GenBronnen

maas

Mesch huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Maastricht-noord.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


8 november 1785 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Aegidius Huynen parochiaan van Mesch en

Maria Cruyen parochiane van Breust.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1654)