GenBronnen

maas

Nuth huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Schinnen.

 

Nuth / Valkenburg - 14 augustus 1705 - brieven van G: H: van Leijen pastoor in Nuth en van Joannes Raets pastoor in "Alden Valckenborgh" [= Valkenburg]

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gerardus Limpens ex "Alden Falckenbourg" [= Valkenburg] en

Anna Agnes Wustenraed parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (5-1705-17 - foto 5642a+b)

 

Nuth - 24 november 1710 - brief en schema van G: H: van Leijen pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerhardus Bosch weduwnaar, zoon van Leenaert Bosch, Leenaert zoon van Geet Limpens, Geet dochter van Godefrid Limpens,

- Judith Limpens dochter van Lemmen Limpens, Lemmen zoon van Servaes Limpens, Servaes zoon van Lambert, Lambert zoon van Godefrid Limpens.

RHCL Maastricht (6-1710-25 - foto 5643a+b)

 

Nuth - 4 juli 1713 - brief van G. H. van Leijen pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie voor een niet met namen genoemde paar, als vervolg van een

eerdere aanvraag in maart [blijkbaar niet bewaard gebleven] waarna zij hun 1e afroeping hadden gekregen op 2e zondag na pinksteren. De dominee in

Klimmen heeft hun al burgelijk getrouwd en ze wonen al onder 1 dak. Vandaar vernieuwde aanvraag voor dispensatie.

RHCL Maastricht (7-1713-13 - foto 3111a/b+TV)

 

Nuth - 4 februari 1716 - brief van G. H. van Leijen pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Nuchelmans en Catharina Cryers.

RHCL Maastricht (8-1716-5 - foto 5645a+b)


Roermond - 24 oktober 1716 - dispensatie van frater Angelus bisschop van Roermond toestemming gevende vanwege 2e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Leunis en Agnes Boesten parochianen van Nuth.

RHCL Maastricht (8-1716-143 - foto 3377a+b+TV)

 

Nuth - 17 augustus 1719 - brief van G.H. van Leijen pastoor van Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conradus Keulen ex Hoensbroek en

Mechtildis Nuchelmans parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (9-1719-109 - foto 5409a+b)

 

Schinnen - 1 februari 1723 - brief van J. Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Zelissen ex parochie de Nuth en

Elisabetha Cortens parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (10-1723-21 - foto 5647)

 

Nuth - 6 januari 1729 - brief van Henr: Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Nicolaus Coenen en Anna Mechtildis Meijs.

RHCL Maastricht (11-1729-42 - foto 5648a+b)

 

Nuth - 12 augustus 1729 - brief van Henr: Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Snackers parochiaan van Nuth en

Barbara Hennen parochiane van Oirsbeek.

RHCL Maastricht (11-1729-114 - foto 5649a+b+c)

 

Nuth - 14 november 1740 - brief van Henr: Wolters pastoor van Nuth, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gorissen parochiaan van Nuth en

Anna Margaretha Habets parochiane van Spaubeek.

RHCL Maastricht (14-1740-30 - foto 3807a+b)

 

Nuth - 12 juli 1741 - brief van Henr: Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Stijpers soldaat Holland: "gregarius praesidii Trajectensis" en

Anna Ramaeckers parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (15-1741-77 - foto 5652a+b)

 

Nuth - 31 juli 1742 - brief van Henr: Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Mannens en Joanna Maria Cremers.

RHCL Maastricht (16-1742-23 - foto 5654a+b)

 

Nuth - 5 augustus 1746 - brief van Henr: Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Phlippens en Cornelia Wustenraedt.

RHCL Maastricht (18-1746-125 - foto 5659a+b)

 

Nuth - 20 augustus 1746 - brief van Henr. Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Crins en Helena Bruls.

RHCL Maastricht (18-1746-51 - foto 5658a+b)

 

Nuth - 18 september 1746 - brief van Henr. Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Goressen en Maria Agnes Schrijen.

RHCL Maastricht (18-1746-14 - foto 5656a+b)

 

Nuth - 16 november 1746 - brief van Henr: Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Crins parochiaan van Nuth en

Maria Anna Catharina Albrechts parochiane van Simpelveld.

RHCL Maastricht (18-1746-30 - foto 5657a+b)

 

Nuth - 25 november 1749 - brief van Henr: Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Cobben en Elisabetha Goressen.

