GenBronnen

maas

Maastricht huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Maastricht-zuid.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Maastricht - 8 november 1682 - brief van pastoor Gadel van st. Mathias kerk te Maastricht aan de pastoor van Echt vanwege voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Driesen van Echt en

Anna Muffels parochiane van st. Mathias Maastricht.

RHCL Maastricht (1-1682-46 - foto 3991)

 

Vaals - 24 februari 1690 - brief en schema van Goswinus Bercks pastoor in "Väls" [= Vaals] als aanvraag dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Sansaque ex parochie de Vaals bisdom Luik, zoon van Anna Libert, Anna dochter van Margaretha Hale, Margaretha dochter van Joannes

                                Hale en Catharina; en

- Maria de Schataw ex parochie de "Scharn" [= deel van Maastricht] bisdom Roermond, dochter van Pentecostis Corne, Pentecostis kind van Catharina

                                Hale, Catharina dochter van Joannes Hale en Catharina.

RHCL Maastricht (3-1690-1 - foto 5256a+b)

 

Roermond - 13 januari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes de Rijck parochiaan van Maastricht en

Anna Butiens afkomstig van Roermond.

RHCL Maastricht (6-1710-70 - foto 2401)

 

Weert - 22 juni 1715 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Steins parochiaan "st. Matthiae intra Traiectum" [= Maastricht] en

Catharina Gudula Niels parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (7-1715-118 - foto 1989a+b)

 

Den Bosch / Maastricht / Roermond - 9, 18 en 19 oktober 1715 - briefjes van broeder Joannes van Ingen minderbroeder en missionaris in den Bosch,

Jacobus Buecken kanunnik st. Servaas en pastoor st. Mathias in Maastricht en van Joannes D. Portmans pastoor van Roermond aan bisdom van Roermond

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van Cruchten parochiaan van st. Matthias kerk te Maastricht geboren in Roermond en

Barbara van Buel parochiane van Den Bosch geboren in Roermond.

Ontheffing van de 3 afkondigingen omdat ze voornemens zijn te reizen, beide ongebonden en voorzien van getuigschriften.

RHCL Maastricht (7-1715-137 en 7-1715-138 - foto 3879a+b+c+TV)

 

Roermond - 10 juni 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Haberix en Anna Elisabetha de Huij parochiane van Maastricht bisdom Luik.

RHCL Maastricht (8-1716-113 - foto 2633)

 

Roermond - 20 april 1719 - briefje en schema van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas Jacobus Bursi "scolesia" en parochiaan van Roermond, Andre Jacob Surnimon ook Boursij zoon van Francois Surnimon ook Boursij en Agatha

                              Jorisen, Francois zoon van Jan Surnimon ook Boursij en Catharina Orban, Catharina dochter van Nicolas Orban en Maria Savari; en

- Barbara Hertoghs parochiane van "mosae traiectae" [= Maastricht], dochter van Caspar Hertoogh en Maria Heiars, Maria dochter van Henrij Heiars en

                              Maria Orban, Maria dochter van Nicolas Orban en Maria Savari.

RHCL Maastricht (9-1719-137 - foto 2658a+b)

 

Maastricht - 21 januari 1728 - brief van Alard. van Cousvels deken van Maastricht als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Daniel Willems en Maria Jans.

RHCL Maastricht (10-1728-57 - foto 5608a+b)

 

Roermond - 10 juli 1729 - briefje van J. A. Hoofs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Georgius Diringh parochiaan van Roermond en NN.

Bruidegom heeft die dispensatie nodig voor zijn huwelijk in Maastricht met 1 afkondiging. 

RHCL Maastricht (11-1729-19 - foto 2699)

 

Roermond - 14 november 1730 - brief van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Eessers burger van Maastricht gezworen raadslid, drossaard van Elsloo en

Helena Isabella Josephina de Wevelinckhoven parochiane van kathedraal Roermond.

