GenBronnen

maas

Lottum huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Weeze (D) / Lottum - 13 en 25 januari 1700 - brieven van Egbertus Claessen pastoor in Wese en pastoor H. Winols pastoor in Lottum als aanvraag voor

dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen  huwelijk tussen:

Wilhelmus Holsappels ex Kleef (D) bisdom Keulen en

Gertrude Speijken ook Speck parochiane van Lottum (maar afkomstig uit Geldern).

Wilhelmus was weduwe van wijlen Petronella Speck, zuster van Gertrude Speijken.

RHCL Maastricht (3-1700-5 - foto 643a+b)

 

Roermond - 18 februari 1700 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Franciscus Aerts aanvrager uit Lottum en

Anna Engels van Roermond.

RHCL Maastricht (3-1700-11 - foto 644)

 

Grubbenvorst - 16 januari 1707 - brief van Petrus van Neer, pastoor in Gribbenvorst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus van der Coulen parochiaan van Lotthum en

Agneta van Haeren parochiane van Gribbenvorst.

Petrus woont sinds zijn jeugd in Grubbenvorst, was langdurig in Holland voor werk en is begin winter van 1706/1707 naar Grubbenvorst teruggekeerd,

heeft werk gevonden in Lottum en zich verloofd met Agneta. De vader van haar is tegen dit huwelijk, die in verloop van 12 jaren al 7 vorige bruidegom-

men had geweigerd omdat ze niet adel waren of niet rijk. Ook stelt de vader dat Petrus onedel was en deserteur uit het leger, had gebedeld voor zijn

brood en uit bedelaarschap heeft de vader van Agneta, Petrus aangenomen als knecht. Aldus de enige redenen voor dispensatie voor hun voorge-

nomen huwelijk.

RHCL Maastricht (5-1707-2 - foto 384a+b+c+d+TV)

 

Lottum - 28 juli 1715 - brief en schema van H. Windols pastoor van Lottum als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Smeten ook aen den Staij weduwnaar en schepen van Lottum, Leonardus of Lenner zoon van Jacob aen den Staij, Jacob zoon van Grite aen den Staij; en

- Helena Thijsen ook Loenen, weduwe van Lenart Thijsen, Lenart zoon van Trineke Thijssen, Trinicke dochter van Ennecke Thijsen.

Grite aen den Staij en Ennecke Thijsen zijn zusters.

RHCL Maastricht (7-1715-115 - foto 645a+b)

 

Baarlo - 28 januari 1721 - brief van Arn. Schenck pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jo(ann)es Bongers parochiaan van Baarlo en

Maria Agnes Gilliaers parochiane van Lottum.

RHCL Maastricht (10-1721-31 - foto 148a+b)

 

Lottum - periode 1726-1750 - brief van B.J. Portmans pastoor van Lottum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Aengeneijndt en Hendrina Aengendaell.

Iemand die weet wanneer en waar ze zijn getrouwd?

RHCL Maastricht (13-1735-117 - foto 1386)

 

Lottum - 4 mei 1726 - brief en schema van B. Portmans pastoor van Lottum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Heldens ex Bree, zoon van Gerardus Snellen, Gerardus zoon van Elisabetha Snellen; en

- Sibilla Flensenbergh alias Snellen, parochiane van Lottum, dochter van Wilhelmus Snellen.

Wilhelmus Snellen en Elisabetha Snellen zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (10-1726-22 - foto 31a+b+c)

 

Lottum - 21 april 1729 - brief van B.J. Portmans pastoor van Lottum als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Bosch ex Gribbenvorst en

Maria Burghers parochiane van Lottum.

Pastoor had ook een schema bijgedaan, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (11-1729-18 - foto 387)

 

Broekhuizen - 12 april [1730] - brief van F.H. Warrimont over betaling voor dispensatie ten behoeve van voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Brughuijs ex Lottum en

Helena Muijters parochiane van Broekhuizen.

Ze hadden te weinig betaald, wat eerst vereffend dient te worden, alvorens toestemming wordt verleend.

Ze zijn vervolgens getrouwd in Lottum op 22 april 1730.

