans pastoor en kanunnik in kathedraal

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Streithaegen en Joanna Jansen.

RHCL Maastricht (2-1685-31 - foto 2225)

 

Roermond - 13 februari 1685 - briefje van Casparus Coomans pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Meijers en Anna Janssen.

RHCL Maastricht (2-1685-30 - foto 2238)

 

Roermond - 17 februari 1685 - briefje van Casparus Coomans pastoor van Roermond, en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan

Casparus Coomans pastoor en kanunnik in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ploem en Maria Heerens parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-6 en 35 - foto 2222a+b)

 

Roermond - 20 februari 1685 - briefje van Casparus Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan

Casparus Coomans pastoor en kanunnik in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Emundus Poel en Maria Banen.

RHCL Maastricht (2-1685-27 - foto 2235a+b)

 

Roermond - 23 en 24 februari 1685 - briefje van Casparus Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond

aan Casparus Coomans pastoor en kanunnik in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Hameren en Anna Boningue parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-29 - foto 2224a+b)

 

Roermond - 27 en 28 april 1685 - briefje van Casparus Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan

Casparus Coomans pastoor en kanunnik in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Smeets en Mechtildis van der Holt parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-32 - foto 2226a+b)

 

Roermond - 16 juni 1685 - briefje van Casparus Coomans pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen: 

Martinus Wolters en Elisabetha Janssen parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-55 - foto 2232)

 

Roermond - 23 juni 1685 - briefje van C. Coomans pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van der Holt en Allegundis Channon.

RHCL Maastricht (2-1685-40 - foto 2229)

 

Roermond - 26 juni 1685 - briefje van Casparus Coomans pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen: 

Joannes [Janssen] van Nimwegen soldaat en Lucretia Adrijenssen parochiane van Roermond.

Ze laten een kind rk dopen 1 okt. 1688 genaamd Joannes Josephus met als vader Joannes Janssens en moeder Lucretia Adrians, en getuigen:

Henricus Cruisberge en Maria Barbara Adrians. Dit bewijst dat Joannes zoon is van Jan en afkomstig van Nijmegen.

RHCL Maastricht (2-1685-41 - foto 2230a/b)

 

Roermond - 1 juli 1685 - dispensatie van Jacobus Oeveren decaan in kathedraal van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Steijntgens en Anna Cruijsbergh parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-14 - foto 4260)

 

Roermond - 10 augustus 1685 - dispensatie van Jacobus Oeveren decaan in kathedraal van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Severins en Elisabetha Straffen parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-11 - foto 2236)

 

Roermond - 18 augustus 1685 - dispensatie van Jacobus Oeveren deken in kathedraal van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Teelen en Agnetis Eijckels parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-12 - foto 4258)

 

Roermond - 6 september 1685 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Lubbers en Maria Roosen parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-10 - foto 4257)

 

Roermond - 1 en 2 oktober 1685 - briefje van Casparus Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond

aan Casparus Coomans pastoor en kanunnik in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kindt en Gertrudis Cupers parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-33 - foto 2227a+b)

 

Roermond - 4 oktober 1685 - dispensatie van Jacobus Oeveren deken in kathedraal van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Engelbertus Crans en Anna Nijssen.

RHCL Maastricht (2-1685-13 - foto 4259)

 

Geldern (D) - 4 oktober 1685 - brief van fr. Petrus ab Angelo "cust. carmelita" alias Taitghens pastoor en decaan van Geldern (D) als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus van den Bergh parochiaan van Roermond en

Gertrudis Boonenbeckers parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (2-1685-63 - foto 4692a+b+c+d) 

 

Roermond - 5 oktober 1685 - dispensatie van Jacobus Oeveren deken in kathedraal van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Crijnen en Anna Maria Wolters parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-8 - foto 4255)

 

Keulen (D) / Roermond - 5 en 8 oktober 1685 - brief van pastoor van Keulen [naam weggescheurd] als aanvraag en van Jacobus Oeveren deken in

kathedraal dispensatie verlenend namens de afwezige bisschop van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Hermannus de Hinsbergh parochiaan van st. Petrus parochie te Keulen (D) en

Adelgunda Elisabetha van Afferden parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-9 - foto 5033a+b)

 

Roermond - 3 november 1685 - briefje van Daniel Meurs vice pastoor in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wilms en Isabella Voestermans.

Ze zijn [rk] getrouwd op 4 november 1685 in Roermond met als getuigen: Abel Waermij en Margarita Merts.

RHCL Maastricht (2-1685-39 - foto 1856a+b)

 

Honlo/Baarlo/Roermond/Amsterdam - 24 november 1685, 23, 26 en 28 januari 1686 - brief van Franciscus Ghyselbrecht secretaris uit Honlo aan pastoor

van Baarlo, dan een brief en schema van Joannes Coulen, pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap, dan een

brief uit Honlo van Franciscus Ghyselbrecht "secretatis Jesu" aan "baronesse d'Olimart douariere van de Velde dame de Barlo etc", dan een brief van de

secretaris van de bisschop aan Gerard a Laer heer in Honloo en dan tenslotte een uit Amsterdam van Philewensinck pastoor van Amstel, in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus de Laer, heer de Honlo, zoon van Gerart van Laer, Gerart zoon van Wilm van Laer; en

- Anna Margarita de Olymart, vrouwe de Baerlo, getrouwd eertijds met Fredrick van Laer, Fredrick zoon van Jan van Laer, Jan zoon van Henrick van Laer.

Wilm van Laer en Henrick van Laer zijn broers. Zie genealogie van Laer.

RHCL Maastricht (2-1685-25 - foto 2023a t/m j)

 

Roermond - onleesbaar 1685 - briefje van Casparus Coomans pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Schepers en Catharina Roches? parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (2-1685-42 - foto 2231)

 

Roermond - 10 mei 1687 - briefje van Daniel Meurs kapelaan van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:,

Petrus van Weissem en Catharina Janssen.

RHCL Maastricht (2-1685-38 - foto 2228)

 

Venlo - 21 februari 1689 - brief van fr. Steph. van der Stegen pastoor van Venlo, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Janbroers ex Roermond en

Joanna Willemsen ex Venlo.

RHCL Maastricht (2-1689-22 - foto 850a+b)

 

Roermond - 2 juni 1689 - correspondentie bisdom Roermond waaruit blijkt dat er dispensatie was gegeven en schema vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hieronimus Gilkens, zoon van Anna Maria Maen weduwe Gilkens, Anna Maria dochter van N. Maen en Cornelia vanden Kerckhoven, en

- Maria Eleonora van(den) Kerckhoven, dochter van de voogt Hieronymus vanden Kerckhoven, Hieronymus zoon van Cornelius Judocus vanden Kerckhoven.

Later dat jaar in oktober 1689 hadden ze een kind, dat is bewijs dat dispensatie werd verleend op grond van zwangerschap samen met verwantschap.

RHCL Maastricht (2-1689-11 - foto 6155a/d)

 

Roermond - 14 juni 1689 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Swinnen en Hendrina Strickens.

RHCL Maastricht (2-1689-49 - foto 4261)

 

Roermond - 26 juli 1689 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Daniel Meurs kapelaan parochie Roermond in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Adamus Daemen en Anna van Tegelen.

RHCL Maastricht (2-1689-41 en S-1689-5 - foto 2234a+b)

 

Roermond - 26 december 1689 - briefje van Daniel Meurs kapelaan van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Janssen en Helena Cox.

RHCL Maastricht (2-1689-18 - foto 2233)

 

plaats ??? - 1690 ??? - briefje van onbekende schrijver als ps duidelijk behorend bij andere correspondentie aan bisdom Roermond waarin de schrijver

vraagt om dispensatie voor ontheffing van de afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Walradus Pancratius burger van Weert en weduwnaar die al 7 kinderen heeft en

Lucia Winckelmeulen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-88 - foto 2274+TV)

 

Roermond - 16 januari 1690 - briefje van W. Charlis p.n.c. van Roermond, in verband met huwelijk tussen:

Matthias Vlasraedt en Gudula Hendrix.

RHCL Maastricht (3-1690-38 - foto 2244)

 

Roermond - 19 januari en 3 februari 1690 - brief van W. Charlis p.n.c. van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond vanwege

3e graad bloed-verwantschap in verband met huwelijk tussen:

Petrus Phebus en Mechtildis Schreurs.

RHCL Maastricht (3-1690-39 - foto 2245a+b)

 

Roermond - 6 en 7 februari 1690 - brief van C. Coomans pastoor en kanunnik van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Lijrop ook Lerop en Anna Theresia de Vosse ook de Vos.

RHCL Maastricht (3-1690-46 - foto 2247a+b)

 

Roermond - 16 april 1690 - briefje van J.L. de Carvajal aan pastoor Coomans van Roermond, als dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus de Degheda en Barbara Jonckers.

RHCL Maastricht (3-1690-91 - foto 2275)

 

Roermond - 19 april 1690 - brief van Casparus Coomans pastoor en kanunnik van Roermond met daaronder dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wolterus ten Broeck en Cristina Gijskens.

RHCL Maastricht (3-1690-92 - foto 2276)

 

Roermond - 20 mei 1690 - briefje van Casparus Coomans pastoor en kanunnik van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus van Hesewijck en Helena Raeijmackers.

RHCL Maastricht (3-1690-33 en 3-1690-89 - foto 2243a+b)

 

Gorinchem/Roermond - 21 mei en 6 juni 1690 - briefje van Baltasar van Wevelinckhoven van Gorcomij en van Theodorus Mueleners in verband met de

huwelijk van:

Jacobus Mueleners ex Roermond en

Anna Maria Bus ex "Gorcomij".

RHCL Maastricht (3-1690-85 en 3-1690-98-2 - foto 2272a+b)

 

Roermond - 29 juni 1690 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan pastoor Coomans van Roermond, in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Henricus Lindemans en Catharina Beckers.

RHCL Maastricht (3-1690-95 - foto 2277)

 

Roermond - 10 en 11 juli 1690 - brieven van Casparus Coomans pastoor en kanunnik van Roermond fr. Henricus Scheijven vicarius van bisdom Roermond

en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond in verband met huwelijk tussen: 

Leonardus Lindemans en Maria Vossen parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-72, 86 en 99 - foto 2268a+b+c+d+e)

 

Roermond - 15 juli 1690 - briefje van Daniel Meurs vice-pastoor van Roermond vanwege voorgenomen huwelijk tussen: 

Gerardus van den Steinweg en Christina van Bracht.

RHCL Maastricht (3-1690-26 - foto 2241)

 

Roermond - 20 juli 1690 - dispensatie van Du Monte deken van kathedraal Roermond vanwege afwezigheid van de bisschop van Roermond in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Emmanuel Christoffel soldaat in regiment van markgraaf de Spinola en Maria Roothans.

RHCL Maastricht (3-1690-84 - foto 2271a+b+c)

 

Roermond - 22 juli 1690 - dispensatie van Joannes Antonius du Mont deken van kathedraal Roermond vanwege afwezigheid van de bisschop van Roer-

mond aan Gasparus Coemans pastoor en kanunnik van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus de Spae en Helena Charles.

RHCL Maastricht (3-1690-98-1 - foto 2279)

 

Roermond - 27 juli 1690 - briefje van deken du Mont van kathedraal Roermond waarin toestemming werd gegeven aan de pastoor van kathedrale kerk

van Roermond om te oordelen over het huwelijk tussen Wilhelmus Kol - overgegaan naar het katholieke geloof - en Margareta Boissan parochiane van

Roermond om wanneer is voldaan aan de voorwaarden de huwelijk te voltrekken zonder de 3 afkondigingen.

RHCL Maastricht (3-1690-82 - foto 2270+TV) 

 

Roermond - 14 augustus 1690 - brief van Casparus Coomans pastoor en kanunnik van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roer-

mond aan Casparus Coomans pastoor van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Plum en Catharina Laar parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-54 - foto 2249a+b)

 

Hinsbeck (D) - 14 augustus 1690 - brief van Ger Jennen pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Schibruch parochiaan van Hinsbeck (D) afkomstig uit Vekell nabij Brussel (B) en

een meisje uit Roermond.

Bruidegom woont nu 14 jaar in Hinsbeck (D) waarvan 4 jaar en 5 maanden als tuinman voor huize Krickenbeck. De bruid heeft daar 1 jaar gewerkt.

Hij wilt trouwen zonder medeweten van de vrouwe van Krickenbeck omdat hij bang is te worden ontslagen. Daarom aanvraag voor ontheffing van de 3 afkon-

digingen zodat ze in geheim kunnen trouwen, de pastoor weet van geen kanonieke beletselen aangaande de bruidegom.

RHCL Maastricht (3-1690-77 - foto 4918a/b+TV)

 

Roermond - 15 augustus en 13 september 1690 - brief van C. Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond

aan Gasparus Coomans pastoor van Roermond in verband met de huwelijk tussen:

Henricus Simons en Maria van Laar parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-71 - foto 2116a+b)

 

Roermond - 4 november 1690 - brief van C. Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Gasparus

Coomans pastoor van Roermond in verband met de huwelijk tussen:

Georgius Clinge parochiaan ex Swamen en

Elisabetha Verstappen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-68-2 en 3-1690-90 - foto 2254a+b)

 

Roermond - 4 november 1690 - brief van C. Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond van Gasparus

Coomans pastoor van Roermond in verband met de huwelijk tussen:

Hermannus Ververs en Dorothea Nunhems parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-68-3 en 3-1690-83 - foto 2255a+b)

 

Roermond - 13 en 14 november 1690 - brief van C. Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan

Gasparus Coomans pastoor van Roermond in verband met de huwelijk tussen:

Joannes Georgius van Staden en Elisabetha Kint parochianen van Roermond.

Daarbij aantekening van Petrus ab Ophuijsen vicarius in Maesniel.

RHCL Maastricht (3-1690-68-1 en 6 - foto 2253a+b+c)

 

Roermond - 14 en 15 november 1690 - briefjes van secretaris J.L. de Carvajali en fr. Florentius Eenens beiden van Roermond in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Sebastianus Timmermans en Anna Cornelia de Hon(d)t.

RHCL Maastricht (3-1690-57 - foto 2250a+b)

 

Venlo - 17 november 1690 - brief van fr. Steph: vander Stegen pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Craijer en Sibilla van der Coelen "beiden Roermond".

Opnieuw wordt over Joannes Duickers geschreven - zie Venlo 1689 - foto 851a+b.

RHCL Maastricht (3-1690-8 - foto 857a+b)

 

Roermond - 19 november 1690 - brief van C. Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan Gasparus

Coomans pastoor van Roermond in verband met de huwelijk tussen:

Arnoldus Wolters en Catharina van der Hardt parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-68-4 en 3-1690-94 - foto 2256a+b)

 

Hinsbeck (D) - 21 november 1690 - brief van Jennen pastoor in Hinsbeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Janssen parochiaan van Hinsbeck en

Catharina Kohlen van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-14 - foto 178a+b)

 

Roermond - 27 november 1690 - brief van Casparus Coomans pastoor en kanunnik van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roer-

mond aan Gasparus Coomans pastoor van Roermond in verband met de huwelijk tussen:

Wilhelmus Schepers en Maria van Ham parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-29 en 3-1690-93 - foto 2242a+b)

 

Roermond - 30 november 1690 - brief van Casparus Coomans pastoor en kanunnik van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roer-

mond aan Gasparus Coomans pastoor en kanunnik in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Coenen en Elisabetha Buss parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-11 en 3-1690-79 - foto 2239a+b+c)

 

Roermond - 1 december 1690 - brief van Casparus Coomans pastoor en kanunnik van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roer-

mond aan Gasparus Coomans pastoor en kanunnik in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Ruberts en Gertrudis Loijen weduwe van Gerardus Straffen.

RHCL Maastricht (3-1690-96 - foto 2278a+b)

 

Roermond - 9 december 1690 - brief van C. Coomans pastoor en kanunnik van Roermond, briefje van fr. Casimirus "st. Elisabetha supprior en vicarius

carm: discol:" alsmede 2 verklaringen geschreven door pastoor Coomans en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Hijeronijmus Lumatz ook Lamadts "itali" - "militem italiae Legionis" (I) en

Maria Josepha Karon "Gandensis" - "geboren tot Gendt" [=Gent B].

Verklaring toont dat ze in Roermond wonen als "kneght ende maeght" bij Danel Vollaert en Isabelle Egge.

En verklaring dat zij met niemand anders zijn verbonden.

RHCL Maastricht (3-1690-45 - foto 2246a+b+c+d+e+f)

 

Roermond - 13 en 15 december 1690 - brief van Casparus Coomans pastoor en kanunnik van Roermond, en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van

Roermond aan Gasparus Coomans pastoor en kanunnik in kathedraal Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joachim Hoffs en Anna Janbroers parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1690-80 en 3-1690-81 - foto 2269a+b+c+d)

 

Roermond - 1 mei 1692 - dispensatie van Joannes Antonius du Mont deken in kathedraal van Roermond in afwezigheid van de bisschop aan Casparus

Coomans pastoor en kanunnik van Roermond in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

a) Henricus van Dam en Margareta Aelmans

b) Petrus van Vucht en Agnetis Steijntiens.

RHCL Maastricht (3-1692-1 - foto 2281)

 

Roermond - 11 juli 1692 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Conrardus van Ameren en Maria van Esfell.

RHCL Maastricht (S-1692-8 - foto 3099)

 

Roermond - augustus 1694 - dokument door Joannes Ludovicus Garavial doctor in heilige thelogie en recht, kanunnik en officiaal van Roermond die toe-

stemming geeft voor een voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Luente en Agnes Sion uit Luik (B).

RHCL Maastricht (3-1690-101 - foto 2280+TV)

 

Roermond - 4 september 1696 - briefje van onbekende schrijver in Roermond dat zijn getrouwd met dispensaties in 3 roepen:

1) 3 sept. 1696: Joannes van Hinghen en Elisabetha Lemmens weduwe.

2) 4 sept. 1696: Leonardus Gerardts en Catharina Paix.

RHCL Maastricht (3-1696-12 - foto 2282)\

 

Roermond - voor 21-2-1697 - brief van Christophorus van den Steenwegh aan bisdom Roermond die dispensatie aanvraagt [voor ontheffing van de 3

afroepingen] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Raij en Maria Loijen.

Zij verklaren geen kanonieke beletselen te weten, zijn oprecht en eerbaar en zijn beiden ongebonden [dan behalve aan elkaar] en hebben instemming

van hun moeders. Blijkbaar was Maria dienstbode bij een heer, maar woont zij nu elders.

Zij laten een kind dopen op 21 februari 1697 in Roermond, huwelijken 1693-1696 niet bewaard gebleven.

RHCL Maastricht (S-?-4 - foto 4248+TV)

 

Roermond - 18 januari 1699 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Lindemans en Gertrudis van Enckevoort weduwe.

RHCL Maastricht (3-1699-6 - foto 2285)

 

Roermond - 14 februari 1699 - brief van Joannes Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Werens en Cornelia Hermans.

RHCL Maastricht (3-1699-4 - foto 2284)

 

Roermond - 21 april 1699 - brief van Portmans pastoor van Roermond aan bisschop van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Mathias Scheijven inwoner en parochiaan van Susteren bisdom Luik en 

lisabetha Strassen van Roermond.

RHCL Maastricht (1-1614-1 - foto 2199a+b)

 

Roermond - 22 april 1699 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Das en Elisabetha Straffen.

RHCL Maastricht (3-1699-20 - foto 2289)

 

Roermond - 23 juli 1699 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Frencquen en Agnes Straffen.

RHCL Maastricht (3-1699-19 - foto 2288)

 

Roermond - 7 september 1699 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baltazar de Wevelickhoven en Anna Maria Meijer.

RHCL Maastricht (3-1699-9 - foto 2286)

 

Roermond - 17 oktober 1699 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond ls aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Bonechan.. en Mechtildis NN.

RHCL Maastricht (3-1699-10 - foto 2287)

 

Roermond - 3 februari 1700 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Georgius Gruesen en Maria Hobers.

RHCL Maastricht (3-1700-31 - foto 2293)

 

Roermond - 18 februari 1700 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Franciscus Aerts aanvrager uit Lottum en

Anna Engels van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1700-11 - foto 644)

 

Roermond - 20 februari 1700 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adolphus Theodorus a Closche en Maria Elisabetha Botkin.

RHCL Maastricht (3-1700-12 - foto 2291)

 

Roermond/Herten - 21 februari 1700 - brieven van J.D. Portmans pastoor in Roermond en Joannes Mueleners pastoor van Herten als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Coninx ook Conincks parochiaan van Roermond en

Sibilla van Herten parochiane van Herten.

RHCL Maastricht (3-1700-9 - foto 2290a+b)

 

Roermond - 21 mei 1700 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Kelleniers en Mechtildis Smets.

RHCL Maastricht (3-1700-24 - foto 5600a+b)

 

Roermond - 25 mei 1700 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius ten Dore en Agnes van Capelle blijkbaar parochianen van Roermond.

Ze vragen om ontheffing van de afkondigingen en verklaren dat ze elders zullen trouwen.

Handelingen bisschop van Roermond geeft aan verleende dispensatie voor de 3 afkondigingen op 26 mei 1700.

RHCL Maastricht (3-1700-23 - foto 2292a/b+TV)

 

Roermond - 22 juli 1700 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Cruijsancger en Antonetta Roosen.

RHCL Maastricht (3-1700-34 - foto 2294)

 

[Roermond?] - 1702? - brief als verzoek om dispensatie voor een huwelijk aan bisdom Roermond zonder vermelding van datum, naam schrijver, geen

plaats en bruidspaar, toch door RHCL geplaatst bij Roermond 1702.

RHCL Maastricht (4-1702-30 - foto 2299a+b+TV)

 

Roermond - 1 februari 1702 - brief van Ant. Meo... uit Roermond bij mandaat van zijn vicarius generaal waarin hij bijsluit verzoek van pastoor in Grefrath (D)

om dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk door paar van zijn parochianen die bloedverwant zijn in de 4e graad [namen werd niet vermeld].

Hij schrijft dat hij de kosten voor deze dispensatie ten bedrage van 4 imperialen zal verzorgen en overdragen aan dhr. Bordels of gratis door de eerwaarde

bisschop [dat jaar 1702 was de Spaanse successie oorlog, waarin later dat jaar Venlo en Roermond werden veroverd, het lijkt erop dat er vanuit Grefrath

niet meer rechtstreeks zulke aanvragen kon worden ingediend].

RHCL Maastricht (4-1702-28 - foto 2297+TV)

 

Roermond - 20 januari 1703 - briefje van onbekende schrijver dat is getrouwd met dispensatie in de 3 roepen:

Petrus Scheijven en Henrica Janssens.

RHCL Maastricht (3-1690-25 - foto 2240)

 

Roermond - 3 februari 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Laumen van Luik parochie st. Nicolaus en

Anna Catharina Nessem.

RHCL Maastricht (4-1703-24 - foto 2304)

 

Roermond - 14 februari 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Lerop en Joanna Isabella vander Winden.

RHCL Maastricht (4-1703-44 - foto 2310)

 

Roermond - 14 februari 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Stoffers en Margarita Fluggen.

RHCL Maastricht (4-1703-45 - foto 2311)

 

Erkelens (D) / Roermond - 24 en 25 mei 1703 - brieven van Bertramus Kerbusch vanwege afwezigheid deken en Portmans pastoor van Roermond als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Moens ontvanger van district Erkelens (D) en

Joanna Francisca Goris parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (4-1703-8 - foto 875a+b)

 

Roermond - 26 mei 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Aegidius Leemans en Agnetis de Rees.

RHCL Maastricht (4-1703-34 - foto 2307)

 

Roermond - 14 juni 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Chrijstophorus Vaesens parochiaan van Roermond en

Catharina Mettsers parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (4-1703-11 - foto 2301)

 

Roermond - 30 juni 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Doodsmans ook Doodemans en Sibilla Dullens.

RHCL Maastricht (4-1703-36 - foto 2308a+b+c)

 

Roermond - 30 juni 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schruers en Sibilla Cuijpers.

RHCL Maastricht (4-1703-37 - foto 2309a+b)

 

Roermond - 27 juli 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Wolrardus Pancratius en Apolonia Brendenbach.

RHCL Maastricht (4-1703-48 - foto 2312)

 

Roermond - 25 augustus 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond aan Angelus d'Ongnies bisschop van Roermond als aanvraag om ontheffing

van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Cranen uit Roermond en

Sophia Bollen die gewoond heeft in het land van Valkenburg behorend bij [bisdom] Brussel.

