GenBronnen

maas

Maasniel huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1559-1801 bisdom Luik, dekenaat Wassenberg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 13 en 14 november 1690 - brief van C. Coomans pastoor van Roermond en dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan

Gasparus Coomans pastoor van Roermond in verband met de huwelijk tussen:

Joannes Georgius van Staden en Elisabetha Kint parochianen van Roermond.

Daarbij aantekening van Petrus ab Ophuijsen vicarius in Maesniell.

RHCL Maastricht (3-1690-68-1 en 6 - foto 2253a+b+c)

 

Roermond - 5 januari 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Buijs parochiaan van Maasniel bisdom Luik en

Maria Doosborgh parochiane van Roermond.

Zij trouwen op 25 jan .1704 in Roermond.

RHCL Maastricht (4-1704-51 - foto 2330)

 

Roermond/Maasniel - 18 november 1704 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond en van Georg: Ververs pastoor van Maesniell als aanvraag voor

dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Oliverius de Bock parochiaan van Roermond en

Margareta Ververs van Weert

Maar brief van Ververs stelt dat zij parochiane is van Maasniel.

RHCL Maastricht (4-1704-72 - foto 2333a+b)

 

Roermond - 14 juli 1716 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Guerts parochiaan van Maasniel bisdom Luik en

Mechtilde van Selsen ook genaamd Lemmens weduwe.

RHCL Maastricht (8-1716-86 - foto 2628)

 

Swalmen - 19 oktober 1719 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Daemen parochiaan van Swalmen en

Angela Gijsen parochiane van Maesniel.

RHCL Maastricht (9-1719-73 - foto 337a+b)

 

Beesel - 22 januari 1723 - brief van Dion. Smits pastoor van Besel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Wijhers uit Beesel en

Catharina Slabbers parochiane van Maasniel.

RHCL Maastricht (10-1723-16 - foto 305a+b)

 

Swalmen - 7 mei 1730 - brief van J.A. Bosman pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:   

Henricus Hendrix parochiaan van Swalmen en

Maria Eggels parochiane van Maesniel.

RHCL Maastricht (12-1730-23 - foto 346a+b)

 

Roermond - 26 april 1743 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ignatius Driessens [d'Opheijden] parochiaan van Roermond en

Maria Agnes Schrijvers ook Scrivers parochiane de Niel bisdom Luik [= Maasniel].

RHCL Maastricht (17-1743-92 - foto 2862)

 

Roermond - 31 mei 1743 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Dupont parochiaan de Niel [= Maasniel] en

Joanna Margareta Joosten parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (17-1743-1 - foto 2860)

 

Roermond - 24 november 1745 - dispensatie door Josephus Anselmus Franciscus bisschop van Roermond in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Casparus Smeets parochiaan van Roermond en

Maria van der Linden parochiane van Niel [= Maasniel] bisdom Luik.

RHCL Maastricht (18-1745-2 - foto 2868)

 

Luik (B) - 9 maart 1746 - dispensatie door Joannes Theodorus bisschop van Luik ten behoeve van voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Verboecket en Sophia Willems parochianen van Maesniel bisdom Luik.

RHCL Maastricht (18-1746-20 - foto 3873)

 

Maesniel - 25 juli 1762 - briefje van J.E. Roerig pastoor in Maesniel dat is getrouwd na verkrijging van dispensatie voor de 3 afkondigingen/roepen:

Theodorus Matthias von Thenen en Catharina Griffin.

RHCL Maastricht (23-1762-27 - foto 3874) 

 

Swalmen - 16 januari 1764 - brief van J.J. Cox pastoor in Swalmen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Woltherus Bremmers van parochie Swalmen en

Ida Heijnen van bisdom Luik parochie Maesniel.   

RHCL Maastricht (23-1764-11 - foto 360)

 

Roermond - 25 mei 1779 - brief van A.L. van Daell kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Weerts parochiaan van Roermond en

Catharina Beermans parochiane van Maesniel bisdom Luik.

RHCL Maastricht (28-1779-17 - foto 3875a+b)

 

Roermond - 27 april 1783 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:   

Thomas Verstegen parochiaan van Roermond en

Maria Schrijvers parochiane van Maasniel bisdom Luik.   

RHCL Maastricht (29-1783-160 - foto 3058)

 

Maasniel - 14 april 1801 - brief van J.B. Leenen koster van Maesniel als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Hendricus Stams en Gertrudis Frenken.

RHCL Maastricht (32-1801-3 - foto 2121)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Beesel - 1 mei 1792 - brief van pastoor C. P. van Douveren aan pastoor van Maasniel met toezending van doop verklaring van Lodewijk Nagis die

9 jaar parochiaan is van Beesel en vraagt of dat acceptabel is, zodat hij kan trouwen met Windelina Thomassen geboren en parochiane van Maasniel.

Blijkbaar is dat zo want ze trouwen op 6 mei 1792 in Beesel.

RHCL Maastricht (31-1792-19 - foto 6229+TV) 

 

Maasniel - 23 juli 1814 - briefje van J: M: Hermans aan pastoor in Roermond die hem mededeelt dat Petrus Michael Wijnants parochiaan van Roermond

en Elisabeth Cox parochiane van Maasniel zijn verloofd op 23 juli en vraagt hem tot gebruikelijke afkondigingen over te gaan.

RHCL Maastricht (32-1814-3 - foto 3089+TV)