GenBronnen

maas

Oirsbeek huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Schinnen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Schinveld en Oirsbeek - 31 januari [1678] en 4 februari 1678 - brief van Christianus Veugen pastoor in Schinvelt en brief en schema van fr. Ignatius

de Lee.... pastoor in Oirsbeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad [feitelijk 3e/4e graad] bloedverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

- Jacobus Lenardts parochiaan van Brunssum, zoon van N. Lenarts, zoon van Ida Lenarts, Ida dochter van Jacobus Lenarts; en

- Cornelia Weuels parochiane van Oirsbeek, dochter van N. Weuels, zoon van Hubertus Weuels, Hubertus zoon van Ursula N.

Hubertus Weuels en Ida Lenarts zijn half broer en zus.

Op 19 febr. 1678 trouwen rk in Brunssum met dispensatie voor 3e/4e graad bloedverwantschap: Jacobus Lenardt en Cornelia Wevels in Oorbeck.

Op 8 mrt. 1680 wordt rk gedoopt in Brunssum, Catharina dochter van Jacobus Lenardts en Cornelia Mertens.

Op 29 sept. 1681 wordt rk gedoopt in Brunssum, Martinus zoon van Jacobus Lenardts en Cornelia Mertens.

RHCL Maastricht (1-1678-18 en 21 - 5514a/h)

 

Oirsbeek - 28 juni 1689 - brief van Joannes Daubach pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomeus Hagens ex "Spabeck" [= Spaubeek] en

Mechtilids Meitens ex "Doenraet" [= Doenrade gem. Schinnen] parochiane van Oirsbeek.

RHCL Maastricht (2-1689-32 - foto 5687a+b)

 

Oirsbeek - 3 november 1699 - brief en schema van Joannes Daubach pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Jossens ook als Dirick Goosens zoon van Dirick Goosens, Dirick zoon van Joannes Goosens; en

- Joanna Penders weduwe van Joannes Hartmans, Joannes zoon van Petrus Hartmans.

Joannes Goosens en Petrus Hartmans hebben zelfde moeder, zijn dus halfbroers.

RHCL Maastricht (3-1699-15 - foto 5688a+b+c+d)

 

Oirsbeek - 1 februari 1700 - brief van Joannes Daubach pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Mullenberghs en Anna Limpens.

RHCL Maastricht (3-1700-46 - foto 5689a+b)

 

Oirsbeek - 21 maart 1715 - brief van Joannes Daubach pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus Limpens parochiaan van Oirsbeek en

Elisabetha Tripels parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (7-1715-58 - foto 5691a+b+c)

 

Nuth - 12 augustus 1729 - brief van Henr: Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Snackers parochiaan van Nuth en

Barbara Hennen parochiane van Oirsbeek.

RHCL Maastricht (11-1729-114 - foto 5649a+b+c)

 

Oirsbeek - 21 augustus 1729 - brief van Conradus von Meven pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kleinjans weduwnaar en Johanna Schaeps.

RHCL Maastricht (11-1729-115 - foto 5692a+b)


Oirsbeek - 11 april 1735 - brief/schema van f: Franciscus Conradus Wittgenstein pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijken tussen de echtparen:

Joannes Peters en Joanna Limpens en schema voor

- Jacobus Hennen zoon van Jan Hennen, Jan zoon van Gerard Hennen en Maria Limpens, Maria dochter van Joannes; en

- Maria Limpens dochter van Wilhelm Limpens, Wilhelm zoon van Niclas Limpens, Niclas zoon van Lenard Limpens, Lenard zoon van Joannes.

Maria Limpens en Lenard Limpens zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (13-1735-197 en 1735-40 - foto 1287a+b+c+d)

 

Oirsbeek - 3 augustus 1736 - brief van F: C. d. Wittgenstein pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus de Bij en Sophia Arets.

RHCL Maastricht (14-1736-11 - foto 5693a+b)

 

Oirsbeek - 26 september 1736 - brieven van F: de Wittgenstein pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Gielen en Mechtildis Koocken.

Pastoor had ook een schema bij gedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (14-1736-15 - foto 5694a+b+c+d)

 

Oirsbeek - 9 oktober 1736 - brief van Franciscus Conradus de Wittgenstein pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Matthias Tijssen en Joanna Kremers.

RHCL Maastricht (14-1736-28 - foto 5695a+b)

 

Oirsbeek - 1 februari 1740 - brief van Franciscus Conrade de Wittgenstein pastoor in Oirsbeek [mede ondertekend door Matthias Gerardus Reijniers

pastoor in Amstenrade] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Kin en Maria Zweepenninck parochianen van Oirsbeek en Amstenrade.

