GenBronnen

maas

Nederweert huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Weert.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Weert.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Nederweert - 25 januari 1680 - brief door onbekende schrijver [is nogal beschadigd en vlekkerig door opschoning van RHCL, daardoor onleesbaar] als

aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Martens en Mathiae Colen.

Zijn rk getrouwd in Nederweert op 7 februari 1680 met als getuigen: Laurentius Coolen en Mathias Leupers.

RHCL Maastricht (1-1690-9 - foto 6098a+b+c)

 

Nederweert - voor 24 april 1691 - een schema van onbekende schrijver ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap en blijkbaar ook voor ontheffing van 2 afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Didden, zoon van Matthys, Matthys zoon van Catarina, Catarina dochter van Matthys; en

- Maria Fijen, dochter van Joanna, Joanna dochter van Maria, Maria dochter van Joanna.

Ze zijn rk getrouwd in Nederweert op 24 april 1691 met als getuigen: Jacob Tyssen en Tonis Didden.

RHCL Maastricht (1-1682-42 - foto 6104a/b)

 

Nederweert/Leveroy - 23 mei 1699 - brieven van Aegidius Gabrielis pastoor van Nederweert en van M. Gabrielis pastoor van Leveroij als aanvraag voor

dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Pe(e)ters ook Sijbers en Gertrudis Jans(s)en.

Erbij verklaring van Dries Peeters en Geertui Janssen dat zij neven en nichten kinderen zijn, verder verklaart Dries dat hij 15 jaar in het buitenland was.

RHCL Maastricht (3-1699-11 - foto 1765a+b+c)

 

Nederweert - 5 februari 1700 - brief van Egidius Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Kempers zoon van Houb Kempers en Geertruijt dochter Hendrijck Verbergh, Geertruijt dochter van Hendrijck zoon Winandt Verbergh en

                                            Trijneken van Hout; en

- Maria Bockholts dochter van Cornelis van Bocholdt en Anna Cleophas, Anna dochter van Cleophas Peters en Maria dochter Frans Verbergh, Maria

                                            dochter van Frans zoon Winandt Verbergh en Trijn Guttiens.

Winandt Verbergh en zijn huisvrouw Geertruijt hebben 2 zonen, met de namen Hendrijck en Frans.

Zij trouwen Nederweert 14 februari 1700.

RHCL Maastricht (3-1700-28 en S-1700-98 - foto 1767a+b+c+d)

 

Nederweert - 24 februari 1700 - brief van Egidius Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Luijten en Elisabeth Linssen.

RHCL Maastricht (3-1700-10 - foto 1766)

 

Venray/Leveroy - 26 februari en 5 maart 1700 - brieven van Math. Roebroeck pastoor van Venray en van M. Gabrielis pastoor van Leveroy als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Saesens [in brief Leveroy als Straeten] uit Nederweert en

Anna Hegelsom uit Venray.

Voor ontheffing voor de afkondigingen en huwelijk in gesloten tijd, omdat Joannes die eierhandelaar is, net na pasen naar Brussel (B) moet gaan en daar

enige tijd zal blijven in verband met de eieren handel. Er is instemming van haar oom Henricus Hegelsom kapelaan bij parochie Venray en van haar

moeder weduwe. De pastoor van Venray wil nog de reactie afwachten van de pastoor van Leveroy omdat Joannes daar naar de kerk ging, maar hij kwam

ook regelmatig in de parochie van Venray. Er waren geen bezwaren uit Leveroy.

Later in deze brief noemt Roebroeck een theologisch dispuut tussen priesters rond het kerkbezoek, in aansluiting op het concilie van Trente.

RHCL Maastricht (3-1700-44 - foto 477a+b+c+d+TV)

 

Nederweert - 17 september 1710 - brieven van Aegidius Gabrielis pastoor van Nederweert, en H. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Verheijen van Weert en

Anna Fijen van Nederweert.

RHCL Maastricht (6-1710-106 - foto 1770a+b+c)

 

Nederweert - 19 september 1710 - brief van Egidius Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Dionysius Fijen en Maria Winnen.

RHCL Maastricht (6-1710-82 - foto 1768)

 

Nederweert - 21 september 1710 - brief van Egidius Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Francisca de Cock van Weert en

Maria Blox van Nederweert.