RHCL Maastricht (S-1730-155 - foto 1400a+b+TV)

 

Lottum - 2 september 1735 - brief van B.J. Portmans pastoor van Lottum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Fleurkens parochiaan van Lottum en

Margaretha van Dijck parochiane van Bree.

Vrijstelling voor de 3 afkondigingen, omdat zij vrezen dat de bruidegom lastig zal worden gevallen door soldaten, voor militaire dienst neming.

RHCL Maastricht (13-1735-230 - foto 26a+b+c+TV)

 

Lottum - 26 november 1735 - brief van M. Beckx kapelaan in Lottum vanwege afwezigheid pastoor, als aanvraag voor dispensatie in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Petrus Lukers "soldaat" en Gertrudis Caters.

RHCL Maastricht (13-1735-67 - foto 646)

 

Lottum - 2 maart 1737 - brief van B.J. Portmans pastoor te Lottum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus van Dijck parochiaan van Lottum en

Catharina Swegen parochiane van Broeckhuijsen.

RHCL Maastricht (14-1737-18 - foto 647a+b)

 

Lottum - 11 en 14 mei 1742 - brieven en schema van B.J. Portmans pastoor te Lottum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus aen gen Eijndt parochiaan van Broeckhuizenvorst, zoon van Petrus aen gen Eijndt ofwel Potten, Petrus zoon van Wilhelmus Potten en

                                     Gritje op Wis, Gritje dochter van Joannes op Wis; en

- Joanna Smeeten parochiane van Lottum, dochter van Joannes Smeeten en Eva Versleijen, Eva dochter van Petrus Versleijen en Joanna op Wis,

                                     Joanna dochter van Joannes op Wis.

Gritje op Wis en Joanna op Wis zijn zusters.

RHCL Maastricht (16-1742-66 - foto 648a+b+c+d+e+f+g)

 

Lottum - 8 november 1744 - brief van B.J. Portmans pastoor te Lottum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Lichtevelt ex Broeckhuijsenvorst en

Henrica Aengenaes parochiane van Lottum.

RHCL Maastricht (17-1744-32 - foto 649a+b+c)

 

Lottum - 22 en 23 januari 1746 - brief van B.J. Portmans pastoor te Lottum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Heijnemans en Petronella Verbeeck.

RHCL Maastricht (18-1746-97 - foto 651a+b+c+d+e+f+g)

 

Lottum - 6 juni 1746 - brief van Portmans pastoor te Lottum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Smeets ex Tegelen bisdom Luik en

Margaretha Luckassen parochiane van Lottum.

RHCL Maastricht (18-1746-63 - foto 18)

 

Lottum - 15 september 1746 - brief van B.J. Portmans pastoor te Lottum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Clever parochiaan van Lottum en

Petronella Borghers parochiane van Broeckhuijsen.

RHCL Maastricht (18-1746-16 - foto 650a+b+c+TV)

 

Lottum - 22 en 29 april 1750 - brief en schema van B.J. Portmans pastoor in Lottum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Dericks, weduwnaar van Jacoba Wolters, Jacoba dochter van Trincken aen Beeck, Trincken dochter van Loef aen de Beeck; en

- Gertrudis Janssens dochter van Jacoba Janssen, Jacoba dochter Gertrijdt van Breemen, Gertrijdt dochter van Joannis van Breemen en Gertrudis

                                        aen Beeck, Gertrudis dochter van Loef aen de Beeck.

Trincken aen Beeck en Gertrudis aen Beeck zijn zusters.

RHCL Maastricht (19-1750-22 - foto 652a+b+c)

 

Geldern (D) / Tonisberg (D) - juli/augustus 1753 - correspondentie van hof van Geldern, f. Libertus a s. Michaele pastoor van "Gelriensis" [= Geldern D]

en f: H: Slex pastoor van "ad montem sti Antonij [= st. Tonisberg D] incl. brieven in copie vorm van Van Aerd en Van Lom, over voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mathias Egbertus van Lom parochiaan van Geldern (D) beiden rechten licentiaat en ontvanger ridderschap hertogdom Gelre,

    zoon van Philip Lodewijck van Lom "raedt ordinair van hof van Gelre" en Anna Maria Portmans en

Maria Albertina van Aerd geboren in Lottum sinds 6 maanden parochiane van st. Tonisberg (D),

    dochter van Frans Arnold van Aerd totten Borghgraeve en wijlen Maria Sophia van Möser.