Zij hebben geen getuigenissen van pastoors meegebracht maar verzekeren dat zij ongebonden personen zijn.

Pastoor verklaard tevens dat er geen kanonieke beletselen bestaan.

RHCL Maastricht (4-1703-12 - foto 2302+TV)

 

Roermond - 28 augustus 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Aben en Mechtildis Lutters.

RHCL Maastricht (4-1703-31 - foto 2305)

 

Roermond - 22 september 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus van Amelen en Maria van Koosen.

RHCL Maastricht (4-1703-55 - foto 2313a+b)

 

Roermond - 23 oktober 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Laumen en Sibilla Gerardts.

RHCL Maastricht (4-1703-13 - foto 2303)

 

Weeze (D) / Roermond - 12 en 13 november 1703 - brieven van Elbertus Claessen pastoor van "Wese patriae Clivensis" bisdom Keulen en van J.D. Portmans\

pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Bruns bisdom Keulen op getuigenis van parochie "Wezensis" en

Helena de Rese ook de Rees "Ruraemundana".

RHCL Maastricht (4-1703-32 - foto 2306a+b)

 

Roermond - 5 januari 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Buijs parochiaan van Maasniel bisdom Luik en

Maria Doosborgh parochiane van Roermond.

Zij trouwen op 25 jan .1704 in Roermond.

RHCL Maastricht (4-1704-51 - foto 2330)

 

Roermond - 23 januari 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Timmermans bisdom Luik [zonder nader plaats aanduiding] en

Elisabetha Pauwels parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (4-1704-42 - foto 2326)

 

Roermond - 30 januari 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Hams en Catharina Schoncken.

RHCL Maastricht (4-1704-48 - foto 2328)

 

Roermond - 28 maart 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Boumans en Joanna Coetmans.

RHCL Maastricht (4-1704-49 - foto 2329a+b)

 

Roermond - 16 en 21 april 1704 - brief van Balthazar Andreas du Rieux pastoor van st. Thomae en van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Schelbergh parochiaan van st. Thomas [= parochie Luik B] en

Cornelia Hallet parochiane residerend in Roermond.

RHCL Maastricht (4-1704-8 - foto 2318a+b)

 

Roermond - 23 april 1704 - brief van Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Janssen en Anna Maria Cuijpers.

RHCL Maastricht (4-1704-4 - foto 2317)

 

Roermond - 30 mei 1704 - brief van J. D. Portmans pastoor in Roermond aan bisdom Roermond als aanvraag voor ontheffing van de 3 afkondigingen

in verband met voorgenomen huwelijk tussen een bruid die ongebonden is met toestemming van de moeder, haar vader is reeds dood. Namen en brui-

degom werd niet vermeld [ws. de paar van 4 juni 1704 Renard X Bourse]. Wel schrijft de pastoor dat hij papieren uit de buurt van Luik heeft onderzocht

en geen andere beletselen heeft ontdekt.

RHCL Maastricht (4-1704-30 - foto 2322a+b+TV)

 

Roermond/Venlo - 31 mei en 1 juni 1704 - brieven van Portmans pastoor in Roermond en fr. Matheus Willems vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Brinckmans parochiaan van Roermond en

Barbara Heesen parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (4-1704-19 - foto 883a+b)

 

Fetine en Angleur (B) / Roermond - 4 en 12 juni 1704 - brief van D. Ruijter pastoor van Fettine en Angleur (B) [in de buurt van Luik] aan bisdom Luik

dan dispensatie van Caspar de Stockhem kanunnik en aarts-diaken van bisdom Luik waarbij de pastoor opnieuw schrijft en dan de dispensatie aan de

pastoor van Roermond stuurt in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Renard parochiaan van Fettine en Angleur (B) en

Anna Christiana Bourse parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (4-1704-1 - foto 2314a+b+c+d+e)

 

Roermond - 10 juni 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Tinemans en Maria van der Leeck.

RHCL Maastricht (4-1704-20 - foto 2320)

 

Roermond - 7 juli 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Cuijsters en Catharina Neerbeeckx.

RHCL Maastricht (4-1704-18 - foto 2319)

 

Roermond - 9 juli 1704 - brieven van P. Rombaudts pastoor in Heell en van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Lamboth parochiaan van Heel bisdom Luik en

Helena Henrici parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (4-1704-32 - foto 2323a+b)

 

Tilleur (B) / Jemeppe (B) / Roermond - 31 juli en 4 augustus 1704 - brieven van G: v. Wens pastoor van Tilleur, van Henricus Massar pastoor "Jemeppiensis"

[Jemeppe-sur-Meuse] en van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Robert parochiaan ex Tilleur bisdom Luik en 

Catharina Ouda(t) parochiane van Jemeppe a/d Maas bisdom Luik.

RHCL Maastricht (4-1704-59 - foto 2332a+b+c)

 

Roermond - 14 augustus 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Conraets en Margareta Poijn.

RHCL Maastricht (4-1704-56 - foto 2331)

 

Roermond - 26 augustus 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fred(e)ricus van Lin en Maria Mertens.

RHCL Maastricht (4-1704-41 - foto 2325)

 

Roermond - 4 september 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Pernimolin en Gertrudis Cox.

RHCL Maastricht (4-1704-24 - foto 6132)

 

Venlo/Roermond - 8 en 9 september 1704 - brieven van Gerardus Hermans pastoor van Venlo en Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannis Straffen en Maria Leverijns.

RHCL Maastricht (4-1704-27-1/3 - foto 886a+b+c)

 

Roermond - 13 september 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Bus en Anna Jacoba de Jour.

RHCL Maastricht (4-1704-40 - foto 2324)

 

Roermond - 6 oktober 1704 - brief van Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Schot en Catharina Beckers.

RHCL Maastricht (4-1704-2 - foto 2315)

 

Roermond - 6 oktober 1704 - brief van Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Ludovicus la Montange en Elisabetha du Pree.

RHCL Maastricht (4-1704-3 - foto 2316)

 

Roermond - 15 oktober 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Schrinewerckers en Maria Albers.

RHCL Maastricht (4-1704-80 - foto 2334)

 

Roermond - 23 oktober 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Simons en Gertrude van Loosen.

RHCL Maastricht (4-1704-46 - foto 2327a+b)

 

Roermond/Maasniel - 18 november 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond en van Georg: Ververs pastoor van Maesniell als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Oliverius de Bock parochiaan van Roermond en

Margareta Ververs van Weert

Maar brief van Ververs stelt dat zij parochiane is van Maasniel.

RHCL Maastricht (4-1704-72 - foto 2333a+b)

 

Roermond - 17/18 januari 1706 - 3 briefjes als 1e) van Georgius Christophorus Geijerus uit Roermond als veld-pastoor van regiment Baudissin die

verklaart dat Johannes Georgius Otto publiekelijk heeft verklaard vrij is om te trouwen; als 2e) briefje van kolonel von Baudissin commandant van

dragonder regiment die attestatie geeft aan dragonder Hans Jurgen Otte om te trouwen met de weduwe Maria Lindes [!] en als 3e) briefje van P.

Bonjean vice-pastoor van Roermond op commissie van pastoor Joannes Portmans dat zijn getrouwd:

Joannes Georgius Ott dragonder in regiment van Bauditz en

Josina Roeme parochiane van Roermond.

Nadat eerder - volgens handelingen van bisschop van Roermond - dispensatie was verkregen voor de 2 afkondigingen.

Inderdaad zijn op 18 jan. 1706 rk getrouwd in Roermond: Joannes Georgius Ootth en Judoca [!] Roeme.

RHCL Maastricht (5-1706-7 en S-1706-86 - foto 2336a/d+TV)

 

Roermond - 24 januari 1706 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond aan Angelus d'Ongnies bisschop van Roermond als aanvraag voor onthef-

fing van de 3 afroepingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Mons van parochie Gemert bisdom Den Bosch die een vrijbrief heeft van zijn pastoor en

Maria Agnes Cox parochiane van Roermond.

Getrouwd Roermond 25 januari 1706 met getuigen: Andreas Staels en Joannes Mons.

RHCL Maastricht (5-1706-42 - foto 2342a+b+TV)

 

Roermond - 1 februari 1706 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Milleroij en Elisabetha Tegels.

RHCL Maastricht (5-1706-38 - foto 2341)

 

Roermond - 16 april 1706 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Damen en Maria Catharina Horiongs.

RHCL Maastricht (5-1706-31 - foto 2340)

 

Roermond - 28 mei 1706 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus van Vorst en Sibilla Willems.

RHCL Maastricht (5-1706-30 - foto 2339)

 

Roermond - 18 juni 1706 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Korsten uit het diocees Luik (B) die zijn vrijbrieven meebrengt van de pastoor van Horn en

Christina Janssen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1706-28 - foto 2337+TV)

 

Montfort - 22 juli 1706 - brief van Theod: Matthaei van Montfort als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Herm. Jac. van den Bergh en Maria Elisabetha Pollaert.

Ze zijn getrouwd te Roermond 25 juli 1706.

RHCL Maastricht (5-1706-10 - foto 3841)

 

Roermond - 7 september 1706 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Smullenaers en Francisca van Poselen.

RHCL Maastricht (5-1706-29 - foto 2338)

 

Roermond - 4 januari 1707 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Hennen en Francisca Haenraets.

RHCL Maastricht (5-1707-5 - foto 2343)

 

Roermond - 13 en 15 januari 1708 - brieven van Leon: Loverix pastoor en deken van Nedercruchten (D) en van J.D. Portmans pastoor in Roermond als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Crans parochiaan van Nedercruchten (D) en

Maria Zegers parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1708-29 - foto 2358a+b)

 

Roermond - 17 en 18 januari 1708 - brieven van Tho: Coppeneur van Montfort en van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fran: Pollart parochiaan van Montfort en

Maria Rosa Boshuijsen parochiane van Roermond weduwe van de heer Chanoine.

RHCL Maastricht (5-1708-27-2/3 - foto 2357a+b)

 

Roermond - 23 januari 1708 - verklaring van Joannes Casparus Hertmanni [mede ondertekend door J.D. Portmans pastoor en kanunnik in Roermond] in

verband met voorgenomen huwelijk vanwege geestelijke verwantschap tussen:

Joannes Casparus Hertmanni land "Juliacensis" [= Gulick] geestelijk sub bisdom Luik en

Gertrudis Ursula Woustingh ook de Woestingh.

RHCL Maastricht (5-1708-10 - foto 2346a+b)

 

Roermond - 24 januari 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond [mede ondertekend door L.F. Vorsterman pastoor in Maasbracht] als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van Beeck parochiaan van Roermond en

Helena [Gertrudis] Leurs parochiane van Maasbracht.

Ook deze correspondentie door "schoning" van RHCL Maastricht zwaar beschadigd, vloeistof vlekken.

Op 1 februari 1708 zijn ze rk getrouwd te Maasbracht.

RHCL Maastricht (5-1708-28 - foto 5605)

 

Heel/Wessem/Roermond - 10,13 en 14 februari 1708 - brieven van P. Romboudts pastoor in Heel, Vincentius Staeffmans van Wessem en Joannes

Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus van Helden parochiaan van Roermond ex Wessem en

Gertrudis Goesen parochiane van Heel bisdom Luik.

RHCL Maastricht (5-1708-30 - foto 1869a+b+c+d)

 

Roermond - 13 februari 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Vogels en Maria op 't Velt.

RHCL Maastricht (5-1708-27-1 - foto 2356)

 

Roermond - ws. 16 februari 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond en een schema [in ander handschrift] als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Vermeulen parochiaan van Horn bisdom Luik, zoon van Joanna Corsten, Joanna dochter van Catharina van Asch, Catharina dochter van

                                             Geerlinck van Asch; en

- Anna Peters parochiane van Roermond, dochter van Merrie Vosch, Merrie dochter van Catharina van Asch.

Geerlinck van Asch en Catharina van Asch zijn broer en zus.

Plus ergens anders gevonden origineel schema:

"Gelen vaen Aess ende Trijen van Aess

gesusters ende gebroeders

Maerije Vos ende Trijen vaen Aess gen

Jenneken Corsten ende Welm Peters

genechten ende geneven kender

Jaen van Muijlen de vijerde graedt

ghetuijghe dit soo te weesen

Rurde den 16 feb. 1708 Geles ...."

Joannes Vermeulen en Anna Peters trouwen Roermond RK 19 februari 1708.

RHCL Maastricht (5-1708-26 en 5-1708-55 - foto 2355a+b+c)

 

Roermond - 28 februari 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wijnandus Sengers en Anna Catharina Wissem weduwe.

RHCL Maastricht (5-1708-16 - foto 2350)

 

Roermond - 28 februari 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus Ruels en Maria Francquen.

RHCL Maastricht (5-1708-52 - foto 2370)

 

s(anc)ti Thomas - 16 maart 1708 - brief van Balthazar Andreas du Rieux pastoor van st. Thomae als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Natalerius Ledent ex Luik parochiaan van st. Thomas geboren en

Agnetis Cruijsancker weduwe van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1708-42 - foto 2360)

 

Roermond - 11 april 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Palms en Maria Elisabetha vande Schueren.

RHCL Maastricht (5-1708-46 - foto 2364)

 

Roermond - 14 april 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Joris en Clara Flodorp.

RHCL Maastricht (5-1708-15 - foto 2349)

 

Roermond - 15 april 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus van Werle en Mechtildis Cuijpers.

RHCL Maastricht (5-1708-53 - foto 2371)

 

Roermond - 16 april 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Damen en Joanna Romont.

RHCL Maastricht (5-1708-48 - foto 2366)

 

Roermond - 20 april 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas van Millen en Maria van Aereck.

RHCL Maastricht (5-1708-43 - foto 2361)

 

Roermond - 20 april 1708 - brief van broeder Joannes Mertens uit Roermond aan bisdom Roermond, over een meisje uit Roermond die enkele weken

geleden is getrouwd ten overstaan van een heidens begeleider met een heidens soldaat van dit garnizoen. De broeder schrijft dat genoemde soldaat

behoorlijk door hem is bewerkt voor bekering tot het waren [RK] geloof en daarin verder wordt gebracht zolang hij hier in garnizoen blijft. De broeder

vraagt aan de bisschop om bevoegdheid om de soldaat van de dwaling af te halen en om ontheffing van de afkondigingen om hun [RK] te trouwen

tegenover de pastoor van dit dorp of tegenover hem. Getuigt hiermee dat hun eerder huwelijk ongeldig is en zondig.

RHCL Maastricht (5-1708-9 - foto 2345a+b+TV)

 

Roermond - 29 april 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gregorius Bruno van Dungen en Maria Elisabetha van Tits.

RHCL Maastricht (5-1708-51 - foto 2369)

 

Roermond - 28 mei 1708 - brief van J.D. Portmans kanunnik en pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Jonckbloet en Clara Geijssen.

RHCL Maastricht (5-1708-14 - foto 2348)

 

Roermond - 14 juli 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Ignatius vander Vrecken en Maria Catharina van Thoer.

RHCL Maastricht (5-1708-44 - foto 2362)

 

Roermond - 16 juli 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Thomas Bordels en Joanna Maria de Bruijn.

RHCL Maastricht (5-1708-49 - foto 2367)

 

Roermond - 20 juli 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Judocus Clercx en Magdalena Cuijpers.

RHCL Maastricht (5-1708-50 - foto 2368)

 

Roermond - 1 en 9 augustus 1708 - brief van J.D. Portmans kanunnik en pastoor van kathedraal en parochie Roermond en brief van Joannes Matthias

Wagemans, vicarius in Thorn, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gisbertus Zeemen "ludimagister Thorensis" en

Gertrudis Cox parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1708-13 - foto 2347a+b)

 

Roermond - 20 augustus 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Lemmens en Mechteldis van Selsen.

RHCL Maastricht (5-1708-8 - foto 2344)

 

Roermond - 28 augustus 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Severinus Severinus en Joanna Badou.

RHCL Maastricht (5-1708-54 - foto 2372)

 

Roermond - 24 september 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius opgen Eijndt parochiaan van Maasbracht en

Anna Merckelbeecx parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1708-47 - foto 2365)

 

Roermond - 27 september 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wolthers en Catharina Calmont.

RHCL Maastricht (5-1708-17 - foto 2351)

 

Roermond - 2 oktober 1708 - brief van J.D. Portmans kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Antonius van Gestingen parochiaan van Maaseik (B) en

Elisabetha Fransen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1708-23 - foto 2354)

 

Roermond - 9 oktober 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Crompvoet en Anna Margareta Wessem.

RHCL Maastricht (5-1708-37 - foto 2359)

 

Roermond - 18 oktober 1708 - brief van Martinus van Binckhorst vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Goswinus Geelen en Joanna Margrita van Aerschot.

RHCL Maastricht (5-1708-18 - foto 2352)

 

Roermond - 13 november 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Albertus Portz afkomstig van Sittard bisdom Luik en Maria Ververs.

RHCL Maastricht (5-1708-45 - foto 2363)

 

Roermond - 14 december 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Lemmens en Joanna Jacops.

RHCL Maastricht (5-1708-20 - foto 2353)

 

Venlo - 15 maart 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ernestus Fredericus baron van Linsingen katholiek zoals hij verklaard en kapitein van het leger van prins van Hessen en

Theresia Maroije parochiane van Venlo en handelsbekwaam.

Zij verklaren vrij van beletselen te zijn en willen een huwelijk aangaan, daarom heeft Theresia alle meubels van het huis van haar overleden vader ver-

kocht en de bruidegom wilt na afsluiten van het huwelijk vertrekken. Ze vragen dispensatie voor de afroepingen als van gesloten tijd.

Zij trouwen rk in Roermond op 17 maart 1709.

Theresia was dochter van Marcel Maroyen burgemeester van Weert later controleur accijnzen in Venlo en Anna Loijen.

RHCL Maastricht (5-1709-37 - foto 925+TV)

 

Roermond - 17 mei 1709 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Everarts en Maria Smits.

RHCL Maastricht (5-1709-22 - foto 2378)

 

Venlo/Roermond - 21, 25, 26 en 29 mei 1709 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo en 3 verschillende brieven uit Roermond aangaande aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius de Paderborne en Mechtildis de Bon.

RHCL Maastricht (5-1709-3 - foto 909a+b+c+d)

 

Roermond - 17 juni 1709 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Francot en Maria Beckers.

RHCL Maastricht (5-1709-5 - foto 2375)

 

Roermond - 29 juni 1709 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bertus en Catharina Wijnen.

RHCL Maastricht (5-1709-2 - foto 2374)

 

Roermond - 14 september 1709 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus van Hingen en Maria van der Koelen.

RHCL Maastricht (5-1709-6 - foto 2376)

 

Roermond - 1 oktober 1709 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus van Dorre en Catharina Poelmans.

RHCL Maastricht (5-1709-45 - foto 2379)

 

Roermond - 18 november 1709 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Backus en Sibilla Janssen.

RHCL Maastricht (5-1709-46 - foto 2380)

 

Roermond - 4 december 1709 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Janssen en Gertrudis Schoeben.

RHCL Maastricht (4-1702-29 - foto 2298)

 

Roermond - 25 december 1709 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Goessen en Petronella van Oodts.

RHCL Maastricht (5-1709-19 - foto 2377)

 

Roermond - 7 januari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Crijn parochiaan van Roermond en

Anna Margarita Steenbergh parochiaan van st. Stephanus.

RHCL Maastricht (6-1710-69 - foto 2400)

 

Roermond - 11 januari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus van Raij parochiaan van Roermond en

Anna Maria Maes van Brussel (B).

RHCL Maastricht (6-1710-42 - foto 2384)

 

Roermond - 13 januari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de Rijck parochiaan van Maastricht en

Anna Butiens afkomstig van Roermond.

RHCL Maastricht (6-1710-70 - foto 2401)

 

Roermond - 24 januari en 1 februari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor en kanunnik in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Griptkerel ook Grieffenkerel soldaat en

Anna Beatrice Conrards van Roermond.

RHCL Maastricht (6-1710-78 - foto 2404a+b+c+d+e+f)

 

Roermond - 1 februari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Casparus Lensens en Henrica Goutsmits.

RHCL Maastricht (6-1710-86 - foto 2406)

 

Roermond - 8 februari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arnoldus Raijmaeckers en Margareta van der Linden.

RHCL Maastricht (6-1710-88 - foto 2408)

 

Roermond - 21 februari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reijnerus Boers en Catharina Geijsen.

RHCL Maastricht (6-1710-68 - foto 2399)

 

Roermond - 24 februari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Cox en Maria Catharina Smits.

RHCL Maastricht (6-1710-81 - foto 2405a+b)

 

Roermond - 1 maart 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Willems en Catharina Barbara Cruijsbergh.

RHCL Maastricht (6-1710-60 - foto 2391)

 

Roermond - 1 maart 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatius Conincx en Joanna Gerardts.

RHCL Maastricht (6-1710-66 - foto 2397)

 

Roermond - 3 maart 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Smits en Maria Beeck.

RHCL Maastricht (6-1710-58 - foto 2389)

 

Roermond - 7 april 1710 - brief van Jacobus Coxius van de katholieke genootschap Jezus aalmoezenier in het regiment van Von Hünerbein aan bisdom

van Roermond, over luitenant Godefridus de Weidenbach en Aldegondis Chanoine. Zij is katholiek uit Roermond en hij is Luthers. Zij zijn al getrouwd

onder protestantse condities maar de aalmoezenier wilt dat onder katholieke rite gebeurt. De man is blijkbaar bereid om katholiek te worden en heeft

beloofd eventuele kinderen onder katholieke religie op te voeden. De aalmoezenier vraagt aan de bisschop voor dispensatie om hun die avond nog

katholiek te trouwen omdat het regiment morgen [d.i. 8 april 1710] uit Roermond vertrekt en ook dat zij er niet op terug kunnen komen.

RHCL Maastricht (6-1710-35 - foto 2381a+b+c+d+TV)

 

Roermond - 23 april ??? - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Woltheers afkomstig van Roermond en

Anna Christina Vonck afkomstig van Nijmegen.

Hij is schipper op de Maas en ze gaan trouwen vastentijd in Luik - st. Andreas parochie.

Waarschijnlijk zijn ze getrouwd in jaar 1707 in Luik - st. Andreas parochie.

RHCL Maastricht (6-1710-67 - foto 2398+TV)

 

Roermond - 27 april 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Matthias Heijmans en Catharina de Leef.

RHCL Maastricht (6-1710-65 - foto 2396)

 

Roermond - 15 mei 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Vallers parochiaan van Echt en

Catharina Arets parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (6-1710-61 - foto 2392)

 

Roermond - 23 mei 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heijligers parochiaan van st. Odilienberg en

Catharina Juecken parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (6-1710-62 - foto 2393)

 

Roermond - 23 mei 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Maes Rockus en Maria Willems.

RHCL Maastricht (6-1710-64 - foto 2395)

 

Roermond - 30 mei 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Banen en Emerentiana van den Bosche.

RHCL Maastricht (6-1710-39 - foto 2382)

 

Roermond - 7 juni 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus van Hingen en Cunera Bischops.

RHCL Maastricht (6-1710-59 - foto 2390)

 

Roermond - 29 juli 1710 - brief van Joannes D. Portmans pastoor in Roermond ls aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Bedeber en Maria Crinen parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (6-1710-38 - foto 4264)

 

Roermond - 2 augustus 1710 - brief van Joannes D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Alebouts en Maria Severijns parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (6-1710-37 - foto 4263)

 

Roermond - 11 augustus 1710 - brief van Joannes D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Schaep en Maria Smollenarts parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (6-1710-36 - foto 4262)

 

Kevelaer (D) - 8 september 1710 - brief van J: B: Cogen pastoor van Kevelaer (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

1) Gerardus Cösters parochiaan van Kevelaer (D) en

      Anna Maria Risack parochiane van "Visetensis ad Mosam" (B) [= Vise] bisdom Luik.

Blijkens handelingen van bisschop van Roermond werd op 8 sept. 1710 dispensatie afgegeven voor de 3 afkondigingen aan pastoor van Kevelaer (D).

2) Joannes Baren en Francisca Elizabetha Smitsz zwervers.

Blijkens handelingen van bisschop van Roermond werd op 8 sept. 1710 dispensatie afgegeven voor de 3 afkondigingen aan pastoor van Roermond.

