GenBronnen

maas

Meijel huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maaseik.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Weert.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Weert


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Meijel - 19 en 21 februari 1678 - brief en schema van E. van Loon pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Dionijsius Jo(ann)is zoon van Joannes, Joannes zoon van Henricus Gregorij, Henricus zoon van Gregorius Gabrielis; en

- Gertrudis Petri dochter van Christina, Christina dochter van Joannes.

Gregorius Gabrielis en Joannes zijn broers.

RHCL Maastricht (1-1678-10 en 1-1678-11 en deel 1-1678-12 - foto 590a+b+c+d+e)

 

Meijel - 1 februari 1682 - brief/schema van E. van Loon pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Willems ex parochie Deurne "Doernensi" bisdom Den Bosch zoon van Wilhelmus, Wilhelmus zoon van Anna, Anna dochter van Leonardus en Cunera; en

- Godefrida Driessen parochiane van Meijel, dochter van Dries, Dries zoon van Godefrida, Godefrida dochter van Heijlken, Heijlken dochter van Leonardus en Cunera.

Anna en Heijlken zijn zusters.

RHCL Maastricht (1-1682-75 - foto 592+TV)

 

Meijel - 20 februari 1699 - brief/schema van Embertus van Loon pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Franciscus Theodorus de Callis zoon van Theodorus Joannesen, Theodorus zoon van Joannes Hennekes, Joannes zoon van Laurentius Hennekes,

                                    Laurentius zoon van Joannes Hennekes en Maria; en

- Hellegunda Omen dochter van Joannis/Henricus? Omen, Henricus zoon van Joannes Omen, Joannes zoon van Henricus Hennekes, Henricus zoon van

Joannes Hennekes en Maria.

In aanvraag schrijft de pastoor dat Hellegunda dochter is van Joannis Omen, maar in schema daaronder maakt hij dochter van Henricus Omen.

RHCL Maastricht (3-1699-5 - foto 594+TV)

 

Meijel - 8 augustus 1699 - brief van E. van Loon pastoor in Meijel, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Aertkens en Maria Cuijpers.

RHCL Maastricht (3-1699-2 - foto 593)

 

Meijel - 8 april 1701 - brief en schema van E. van Loon pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Hendrick Oomen zoon van Henricus Joannes Oomen, Henricus zoon van Joannes Hendrick Oomen, Joannes zoon van Gevert Janssen, Gevert

                                       zoon van Joannes Hennekes en Gertrudis; en

- Anthonia Joannes Geven dochter van Joannes Geven, Joannes zoon van Anthonia Geven, Anthonia dochter van Maria op den Bergh, Maria dochter

                                       van Joannes Hennekes en Gertrudis.

RHCL Maastricht (3-1701-3 - foto 595a+b+TV)

 

Meijel - 28 januari 1710 - brief van Til: Spee pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Godefridus Claessen en Hendrina Lenssen.

RHCL Maastricht (6-1710-75 - foto 596a+b)

 

Meijel - 19 april 1710 - brief van Til: Spee pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Henricus Janssen en Maria Janssen.

RHCL Maastricht (6-1710-77 - foto 597a+b+c)

 

Meijel - 11 juni 1711 - brief van Til: Spee pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gorts en Petronella Paulissen.

RHCL Maastricht (6-1711-5 - foto 600a+b+c)

 

Meijel - 13 oktober 1711 - brief van Til: Spee pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Houben en Catharina Franssen.

RHCL Maastricht (6-1710-79 - foto 598)

 

Meijel - 19 mei 1712 - brief van Til: Spee pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hendrix en Elisabetha Gielens.

Petrus was lange tijd in dienst als soldaat in het leger van generaal de Fagel, zonder vaste woonplaats.

RHCL Maastricht (6-1710-80 - foto 599)

 

Meijel - 26 april en 1 mei 1715 - brieven en schema van Tilm: Spee pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Thijssen zoon van Matthias Janssen, Matthias zoon van Joannes Thijssen; en

- Godefrida Huberts dochter van Henrica Huberts, Henrica dochter van Godefridus Gielens.