Blijkbaar waren ze al jaren met elkaar bezig maar haar vader wilde dat zij met iemand anders trouwde, toen dat niet beter werd heeft ze in wanhoop

besloten om de klooster van Nazareth te Geldern (D) in te gaan. Op 27 juli heeft de vader van de bruid uiteindelijk ingestemd dat zijn dochter trouwt

met Van Lom. Vervolgens werd op 5 augustus 1753 dispensatie afgegeven door bisdom Roermond voor 2 afkondigingen omdat eerder door de

vader van de bruid bezwaar was ingebracht. Blijkbaar zijn ze op 9 augustus 1753 getrouwd te Geldern (D).

RHCL Maastricht (20-1753-107 - foto 4827a t/m 4827m)

 

Walbeck (D) - 8 januari 1767 - brief van J.B. Schaeffers pastoor in Walbeck en verklaring 5 januari 1767 van Arnoldus Artz als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Croenenbroick parochiaan van Walbeck en

Hendrina Artz parochiane van Lottum.

Arnoldus Artz geeft toestemming aan zijn nicht om te trouwen, haar ouders zijn reeds overleden, hij is broer van haar vader.

RHCL Maastricht (24-1767-39 - foto 653a+b)

 

Lottum/Geijsteren - 17 augustus 1767 - brief van Leonardus Petrus Aerdts te Lottum aan pastoor G. Poeijn in Geijsteren en brief van Gerardus Poeijn

pastoor van Geijsteren aan de bisschop als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Flinsenberg weduwnaar parochiaan van Lottum en

Theodora Dericks parochiane van Geijsteren.

RHCL Maastricht (24-1767-150 - foto 654a+b+c)

 

Roermond - 5 oktober 1770 - dispensatie door Henricus Joannes bisschop van bisdom Roermond [aan pastoor Hollands van Velden] vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Geelen weduwnaar parochiaan van Velden en

Elisabetha Becker parochiane van Lottum en 24 jaar.

GA Venlo - Ar. nr. 102 - Parochie Heilige Andreas Velden - inv. 471 (foto 2180)

 

Lottum - 20 juni 1777 - brief en schema van Theodorus van Aerd pastoor in Lottum [met verklaring van H. Coulen pastoor in Grubbenvorst] als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus van Soest parochiaan van Grubbenvorst, zoon van Gerardus van Soest en Gertrudis Coulen, Gerardus zoon van Jacobus van Soest en

                                     Cornelia Deenen, Jacobus zoon van Joannes van Soest en Maria NN; en

- Henrica ook Hendrina Clever parochiane van Lottum, dochter van Joannes Clever en Petronella Burgers, Petronella dochter van Joannes Burgers en

                                     Anna Lichtevelt, Joannes zoon van Joannes Burgers en Petronella van Soest, Petronella dochter van Joannes van Soest en Maria NN.

Brief vermeldt naam Henrica, bij schema wordt dat Hendrina.

RHCL Maastricht (28-1777-157 - foto 396a+b)

 

Lottum - 10 oktober 1781 - brief van T. van Aerd pastoor in Lottum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ferdinandus Grosfelt en Agnes Ketels.

RHCL Maastricht (29-1781-22 - foto 655a+b) [zie ook Horst (S-?-111 - foto 817+TV)]

 

Lottum - 25 juli 1786 - brief en schema van T. van Aerd pastoor in Lottum als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Cuijpers weduwnaar van Catharina Lichtevelt, Catharina dochter van Theodorus Lichtevelt, Theodorus zoon van Helena aen gen Honskamp,

                                         Helena dochter van Jacobus aen gen Homskamp; en

- Joanna  Peters dochter van Michael Peters, Michael zoon van Maria aen gen Honskamp, Maria dochter van Jacobus aen gen Homskamp.

