GenBronnen

maas

Maasbracht huwelijks dispensaties


tot 1559 parochie Echt.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Linne / Maasbracht - 8 oktober 1699 - brieven van P. Vossen pastoor van Linne en L.F. Vorsterman pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Theunissen parochiaan van Linne en

Anna Postie[n]s parochiane van Maasbracht.

Met toestemming door Lins Theunissen als oom en momboir van Anna Postiens.

RHCL Maastricht (3-1699-7 + 23 - foto 3389a+b)

 

Maasbracht - 9 januari 1705 - brief van Lambertus Franciscus Vorsterman pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Laurentius Teunissen en Catharina Maassen.

RHCL Maastricht (5-1705-13 - foto 3883)

 

Roermond - 24 januari 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond [mede ondertekend door L.F. Vorsterman pastoor in Maasbracht] als aan-

vraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van Beeck parochiaan van Roermond en

Helena [Gertrudis] Leurs parochiane van Maasbracht.

Ook deze correspondentie door "schoning" van RHCL Maastricht zwaar beschadigd, vloeistof vlekken.

Op 1 februari 1708 zijn ze rk getrouwd te Maasbracht.

RHCL Maastricht (5-1708-28 - foto 5605)


Roermond - 24 september 1708 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius opgen Eijndt parochiaan van Maasbracht en

Anna Merckelbeecx parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (5-1708-47 - foto 2365)

 

Maasbracht - 16 juni 1714 - brief van Joannes Denijs pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Theunissen en Petronella Hums.

RHCL Maastricht (7-1714-16 - foto 3884a+b)

 

Maasbracht - 31 mei 1715 - brief van G. Oddaer pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Canters en Anna Theunisse parochianen van Maasbracht.

RHCL Maastricht (7-1715-128 - foto 3887a+b)

 

Maasbracht - 9 augustus 1719 - brief van G. Oddaer pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Oeijen en Maria Canters parochianen van Maasbracht.

RHCL Maastricht (9-1719-49 - foto 3890a+b)

 

Maasbracht - 4 februari 1728 - brief en schema van G. Oddaer pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Wackers zoon van Margareta, Margareta dochter van Gertrudis; en

- Herlindis Leurs weduwe van Joannes Nelissen, Joannes zoon van Theodorus Nelissen.

Gertrudis en Theodorus Nelissen zijn zus en broer.

Zijn getrouwd te Maasbracht 5 februari 1728.

RHCL Maastricht (10-1728-38 - foto 3895a+b+c)

 

Echt/Maasbracht - 5 juni 1740 - brieven van A.A. Vorster pastoor in Echt en G. Oddaer pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Nicolaus Tosses parochiaan van Echt en

Jacoba ook Jacomina Meerten parochiane van Maasbracht.

RHCL Maastricht (14-1740-5 - foto 4028a+b+c)

 

Maasbracht - 2 mei 1750 - brief van P.A. Mullers pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Reuten en Gertrudis Brentgens.

Zijn getrouwd te Maasbracht 12 mei 1750 met Reinerus Leurs en Catharina Reuten als getuigen.

RHCL Maastricht (19-1750-1 - foto 3903)

 

Echt/Maasbracht - 7/8 november 1762 - brieven door H. Ghijsen dienstbaar in Echt en P.A. Mullers pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispen-

satie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Suelen parochiaan van Echt en

Anna Gertrudis Leurs parochiane van Maasbracht.

RHCL Maastricht (23-1762-13 - foto 4053a+b+c+d) 

 

Maasbracht - 14 februari 1764 - brief van P.A. Mullers pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Reulkens en Martina Cremers.

RHCL Maastricht (23-1764-135 - foto 3908)

 

Maasbracht - 5 oktober 1767 - brief en schema door P.A. Mullers pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Beckers zoon van Joannes Beckers en Mechtildis Voermans, Joannes zoon van Joannes Beckers en Catharina op de Graef, Joannes zoon

                                     van Jacobus Beckers en Joanna Mols; en

- Anna Moers dochter van Nicolaus Moers en Mechtildis Beckers, Mechtildis dochter van Henricus Beckers en Anna Loij, Henricus zoon van Jacobus

                                     Beckers en Joanna Mols.