Joannes Thijssen en Godefridus Gielens zijn half broers.

RHCL Maastricht (7-1715-95 - foto 604a+b+c+d)

 

Helden/Meijel - 1 en 2 september 1719 - briefjes van Joannes Knippenbergh pastoor in Helden, en T. Spee pastoor van Meijel aan Rochus Smets in

het bisschoppelijk paleis in Roermond door afwezigheid van  de bisschop, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Janssen parochiaan ex Meijel en

Maria Nielis parochiane van Helden.

Het briefje van pastoor Spee meldt dat er een "boom" [= schema] was gemaakt door pastoor Knippenbergh, overigens nog niet door ons gevonden of niet

bewaard gebleven. Spee schrijft o.m. "de reeden van dispensatii sijn om dat den bruijdegom veele kinders heeft ende op ander niet wel kan gheraeken

ende oock om dat de dorpen Meijell ende Helden naebuijren sijn ende diens volghens niet tevelt connen trouwen sonder malcanderen te raeken met haeft".

RHCL Maastricht (9-1719-53 - foto 489a+b+c)

 

Meijel - 19 oktober 1719 - brief van T. Spee pastoor in Meijell als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Peter Lenssen en Maria Goorts.

RHCL Maastricht (9-1719-76 - foto 605a+b+TV)

 

Meijel - 2 juni 1730 - brief van T. Spee pastoor in Meijell als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:

Petrus Martens en Helena Claessen.

RHCL Maastricht (12-1730-8 - foto 606a+b)

 

Meijel - voor 19 april 1735 - brief/schema van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Peter Geridts zoon van Peter Geridts, Peter zoon van Catharina Goordts, Catharina dochter van Goordt Martens; en

- Anthonia Jan Lenders, dochter van [Jan Lenders] rest ???

Opmerking: de schema is beschadigd, vrouws gedeelte weggescheurd.

Ze trouwen rk in Meijel op 19 april 1735 met als getuigen: Lendert Jan Lenders en Gordt Hendrix.

RHCL Maastricht (7-1735-37 - foto 607)

 

Blerick / Meijel - 3 en 4 augustus 1735 - brieven van Gerlacus Gilkens pastoor in Blerick en P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gijsbertus Hoefnagels en Joanna Gijsen parochianen van Blerick. Zijn getrouwd in Meijel.

RHCL Maastricht (13-1735-120 - foto 98a+b+c+d)

 

Meijel - 7 februari 1741 - brief van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Linsen en Petronella van den Steen.

Het gaat om een verzoek om vrijstelling van de afkondingen. Met Petronella is er niets mee aan de hand maar Wilhelmus heeft ruim 11 jaar in de abdij

van Roosen gewoond in de buurt van Lottum [kennelijk niet als kloosterling want dan zou er een ander probleem zijn] en dat levert een probleem op

bij zijn "testimonium libertatis" dat is verlof tot vrije handeling. Het lijkt een soort competentie kwestie te zijn. Er vinden verschillende ondervragingen\

 van Willem plaats, maar die lijken de pastoor niet te kunnen overtuigen. Hij wilt het daarom aan de bisschop overlaten. Door al dit gedoe is er zoveel

tijd verlopen, dat er een probleem ontstaat met de afroepingen wat nu kort voor de deur van vastentijd staat.  

RHCL Maastricht (15-1741-71 - foto 608a+b+TV)

 

Meijel - 22 september 1742 - brief/schema van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Jan Smits zoon van Anna van Callis, Anna dochter van Theodorus van Callis, Theodorus zoon van Joannes van Callis, Joannes zoon van

                                          Laurentius van Callis; en

- Angelina Lennaers, dochter van Maria Claessen, Maria dochter van Henrica Claessen, Henrica dochter van Petrus van Callis, Petrus zoon van

                                          Laurentius van Callis.

Joannes van Callis en Petrus van Callis zijn broers.

