GenBronnen

maas

Klimmen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Susteren.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Heerlen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Klimmen - 29 mei 1685 - brief van Joannes Haesen pastoor in Klimmen als aanvraag voor dispensatie vanwege aanverwantschap in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Joannes Jaspers en Maria Vröen.

RHCL Maastricht (2-1685-7 - foto 5583a+b)

 

Klimmen - 30 oktober 1685 - brieven en schema van Joann. Haesen pastoor in Klimmen en vice deken district Valkenburg als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Haesen inwoner van parochie oud Valkenburg, zoon van Joannes Haesen en Ida Gaenen, Joannes zoon van Arnoldus Haesen en Joanna

                                   Nelissen, Arnoldus zoon van Ægidius Haesen; en

- Jen ookwel Joanna Pluijmen vroeger parochiane van oud Valkenburg nu in Klimmen, dochter van Godefridus Pluijmen en Barbara Keurens, Barbara

                                  dochter van Joannes Keurens en Joanna Haesen, Joanna dochter van Ægidius Haesen.  

Bruid kreeg toestemming van haar moeder, haar vader was reeds overleden.

Ook deze correspondentie door RHCL zwaar beschadigd vanwege hun "schonings" project - vloeistoff vlekken en verbleekt.

RHCL Maastricht (2-1685-3 - foto 5582a t/m 5582h)

 

Klimmen - 6 februari 1703 - brief van Joann. Haesen pastoor in Klimmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Sleuers en Helena Schepers.

RHCL Maastricht (4-1703-17 - foto 5584a+b)

 

Voerendaal / Klimmen - 17 en 21 juni 1704 - brieven van S. Meijers pastoor in "Vourendaell" [= Voerendaal] en van Joannes Haesen pastoor in "Climmen"

[= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Schillinx ook Scillinx weduwnaar en Johanna Harst.

Pastoor Meijers noemt ook een schema, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maadtricht (4-1704-55 - foto 5737a+b+c)

 

Klimmmen - 9 januari 1715 - brief en schema van Michael Meijers pastoor in Klimmen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Veuchten zoon van Elisabetha, Elisabeth dochter van Joannes, Joannes zoon van Henricus; en

- Anna Pluijmen dochter van Arnoldus Pluijmen, Arnoldus zoon van Lambertus Pluijmen.

Henricus en Lambertus Pluijmen zijn broers.

Ook deze correspondentie door RHCL zwaar beschadigd vanwege hun "schonings" project - vloeistoff vlekken en verbleekt.

RHCL Maastricht (7-1715-36 - foto 5586a+b)

 

Schinnen - 22 mei 1716 - brief van Joannes Petri pastoor in Schinnen als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Plumachers ex parochie Klimmen en

Elisabetha Raemachers parochiane van Schinnen.

RHCL Maastricht (8-1716-99 - foto 5747)

 

Hoensbroek - 2 februari 1735 - brief van Serv: Corten pastoor van Hoensbroek als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Silvertands parochiaan van Klimmen en

Catharina Janssen parochiane van Hoensbroek.

RHCL Maastricht (13-1735-192 - foto 4949a+b+c)

 

Klimmen - 3 mei 1735 - brief en schema van Michael Meijers pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Pleumeckers zoon van Elisabetha, Elisabeth dochter van Henricus, Henricus zoon van Maria; en

- Joanna Laven dochter van Anna, Anna dochter van Maria, Maria dochter van Anna.

Laatstgenoemde Maria en Anna zijn zusters.

RHCL Maastricht (13-1735-196 - foto 5587a+b)

 

Klimmen - 3 juni 1735 - brief van Mich: Meiejrs pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schoenmeckers en Helena Pluijmen.

RHCL Maastricht (13-1735-198 - foto 5588a+b+c)

 

Houthem - 22 augustus 1737 - brief van H: Philippens pastoor in Houthem aan bisdom Roermond waarin hij uiteenzet dat Hermannus Mewis zijn paro-

chiaan in 1728 als 2e vrouw had genomen een zekere Catharina Heggen uit Klimmen, waarbij de pastoor aldaar enkele dagen geleden had uitgevonden

dat Catharina 3e graads was verwant aan de 1e vrouw van Herman namelijk Helena Vlecken.