RHCL Maastricht (19-1749-38 - foto 5660a+b)

 

Nuth - 5 en 13 januari 1753 - brieven van Henr. Wolters pastoor van Nuth aan bisdom Roermond over 2 zaken:

1) een verzoek om een verklaring van handelingsvrijheid voor Jacobus Vleeschouwers die in Parijs [F] wilt trouwen. Uit deze correspondentie blijkt hij

      geboren en gedoopt te zijn op 11 april 1728 als zoon van Godefridus Vleeshouwers en Mechtildis Gelders parochianen van Nuth. Jacobus wil een

      huwelijk aangaan in Parijs, alwaar hij enige jaren woont en zijn bedrijf uitoefent. Op 6 januari krijgen zij antwoord van bisdom Roermond, waar zij

      willen dat Jacobus een getuigenis van handelingsvrijheid opschrijft en aan de bisschop moet sturen, waarop de zeer aanzienlijke de getuigenis zal

      bevestigen door zijn ondertekening.

2) een verzoek om dispensatie voor ontheffing van de 3 afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

      Mathias Meex en Barbara Kuijpers parochianen van Nuth, omdat zij hoogzwanger is.   

RHCL Maastricht (20-1753-65 en 20-1753-87 - foto 5661a/e+TV)

 

Nuth - 4 juli 1753 - brief van Henr. Wolters pastoor van Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Cobben en Helena Coenen.

RHCL Maastricht (20-1753-159 - foto 5662a+b+c)

 

Nuth / Orbes (F) - juli-september 1753 - correspondentie van Henr. Wolters pastoor in Nuth, S. M. Tribues pastoor van Orbes a/d Elzas en bisdom

Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Walentine deserteur van Orbes a/d Elzas [F] en

Mechtildes Sleijpen parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (20-1753-59 en 20-1753-100 - foto 5233 a t/m 5233r)

 

Schinnen / Nuth - 1 januari 1759 - brief van p. W: Kerckhoffs dienstbaar in Schinnen aan pastoor Henr. Wolters in Nuth en brief/schema van Henr.

Wolters pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Christianus Keuhlen parochiaan in Nuth, zoon van Mechtildis Nuchelmans, Mechtildis dochter van Elisabetha Hennen, Elisabeth dochter van Maria Limpens; en

- Joanna Hoen van parochie Schinnen, dochter van Maria Gielen, Maria dochter van Helena Limpens, Helena dochter van Leonardus Limpens.

Maria Limpens en Leonardus Limpens zijn zus en broer.

Ze zijn getrouwd in Schinnen op 15 januari 1759 waaruit blijkt dat hij geboren is in Oirsbeek en zij ex Thuijll dochter van Petrus Hoen en Maria

Gielen met als getuigen: Leonardus Nuchelmans, Joannes Nuchelmans, Henricus Hoen en Maria Helena Hoen.

RHCL Maastricht (21-1758-1 - foto 5663a+b+c+d)

 

Hoensbroek / Nuth - 25 januari 1760 - brieven van N: H: Neijnens pastoor in Hoensbroek en van N: Somija assistent in Nuth als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heuschen parochiaan van Hoensbroek en

Maria Helena Hermes parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (22-1760-7 - foto 5426a+b+c+d+e+f)

 

Nuth - 19 mei 1760 - brief en schema van N: Somija in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

- Petrus Muijlkens weduwnaar van Judith Brounder, dochter van Anna Roebroeks; en

- Johanna Roebroeks dochter van Henricus Roebroeks.

Anna Roebroeks en Henricus Roebroeks zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (22-1760-20 - foto 5664a+b+c+d)

 

Nuth - 7 augustus 1760 - brief en schema van N: Somija vice pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Limpens zoon van Ida Raven, Ida dochter van Lambertus Raven, Lambertus zoon van Joannes Raven; en

- Maria Barbara Spijkers ook Spickers dochter van Helena Limpens, Helena dochter van Joanna Raven, Joanna dochter van Simon Raven.

Joannes Raven en Simon Raven zijn broers.

RHCL Maastricht (22-1760-190 - foto 5551a+b+c+d)

 

Nuth - 31 januari 1762 - brief en schema van N: Somija dienstbaar in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus Coenen zoon van Mechtildis Meijs, Mechtildis dochter van Hermannus Meijs, Hermannus zoon van Laurentius Meijs; en

- Maria a Campo dochter van Elisabetha Frins, Elisabeth dochter van Mechtildis Meijs, Mechtildis dochter van Laurentius Meijs.