RHCL Maastricht (16-1742-41 - foto 609+TV)

 

Meijel - 22 september 1742 - brief/schema van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Willems van Callis inwoner van Deurne bisdom Den Bosch, zoon van Joanna Claessen, Joanna dochter van Nicolaus Jan Willems, Nicolaus zoon

                                      van Jan Willems en Joanna; en

- Maria Peter Oomen parochiane van Meijell, dochter van Christina Janssen, Christina dochter van Joannes Peter Martens, Joannes zoon van Elisabeth

                                      Jan Willems, Elisabeth dochter van Jan Willems en Joanna.

Nicolaus Jan Willems en Elisabeth Jan Willems zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (16-1742-43 - foto 610a+b+TV)

 

Leveroij/Meijel - 11 september 1743 - brieven en 4 schema's van Loijens pastoor van Leveroij en van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor

dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e en 4e schema:

- Simon Hülskens bewoner van Leveroij bisdom Roermond, zoon van Geertruij van Stralen, Geertruij dochter van Joannes van Stralen, Joannes zoon van

                                   Margarita Kessels, Margarita dochter van Joannes Kessels en Geertruij NN; en

- Angelina Kessels ex Heijthuijsen bisdom Luik, dochter van Joannes Kessels, Joannes zoon van Wilhelmus Kessels, Wilhelmus zoon van Joannes Kessels

                                   en Geertruij NN.

2e en 3e schema:

- Simon Hülskens bewoner van Leveroij bisdom Roermond, zoon van Joannes Hülskens, Joannes zoon van Matthias Hülskens, Matthias zoon van Petrus

                                   Hülskens; en

- Angelina Kessels ex Heijthuijsen bisdom Luik, dochter van Petronella Neelen, Petronella dochter van Angelina Hülskens, Angelina dochter van Petronella NN.

Petrus Hülskens en Petronella NN hebben gemeenschappelijke ouder(s).

RHCL Maastricht (17-1743-24 - foto 611a+b+c+d)

 

Meijel - 26 november 1743 - brief van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Henricus Gerats en Maria Janssen van Laer.

RHCL Maastricht (17-1743-44 - foto 612a+b)

 

Meijel - 19 augustus 1745 - brief en schema van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Janssen zoon van Godefrida Peter Lambers, Godefrida dochter van Petrus Lambers, Petrus zoon van Anna Custers; en

- Petronella Peters onwettig dochter van Petronella Bartels, Petronella dochter van Bartholomeus Jan Custers, Bartholomeus zoon van Joannes Custers.

Joannes Custers en Anna Custers zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (18-1745-2 - foto 638a+b)

 

Helden/Meijel - 31 maart en 4 april 1749 - brief van Theod. Damen pastoor van Helden aan pastoor van Meijel met brief en schema van P. van Straelen

pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Gommans deserteur "Borussus" nu parochiaan Meijel afkomstig van Helden, zoon van Maria Gommans, Maria dochter van Joannes Gommans; en

- Antonia Verhaegh parochiane van Helden, dochter van Elisabetha Gommans, Elisabetha dochter van Joannes Gommans.

RHCL Maastricht (19-1749-29 - foto 639a+b+c)

 

Helden/Meijel - 17 en 18 april 1749 - brieven van Theo. Damen pastoor in Helden en van P. van Straelen pastoor in Meijell als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Thoonen parochiaan van Meijel en

Petronella Driessen parochianen van Helden.

RHCL Maastricht (19-1747-19 - foto 506a+b+TV)

 

Meijel - vóór 9-10-1750 - brief en schema van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

 verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Omen weduwnaar van Henrica Willems, Henrica dochter Margarita Bollen, Margarita dochter van Josephus Bollen, Josephus zoon van

                      Joannes Bollen en Maria; en

- Joanna Bollen dochter van Joannes Bollen, Joannes zoon van Joannes Bollen, Joannes zoon van Joannes Bollen en Maria.

Josephus Bollen en Joannes Bollen zijn broers.

Joannes Omen en Joanna Bollen zijn getrouwd Meijel 9 oktober 1750.

