GenBronnen

maas

Kerkrade huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1559-1789 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1789-1801 bisdom Luik, dekenaat Hervé.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Kerkrade.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


17 februari 1784 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Spiertz parochiaan van Herlensi bisdom Roermond en

Anna Catharina Spiertz parochiane van Kirckrode [= Kerkrade].

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1160)

 

3 juni 1785 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Godefridus Spirtz parochiaan van Eygelshoven en

Maria Catharina Werden parochiane van Kerkrade.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 1541)

 

20 november 1787 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermannus Hemmers parochiaan van Herlensi bisdom Roermond en

Maria Josepha Consten parochiane van Kerckrode.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 2282)

 

20 september 1793 - samenvatting van correspondentie [vernietigd door bisdom Luik] als aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Crumbach parochiaan van Herlen bisdom Roermond en

Johanna Maria Schwartz parochiane van Kirckrode.

Archief bisdom Luik (deel III - nr. 4055)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Kerkrade - 6 juli 1793 - brief van W: F: Geich vice pastoor in "Kirchrath" [= Kerkrade] die verklaart dat op verzoek van de hulp pastoor van Heerlen hij

in zijn kerk begonnen is met de gebruikelijke afkondigingen voor het huwelijk tussen:

Dijonisius Henckens parochiaan van Kerkrade en

Anna Barbara Melchers uit Heerlen.

De bescheiden waren naar een vervanger gestuurd omdat de pastoor van Heerlen plotseling was overleden - een gezonde man, vele jaren dienstbaar

zeer ervaren en ijverig wiens gedachtenis een zegen is - en zij uit behoorlijk respekt aan hem zorgvuldig handelen.

Dat is ook ten aanzien van bescheiden voor het huwelijk tussen:

Wilhelmus Josephus Vorst uit Kerkrade en

Cornelia Groenenschild weduwe uit Heerlen. 

RHCL Maastricht (31-1793-55 - foto 5598a+b+TV)