Inderdaad trouwen op 8 sept. 1710 rk in Roermond: Joannes Paaren soldaat in regiment Ansbach en Francisca Elisabetha Smits.

RHCL Maastricht (6-1710-96 - foto 5045a/b) 

 

Roermond - 12 september 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Crans en Anna Gertrudis Pulgeers.

RHCL Maastricht (6-1710-72 - foto 2403)

 

Roermond - 13 september 1710 - brief van Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Aben en Anna Buerskens parochianen van Roermond, maar zij was inwoner van Kessel.

RHCL Maastricht (6-1710-73 - foto 733)

 

Roermond - 18 september 1710 - brief van Martinus van Binckhorst? als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Jacops en Joanna Raijmaeckers.

RHCL Maastricht (6-1710-71 - foto 2402)

 

Roermond - 7 oktober 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Simon Michael Petit en Maria Octavia de Roulie.

RHCL Maastricht (6-1710-57 - foto 2388)

 

Roermond - 26 oktober 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond ls aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Neijnens en Helena Bus.

RHCL Maastricht (6-1710-55 - foto 2387)

 

Roermond - 13 november 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Dalen en Maria Bongarts.

RHCL Maastricht (6-1710-43 - foto 2385)

 

Baarlo / Roermond - 15 november 1710 - brieven van Arn. Schenck pastoor in Baarlo en van pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:    

Jacobus Joris van Luik en

Catharina Sijben van Roermond maar woont 3 jaar in Baarlo.

RHCL Maastricht (6-1710-46 - foto 143a+b+c)

 

Roermond - 28 november 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Smets en Agnes Smabers.

RHCL Maastricht (6-1710-41 - foto 2383)

 

Roermond - 29 november 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van der Lijck en Maria Coopmans.

RHCL Maastricht (6-1710-63 - foto 2394)

 

Roermond - 16 december 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conrardus Roo ook Rhoe korporaal in leger Erbach en Maria Catharina Hockin.

Met verklaring van kolonel van cavallerie commandant van regiment d'Erbach

RHCL Maastricht (6-1710-87 - foto 2406a+b)

 

Roermond - 15 januari 1712 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jambroors en Maria Joanna Eloij.

RHCL Maastricht (6-1712-5 - foto 2410)

 

Roermond - 2 februari 1712 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Goswinus Pelseers en Mechtildis Florack.

RHCL Maastricht (6-1712-18 - foto 2413a+b)

 

Geldern (D) - 5 november 1712 - brief van frater Ambrosius = J.C. Carm: p(astor) en d(ecaan) van Geldern als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Christianus Backhuijs weduwnaar van Geldern (D) en

Maria Catharina Kruijsbergh van Roermond.

Zij was dienstmaagd in Geldern bij van Aefferden.

RHCL Maastricht (6-1712-22 - foto 602a+b)

 

Roermond - 19 november 1712 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Simonis en Maria Clara Stevens.

RHCL Maastricht (6-1712-17 - foto 2412)

 

Roermond - 5 februari 1713 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Bijll werkt bij baron in parochie Wegberg en

Maria Haijster weduwe van Vallen.

RHCL Maastricht (6-1712-12 - foto 2411)

 

Roermond - 29 april 1713 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Asten Berge en Maria Ida Berbeers.

RHCL Maastricht (7-1713-10 - foto 2416)

 

Roermond - 1 augustus 1713 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Cruijsbergh en Catharina Rutten.

RHCL Maastricht (7-1713-6 - foto 2414)

 

Roermond - 13 augustus 1713 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Sijbertus van Hingen en Catharina Peters.

RHCL Maastricht (7-1713-36 - foto 2418)

 

Roermond - 31 augustus 1713 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bienen en Gertrudis Engels.

RHCL Maastricht (7-1713-8 - foto 2415)

 

Roermond - 14 oktober 1713 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Frulingh en Aldegundis Rochus.

RHCL Maastricht (7-1713-19 - foto 2417)

 

Roermond - 27 oktober 1713 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Janssen "eques sub cohorte Hollandica" en Maria Catharina Guerts.

RHCL Maastricht (7-1713-45 - foto 2419)

 

Roermond - 16 juni 1714 - brief van pater Henricus Warrimont van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Carolus Morre en Margareta Cornelisse.

RHCL Maastricht (7-1714-17 - foto 2422)

 

Roermond - 5 november 1714 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Cuijrveers en Ida Gerardts.

RHCL Maastricht (7-1714-26 - foto 2424)

 

Roermond - 12 november 1714 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Kaes en Catharina Cuijpers.

RHCL Maastricht (7-1714-13 - foto 2420)

 

Roermond - 1 december 1714 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Nicolas en Catharina Janssen.

RHCL Maastricht (7-1714-14 - foto 2421)

 

Venlo - 5 januari 1715 - brief van fr. Judocus van Hecke pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Simonis burger van Roermond en

Sibilla Bruls afkomstig van Venlo.

RHCL Maastricht (7-1715-76 - foto 970)

 

Venlo/Roermond - 22 januari 1715 - brieven van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo en pastoor J.D. Portmans van Roermond als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Pulke(e)rs parochiaan van Roermond en

Anna Maria Me(e)uwens parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (7-1715-66 en 7-1715-133 - foto 967a+b)

 

Roermond - 6 februari 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Pendris en Jacoba Berckens.

RHCL Maastricht (7-1715-94 - foto 2612)

 

Roermond - 26 februari 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Boers en Elisabetha Pelsers.

RHCL Maastricht (7-1715-50 - foto 2609)

 

Roermond - 1 maart 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Maessen en Catharina Scheijen.

RHCL Maastricht (7-1715-45 - foto 2608)

 

Roermond - 13 mei 1715 - vrief en schema van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Janssen zoon van Gertrudis Stridthagen, Gertrudis dochter van Henricus Stridthage, Henricus zoon van Wilhelmus Stridthagen; en

- Maria Christina van Tits dochter van Mechtildis Aelman, Mechtildis dochter van Maria Stridthage, Maria dochter van Wilhelmus Stridthagen.

RHCL Maastricht (7-1715-96 - foto 2613a+b)

 

Venlo/Roermond - 13 mei 1715 - brief van J. Grouwels vice-pastoor in Venlo vanwege afwezigheid pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Agidius van de Weteringe adjudant in legioen de Rechteren en Wilhelmae Bucken.

Met daarbij verklaring uit Roermond zelfde dag van P.W. v.d. Merwe kapitein commanderende het regiment van de heer brigadier Reghteren.

RHCL Maastricht (7-1715-98 - foto 973a+b+c)

 

Roermond - 21 mei 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Everardus Evers en Catharina Cox.

RHCL Maastricht (7-1715-123 - foto 1903)

 

Roermond - 10 juni 1715 - briefje van fr. Martinus van Hinckhorst vice pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Iacobus Rossems en Maria Agnetis Iacops.

RHCL Maastricht (7-1715-120 - foto 6163)

 

Roermond - 2 juli 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Deodatus de Leau burger van Roermond en

Maria Anna Lellan van parochie Luik (B).

RHCL Maastricht (7-1715-40 - foto 2606)

 

Roermond - 2 juli 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Thomas en Caecilia van Heeswick.

RHCL Maastricht (7-1715-82 - foto 2611)

 

Roermond - 5 juli 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Keijen en Mechtildis Boncker.

RHCL Maastricht (7-1715-81 - foto 2610)

 

Roermond - 9 augustus 1715 - brief van fr. Carolus Berinck "min. indiginus" van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Mathias Bockholt en Ba(r)bara Rosmal.

RHCL Maastricht (7-1715-16 - foto 2600)

 

Roermond - 16 augustus 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Severins en Elisabetha Frencquen.

RHCL Maastricht (7-1715-135 - foto 2616)

 

Roermond - 22 augustus 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Murers en Sibilla Hacken.

RHCL Maastricht (7-1715-18 - foto 2601)

 

Roermond - 22 augustus 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Mooren en Judith Fransen parochianen van Roermond en Venlo.

RHCL Maastricht (7-1715-21 - foto 2602)

 

Roermond - 30 september 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Frencquen en Maria Aldegundis Laumen.

RHCL Maastricht (7-1715-113 - foto 2614)

 

Den Bosch / Maastricht / Roermond - 9, 18 en 19 oktober 1715 - briefjes van broeder Joannes van Ingen minderbroeder en missionaris in den Bosch,

Jacobus Buecken kanunnik st. Servaas en pastoor st. Mathias in Maastricht en van Joannes D. Portmans pastoor van Roermond aan bisdom van Roermond

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van Cruchten parochiaan van st. Matthias kerk te Maastricht geboren in Roermond en

Barbara van Buel parochiane van Den Bosch geboren in Roermond.

Ontheffing van de 3 afkondigingen omdat ze voornemens zijn te reizen, beide ongebonden en voorzien van getuigschriften.

RHCL Maastricht (7-1715-137 en 7-1715-138 - foto 3879a+b+c+TV)

 

Roermond - 18 oktober 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Sceppers en Isabella Francisca Wessem.

RHCL Maastricht (7-1715-32 - foto 2605)

 

Roermond - 28 oktober 1715 - brief van J. D. Portmans pastoor an Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Neer en Anna Gertrudis Vallix.

RHCL Maastricht (7-1715-29 - foto 6158)

 

Roermond - 29 oktober 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus van Namen en Maria Thomassen.

RHCL Maastricht (7-1715-30 - foto 2604)

 

Roermond - 29 november 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Rossem en Gertrudis Mertens.

RHCL Maastricht (7-1715-129 - foto 2615)

 

Herten/Roermond - 30 november 1715 - brieven van Joannes Mueleners pastoor in Herten en van pastoor J.D. Portmans van Roermond als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schoenmackers parochiaan van Roermond en

Magdalena Consales parochiane van Herten.

RHCL Maastricht (7-1715-139 - foto 2617a+b+c)

 

Roermond - 22 december 1715 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Snock en Margareta la Verdur.

RHCL Maastricht (7-1715-142 - foto 2618)

 

Roermond - 7 januari 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Smits en Catharina Suijverlinghs.

RHCL Maastricht (8-1716-17 - foto 2619)

 

Roermond - 1 februari 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthaeus Willemsen en Anna Gertrudis Tillemans.

RHCL Maastricht (8-1716-34 - foto 2620)

 

Swalmen - 15 februari 1716 - briefje van Gerardus Dolmans pastoor in Swalmen voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Jansen parochiaan van Swalmen en

Petronella Bongers van Roermond.

RHCL Maastricht (8-1716-25 - foto 336)

 

Roermond - 20 april 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Haasen van Geilenkirchen (D) bisdom Luik en

Catharina Leckeers parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (8-1716-49 - foto 2621)

 

Roermond - 1 mei 1716 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond ls aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Borsi en Elizabetha Wijrix.

RHCL Maastricht (8-1716-129 - foto 2635)

 

Roermond - 30 mei 1716 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Decquers en Joanna Raijmackers.

RHCL Maastricht (8-1716-89 - foto 2629)

 

Roermond - 1 juni 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 afkondigingen in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Herbeij officiaal van het leger van Dalbergen in garnizoen te Roermond en

Anna Maria Margareta Jacops behorend tot parochie van heilige Christophorus.

Zodat haar rechtschapen intentie niet door kwaadsprekende taal wordt bezoedeld, en de bruidegom verklaart toestemming te hebben van de hogere

kapelaan Joannes Franciscus Godefridus Thome van het Teutoonse [Duitse] leger.

Pastoor en kapelaan verklaren geen kanonieke belemmeringen te hebben ontdekt.

RHCL Maastricht (8-1716-90 - foto 2630+TV)

 

Roermond - 10 juni 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Haberix en Anna Elisabetha de Huij parochiane van Maastricht bisdom Luik.

RHCL Maastricht (8-1716-113 - foto 2633)

 

Grave / Roermond - 10 en 13 juli 1716 - brief van fr. Columbanus van Louen kapelaan in Grave aan dhr. Joannes de Quaije, wonende in het huis van

meester Hubert Boelij - schreijnwerker bij de minderbroeders - in de Baecker straet te Roermond, en doop attest van Columbanus, dat is gedoopt in

Grave 21 april 1783 Joannes Hermannus als zoon van Arnoldus de Quaije en Mechtildis Vergheest met doop getuigen Ludolphus de Quaije en Maria

Hermans en brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hermanus de Quaij ex Grave en Maria Catharina Ballij.

RHCL Maastricht (8-1716-83 - foto 2627a+b+c+d+e)

 

Roermond - 14 juli 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Guerts parochiaan van Maasniel bisdom Luik en

Mechtilde van Selsen ook genaamd Lemmens weduwe.

RHCL Maastricht (8-1716-86 - foto 2628)

 

Roermond - 16 juli 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Franciscus de Wagenaer ambtenaar in Helden en

Anna Elisabetha Dispa.

RHCL Maastricht (8-1716-81 - foto 487)

 

Roermond - 30 juli 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Damen en Ida Fransen.

RHCL Maastricht (8-1716-107 - foto 2632)

 

Roermond - 31 juli 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Huenen en Maria Brentiens.

RHCL Maastricht (8-1716-106 - foto 2631)

 

Roermond - 22 augustus 1716 - brief van J. D. Portmans pastoor van Roermond aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius van Tits ruim 70 jaar en Joanna Smits gekomen uit Antwerpen [B] en behoefte hebben hier te trouwen en verzekeren dat zij ongebonden zijn en

verzoeken om te trouwen zonder de 3 gebruikelijke afkondigingen.

RHCL Maastricht (8-1716-73 - foto 2622+TV)

 

Roermond - 7 oktober 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus van Mulbracht en Elisabetha Dinradts.

RHCL Maastricht (8-1716-76 - foto 2625)

 

Roermond - 12 oktober 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Janssen parochiaan van Roermond en

Gertrudis Smits parochiane van st. Odilienberg.

RHCL Maastricht (8-1716-75 - foto 2624)

 

Roermond - 14 oktober 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Graessen parochiaan van Wegberg (D) en

Anna Gertrude Gras parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (8-1716-74 - foto 2623)

 

Roermond - 17 oktober 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Crompvoet en Ida Thijelen.

RHCL Maastricht (8-1716-77 - foto 2626)

 

Venlo / Roermond - 20 en 24 oktober 1716 - brieven van fr. J. van Hecke pastoor in Venlo en J. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wijnandus Kerckhof parochiaan van Venlo en

Aldegonda Albers parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (8-1716-108 - foto 995a+b)

 

Roermond - 23 oktober 1716 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Mouters en Maria Jongers.

RHCL Maastricht (8-1716-137 - foto 2636)

 

Roermond - 26 november 1716 - brief van Joannes Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerlacus van Ass parochiaan van Beeghden bisdom Luik en

Henrica Stoffels parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (8-1716-68 - foto 1890)

 

Roermond - 17 april 1717 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Specken en Agnes Timmermans.

RHCL Maastricht (8-1717-13 - foto 2637)

 

Weert - 1 januari 1719 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

J.G. van den Steen parochiaan van Weert en

Maria Coolen "Ruraemundense" sinds 3 maanden parochiane van Herten.

RHCL Maastricht (9-1719-127 - foto 2007a+b)

 

Roermond - 7 januari 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Pendris en Maria Gertrudis Wijnen.

RHCL Maastricht (9-1719-89 - foto 2653)

 

Gladbach (D) / Roermond - 3 en 9 januari 1719 - briefjes van pastoor Matthias Boschenbergh van "minoris Gladbach" en van J.D. Portmans pastoor van

Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ballij en Sophia Meijers parochiane van Gladbach bisdom Keulen (D).

Uit Gladbach briefje blijkt haar ouders: Cornelius Meijers en Catharina Simpelfels.

RHCL Maastricht (9-1719-92 - foto 2654a+b)

 

Venlo - 9 en 10 januari 1719 - brieven van fr. G. Gilkens pastoor van Venlo en Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Horis parochiaan van Venlo en

Maria Kijlemans ook Kilmans parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (9-1719-93 - foto 1009a+b+c)

 

Roermond - 11 februari 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus van Goor en Christina Lappen.

RHCL Maastricht (9-1719-67 - foto 2647)

 

Roermond - 17 februari 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Ternegan en Maria Catharina van Werde.

RHCL Maastricht (9-1719-69 - foto 2648)

 

Roermond - 14 maart 1719 - brief van Jo(ann)es E. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus le Blan parochiaan van Roermond en

Anna Catharina Mooren parochiane de Heijthuijsen bisdom Luik.

RHCL Maastricht (9-1719-82 - foto 1752)

 

Roermond - 15 maart 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Dammersbach en Catharina Gertrudis Scepes.

RHCL Maastricht (9-1719-81 - foto 2652)

 

Roermond - 20 april 1719 - briefje en schema van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas Jacobus Bursi "scolesia" en parochiaan van Roermond, Andre Jacob Surnimon ook Boursij zoon van Francois Surnimon ook Boursij en Agatha

                              Jorisen, Francois zoon van Jan Surnimon ook Boursij en Catharina Orban, Catharina dochter van Nicolas Orban en Maria Savari; en

- Barbara Hertoghs parochiane van "mosae traiectae" [= Maastricht], dochter van Caspar Hertoogh en Maria Heiars, Maria dochter van Henrij Heiars en

                              Maria Orban, Maria dochter van Nicolas Orban en Maria Savari.

RHCL Maastricht (9-1719-137 - foto 2658a+b)

 

Echt - 18 mei 1719 - briefje van J.C. Oddaer pastoor van Echt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Arnoldus Geeten weduwnaar en parochiaan van Echt en

Maria Christina Brigitta de Mouwens parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (9-1719-134 - foto 2657)

 

Roermond - 21 mei 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Bursi en Catharina Daniels.

RHCL Maastricht (9-1719-125 - foto 2656)

 

Roermond - 29 mei 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Daniel Greffin en Maria Catharina du Pree.

RHCL Maastricht (9-1719-44 - foto 2644)

 

Roermond - 3 juni 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus Bijnen en Maria Catharina Scheers.

RHCL Maastricht (9-1719-56 - foto 2646)

 

Roermond - 7 juni 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Matthaei parochiaan van Maaseik (B) bisdom Luik en

Joanna Felicitate Nijssen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (9-1719-8 - foto 2638)

 

Roermond - 21 juli 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Scheppers parochiaan van Roermond en

Gertrudis van Resh ex Stolbergh (D) bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (9-1719-72 - foto 2650)

 

Roermond - 18 sept. 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Coelen en Theodora van Vogel.

RHCL Maastricht (9-1719-50 - foto 2645)

 

Roermond - 23 sept. 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus van der Hoeght en Maria Juecken.

RHCL Maastricht (9-1719-26 - foto 2641)

 

Roermond - 5 oktober 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Reijnerus Pelseers en Catharina Dolsnijders.

RHCL Maastricht (9-1719-30 - foto 2642)

 

Roermond - 12 oktober 1719 - briefje van J.D. Portmans, pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Neer en Helena Cox.

RHCL Maastricht (9-1719-31 - foto 2643)

 

Roermond - 13 oktober 1729 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Josten en Margareta Rosmale.

RHCL Maastricht (9-1719-32 - foto 3188)

 

Roermond - 18 oktober 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adrianus van de Voert en Margareta Hoebers.

RHCL Maastricht (9-1719-74 - foto 2651)

 

Lahr (D) / Roermond - 17, 22 en 28 oktober 1719 - brieven van Rud. Henr. Cording pastoor van Lahr (D) en van J. D. Portmans pastoor van Roermond

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Baltazar Henricus Mijssing van Lahr bisdom Osnabruck (D) en

Maria Elisabetha van Seest parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (9-1719-70 - foto 2649a+b+c+d)

 

Roermond - 11 november 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Palckeers en Catharina Beckeers weduwe Schots.

RHCL Maastricht (9-1719-12 - foto 2639)

 

Roermond - 20 november 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van Hingen en Maria Baeckhaven.

RHCL Maastricht (9-1719-18 - foto 2640)

 

Roermond - 25 november 1719 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Beerevelt parochiaan van Roermond en

Ida Claren parochiane van Stevensweert.

RHCL Maastricht (9-1719-120 - foto 2655)

 

Roermond - 8 april 1720 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Manné en Maria Catharina Larenbergh.

RHCL Maastricht (9-1720-31 - foto 2665)

 

Roermond - 23 mei 1720 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van de Weegh en Anna Catharina Creefs.

RHCL Maastricht (9-1720-29 - foto 2664)

 

Roermond - 14 juni 1720 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Kivits en Joanna Rossem.

RHCL Maastricht (9-1720-15 - foto 2660)

 

Neer/Roermond - 15 en 20 september 1720 - brieven en schema van C. Hamont pastoor van Neer en van Jo(ann)es D. Portmans pastoor van Roermond

als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Levels inwoner van Neer bisdom Luik, weduwnaar van Margareta Janssen, Margareta dochter van Henricus Janssen en Johanna Hinssen,

                                    Johanna dochter van Joannes Hinssen en Godefrida Nijskens, Joannes zoon van Hend: Hinssen en Conela van Ghoor; en

- Margareta aen den Bosch parochiaan van Roermond, dochter van Jan aen den Bosch en Elisabetha Hinssen, Elisabeth dochter van Mathias Hinssen

                                    en Margareta Waegemans, Mathias zoon van Hend: Hinssen en Conela van Ghoor.

RHCL Maastricht (9-1720-8 - foto 1743a+b+c)

 

Roermond - 23 september 1720 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Mauwens parochiaan van Roermond en

Anna Maria Griniet parochiane van Montfort.

RHCL Maastricht (9-1720-16 - foto 2661)

 

Roermond - 27 september 1720 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Janssens en Anna Ludovica Holmans.

RHCL Maastricht (9-1720-3 - foto 2659)

 

Roermond - 26 oktober 1720 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Alebouts en Maria Elisabetha Brahier.

RHCL Maastricht (9-1720-20 - foto 2662)

 

Roermond - 11 januari 1721 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Woltherus Smackeers parochiaan van Susteren bisdom Luik en

Elisabetha Josten parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (10-1721-26 - foto 2671)

 

Wijk bij Duurstede / Roermond - 21 januari en 7 februari 1721 - briefje van T.J. Verstegen luitenant en van pastoor J.D. Portmans van Roermond als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Stephanus Berde Hollands soldaat residerende in Wijk bij Duurstede en

Margareta Nijssen parochiane van Roermond.

De 21 januari briefje is toestemming van luitenant T.J. Verstegen [vanwege afwezigheid van de kapitein] dat Steven Borde soldaat van compagnie van

kapitein Coehoorn van Kouverden in regiment van kolonel de Malepraden, mag trouwen met Margriet Nijsen.

RHCL Maastricht (10-1721-21 - foto 2670a+b)

 

Roermond - 23 januari 1721 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Franz Boo en Petronella Muijsers.

RHCL Maastricht (10-1721-20 - foto 2669)

 

Roermond - 23 februari 1721 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Cox en Joanna Kivits.

RHCL Maastricht (10-1721-30 - foto 2672)

 

Roermond - 14 april 1721 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Janssen en Catharina van Seenbroeck.

RHCL Maastricht (10-1721-13 - foto 2667)

 

Roermond - 26 april 1721 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Joosten en Johanna Maria van Ameren.

RHCL Maastricht (10-1721-19 - foto 2668)

 

Roermond - 29 december 1721 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Albertus Cuijpers en Catharina Gelissen.

RHCL Maastricht (10-1721-6 - foto 2666)

 

Roermond - 25 mei 1723 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Michael Janssen en Joanna Margareta Pasmans.

RHCL Maastricht (10-1723-11 - foto 2675)

 

Roermond - 6 juni 1723 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus van Swanenborgh parochiaan van Nijmegen en

Maria Barbara de Wagenaer parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (10-1723-8 - foto 2673)

 

Roermond - 9 december 1723 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus van Dijck en Aldegundis Abels.

RHCL Maastricht (10-1723-10 - foto 2674)

 

Roermond - 24 januari 1724 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ambrosius Bernardts parochiaan van Roermond en

Maria Isabella Snock weduwe van Franciscus Anné, parochiane van Beveren (B) bisdom Gent.

Zij trouwen 29 februari 1724 in Beveren (B).

RHCL Maastricht (10-1724-24 - foto 2681)

 

Roermond - 19 februari 1724 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Everardus Evers en Isabella van Dael.

RHCL Maastricht (10-1724-20 - foto 2677)

 

Roermond - 23 april 1724 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Sijben en Catharina Haesen.