RHCL Maastricht (6-1710-105 - foto 1769)

 

Nederweert - 15 januari 1715 - brief en schema van Aegidius Gabrielis pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Matthias ook Matthijs Joosten zoon van Lennert Joosten en Heijlken dochter van buytennye van Weert, Lennert zoon van Joost Joosten en Thijsken

                                             dochter van Lens Hoeben, Joost zoon van Lens Joosten en Geertruij Pullers; en

- Johanna ook Jenneken Bijlmaeckers dochter van Nijs Bielmaeckers en Thijsken dochter van Jan Fijen, Nijs zoon van Gabriel Bijlmaeckers en Jenneken

                                             Joosten, Jenneken dochter van Lens Joosten en Geertruij Pullers.

RHCL Maastricht (7-1715-70 - foto 1772a+b)

 

Nederweert - 29 januari 1715 - brief van W. Sonnemans vice-pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Andreas Hoghgraefs en Maria Smol(naers).

RHCL Maastricht (7-1715-84 - foto 1773a+b)

 

Leveroy - 16 februari 1715 - brief en schema van M. Gabriels pastoor in Leveroij en op commissie van pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Thomas Fijen zoon van Jan Fijen en Hendrica Jonckers, Jan zoon van Thijs Fijen en Geertruij Cuijpers, Thijs zoon van Merten Fijen en Tijsken Voncken; en

- Cristina Verheijen dochter van Joost Verheijen en Geertruij Hograets, Geertruij dochter van Ruth Hograets en Cristina Fijen, Cristina dochter van Merten

                                                Fijen en Tijsken Voncken.

Thomas Fijen en Cristina Verheijen zijn parochianen van Nederweert.

RHCL Maastricht (7-1715-89 - foto 1757a+b)

 

Nederweert - 13 maart 1715 - brief van Wilh. Sonnemans vice-pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Judocus Fijen en Elizabetha Maes.

RHCL Maastricht (7-1715-43 - foto 1771)

 

Nederweert - 28 september 1715 - brief van M. Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Saesen en Catharina Bocholts.

RHCL Maastricht (7-1715-86 - foto 1774)

 

Nederweert - 22 augustus 1716 - brief van M. Gabriels pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Vullers ex Nederweert en

Maria van den Eertwegh ex Heijthuijsen "comitatus Hornensis".

RHCL Maastricht (8-1716-142 - foto 1751)

 

Nederweert - 26 januari 1717 - brief van Michael Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Beijs en Maria Hobus.

RHCL Maastricht (8-1717-9 - foto 1775)

 

Nederweert - 20 januari 1718 - brief van M: Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Guskens ex Baelen (B) en

Elisabetha Dirrickx ex Nederweert.

RHCL Maastricht (8-1718-24 - foto 1778)

 

Weert - 21 januari 1718 - brief en schema van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Reinerus Peerboom weduwnaar en parochiaan van Nederweert, zoon van Catharina van de Riet, Catharina dochter van Martina van Halen, Martina

                                                 dochter van Rogerius van Halen; en

- Joanna Deckers weduwe parochiane van Weert, dochter van Jacobus Deckers, Jacobus zoon van Maria Breugels, Maria dochter van Martinus Breugels.

Martinus Breugels en Rogerius van Halen zijn halfbroers, d.i. van zelfde moeder.

RHCL Maastricht (8-1718-4 - foto 1776a+b)

 

Nederweert - 4 december 1718 - brief van Michael Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henrickus Didden en Catharina Stueten.

RHCL Maastricht (8-1718-7 - foto 1777)

 

Nederweert - 18 mei 1719 - brief van Michael Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Borghs en Maria Brangers.

RHCL Maastricht (9-1719-128 - foto 1783)

 

Leende (nb) / Nederweert - 14 en 16 juli 1719 - brieven van H. Huremans pastoor van Leende (nb) mede verklaard door Wilhelmus Thijssen pastoor in

Geldrop (NB) en van Michael Gabrielis pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Bluijssens ex Geldrop en

Catharina Svossen ex Leende.

RHCL Maastricht (9-1719-43 - foto 1782a+b+c+d)

 

Nederweert - 28 september 1719 - brief van Michael Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Cleophas ex Nederweert en

Christina Schreurs ex Halen graafschap Horn.

RHCL Maastricht (9-1719-28 - foto 1781)

 

Nederweert - 13 november 1719 - brief van Michael Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Saesen en Petronilla Koninckx.