RHCL Maastricht (S-1750-70 - foto 634a+b)

 

Brussel (B) - 21 januari 1752 - opdracht van Ignatius Crivelli apostolisch internuntius via zijn secretaris Guillielmus Moreau aan officiaal van bisdom

Roermond om dispensatie te verlenen vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Gordts en Maria Basten.

Zij trouwen rk in Meijel op 2 februari 1752.

RHCL Maastricht (19-1752-16 - foto 6206) 

 

Meijel - 2 februari 1753 - brief/schema van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Henderix zoon van Henricus Thijssen, Henricus zoon van Helena Munnix, Helena dochter van Antonius Munnix; en

- Joanna Janssen ook Joanna Jan Zelen, dochter van Joannes Zelen, Joannes zoon van Marellus Munnix, Marellus van Antonius Munnix.

RHCL Maastricht (20-1753-58 - foto 614a+b)

 

Meijel - 28 oktober 1753 - brief van P. van Straelen pastoor in Meijel aan pastoor Merckelbach in Herzogenrode [= Herzogenrath-D] met antwoord 1 no-

vember 1753 dat er vanuit Herzogenrode geen belemmeringen zijn.

brief uit Meijel 9 november 1753 van pastoor van Straelen, aan bisschop van Roermond, met antwoord van 10 november 1753 (doorgezonden naar Leuven).

brief uit Leuven 17 november 1753 van D. Godts priester van stad Leuven, in Brabant, onder aartsbisdom Mechelen aan pastoor van Straelen.

brief uit Meijel 20 november 1753 van pastoor van Straelen aan de bisschop van Roermond, waarbij de brief uit Leuven wordt meegezonden, dat er vanuit

Leuven ook toestemming van Josephus zijn moeder is gegeven. Alles in verband met aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus de Majulij, in plaats van ontvanger, bijgenaamd Graaf, aanvrager van Leuven en

Dorothea van Lijshoudt bewoner van Meijell.

Herzogenrode brief geeft aan dat Josephus in Herzogenrode was.

In Leuven brief wordt gezegd dat aanvrager Josephus van Leuven is.

Josephus wordt Maiuli, de Majulij en de Maijulij genoemd.

RHCL Maastricht (20-1753-1 - foto 613a+b+c+d+e)

 

Meijel - 28 januari 1760 - brief/schema van P. van Straelen pastoor in Meijel en deken district Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Martinus Peters zoon van Petrus Martens, Petrus zoon van Martinus Henderix, Martinus zoon van Henricus Martens; en

- Joanna van Laer dochter van Petrus van Laer, Petrus zoon van Adriana Janssen, Adriana dochter van Joanna Janssen, Joanna dochter van Henricus Martens.

RHCL Maastricht (22-1760-3 - foto 615)

 

Meijel - 28 mei 1760 - brief en schema van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Goossens zoon van Gertrudis Martens, Gertrudis dochter van Isabella Verhaseldonck, Isabella dochter van Joannes Verhaseldonck en Wilhelma; en

- Anna Verhaseldonck, dochter van Joannes Verhaseldonck, Joannes zoon van Thomas Verhaseldonck, Thomas zoon van Joannes Verhaseldonck en Wilhelma.

RHCL Maastricht (22-1760-103 - foto 618a+b)

 

Meijel - 15 juni 1760 - brief van P. van Straelen pastoor in Meijel, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomeus van Laer en Anna Hoefnagels.

RHCL Maastricht (22-1760-126 - foto 620)

 

Meijel - 25 juni 1760 - brief/schema van P. van Straelen pastoor in Meijel en deken district Weert als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Henderix zoon van Catharina van Cleef, Catharina dochter van Henrica Faessen, Henrica dochter van Servatius; en

- Joanna Janssen dochter van Joannes Zelen, Joannes zoon van Marcellus Tonissen, Marcellus zoon van Antonius.

Servatius en Antoniuis zijn broers.