RHCL Maastricht (10-1724-25 - foto 2682)

 

Roermond - 28 juli 1724 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Fabis en Mechtildis Smits.

RHCL Maastricht (10-1724-21 - foto 2678)

 

Roermond - 23 augustus 1724 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Michael Dispa parochiaan van Roermond en

Anna Maria Niels parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (10-1724-22 - foto 2679)

 

Roermond - 28 september 1724 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Daniel Frencquen en Anna Maria Cuijpers.

RHCL Maastricht (10-1724-23 - foto 2680)

 

Roermond - 18 november 1724 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Beenen en Anna Catharina Franssen.

RHCL Maastricht (10-1724-2 - foto 2676)

 

Roermond - 2 januari 1726 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Weerens parochiaan van Roermond en

Maria Loven parochiane van Brussel (B).

RHCL Maastricht (10-1726-38 - foto 2685)

 

Roermond - 20 mei 1726 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Specken en Anna Catharina Thielen.

RHCL Maastricht (10-1726-3 - foto 2683)

 

Roermond - 22 november 1726 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond aan bisdom Roermond als aanvraag voor ontheffing van 2 afkondigingen

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Caspar Waghner soldaat van het Hollands garnizoen in Thorn en

Antonia van Beringe parochiane van Roermond.

Ze zijn reeds 1x keer afgekondigd, de reden is dat de soldaat in garnizoen aanwezig moet zijn.

RHCL Maastricht (10-1726-41 - foto 2686+TV)

 

Roermond - 20 februari 1727 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Jacops residerende in Namen (B) en

Maria Dericx parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (10-1727-9 - foto 2688)

 

Roermond - 21 februari 1727 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Augustinus Janssen en Catharina Willems.

RHCL Maastricht (10-1727-16 - foto 2689)

 

Roermond - 25 februari 1727 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Moren en Elisabetha van Ooel.

RHCL Maastricht (10-1727-20 - foto 2690)

 

Roermond - 22 april 1727 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Woltherus Matthias Gruesen en Gertrudis Salden.

RHCL Maastricht (10-1727-5 - foto 2687)

 

Roermond - 30 april 1727 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius de Leuw en Cornelia Cuijpers.

RHCL Maastricht (10-1727-23 - foto 2691)

 

Roermond - 29 januari 1728 - briefje van Ludovicus Simons vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias de Gaij en Maria Catharina de Bosckaer.

RHCL Maastricht (10-1728-56 - foto 2696)

 

Roermond - 24 april 1728 - briefje van L. Simons dienaar van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus de Drier en Gertrudis Sijbers.

RHCL Maastricht (10-1728-8 - foto 2692)

 

Roermond - 17 mei 1728 - brief van L. Simons dienaar van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Thomissen van Roermond en

Anna Margaretha Cnapen van Weert.

RHCL Maastricht (10-1728-45- foto 2014)

 

Roermond - 20 juni 1728 - briefje van Lud. Simons dienaar van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Francken en Maria Joanna Jacobs.

RHCL Maastricht (10-1728-9 - foto 2693)

 

Roermond - 22 juli 1728 - briefje van Joannes Hoeffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heijnen parochiaan st. Jacobus burger van Antwerpen (B) en

Mechteldis van Uffelt parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (10-1728-10 - foto 2694)

 

Roermond - 6 september 1728 - briefje van J. Timmermans namens de afwezige J.A. Hoefs pastoor en kanunnik van Roermond als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Dam burger van Roermond en

Joanna Catharina Smits parochiane van Maaseik (B) bisdom Luik. 

RHCL Maastricht (10-1728-44 - foto 2695a+b)

 

Roermond - 16 oktober 1728 - briefje van J. Hoeffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hoeben en Anna Pijpers.

RHCL Maastricht (10-1728-61 - foto 2697)

 

Roermond - 8 januari 1729 - briefje van J. Hoefs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Sijbertus Loemen en Maria van Oppen.

RHCL Maastricht (11-1729-64 - foto 2705a+b)

 

Roermond - 15 februari 1729 - briefje van J. Hoeffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Tijssen parochiaan van Roermond en

Helena Melot parochiane van Olne (B) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (11-1729-164 - foto 2716)

 

Roermond - 24 maart 1729 - briefje van J. Hoeffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Rosmael en Ida Thelen.

RHCL Maastricht (11-1729-163 - foto 2715a+b)

 

Roermond - 22 april 1729 - briefje van J. Timmermans vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hoeghmoet en Catharina Frencken.

RHCL Maastricht (11-1729-11 - foto 2698)

 

Roermond - 2 mei 1729 - briefje van J. Hoeffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Wessem en Maria Jacoba Wagenaers.

RHCL Maastricht (11-1729-168 - foto 2717)

 

Roermond - 3 juni 1729 - briefje van J.A.Hoeffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Borsvriendt en Gertrudis Houben.

RHCL Maastricht (11-1729-43 - foto 2703)

 

Roermond - 4 juni 1729 - briefje van Joannes Hoefs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus van Heeswijck en Aldegondis Kelleneers.

RHCL Maastricht (11-1729-177 - foto 2720)

 

Antwerpen (B) / Roermond - 6 en 21 juni 1729 - briefjes van J. van der Staack vice-pastoor van Antwerpen parochie st. Jacobus en van J.A. Hoofs kanunnik

en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Eeckelmans burger van Antwerpen (B) en

Maria Anna van de Sterren parochiane van Roermond.

Met erbij notaris-akte d.d. 2 mei 1729 uit Antwerpen waarin de vader van de bruid consent met daaronder toestemming van de ouders van de bruidegom

zijnde Govaert Eeckelmans en zijn huisvrouw Anna Tresia Cornenssen. In die akte staat zij vermeldt als Margrieta en Anna Catharina Margarita! 

RHCL Maastricht (11-1729-25 - foto 2701a+b+c)

 

Roermond - 7 juni 1729 - briefje van J. Timmermans als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Rubandt en Maria Janssen.

RHCL Maastricht (11-1729-50 - foto 2704a+b)

 

Roermond - 2 juli 1729 - briefje van J. Hoefs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Sijmon en Maria Joanna Eloij.

RHCL Maastricht (11-1729-28 - foto 2702)

 

Roermond - 4 juli 1729 - briefje van J. Hoeffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptista Bastia(e)n van "Marisburg" [= Merseburg] (D) en

Anna Barbara Roeben parochiane van Roermond.

Met verklaring van 8 mei 1729 van pastoor Joannes Nicolaus Bahr van Marisburg, dat bruidegom aldaar is gedoopt 10 april 1695 als zoon van Mathias

Bastian en Ursula Benzin.

RHCL Maastricht (11-1729-171 + 172 - foto 2719a+b)

 

Roermond - 10 juli 1729 - briefje van J. A. Hoofs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Georgius Diringh parochiaan van Roermond en NN.

Bruidegom heeft die dispensatie nodig voor zijn huwelijk in Maastricht met 1 afkondiging. 

RHCL Maastricht (11-1729-19 - foto 2699)

 

Roermond - 13 juli 1729 - briefje van J. Hoefs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Ludovicus Coenen van Roermond en

Maria Elisabetha Cnops van Brussel (B).

RHCL Maastricht (11-1729-8 - foto 2721)

 

Roermond - 18 juli 1729 - briefje van J. A. Hoofs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Schanoine rechtsgeleerde van Roermond en

Anna Maria Theresia Pons voor huwelijk in dacht ik Keulen (D). 

RHCL Maastricht (11-1729-20 - foto 2700)

 

Roermond - 11 augustus 1729 - briefje van J. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jeremias Hubscher weduwnaar en Catharina Rochus weduwe van Joannes Raijmackers parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (11-1729-111 - foto 2709)

 

Roermond - 12 augustus 1729 - brief van J. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Warisschoin parochiaan van Roermond en

Joanna Willemina Louvermans parochiane van Well.

RHCL Maastricht (11-1729-149 - foto 1681)

 

Roermond - 27 augustus 1729 - briefje van J. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus Kerckhoven en Elisabetha Delissen.

RHCL Maastricht (11-1729-151 - foto 2714)

 

Roermond - 30 augustus 1729 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptista de Puij en Odilia Jessen.

RHCL Maastricht (11-1729-112 - foto 2710)

 

Roermond - 20 september 1729 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Busch parochiaan van Roermond en

Anna Gertrudis Crans die ongeveer 6 jaren in Holland was.

RHCL Maastricht (11-1729-82 - foto 2708)

 

Roermond - 24 oktober 1729 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Boerstvriendt en Agnes Evers weduwe van Mattheus Claessens.

RHCL Maastricht (11-1729-66 - foto 2706a+b)

 

Roermond - 20 november 1729 - briefje van J. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Meijers en Anna Maria Rinsboem.

RHCL Maastricht (11-1729-137 - foto 2712)

 

Roermond - 8 december 1729 - briefje van J. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Sager soldaat en Susanna Bernaedts.

RHCL Maastricht (11-1729-143 - foto 2713a+b)

 

Roermond - 30 december 1729 - briefje van A. Stams vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Severs en Anna Catharina Toolen.

RHCL Maastricht (11-1729-123 - foto 2711)

 

Roermond - 18 januari 1730 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guielmus Purraije parochiaan van Roermond en NN.

RHCL Maastricht (12-1730-69 - foto 2790)

 

Roermond - 21 januari 1730 - briefje van Joannes Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Jacobus van Umpen en Maria Elisabeta Barbers.

RHCL Maastricht (12-1730-101 - foto 2793)

 

Brussel (B) - 22 maart 1730 - dispensatie van aarts-bisschop Joseph Spinellus naar Roermond vanwege 2e graad bloed-verwantschap voor de huwelijk tussen:

Joannes Rainerus Rasori en Margarita Agnes Jeuis.

RHCL Maastricht (12-1730-55 - foto 2789)

 

Roermond - 27 april 1730 - briefje van Joannes Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Vossen en Maria Josepha Reijnaerts.

RHCL Maastricht (12-1730-89 - foto 2792a+b)

 

Roermond - 16 mei 1730 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Kurvers en Anna Christina Geraerts.

RHCL Maastricht (12-1730-10 - foto 2784a+b)

 

Roermond - 3 juni 1730 - briefje van A. Stams vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Sebastianus Stams en Anna Margarita du Pree.

RHCL Maastricht (12-1730-9 - foto 2783a+b)

 

Roermond - 17 juni 1730 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus van Heijs en Joanna van Leijr weduwe van Joannes Hendrix.

RHCL Maastricht (12-1730-2 - foto 2782)

 

Roermond - 18 juni 1730 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Georgius van Hees en Joanna Maria van Wevelinckhoven.

RHCL Maastricht (12-1730-75 - foto 2791)

 

Roermond - 28 juni 1730 - briefje van A. Stams vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerlacus Janssen en Elisabetha Kirckhoven.

RHCL Maastricht (12-1730-26 - foto 2785a+b)

 

Roermond - 9 september 1730 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Simons en Helena Verstegen.

RHCL Maastricht (12-1730-107 - foto 2794)

 

Roermond - 18 september 1730 - briefje van Joannes Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Raimaeckers en Maria Gertrudis Rossem weduwe van Wilhelmus Cuipers.

RHCL Maastricht (12-1730-49 - foto 2788a+b)

 

Roermond - 13 november 1730 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Nuijs van Gorinchem en

Maria van Doiren parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (12-1730-32 - foto 2786)

 

Roermond - 14 november 1730 - brief van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Eessers burger van Maastricht gezworen raadslid, drossaard van Elsloo en

Helena Isabella Josephina de Wevelinckhoven parochiane van kathedraal Roermond.

RHCL Maastricht (12-1730-33 - foto 2787)

 

Roermond - 1 maart 1731 - dispensatie van fr. Franciscus Ludovicus van Roermond aan pastoor Hooffs van Roermond voor voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes du Pree en Petronella Crompvoet.

RHCL Maastricht (12-1731-1 - foto 2795a+b)

 

Roermond - 15 januari 1735 - briefje van Leonardus Bouten vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus Bernardus Haberix en Maria Catharina Vallen.

RHCL Maastricht (13-1735-86 - foto 2799a+b)

 

Roermond - 13 maart 1735 - brief van J: Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartolomaeus van Neer en Anna Elisabeta Baerts.

RHCL Maastricht (13-1735-147 - foto 4774a+b)

 

Roermond - 18 april 1735 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Ignatius van der Hocht en Anna Gertrudis Ververs.

RHCL Maastricht (13-1735-30 - foto 2797a+b)

 

Roermond - 18 april 1735 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Martinus van Loosen en Maria Elisabeta Lijsen.

RHCL Maastricht (13-1735-31 - foto 2798a+b)

 

Roermond - 17 juni 1735 - briefje van L. Bouten vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Theijssen en Johanna Keeren.

RHCL Maastricht (13-1735-164 - foto 2803a+b)

 

Roermond - 28 juni 1735 - briefje van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Christianus Stregels "hic ortus, modo sub copijs Hollandorum, praesidij Venlonensis" en

Maria Catharina de Chanoin parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (13-1735-185 - foto 2804a+b)

 

Roermond - 9 augustus 1735 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Walckers parochiaan van Roermond en

Mechtildis Roitiens parochiane van Antwerpen (B).

RHCL Maastricht (13-1735-110 - foto 2800a+b)

 

Roermond - 20 augustus 1735 - briefje van Joannes Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Engelen schipper ex Herckenbosch en

Barbara Geliss parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (13-1735-231 - foto 2807a+b)

 

Roermond - 5 oktober 1735 - briefje van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus van der Linden en Sijbilla Bousen.

RHCL Maastricht (13-1735-242 - foto 2808a+b)

 

Roermond - 7 oktober 1735 - briefje van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Nederslagh en Gertrudis Janssen.

RHCL Maastricht (13-1735-204 - foto 2805)

 

Roermond - 12 oktober 1735 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Deine en Maria Anna Catharina Screider.

RHCL Maastricht (13-1735-128 - foto 2801)

 

Roermond - 15 november 1735 - briefje van J. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Bovij en Joanna Peters.

RHCL Maastricht (13-1735-10 - foto 2796)

 

Maastricht/Roermond - 18 en 23 november 1735 - brief van P. Bouten 1e luitenant (?) uit Maastricht aan "Franscies Jacobs" soldaat in het regiment van de

brigadier Harsolte van IJrst te Roermond en brief van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Franciscus Jacobs geboren en getogen in Roermond, nu in Hollandse dienst en

Anna Maria van Dooren parochiane van Roermond.

Brief van Bouten meldt o.a. dat de kapitein juist daags tevoren was vertrokken, maar dat hij had begrepen dat Francies genegen was om 2 jaar langer te

dienen. Dispensatie afgegeven 23 november 1735.

RHCL Maastricht (13-1735-228 - foto 2806a+b+c+d)

 

Roermond - 6 september 1736 - briefje van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Sibertus van Aestenbergh en Elisabeta Laumen.

RHCL Maastricht (14-1736-8 - foto 2809)

 

Roermond - 19 september 1736 - briefje van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus Beckers en Anna Simons.

RHCL Maastricht (14-1736-23 - foto 2810)

 

Roermond - 18 februari 1737 - briefje van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Lindemans en Elisabeta Bovij.

RHCL Maastricht (14-1737-20 - foto 2811a+b)

 

Roermond - 22 februari 1737 - briefje van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Janssen en Sibilla Lambrichs.

RHCL Maastricht (14-1737-22 - foto 2812)

 

Roermond - 22 april 1737 - briefje van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bernard Schatsel en Anna Catharina Ramakers.

RHCL Maastricht (14-1737-23 - foto 2813a+b)

 

Roermond - 24 augustus 1737 - briefje van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Clerx en Helena Maessen.

RHCL Maastricht (14-1737-26 - foto 2814a+b)

 

Roermond - 9 januari 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Franciscus van Gestel en Maria Gertrudis Polmans.

RHCL Maastricht (14-1740-62 - foto 2822)

 

Roermond - 10 januari 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus Rutten burger van Maaseik (B) en

Catharina Gertrudis Dencken parochiane van Roermond

RHCL Maastricht (14-1740-61 - foto 2821)

 

Roermond - 19 januari 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Nicolaus Stael en Catharina Agnes Stams.

RHCL Maastricht (14-1740-57 - foto 2820)

 

Roermond - 29 januari 1740 - briefje van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Janbroers en Ida van Hingen.

RHCL Maastricht (14-1740-50 - foto 2819)

 

Roermond - 31 januari 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van den Steenwegh en Anna Maria Vossen.

RHCL Maastricht (14-1740-49 - foto 2818)

 

Roermond - 17 februari 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Rutgerus Josephus van Dungen en Petronella Vallen.

RHCL Maastricht (14-1740-38 - foto 2816)

 

Roermond - 23 februari 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Theodorus Nijssen en Joanna Maria Dienraets.

RHCL Maastricht (14-1740-83 - foto 2832)

 

Roermond - 27 februari 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hensen en Maria Bruls.

RHCL Maastricht (14-1740-95 - foto 2826)

 

Roermond - 18 mei 1740 - brief van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond aan bisdom Roermond aanhalend de brief van J. van Heijdonck pastoor

van Brussel in parochie van de heilige maagd Maria waarin laatstgenoemde erkent dat Joanna op Somener eens zijn parochiane was en handelingsvrij

is om een huwelijk aan te gaan met Joannes Janssen. Er is geen ander beletsel en ze vragen om dispensatie van de 3 afkondigingen.

RHCL Maastricht (14-1740-20 - foto 2815a+b+TV)

 

Stevensweert - 18 augustus 1740 - briefje van A. Broccarts pastoor in Stevensweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Allert van Roermond en

Maria van Thoor van Stevensweert.

RHCL Maastricht (14-1740-111 - foto 2829a+b)

 

Roermond - 13 september 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Stappers en Caecilia Siben.

RHCL Maastricht (14-1740-105 - foto 2828)

 

Roermond - 16 september 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus van Wevenlijckhoven parochiaan van Roermond en

Maria Martiana Catharina Hazard weduwe Libotton parochiane van Hasselt (B) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (14-1740-103 - foto 2827)

 

Roermond - 10 oktober 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus van Hingen en Elisabetha Erix.

RHCL Maastricht (14-1740-123 - foto 2830a+b)

 

Roermond - 19 november 1740 - brief van J.A. Hooffs van parochie Roermond aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 kerkelijke

afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Daniel Herbordt uit Hannover (D) chirurg in het leger van hertog van Arenbergh en

Maria Catharina van Dommelen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (14-1740-76 - foto 2824a+b+TV)

 

Roermond - 22 november 1740 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptista Erix en Maria van Lier.

RHCL Maastricht (14-1740-74 - foto 2823)

 

Roermond - 1 februari 1741 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Crebber en Anna Margareta Lemmens.

RHCL Maastricht (15-1741-65 - foto 2837)

 

Roermond - 6 april 1741 - briefje van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Frencken parochiaan van st. Odilienberg en

Sophia Hoefnagel parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (15-1741-12 - foto 2833a+b)

 

Roermond - 10 april 1741 - briefje van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Leseune en Ida Heppeninge.

RHCL Maastricht (15-1741-19 - foto 2834)

 

Roermond - 10 april 1741 - briefje van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Philipsen en Gertrudis Raijmaekers.

RHCL Maastricht (15-1741-20 - foto 2835a+b)

 

Roermond - 11 april 1741 - briefje van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Wandelen en Amerentiana Roelf.

RHCL Maastricht (15-1741-21 - foto 2836a+b)

 

Roermond - 22 april 1741 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Bos parochiaan van Vlodrop en

Agnes Schaffers parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (15-1741-112 - foto 2841)

 

Roermond - 29 april 1741 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Lemmens en Anna van Namen.

RHCL Maastricht (15-1741-113 - foto 2842)

 

Roermond - 7 september 1741 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Dormans en Christina Geraerts.

RHCL Maastricht (15-1741-131 - foto 2844a+b)

 

Roermond - 8 september 1741 - brief van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen vanwege spoedig vertrek

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Georgius Baumgärtel van het leger van hertog d'Arrenbergh en

Anna Maria Serteijn parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (15-1741-130 - foto 2843+TV)

 

Roermond - 10 september 1741 - briefje van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Jansen en Alegunda Bertus.

RHCL Maastricht (15-1741-132 - foto 2845a+b)

 

Roermond - 18 september 1741 - briefje van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Liendtgen "juris utriusque licentiatus" en Maria Gertrudis Pollart.

RHCL Maastricht (15-1741-134 - foto 2846a+b)

 

Roermond - 6 oktober 1741 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wenceslaus Wischu Schil uit Bohemen voorheen in dienst van de koningin van Hongarije uit welk verbintenis naar het schijnt hij vrijwillig is weggezonden en

Anna Catharina Keur parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (15-1741-93 - foto 2838a+b+TV)

 

Roermond - 6 oktober 1741 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Segerus Albertus Ramakers en Sophia Hendrina Vandael.

RHCL Maastricht (15-1741-94 - foto 2839a+b)

 

Roermond - 17 november 1741 - briefje van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van den Bos en Sibilla Isborgh.

RHCL Maastricht (15-1741-146 - foto 2847a+b)

 

Roermond - 2 april 1742 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jongers en Anna Catharina ten Eijcken.

RHCL Maastricht (16-1742-71 - foto 2857)

 

Roermond - 9 april 1742 - brief van J.A. Hooffs kanunnik en pastoor in Roermond en dispensatie handgeschreven door Joannes Franciscus Dispa

afgestudeerd kanunnik vanwege vacante bisschop zetel in Roermond, goedkeurende het voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus van Lin parochiaan van Roermond en

Joanna Scrivers parochiane van Buggenum.

RHCL Maastricht (16-1742-78 - foto 1875a+b)

 

Roermond - 9 mei 1742 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Renerus Cloot en Anna Pluijm.

RHCL Maastricht (16-1742-16 - foto 2851)

 

Roermond - 16 mei 1742 - brief van J. Hooffs kanunnik en pastoor in Roermond [mede verklaard op achterzijde zelfde datum door J.A. Bosman pastoor

van Swalmen] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Haewijnckels parochiaan van Roermond en

Catharina Geurts parochiane van Swalmen.

RHCL Maastricht (16-1742-12 - foto 352a+b)

 

Roermond - 19 mei 1742 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Ludovicus Libot en Hendrina Clara Cremers.

RHCL Maastricht (16-1742-8 - foto 2850)

 

Roermond - 12 juli 1742 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Fincken parochiaan van Roermond en

Maria Agnes Jopen parochiane van Lovenich (D) aarts-bisdom Keulen.

RHCL Maastricht (16-1742-27 - foto 2852a+b)

 

Roermond - 17 juli 1742 - brief van J.A. Hooffs als aanvraag voor dispensatie en handgeschreven dispensatie d.d. 18 juli 1742 van vicarius-generaal

Dispa uit Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Bloemaerts "praesidius Venlonensis" en

Lambertina Nissen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (16-1742-29 - foto 1113a+b)

 

Roermond - 16 augustus 1742 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Unbang en Gertrudis Oostermans.

RHCL Maastricht (16-1742-47 - foto 2856)

 

Arenbergh (D) / Roermond - 25 augustus en 19 september 1742 - brieven van L.M. Krischer pastoor van Arenberg (D) en van Jacobus Rutijens vice-

pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Strang blijkbaar van Aken (D) en

Maria Cornelia Colmondt parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (16-1742-40 - foto 2855a+b+c)

 

Roermond - 17 september 1742 - briefje van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Georgius Fredericus Hetsteder ook Heltstelter en Joanna Bruels weduwe van Sebastianus Stams, parochianen van Roermond.

Met een belangrijke verklaring van J.J. Maij van de Jezuieten dat hij geboortig is van Schweinfurth (D) knecht bij markies de Hoesnbroeck,

inwoner sinds 5 jaar van Roermond, openlijk bekeert van Luthers geloof in de kerk van de Jezuieten in Roermond.

RHCL Maastricht (16-1742-39 - foto 2854a+b+c)

 

Roermond - 30 september 1742 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Jacobs en Aldegundis Cos.