De pastoor vraagt alsnog om dispensatie vanwege deze 3e graad aanverwantschap.

RHCL Maastricht (14-1737-3 - foto 5415a+b+c+TV)

 

Klimmen - 1 oktober 1740 - brief van Mich. Meijers pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Schoenmeckers en Ida Pluijmen.

RHCL Maastricht (14-1740-26 - foto 5589a+b)

 

Schin op Geul - 14 juni 1741 - brief en 2 schema's van Aegid. Roijen pastoor in "Schinne ad Golam" [= Schin op Geul] als aanvraag voor dispensatie

vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap en 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema bloedverwantschap:

- Matthias Suyren parochiaan van Schin op Geul, zoon van Maria Huntjes, Maria dochter van Francisicus Huntjes; en

- Catharina Schoenmackers parochiane van Klimmen, dochter Petronella Huntjes, Petronella dochter van Servatius Huntjes, Servatius zoon van

                             Arnoldus Huntjes.

Franciscus Huntjes en Arnoldus Huntjes zijn broers.

2e schema aanverwantschap:

- Matthias Suyren parochiaan van Schin op Geul, weduwnaar van Elisabetha Odekirchen, Elisabeth dochter van Anna Pluijmen, Anna dochter van

                             Elisabetha Schoenmaeckers, Elisabeth dochter van Petrus Schoenmaekers; en

- Catharina Schoenmackers parochiane van Klimmen, dochter van Petrus Schoenmakers, Petrus zoon van Joannes Schoenmakers, Joannes zoon

                             van Joannes Schoenmaeckers.

Petrus Schoenmaekers en Joannes Schoenmaeckers zijn broers.

RHCL Maastricht (15-1741-27 - foto 5764a+b)

 

Klimmen - 28 oktober 1753 - brief en schema van Joannes Schonmaeckers pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Habets zoon van Catharina, dochter van N. Pluijmen; en

- Maria Pluijmen dochter van Arnoldus Pluijmen, Arnoldus zoon van Lambertus Pluijmen.

N. Pluijmen en Lambertus Pluijmen zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (20-1753-60 - foto 5590a+b+c)

 

Klimmen - 16 en 22 september 1760 - brief en schema van Joannes B: Schonmaeckers pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie

vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Servatius Schonmaekers zoon van Petronella, Petronella dochter van Servatius, Servatius zoon van Ernestus; en

- Anna Cath: Pluijmeckers dochter van Josina, Josina dochter van Franciscus, Franciscus zoon van Stephanus.

Ernestus en Stephanus zijn broers.

RHCL Maastricht (22-1760-192 - foto 5591a+b+c+d)

 

Klimmen - 23 juni 1764 - brief van J. B. Schoenmaeckers pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Rameckers en Maria Winthaegen.

RHCL Maastricht (23-1764-100 - foto 5592a+b)

 

Roermond - 21 april 1767 - schrijven van officiaal bisdom Roermond aan pastoor, waarin zij conform opdracht van apostolisch nuntius uit Brussel (B)

dispensatie verlenen vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmus Pluijmeckers en Anna Maria Huntiens, die blijkbaar in Klimmen trouwen.

RHCL Maastricht (24-1767-65 - foto 6213)

 

Klimmen - 16 oktober 1767 - brief en 2 schema's van J: B. Schoenmaeckers pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege

3e/4e en 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e/4e graad

- Joannes Doutzenbergh zoon van Anna Heuts, Anna dochter van Elisabetha Meyers; en

- Maria Elisabetha Pluijmen dochter van Maria Ubachs, Maria dochter van Mechtildis Meyers, Mechtildis dochter van Petrus Meijers.

Elisabeth Meyers en Petrus Meijers zijn zus en broer.

2e schema 4e graad

- Joannes Doutzenbergh zoon van Anna Heuts, Anna dochter van Petrus Heuts, Petrus zoon van Elisabetha Schillinx; en

- Maria Elisabetha Pluijmen dochter van Maria Ubachs, maria dochter van Guilielmus Ubachs, Guilielmus zoon van Maria Schillinx.

Elisabeth Schillinx en Maria Schillinx zijn zusters.