RHCL Maastricht (23-1762-1 - foto 5667a+b+c)

 

Nuth - 31 mei 1764 - brief van J. W. Habets pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen.

- Petrus Spijckers zoon van Gertrudis Eggen, Gertrudis dochter van Cornelia Raven, Cornelia dochter van Simon Raven; en

- Helena Hermens dochter van Ida Eggen, Ida dochter van Mathias Eggen, Mathias zoon van Ida Raven, Ida dochter van Simon Raven.

RHCL Maastricht (23-1764-136 en S-1764-124 - foto 5435a+b)

 

Nuth - 10 februari 1767 - brief van J. W. Habets pastoor in Nuth [mede ondertekend door N: H: Neijnens pastoor van Hoensbroek ] als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus a Campo van parochie Hoensbroek en

Maria Gertrudis Wolters van parochie Nuth.

RHCL Maastricht (24-1767-18 - foto 5437a+b)

 

Nuth - 28 mei 1767 - brief en schema van J: W: Habets pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Caspar Frins zoon van Catharina Brants, Catharina dochter van Catharina Hautvast, Catharina dochter van Mathias Hautvast, Mathias zoon

                                    van Mathias Hautvast; en

- Maria Anna Bemelmans dochter van Arnoldus Bemelmans, Arnoldus zoon van Catharina Hautvast, Catharina dochter van Jacobus Hautvast,

                                    Jacobus zoon van Mathias Hautvast.

RHCL Maastricht (24-1767-19 - foto 5668a+b)

 

Schinnen - 30 juni 1767 - brief van A. Hoen pastoor in Schinnen [mede ondertekend door J: W: Habets pastoor in Nuth] als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Nicolai parochiaan van Nuth en

Petronilla Diederen parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (24-1767-123 - foto 5670)

 

Nuth - 21 juni 1772 - brief van J. P. Horstmans dienstbaar in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Kleintjens en Maria Elisabetha Fransen.

RHCL Maastricht (26-1772-102 - foto 5672)

 

Nuth - 29 september 1772 - brief en schema van J. P. Horstmans dienstbaar in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Muijlkens zoon van Petrus Muijlens, Petrus zoon van Gertrudis Drummen, Gertrudis dochter van Theodorus Drummen; en

- Joanna Catharina Drummen dochter van Theodorus Drummen, Theodorus zoon van Theodorus Drummen, Theodorus zoon van Theodorus Drummen.

RHCL Maastricht (26-1772-26 - foto 5671a+b)

 

Schin op Geul - 15 februari 1773 - brief van J: G: Boshouwers pastoor in "Schin ad Golan" [= Schin op Geul] [mede ondertekend door J: Scherpenseel

pastoor in Nuth] als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de la Haije parochiaan van Schin op Geul en

Joanna Maria Freuls parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (27-1773-78 - foto 5675)

 

Schinnen - 27 april 1773 - brief van A. Hoen pastoor in Schinnen [mede ondertekend door Joannes Scherpenseel pastoor in Nuth] als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hoen van parochie Schinnen en

Anna Mechtildis Vleeschouwers parochiane van Nuth.

RHCL Maastricht (27-1773-105 - foto 5676)

 

Wijnandsrade - 8 juni 1773 - brief van Joannes Henricus Kemling pastoor in Wijnandsrade [mede ondertekend door Joannes Scherpenseel pastoor in Nuth]

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Hautvast weduwenaar parochiian van Nuth en

Joanna Maria l'Ortije parochiane van Wijnandsrade.

RHCL Maastricht (27-1773-8 - foto 5673)

 

Beek - 8 februari 1777 - brief van Joannes Jos: Kerckhoffs pastoor in Beeck, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Zelissen parochiaan van Beek (lb) en

Elisabetha Moenen van parochie Nuth.

RHCL Maastricht (28-1777-7 - foto 3821a+b)

 

Nuth - 24 april 1777 - brief van Joannes Scherpenseel pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Servatius Bemelmans zoon van Jacobus Bemelmans, Jacobus zoon van Catharina Hautvast, Catharina dochter van Jacobus Hautvast, Jacobus zoon

                                  van Mathias Hautvast; en

- Margareta Hautvast dochter van Paulus Hautvast, Paulus zoon van Mathias Hautvast, Mathias zoon van Mathias Hautvast, Mathias zoon van Mathias Hautvast.