RHCL Maastricht (14-1740-46 - foto 5696a+b) 

 

Oirsbeek - 20 oktober 1741 - brief van Franciscus Conradus de Wittgenstein pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Adamus Limpens parochiaan van Merkelbeek en

Anna Maria Houtbeckers parochiane van Oirsbeek.

RHCL Maastricht (15-1741-4 - foto 5613a+b)

 

Oirsbeek - 16 november 1741 - brief van Franciscus Conradus de Wittgenstein pastoor in Oirsbeek en kanunnik als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Kleinjans en Elisabetha Meutgens.

RHCL Maastricht (15-1741-151 - foto 5697a+b)

 

Oirsbeek - 12 oktober 1742 - brief van Franciscus Conradus [de] Wittgenstein pastoor in Oirsbeek en kanunnik als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Boesten en Maria Stinen.

RHCL Maastricht (16-1742-100 - foto 5698a+b)

 

Oirsbeek - 22 juni 1743 - brief van Franciscus Conradus de Wittgenstein pastoor in Oirsbeek en kanunnik als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Michels en Ida Cuijpers.

RHCL Maastricht (17-1743-27 - foto 5699)

 

Oirsbeek - 18 november 1743 - brief van Franciscus Conradus de Wittgenstein pastoor in Oirsbeek en kanunnik als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Paschasius Simons en Joanna Jonen.

RHCL Maastricht (17-1743-50 - foto 5700a+b)

 

Merkelbeek - 13 mei 1744 - brief van J: H: Reijneerts pastoor in Merkelbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Klenjans parochiaan van Oirsbeek en

Barbara de Mas parochiane van Merkelbeek.

RHCL Maastricht (17-1744-53 - foto 5620a+b)

 

Oirsbeek - 18 mei 1746 - brief van Franciscus Conradus [de] Wittgenstein pastoor in Oirsbeek en kanunnik als aanrvaag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schwinnen en Elisabetha Boesten.

RHCL Maastricht (18-1746-121 - foto 5702)

 

Oirsbeek - 3 oktober 1746 - brief van Franciscus Conradus [de] Wittgenstein pastoor in Oirsbeek en kanunnik als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Meijers en Christina Limpens.

RHCL Maastricht (18-1746-22 - foto 5701a+b)

 

Oirsbeek - 27 december 1746 - brief van f: Franciscus Conradus de Wittgenstein pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus Goossens van parochie Oirsbeek en

Margaretha Durmans van parochie Brunssum.

RHCL Maastricht (18-1746-35 - foto 5537a+b)

 

Oirsbeek - 4 januari 1749 - brief van F: Wittgenstein pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus de Bije parochiaan van Schinnen en

Elisabetha Schuffelers parochiane van Oirsbeek.

RHCL Maastricht (19-1749-35 - foto 5704)

 

Oirsbeek - 1 februari 1749 - brief en schema van f: Franc. Wittgenstein pastoor in Oirsbeek [mede ondertekend door W: Janssen pastoor in Amstenrade]

als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Ferdinandus Cleuter van parochie Oirsbeek, zoon van Joannes Cleuter, Joannes zoon van Philippus Cleuter en zijn 1e vrouw Maria van Wickum; en

- Joanna Dederen van parochie Amstenrade, dochter van Anna Vleugels, Anna dochter van Anna Cleuters, Anna dochter van Philippus Cleuter en

                           zijn 2e vrouw Cajam Knorren.

RHCL Maastricht (19-1749-16 - foto 5538a+b+c)

 

Oirsbeek - 29 oktober 1749 - brief van F: C. Wittgenstein pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Servatius Curten en Catharina Schmetz.

RHCL Maastricht (19-1749-31 - foto 5703)

 

Oirsbeek / Heinsberg (D) - 27 en 29 juli, 8 augustus 1753 - brieven van B: Wiegels vice pastoor van Oirsbeek, van J. de Heusch deken en pastoor

van Heinsberg (D) en van F. C. Wittgenstein pastoor van Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Lahaije parochiaan van Oirsbeek en

Odilia Wetzels "ex Watersleij" parochiane van Sittard.

RHCL Maastricht (20-1753-129 - foto 4971a t/m 4971g)

 

Schinnen / Nuth - 1 januari 1759 - brief van p. W: Kerckhoffs dienstbaar in Schinnen aan pastoor Henr. Wolters in Nuth en brief/schema van Henr.

Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Christianus Keuhlen parochiaan in Nuth, zoon van Mechtildis Nuchelmans, Mechtildis dochter van Elisabetha Hennen, Elisabeth dochter van Maria Limpens; en

- Joanna Hoen van parochie Schinnen, dochter van Maria Gielen, Maria dochter van Helena Limpens, Helena dochter van Leonardus Limpens.

Maria Limpens en Leonardus Limpens zijn zus en broer.