RHCL Maastricht (16-1742-36 - foto 2853)

 

Roermond - 3 oktober 1742 - brief van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie van de gebruikelijke 3 afroepingen omdat de

bruidegom in garnizoen aanwezig moet zijn in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Seuren soldaat met afschriften van de verenigde provincien en

 Mechtildis Kutsen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (16-1742-99 - foto 2858+TV)

 

Vlodrop / Roermond - 23 en 24 oktober 1742 - brieven van A. Mannaij pastoor van Vlodrop en van J.A. Hooffs pastoor van Roermond, als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van der Beeck parochiaan van Vlodrop en

Sijbilla Roncken ook Voncken parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (16-1742-106 - foto 2859a+b+c)

 

Roermond - 21 november 1742 - brief van ws. Dispa van kathedraal Roermond, aan een pastoor ws. in Cuyckhoven, die moeilijk leesbaar was. Er is

echter eruit te halen dat het gaat om 2 personen, namelijk Godefridus Crongens en Maria Ollers parochianen van Cuyckhoven bisdom Roermond

die 2e en 3e graad bloedverwant zijn. Zij vragen ontheffing waarbij als extra argument wordt gebruikt dat de bruid hoogzwanger is. Daarbij staat een

interessante opmerking. De pastoor stelt namelijk dat als gevolg van een gek makende lust en niet opzettelijk bedoeld is als een extra reden om

dispensatie te verlenen. Dat werpt een aardig licht op de omstandigheden. Het kwam blijkbaar voor dat mensen die vermoeden geen ontheffing te

zullen krijgen, op deze manier een soort chantage pleegden waardoor de kerk moeilijk meer kon weigeren om akkoord te gaan, omdat anders het

kind onwettig geboren zou worden [dat woog dus zwaarder]. Uit de aantekeningen terzijde maken we op dat de verantwoordelijkheden er moeite mee

hebben. Waarschijnlijk heeft het huwelijk in Cuyckhoven [D bij Erkelenz] plaatsgevonden, want het is niet in Roermond gevonden.

RHCL Maastricht (16-1742-5 - foto 2849+TV)

 

Roermond - 26 april 1743 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ignatius Driessens [d'Opheijden] parochiaan van Roermond en

Maria Agnes Schrijvers ook Scrivers parochiane de Niel bisdom Luik [= Maasniel].

RHCL Maastricht (17-1743-92 - foto 2862)

 

Roermond - 31 mei 1743 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Dupont parochiaan de Niel [= Maasniel] en

Joanna Margareta Joosten parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (17-1743-1 - foto 2860)

 

Mechelen (B) - 18 september 1743 - dispensatie van bisschop Lucas Melchior Tempi van aartsbisdom Mechelen aan vicarius generaal van bisdom Roer-

mond vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gijsen en Helena Litmans.

Paar trouwen [rk] te Roermond op 29 september 1743.

RHCL Maastricht (17-1743-93 - foto 5476)

 

Roermond - 26 oktober 1743 - dispensatie van Joannes Fransciscus Dispa vicarius generaal van bisdom Roermond aan vice pastoor Mullers van

Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Simonis Joannes Godefridi en Anna Christina Waels.

RHCL Maastricht (17-1743-102 - foto 6198)

 

Roermond - 6 januari 1744 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de Luck en Catharina Therisia Schoncken.

RHCL Maastricht (17-1744-7 - foto 2863)

 

Roermond - 3 februari 1744 - dispensatie door Josephus Anselmus Franciscus bisschop van bisdom Roermond via Werbrouck zijn secretaris aan J. A.

Hoofts kanunnik in kathedraal van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Pulinghs en Sibilla Gelissen parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (17-1744-5 - foto 6199)

 

Roermond - 12 april 1744 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Geraerts en Catharina Willems.

RHCL Maastricht (17-1744-40 - foto 2867)

 

Roermond - 9 juni 1744 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Segerus Albertus Raemakers en Joanna Helena Schaffers.

RHCL Maastricht (17-1744-11 - foto 2864)

 

Boxmeer / Roermond - 1 en 5 augustus 1744 - brieven van F. Lambertus Bará pastoor van Boxmeer en van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aan-

vraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Fredericus Joannes Meijers parochiaan van Roermond en

Leopoldina Petronella Verheijen parochiane van Boxmeer.

RHCL Maastricht (17-1744-28 - foto 2866a+b+c+d)

 

Roermond - 9 oktober 1744 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Henricus Schreurs en Elisabet Zelijs.

RHCL Maastricht (17-1744-13 - foto 2865)

 

Roermond - 24 november 1745 - dispensatie door Josephus Anselmus Franciscus bisschop van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Casparus Smeets parochiaan van Roermond en

Maria van der Linden parochiane van Niel [= Maasniel] bisdom Luik.

RHCL Maastricht (18-1745-2 - foto 2868)

 

Roermond - 19 februari 1746 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hemels en Maria Janssen.

RHCL Maastricht (18-1746-84 - foto 2874)

 

Roermond - 6 maart 1746 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mathias Backhuijs en Maria Catharina Janssens.

RHCL Maastricht (18-1746-88 - foto 2875)

 

Roermond - 14 april 1746 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Fonteijne en Joanna Stockmans.

RHCL Maastricht (18-1746-141 - foto 2879)

 

Roermond - 18 april 1746 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van Flodrop en Catharina Houben weduwe Timmermans.

RHCL Maastricht (18-1746-153 - foto 2880)

 

Roermond - 5 mei 1746 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Linssen inwoner van Horn bisdom Luik en

Maria Verstegen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (18-1746-90 - foto 1886)

 

Roermond - 10 juni 1746 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ferdinandus Joannes Quisthout en Maria Elisabet Cox.

RHCL Maastricht (18-1746-65 - foto 2873)

 

Roermond - 13 juni 1746 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Abel Vossen parochiaan van Roermond en

Joanna Thijsen parochiane van Horn.

RHCL Maastricht (18-1746-64 - foto 1885a+b)

 

Roermond - 18 juni 1746 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond aan D. Gielen kanunnik van de kathedrale kerk van Roermond als aanvraag voor

dispensatie van de 3 gebruikelijke kerkelijke afkondigingen vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Simon Hendricus Najmijers met toestemming van zijn kapitein in dienst van de koningin [Maria Theresia van Oostenrijk] en

Maria Agneta Ginckers parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (18-1746-131 - foto 2878a+b+c+TV)

 

Roermond - 3 augustus 1746 - briefje van Petrus Antonius Mullers vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Carolus Lassens en Megtildis Colmondt.

RHCL Maastricht (18-1746-126 - foto 2877a+b)

 

Roermond - 25 augustus 1746 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Kijlemans en Petronilla Christina Dijnraets.

Met notitie aan de bisschop dat heden in het klooster is gegaan:

Petronilla Engels en Maria Elisabeth Breuwers [dus niets met de aanvraag te maken, maar wel van belang voor die families].

RHCL Maastricht (18-1746-56 - foto 2872)

 

Roermond - 9 september 1746 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 gebruikelijke

kerkelijke afkondigingen om reden dat de bruidegom in garnizoen moet blijven in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Johannes Christophorus Carolus baron van Schirndingh vaandeldrager in het oude leger van graaf van Koenigsegg in dienst van de koningin hij is

tot het katholiek geloof overgegaan vanuit het Lutheranisme en

Maria Carolina Kroonenbroek lidmaat van parochie Roermond.

Plus een brief van broeder Alexander de Cock van militaire parochie.

RHCL Maastricht (18-1746-54 - foto 2871a+b+c+d+TV)

 

Roermond - 14 oktober 1746 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ferdinandus Wilt en Catharina Laumen.

RHCL Maastricht (18-1746-3 - foto 1174)

 

Roermond - 12 november 1746 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Pellemans parochiaan van Stevensweert en

Maria van den Broeck parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (18-1746-25 - foto 2869a+b)

 

Roermond - 16 november 1746 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 gebruikelijke kerkelijke afroepingen

omdat de bruidegom niet langer kan blijven omdat het leger vertrekt en hij anders het leger moet na reizen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Casparus Siverée ook Gasparus Sibré uit Lotharingen, opgeroepen soldaat bij de hertog van Hanover in dienst van de koning van Engeland en

Anna Margarita Claskingh ook Glaskin lidmaat van parochie Roermond.

RHCL Maastricht (18-1746-29 - foto 2870a+b+c+d+TV)

 

Roermond - 23 november 1746 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Klattenhof en Joanna Catharina Kijlemans.

RHCL Maastricht (18-1746-107 - foto 2876a+b)

 

Roermond - 6 januari 1747 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Janssen en Petronilla Beckers.

RHCL Maastricht (19-1747-26 - foto 2883a+b)

 

Roermond - 1 februari 1747 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Sijller en Aldegundis Abens weduwe van Dijck.

RHCL Maastricht (19-1747-22 - foto 2882a+b)

 

Roermond - 6 juli 1747 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Francot alias Holle en Maria Catharina Gisbers weduwe Andriessens.

RHCL Maastricht (19-1747-11 - foto 2881a+b)

 

Roermond - 24 juli 1747 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen omdat de

bruidegom in kazerne aanwezig moet zijn en dus niet de afroepingen kan afwachten, in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Ubel in dienst van generaal de Collowrat voorzien van getuigenissen van handelsvrijheid en

Theresia Hoffmans parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (19-1747-31 - foto 2885a+b+TV)

 

Roermond - 7 oktober 1747 - briefje van P.A. Mullers vice-pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gerners onderdaan van Aken (D) en

Cornelia Everts parochiane van Roermond.

Erbij verklaring van 5 september 1747 uit Aken van baron Wilhelmus A. de Bierens.

RHCL Maastricht (19-1747-33 - foto 2886a+b)

 

Roermond - 7 oktober 1747 - briefje van P.A. Mullers vice-pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Smeets en Maria Sijbilla Bos.

RHCL Maastricht (19-1747-34 - foto 2887)

 

Roermond - 14 oktober 1747 - dispensatie door Joannes Antonius bisschop van Roermond aan J.A. Hooffs kanunnik en pastoor in Roermond in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hansen en Elisabetha Arnoldts.

RHCL Maastricht (19-1747-30 - foto 2884)

 

Roermond - 19 januari 1749 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Scrivers en Mechtildis van Veught.

RHCL Maastricht (19-1749-7 - foto 2889a+b)

 

Roermond - 11 april 1749 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Gilaer en Anna Marbs.

RHCL Maastricht (19-1749-49 - foto 2892a+b)

 

Roermond - 14 april 1749 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Franciscus Crans en Mechteldis Groenen.

RHCL Maastricht (19-1749-48 - foto 2891a+b)

 

Roermond - 1, 5 en 10 april 1750 - briefje van J. de Hare priester en deken van de st. Christophorus kerk in Luik (B) daarop een antwoord uit Roermond,

dan uiteindelijk een brief van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Boutton en Maria Joanna Detrische oorspronkelijk van Luik, nu wonend in Roermond.

RHCL Maastricht (19-1750-37 - foto 2897a+b+c+d)

 

Roermond - 8 april 1750 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joseph Gerardus Mathhaeij en Anna Elisabetha Crans.

RHCL Maastricht (19-1750-6 - foto 2893a+b)

 

Roermond - 5 juni 1750 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ferdinandus Josephus de Puij en Joanna Catharina Wolters.

RHCL Maastricht (19-1750-24 - foto 2895a+b)

 

Roermond - 24 augustus 1750 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Nicolaus Frencquen en Lucia Evers.

RHCL Maastricht (19-1750-41 - foto 2898a+b)

 

Roermond - 3 oktober 1750 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Verstegen en Mechtildis Amilia in gen Hut.

RHCL Maastricht (19-1750-30 - foto 2896a+b)

 

Roermond - 21 oktober 1750 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Haen parochiaan van Roermond en

Maria Meulemans onderdaan van Zetten.

RHCL Maastricht (19-1750-7 - foto 2894)

 

Roermond - 10 april 1752 - briefje van J. J. Janssen vice-pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Kellenaers en Anna Elisabeth Rijcks.

RHCL Maastricht (19-1752-21 - foto 2901)

 

Roermond - 24 april 1752 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Schoncken en Maria Elisabeth Roerbracht parochianen van Roermond.

RHCL Maastricht (19-1752-6 - foto 2899a+b)

 

Roermond - 2 mei 1752 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond aan bisdom Roermond, als aanvraag voor dispensatie van de 3 kerkelijke afroepingen

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Cox en Helena Clout parochianen van Roermond.

Er was eerder bezwaar/geschil geweest van ene Anna Stroucken waarover een rechtszaak was gevoerd. Blijkbaar was er een eerdere trouwbelofte of

verloving. De uitspraak was gedaan door aartsbisdom Mechelen. Uit uitspraak van de [kerkelijke] rechtbank valt op te maken dat Anna niet verscheen

op de zitting en werd Jacobus in het gelijk gestelt. Jacobus wilt nu dan af van de afroepingen, wellicht om te voorkomen dat Anna tijdens zo'n afroeping

stennis gaat maken en hij daardoor in kwaad licht komt te staan met daarop volgend geroddel. Dispensatie van de 3 afroepingen werd toegestaan,

ook al omdat de kwestie bij velen bekend is en dat ook bekend is dat hij gaat trouwen met Helena Clout.

RHCL Maastricht (19-1752-8 - foto 2900a+b+c+d+e+TV)

 

Roermond / Thorn - 22 mei 1752 - brieven van J.A. Hooffs pastoor van Roermond en van J.W. Reuten pastoor van Thoren [=Thoor, Thorae, Thorn] als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Janssen parochiaan van Roermond en

Anna Sophia Raemaeckers parochiane van Thorn bisdom Luik.

RHCL Maastricht (19-1752-5 - foto 1860a+b+c+d)

 

Roermond - 5 januari 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Arnoldus Leemaens en Anna Gertrudis Naus.

RHCL Maastricht (20-1753-24 - foto 2903a+b)

 

Roermond - 5 februari 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Albouts en Anna Maria Philiph.

RHCL Maastricht (20-1753-57 - foto 2905a+b)

 

Roermond - 19 maart 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Geerlins parochiaan van Roermond en

Cornelia Nelen parochiane van Herten bisdom Luik.

RHCL Maastricht (20-1753-155 - foto 2913a+b)

 

Roermond - 3 mei 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus Wijnen en Maria Anna Schreijner.

RHCL Maastricht (20-1753-148 - foto 2912a+b)

 

Roermond - 3 mei 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fijten en Catharina Janssen.

RHCL Maastricht (20-1753-167 - foto 2915a+b)

 

Roermond - 4 mei 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Kerren en Joanna Coonen.

RHCL Maastricht (20-1753-168 - foto 2916a+b)

 

Roermond - 12 mei 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ambrosius Ott en Catharina Hartmenin dochter van een overleden soldaat.

RHCL Maastricht (20-1753-137 - foto 2911a+b)

 

Roermond - 26 mei 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Theunissen weduwnaar parochiaan van Roermond en

Theresia Fabritius parochiane van Heinsberg (D) bisdom Luik.

RHCL Maastricht (20-1753-113 - foto 2910a+b)

 

Roermond - 30 juni 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wolfgang Prúckner soldaat in leger de Salm en

Joanna Rosina Baur ook Baurin weduwe van Henricus Heller.

RHCL Maastricht (20-1753-162 - foto 2914a+b+c+d)

 

Roermond - 23 juli 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus op de Graaff en Maria Barbara Stark.

RHCL Maastricht (20-1753-26 - foto 2904a+b)

 

Roermond - 25 augustus 1753 - briefje van J.J. Janssen vice-pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Heiberg invalide militair en Maria Anna Hijbeleijr.

RHCL Maastricht (20-1753-71 - foto 2907a+b+c)

 

Roermond - 27 augustus 1753 - brief en schema van J.J. Janssen vice-pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus van Wevelinckhoven zoon van Henricus Constantinus van Wevelinckhoven en Hendrina van Bors, Hendrina dochter van Joannes Franciscus

                                         van Bors en Anna Maria Dulcken, Anna Maria dochter van Goswinus Dulcken en Dorothea de Jongh; en

- Maria Agnes de Winckel dochter van NN de Winckel en NN de Haen, NN de Haen dochter van NN de Haen en NN Dulcken, NN Dulcken dochter van

                                         Goswinus Dulcken en Dorothea de Jongh.

RHCL Maastricht (20-1753-103 - foto 2909a+b)

 

Roermond - 13 en 14 september 1753 - briefjes van J.J. Janssen vice-pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Schreuder lichamelijk invalide daardoor ontslagen militair en Maria Magdalena Hecknerin.

RHCL Maastricht (20-1753-67 - foto 2906a+b+c+d)

 

Roermond - 29 oktober 1753 - briefje van J.J. Janssen vice-pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Weijers en Maria Catharina Reijners.

RHCL Maastricht (20-1753-19 - foto 2902a+b)

 

Roermond - 28 december 1753 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Cox en Maria Elisabeth Sijben.

Met erbij consent van beide vaders van aanstaande echtpaar.

RHCL Maastricht (20-1753-98 - foto 2908a+b+c)

 

Roermond - 26 september 1755 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Fredericus de Munich "centurio" [= commandant over 100 man] en

Anna Caecilia de Wilde parochiane van Roermond.

Inclusief briefjes 9 en 20 september 1755 van st. Bavonis kerk uit Gent (B).

RHCL Maastricht (21-1755-7 - foto 2918a+b+c+d)

 

Roermond - 26 september 1755 - brief en schema van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- advocaat Arnoldus Godefridus Graven zoon van NN Graven en Petronella Knop, Petronella dochter van Godefridus Knop en Elisabeth van Wessem,

                                           Godefridus zoon van NN Knop en NN Hendricks; en

- Maria Josepha Maes dochter van NN Maes en NN Schoncken, NN Schoncken dochter van NN Schoncken en NN Peus, NN Peus dochter van NN Peus

                                           en NN Knop, NN Knop dochter van NN Knop en NN Hendricks.

RHCL Maastricht (21-1755-17 - foto 2919a+b+c)

 

Roermond - 19 februari 1759 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jacobus Smeijers en Anna Sibijlla Boncour.

RHCL Maastricht (21-1759-7 - foto 2921a+b)

 

Roermond - 18 augustus 1759 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Meuren parochiaan van Herten bisdom Luik en

Petroneilla Schilbert parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (21-1759-6 - foto 2920a+b)

 

Roermond - 2 oktober 1759 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Korthoef en Sophia Hansen parochianen van Roermond.

Erbij consent 28-9-1759 uit Amsterdam van moeder van Thomas zijnde Haanna van Sijl.

RHCL Maastricht (21-1759-25 - foto 2922a+b+c)

 

Roermond / Brussel (B) - 3 oktober 1759 - brief van Petrus Henricus Petit kanunnik in cathedraal van Roermond en dispensatie van Joannes Carolus

Molinari aartsbisschop van voorgenomen huwelijk vanwege 2e graad aanverwantschp tussen:

Reinerus Decker en Gertrudis Eggen.

RHCL Maastricht (21-1759-5 - foto 4975a+b+c)

 

Roermond - 6 oktober 1759 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Cuijpers parochiaan van st. Joannis Baptista "trajecti ad mosam" [= Maastricht] en

Anna Maria Weerts parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (21-1759-26 - foto 2923a+b)

 

Roermond - 31 december 1759 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Vidder en Aldegundis Wisseschel.

RHCL Maastricht (21-1759-27 - foto 2924a+b)

 

Roermond - 7 januari 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Franciscus Rothkegel en Maria Agnes Ginckers weduwe Neijmeier.

RHCL Maastricht (22-1760-24 - foto 2927a+b)

 

Roermond - 14 januari 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Georgius Behr invalide soldaat en Anna Maria Harman.

RHCL Maastricht (22-1760-21 - foto 2926a+b)

 

Roermond - 16 januari 1760 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de 3 kerkelijke afkon-

digingen omdat die al zonder verhindering hebben plaatsgevonden in Bergen [Mons B] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Telliers uit Bergen [Mons B] in Henegauwen vallende onder de parochie kerk van de heilige Germanus en

Maria Joanna Schoncken 3 maanden geleden uit Bergen teruggekeerd.

RHCL Maastricht (22-1760-194 - foto 2945a+b+TV)

 

Roermond - 1 februari 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Renerus Crijn en Maria Margarita Barbers.

RHCL Maastricht (22-1760-4 - foto 2925a+b)

 

Roermond - 10 februari 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Vanderlinden parochiaan van Roermond en

Anna Holten parochiane van Melick.

RHCL Maastricht (22-1760-26 - foto 2928a+b)

 

Roermond - 7 maart 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Bastian invalide soldaat en Anna Maria Engels.

RHCL Maastricht (22-1760-71 - foto 2933a+b)

 

Roermond - 14 april 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Trines en Maria Smeets.

RHCL Maastricht (22-1760-162 - foto 2940a+b)

 

Roermond - 21 april 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Jacobus Claessen en Maria Maghdalena Houben.

RHCL Maastricht (22-1760-170 - foto 2941a+b)

 

Swalmen - 22 april 1760 - brief van broeder Franciscus Hockensag als vervanger aan bisdom Roermond die dispensatie aanvraagt voor ontheffing van de

afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Adolphus Straugh ook Strough parochiaan van Swalmen en

Carelina Krebbers ook Crebbers parochiane van Roermond.

En brief 26-4-1760 van J.A. Hoofs pastoor van Roermond aan bisdom Roermond waar meer gegevens instaan over de bruidegom hij is namelijk Duitser en

verblijft al 11 jaar in trouwe dienst bij de markies van Hoensbroek.   

RHCL Maastricht (22-1760-82 - foto 358a+b+c+d+TV)

 

Roermond - 9 mei 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Soijer afkomstig van Kampen en

Maria Voorenbergh parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (22-1760-149 - foto 2939a+b)

 

Roermond - 10 mei 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Binders en Maria Anna Scrivers.

RHCL Maastricht (22-1760-80 - foto 2934)

 

Roermond - 30 mei 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Jennissen en Joanna Catharina Helle.

RHCL Maastricht (22-1760-101 - foto 2935a+b)

 

Roermond - 14 juni 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Voss weduwnaar en Gertrudis Graven.

RHCL Maastricht (22-1760-127 - foto 2938a+b)

 

Roermond - 25 juli 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Andreas Meijers en Wilhelma Heckers.

RHCL Maastricht (22-1760-54 - foto 2931a+b)

 

Roermond - 31 juli 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Pöllking en Anna Maria Lenaerts van der Willigen.

RHCL Maastricht (22-1760-56 - foto 2932a+b)

 

Roermond - 9 augustus 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Walterus Wolters en Agnes Scheffers.

RHCL Maastricht (22-1760-41 - foto 2929a+b)

 

Roermond - 9 augustus 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmus van der Schuren en Anna Maria Passagie.

RHCL Maastricht (22-1760-112 - foto 2936a+b)

 

Roermond - 17 augustus 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Stocker invalide soldaat en Elisabetha Vogelin weduwe van een invalide soldaat.

RHCL Maastricht (22-1760-122 - foto 2937a+b+c)

 

Roermond - 3 oktober 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Kelleneers en Anna Maria Meuters.

RHCL Maastricht (22-1760-186 - foto 2943a+b)

 

Roermond - 11 oktober 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van Herten en Maria Vermoulen.

RHCL Maastricht (22-1760-178 - foto 2942a+b)

 

Roermond - 25 november 1760 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Vergoetsen en Barbara Hellen.

RHCL Maastricht (22-1760-187 - foto 2944a+b)

 

Roermond - december 1760 - correspondentie als eerste van een aalmoezenier van het leger van Bouillon die te ziek is om het huwelijk te voltrekken van:

Joannes Leonard soldaat in het leger van Bouillon ingekwartierd te Roermond en

Susanna Biermans ook ondergeschikt aan dat leger [blijkbaar vergezelde zij het leger om te voorzien in levensbehoeften zoals voedsel].

Die aalmoezenier had gevraagd aan Albinus Pigeron aalmoezenier van het voetleger van Ruesque om dat over te nemen, maar er wordt gewezen op

kerk artikel 1 over huwelijk van 18-6-1687 waarbij andere priesters niet bevoegd zijn om dat te doen. Vandaar dat zij dispensatie aanvragen bij de

bisschop van Roermond alsmede voor de 3 afkondigingen en voor gesloten tijd.

RHCL Maastricht (22-1760-48 - foto 2930a+b+c+d+e+TV)

 

Roermond - 21 april 1761 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Dewits en Maria Dene.

RHCL Maastricht (23-1761-32 - foto 2947)

 

Roermond - 13 juni 1761 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joseph Janssens weduwnaar en Joanna Engels.

RHCL Maastricht (23-1761-33 - foto 2948a+b)

 

Roermond - 30 juni 1761 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus van der Bergh parochiaan van Roermond en

Albertina de Wauthier parochiane van "capelle dicta Bruxellis" bisdom Mechelen.