RHCL Maastricht (12-1730-33 - foto 2787)

 

Maastricht/Roermond - 18 en 23 november 1735 - brief van P. Bouten 1e luitenant (?) uit Maastricht aan "Franscies Jacobs" soldaat in het regiment van de

brigadier Harsolte van IJrst te Roermond en brief van J.A. Hooff pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Franciscus Jacobs geboren en getogen in Roermond, nu in Hollandse dienst en

Anna Maria van Dooren parochiane van Roermond.

Brief van Bouten meldt o.a. dat de kapitein juist daags tevoren was vertrokken, maar dat hij had begrepen dat Francies genegen was om 2 jaar langer te

dienen. Dispensatie afgegeven 23 november 1735.

RHCL Maastricht (13-1735-228 - foto 2806a+b+c+d)

 

Weert - 12 mei 1741 - brief van P. Boogaerts pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van Gulpen van Maastricht 40 jaar en soldaat verbonden met Holland in afdeling van kapitein Vollevens en

Maria Helena Barbara Steinswerthensi parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (15-1741-35 - foto 2040a+b)

 

Maastricht - 24 april 1758 - brief van J.F. Lansmans pastoor van parochie st. Joannes Bap: als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Georgius Cnapen en Maria Barbara Wouters.

RHCL Maastricht (21-1758-2 - foto 4142)

 

Roermond - 6 oktober 1759 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Cuijpers parochiaan van st. Joannis Baptista "trajecti ad mosam" [= Maastricht] en

Anna Maria Weerts parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (21-1759-26 - foto 2923a+b)

 

Schimmert en Maastricht - 17 en 18 augustus 1760 - brief en schema van Laurentius Peulen pastoor in Schimmert en briefje van T.H. Randaxh vice-

pastoor van st. Martinus "trajecti ad Mosam" [= Maastricht] namens afwezige pastoor als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Godefridus Voncken parochiaan van Schimmert, zoon van Marten Voncken, Marten zoon van Elisabet Aerts, Elisabet dochter van Maria Willems,

                                          Maria dochter van Petrus Willems en Catharina Coox; en

- Joanna Elisabeth Habets parochiane van Hulsberg, dochter van Anna Catharina Sleijpen, Anna Catharina dochter van Catharina Willems, Catharina

                                          dochter van Wilhelmus Willems, Wilhelmus zoon van Petrus Willems en Catharina Coox.

RHCL Maastricht (20-1760-1 en 20-1760-110/2-3 - foto 3145a+b+c+d+e+f)

 

14 februari 1762 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Hendricx parochiaan van "sancta Catharina Trajecti" [= Maastricht] en

Mechtildis Diex parochiane van Heughem.

Archief bisdom Luik (deel I - nr. 280)

 

Roermond - 24 januari 1768 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Guillelmus Josephus du Feu parochiaan van "Trajectensi" [= Maastricht] st. Nicolaas parochie bisdom Luik en

Maria Josepha van Helden parochiane van Roermond.   

RHCL Maastricht (25-1768-22 - foto 2996)

 

30 mei 1777 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Claessens parochiaan van Heughem en

Maria Hendricx parochiane van "sancti Petri propre Mosae Trajectum" [= Maastricht].

Archief bisdom Luik (deel II - nr. 1961)

 

Maastricht - 21 december 1781 - brief van M: F: de Sauveur kanunnik "de notre Dame" aan bischop bisdom Roermond aangaande:

Nicolaus Vranken en Anna Gertrudis Odekercken.

Nicolaus Vrancken is soldaat en had geen toestemming van zijn kapitein om te mogen trouwen..

In Holland bestond toendertijd een "straf verbod" dat soldaten niet mogen trouwen zonder militaire toestemming.

De pastoor van Houthem had eerder de kanunnik geschreven om hulp en advies en vraagt zich af om hij de paar rk kan trouwen

"tempore clauso" ook al omdat ze door de gereformeerde minister 3x zijn afgekondigd en getrouwd.

Blijkbaar hadden ze ook al een kind die ze wettelijk willen erkennen.