RHCL Maastricht (9-1719-14 - foto 1779)

 

Nederweert - 14 november 1719 - brief van Michael Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Knapen en Maria Cornelis.

RHCL Maastricht (9-1719-16 - foto 1780)

 

Nederweert - 29 september 1720 - brief van Michael Gabrielis pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Heessel en Helena van den Cruijs.

RHCL Maastricht (9-1720-19 - foto 1784)

 

Nederweert - 29 januari 1728 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Wilhelmus Villers en Hendrina Souts parochianen van Nederweert.

RHCL Maastricht (10-1728-53 - foto 203)

 

Nederweert - 26 februari 1729 - brief van H.B. de Haes pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gabriel Geuns en Joanna Hendrixs beide parochianen van Nederweert.

RHCL Maastricht (11-1729-58- foto 2017a+b+c)

 

Nederweert - 23 april 1729 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Antonius Duris en Elisabetha Henx.

RHCL Maastricht (11-1729-13 - foto 1785a+b)

 

Nederweert - 12 mei 1729 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Joannes Werckmans en Gertrudis Winnen.

RHCL Maastricht (11-1729-100 - foto 1788a+b)

 

Nederweert - 24 mei 1729 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Matthijs Beijs en Maria Vaes.

RHCL Maastricht (11-1729-63 - foto 1787)

 

Nederweert - 9 juli 1729 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Matthijs Gijsen en Maria Guttiens weduwe.

RHCL Maastricht (11-1729-47 - foto 1786a+b)

 

Leveroy - 25 september 1729 - brief van Petrus Loijens pastoor in Leijveroij als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Lambertus Ionckers parochiaan van Nederweert en

Elisabeta Peters parochiane van Leveroy.

RHCL Maastricht (11-1729-107 - foto 1789a+b+c)

 

Weert - 16 september 1730 - brief van H. Knapen kapelaan van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Fijen parochiaan van Nederweert en Elisabetha Heijligers.

RHCL Maastricht (12-1730-42- foto 2021a+b)

 

Nederweert - 5 januari 1735 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hendrick Stijnen en Joanna Steuten.

RHCL Maastricht (13-1735-90 - foto 1792a+b)

 

Weert - 7 januari 1735 - brief van P. Boogaerts pastoor in Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Temans ex Nederweert en

Helena Coppen parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (13-1735-126 - foto 1793)

 

Weert - 28 januari 1735 - brief van P. Boogaerts pastoor in Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Janssen parochiaan van Weert en

Joanna Buijsen woonachtig in Nederweert.

RHCL Maastricht (13-1735-129 - foto 1794a+b)

 

Nederweert - 10 februari 1735 - brief van T. van Winckel op commissie van de pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Bongaerts en Catharina Custers.

RHCL Maastricht (13-1735-205 - foto 1796a+b)

 

Nederweert - 3 mei 1735 - schema van waarschjijnlijk H.B. de Haes [zijn naam niet vermeldt] ter onder steuining bij de aanvraag om dispensatie vanwege

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacob van Roeij zoon van Peter van Roeij alias Geuns en Tijsken van Roeij, Peter zoon van Nielis Leen alias Guens en Tenne Gheuns, Nielis zoon van

                                        Lambert Thijs en Gubbel Leen, Gubbel dochter van Joost Leen en zijn huisvrouw Ael Leen; en

- Guelken Sijmons dochter van Thonis Bongers en Geert Sijmons, Geert dochter van Willem Sijmons en Dinna Leen, Dinna dochter van Jan Meijers en

                                        Merreken Leen, Merreken dochter van Joost Leen en zijn huisvrouw Ael Leen.

RHCL Maastricht (13-1735-34 - foto 1791)

 

Nederweert - 19 oktober 1735 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscis van Roij ook van Rhoe van Seppernauw die enige jaren in Nederweert woont en

Maria Werckmans parochiane van Nederweert.

Ze trouwen rk Nederweert op 24 oktober 1735 met ontheffing van de 3 afkondigingen, vanwege mogelijk bezwaren van familie van de bruidegom.

RHCL Maastricht (13-1735-168 - foto 1795a/d)

 

Nederweert - 16 november 1735 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Lenaerts en Elisabetha Ales.

