GenBronnen

maas

Munstergeleen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Sittard.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Schinnen - 12 augustus 1768 - brief van A: Hoen pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Haemers ex Munstergeleen bisdom Luik (B) en

Anna Gertrudis Schutgens parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (25-1768-86 - foto 5372)

 

Luik (B) 23 maart 1789 – dispensatie door vicarius-generaal graaf de Rougrave namens bisschop Constantinus Franciscus van bisdom Luik vanwege

3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Rijssels en Anna Elisabetha Erkens

RHCL Maastricht - Munstergeleen dtb boek 7 blz. 26 (foto 3531)