RHCL Maastricht (22-1760-9 - foto 616)

 

Meijel - 19 september 1760 - brief en schema van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Cuijpers zoon van Henrica Peters van Bree, Henrica dochter van Petrus van Bree en Aldegundis; en

- Anna Driessen dochter van Andreas Peters, Andreas zoon van Anna Peters van Bree, Anna dochter van Petrus van Bree en Aldegundis.

RHCL Maastricht (22-1760-58 - foto 617a+b)

 

Meijel - 19 maart 1761 - brief en schema van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Basten zoon van Wilhelmus Basten, Wilhelmus zoon van Henricus Basten, Henricus zoon van NN; en

- Henrica Hubers dochter van Joanna Petrus Linssen, Joanna dochter van Petrus Linssen.

NN en Petrus Linssen zijn broers.

RHCL Maastricht (23-1761-26 - foto 621a+b)

 

Meijel - 20 mei 1772 - brief en schema van J.M.F. Frische pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Geridts zoon van Henrica, Henrica dochter van Guilielmus, Guilielmus zoon van Joannes, Joannes zoon van Joannes Aerts; en

- Catharina Martens dochter van Martinus, Martinus zoon van Anna, Anna dochter van Thomas Aerts, Thomas zoon van Joannes Aerts.

RHCL Maastricht (26-1772-129 - foto 623a+b)

 

Meijel - 25 augustus 1772 - brief en schema van J.M.F. Frische pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lucas Janssen zoon van Joannes, Joannes zoon van Godefrida, Godefrida dochter van Catharina, Catharina dochter van Leonardus Janssen; en

- Gertrudis Peters dochter van Petrus, Petrus zoon van Joannes, Joannes zoon van Leonardus, Leonardus zoon van Leonardus Janssen.

RHCL Maastricht (26-1772-92 - foto 622a+b)

 

Meijel/Weert - 21, 23 en 28 januari 1773 - brief van J.M.F. Frische pastoor van Meijel aan pastoor van Weert, brieven en schema van J. Janssens pastoor

van Weert aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Vinckers parochiaan van Weert, zoon van Mathias Vinckers en Ida Gielis, Mathias zoon van Petrus Vinckers en Elizabetha Bongers, Elizabetha

                                           dochter van Mathias Bongers en Antonia Deckers; en

- Anna Maria T(h)eunissen eertijds parochiane van Meijel, nu parochiane van Weert, dochter van Leonardus Theunissen en Catharina van der Loo,

                                           Leonardus zoon van Franciscus Theunissen en Mathia Vestiens, Mathia dochter van Jacobus Vestiens en Helena Bongers,

                                           Helena dochter van Mathias Bongers en Antonia Deckers.

RHCL Maastricht (27-1773-71 - foto 2085a+b+c+d+e+f+g+h)

 

Meijel - 5 april 1773 - brief en schema van J.M.F. Frische pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Peters zoon van Maria, Maria dochter van Godefrida, Godefrida dochter van Wilhelmus Guijttiens; en

- Joanna Guijttiens dochter van Henricus, Henricus zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van Wilhelmus Guijttiens.

RHCL Maastricht (27-1773-88 - foto 624a+b)

 

Meijel - 19 mei 1774 - brief en schema van J.M.F. Frische pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Gijssen zoon van Leonardus Gijssen, Leonardus zoon van Gertrudis Peters, Gertrudis dochter van Petrus Peters; en

- Mechtildis Peters dochter van Josephus Peters, Josephus zoon van Godefridus Peters, Godefridus zoon van Petrus Peters.

RHCL Maastricht (27-1774-17 - foto 625a+b)

 

Meijel - 20 november 1777 - brief van J.M.F. Frische pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Lenders en Adriana Corsten.

RHCL Maastricht (28-1777-6 - foto 626+TV)

 

Meijel - 4 april 1781 - brief en schema van J.M.F. Frische pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus van Bree zoon van Laurentius, Laurentius zoon van Henricus, Henricus zoon van Laurentius van Bree; en

- Maria Oomen dochter van Antonia, Antonia dochter van Godefridus Joannes, Godefridus Joannes zoon van Laurentius van Bree.