RHCL Maastricht (13-1735-9 - foto 1790)

 

Nederweert - 5 mei 1737 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Schueckers en Joanna Smeulders.

RHCL Maastricht (28-1777-140 - foto 1842)

 

Nederweert - 29 februari 1740 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Michiels en Joanna Cuipers.

RHCL Maastricht (14-1740-36 - foto 1798a+b)

 

Nederweert - 30 juni 1740 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gabriel Weijtmans? alias Lan? parochiaan van Nederweert en

Maria van Boggel parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (14-1740-2 - foto 1797a+b)

 

Nederweert - 30 september 1740 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelis Sijben en Hendrina Hooghgraefs.

RHCL Maastricht (14-1740-124 - foto 1800a+b)

 

Nederweert - 22 november 1740 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gielen en Thisken Stijnen.

RHCL Maastricht (14-1740-73 - foto 1799a+b)

 

Nederweert - 1 februari 1741 - brief van H. Ververs van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Ververs en Geertrudis Bockholts.

RHCL Maastricht (15-1741-66 - foto 1804a+b)

 

Nederweert - 21 april 1741 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andries Vestiens afkomstig van parochie Weert en

Anna Roomans parochiane van Nederweert.

RHCL Maastricht (15-1741-22 - foto 1801a+b+c+d)

 

Nederweert - 13 mei 1741 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Judocus Vaes en Maria Jansen.

RHCL Maastricht (15-1741-34 - foto 1802a+b)

 

Nederweert - 24 mei 1741 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wellers en Joanna Ververs.

RHCL Maastricht (15-1741-43 - foto 1803)

 

Nederweert - 8 augustus 1741 - brief van H. Ververs van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Conradus Branghers en Helena Vaes.

RHCL Maastricht (15-1741-120 - foto 1805a+b)

 

Nederweert - 20 september 1741 - brief van H.B. de Haes pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jan Baptist. Coninxs ook Coninckx zoon van Peter Coninckx en Maria Robouts, Peter zoon van Willem Coninckx en Elisabeth Ghijsen; en

- Anna ook Anneken Caris dochter van Jan Caris en Elijsabeth Coninckx, Elisabeth dochter van Jan Coninckx en Maria, Jan zoon van Willem Coninckx

                                       en Elisabeth Ghijsen.

RHCL Maastricht (15-1741-135 - foto 1806a+b)

 

Nederweert - 28 mei 1742 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Konincs en Chatrina Schuekers.

Antonius is aantal jaren in Dacië [= Roemenië] als handelaar maar afkomstig uit parochie Nederweert, ontheffing van de afkondigingen omdat Antonius

moet afreizen naar Roemenië.

RHCL Maastricht (16-1742-9 - foto 1807+TV)

 

Nederweert - 6 augustus 1742 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Berckmans parochiaan van Weert en

Alegondis Maes parochiane van Nederweert.

RHCL Maastricht (16-1742-48 - foto 1808)

 

Nederweert - 24 februari 1743 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Peter Cuijpers en Gertrudis Hullens.

RHCL Maastricht (17-1743-73 - foto 1810)

 

Nederweert - 11 april 1743 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Peter Dierixs van Hees en Joanna Truijen.

RHCL Maastricht (17-1743-67 - foto 1809a+b+c)

 

Nederweert - 24 augustus 1745 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bruno Caerlens en Anna Helena de Kock.

RHCL Maastricht (18-1745-4 - foto 1811)

 

Nederweert - 20 januari 1746 - brief van Joannes Vullers vice pastoor uit Nederweert aan bisdom Roermond als aanvraag voor ontheffing van de afkon-

digingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gabriel Leemans soldaat uit Tienen (B) en katholiek die 11 jaar dienst had gedaan in het Franse leger maar is gevlucht naar Holland en

Gertrudis Engels uit Jülich [Gulick D].

Er zijn verschillende problemen omdat haar doop en handelingsvrijheid uit Jülich moest komen en bij hem dat hij een verklaring kreeg van een niet

katholieke voorganger met instemming van zijn legeraanvoerder [hij is namelijk nu bij het Hollandse leger] en het huwelijk in advents tijd. Blijkens hande-

lingen bisschop van Roermond werd op 21 januari 1746 dispensatie verleend voor de 3 afkondigingen en zijn ze beiden nu parochianen van Nederweert.

