GenBronnen

maas

Leveroy huwelijks dispensaties


tot 1620 parochie Nederweert.

1620-1801 bisdom Roermond, dekenaat Weert.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Weert.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Nederweert/Leveroy - 23 mei 1699 - brieven van Aegidius Gabrielis pastoor van Nederweert en van M. Gabrielis pastoor van Leveroij als aanvraag voor

dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Pe(e)ters ook Sijbers en Gertrudis Jans(s)en.

Erbij verklaring van Dries Peeters en Geertui Janssen dat zij neven en nichten kinderen zijn, verder verklaart Dries dat hij 15 jaar in het buitenland was.

RHCL Maastricht (3-1699-11 - foto 1765a+b+c)

 

Venray/Leveroy - 26 februari en 5 maart 1700 - brieven van Math. Roebroeck pastoor van Venray en van M. Gabrielis pastoor van Leveroy als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Saesens [in brief Leveroy als Straeten] uit Nederweert en

Anna Hegelsom uit Venray.

Voor ontheffing voor de afkondigingen en huwelijk in gesloten tijd, omdat Joannes die eierhandelaar is, net na pasen naar Brussel (B) moet gaan en daar

enige tijd zal blijven in verband met de eieren handel. Er is instemming van haar oom Henricus Hegelsom kapelaan bij parochie Venray en van haar

moeder weduwe. De pastoor van Venray wil nog de reactie afwachten van de pastoor van Leveroy omdat Joannes daar naar de kerk ging, maar hij kwam

ook regelmatig in de parochie van Venray. Er waren geen bezwaren uit Leveroy.

Later in deze brief noemt Roebroeck een theologisch dispuut tussen priesters rond het kerkbezoek, in aansluiting op het concilie van Trente.

RHCL Maastricht (3-1700-44 - foto 477a+b+c+d+TV)

 

Heijthuijsen - 29 januari 1716 - brief en schema van Petrus Morren, pastoor in Heijthuijsen, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Hulskens parochiaan van Leveroij, zoon van Matthias Hulskens, Matthias zoon van Petronella Cupers, Petronella dochter van Godefridus Cupers; en

- Gertrudis Verstraelen ook van Straelen, parochiane van Heijtheusen bisdom Luik, dochter van Joannes van Straelen, Joannes zoon van Margarita Kessels,

                                  Margarita dochter van Gertrudis Cupers, Gertrudis dochter van Godefridus Cupers.

RHCL Maastricht (8-1716-23 - foto 1750a+b)

 

Leveroy - 27 juli 1729 - brief van Petrus Loijens pastoor van Leijveroij als aanvraag voor dispensatie in verband  met voorgenomen huwelijk tussen:

Mattheus op den Drinck en Iohanna Ianssens.

RHCL Maastricht (11-1729-49 - foto 1758a+b)

 

Leveroy - 25 september 1729 - brief van Petrus Loijens pastoor in Leijveroij als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:  

Lambertus Ionckers parochiaan van Nederweert en

Elisabeta Peters parochiane van Leveroy.

RHCL Maastricht (11-1729-107 - foto 1789a+b+c)

 

Roggel - 4 februari 1735 - brief van fr. Joannes Heerens vanwege afwezigheid van de pastoor als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen

 in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Hendrickx geboren in Boxen [= Baexem] en

Margarita Thijsse parochiane van Leveroi [= Leveroy].

Bruidegom had geen vaste verblijfplaats maar was hier in Roggel bij zijn zuster. Er gaan geruchten dat de bruidegom een buitenechtelijke zoon zou

hebben van 12 of 13 jaar, wat hij ontkent en bereid is dat onder ede te doen.

RHCL Maastricht (13-1735-94 - foto 1759a+b+TV)

 

Leveroij/Meijel - 11 september 1743 - brieven en 4 schema's van Loijens pastoor van Leveroij en van P. van Straelen pastoor in Meijel als aanvraag voor

dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e en 4e schema:

- Simon Hülskens bewoner van Leveroij bisdom Roermond, zoon van Geertruij van Stralen, Geertruij dochter van Joannes van Stralen, Joannes zoon van

                                   Margarita Kessels, Margarita dochter van Joannes Kessels en Geertruij NN; en

- Angelina Kessels ex Heijthuijsen bisdom Luik, dochter van Joannes Kessels, Joannes zoon van Wilhelmus Kessels, Wilhelmus zoon van Joannes Kessels

                                   en Geertruij NN.