RHCL Maastricht (30-1786-25 plus S-?-127 - foto 656a+b)

 

Broekhuizen - 5 mei 1791 - brief en schema van G. Voss pastoor in Broeckhuijsen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Lichteveldt parochiaan van Lottum, zoon van Theodorus Lichteveldt en Henrica Aes, Theodorus zoon van Mathias Lichteveldt en Helena

                                    Honscamp, Mathias zoon van Theodorus Lichteveldt en Elisabetha Kleever, Theodorus zoon van N.N. Lichteveldt; en

- Petronilla Burgers parochiane van Broeckhuijsen, dochter van Leonardus Burgers en Gertrudes Hendrix, Leonardus zoon van Joannes Burgers en

                                    Anna Lichteveldt, Anna dochter van Alardus Lichteveldt en Gertrudes Kleever, Alardus zoon van N.N. Lichteveldt.

Elisabetha Kleever en Gertrudes Kleever zijn zusters.

Theodorus en Alardus zijn broers. Dus 2 zusters trouwen 2 broers.

RHCL Maastricht (31-1791-13 - foto 658a+b+c+d+e+f)

 

Horst / Lottum - 6 mei 1792 - brief van P. Haegens pastoor van Horst [aan pastoor T. van Aerd van Lottum] over Joanna Janssen die in zijn parochie

met Arnoldus Janssen wilt trouwen, maar volgens een brief die hij had gekregen, zou Joanna al heimelijk met iemand anders uit Cuijck zijn verloofd.

Die op grond daarvan een verbod wilt opleggen dat zij trouwt. De pastoor van Horst zou met de afkondigingen door willen gaan omdat hij geen ver-

bod vanuit bisdom Roermond had vernomen. Hij legt de zaak in handen van de pastoor van Lottum die hem schrijft op 6 mei [post ging vrij snel in

die dagen!] dat er inderdaad een geheime verloving was en iets over geld. Kanonieks was er niets op tegen. Zij vragen bisdom Roermond om ont-

heffing voor Joanna aangaande haar eerdere verloving. Blijkens bericht van 12 mei van bisdom Roermond is dat ingestemd en kan Joanna met

Arnoldus Janssen trouwen.

RHCL Maastricht (31-1792-26 - foto 659a/d+TV)

 

Roermond - 5 september 1848 - dispensatie door Joannes Augustinus Paredis bisschop en apostolisch administrator van vicariatus Limburg,

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Hesen parochiaan van Lottum en

Gertrudis Jacobs parochiane van Sevenum.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 775 (foto 2485)

 

Roermond - 17 september 1867 - dispensatie door Joannes Augustinus Paredis bisschop van bisdom Roermond [geschreven door secretaris van Meijel]

 aan P.J. Hesemans van Sevenum vanwege aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Hubertus Nilissen parochiaan van Lottum en

Henrinae Lucassen parochiane van Sevenum.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 775 (foto 2526a+b)

 

Roermond – 14 juni 1917 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Francisco Bos parochiaan van Lottum en

Josephina Petronilla Geurts parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3506)

 

Roermond – 7 maart 1931 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 1e graad  aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Bos parochiaan van Lottum en

Petronella Geurts parochiane van Horst, weduwe van Franciscus Bos.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 146 (foto 3525a+b+c)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Lottum - 21 december 1743 - brief van B. J. Portmans waarin hij onvrede uit over zoutleveringen en belastingen op zout uit Pruissen.

RHCL Maastricht (17-1743-105 - foto 6302a/c+TV)

 

Lottum - 2 oktober 1786 - verklaring geschreven door P. Hendrix kapelaan van Lottum voor Maria Cleusen waarbij Maria vrijwillig afziet van haar belofte

te zullen trouwen met Joannes Booms en toestemt dat hij met iemand anders trouwt.

RHCL Maastricht (30-1786-29 - foto 657a+b)

 

Velden - 9 mei 1795 - brief van T. L. Gart, pastoor in Velden [aan kanunnik Sijben in kathedraal Roermond] over Matthias Becker wettelijke zoon van

Joannes Becker en Maria Dekkers gedoopt in parochie van Lottum maar wegens verhuizing nu parochiaan van Velden, die priester wilt worden.

Het lijkt erop dat deze opleiding in Keulen (D) dient te gaan vanwege afwezigheid bisschop van Roermond voor eerste klerikale tonsuur.

RHCL Maastricht (31-1795-29 - foto 690a+b+TV)