RHCL Maastricht (18-1746-144 - foto 1814a/c+TV)

 

Nederweert - 15 februari 1746 - brief van Joannes Vullers vice-pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Egidius Weeckers ex Weert en

Mathia Jacobs ex Nederweert.

RHCL Maastricht (18-1746-81 - foto 1813)

 

Nederweert - 9 maart 1746 - brief van P.H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Wijnen en Aldegondis Gijsen.

RHCL Maastricht (18-1746-156 - foto 1815a+b)

 

Nederweert - 10 juni 1746 - brief van H.B. de Haes pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gultiens en Elisabetha Saesen.

RHCL Maastricht (18-1746-61 - foto 1812)

 

Nederweert - 28 januari 1749 - brief van L: Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Thomas Gubbels weduwnaar en Gudula Pelsers.

RHCL Maastricht (19-1749-30 - foto 2890)

 

Nederweert - 18 juli 1752 - brief van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthaeus Linssen en Catharina Meuren.

RHCL Maastricht (19-1752-17 - foto 1817a+b)

 

Nederweert - 5 november 1752 - brief en schema van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Horix weduwnaar van Maria Simons, Maria dochter van Gertrudis Simons, Gertrudis dochter van Digna Leien; en

- Cornelia Leien dochter van Judocus Leien, Judocus zoon van Catharina Leien.

 Digna Leien en Catharina Leien zijn zusters.

RHCL Maastricht (19-1752-20 - foto 1818a+b)

 

Nederweert - 2 maart 1753 - brief van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Clephas en Gudulae Euwes.

RHCL Maastricht (20-1753-144 - foto 1822)

 

Nederweert - 22 april 1753 - brief en schema van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Rijners zoon van Reijnerus Reijners, Reijnerus zoon van Godefrida Simons; en

- Digna Wallekers dochter van Catharina Simons, Catharina dochter van Willem Simons, Willem zoon van Aldegondis Simons.

RHCL Maastricht (20-1753-55 - foto 1819a+b)

 

Nederweert - 6 en 10 augustus 1753 - brieven van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Godefridus Reinders parochiaan van Konighswinter bisdom Keulen en

Joanna Maria Saesen parochiane van Nederweert.

RHCL Maastricht (20-1753-93 - foto 1820a+b+c+d+e+f+g+h)

 

Leende (nb) / Nederweert - 16 en 17 september 1753 - brieven van W. Tijssens pastoor in Leende en van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Jutten parochiaan van Leende en

Helena Rossels parochiane van Nederweert.

RHCL Maastricht (20-1753-151 - foto 1823a+b+c+d)

 

Nederweert - 25 november 1753 - brief van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannis Baptista Saesen en Joanna Catharina Beijs.

RHCL Maastricht (20-1753-122 - foto 1821a+b)

 

Nederweert - 7 januari 1759 - brief van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Trouwen en Mathia Geuns.

RHCL Maastricht (21-1759-10 - foto 1824)

 

Nederweert - 21 november 1759 - brief van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensaties in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1) Petrus Trouwen en Elizabetha Sweiren.

2) Mathias Trouwen en Anna Maria Joosten.

RHCL Maastricht (21-1759-28 - foto 1825a+b)

 

Nederweert - 28 januari 1760 - brief en schema van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Mathias Saers zoon van Theodorus Saers, Theodorus zoon van Mathias Saers, Mathoas zoon van Theodorus Saers; en

- Joanna Saesen dochter van Theodorus Saesen en Joanna Saers, Joanna dochter van Henricus Saers, Henricus zoon van Joannes Saers.

Theodorus Saers en Joannes Saers zijn broers.

RHCL Maastricht (22-1760-5 - foto 1826a+b)

 

Nederweert - 8 juli 1760 - brief van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Vullers en Anna Maria Bockholts.

RHCL Maastricht (22-1760-146 - foto 1827)

 

Nederweert - 8 februari 1764 - brief en schema van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Judocus Nijssen zoon van Aldegondis Stoutemans, Aldegondis dochter van Antonius Stoutemans; en

- Joanna Sijben dochter van Jacobus Sijben, Jacobus dochter van Elizabetha Thijs, Elizabetha dochter van Maria Stoutemans.

