GenBronnen

maas

Oirlo huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Oirlo - 14 juni 1616 - in kerkboek van Oirlo vonden we plotseling een aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Heijmans/Hermans en Petronella Angenholt uit Roermond.

Zij trouwen in Oirlo 28 juli 1616 waar hij Godefridus Hermans wordt genoemd.

We hebben de indruk dat Godefridus een priesterstudent was, die kennelijk uittrad.

Er wordt over hem gesproken als leek en geliefd/uitverkoren, wat wel vaker werd gebruikt bij aankomende priesters.

Dat zou verklaren waarom Rome toestemming moest geven.

Een gewone 3e graads aanverwantschap zou nooit via Rome hoeven te lopen.

RHCL Maastricht (dtb boek Oirlo - secundair afbeelding 174-175) 


Oirlo - 29 oktober 1704 - brief van Petrus Barberen pastoor in Oirlo, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jansen en Maria Thijsen ex Oirloe.

RHCL Maastricht (4-1704-69 - foto 1744a+b+c+d)

 

Oirlo - 27 december 1716 - brief van Petrus Barberen pastoor in Oirlo, als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Martens en Wilhelmina Janssens.

RHCL Maastricht (8-1716-70 - foto 1745a+b)

 

Oirlo - 25 november 1735 - brief van Joannes Fran: Kerstens pastoor van Oirlo aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Adam op de Blackt uit Venraij nu parochiaan van Vierlingsbeek en

Petronella Claessen van parochie kerk van Oirlo.

De bruidegom is al vele jaren een vluchteling om niet te worden opgepakt voor dienstneming door Brandenburg [sic: Pruissen].

Als de afkondigingen zou plaats vinden dan wordt de overheid ervan bekend.

RHCL Maastricht (13-1735-70 - foto 1408a+b+c+TV)

 

Venray - 2 juli 1742 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk  tussen:

Petrus Roffers ex Oirlo en

Maria Wijnen parochiane van Venray.

RHCL Maastricht (16-1742-21 - foto 1470)

 

Oirlo - 22 april 1746 - brief van Arnoldus Kessels pastoor in Oirlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Alardus Janssen en Gertrudis Gerits.

RHCL Maastricht (18-1746-135 - foto 1746a+b)

 

Oirlo - 13 juni 1764 - brief en schema van Henricus Weijers pastoor in Oirlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Huijsmans zoon van Maria, Maria dochter van Hildegonde; en

- Joanna Keijsers dochter van Mathias, Mathias zoon van Mathia.

Hildegonde en Mathia zijn dochters van Jacobus Simons en Joanna Heijsters.

RHCL Maastricht (23-1764-27 en 23-1764-37 - foto 1747a+b)

 

Oirlo/Venray - 31 maart en 8 april 1768 - brieven van Henricus Weijers pastoor van Oirlo en van Joannes Cremers van Venray als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reijnerus van de Pas parochiaan van Venray en

Wilhelmina Bogaerts parochiane van Oirlo.

RHCL Maastricht (25-1768-90 - foto 1508a+b+c+d)

 

Venray - 5 juli 1768 - brief van C. Houben pastoor van Venray als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Henricus Rutten en Maria Christina Verblaeckt.

Ze vragen om ontheffing van de 3 afroepingen omdat hij blijkbaar de middelen mist en voorgenomen huwelijk bij de mensen wel bekend is en daardoor geen

enkel beletsel wordt gevreesd. Ze trouwen op 12 juli 1768 ingeschreven Venray, hij is burgemeester in Oirlo, vreemd dat hij geen geld had [een mooie smoes].

RHCL Maastricht (25-1768-64 - foto 1507+TV)

 

Oirlo - 21 december 1772 - brief en schema van Henricus Weijers pastoor in Oirlo als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Verberckt parochiaan van Vierlinghsbeeck, zoon van Matthaeus en Elizabeth, Matthaeus zoon van Gerardus en Petronel Fluerkens,

                                           Gerardus zoon van Mattaeus Verberckt en Lisbet Horstermans; en   

- Joanna van Heijster, parochiane van Oirlo, dochter van Rut en Theodora van Heijster, Ruth zoon van Matthaeus Fluerkens en Helena, Helena

                                           dochter van Mattaeus Verberckt en Lisbet Horstermans.

Mattaeus Verberckt en Lisbet Horstermans hebben slechts 2 kinderen.

RHCL Maastricht (26-1772-25 - foto 1417a+b+c+d)


Roermond – 31 juli 1880 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. M. Leens rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Fresen ex Horst en

Anna Gertrudis Feijen ex Oirlo.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3432)

 

Roermond – 5 april 1921 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Joannes Hubertus Geurts parochiaan van Oirlo, zoon van Bernardus Geurts en Joanna Arts, Bernard zoon van Antonius Geurts en

                        Petronella Gomans, Petronella dochter van Petrus Joannes Gomans en Joanna Litjens; en

- Anna Maria Mechtildis Hanssen parochiane van Horst, dochter van Henricus Hanssen en Gertruda Gomans, Gertruda dochter van Godefridus

                        Gomans en Maria Friesen, Godefridus zoon van Petrus Joannes Gomans en Joanna Litjens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 144 (foto 3516a+b)