De kanunnik stelt dat wanneer een 2e en 3e kerkelijke bevoegdheid zoals nu ook door bisdom Luik is verklaard, ze kunnen trouwen.

Uiteindelijk zijn ze rk getrouwd in Houthem op 25 juli 1783 met getuigen: kanunnik de Sauveur en Arnoldus Duijckers.

RHCL Maastricht (29-1781-3 - foto 6074a/c)

 

Venlo - 6 januari 1783 - brief van T. van den Broeck pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Nijst parochiaan st. Mathias trajecti ad Mosam [= Maastricht] en

Anna Maria Mulder parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (29-1783-53 - foto 1195)

 

Cuijck - 3 maart 1786 - brief van J. Kerstjens pastoor van Cuijck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Toonen soldaat en Aldegonda Visschers.

Zij trouwen rk in Cuijck op 12 maart als Jan Thoonen jm van Escharen soldaat in 2e bataillon van generaal Envie en Hillegonda Visschers jd geboortig

van Maastricht wonende te Cuijk.

RHCL Maastricht (30-1786-22 - foto 3308a/b)

 

Venlo - 20 maart 1787 - brief van T. van den Broeck pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ludovicus Soiron parochiaan st. Mathias trajecti ad Mosam [= Maastricht] en

Anna Elizabeta Mulders parochiane van Venlo.

RHCL Maastricht (30-1787-28 - foto 1202)

 

Gulpen - 30 oktober 1816 - brief van H.L. Crous pastoor in Gulpen aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Joannes Jacobus Collaert geboren in Maastricht nu parochiaan van Gulpen maar was ook enige tijd burger van Roermond en

Elisabetha Heckmans parochiane van Gulpen, dochter van Joannes Heckmans en Anna Stijlen.

RHCL Maastricht (32-1816-1 - foto 5310a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Maastricht - 15 maart 1678 - brief van fr. Servatius uit Maastricht in samenhang met een ander onbekende dispensatie, waarin hij verklaart dat de betrok-

kenen wel 8 imperialen kunnen betalen voor de dispensatie omdat ze geen armen zijn.

RHCL Maastricht (1-1678-38 - foto 3284a/b+TV)

 

Maastricht? - 1705? - brief van Franciscus Scheven presbyter over ene Jacobus van Everbroek van Antwerpen en Christina Schreven van Limburg

ongeveer 34 jaar oud die blijkbaar al 2 jaar samen zijn ongehuwd, maar door alle pelgrims en zwervers die zij kennen en vrienden als getrouwd worden

aangezien. Onlangs waren ze bij de pastoor van st. Catharina oversteekplaats [= Maastricht] die hun aanspoorde om de bisschop erover te benaderen

ook al omdat ze geen vaste verblijfplaats hebben. Christina was hier [= Maastricht] bij haar broer waarbij de pastoor hen verder oproept om de miserable

toestand van hun leven te beeindigen tot heil van hun.

RHCL Maastricht (5-1705-2 - foto 5603a+b+c+TV) 

 

Maastricht - 27 oktober 1705 - prive Nederlands talige brieven van A. v. Looster / A. Clooster die aanhaalt dat 1 van zijn zoons katholiek, zich heeft ver-

loofd met de dochter [Germaine] van zijn overleden broer niet katholiek en blijkbaar bezwangert. Hij noemt ook gesprekken met capucijnen broeders uit

Roermond die zich hier in convent hebben opgehouden. Hij heeft geschreven aan bisdom Roermond en aan Colen vicarius van Luik en nuntius aposto-

lisch om dispensatie te krijgen die uit Rome moet komen. De kosten zoals hij schrifjt zijn enorm en gaat de salaris van zijn zoon te boven, die luitenant is

en tegenwoordig in Overijssel ophoudt. Blijkbaar heeft zijn predikheer Kempener uit Hasselt reeds een memorie erover geschreven. Ook heeft hij om

audientie gevraagd bij bisdom Roermond. Hoogstwaarschijnlijk werd deze voorgenomen huwelijk verboden zijnde 2e graad bloedverwant.