RHCL Maastricht (23-1761-37 - foto 2949)

 

Roermond - 25 november 1761 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jambroers en Maria Cornelia Houben.

RHCL Maastricht (23-1761-41 - foto 2950)

 

Roermond - 16 januari 1762 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Henricus Schreurs weduwnaar en Maria Smeets weduwe van Josephus Smeiers.

RHCL Maastricht (23-1762-15 - foto 2952)

 

Roermond - 19 januari 1762 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Sebastianus Janssens en Maria Mechtildis op de Graef.

RHCL Maastricht (23-1762-16 - foto 2953)

 

Roermond - 30 januari 1762 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Philippus Janssens en Joanna Krijn.

RHCL Maastricht (23-1762-25 - foto 2954)

 

Roermond - 3 februari 1762 - brief van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor disensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Eggels ex Buggenum parochiaan van Roermond en NN.

Getrouwd rk in Beegden 4 februari 1762 naam van de bruid Margaritha Puts.

RHCL Maastricht (23-1762-19 - foto 1876a+b+c)

 

Roermond - 12 februari 1762 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Renar ook Henderik Reijnart ook Henri Renard parochiaan van Middelburg, komt oorspronkelijk uit Jauche (B) [= Geten Waals Brabant] en

 Anna Maria Melstro parochiane van Roermond.

Erbij verklaring 12 januari 1762 uit Middelburg van Jan Riemers dat Henderik als koetsier 10 jaar bij hem heeft gediend en dat hij een vrij persoon is,

verklaring 18 januari 1762 uit Middelburg van pastoor missionaris Joannes Keuler dat Henricus orthodox rooms katholiek was en brief 2 februari 1762

 uit Jauche van zijn broer Gille Renar met consent van hun vader genaamd Henri Renard die zijn handmerk plaatst.

RHCL Maastricht (23-1762-9 - foto 2951a/f)

 

23 april 1762 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Donx van bisdom Roermond en

Catharina Holtermans parochiane van Born.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 310)

 

Roermond - 23 januari 1764 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Ludovicus Zehnpfondt invalide soldaat in ruste en Apolonia Rouscherin.   

RHCL Maastricht (23-1764-125 - foto 2967a+b)

 

Roermond - 4 februari 1764 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Kelder en Maria Catharina Vestro.   

RHCL Maastricht (23-1764-126 - foto 2968)

 

Swalmen/Roermond - 12 en 13 mei 1764 - brieven van J.J. Cox pastoor in Swalmen en A. van Daell canonicus en pastoor van Roermond, als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:       

Henricus Naus van parochie Swalmen en

Sophia Tessers parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (23-1764-138 en 139/4 - foto 362a+b+c)

 

Swalmen / Roermond - 14 mei 1764 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor in Roermond, met daarbij (10 mei) verklaring van Joannes Josephus Cox

pastoor in Asselt en Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Petrus Muller parochiaan van Roermond en

Anna Janssen parochiane van Swalmen.

De verklaring van de pastoor van Swalmen vermeldt dat Anna parochiane is anno 25 februari 1737 wettelijke dochter van Joannes Janssen en Jacomina Spee.

RHCL Maastricht (23-1764-85 - foto 361a+b+c)

 

Roermond - 11 juni 1764 - brief van A. L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Reinerus Leurs parochiaan van Horn bisdom Luik en

Maria Nelen parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (23-1764-5 - foto 1888)

 

Roermond - 11 juni 1764 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Wilhelmus Vincken en Maria Christina Tophoven.   

RHCL Maastricht (23-1764-121 - foto 2966)

 

Roermond - 2 juli 1764 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Hohnlain lichamelijk invalide en Catharina Scheiderin.   

RHCL Maastricht (23-1764-60 - foto 2960)

 

Roermond - 5 juli 1764 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Gerardus Mohr lichamelijk invalide en Lucia Hartert.   

RHCL Maastricht (23-1764-62 - foto 2962)

 

Roermond - 6 juli 1764 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Walterus de Wits en Barbara Snabels.   

RHCL Maastricht (23-1764-61 - foto 2961)

 

Roermond - 21 juli 1764 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Michael Janssens en Anna Maria Garnij.   

RHCL Maastricht (23-1764-63 - foto 2963)

 

Roermond - 31 juli 1764 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Jacobus Wilhelmus le Cluijs en Maria Catharina Jonckers.   

RHCL Maastricht (23-1764-66 - foto 2964)

 

Roermond - 1 sept. 1764 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Antonius Eijchoeren en Maria Lind.   

RHCL Maastricht (23-1764-74 - foto 2965)

 

Roermond - 14 sept. 1764 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Franciscus Bernardus van der Renne en Maria Sophia Lindtgen.   

RHCL Maastricht (23-1764-41 - foto 2958)

 

Roermond - 5 okt. 1764 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Bernardus Geunen en Gertrudis Tessers.   

RHCL Maastricht (23-1764-47 - foto 2959)

 

Roermond - 12 okt. 1764 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Henricus Quakers en Petronilla Timmermans.   

RHCL Maastricht (23-1764-10 - foto 2956)

 

Roermond - 29 nov. 1764 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Henricus Dethier en Birgitta Jorij dochter van een invalide soldaat.   

RHCL Maastricht (23-1764-10 - foto 2955a+b)

 

Roermond - 2 december 1764 - brief van bisdom delegatie aan A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond in verband met aanvraag om dispensatie

vanwege 1e/2e graad aanverwantschap en schema van kanunnik van Daell in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

- Joannes Albertus de Cock weduwnaar van Maria Joanna le Blanc, Maria Joanna dochter van NN le Blanc; en

- Maria Margaritha le Blanc dochter van Joannes le Blanc en Ida Jeucken, Joannes zoon van NN le Blanc.   

RHCL Maastricht (23-1764-24 - foto 2957a+b+c)

 

Roermond - 24 december 1764 - brief van onbekende schrijver [ws. de secretaris van bisdom Roermond] wat aansluit op een eerdere brief waarin de

namen van de betrokkenen in staan [de Cock/le Blanc]. Er is sprake van voorgenomen huwelijk met 2e graad aanverwantschap.

RHCL Maastricht (23-1764-137 - foto 2970+TV)

 

Roermond - 8 januari 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Matthias Nusseling "schrijnenwercker" en

Henrica ook Hendrina de Rees parochiane van st. Catharina kerk te Brussel (B).

Erbij een zg. "losbrief" d.d. 22-12-1766 van G. Steenkist, pastoor van st. Catharina te Brussel.

En een brief d.d. 1-1-1767 van M.A. de Saint Remij geboren Kroonenbroeck uit Brussel (B) verklarende dat Henrica in haar dienst was en dat zij vrij was.

RHCL Maastricht (24-1766-3 en 24-1767-32 - foto 2971a+b+c+d+e)

 

Roermond - 9 jan. 1767 - brief van A. van Daell, pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Petrus Ferver invalide militair en Catharina van Eck parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (24-1767-38 - foto 2975)

 

Roermond - 2 maart 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Reinerus Troosters en Maria Catharina van Vught.   

RHCL Maastricht (24-1767-32 - foto 2974)

 

Roermond - 13 maart 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Gerardus Helle en Beatrix Beene.   

RHCL Maastricht (24-1767-31 - foto 2973)

 

Roermond - 20 april 1767 - brief van A. van Daell kanunnik van kathedraal van Roermond aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie van de

3 gebruikelijke kerkelijke afkondigingen en voor gesloten tijd van een voorgenomen huwelijk tussen:   

Georgius Mullure onderofficier bij de cohorte van de zwakkeren [invaliden] en

Margaritha Detzerin parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (24-1767-61 - foto 2976+TV)

 

Roermond - 27 april 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Petrus op de Graef weduwnaar en Maria Massen "non confirmata".   

RHCL Maastricht (24-1767-27 - foto 2972)

 

Roermond - 27 april 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Christianus Hermans en Joanna Beurskens.   

RHCL Maastricht (24-1767-63 - foto 2977)

 

Roermond - 11 mei 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Henricus Focquet en Maria Ida Katers.   

RHCL Maastricht (24-1767-74 - foto 2979)

 

Roermond - 30 mei 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Mathias Rutten en Elisabetha Bovi.   

RHCL Maastricht (24-1767-67 - foto 2978)

 

Roermond - 20 augustus 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Scharff "milite e cohorte invalidorum" en Maria Ida Manne parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (24-1767-130 - foto 2984a+b+c)

 

Nedercruchten (D) / Roermond - 21 en 22 augustus 1767 - brief van eerst J.J. Janssen pastoor van Nedercruchten (D) dan een brief A. van Daell pastoor

van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Antonius Wilhelmus van Mulbracht parochiaan van Nedercruchten (D) en

Catharina van Knippenbergh parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (24-1767-118 - foto 2982a+b+c)

 

Roermond - 31 augustus 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Michael Klingen weduwnaar en Gertrudis Serve.   

RHCL Maastricht (24-1767-119 - foto 2983)

 

Roermond - 26 september 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege geestelijk verwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:   

Josephus Henderickx parochiaan van Roermond en

Elisabetha Knops parochiane van Swalmen.   

RHCL Maastricht (24-1767-142 - foto 365)

 

Roermond - 6 oktober 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Ignatius Wolf "cohorte invalidorum" en Maria Catharina Jacobs parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (24-1767-109 - foto 2980)

 

Venlo / Roermond - 22 en 23 oktober 1767 - brief van Th: Aq: Caenen pastoor van Venlo en brief en schema van A. van Daell pastoor en kanunnik van

kathedraal Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Franciscus van Gestel parochiaan van Roermond, zoon van Franciscus van Gestel en Maria Gertrudis Pollmans, Maria Gertrudis dochter van

                                       Joannes Pollmans en Elisabeth Nauwelaers, Joannes zoon van N: Pollmans; en

- Maria Helena Heutz parochiane van Venlo, dochter van Wilhelmus Josephus Heutz en Maria Eva Heckers, Maria Eva dochter van Henricus Heckers en

                                       N: Pollmans, N. Polmans dochter van Fredericus Pollmans en Eva van N:, Fredericus Pollmans zoon van N: Pollmans.

Fredericus Pollmans en Joannes Pollmans zijn broers.

RHCL Maastricht (24-1767-126 - foto 1169a+b+c+d)

 

Roermond - 18 januari 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Severinus Wolters weduwnaar en Sibilla Wolters.   

RHCL Maastricht (25-1768-17 - foto 2991)

 

Roermond - 24 januari 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Guillelmus Josephus du Feu parochiaan van "Trajectensi" [= Maastricht] st. Nicolaas parochie bisdom Luik en

Maria Josepha van Helden parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (25-1768-22 - foto 2996)

 

Roermond - 6 februari 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Jacobus Eckmiller weduwnaar en Maria Elisabetha Waegenigh.  

RHCL Maastricht (25-1768-23 - foto 2997a+b)

 

Roermond - 12 februari 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Josephus Thissen en Maria Agnes Wolters.

Erbij consent van haar ouders: Fransis Wolters en Gertruijdis Scrijvers.   

RHCL Maastricht (25-1768-21 - foto 2995a+b+c)

 

Roermond - 19 april 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Leonardus Tessers en Anna Maria Schumacher.   

RHCL Maastricht (25-1768-20 - foto 2994)

 

Roermond - 19 mei 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Lambertus Antonius Bertholdus de Rijckman parochiaan van Leuven (B) bisdom Mechelen en

Joanna Felicitas van der Vekene parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (25-1768-19 - foto 2993)

 

Roermond - 2 augustus 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Mathias Dormans en Maria Agnes Wijnandts.   

RHCL Maastricht (25-1768-18 - foto 2992)

 

Roermond - 3 oktober 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Leonardus Claddenhof en Rosa Mindershagen.   

RHCL Maastricht (25-1768-11 - foto 2987)

 

Roermond - 5 oktober 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Henricus Pangels en Maria Agnes Bosch.   

RHCL Maastricht (25-1768-9 - foto 2985)

 

Roermond - 5 oktober 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Henricus Philippers parochiaan van Wegbergh bisdom Luik en

Christina Michels parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (25-1768-10 - foto 2986)

 

Roermond - 2 november 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Raemaeckers weduwnaar en Maria Catharina Buerkens weduwe.   

RHCL Maastricht (25-1768-12 - foto 2988)

 

Roermond - 21 november 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Wilhelmus Ginckers en Anna Maria Sophia Doemen.   

RHCL Maastricht (25-1768-14 - foto 2990)

 

Roermond - 24 november 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Bernardus Hauck invalide militair en Anna Maria Catharina Heine.   

RHCL Maastricht (25-1768-13 - foto 2989)

 

Roermond - 14 maart 1769 - dispensatie van delegatie bisdom Roermond in verband met 2e graad bloed-verwantschap bij voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannis Baptiste Martinus Rasoir en Joanna Theresia Rasoir.  

RHCL Maastricht (25-1769-4 - foto 2999)

 

Roermond/Brussel (B) - 13 september 1769 - dispensatie uit Brussel en brief van delegatie bisdom Roermond in verband met 2e graad aanverwantschap

bij voorgenomen huwelijk tussen:   

Michaël Laros en Herminna Hugen.  

RHCL Maastricht (25-1769-3 - foto 2998a+b)

 

Roermond - 10 mei 1770 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Thomas Bovie en Maria Gertrudis van Astenbergh.   

RHCL Maastricht (26-1770-2 - foto 3000)

 

Brussel (B) - 5 oktober 1771 - dispensatie van Thomas Maria Ghilini aartsbisschop vanwege 2e graad aanverwantschap en geestelijk verwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Jansen en Elisabetha Martens van parochie Roermond.

RHCL Maastricht (26-1771-3 - foto 5000)

 

Roermond - 25 mei 1772 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Andreas Smeijers en Aldegondis Fremont.   

RHCL Maastricht (26-1772-123 - foto 3003)

 

Roermond - 12 oktober 1772 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Mathias Heren en Joanna van der Beeck.   

RHCL Maastricht (26-1772-53 - foto 3001)

 

Roermond - 26 oktober 1772 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Schmits en Maria Theresia la Fors.   

RHCL Maastricht (26-1772-56 - foto 3002)

 

Kessel/Roermond - 14 en 16 oktober 1773 - brief en schema van J: Paulij pastoor in Kessel en brief van A: van Daell, kanunnik en pastoor in Roermond

als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Timmermans zoon van Petronella Verhaegh, Petronella dochter van Elisabetha Beurskens, Elisabetha dochter van Petrus Beurskens, Petrus

                                                  zoon van Nicolaus Beurskens; en

- Maria de le Roij parochiane van Roermond, dochter van Helena Spee, Helena dochter van Mathias Spee, Mathias zoon van Gertrudis Beurskens,

                                                  Gertrudis dochter van Nicolaus Beurskens.

RHCL Maastricht (27-1773-31 - foto 756a+b+c)

 

Roermond - 19 november 1773 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Augustinus Thomassen en Maria Catharina Griffin.   

RHCL Maastricht (27-1773-41 - foto 3005)

 

Echt - 16 april 1774 - brief van H. Ghijsen pastoor in Echt als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Martinus Tegelaers parochiaan van Echt en

Agnes van Poll weduwe parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (27-1774-14 - foto 4067)

 

Roermond - 2 mei 1774 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Hermannus Roulofs en Catharina Agnes Phlipsen.   

RHCL Maastricht (27-1774-5 - foto 3006)

 

Roermond - 3 mei 1774 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Petrus Reggers en Maria Eva van der Leeuw weduwe van Hubertus van Namen.    

RHCL Maastricht (27-1774-7 - foto 3008)

 

Roermond - 12 mei 1774 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Caspar Zoetbloet parochiaan van Roermond en

Maria Willms parochiane van Melick bisdom Luik.    

RHCL Maastricht (27-1774-15 - foto 3009)

 

Roermond - 14 mei 1774 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Nijs parochiaan van Heijthuijsen bisdom Luik en

Maria Theresia van de Greijn parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (27-1774-6 - foto 3007)

 

Roermond - 20 januari 1775 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Arnoldus Ludovicus Henricus Janssens en Maria Apollonia Theresia van Dunghen.    

RHCL Maastricht (28-1775-27 - foto 3013)

 

Roermond - 21 februari 1775 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Antonius Hanssen en Catharina Adrians.    

RHCL Maastricht (28-1775-30 - foto 3014)

 

Roermond - 23 februari 1775 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Leonardus Geurts en Helena Ramaeckers.    

RHCL Maastricht (28-1775-43 - foto 3018)

 

Roermond - 21 april 1775 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Hubertus Rasi en Anna Maria Francken.    

RHCL Maastricht (28-1775-40 - foto 3017)

 

Roermond - 29 april 1775 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Petrus Henricus Leurs en Jacoba Joanna Schuirkens.    

RHCL Maastricht (28-1775-39 - foto 3016)

 

Roermond - 30 april 1775 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Martinus Linssen weduwnaar en Joanna Mooren.    

RHCL Maastricht (28-1775-1 - foto 3010)

 

Roermond - 17 juli 1775 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Reinerus Verschuijren en Gertrudis Welters.    

RHCL Maastricht (28-1775-38 - foto 3015)

 

Roermond - 3 augustus 1775 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Matthias Knurs en Anna Maria Elisabeth Seures weduwe.    

RHCL Maastricht (28-1775-23 - foto 3012)

 

Baarlo - 17 september 1775 - brief van A. Cremeren pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Dormans parochiaan van Roermond en

Francisca van Hees parochiane van Baarlo.

RHCL Maastricht (28-1775-33 - foto 167)

 

31 oktober 1775 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jungen van bisdom Roermond [onbekend welke plaats] en

Maria Catharina Louppen parochiane van Eygelshoven.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1492)

 

Roermond - 11 januari 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Petrus Kerner en Joanna Janssens.    

RHCL Maastricht (28-1777-96 - foto 3028)

 

Roermond - 17 januari 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Godefridus Hanssen weduwnaar en Anna Elisabeth van Voorst.    

RHCL Maastricht (28-1777-64 - foto 3023)

 

Roermond - 3 februari 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Christianus Maessen parochiaan van Roermond en

Mechtildis Willms parochiane van Melick bisdom Luik.    

RHCL Maastricht (28-1777-41 - foto 3022)

 

Roermond - 4 april 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Nicolaus Lemmens en Maria Elisabetha Jacobi.    

RHCL Maastricht (28-1777-71 - foto 3025)

 

Roermond - 9 mei 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Jacobus Backhaus parochiaan van Waldfeucht (D) bisdom Luik en

Maria Elisabeth van Cann.

RHCL Maastricht (28-1777-67 - foto 3024)

 

Roermond - 18 augustus 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Jacobus van Wijlick parochiaan van Roermond en

Petronilla Wilms parochiane van Melick bisdom Luik.    

RHCL Maastricht (28-1777-149 - foto 3033)

 

Roermond - 21 augustus 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Wilhelmus van Borre en Maria Aldegunda Maessen.    

RHCL Maastricht (28-1777-134 - foto 3032)

 

Roermond - 13 september 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Martinus van Mulbracht weduwnaar en

Maria Gertrudis van Raij weduwe van Lambertus Manné.

RHCL Maastricht (28-1777-125 - foto 3031)

 

Roermond - 15 september 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ægidius Briè ook Prie weduwnaar Gregoriaans soldaat van het garnizoen in dienst van de keizer-koning en

Margarita Leurs weduwe van Josephus Hoffert ook Hofflain, die toen hij nog leefde bij het cohort der invaliden van de keizer-koning in Belgie [Mechelen?] soldaat was.

Zij vragen om spoedige dispensatie voor de afkondigingen omdat ze in Roermond nog 6 of 7 dagen blijven en zij met haar nieuwe man mee reist.

Bruidegom heeft toestemming van zijn compagnie majoor gekregen om te trouwen.

Tevens uitreksel door Leopold de Facq kapelaan uit het register van overledenen van het Belgische cohort der invaliden d.d. 24 apr. 1775 dat is overleden

op 30 nov. 1774 Roermond, Anna Maria Brie geboren Burekardin dochter van een soldaat uit het Belgische cohort der invaliden, vrouw van Egidius Brie van

het 2e garnizoen legioen op de leeftijd van 23 jaar, begraven op 1 dec. op het Franciscane kerkhof.

RHCL Maastricht (28-1777-10 - foto 3020a+b+c+TV)

 

Roermond - 7 oktober 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:;

Aegidius de Bil en Anna Barbara Crans.

RHCL Maastricht (28-1777-118 - foto 3030)

 

Roermond - 11 okt.1777 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van Wijlick weduwnaar en parochiaan van Kessel en

Maria Gertrudis Smets parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (28-1777-152 - foto 759)

 

Roermond - 30 oktober 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Gerardus Cornelius van der Renne en Anna Maria Cox.    

RHCL Maastricht (28-1777-94 - foto 3027)

 

Roermond - 1 november 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Franciscus Antonius de Kölcken parochiaan van Roermond en

Mechtildis Anna van Wevelinckhoven parochiane van Boxmeer.    

RHCL Maastricht (28-1777-86 - foto 3026)

 

Roermond - 20 december 1777 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Reijnerus Bröder militair afgezworen calvijn nu rooms katholiek en

Catharina Terrasse dochter van een leger dokter, beiden parochianen van Roermond.    

RHCL Maastricht (28-1777-22 - foto 3021)

 

Hillenraet (bij Roermond) - 22 juli 1778 - brief van L. Theunissen secretaris namens Costerius vicarius generaal van bisdom Roermond, waarin een

verzoek om te trouwen door de pastoor van Roermond werd geweigerd, omdat de bruidegom een deserteur geen verklaringen van doop en vrijheid

kon overleggen. Kennelijk kon de bruidegom via pastoor van Erkelens (D) dat nu wel krijgen. 't Gaat om huwelijk met de weduwe Clingen.

Op 4 augustus 1778 trouwen katholiek in Roermond met dispensatie voor de 3 afkondigingen vanwege zijn desertie vrees:

Leonardus Linnaerts en Anna Gertrudis Servé vidua Klingen parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (28-1778-8 - foto 3755a/b+TV)

 

Roermond - 14 september 1778 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Henricus Werens en Judoca Smits.    

RHCL Maastricht (28-1778-9 - foto 3034a+b)

 

Roermond - 7 december 1778 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk in tussen:   

Joannes Hendricus Dresens parochiaan van Swalmen en

Maria Joanna Christina Quisthoudt parochiane van Roermond.    

RHCL Maastricht (28-1778-10 - foto 373a+b)

 

Roermond - 25 mei 1779 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Weerts parochiaan van Roermond en

Catharina Beermans parochiane van Maesniel bisdom Luik.

RHCL Maastricht (28-1779-17 - foto 3875a+b)

 

Roermond - 9 juni 1779 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Wolterus Hoots en Maria Agnes Weerts.    

RHCL Maastricht (28-1779-20 - foto 3037a+b)

 

Roermond - 15 juni 1779 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Adamus Consales weduwnaar van Anna Elisabetha Poel en

Maria Catharina Seuris weduwe van Joannes de Bois.    

RHCL Maastricht (28-1779-11 - foto 3036a+b)

 

Roermond - 17 juli 1779 - brief van A. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Antonius Franciscus Pollart en Joanna Maria Rijcksz.    

RHCL Maastricht (28-1779-4 - foto 3035a+b)

 

Roermond - 19 augustus 1779 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Matthias Raedemaeckers "Venlonensis" en

Maria Gertrudis Denie "Ruraemundensis".

RHCL Maastricht (28-1779-14 - foto 1190a+b)

 

Roermond - 12 augustus 1780 - brief van A. van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Antonius Lomans parochiaan van Asten (nb) bisdom Den Bosch en

Maria Josepha Pellemans parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (29-1780-20 - foto 2258)

 

Venlo - 17 mei 1781 - brief van T. van den Broeck pastoor van Venlo aan bisschop van bisdom Roermond over een voorgenomen huwelijk die bloedverwant

zijn in de 2e graad en noemt getuigenis van pastoor van Melick van bisdom Luik voor dispensatie idem. Pastoor van den Broeck weet dat dispensatie moet

komen van de Brusselse internuntius, maar de zuster van de bruid heeft hem gezegd dat de bisschop van Roermond wel bekend is met deze zaak en voor

nakoming en dispensatie zal zorgen. Pastoor van den Broeck vraagt om instructies hoe te handelen en verwondert zich waarom de pastoor [uit Melick] van

de bruid niet schrijft aan internuntius van Keulen maar in plaats daarvan de hele zaak aan pastoor van den Broeck stuurt. Na wat onderzoek gebleken dat

het gaat om: Theodorus Dungeloef en Christina Willems getrouwd in Roermond juli 1781, ambthalve ingeschreven in Venlo.

