GenBronnen

maas

Linne huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Montfort.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Roermond.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Linne - 25 februari 1682 - brief van Joannes Conrardi pastoor in Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Ronckers parochiaan van Linne en

Sophia Renckers weduwe van Vlodrop.

RHCL Maastricht (1-1682-59 - foto 3388)

 

Linne / Maasbracht - 8 oktober 1699 - brieven van P. Vossen pastoor van Linne en L.F. Vorsterman pastoor in Maasbracht als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Theunissen parochiaan van Linne en

Anna Postie[n]s parochiane van Maasbracht.

Met toestemming door Lins Theunissen als oom en momboir van Anna Postiens.

RHCL Maastricht (3-1699-7 + 23 - foto 3389a+b)

 

Linne - 26 januari 1704 - brief van Paulus Vossen pastoor van Linne waarin hij dispensatie aanvraagt voor afkondigingen om een zeker reden [ons niet

bekend] in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Wackers parochiaan van Linne en Mechtildis van Gulik.

Hij verklaart dat de bruidegom altijd - zoals men zegt - een eerzaam leven had geleid en er geen kanonieke belemmeringen bestaan.

RHCL Maastricht (4-1704-53 - foto 5027a+b+TV)

 

Linne - 19 maart 1706 - brief van Paulus Vossen pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijke tussen:

Theodorus van Flodrop en Maria Simons.

RHCL Maastricht (3-1706-11 - foto 3390a+b)


Lin(ne) - 1 december 1714 - brief van P. Vos pastoor in Lin(ne) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Reckaen parochiaan van Echt en

Elijsabeth Stams parochiane van Lin(ne).

RHCL Maastricht (7-1714-11 - foto 955a+b)

 

Linne - 9 april 1723 - brief van Theodorus Smitgens pastoor in Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ronckers en Cornelia van de Vinne parochianen van Linne.

RHCL Maastricht (10-1723-20 - foto 3392a+b+c)

 

Linne - 25 februari 1740 - brief van G. van Haeffs pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Theunissen en Helena van de Vinne.

RHCL Maastricht (14-1740-94 - foto 3393a+b)

 

Linne/Stevensweert - 28 februari 1767 - brieven van H.F. van Ulfft pastoor van Linne en van A. Broccarts pastoor van Stevensweert als aanvraag voor

dispensatie van huwelijks afkondigingen in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Aben weduwenaar parochiaan van Linne en Anna Catharina Cuijpers.

Eerder had de pastoor van Stevensweert de verkeerde naam van de bruid aangegeven namelijk Catharina Mentiens, die de moeder van de bruid is.

RHCL Maastricht (24-1767-29+30 - foto 3394a+b+c+d+e+TV)

 

Linne/Nedercruchten/Luttelforst (D) - 9/10 oktober 1768 - brieven van H.F. van Ulfft pastoor van Linne, J.J. Janssen pastoor van Nedercruchten en deken

van dat distrikt en van J.J. Correns pastoor van Luttelforst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Schreurs parochiaan van Linne, inwoner van Luttelforst en

Cornelia Lutters weduwe van Christianus Bonsels, parochiane van Nedercruchten.

RHCL Maastricht (25-1768-36 - foto 3395a+b+c+d)

 

Linne - 21 april 1777 - brief en schema van H.F. van Ulfft pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met 2e/3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Engelen zoon van Margarita Leijendeckers, Margarita dochter van Helena Gerardts; en

- Maria Gertrudis Rulkens dochter van Ruthgerus Rulkens, Ruth zoon van Helena van de Venne, Helena dochter van Helena Gerardts.

RHCL Maastricht (28-1777-21 - foto 3396a+b+c)

 

Linne - 29 april 1777 - brief van H.F. van Ulfft pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gelis Niessen en Catharina Stockmans.

RHCL Maastricht (28-1777-61 – foto 3397)

 

Linne - 29 april 1777 - brief en schema van H.F. van Ullft pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Hoeben zoon van Ida Ronckers, Ida dochter van Joannis Ronckers, Joannes zoon van Henricus Ronckers; en

- Cornelia Leijendeckers dochter van Agnetis Roumen, Agnes dochter van Maria Ronckers, Maria dochter van Henricus Ronckers.

RHCL Maastricht (28-1777-62 – foto 3398a+b)

 

Linne - 2 september 1777 - brief en schema van H.F. van Ulfft pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Leijendeckers zoon van Catharina Simons, Catharina dochter van Petrus Simons, Petrus zoon van Anna Ruijten, Anna dochter van Petrus Ruijten; en

- Maria Elisabeth Mestrom dochter van Wilhelmus Mestrom, Wilhelmus zoon van Henricus Mestrom, Henricus zoon van Henderina Ruijten, Henderina

                                        dochter van Petrus Ruijten.

RHCL Maastricht (28-1777-110 - foto 3400a+b)

 

Thorn - 14 oktober 1777 - brief van Jac. Burtin pastoor van Thorn en Ittervoort als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Schuijren afkomstig van Linne laatst parochiaan van Roosteren en

Helena Sentis afkomstig van Grathem nu parochiaan van Thorn.

RHCL Maastricht (28-1777-156 - foto 3940)

 

Linne/Maasbracht - 19 oktober 1777 - brieven van H.F. van Ulfft pastoor van Linne en van A.A. Clermonts voor de afwezige pastoor van Maasbracht als

aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Eijckelbergh parochiaan van Maasbracht en

Elisabetha Houben parochiane van Linne.

RHCL Maastricht (28-1777-99 - foto 3399a+b)

 

Linne - 7 november 1778 - brief van H.F. van Ulfft pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schreurs en Ida Sevrijns.