RHCL Maastricht (27-1780-1 - foto 627a+b)

 

Meijel - 15 april 1784 - brief en 3 schema's van J.M.F. Frische pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad:

- Joannes Lenders zoon van Joannes, Joannes zoon van Leonardus, Leonardus zoon van Godefridus van Callis; en

- Anna Goorts dochter van Godefridus, Godefridus zoon van Henricus, Henricus zoon van Godefridus van Callis.

2e schema 4e graad:

- Joannes Lenders zoon van Petronilla, Petronilla dochter van Arnoldus, Arnoldus zoon van Anna, Anna dochter van Joannes Custers; en

- Anna Goorts dochter van Godefridus, Godefridus zoon van Anna, Anna dochter van Bartholomeus, Bartholomeus zoon van Joannes Custers.

3e schema:

- Joannes Lenders zoon van Petronilla, Petronilla dochter van Henricus (?), Henricus zoon van Nicolaus, Nicolaus zoon van Wilhelmus Wilems; en

- Anna Goorts dochter van Godefridus, Godefridus zoon van Anna, Anna dochter van Elisabeth, Elisabeth dochter van Wilhelmus Wilems.

RHCL Maastricht (30-1784-4 - foto 628a+b+TV)

 

Meijel - 29 januari 1789 - brief en schema van J.M.F. Frische pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Henderix zoon van Henricus, Henricus zoon van Antonius, Antonius zoon van Martinus Henderix; en

- Joanna Lenders dochter van Maria, Maria dochter van Adriana, Adriana dochter van Martinus Henderix.

RHCL Maastricht (30-1789-1 - foto 629a+b+TV)


Meijel - 17 juni 1791 - brief/schema's van P.A. van Cruchten kapelaan in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Antonius Lenders zoon van Maria Theunissen, Maria dochter van Adriana Martens, Adriana dochter van Marten Seelen Martens; en

- Petronella Martens dochter van Martinus Petrus Martens, Martinus zoon van Petrus Martens, Petrus zoon van Marten Seelen Martens.

2e schema:

- Antonius Lenders zoon van Leonardus Lenders, Leonardus zoon van Johannes Lenders, Johannes zoon van Antonia Martens, Antonia dochter van

                                        Henderik Martens; en

- Petronella Martens dochter van Martinus Petrus Martens, Martinus zoon van Petrus Martens, Petrus zoon van Martinus Seelen Martens, Martinus zoon

                                        van Henderik Martens.

RHCL Maastricht (S-1791-101 - foto 635)

 

Meijel - 29 december 1796 - blad met 2 schema's van J.M.F. Frische pastoor in Meijel als ondersteuning bij de aanvraag om dispensatie vanwege bloed-

en aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloed-verwantschap:

- Anthonius van Callis zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Petrus, Petrus zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Michael Snijders alias van Callis; en

- Elisabetha Smets weduwe van Henricus Oomen, dochter van Joannes, Joannes zoon van Anna, Anna dochter van Gertrudis, Gertrudis dochter van

                                          Michael Snijders alias van Callis.

2e schema aanverwantschap:

- Anthonius van Callis zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Petrus, Petrus zoon van Godefridus, Godefridus zoon van Michael Snijders alias van Callis; en

- Elisabetha Smets weduwe van Henricus Oomen, Henricus zoon van Maria, Maria dochter van Ludgardis, Ludgardis dochter van Michael Snijders alias van Callis.

De brief als aanvraag is blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (32-1796-46 - foto 631+TV)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Meijel - zonder datum (ca.1678-1701) - brief/schema van Embertus van Loon pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Petri Gerarts weduwnaar van Maria, Maria dochter van Catharina, Catharina dochter van Godefridus, Godefridus zoon van Theodorus de

                                               Callis en Heijlgunda; en

- Catharina Joannes Aerts, dochter van Maria, Maria dochter van Gertrudis, Gertrudis dochter van Theodorus de Callis en Heijlgunda.