RHCL Maastricht (28-1777-11 - foto 5678a+b)

 

Nuth - 12 juli 1777 - brief en schema van J: Scherpenseel pastoor in Nuth [mede ondertekend door P.J. Schinck dienstbaar Hoensbroek] als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Balthasar Slangen parochiaan van Hoensbroek, zoon van Elijsabetha Crijns, Elisabeth dochter van Hermanus Crijns, Hermanus zoon van Petrus Crijns; en

- Maria Catharina Dormans parochiane van Nuth, dochter van Joanna Elijsabetha Leufkens, Joanna Elisabeth dochter van Mechtildis Crijns, Mechtildis

                                  dochter van Petrus Crijns.

RHCL Maastricht (28-1777-27 - foto 5450a+b)

 

Nuth - 11 oktober 1777 - brief en schema van F. Everard pastoor en gedelegeerde van bisdom Roermond vanwege afwezigheid pastoor Joannes Scher-

penseel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in voorgenomen huwelijk tussen:

- Hubertus Wouters zoon van Maria Comans, Maria dochter van Hubertus Comans; en

- Catharina Frencken dochter van Agatha Dormans, Agatha dochter van Barbara Comans, Barbara dochter van Petrus Comans.

Hubertus Comans en Petrus Comans zijn broers.

RHCL Maastricht (28-1777-9 - foto 5677a+b)  

 

Nuth - 23 april 1783 - brief en schema van J. Scherpenseel pastoor in Nuth, als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Jongen weduwnaar van Maria Boesten, zoon van Andreas Jongen en Ida Clinckers; en

- Anna Maria Cremers dochter van Petrus Cremers, Petrus zoon van Hendricus Cremers en Anna Clinckers.

Ida Clinckers en Anna Clickers zijn zusters, dochters van Petrus Clickers.

RHCL Maastricht (29-1783-11 - foto 5214a+b+c+d)

 

Nuth - 16 augustus 1796 - brief van J: Scherpenseel pastoor in Nuth als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Sijstermans parochiaan van Nuth weduwnaar van Helena Bien en

Catharina Voncken parochiane van Schinveld weduwe van Joannes Doemen.

RHCL Maastricht (32-1796-40 - foto 5683a+b)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Nuth - datum ??? - schema van J. W. Habets pastoor in Nuth ter ondersteuning voor een aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Spijckers zoon van Gertrudis Eggen, Gertrudis dochter van Cornelia Raven, Cornelia dochter van Simon Raven; en

- Helena Hermens dochter van Ida Eggen, Ida dochter van Mathias Eggen, Mathias zoon van Ida Raven, Ida dochter van Simon Raven.

Iemand die weet wanneer ze zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (S-?-124 - foto 6259) 

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Nuth - 24 december 1714 - brief van G. H. van Leijen aan bisdom Roermond over de slechte gezondheid van pastoor van Schinnen.

RHCL Maastricht (7-1714-2 - foto 6278a/b+TV)

 

Nuth - 27 juni 1719 - brief van G. H. van Leijen aan bisdom Roermond als verzoek om voortzetting van een jachtvergunning waar eerder om was gevraagd.

door de pastoor in Itteren.

RHCL Maastricht (9-1719-106 - foto 5490a/c+TV)

 

Nuth - 25 februari 1771 - brief van G. H. van Leijen uit Nuth moeilijk om hier iets zinvol uit te halen.

RHCL Maastricht (26-1771-4 - foto 6216a/b+TV)

 

Nuth - 15 en 17 maart 1721 - brieven van G. H. van Leijen pastoor van Nuth en deken van Valkenburg over benoeming van een nieuwe pastoor in st.

Gerlachus parochie in Houthem, die aanvankelijk F. van Pelt ervoor had voorgedragen, komt met Philippens.

RHCL Maastricht (10-1721-28 - foto 6284a/c+TV)

 

Nuth - 29 april 1721 - brief van G. H. van Leijen pastoor van Nuth waarin hij bevestigt een opdracht van de bisschop te hebben ontvangen via de se-

cretaris. Wellicht over haeretici. Hij zal de opdracht verspreiden via de bode.