Uisluitsel eventueel huwelijk???

RHCL Maastricht (5-1705-37 - foto 5604a t/m 5604f)

 

Maastricht - 24 februari 1719 - deel brief van G.H. Vauleijm over afkondigingen en als ps de ontvangst van tonnen haringen.

RHCL Maastricht (9-1719-110 - foto 5342+TV)

 

Doornik (B) - 27 april 1741 - briefje van kapitein J. B. Vollevens aan Willem van Gulpen drukker en boekverkoper in Maastricht, waarbij hem toestemming

wordt gegeven te trouwen op konditie dat dat gebeurt voor 1 juli.

RHCL Maastricht (15-1741-114 - foto 6189a/b]

 

Maastricht - 21 april 1792 - attestatie dat zijn getrouwd Antonius Pollicher en Anna Chrstina van Haeren.

RHCL Maastricht (31-1792-11 - foto 5638)

 

Weert - 23 juli 1801 - brief van J. Janssens pastoor van Weert als verzoek om raad aan bisdom Roermond. Petrus Hubers 36 jaar oud parochiaan van Weert

wilt trouwen met Cornelia Stultiens 26 jaar oud parochiane van Weert, maar zij krijgt geen toestemming van haar ouders. De reden wat zij daarvoor aanvoeren

is dat een nauwe kennis van hem een zwanger meisje heeft vermoord. Hij is zoon van Henricus Hubers en Mathia Gevers. Ze zijn getrouwd voor burgelijke

stand 18 augustus 1801 [let wel zij heeft feitelijk geen toestemming van haar ouders nodig aangezien zij meerderjarig was]. Uit deze correspondentie blijkt

dat N. Gevers [2e graad bloedverwant aan zijn moeder] de moordenaar was gepleegd in september 1800 in Den Bosch en nu opgesloten in Maastricht.

Als ps noemt de pastoor dat hij over een samenzwering tegen zijn broer niets meer heeft gehoord.

HCL Maastricht (32-1801-10 - foto 2123a+b+TV)

 

Valkenburg - 16 februari 1802 - brief van M. Damoiseau pastoor van oud Valkenburg over Gerardus Crutsen parochiaan van Valkenburg die als

knecht naar Maastricht was gegaan en 3 geleden was getrouwd met "Berta" ze hebben slechts 3 maanden samengewoond. Vanaf die tijd heeft hij

Berta verlaten en ongeveer 2 jaar geleden is hij getrouwt? met Caja met wie hij een kind had. Nu is hij met Caja teruggekeerd naar Valkenburg en

hebben zij voorgesteld te trouwen in zijn parochie. Daarop heeft de pastoor gevraagd om dat stel zich tijdelijk kunnen scheiden tot dat bij informatie

had ingewonnen bij de bisschop. De pastoor heeft priesterd gevraagd van st. Catharina in Maastricht waar Berta woont, waarop Berta heeft gezegd

dat Gerardus Crutsen een huwelijk kan aangaan met Caja. [Caja en Berta zijn fictieve namen]

Op 29 maart 1802 trouwen rk in oud Valkenburg: Gerardus Crutsen en Maria Agnes Pluijs.

RHCL Maastricht (32-1802-7 - foto 6240a/c+TV) 

 

Maastricht - 12 september 1819 - brief van pastoor H: Parseuns pastoor over zijn parochianen Ferdinand Lijbaert en Josepha Henrica

Messing die voornemens waren te trouwen, maar na de 2e en laatste afroeping na hoogmis op 12 sept. 1819 kon verder voortgang

niet doorgaan om reden dat de bruidegom nog niet voldoende gereed was voor zijn [rk] katechisatie examen, dit duidt erop dat waar-

schijnlijk de bruidegom was overgestapt vanuit het protestantisme. Hij vroeg om meer tijd.

RHCL Maastricht (32-1819-1 - foto 5641a+b+TV)