RHCL Maastricht (28-1778-2 - foto 5481)

 

Linne - 19 september 1780 - brief van H.F. van Ulft pastoor in Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Rutgerus van de Venne parochiaan van Maesbracht en

Johanna Maria Simons parochiane van Linne.

RHCL Maastricht (25-1768-50 en 29-1780-22 - foto 2260a/b)

 

Linne - 14 november 1780 - brieven van H.F. van Ulft pastoor in Linne als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Kuijpers en Hendrina van de Venne.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (29-1780-19 - foto 2257a+b)

 

Linne - 24 februari 1781 - brief van H.F. van Ulfft pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Kuhnen en Elisabeth Stams.

Hieruit blijkt dat Elisabeth zuster was van Barbara, de eerder overleden vrouw van Theodorus.

RHCL Maastricht (29-1781-9 + 30-1784-11 + S-1784-35 - foto 3402a+b+c+d) (zie ook 1791)

 

Linne - 22 november 1784 - brief van H.F. van Ulfft pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Rulkens en Maria Mestrum.

RHCL Maastricht (30-1784-10 - foto 3403)

 

Linne - 4 november 1787 - brief van H.F. van Ulfft pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Mestrum en Maria Gertrudis Rulkens.

RHCL Maastricht (30-1787-36 - foto 3404)

 

Linne - 29 april 1788 - brief van H.F. van Ulft pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Franciscus Engelen en Cornelia Simons.

RHCL Maastricht (30-1788-8 + S-1788-118 - foto 3405a+b+c)

 

Linne - 30 september 1790 - brief van A.A. van Baerll pastoor van Linne [aan secretaris en kathedraal kanunnik Theunissen van bisdom Roermond]

waarbij hij meestuurt de aanverwantschap schema over de verzoekers waarvoor aanvraag onlangs was gestuurd. Bovenaan vermelding 6 okt. Luik.

[schema zat er niet bij en onbekend over welk echtpaar het gaat]

RHCL Maastricht (31-1790-13 - foto 3406a+b+TV)

 

Rome (I) - 15 december 1791 en 28 januari 1792 - correspondentie van secretaris van de paus [aan A.A. van Baerll pastoor van Linne] aangaande

toestemming tot aangaan van huwelijk met dispensatie vanwege 1e graad aanverwantschap tussen:

Theodorus Coenen weduwenaar en Elisabeth Stams.

RHCL Maastricht (31-1792-28 - foto 3407a+b+c) (zie ook 1781)

 

Linne - 26 januari 1793 - brief van Arn. Aug. van Baerll pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Simons weduwenaar van Maria Magdalena Wackers en Odilia Engelen beiden parochianen van Linne.

Er was ook een schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (31-1793-37 - foto 3408)

 

Linne - 5 april 1795 - brief van Arn. Aug. van Baerll pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Mestrum weduwenaar en parochiaan van Linne en

Maria Herlindi Leurs parochiane van Maasbracht.

RHCL Maastricht (31-1795-33 - foto 3409)

 

Linne - 8 mei 1796 - brief van Arn. Aug. van Baerll pastoor van Linne als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelius Jochams en Mechtildis Clomps.

RHCL Maastricht (32-1796-20 - foto 3410)

 

Linne/Maasbracht - 28/30 mei 1796 - brieven van A.A. van Baerll pastoor van Linne en brief en schema van H.A. Clermonts pastoor van Maasbracht als

aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Slangen parochiaan van Linne, zoon van G. Slangen en Gertrudis Wackers, Gertrudis dochter van H. Wackers en Maria Simons, Maria dochter

                                     van Petrus Simons en Joanna Moors, Joanna dochter van Nicolaus Moors en Margaretha Baeten; en

- Anna Barbara Theunissen parochiane van Maasbracht, dochter van Joannes Theunissen en Petronella Cremers, Joannes zoon van Henricus Theunissen

                                     en Catharina Moors, Catharina dochter van Nicolaus Moors en Margaretha Baeten.

RHCL Maastricht (32-1796-63 + S-1796-104 - foto 3411a+b+c+d)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Echt - 13 oktober 1678 - brief van A. van Boomen kapelaan in Echt vanwege afwezigheid pastoor over een niet met name genoemde bruidegom die

erover beklaagd dat de pastoor niet wilt meewerken aan zijn huwelijk, wat echter niet het geval is. De pastoor heeft gevraagd dat de bruidegom ook

de afroepingen laat doen in Linne, wat de bruidegom heeft verzuimd. Pas als deze hebben plaatsgevonden, kan het huwelijk doorgaan.

Inmiddels hebben daar al 2 afroepingen plaatsgevonden, zodat het probleem snel is opgelost.

RHCL Maastricht (1-1678-25 - foto 3990+TV)

 

Linne - 29 augustus 1713 - brief van Paulus Vossen pastoor van Linne [aan Jolij van bisdom Roermond] over personen waarvan hij de namen niet noemt.

Zij is afkomstig van Linne maar 3 jaar geleden vertrokken, hij is uit 's-Hertogenbosch. Zij hebben buiten de streek gewoon in Holland en keren nu terug

om te trouwen. De pastoor wil dat doen na toestemming van de bisschop. Er zijn verder geen beletselen.

RHCL Maastricht (7-1713-26 - foto 3391a+b+TV)

 

Linne - 1 oktober 1814 - brief van J. M. Severijns pastoor van Linne aan een andere pastoor [naam en plaats onbekend] die blijkbaar niet met elkaar eens

zijn over de verloving en opvolgende huwelijks afkondigingen tussen:

Benignus Verun parochiaan van die andere plaats en Cornelia in de Reijp parochiane van Linne.

RHCL Maastricht (32-1814-1 - foto 3412+TV)