RHCL Maastricht (24-1767-133 - foto 3911a+b)

 

Roermond - 25 april 1768 - dispensatie door Henricus Gielen kanunnik van cathedraal Roermond, die dat op zijn beurt had gekregen vanuit Brussel (B)

aan de pastoor van Maasbracht, vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Heijthuijsen en Joanna Margaretha Wackers parochianen van Maasbracht.

RHCL Maastricht (25-1768-7 + S-1768-65 - foto 3912a+b+c)

 

Grathem/Maasbracht - 16 en 18 oktober 1768 - brieven van P: Engels pastoor van Grathem en J.W. Hannau onder pastoor van Maesbracht vanwege

afwezigheid van de pastoor als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Leurs parochiaan van Maasbracht en

Joanna Claessens parochiane van Grathem bisdom Luik.

RHCL Maastricht (25-1768-6 - foto 1868a+b+c)

 

Maasbracht - 20 november 1768 - brief van P.A. Mullers pastoor van Maasbracht als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mestrum en Mechteldis Michels van parochie Maasbracht.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (25-1768-49 - foto 3914)

 

Maasbracht - 24 oktober 1769 - brief met schema door P.A. Mullers pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus Wackers zoon van Antonius Wackers en Helena Beckers, Antonius zoon van Joannes Wackers en Margaritha van Heel; en

- Maria Catharina Heijthuijsen dochter van Joannes Heijthuijsen en Margaritha Wackers, Margaritha Wackers dochter van Joannes Wackers en Margaritha van Heel.

RHCL Maastricht (25-1769-2 - foto 3916a+b)

 

Maasbracht - 12 oktober 1773 - brief en schema door P.A. Mullers pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Reuten zoon van Hendricus Reuten en Helena Aben, Hendricus zoon van Theunis Reuten en Anna Cnoops, Anna dochter van Petrus Cnoops; en

- Ida Willems dochter van Vincent Willems en Maria Cnoops, Maria dochter van Joannes Cnoops en Ida Peeters, Joannes zoon van Steyn Cnoops en Catharina Maessen.

Petrus Cnoops en Steyn Cnoops zijn broers.

RHCL Maastricht (27-1773-28 - foto 3917a+b)

 

Maasbracht - 10 februari 1775 - brief en schema van P: A: Mullers pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Voermans zoon van Reiner Voermans en Elizabeth Leurs, Elizabeth Leurs dochter van Hendrick Leurs en Gertrudis Beckers, Gertrudis dochter

                                           van Jacobus Beckers en Johanna van Kessel; en

- Hendrina Beckers dochter van Hendrick Beckers en Maria Vergoosen, Hendrick zoon van Hendrick Beckers en Anna Loijen, Hendrick zoon van Jacobus

                                           Beckers en Johanna van Kessel.

RHCL Maastricht (28-1775-18 - foto 1181a+b)

 

Maasbracht - 25 februari 1775 - brief en schema van P: A: Mullers pastoor van Maasbracht als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus van Wandelen zoon van Peter van Wandelen en Maria Francken, Peter zoon van Hendrick van Wandelen en Gert ook Godefrida Coulen,

                                           Hendrick zoon van Petrus van Wandelen en Johanna; en

- Maria van Wandelen dochter van Hendrick van Wandelen en Maria Hellemaeckers, Hendrick zoon van Petrus van Wandelen en Emilia Cremers,

                                           Petrus zoon van Petrus van Wandelen en Johanna.

RHCL Maastricht (28-1775-17 blad 3 en 4 - foto 1179a+b)

 

Maasbracht - 1775 - schema [van onbekende schrijver en zonder datum] ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus Leurs zoon van Christianus Leurs, Christianus zoon van Bernardus Leurs en Maria van Heel; en

- Margaritha van de Venne weduwe van Joannes Wackers, Joannes zoon van Antonius Wackers, Antonius zoon van Joannes Wackers en Margareta van Heel. 