RHCL Maastricht (23-1764-35 - foto 1828a+b)

 

Nederweert - 5 november 1767 - brief en schema van Lamb. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Joosten zoon van Maria Sijben, Maria dochter van Elizabetha Thijs, Elizabeth dochter van Maria Stoutemans; en

- Catharina Stoutemans dochter van Joannes Stoutemans, Joannes zoon van Lambertus Stoutemans.

RHCL Maastricht (24-1767-104 - foto 1829a+b)

 

Nederweert/Weert - 19 november 1767 - brieven van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert en van Joannes Keulen vice-pastoor op com-

missie van pastoor J: Janssens van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Grijmans van Weert en

Margaretha Stoutemans van Nederweert.

RHCL Maastricht (24-1767-140 - foto 1830a+b)

 

Nederweert - 21 juni 1768 - brief van Lambertus Stoutemans pastoor en deken in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Reinerus Nauws en Helena Houwen.

RHCL Maastricht (25-1768-73 - foto 1832)

 

Nederweert - 28 juni 1768 - brief van Joannes Willers vice-pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mertens en Margaritha Coumans.

RHCL Maastricht (25-1768-72 - foto 1831)

 

Nederweert - 17 januari 1772 - brief van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Leonardus Kerckhofs van parochie Sint-Huibrechts-Lille (B)] bisdom Luik en

Maria Catharina Vullers van parochie Nederweert.

RHCL Maastricht (26-1772-39 - foto 1834a+b)

 

Nederweert - 30 oktober 1772 - brief en schema's van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloed-verwantschap:

- Lambertus Stoutemans zoon van Joannes Stoutemans en Hendrinae Vrijcken, Joannes zoon van Lambertus Stoutemans en Catharina Gielen; en

- Elizabetha Sijben dochter van Joannes Sijben en Aldegundis Saesen, Joannes zoon van Jacobus Sijben en Elizabet Huijs, Elizabet dochter van

                                               Cornelius Huijs en Maria Stoutemans.

Lambertus Stoutemans en Maria Stoutemans zijn broer en zus.

2e schema bloed-verwantschap:

- Lambertus Stoutemans zoon van Joannes Stoutemans en Hendrinae Vrijcken, Hendrina dochter van Petrus Vrijcken en Catharina Rijnders, Petrus

                                               zoon van Joannes Vrijcken en Hendrina Geuns; en

- Elizabetha Sijben dochter van Joannes Sijben en Aldegundis Saesen, Aldegundis dochter van Joannes Saesen en Mechtildis Wetemans, Joannes

                                               zoon van Joannes Saesen en Helena Vrijcken.

Joannes Vrijcken en Helena Vrijcken zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (26-1772-64 - foto 1836a+b+c)

 

Nederweert/Heel - 22 december 1772 - brieven van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert en van J. Thelen pastoor van Heel als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Zeverinus ook Severinus Loven parochiaan van Heel bisdom Luik en

Joanna Hobus parochiane van Nederweert.

RHCL Maastricht (26-1772-50 - foto 1835a+b+c+d+e)

 

Nederweert - 12 januari [1773] - brief en schema van Lamb. Stoutemans pastoor en deken Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e

graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Emonts weduwnaar van Joanna Thijs, Joanna dochter van Cornelius Thijs, Cornelius zoon van Joannes Thijs, Joannes zoon van Cornelius

                                                    Thijs, Cornelius zoon van Matthias Thijs en Antonia Herdirriks; en

- Joanna Houben dochter van Antonia Thijs, Antonia dochter van Egidius Thijs, Egidius zoon van Matthias Thijs en Antonia Herdirriks.

Ze zijn blijkbaar getrouwd op 16 januari 1773 met als getuigen: Cornelius Emonts en Aldegondes Houben.

RHCL Maastricht (27-1773-73 - foto 1840a+b)

 

Weert - 2 augustus 1773 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Knapen parochiaan van Nederweert en

Maria Stijnen parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (27-1773-17 - foto 1837a+b)

 

Nederweert - 11 november 1773 - brief en schema van Joannes Vullers vice-pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lambertus Verstraeten zoon van Christina, Christina dochter van Gertrudis, Gertrudis dochter van Christina; en

- Catharina Tielmans dochter van Digna, Digna dochter van Joannes, Joannes zoon van Gisbertus.

Gisbertus en Christina zij broer en zus.