RHCL Maastricht (29-1781-17 - foto 1192+TV)

 

Roermond - 26 mei 1781 - brief van A. van den Steenwegh pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Georgius Kauffmann en Catharina van Waegeningh.   

RHCL Maastricht (29-1781-18 - foto 3038)

 

Diest (B) / Rome (I) / Brussel (B) / Roermond - 1782/1784 - brieven van secretaris van bisdom Roermond, secretaris van de Duitse keizer en stukken

van Rijckman uit Diest (B) naar aanleiding van verstrekte dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap bij de huwelijk tussen:

Lambertus Anthonius de Rijckman schout en stadhouder van Diest in Brabant aartsbisdom Mechelen ("Malines") en

Maria Barbara van der Vekene geboren in Roermond als dochter van heer van der Vekene ruiter tijdelijk heer van Winghen, Gempe en Statthem raad-

gever van de keizer en Catharina de Renette bisdom Roermond.

Rijckman vraagt de o. a. de keizer om tussenkomst om vermindering te krijgen voor de door de paus opgelegde belasting vanwege dispensatie.

Rome laat een tijdje niets van hun horen, en hij schrijft opnieuw aan Theunissen in Brussel.

Dit keer krijgen ze gunstig bericht en behoorlijke teruggave van gelden d.d. 9 juni 1784.

RHCL Maastricht (29-1783-6 en 30-1784-33  - foto 572a t/m 572ai)

Gevonden elders de verstrekte dispensatie uit Rome (I) d.d. 8 aug. 1783 aan bisdom Roermond vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk van b.g. paar. Hieruit blijkt dat de bruidegom eerder een huwelijks aanzoek heeft gedaan aan de Duitse zus van Maria Barbara,

maar dat zij is overleden, door die aanzoek is de aanverwantschap ontstaan, vandaar dispensatie aanvraag.

Ze zijn rk getrouwd in Roermond op 10 september 1783.

RHCL Maastricht (14.A002A inv. 1275 - foto 6092a/c+TV) 

 

Roermond - 28 februari 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:   

Carolus Deruijr weduwnaar en Aldegundis Kessels.   

RHCL Maastricht (29-1783-21 - foto 3039)

 

Roermond - 3 maart 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Joannes Daemen en Helena Goossen.   

RHCL Maastricht (29-1783-133 - foto 3051)

 

Roermond - 3 maart 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Wilhelmus Paulissen en Helena Stroecken.   

RHCL Maastricht (29-1783-135 - foto 3052)

 

Roermond - 3 maart 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus Coenen parochiaan van Herten bisdom Luik en

Gertrudis Jacobs parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (29-1783-156 - foto 3057)

 

Roermond - 17 maart 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Joannes Henricus Counen weduwnaar en parochiaan van Hinsberg (D) bisdom Luik en

Maria Ida Tohlen parochiane van Roermond.    

RHCL Maastricht (29-1783-172 - foto 3059)

 

Roermond - 18 maart 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge=

nomen huwelijk tussen:   

Richardus Koolen en Maria Cornelia Grijn.    

RHCL Maastricht (29-1783-177 - foto 3060)

 

Roermond - 27 april 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Thomas Verstegen parochiaan van Roermond en

Maria Schrijvers parochiane van Maasniel bisdom Luik.   

RHCL Maastricht (29-1783-160 - foto 3058)

 

Roermond - 9 mei 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:   

Martinus Wolters en Christina Giesen.   

RHCL Maastricht (29-1783-152 - foto 3056)

 

Roermond - 19 mei 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Joannes Menten en Maria Elisabeth van der Hagen.   

RHCL Maastricht (29-1783-142 - foto 3053)

 

Roermond - 19 mei 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Joannes Kusters en Francisca Borckhof.   

RHCL Maastricht (29-1783-145 - foto 3055)

 

Roermond - 25 juni 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:   

Sebastianus Heijnen weduwnaar parochiaan van Swalmen en

Jacoba Weerts, parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (29-1783-157 - foto 377)

 

Roermond - 16 juli 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:   

Martinus Thijssen en Anna Maria Wolters.   

RHCL Maastricht (29-1783-125 - foto 3050)

 

Roermond - 20 juli 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:   

Godefridus Petrus van Dunghen en Joanna Dorothea Clout.   

RHCL Maastricht (29-1783-144 - foto 3054)

 

Roermond - 6 september 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:   

Joannes Bernardus Jochams en Maria Catharina Cox.   

RHCL Maastricht (29-1783-96 - foto 3049)

 

Roermond - 4 oktober 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Joannes Mathias Weenen en Christina Heijnen.   

RHCL Maastricht (29-1783-80 - foto 3048)

 

Roermond - 10 oktober 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:   

Sibertus Theodorus Kerckhoven en Maria Catharina Maessen.   

RHCL Maastricht (29-1783-79 - foto 3047)

 

Roermond - 13 oktober 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:   

Joannes Reijnerus Leurs parochiaan van Sittard bisdom Luik en

Maria Joanna Tricot parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (29-1783-38 - foto 3041)

 

Roermond - 23 oktober 1783 - brief van A. van den Heenwegh kanunnik en pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Verstegen parochiaan van Roermond en

Anna Maria Loven parochiane van Beeghden bisdom Luik.

RHCL Maastricht (29-1783-99 - foto 1892)

 

Roermond - 24 november 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:   

Josephus Oth en Anna Margaretha Kelmes.   

RHCL Maastricht (29-1783-74 - foto 3045)

 

Roermond - 26 november 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:   

Wilhelmus Timmermans en Margaretha van Herten.  

RHCL Maastricht (29-1783-68 - foto 3043)

 

Roermond - 28 november 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:   

Conrardus Ehren weduwnaar en Cornelia Lamers weduwe.  

RHCL Maastricht (29-1783-71 - foto 3044)

 

Roermond - 15 december 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:   

Henricus van den Borg parochiaan van st. Odilienberg en

Maria Catharina Timmermans parochiane van Roermond.  

RHCL Maastricht (29-1783-61 - foto 3042)

 

Roermond - 27 december 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:   

Josephus Thissen en Maria Gerhardts.   

RHCL Maastricht (29-1783-32 - foto 3040)

 

Roermond - 21 mei 1784 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:   

Vitus Dambacher weduwnaar parochiaan van Roermond en

Theresia Langendorff parochiane van Melick bisdom Luik.

RHCL Maastricht (30-1784-1 - foto 3061)

 

Roermond - 30 juli 1784 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:   

Joannes Baptista de Bouge parochiaan van "diva gudula" Brussel (B) en

Joanna Maria Theresia Moss parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (30-1784-36 - foto 3062a+b)

 

Cuijck / Blerick / Weert / Roermond - uitgebreide correspondentie periode 13 augustus / 25 oktober 1785 tussen pastoor J. Kerstjens pastoor van Cuijck,

pastoor J. de Hu van Blerick, A.J. Costerius van Weert en van L. Theunissen secretaris namens de bisschop van bisdom Roermond in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus van den Broeck parochiaan van Blerick en

Petronella Keurusten parochiane van Cuijck.

Henricus had beloften gedaan aan Petronella, maar werd na onderzoek van medicijn meesters Leurs en Timmermans van Roermond, onbekwaam verklaard.

RHCL Maastricht (30-1785-2 - foto 3307a/w)

 

Nieuwstadt - 11 mei 1786 - brief van Arn: Aug: van Baerll pastoor in Nieuwstadt als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van den Berg weduwnaar van parochie Nieuwstadt en

Elisabeta Coenen van parochie Roermond.

RHCL Maastricht (30-1786-17 - foto 5680)

 

Hoog-Elten (D) deel van Elten (D bij Emmerik) - 29 oktober 1787 - brief van A.J. Goebels pastoor "monte Eltenensi" [= Hoog-Elten] over een voorgenomen

huwelijk tussen 2 [niet met namen genoemde] personen uit 2 verschillende bisdommen. De bruid komt van Hoog-Elten (D) wat valt onder bisdom Keulen.

De bruidegom komt van bisdom Roermond [zonder nader plaats aanduiding]. Goebels geeft aan wat zoal nodig is voor verkrijging van een dispensatie.

RHCL Maastricht (30-1787-10 - foto 4247+TV)

 

Roermond - 7 september 1789 - brief/schema van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege

2e/3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

- Joannes Georgius Albouts zoon van Petrus Albouts en Maria Philips, Petrus zoon van Joannes Albouts en Maria Severijns, Joannes zoon van

                                     Franciscus Albouts en NN; en

- Maria Mulders was getrouwd met Joannes Petrus Albouts, Joannes Petrus zoon van Antonius Albouts en Maria Elisabeth Brahier, Antonius

                                     zoon van Franciscus Albouts en NN.   

RHCL Maastricht (30-1789-10 - foto 3065a+b)

 

Luik (B) - 26 februari 1792 - dispensatie van de paus via aarts-bisschop Caesar Brancadoro toestemming gevende vanwege 2e graad bloed- en aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reijnerus Bemelmans en Margarita Hinnus weduwe bisdom Roermond.

Onbekend tot welke parcohie zij behoren??? Iemand die het weet?

RHCL Maastricht (32-1800-2 - foto 3094a+b)

 

Roermond - 3 januari 1793??? - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:   

Joannes Peters parochiaan van Dusseldorf (D) en

Anna Elisabetha Fervers parochiane van Roermond. 

RHCL Maastricht (31-1793-52 - foto 3077)

 

Roermond - 16 januari 1793 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Hermannus Roelofs en Catharina Agnes Cupers.   

RHCL Maastricht (31-1793-39 - foto 3075a+b)

 

Roermond - 26 januari 1793 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Henricus Pangels weduwnaar en Maria Cornelia Mertz.   

RHCL Maastricht (31-1793-53 - foto 3078a+b)

 

Roermond - 30 januari 1793 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Joannes Baptista Manche "miles galleo vulgo gendarme" met consent van zijn kapitein en

Catharina Zinck parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (31-1793-38 - foto 3074a+b)

 

Roermond - 18 februari 1793 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:   

Cornelius Verscheure en Clara Timmermans.   

RHCL Maastricht (31-1793-29 - foto 3073a+b)

 

Roermond - 9 november 1793 - brief van J. Mathei dienstbaar van parochie Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Jacobus Abels weduwnaar en Maria Catharina Beusmans.   

RHCL Maastricht (31-1793-26 - foto 3072a+b)

 

Roermond - 19 april 1794 - brief/schema van J. Mathei kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Gabriels zoon van Joannes Gabriels en Mechtildis, Mechtildis dochter van Joannes Wachers en Agatha, Agatha dochter van Reinerus Wulms

                                           en Mechtildis Thissen; en

- Catharina Verstegen dochter van Jacobus Verstegen en Anna Cuijpers, Jacobus zoon van Andreas Verstegen en Margaretha, Margaretha dochter van

                                           Reinerus Wulms en Mechtildis Thissen.

Agatha en Margaretha zijn zusters.   

RHCL Maastricht (31-1794-18 - foto 3085)

 

Roermond - 12 juli 1794 - brief van J. Mathei pastoor van Roermond aan Joannes Baptista Roberto ex baron van Velde de Melroij bisschop van Roermond

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptista Josephus van Coukelbergh kapitein in Engelse dienst vrijcorps van Hompesch woonachtig in Erkelens (D) en

Maria Elisabetha Wijckmans wonende in Roermond.

RHCL Maastricht (31-1794-13 - foto 3082a+b)

 

Roermond - 27 juli 1794 - brief van J. Mathei kanunnik en pastoor van Roermond aan M.A. Sijben vicarius-generaal van bisdom Roermond als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

baron de Dalwigh katholiek kapitein in Engelse dienst vrijcorps van Hompesch woonachtig in Erkelens (D) en

Eleonora Maria Josepha Rijckx wonende in Roermond.   

RHCL Maastricht (31-1794-16 - foto 3083a+b+c)

 

Roermond - 23 december 1794 - brief van J. Mathei kanunnik en pastoor van Roermond aan M.A. Sijben vicarius generaal te Roermond als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Matthias Lieck en Maria Hendrina Severijns.   

RHCL Maastricht (31-1794-1 - foto 3080a+b)

 

Roermond - 29 december 1794 - brief van J. Mathei kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Josephus Troncquet en Anna Gertrudis Pruijmboom.   

RHCL Maastricht (31-1794-17 - foto 3084)

 

Roermond - 16 februari 1795 - brief van J. Mathei kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Mangel "officialis nationis gallicae" en Catharina Cocquenet.

RHCL Maastricht (31-1795-28 - foto 3087a+b+c)

 

Roermond/Luik (B) - 31 oktober 1795 - brief van J. Mathei kanunnik en pastoor van Roermond en brief van S.A. Spirlet pastoor van st. Vincentius parochie

van Luik (B) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Laurent parochiaan van st. Vincentius parochie te Luik (B) en

Petronella Lemmens parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (31-1795-19 - foto 3086a+b+c+d)

 

Geldern (D) - 11 november 1795 - brief van f. D: van Hoeke pastoor "Geldriensis" [= Geldern D] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Edmundus Johannes Baenen parochiaan van Roermond en

Johanna Catharina de Buggenoms parochiane van Geldern (D).

RHCL Maastricht (31-1795-48 - foto 4899)

 

Roermond? - 1796 - brief van ??? als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Rutten parochiaan van Roermond en

Joanna Margarita Claessens weduwe van Joannes Pasmans.

Ze trouwen blijkbaar 1796 in Weert.  

RHCL Maastricht (32-1796-65 - foto 3090) 

 

Roermond - 26 september 1796 - brief van J. Matthei kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Abraham Janssen weduwnaar van parochie Susteren en

Maria Anna Philippina Baur parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (32-1796-79 - foto 3947)

 

Roermond - 2 oktober 1796 - brief van J. Mathei kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Henricus Josephus Timmermans en

Petronella Euphrasia Vanendt weduwe Graeven.

RHCL Maastricht (32-1796-69 - foto 3091)

 

[Nijmegen] - 17 juli 1797 - brief van broeder B. [= Benedictus kloosternaam] Huntjens "e domo"  [= van huis] [hij was op dat moment in ballingschap

omdat in 1796 de priester seminarie n Roermond door de Fransen was opgeheven, waarna hij een seminarie in Nijmegen oprichtte] toestemming

gevende voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Daemen en Maria Dirkxs.

Zij trouwen in Roermond op 18 juli 1797 en waren blijkbaar 1e graad aanverwant alsmede geestelijk.

RHCL Maastricht (32-1797-5 - foto 5817a+b)

 

Padova (I) - 29 augustus 1799 - brief van kardinaal Borgia? [apostolisch geauthoriseerd door de paus] uit Padova (I) toestemming geven vanwege 1e

graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Rademeckers en Anna Maria Jorissen bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (32-1799-3 - foto 3093a+b)

 

Helden - 19 februari 1801 en 31 augustus 1801- brieven van M.L. Homoet pastoor in Helden aan bisschop van Roermond aangaande:

Joannes Lambertus Koch uit Aken ongeveer 26 jaar en

Anna Maria Schutzenhelt uit Roermond ongeveer 30 jaar

aantal jaren parochianen van Helden, die wat ik denk op te maken, waren getrouwd in 1796 of 1797 (Roermond?) maar dat huwelijk was ongeldig.

De pastoor schrijft dat Koch een slechte naam had in Roermond, een vilder en een arme jager.

RHCL Maastricht (32-1796-93 en 32-1801-18 - foto 583a+b+c+d+e)

 

Roermond - voor 5 dec. 1813 - brief van Henricus Henrand vicarius-generaal vanwege vacante bisschop zetel bisdom Luik aan pastoor Mathei van

Roermond toestemming gevende in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Arets en Maria Joanna Binder ook Bender.

Zijn getrouwd BS Roermond op 5 december 1813. 

RHCL Maastricht (S-1813-25 - foto 3102)

 

Roermond - ws. augustus 1814 - schema van onbekende schrijver als ondersteuning bij de aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Henricus Smeets zoon van Petrus Smeets [geboren jun. 1766], Petrus zoon van Petrus Smeets en Gertrudis Leijendeckers; en

- Maria Vredenberg dochter van Henricus Vredenberg en Margarita Ghiesen, Margarita dochter van Joannes Georgius Ghiesen en Maria Agnes

                                                 Smeets, Maria Agnes dochter van Hieronymus Smeets en Catharina Leijendeckers.

Gertrudis Leijendeckers en Catharina Leijendeckers zijn zusters.

Ghiesen wordt hier ook geschreven als Gheijsen en Ghijsen. En Smeets ook wel als Schmits.

Ouders van het echtpaar komen uit Roermond en Melick.

Echtpaar zijn gehuwd te Roermond 21 augustus 1814, bruidegom woonachtig in Wessem, zoon van Petrus Smeets en Sibilla Peeters en

de bruid Anna Maria Fredenberges, woonachtig in Roermond, dochter van Henricus en Margarita Gijsen.

RHCL Maastricht (32-1814-4 - foto 1934a+b+c+d+e)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Roermond - 1694/1727 - brief van Joannes Portmans pastoor van Roermond aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Tholen en Joanna Janssen.

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd Roermond 1694-1727? 

RHCL Maastricht (S-?-3 - foto 3097)

 

Roermond - 1692/1700 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Huijskens parochiaan van Roermond en Aldegunda N. parochiane van Lobberich (D).

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Lobberich 1692-1700? 

RHCL Maastricht (S-?-7 - foto 3098)

 

Roermond - 1692/1700 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Jacobus Linnaerts weduwnaar en Elisabetha Raijmaeckers weduwe.

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Roermond 1692-1700? 

RHCL Maastricht (S-?-10 - foto 3100)

 

Roermond - 1692/1700 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Lenarts parochiaan van Venlo en

Maria Claessens parochiane van Roermond.

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Roermond 1692-1700? 

RHCL Maastricht (S-?-28 - foto 3103)

 

Roermond - 1694/1727 - brief van Joannes Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Vossen parochiaan van Roermond en

Petronella Willems parochiane van Melick.

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Melick 1694-1727? 

RHCL Maastricht (S-?-40 - foto 3104)

 

Roermond - 1694/1727 - brief van Joannes Portmans, pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Sibertus Hendericks en Margaretha op den Baesdonck.

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Roermond 1694-1727? 

RHCL Maastricht (S-?-42 - foto 3105)

 

Roermond - 17 februari 1708? - briefje van Joannes Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Marlee/Martens? en Anna Blommart.

Datum onzeker waarschijnlijk 17-2-1708, waarschijnlijk getrouwd te Roermond? 

RHCL Maastricht (S-?-49 - foto 3106)

 

Roermond - voor 16-12-1696 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Winandus Francken en Caecilia Passagie.

Ze laten kind dopen in Roermond op 16-12-1796, huwelijken 1693-1696 niet bewaard gebleven. 

RHCL Maastricht (S-?-51 - foto 3107)

 

Roermond - 1694/1727 - brief en schema van Joannes Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Ignatius Janssens parochiaan van Roermond, zoon van Catharina van der Coelen, Catharina dochter van Petrus van der Coelen; en

- Honorina Franscisca van Hamme van aartsbisdom Mechelen (B), dochter van Francisca van Himbeeck, Francisca dochter van Sibilla van der Coelen.

Petrus van der Coelen en Sibilla van der Coelen zijn broer en zus.

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Roermond 1694-1727? 

RHCL Maastricht (S-?-69 - foto 3108a+b)

 

Roermond??? - ??? - brief van fr. Henricus van der Linden ord. van ??? als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannis Everts bisdom Roermond en Cornelia Baeckhoven bisdom Luik.

Zonder datum, onbekend welke parochies, onbekend waar en wanneer getrouwd? 

RHCL Maastricht (S-?-71 - foto 3109a+b)

 

Roermond - 1692/1700 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Joannes Gubbels en Gertrudis Stox.

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Roermond 1692-1700? 

RHCL Maastricht (S-?-119 - foto 3112)

 

Roermond - voor 6-3-1695 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Gerardus Gerardussen en Maria Drossarts.

Ze laten kind dopen op 6 maart 1695, huwelijken 1693-1696 niet bewaard gebleven. 

RHCL Maastricht (S-?-122 - foto 3113)

 

Roermond - 1692/1700 - brief van Christophorus van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Antonius weduwnaar en Joanna Cnops weduwe.

Zonder datum, waarschijnlijk getrouwd te Roermond 1692-1700? 

RHCL Maastricht (S-?-152 - foto 3114)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Roermond? - datum ??? - schema van onbekende schrijver over erfenis?:

- Hendrick Gielis getrouwd geweest met Maria Anna Hendrix [beiden overleden te Asten zonder kinderen], Maria Anna dochter van Aldegonda Hendrix,

                Aldegonda dochter van Everardus Hendrix en Gertrudis Peters, Gertrudis dochter van Peter Peters en Catharina van Horck; en 

- Mechteldis en Maria Helena Peters [beide ongetrouwd], dochters van de weduwe Josepha Peters, Josepha dochter van Gerardus Peters en Catharina

                Mulders, Gerardus Peters zoon van Peter Peters en Catharina van Horck.

RHCL Maastricht (S-?-158 - foto 6263) 

 

Roermond - 10 jan. 1671 - brief van J. G. Brantz pastoor in Roermond aan Henricus Velcker meester in het recht en advocaat van het opperste parlement

van Mechelen (B) over een lopende rechtzaak inzake blijkbaar van Hillen die zijn bezwaren al aan hem had laten weten. De pastoor vraagt om een kopie

ervan zodat hij kan overleggen met advocaten en geld kan organiseren voor de benodigheden en gebeurtenissen, niet met name genoemd.

RHCL Maastricht (1-1671-1 - foto 6061a/c+TV)

 

[Roermond?] - [1678?] - ongedateerde brief van P. Provens waarmee hij probeert een aanbeveling te krijgen voor een betrekking. Hij begint met dat er

kwaad over hem wordt gesproken door mensen met slechte bedoeling dicht bij raadsleden uit jaloezie of naijver, speciaal dicht bij de heer De Heme die een

zoon heeft kanunnik in Maastricht. Hij smeekt blijkbaar de bisschop van Roermond om een aanbevelingsbrief bij de excellentie de graaf van Tilli en vraagt

de bisschop om invloed om verder b.g. heren te voorkomen. Provens heeft 40 jaar gewerkt bij ene Charles Lecond. [brief gevonden bij Stevensweert 1678

aanvraag om dispensatie, heeft niets ermee te maken] Geplaatst bij Roermond omdat de familie Provens uit Roermond komen.

RHCL Maastricht (1-1678-63 - foto 6090a+b+TV) 

 

Roermond / Kessel - 25 en 26 juni 1678 - schrijven van Joannes Henschenius waarnemend pastoor in Roermond en Petrus Truijen pastoor van Kessel

waarin zij verklaren dat Jacobus Wilhelmi parochiaan van Kessel en Theodora Alberts parochiane van Roermond weduwe, ongebonden zijn en fatsoenlijk.

Geschiktheid onderzoek in verband met waarschijnlijk toekomstig huwelijk.  

RHCL Maastricht (1-1678-3 - foto 722a+b+TV)

 

Roermond - 20 augustus 1678 - brief van fr. Hyacinthis Corten van bisdom Roermond aan blijkbaar aartsbisdom of nuntiatuur in Brussel [B] over voorna-

melijk 2 dingen: 1) over een dispensatie die op zich laat wachten en 2) over een klacht door jonkvrouw Waijenbergh van plaatjes op papier of perkament.

Hij vraagt aan Brussel om van beide werk te maken en maakt duidelijk tot wederdienst bereid te zijn, zoals hij dat onlangs in Aken [D] had gedaan. 

RHCL Maastricht (1-1678-36 - foto 6051a/b+TV)

 

Wanroij - 18 oktober 1678 - brief van Joannes van Schuijl officieel van bisdom Roermond, aan de bisschop van Roermond [als waarschijnlijke

interne notitie] over dispensatie aangelegenheden in land van Cuijck voor een parochiaan van Beugen, waarvoor een dispensatie was afgegeven

door een priester van Beugen. De pastoor van Beers heeft Roermondse officiaal nog mondelijk uitgelegd, vervolgens heeft de Roermondse

officiaal ook een Gelre officiaal om onderzoek gevraagd. Ook werd genoemd de koster van [Vierlings]Beek. Blijkbaar wilt de officiaal de parochiaan

naar Roermond sturen zodat de bisschop zelf een beslissing kan maken.