Zijn vervolgens op 9 sept. 1775 getrouwd te Maasbracht.

RHCL Maastricht (19-1750-43 - foto 4382e) 

 

Maasbracht - 3 februari 1777 - brief van P.A. Mullers pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Marcellus Geelen weduwenaar parochiaan van Echt en

Anna Margaritha Heijthuijsen parochiane van Maasbracht.

RHCL Maastricht (28-1777-50 - foto 3918)

 

Wessem - 8 april 1777 - brief van R. Hollen pastoor in Wessem als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Teunissen parochiaan van Wessem en

Agnes Garé parochiane van Maesbracht.

RHCL Maastricht (28-1777-75 - foto 1926)

 

Linne/Maasbracht - 19 oktober 1777 - brieven van H.F. van Ulfft pastoor van Linne en van A.A. Clermonts voor de afwezige pastoor van Maasbracht als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Eijckelbergh parochiaan van Maasbracht en

Elisabetha Houben parochiane van Linne.

RHCL Maastricht (28-1777-99 - foto 3399a+b)


Linne - 19 september 1780 - brief van H.F. van Ulft pastoor in Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Rutgerus van de Venne parochiaan van Maesbracht en

Johanna Maria Simons parochiane van Linne.

RHCL Maastricht (25-1768-50 en 29-1780-22 - foto 2260a/b)

 

Maasbracht - 3 juni 1783 - brief van G. Vossen kapelaan in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Beckers uit Elen (B) bisdom Luik en

Gertrudis Wackers weduwe van parochie Maasbracht.

RHCL Maastricht (29-1783-124 - foto 3921)

 

Maasbracht - 16 april 1785 - brief van H.A. Clermonts pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus van der Kitsen en Joanna Maria Theunissen.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (30-1785-15 - foto 3924a+b)

 

Maasbracht - 29 september 1785 - brief van H.A. Clermonts pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Theunissen 71 jaar en Cornelia Reuten 78 jaar.

Zijn vervolgens op 1 nov. 1785 getrouwd te Maasbracht.

RHCL Maastricht (30-1785-20 - foto 3925) 

 

Maasbracht - 6 april 1787 - brief van H.A. Clermonts pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Backus en Maria Catharina Schroeders.

RHCL Maastricht (30-1787-6 - foto 3926)

 

Maasbracht - 20 november 1790 - brief van H.A. Clermonts pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Zeelen parochiaan van Maesbracht en

Elisabetha Vrenken parochiane van Montfort.

RHCL Maastricht (31-1790-12 - foto 3858a+b)

 

[Maasbracht] - voor 11 september 1792 - schema van H: A: Clermonts pastoor van Maasbracht ter ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie van-

wege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Theunissen zoon van Henricus Theunissen, Henricus zoon van Lambertus Theunissen, Lambertus zoon van Antonius Theunissen en Maria; en

- Maria van Kempen dochter van Joannes van Kempen, Joannes zoon van Elisabetha Theunissen, Elisabetha dochter van Petrus Theunissen, Petrus

                                          zoon van Antonius Theunissen en Maria.

Brief als aanvraag niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

Zijn getrouwd te Maasbracht op 11 september 1792, hij weduwnaar.

RHCL Maastricht (S-1792-95 - foto 5148)

 

Maasbracht - 10 februari 1793 - brief van H.A. Clermonts pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Christianus Houben zoon van Gertrudis Canters, Gertrudis dochter van Wilhelmus Canters, Wilhemus zoon van Maria Reuten, Maria dochter van Hubertus Reuten; en

- Gosuina Beckers dochter van Anna Moors, Anna dochter van Nicolaus Moors, Nicolaus zoon van Anna Reuten, Anna dochter van Hubertus Reuten. 