Godefridus en Gertrudis zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (S-?-33 - foto 633+TV)

 

Meijel - z.d. - vóór 25-9-1736 - brief/schema van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Hendrix van Breij zoon van Hendrick Linsen van Breij, Hendrick zoon van Henderina Gordts, Henderina dochter van Catharina Gorts; en

- Maria Venmans dochter van Godefrida Willems, Godefrida dochter van Henderina Faessen, Henderina dochter van Eleonora Faes Hendrix.

Eleonora Faes Hendrix en Catharina Gordts zijn zusters [ws. half].

Joannes van Breij en Maria Venmans zijn getrouwd Meijel 25 september 1736.

RHCL Maastricht (S-?-30 - foto 632+TV)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Meijel - 9 september 1713 - brief van Til: Spee pastoor in Meijell aan bisdom Roermond om zijn vergunning tot exorciseren [verlossing van hekserij,

uitdrijven van de duivel] te verlengen. Deze is kennelijk aan een termijn gebonden. De pastoor is vaak alleen in dit gebied met een kapelaan die geen

vergunning heeft. Binnenkort moeten ze exorcisme doen in Helden.

RHCL Maastricht (7-1713-41 - foto 603a+b+TV)

 

Meijel - 22 april 1760 - brief van P: van Straelen pastoor in Meijel aan bisdom van Roermond over Petrus Janssen geboren in Meijel die 12 jaar handel

heeft gedreven in hertogdom Mecklenburg. Is echter teruggekeerd zonder een verklaring van handelingsvrijheid door de priester aldaar, en wilt hier [in

Meijel] een huwelijk aangaan maar wegens ontbreken van die verklaring heeft de pastoor die verzoek niet willen inwilligen. Hij heeft 2 getuigen gevonden

die kunnen verklaren dat Petrus geheel en al vrij is [d.w.z. niet eerder gehuwd of beloften daartoe]. Petrus heeft geweigerd die waarborg van zijn familie

te vragen. Vandaar deze brief of de bisschop toch die huwelijks dispensatie kan afgeven gebaseerd op die 2 getuigen en onder ede van Petrus Janssen.

RHCL Maastricht (22-1760-103-3/4 - foto 619a+b)

 

Meijel - 11 september 1795 - brief van J.M.F. Frische pastoor in Meijel aan bisdom Roermond over Michael van den Eker geboren in Sevenum gehuwd

met Henrica Gerits geboren in Meijel, die kennelijk keizerlijk soldaat is geworden en toen hij militaire dienst had verlaten was teruggekeerd in zijn dorp

Sevenum aldaar ambtenaar werd in Meyel en na verblijf van enkele maanden heeft hij zich voorgesteld om ten overstaan van de pastoor van Meijel een

huwelijk aan te gaan met Godefrida Lenners, weduwe van Joannes Oomen. Waarop de pastoor hun zei van haar te ontvangen verklaring van vrijheid en

van hem verklaring van overlijden van zijn eerdere vrouw [Henrica Gerits]. Bruidegom heeft de pastoor een verklaring gegeven door zijn officier geschre-

ven maar zonder zegel waarin staat dat zijn vrouw overleden en begraven is in Roemenie. Later bleek die verklaring vals te zijn en kon Michael bij de

pastoor niets bewerkstelligen. Michael is inmiddels soldaat van Holland geworden. De pastoor heeft hem verwezen naar de vicarius-generaal waarop

Michael zei dat het hem was verboden door de Fransen. Inmiddels zijn de verloofden naar Den Bosch gegaan en aangezien hij Hollands soldaat is, zijn

ze aldaar ten overstaan van de vice-plebaan in huwelijk getreden. Nu zijn ze teruggekeerd in parochie Meijel, waarop de pastoor hun welgemeend heeft

gewaarschuwd, maar zonder effect omdat zij schandalig leven. De pastoor informeert de bisdom hierover opdat zij door hun waardige autoriteit worden

gestraft, als voorbeeld voor anderen en vraagt pastoor hem aan te geven wat te doen.

RHCL Maastricht (31-1795-52 - foto 630+TV)