2e en 3e schema:

- Simon Hülskens bewoner van Leveroij bisdom Roermond, zoon van Joannes Hülskens, Joannes zoon van Matthias Hülskens, Matthias zoon van Petrus

                                   Hülskens; en

- Angelina Kessels ex Heijthuijsen bisdom Luik, dochter van Petronella Neelen, Petronella dochter van Angelina Hülskens, Angelina dochter van Petronella NN.

Petrus Hülskens en Petronella NN hebben gemeenschappelijke ouder(s).

RHCL Maastricht (17-1743-24 - foto 611a+b+c+d)

 

Leveroy - 16 maart 1767 - brief van G.H. Verstegen pastoor van Leveroy als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Nijskens en Petronella Halvens.

RHCL Maastricht (24-1767-35 - foto 1760)

 

Weert/Leveroij - 21 en 22 juni 1773 - brief van J. Janssens pastoor van Weert brief en schema van G.H. Verstegen pastoor van Leveroij als aanvraag

voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Breu(c)kers parochiaan van Weert, zoon van Joannes Breuckers en Helena Baeten, Joannes zoon van Theodorus Breuckers en Helena,

                                    Helena dochter van Joannes op 't Velt en Joanna Bongaerts; en

- Petronella Coelen ook Koolen parochiane van Leijveroij, dochter van Laurentius Koolen en Mathia Schaekers, Laurentius zoon van Petrus Koolen en

                                    Maria, Maria dochter van Henricus Joosten en Gertrudis, Gertrudis dochter van Joannes op 't Velt en Joanna Bongaerts.

RHCL Maastricht (27-1773-23 - foto 1761a+b+c)

 

Heijthuijsen/Leveroij - 9 en 10 augustus 1773 - brief van H.G. Geenen pastoor van Heijthuijsen bisdom Luik en brief en schema van G.H. Verstegen

pastoor van Leveroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Josephus Nijs parochiaan de Heythusen, zoon van Abele Nijs en Ida, Ida dochter van Petrus Havens en Elisabetha, Elisabeth dochter van

                                          Andreas Koolen en Ida; en

- Petronella Smeets parochiane van Leveroij, dochter van Martinus Smeets en Catharina, Catharina dochter van Petrus Lijssens en Matthia, Matthia

                                          dochter van Joannes Koolen en Catharina.

Andreas Koolen en Joannes Koolen zijn broers.

RHCL Maastricht (27-1773-16 - foto 1756a+b+c)

 

16 juni 1785 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad aanverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heymans parochiaan van Liveroy bisdom Roermond en

Helena Kuppens parochiane van Grathem.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1552)

 

Leveroy - 15 januari 1793 - brief/schema van G.H. Verstegen pastoor van Leveroij als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus op de Drinck parochiaan van Heijthuijsen bisdom Luik, zoon van Petrus op de Drinck en Maria, Maria dochter van Jacobus en Maria Boecklaer,

                                             Jacobus zoon van Mertens en Antonia Houben; en

- Elisabetha Nijs parochiane van Leveroij, dochter van Martinus Nijs en Hendrina Coolen, Martinus zoon van Joannes Nijs en Maria, Maria dochter van

                                             Ruth Houben en Mathia Hermens.

Antonia Houben en Ruth Houben zijn zuster en broer.

RHCL Maastricht (31-1793-40 - foto 1762)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Leveroy - zonder datum - brief van Quirinus Braecks pastoor in Leverroij als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hendrick Joosten en een dochter van Leijverroij.

Pastoor schrijft op getuigenis van de koster Mathijs, dat de vader van de bruid en de moeder van de bruidegom "gerechte nichten ende geneven" zijn.

Iemand die weet wanneer ze zijn getrouwd???

RHCL Maastricht (S-?-156 - foto 1763)