Ze zijn getrouwd in Schinnen op 15 januari 1759 waaruit blijkt dat hij geboren is in Oirsbeek en zij ex Thuijll dochter van Petrus Hoen en Maria

Gielen met als getuigen: Leonardus Nuchelmans, Joannes Nuchelmans, Henricus Hoen en Maria Helena Hoen.

RHCL Maastricht (21-1758-1 - foto 5663a+b+c+d)

 

Oirsbeek / Merkelbeek - 12 en 14 januari 1759 - brieven en schema van B: Wiegels pastoor in Oirsbeek en J: H: Reijnerts pastoor in Merkelbeek als

aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Simon Mentz parochiaan van Oirsbeek en weduwnaar van Agnes Heinen, Agnes dochter van Gabriel Heinen en Maria Damas, Maria dochter van

                                    Joannes Damass en Agnes Brans; en

- Ida Hoenen ook Heunen parochiane van Merkelbeek, dochter van Joannes Hoenen en Maria Jorissen, Maria dochter van Georgius Jorissen en

                                    Anna K..s, Georgius zoon van Arnoldus Jorissen en Ida Damass, Ida dochter van Joannes Damass en Agnes Brans.

RHCL Maastricht (21-1759-2 - foto 5624a+b+c+d+e)

 

Bingelrade - 30 september 1760 - brief en schema van Wilh: Doemens pastoor in "Bingenraet" [= Bingelrade] als aanvraag [mede ondertekend

door Balthasar Wiegels pastoor in Oirsbeek] voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Dionisius Daemen ex "Bingenraet", zoon van Paulus Daemen en Mechtildis Boesten, Paulus zoon van Joannes Damen en Mechtildis Limpens; en

- Anna Maria Meulenberg ex "Oorsbeeck", dochter van Joannes Meulenberg en Anna Limpens, Joannes zoon van Mathias Meulenberg en Anna Limpens.

Mechtildis Limpens en Anna Limpens zijn zusters.

RHCL Maastricht (22-1760-191 - foto 5552a+b+c)

 

Opgeleen - 27 november en 1 december 1760 - brieven van f: N: Kochs [mede ondertekend door B: Wiegels pastoor in Oirsbeek] als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Wessels ex Geleen en

Ida Limpens ex Oirsbeek.

RHCL Maastricht (22-1760-185 - foto 5360a+b+c+d)

 

Oirsbeek - 20 oktober 1761 - brief van B: Wiegels pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Paulssen en Maria Hockheim.

RHCL Maastricht (23-1761-17 - foto 5706a+b)

 

Oirsbeek - 7 oktober 1767 - brief van B: Wiegels pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Bussen en Catharina Juchims.

RHCL Maastricht (24-1767-112 - foto 5707a+b)

 

Oirsbeek - 12 november 1773 - brief en schema van B: Wiegels pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Hamers zoon van Andreas Hamers, Andreas zoon van Elisabetha Vroemen, Elisabeth dochter van Joannes Vroemen; en

- Margaritha Jansen dochter van Mechtildis Clevenmaker, Mechtildis dochter van Joanna Vroemen, Joanna dochter van Joannes Vroemen.

RHCL Maastricht (27-1773-2 - foto 5709a+b)

 

Oirsbeek - 13 oktober 1775 - brief en schema van B: Wiegels pastoor in Oirsbeek [mede ondertekend door J: A: Vorsterman pastoor in Bingelrade]

als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Nicolaus Simens ex Bingelrade, zoon van Matthias Simens, Mathias zoon van Gertrudis Feis, Gertrudis dochter van Hendricus Feis; en

- Gertrudis Schrijen ex Oirsbeek, dochter van Petrus Schrijen, Petrus zoon van Petronilla Feis, Petronilla dochter van Winandus Feis.

Hendricus Feis en Winandus Feis zijn broers, zonen van Lambertus Feis.

RHCL Maastricht (28-1775-6 - foto 5710a+b+c)

 

Oirsbeek - 23 oktober 1783 - brief van F: B: Franzano pastoor in Oirsbeek [mede ondertekend door N. Somija pastoor in Schinnen] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Nicolaus Keulen van parochie Schinnen en

Maria Gertrudis Peusen van parochie Oirsbeek en weduwe.

RHCL Maastricht (29-1783-100 - foto 5711)

 

Oirsbeek - 8 februari 1793 - brief en schema van F: B: Franzano pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Schouffelen zoon van Joannes Schouffelen, Joannes zoon van Maria Cremers, Maria dochter van Mathias Cremers; en

- Anna Barbara Smeets dochter van Agnes Jansen, Agnes dochter van Catharina Cremers, Catharina dochter van Mathias Cremers.