RHCL Maastricht (27-1773-45 - foto 1838a+b+c)

 

Nederweert - 11 november 1773 - brief van Joannes Vullers vice-pastoor van Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Mathias Stijnen en Catharina Leën.

RHCL Maastricht (27-1773-46 - foto 1839)

 

Weert - 20 juni 1775 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Daris ex Nederweert parochiaan de Lingenfeldt (D) bisdom Spirensis [= Speyer] en

Margarita Truijens parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (28-1775-9 - foto 1841)

 

5 september 1776 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Linssen parochiaan van Nederweert bisdom Roermond en

Elisabetha Clefas parochiane van Grathem.

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1741)

 

Nederweert/Weert - 11 en 12 september 1778 - brief van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert en van J. Janssens pastoor van Weert als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Linssen parochiaan van Nederweert en

Joanna Catharina Janssen parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (28-1778-7 - foto 1843a+b+c)

 

Nederweert - 3 augustus 1780 - brief van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Wilhelmus Beijes en Joanna CatharinaTrouwen.

RHCL Maastricht (29-1780-37 - foto 1846)

 

Roermond - 3 oktober 1780 - brief van Philippi bisschop van Roermond toestemming gevend voor een huwelijk van een echtpaar die met elkaar 4e graad

bloed-verwant zijn. Wij hebben bijgevoegd een huwelijks inschrijving op 4 oktober 1783 in Nederweert het betreft:

Wilhelmus Verstappen zoon van Godefridus Verstappen en Maria Muters en

Petronella Aerts meerderjarige dochter van Gijsbertus Aerts en Jacomina Muters.

RHCL Maastricht (29-1780-16 - foto 1845a+b)

 

Nederweert - 16 oktober 1780 - brief van C. Clephas vice-pastoor in Nederweert vanwege afwezigheid van de pastoor en deken als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cleophas Bongers en Catharina Gijsen.

RHCL Maastricht (29-1780-3 - foto 1844)

 

Weert/Nederweert - 18 februari 1783 - briefjes van J. Janssens pastoor van Weert en van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Emons van Weert en

Dorothea Hoefnagels weduwe van Nederweert.

RHCL Maastricht (29-1783-168 en 29-1783-37 - foto 1848a+b)

 

Weert - 3 juli 1783 - brief van J. Janssens pastoor in Weert en schema van Lamb. Stoutemans pastoor en deken van Nederweert als aanvraag voor dis-

pensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Linners parochiaan van Nederweert, zoon van Joannis Linners en Maria Vrijken, Maria dochter van Petrus Vrijken en Catharina Reijnders,

                                  Catharina dochter van Reineri Rijnders en Margarita van Roij, Margarita dochter van Simon Joannis de Roij en Henrica Paeps; en  

- Catharina Creijelmans parochiane van Weert, dochter van Gabriel Creyelmans en Maria van Bogget, Maria dochter van Judocus van Bogget en

                                  Catharina van Roy, Catharina dochter van Simon Joannis de Roij en Henrica Paeps.

Simon Joannes de Roij en Henrica Paeps zijn getrouwd februari 1654.

Als ps schrijft pastoor Janssens over ene Joannes Haex afkomstig uit dorp Bocholt in het Luikse land en Aldegundis van Thoor die hij niet heeft kunnen

verloven [ondertrouwen] omdat zijn ouders hem eerst toestemming hadden geschreven maar door bedrog van hun zoon hebben ze dat ingetrokken.

De pastoor van Bocholt heeft pastoor Janssens duidelijk gemaakt dat het Joannes werd verhinderd door zijn ontrouw.

RHCL Maastricht (29-1783-107 - foto 1847a+b+c+d+TV)

 

Nederweert - 25 mei 1784 - brief en schema van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus van Roije zoon van Jacobus Geuns ook van Roije, Jacobus zoon van Petrus Geuns en Mathia van Roije, Mathia dochter van Simon van Roije

                                          en Henrica Paeps; en

- Joanna Crijelmans dochter van Guililmus Crijelmans en Maria Gulliens, Guililmus zoon van Martinus Crijelmans en Joanna van Roij, Joanna dochter

                                          van Simon van Roije en Henrica Paeps.