RHCL Maastricht (31-1793-56 + S-1793-36  - foto 3932a+b)

 

Linne - 5 april 1795 - brief van Arn. Aug. van Baerll pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Mestrum weduwenaar en parochiaan van Linne en

Maria Herlindi Leurs parochiane van Maasbracht.

RHCL Maastricht (31-1795-33 - foto 3409)

 

Maasbracht - 11 mei 1795 - brief van H.A. Clermonts pastoor in Maasbracht aan bisdom Roermond, over Bernardus Leurs en Christina Leurs die een

relatie onderhouden waarvan de pastoor [terecht] dat als incestineus beschouwt. De pastoor heeft hun van elkaar gescheiden, waar zij zich aan houden

en de bij biecht opgelegde boete die de pastoor hiermee in overeenstemming acht en dat zij vervullen met hun eed. Waarschijnlijk een bloedverwant-

schap relatie waar de pastoor tussentijds dispensatie voor hun huwelijk had aangevraagd. [ze zijn getrouwd op 12 mei 1795 met dispensatie vanwege

2e graad bloedverwantschap en kregen een kind in juli 1795 - zij was dus 7 maanden zwanger op moment van trouwen]

RHCL Maastricht (31-1795-7 - foto 3933+TV)

 

Maasbracht - 6 januari 1796 - brief van H.A. Clermonts pastoor van Maasbracht als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Otten en Barbara Michils.

RHCL Maastricht (32-1796-80 - foto 3936)

 

Linne/Maasbracht - 28/30 mei 1796 - brieven van A.A. van Baerll pastoor van Linne en brief en schema van H.A. Clermonts pastoor van Maasbracht als

aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Slangen parochiaan van Linne, zoon van G. Slangen en Gertrudis Wackers, Gertrudis dochter van H. Wackers en Maria Simons, Maria dochter

                                     van Petrus Simons en Joanna Moors, Joanna dochter van Nicolaus Moors en Margaretha Baeten; en

- Anna Barbara Theunissen parochiane van Maasbracht, dochter van Joannes Theunissen en Petronella Cremers, Joannes zoon van Henricus Theunissen

                                     en Catharina Moors, Catharina dochter van Nicolaus Moors en Margaretha Baeten.

RHCL Maastricht (32-1796-63 + S-1796-104 - foto 3411a+b+c+d)

 

Maasbracht - 18 juni 1796 - brief van H.A. Clermonts pastoor van Maasbracht, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Maessen van parochie Maasbracht en

Elisabetha Schulpen van parochie Susteren bisdom Luik.

RHCL Maastricht (32-1796-71 - foto 3935)

 

Roermond – 24 maart 1892 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond en schema uit Horst toestemming

verlenend vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Leonardus Tacken geboren te Maasbracht 30 april 1861, zoon van Peter Jan Tacken en Aldegonda Rutten, Peter Jan zoon van Leonard

                              Tacken en Elisabeth Geurts, Leonard zoon van Peter Tacken en Hendrina Jenneskens; en

- Anna Gertrudis Drabbels geboren te Horst 22 januari 1866, dochter van Peter Jan Drabbels en Anna Maria Tacken, Peter Jan zoon van Jan

                              Drabbels en Petronella Tacken, Petronella dochter van Peter Tacken en Hendrina Jenneskens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3450a+b+c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Echt - 20 maart 1770 - brief van H. Ghijsen pastoor van Echt aan bisdom Roermond met antwoord, over Wilhelmus Willems parochiaan van Maas-

bracht die huwelijks belofte had gedaan aan Maria van Kempen parochiane van Maasbracht, maar daarvan afziet ten gunste van Agnetis Schreurs

parochiane van Echt. Erbij verklaring van Maria [handmerk: hooivork] dat zij vrijwillig afziet van haar recht.

RHCL Maastricht (26-1770-3 - foto 6215a/c)

 

Maasbracht - 30 maart 1822 - brief van H.A. Clermonts pastoor in Maasbracht aan bisdom Roermond dat zijn getrouwd:

Michael Pesch en Anna Elisabetha Roemen.

RHCL Maastricht (32-1824-1 - foto 4250a+b)