RHCL Maastricht (24-1767-14 - foto 5593a+b)

 

Klimmen - 16 september 1768 - brief en schema van Joannes Bap: Schoenmaeckers pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie

vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Brouns zoon van Joannes Brouns, Joannes zoon van Petrus Brouns, Petrus zoon van Caecilia Wouters; en

- Agnes Wouters dochter van Petrus Wouters, Petrus zoon van Joannes Wouters, Joannes zoon van Petrus Wouters.

Caecilia Wouters en Petrus Wouters zijn kinderen van Guilielmus Wouters.

RHCL Maastricht (25-1768-112 - foto 5594a+b)

 

Klimmen - 20 oktober 1768 - brief en schema van J: B: Schoenmaeckers pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Guilielmus Brouns zoon van Joannes Brouns, Joannes zoon van Petrus Brouns, Petrus zoon van Caecilia Wouters; en

- Elisabetha Wouters dochter van Petrus Wouters, Petrus zoon van Joannes Wouters, Joannes zoon van Guielmus Wouters.

Caecilia Wouters en Guielmus Wouters zijn kinderen van Guilielmus Wouters.

RHCL Maastricht (25-1768-112 - foto 5594c+d)

 

Klimmen - 12 juli 1773 - brief en schema van J: B: Schoenmaeckers pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Guilielmus Schupkens zoon van Joannes Schupkens en Maria, Maria dochter van Joannes, Joannes zoon van Wernerus; en

- Gertrudis Schonmeckers dochter van Guilielmus Schoenmeckers, Guilielmus zoon van Gertrudis, Gertrudis dochter van Wilhelmus.

Wernerus en Wilhelmus zijn broers, kinderen van Joannes.

RHCL Maastricht (27-1773-38 - foto 5595a+b)

 

Klimmen - 1 december 1777 - brief en schema van J: B: Schoenmaeckers pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Schonmeckers zoon van Anna Lucia Schepers, Anna Lucia dochter van Joannes Schepers; en

- Maria Catharina Kicken dochter van Anna Catharina Huntuns, Anna Catharina dochter van Anna Schepers.

Joannes Schepers en Anna Schepers zijn broer en zus, kinderen van Mathias Schepers.

RHCL Maastricht (28-1777-19 - foto 5596a+b)

 

Klimmen - 25 januari 1783 - brief van M. Kerckhoffs pastoor in Klimmen [mede ondertekend door W. Vrëen pastoor in Houthem] als aanvraag voor dis-

pensatie vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Slangen van parochie Houthem en

Elizabeth Bonten van parochie Klimmen.

RHCL Maastricht (29-1783-82 - foto 5456a+b+c)

 

Klimmen - 13 februari 1783 - brief en schema van M: Kerckhoffs pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Theodorus Schoenmaeckers zoon van Helena Pluijmen, Helena dochter van Lambertus Pluijmen; en

- Margaretha Pluijmen dochter van Theodorus Pluijmen, Theodorus zoon van Michael Pluijmen.

Lambertus Pluijmen en Miichael Pluijmen zijn broers.

RHCL Maastricht (29-1783-169 - foto 5597)

 

Klimmen - 18 december 1794 - brief en schema van M: Kerckhoffs pastoor in "Climmen" [= Klimmen] als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Witmackers Leonardus zoon van Leonardus, Leonardus zoon van Leonardus, Leonardus zoon van Henricus Witmackers; en

- Maria Elisabetha Witmackers dochter van Franciscus, Franciscus zoon van Henricus Witmaeckers.

RHCL Maastricht (31-1794-9 - foto 5599)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Klimmen - 30 december 1711 - brief van C: Schoonbroodt aan bisdom Roermond vanwege bijzondere diensten in verband met overlijden van de deken

die oom was van pastoor Schoonbroodt. Kennelijk zijn de erven en parochianen in Klimmen er niet blij mee, ze willen interventie van bisdom Roermond

en verzoeken dat pater Reinier Wickem van de fransciscaner orde der minorieten bevoegdheid krijgt om namens de bisschop op te treden bij de viering

van de heilige Johannes en bij bijzondere diensten.

RHCL Maastricht (6-1711-1 - foto 6068a/b+TV)