RHCL Maastricht (30-1784-5 - foto 1849a+b)

 

Nederweert - 10 mei 1787 - brief van Lamb. Stoutemans pastoor en deken in Nederweert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Beelen en Elisabetha Vermeulen.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1787-22 - foto 1850)

 

Nederweert - 9 mei 1790 - brief en schema van Wullers vice-pastoor voor de pastoor en decaan L. Stoutemans in Nederweert als aanvraag voor dispen-

satie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Michael Nijen en Joanna Hobus.

RHCL Maastricht (31-1790-7 en 31-1790-9 - foto 1851a+b+c)

 

Luik (B) - 23 september 1790 - dispensatie van de paus via aarts-bisschop van "Adanensis" toestemming gevende vanwege 2e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius van Bogget en Maria Peters bisdom Roermond.

Ze zijn op 14 okt. 1790 in Nederweert RK getrouwd met dispensatie van de paus uit Rome [I] via aarts-bisschop in Belgie vanwege 2e graad  bloedverwant-

schap met als getuigen Petrus Brouns en Geertrudis van Bogget. 

RHCL Maastricht (31-1790-1 - foto 3067a+b)

 

Nederweert - 28 oktober 1795 - brief van M. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gabriel Daris en Anna van Thulden.

RHCL Maastricht (31-1795-20 - foto 1853)

 

Nederweert - 7 mei 1796 - brief van M. Stoutemans pastoor in Nederweert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathaeus Saers en Elizabetha van de Manakker.

RHCL Maastricht (32-1796-25 - foto 1855)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Nederweert - 30 januari 1689 - brief van Aegid. Gabrielis pastoor in Nederweert aan bisdom Roermond over een weduwe in Nederweert die 6 huwbare

kinderen heeft maar niet een is getrouwd. Alhoewel ze veel goederen hebben - zijn die bijna gelijkredig bezwaard met schulden - kunnen ze de bruid-

schatten niet betalen. Nu kan 1 van haar zonen trouwen met een rijk meisje, maar het probleem is dat ze 3e graad bloedverwant zijn. De pastoor wilt

graag voor hun ontheffing zodat ze kunnen trouwen, aangezien het om een goede familie gaat die anders te schande zou raken.

RHCL Maastricht (2-1689-29 - foto 1764a+b+TV)

 

Weert - 1 en 3 december 1750  - brieven van P. Boogaerts pastoor en deken van Weert aangaande voorgenomen huwelijk tussen:

Egidius Gielis en Helena Ghijsen parochianen van Weert.

Tijdens de afkondigingen bleek er bezwaar te komen van Franciscus Hoorix van Nederweert. Met apart verklaring heeft Frans zich erbij neergelegd.

RHCL Maastricht (19-1750-35 - foto 1816a+b+c+d)

 

Nederweert - 1 september 1788 - briefje van V. Villes vice pastoor van Nederweert aan bisdom Roermond, waarin via hem 3 personen verzoeken

vormsel te mogen ontvangen, het gaat om: Joannes Verheijen en Maria Verheijen Hollanders alsmede Maria Vogels van parochie Nederweert.

RHCL Maastricht (30-1788-2 - foto 6319a/b+TV)

 

Nederweert - 10 februari 1791 - brief van J. Vallen vice pastoor van Nederweert aan bisdom Roermond met de vraag om advies aangaande Martinus

Stupen die geboren is in Emmerik bij Kleef (D) oud 35 jaar zoals zijn doopbewijs dat aantoont van katholieke religie. Hij is begin november 1770 in

parochie Nederweert aangekomen. Martinus verklaart dat hij 14 geleden [dus als 21 jarige] zijn vaderland heeft verlaten. In die 14 jaar was hij deels

in het leger onder de koning van Pruissen en deels op zee. Voor de overige - dat is 5 jaar - heeft hij op Zeeuwse eilanden gewerkt bij verschillende

boeren. Voor zijn komst nu in Nederweert heeft hij 12 weken onafgebroken gewerkt bij een boer op eiland Goeree. Martinus overweegt nu een huwelijk

aan te gaan met een parochiane van Nederweert, Nu vreest de pastoor dat Martinus als zwerver wordt aangezien en alvorens in te stemmen met

de huwelijks beloften vraagt de pastoor wat de bisschop er zo van denkt.

Hij is getrouwd te Nederweert 21-2-1791 met Hendrina Winde de Aersche met getuigen Wilhelmus Beyes en Anna Corsten.

RHCL Maastricht (31-1791-3 - foto 1852a+b+c+TV)