RHCL Maastricht (31-1793-31 - foto 5713a+b+c)

 

Oirsbeek - 10 februari 1793 - brief van F: B: Franzano pastoor in Oirsbeek [mede ondertekend door N. Somija pastoor in Schinnen] als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Thomas Maes van parochie Schinnen en

Maria Gertrudis Cremers van parochie Oirsbeek.

RHCL Maastricht (31-1793-17 - foto 5712a+b)

 

Herten - 1 maart 1794 - brief van A. Borret pastoor van Herten [aan Syben vicarius-generaal van bisdom Roermond] als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Meerts parochiaan van Herten en

Maria Sophia Goossens parochiane van Oirsbeek.

RHCL Maastricht (31-1794-15 - foto 3385a+b)

 

Oirsbeek - 17 april 1796 - brief van B: Franzano pastoor in Oirsbeek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Penders van Sittard bisdom Luik en

Maria Sophia Goossens weduwe van parochie Oirsbeek.

RHCL Maastricht (32-1796-70 - foto 5714a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Oirsbeek - 30 juli 1706 - brief van J. B. Daubach pastoor in Oirsbeek over aantal zaken:

1) een lopende dispensatie aanvraag voor de 3 huwelijks afkondigingen waarvoor hij resterende 2 pattacons en 6 goudmunten stuurt voor de rechten

      van de dispensatie conform brief van de vicaris van 20 mei en

2) over zondagsrust gedurende de 6 weken oogsttijd, moeten de boeren [en hun kinderen] continue doorwerken om de oogst binnen te halen, ook op

      zon- en feestdagen. Alleen de mis op die dagen moeten ze dat wel volgen.

RHCL Maastricht (5-1706-27 - foto 5690a+b+c+TV)

 

Oirsbeek - 1 augustus 1759 - brief van Balthasar Wiegels pastoor in Oirsbeek over zaak met fictieve namen, waarvan het meisje is verloofd, maar het

heeft gedaan met de broer van haar verloofde en zwanger daarvan is geworden. De huwelijk met verloofde werd doorgezet totdat zij kennelijk op

laatste moment van haar zwangerschap bekent aan haar man dat de kind van zijn broer is (hieruit blijkt dat zij voor huwelijk niet naar bed was gegaan

met haar verloofde). Hiermee is 1e graad beletsel ontstaan, pastoor vraag aan bisschop wat te doen.

RHCL Maastricht (21-1759-12 - foto 6210a/b+TV)

 

Oirsbeek - 17 oktober 1771 - brief van Balthasar Wiegels pastoor in Oirsbeek aan de officiaal in Roermond, dat hij onlangs via een brief toestemming

heeft gekregen van de pauselijke nuntius uit Brussel [B] om dispensaties in de 2e graad aanverwantschap en 3e en 4e graad bloedverwantschap af

te wikkelen. Hij schrijft ook dit te zullen doorgeven aan enkele van zijn  parochianen.

RHCL Maastricht (26-1771-2 - foto 5708+TV)

 

Merkelbeek - 15 maart 1780 - latijns brief van Mathias Hautvast [die door studie kundig is in latijns of de hulp had ingeroepen van een professionele

schrijver] aan bisschop van bisdom van Roermond met verzoek om de opgeworpen kerkelijke beletselen opzij te zetten, zodat hij kan trouwen met zijn

verloofde Maria Elisabeth van Limpens. Mathias Hautvast is parochiaan van Merkelbeek en zij parochiane van Oirsbeek. Ze zijn 3 jaar geleden verloofd,

maar haar broer Joannes Ferdinandus van Limpens is daar tegen en behoorlijk invloedrijk. Zo is hij bijv. erin geslaagd dat de kerkeraad van het land

van Valkenburg een verbod heeft vervaardigd dat pastoors hun trouwen. Mathias stelt dat zijn verloofde geen ouders meer heeft en 28 jaar oud is en

daardoor meerderjarig en vrij. Hij verklaart tevens dat hij en zijn verloofde tegenover een pastoor en getuigen krachtens hun verlovings kontrakt en

volgens voorschriften van het heilige concilie van Trente zullen volgen en begeren alles te doen wat noodzakelijk is alhoewel dat door pastoors van

Oirsbeek en Merkelbeek verplicht en wettelijk was onderbroken. Blijkbaar heeft de broer Joannes Ferdinandus zijn verloofde met geweld aangehouden

en op een zekere plaats of kerker gehouden waaruit ze uiteindelijk was gevlucht.

Ze zijn uiteindelijk [rk] getrouwd door pastoor Henricus Damen in Merkelbeek op 5 april 1780 zonder de 3 afkondigingen met toestemming van de bisschop,

hij wonend in Hout in buurt van Merkelbeek en zij wonend in Donderraet in buurt van Oirsbeek.

RHCL Maastricht (29-1780-12 - foto 5631a+b+c+TV)