RHCL Maastricht (26-1771-1 - foto 6072a/b+TV) 

 

Nuth - 1 mei 1722 - brief van G. H. van Leijen over problemen/bezwaren van reeds verstrekte dispensatie, waarvoor getuigenis nodig was van verschil-

lende pastoors en goedkeuring van de carmeliet Cornelius, voornamelijk over de bruidegom. Naam werd niet vermeld. Van Leijen noemt ook pastoor

van Schin op Geul die nederig vraagt en genadiglijk toestemming om te publiceren.  

RHCL Maastricht (10-1722-5 - foto 5646+TV)

 

Nuth - 15 juni 1729 - brief van Henr. Wolters pastoor in Nuth over een ere ambt, de bediening van het altaar van st. Nicolaas in de kerk van Nuth door

Werner Muhlenberg die vrijwillig ermee was gestopt. De pastoor vraagt Joannes Thomas Bresser in die functie te benoemen, 22 juni akkoord.

RHCL Maastricht (11-1729-10 - foto 6172+TV)

 

Nuth - 5 en 13 januari 1753 - brieven van Henr. Wolters pastoor van Nuth aan bisdom Roermond over 2 zaken:

1) een verzoek om een verklaring van handelingsvrijheid voor Jacobus Vleeschouwers die in Parijs [F] wilt trouwen. Uit deze correspondentie blijkt hij

      geboren en gedoopt te zijn op 11 april 1728 als zoon van Godefridus Vleeshouwers en Mechtildis Gelders parochianen van Nuth. Jacobus wil een

      huwelijk aangaan in Parijs, alwaar hij enige jaren woont en zijn bedrijf uitoefent. Op 6 januari krijgen zij antwoord van bisdom Roermond, waar zij

      willen dat Jacobus een getuigenis van handelingsvrijheid opschrijft en aan de bisschop moet sturen, waarop de zeer aanzienlijke de getuigenis zal

      bevestigen door zijn ondertekening.

2) een verzoek om dispensatie voor ontheffing van de 3 afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

      Mathias Meex en Barbara Kuijpers parochianen van Nuth, omdat zij hoogzwanger is.   

RHCL Maastricht (20-1753-65 en 20-1753-87 - foto 5661a/e+TV)

 

Sittard - 25 maart 1785 - brief van br. Benedictus Haerden aan bisdom Roermond over een anoniem geval waarin de naam Cajus fictief wordt geschreven

als man ondergeschikt aan de parochie van Nuth die door lust een verhouding had aangeknoopt met de zuster van zijn vrouw. Nu kan de man na ken-

nelijke verzoening van de echtelieden niet zomaar naar zijn vrouw terugkeren en het huwelijk hervatten na deze overspel. Daarvoor is dispensatie nodig.

RHCL Maastricht (30-1785-10 - foto 5469+TV)

 

Nuth - 28 februari 1794 - brief van A. Scherpenseel pastoor in Nuth over 2 zaken namelijk 1) Joannes Just geboren lutheraan, maar nu katholiek wilt worden

en de pastoor of hij zijn vroegere dwaling mag vergeven en 2) over verzoek van de koning en keizer om 1500 Luikse guldens ter financiering van een oorlog

wat na de oorlog terug betaald zal worden tegen 4.5% rente.

RHCL Maastricht (31-1794-5 - foto 6336a/b+TV)

 

Roermond? - 8 februari 1797 - een staat of soort kasboek van ontvangen gelden voor verleende dispensaties aangaande:

1) Joannes Mulders en Maria Helena Moldericks weduwe voor 3 afroepingen bij pastoor van Venlo op 8 februari [1797], betaald 1½ cor. [= 1½ duit];

2) Ger. Steegmans en Margaritha Huijskens voor geestelijk verwantschap de verzoeker heeft namelijk het kind van de verzoekster ten doop geheven en voor

1 afroeping deels gedaan in Twisteden op 9 februari 1797, betaald 8 sol. [= sous = stuiver, dus 8 stuivers];

3) Aegidius Vrencken en Joanna Elisabeth Meens voor 4e graad bloedverwantschap op 9 februari [1797] deels in Voerendael, betaald 2 cor. [= 2 duiten];

4) Joannes Nicolaus Goossen en Maria Josepha a Campo voor 2e met 3e graad vermengde bloedverwantschap op 9 februari 1797 deels in Nuth, betaald 6

 cor. [= 6 duiten]. [ons inziens staat cor: voor corte, er gaat 24 corten in een stuiver, corte werd later vervangen door duit]

RHCL Maastricht (32-1797-29 - foto 5686a+b+TV)