RHCL Maastricht  (1-1678-53 - foto 456a+b+TV)

 

Roermond - 30 januari 1682 - verklaring van J.G. Brantz pastoor van Roermond dat hem geen beletselen bekend zijn om de huwelijk te verhinderen tussen:

Jacob van Domsel parochiaan van Roermond en

Maria Hermes parochiane van Heijthuijsen.

RHCL Maastricht (1-1682-12 - foto 1748+TV)

 

Roermond - 9 maart 1690 - briefje waarop ondergetekenden verklaren aan de bisschop van Roermond met hun beloften en handtekeningen dat zij vrije

personen zijn en geen verbinding hebben met een andere persoon noch in woord noch in geschrift inzake verloving of huwelijk:

Philip Guilhaeume graaf d'Hoensbroeck de Geld[re]

Anna B gravin de Limborg Brockhorst ...

Met daaronder als getuigen getekend:

Mauntius Hermannus graaf de Lymburg Brockhorst Byrombryl?

Frans Maximilian ab Holling a Steen.  

RHCL Maastricht (3-1690-62 - foto 2251a+b+TV)

 

Roermond - 1 december 1690 - verklaring van broeder Arn. Stams dat hij op 1 dec. 1690 in huwelijk heeft verbonden in de kerk Tuin van Maria:

Laurentius Bieghs en Helena Custers met als getuigen Petrus Cremers en Maria Nuiten.

Dit paar waren al RK getrouwd te Roermond op 1 nov. 1690 met zelfde getuigen.

De kerk Tuin van Maria was het klooster Mariagaard te Roermond, aan de huidige Mariagardestraat.

RHCL Maastricht (3-1690-87 - foto 2273+TV)

 

Roermond - 15 mei 1694 - schrijven over een hoger beroep tussen advocaat Haes namens Joannes Claessens, Henricus Peters en Cornelia Janssen

tegen de aanklager namens het bischoppelijk hof. Het is ons niet duidelijk waar het om gaat.

RHCL Maastricht (3-1694-2 - foto 6269+TV)

 

ws. Roermond - ??? [periode 1692-1699 vanwege vice pastoor] - brief van Christophorus van den Steenwegh vice pastoor als verzoek om verklaring

van vrijheid te sturen aan Aldegonda Groenen, die heeft ze nodig om zonder afroepingen te kunnen trouwen. Uit de brief merken we dat ze zwanger

is en dus niet kan wachten.

RHCL Maastricht (30-1788-20 - foto 6228+TV) 

 

Brussel (B) - 20 april 1700 - brief van broeder Stephanus dat Joannes Zacharias Indermair van Strellburg [eigenlijk freiherr In der Mauer zu Strellburg]

oorlogscommissaris en gekozen baljuw van het hof afkomstig uit Tirol [Oostenrijk] van katholieke ouders heeft verklaard ongehuwd te zijn en vrij is om

een huwelijk aan te gaan. Daaronder verklaart J. D. Portmans pastoor van Roermond op 26 april 1700 dat ten aanzien van jonkvrouwe Hendrina Maria

van der Heijden er geen kanonieke beletselen bestaan. Op 28 april 1700 zijn zij in Roermond getrouwd.

RHCL Maastricht (3-1700-42 - foto 5717+TV)

 

Maaseik (B) - 28 juli 1702 - brief van Theodorus Cools dienstbaar in Maaseik aan bisdom Roermond, als suggestie voor een algemene uitspraak over de voor-

schriften voor en de bevoegdheid om soldaten in de echt te verbinden en is erop gericht misbruik en fraude te bestrijden. Zowel de vicaris van de legerplaats

als de pastoor van de bruid moeten afzonderlijk vaststellen dat de soldaat en de bruid katholiek en handelingsvrij zijn. Vervolgens geeft hij aan dat een zekere

pater Marianus Nolmans, aalmoezenier van het ziekenhuis in Roermond, hier tegen heeft gezondigd door op 21 juli 1702 het huwelijk te voltrekken tussen

Petrus Franciscus de Mouchij en Anna Helena Stalmans, zonder instemming van de moeder en zonder afroepingen. Mouchij verbleef daar op dat moment.

Dat had hij niet mogen doen, maar had de vicaris of aalmoezenier van het leger dat moeten doen.

RHCL Maastricht (4-1702-26 - foto 6129a/c+TV)

 

Roermond - 6 en 30 september 1702 - papier met 2 teksten van aparte schrijvers beiden noemen de blokkade van Venlo:

de 1e is gedateerd 6 sept. 1702 uit Roermond door broeder Augustinus Gand, die aantal keren niet kon opkomen vanwege de blokkade van

Venlo [dat was de beleg van 29 aug. tot 23 sept. 1702 door troepen van de Republiek in een oorlog tegen Spanje/Frankrijk, na de vrede van

Utrecht in 1713 kwam Venlo in Staatse handen]. Blijkbaar zou ene David Brouwers uit Venlo moeten komen in verband met een substituut

huwelijk, maar al 4 keer niet kon komen vanwege de blokkade, het is in elk geval geen dispensatie.

de 2e is gedateerd 30 sept. 1702 uit Grave door broeder Columbanus Lo... die erover had geklaagd al 3 weken geen brieven te hebben

ontvangen vanwege de blokkade van Venlo, maar nu wel heeft ontvangen en iemand [ws. Augustinus Gand] gelukwensen doet en succes

wenst voor studie als voorbereiding voor de examen.

RHCL Maastricht (4-1702-21 - foto 2296+TV)

 

Roermond - 22 september 1702 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond, dat vergezelt ging met een bijlage waarin hij een soldaat noemt

die in ontucht leeft en in reine dient te worden gebracht door een wettige huwelijk en vraagt daarvoor een dispensatie.

RHCL Maastricht (4-1702-15 - foto 2295a+b+TV)

 

Roermond - 26 augustus 1703 - verklaring van Antonius Janssen en Anna Barbara Feijdt dat zij geen uitstaande beloften hebben met andere personen

wat hun voorgenomen huwelijk zou kunnen beletten.

RHCL Maastricht (4-1703-6 - foto 2300)

 

Roermond - 16 januari 1708 - briefje waarin Conradt Cramen bekent met zijn vrouw Maria Lucia Varenberg om de kinderen katholiek op te voeden

met als getuige secretaris P. Monjean.

RHCL Maastricht (5-1708-31 - foto 6134)

 

Roermond - 24 november 1709 - brief van J. v. Rijnschers die een recept uitgeeft voor hoofdpijn aan pastoor Jacobus Dolmans van Elmpt, waarbij

de dokter dat hoofdpijn uitlegt vanwege kou op het hoofd. Uitkomst zal bieden een pruik daaronder een kruidenmutsje, ook daarvoor was weer toe-

stemming nodig van bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (5-1709-11 - foto 6277+TV)

 

Bamberg (D) [of Roermond?] - 2 mei 1712 - verklaring door fr. Theodorus de Bor "min: ind:" uit ws. Roermond, waarbij Georgius Bach soldaat

in leger van baron kolonel Hasse, toestemming kreeg van hem en bisschop van Roermond om te trouwen met Anna Dorothea Smarsin,

beiden zijn katholiek en afkomstig van bisdom Bamberg (D) met als getuigen: sergeant Wilhelmus Brant, korporaal Joannes Eerleman, kadet

Jacobus Henricus Gravis en kadet Philippus Carel van Ostgaerde.

RHCL Maastricht (6-1712-15 - foto 4674)

 

Roermond - 4 juni 1714 - briefje van fr. Joannes Heijnen "minorita" dat met speciale toestemming zijn getrouwd:

Ludovicus Christophers "ex lutheranismo ad catholicam fidem conversum" en

Gertrudis Wencken parochiane van Roermond, met als getuigen: Mathia Lamen en Sijbilla Geraerts.

RHCL Maastricht (7-1714-29 - foto 1981)

 

Roermond - 23 oktober 1714 - briefje van fr. Joannes Heijnen "minorita" dat met speciale toestemming zijn getrouwd resp. Weert en Roermond

op resp. 26 juli en 1 augustus 1714:

1) Joannes Dedrick Seben en Bernardina Janssens "ambo ex haeresi" met als getuigen: Conraerdt Thewalt en Magdalena Dunckels; en

2) Joannes Dedrick Trap "conversum ex Lutheranismo" en Joanna Volä met als getuigen: Henricus Compaens en Maria Catharina Cruijsberch.

RHCL Maastricht (7-1714-28 - foto 1980)

 

Roermond - 8 juni 1716 - briefje van E.H. Bocholt toestemming gevende dat Jan Baptist Lombarts soldaat in het regiment in compagnie van brigadier

Rechteren mag trouwen met Ida Frencke tot Roermond. 

RHCL Maastricht (8-1708-114 - foto 2634)

 

Roermond - 1 augustus 1720 - briefje bij een proefschrift [thesis] met als verdedigers Marcus J. Rutten uit Maashees en Mathias Lemmens

uit Spaubeek over de wet op de sacramenten in het algemeen en in bijzonder pauselijke en bisscoppelijke normen in de geest van de heilige

Thomas van Aquino onder voorzitter professor Rumoldus de Jan [seminarie bisdom Roermond].

RHCL Maastricht (14-1730-81 - foto 3327+TV)

 

Roermond - 8 maart 1723 - brief van fr. Joannes Mert[...] over de rol van voedvrouwen, die ook nooddopen verrichte wanneer er risico was dat het

kind liep te overlijden. Dit was belangrijk omdat het in gewijde grond begraven kon worden. Als het kind overleefde werd de doop vooral bij de katho-

lieke overgedaan. In deze brief werd geval gevonden van een ketterse vroedvrouw, die niet altijd kon weten of er sprake was van een onwettig kind,

de moeder weet altijd of een kind onwettig was of van welk vader de kind werkelijk was.

RHCL Maastricht (10-1723-12 - foto 6285+TV)

 

Brussel (B) - 19 oktober 1726 - brieven van A. De Vriese pastoor van st. Herugus en van Limboch pastoor van capella van b. m. v. over:

Josephus Louette of Louwette van stad en bisdom Roermond en

Juliana Kox of Kockx 16 maanden parochie van kapel heilige maagd Maria te Brussel [B] aartsbisdom Mechelen.

De verloving had plaatsgevonden in Brussel [zonder tussenkomst van een priester] naar Mechels kerkelijk recht, echter Juliana is vertrokken

naar Roermond. Er wordt getwijfeld over de rechtsgeldigheid van de verloving. Blijkbaar zou de verloving opnieuw dienen plaats te vinden in

Roermond ten overstaan van een priester. Er werden geen andere beletselen gevonden.

Ze vragen aan bisdom Roermond on hun aldaar te trouwen.

RHCL Maastricht (10-1726-6 - foto 2684a+b+c+TV)

 

Roermond - 19 februari 1728 - verslag van de bisschoppelijke audientie van een langlopende zaak tussen de klooster en parochie van Roer-

mond, wat ook voor het hof van hertogdom Gelre kwam zonder een beslissing. Het gaat om een volle bezit van iets en zij hopen door inbreng

van de bisdom Roermond dit te kunnen oplossen.

RHCL Maastricht (1-1683-1 - foto 6267+TV)

 

Roermond - 1 juni 1728 - briefje door Lud: Simons dienstbaar in parochie Roermond, als uittreksel uit doopboek st. Christophorus Roermond,

dat is gedoopt op 4 mei 1713 Andreas zoon van Franciscus Crans en Anna Getrudis Pulckers met getuigen: Gerardus Pulckers en Ida Jansens.

RHCL Maastricht (10-1728-71 - foto 6170)

 

Roermond - 1 februari 1740 - brief van J.A. Hoofs van parochie Roermond aan bisdom Roermond, over een blijkbaar al eerder verleende

dispensatie voor de gebruikelijke afkondigingen voor een huwelijk maar de pastoor wil nog eens zekerheid hebben om ermee door te gaan.

Hij geeft nog eens aan dat er niets in de weg staat om het huwelijk te voltrekken tussen:

Leonardus Bosch en Maria Catharina Smeulenaers.

RHCL Maastricht (14-1740-48 - foto 2817a+b+TV)

 

Roermond - 18 mei 1740 - brief van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond aan bisdom Roermond, aanhalend de brief van J. van Heijdonck

pastoor van Brussel in parochie van de heilige maagd Maria waarin laatstgenoemde erkent dat Joanna op Somener eens zijn parochiane

was en handelingsvrij is om een huwelijk aan te gaan met Joannes Janssen.

Er is geen ander beletsel en ze vragen om dispensatie van de 3 afkondigingen.

RHCL Maastricht (14-1740-20 - foto 2815a+b+TV)

 

Roermond - 28 oktober 1741 - brief van vicarius generaal Dispa uit Roermond, die een eerder dispensatie aanvraag van een pastoor had ge-

weigerd, maar die dat opnieuw aanvraagt met meer argumenten. Dispa stelt duidelijk dat hij met zijn gewone bevoegdheid daarover niet kan dis-

penseren en vraagt om advies aan de leider van het seminarie A. Servatius Bruggen die gediplomeerd is in de heilige theologie. Die stelt dat

het niet helemaal duidelijk is of die buitengewone verlening van dispensatie door de paus dient te gebeuren dan wel door zijn afgevaardigde,

omdat er anders schandalen en verwarring zou gebeuren in die regio. Bruggen oordeelt namens de hoogste priester dat Dispa bevoegd is.

RHCL Maastricht (15-1741-111 - foto 2840a+b+TV)

 

Roermond - 7 november 1741 - brief van Joannes van Holbroek, over met niet met namen vermeldde personen als volgt dat man A verloofd is

geweest met meisje C maar was getrouwd met haar zusje B. Dat is natuurlijk een beletsel maar er was niet daarover gesproken voor het huwelijk,

inmiddels was er een kind geboren. Eigenlijk zou het huwelijk ongeldig moeten worden verklaard en dan zou het opnieuw moeten worden geslo-

ten met ontheffing en dan zou het geheim bekend worden met groot schandaal als gevolg. Daarom vraagt de brief schrijver om ontheffing met

terugwerkende kracht.

RHCL Maastricht (15-1741-155 - foto 2848+TV)

 

Roermond - 1 januari 1743 - brief van zuster Coleta de Laer, moeder van arme Clarissen, met gelukwensen voor 't nieuwe jaar.

RHCL Maastricht (17-1743-79 - foto 2861a+b)

 

Roermond - 4 oktober 1754 - brief van C.E. van den Bock secretaris van bisdom Roermond, aan een met niet met naam genoemde pastoor, die

aanhaalt dat de redenen voor dispensatie niet voldoende duidelijk zijn voor de bisschop om die te verlenen. Namelijk is de verloving publiekelijk of

prive voltrokken? Is er inderdaad gevaar voor gebrek aan zelf beheersing? Of ze inderdaad met niemand anders een vergelijk hebben kunnen

vinden? Hebben ze toestemming van hun ouders? Informatie nodig voor de bisschop die dan kan oordelen om het toe te staan of te weigeren.

RHCL Maastricht (21-1754-1 - foto 2917+TV)

 

Roermond - 14 juli 1764 - brief van onbekende schrijver gevonden bij stukken bisdom Roermond dispensaties, over een zaak tussen:

Maria Anna van Dijck klaagster tegen haar echtgenoot

Joannes Baptista Soene aangeklaagde.

Die 5 jaar eerder in 1759 zijn gescheiden [d.i. van tafel en bed] maar het is echter nog geen juridische echtscheiding. Waarbij de man werd

verplicht tot betaling van alimentatie [= onderhoud] en kennelijk dat niet doet. In afwachting van een definitieve oordeling is hij verplicht dat

te doen waarbij hij ook werd veroordeeld in de proceskosten.

RHCL Maastricht (23-1764-132 - foto 2969+TV)

 

Roermond - 12 januari 1765 - kopie van decreet van bisschop door secretaris J. Theunissen aangaande voorlopig alimentatie betaling door

Jacobus Hoex van 15 as per week voor het buitenechtelijk kind van Christina Norens. [we weten niet in welke plaats zij wonen? Sevenum?]

RHCL Maastricht (24-1765-1 - foto 5930+TV)

 

Weert - 27 augustus 1769 - brief van J. Janssens pastoor van Weert aan secretaris van bisdom Roermond conform wat de bisschop hem had gezegd

die nu afwezig is vanwege zijn bezoek aan district Kessel. Dit begeleidend schrijven bij een dispensatie waarvan gegevens over de betrokkenen

ontbreken, is over een huwelijk dat in geheim gesloten moet worden in Roermond ten overstaan van de secretaris. De bisschop heeft de pastoor

dat mondeling gezegd al dit in diepste zwijgen te bewaren opdat niet de bloedverwanten of enige anderen zou weten de tijdstip van de huwelijks

voltrekking. [o.i. de huwelijk tussen de Merwijck en van Metternich]

RHCL Maastricht (22-1760-165 - foto 749+TV)

 

Roermond - 21 juni 1776 - brief van L. Theunissen secretaris bisdom Roermond namens de bisschop, aan een niet met name genoemde zeer

eerwaarde heer [ws. een deken] waarin hij hem mededeelt dat verboden wordt in zijn district door een pastoor of priester, dan wel seculier, dan

 wel regulier, een huwelijk te sluiten van een zekere heer Coot met vrouwe van Dueren, zonder voorafgaande toestemming van de bisschop.

RHCL Maastricht (28-1776-1 - foto 3019+TV)

 

Roermond - 17 september 1778 - rekening van Hermanus van Ellinckhuijsen aan prior Schreurs op verzoek van professor Gheijse voor op-

stellen van een verzoek aan de raadheer Luijtgens.

RHCL Maastricht (28-1778-11 - foto 6073)

 

Roermond - 12 sept. 1780 - briefje door J. P. Ubbels koster en "punctator" van de kathedrale kerk van Roermond waarin hij betuigt dat

Arnoldus Sijben gedurende 8 dagen de missen heeft bijgewoond.

Was door RHCL geplaatst bij 1710, hoort echter bij 1780.

RHCL Maastricht (6-1710-125 - foto 6137+TV)

 

Kessel - 21 juli 1783 - brief van onbekende schrijver aan kanunnik Duijcker van kathedraal van Roermond, over bedrag ontvangen van de

weduwe Wilm Janssen wat tot korting dient te komen van wat zij schuldig zijn conform wat de advocaat de Haes aan de schrijver mondeling

heeft medegedeeld. De rente van jaar 1783 is hiermee vervallen. Hij doet van e.e.a. een specificatie en stuurt ook de rekening van Peter

Sloesen wegens het maken van een zolder.

RHCL Maastricht (29-1783-36 - foto 761a+b+TV)

 

Roermond - 1787 - overzicht van inkomsten bisdom Roermond juli-december 1787.

RHCL Maastricht (30-1787-20 - foto 6315)

 

Roermond - 25 juli 1788 - schrijven als memorie van bisdom Roermond aan provisoren van "Vogeliaensche fundatien" met verzoek om

volgende dag bij bisdom te komen.

RHCL Maastricht (30-1788-16 - foto 3064)

 

Roermond - 25 juni 1790 - brief van A. van den Steenweg kanunnik en pastoor van Roermond over juridische positie van een gedeserteerde soldaat namelijk

Gerardus Bouten die vroeger als dienstplichtig soldaat in dienst was van de Staten van Gelre maar ca. 2 maanden geleden het leger in Venlo had verlaten,

hij wilt blijkbaar een huwelijk aangaan met Maria Catharina Muhlen die hem naar Roermond is gevolgd. Steenweg heeft nog geschreven aan pastoor van Venlo

of er een beletsel was maar hij kent hun niet en wilt dat ook niet onderzoeken opdat hij niet wordt aangemerkt als begunstiger van deserteurs. Heeft ook aan de

aalmoezenier geschreven van de Belgische troepen maar de federale congres van Belgische Unie en Staten van Holland hebben met elkaar afgesproken om

geen deserteurs op te roepen. Deze situatie geeft aan de complexiteit in Limburg wat deels onder Staten van Holland viel, deels onder een congres van de

Belgische Unie [Verenigde Nederlandse Staten], Gelre en anderen. Een groot deel van Limburg behoorde bij Oostenrijkse Nederlanden maar enkele losse

stukken [Venlo, Stevensweert, Maastricht] behoorde bij Holland. In 1790 kwam daar bovenop de zg. Brabantse opstand waar in deze brief wordt verwezen naar

de Verenigde Nederlandse Staten [Etats Belgique Unies] wat daarna door Oostenrijk werd hersteld kort daarop gevolgd door Franse inval.

Ze zijn zonder enig bijzonder vermelding RK getrouwd in Roermond op 4 juli 1790.

RHCL Maastricht (31-1790-14 - foto 1203a+b+TV)

 

Roermond - 1 juni 1791 - briefje van NN waar in geval van Elisabeth Weber, waarbij Peter Krock werd opgeroepen om op 3 juni te verschijnen ter audientie

van de bisschop van bisdom Roermond, om een verklaring van waarheid af te leggen.

RHCL Maastricht (31-1791-20 - foto 3989+TV)

 

ws. Roermond - 19 april 1792 - schrijven ten gevolge van een hoorzitting van 19 april 1792, waarin advocaat Timmermans namens klaagster

Elisabetha Weber verzoekt om 8 dagen uitstel, en eerwaarde Simons namens de beklaagd Anthonius Oellers instemt.

RHCL Maastricht (31-1792-25 - foto 6084+TV)

 

Roermond - 21 september 1793 - brief van M.A. Sijben vicarius-generaal van bisdom Roermond, aan pastoor L.A. Dohrenbusch van Viersen [D]

onderdeel van correspondentie die al eerder was gestart, over een paar die willen trouwen aldaar [namen niet vermeld] waarvan 1 niet katholiek.

De vicarius-generaal laat de pastoor weten wat hij zoal dient te doen om dit paar te trouwen namelijk bekering, eventuele boete doening,

afroepingen, zonder bezwaren en huwelijk in kerk met getuigen.

RHCL Maastricht (30-1793-3 - foto 3071a+b+TV)

 

Roermond - 24 februari 1795 - briefje van de weduwe Baenen over waarschijnlijk voorwaarden van een lening.

RHCL Maastricht (31-1795-1 - foto 6337+TV)

 

Roermond - 3 oktober 1797 - brief van onbekende schrijver over een lopende zaak, namelijk een huwelijk van een man met een vrouw die al een

kind heeft maar van ander geloof. In 1e instantie was er twijfel over de doop van de man, maar dat is nu opgelost. Ten aanzien van het kind wordt

bepaald dat het in de rk geloof dient te worden opgevoed alsmede vereiste huwelijks afkondigingen.

RHCL Maastricht (32-1797-36 - foto 6343a/b+TV)

 

Roermond - 19 september 1813 - verklaring van gemeente Roermond dat op 19 september 1813 wettig zijn getrouwd:

Jean Martin Meyer en Maria Agnes Kassers.

RHCL Maastricht (32-1813-2 - foto 6344+TV)

 

Roermond - 17 juli 1814 - verklaring van mede-burgemeester van den Bergh, dat in stad Roermond zijn getrouwd Jan Mathias Geerekens

van Nedercruchten en Maria Elisabeth Delsing van Echt, met als getuigen Henricus Beurskens en Maria Gertrudis Delsing.

RHCL Maastricht (32-1814-5 - foto 3095)

 

Maasniel - 23 juli 1814 - briefje van J: M: Hermans aan pastoor in Roermond die hem mededeelt dat Petrus Michael Wijnants parochiaan van Roermond

en Elisabeth Cox parochiane van Maasniel zijn verloofd op 23 juli en vraagt hem tot gebruikelijke afkondigingen over te gaan.

RHCL Maastricht (32-1814-3 - foto 3089+TV)

 

Roermond - 14 mei 1820 - verklaring van J. Matthei pastoor van Roermond dat er geen belemmeringen zijn bij de voorgenomen huwelijke tussen:

Philippus Geradts parochiaan van Roggel en

Maria Catharina Mooren parochiane van Roermond.

Erbij verklaring van N. Janssens vicarius van Roggel, dat ze zijn getrouwd in Roggel met als getuigen Henricus Mooren en Henricus Calers.

RHCL Maastricht (32-1820-1 - foto 3096a+b+c)