GenBronnen

maas

Jabeek huwelijks dispensaties


tot 1559 parochie Gangelt (D)

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Valkenburg.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Schinnen

1803-1805 een parochie met Bingelrade


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Jabeek - 3 februari 1710 - brief van J: L. Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jansens en Catharina Boesten.

RHCL Maastricht (6-1710-74 - foto 5486)

 

Jabeek - 4 mei 1713 - brieven van J: L. Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Habets en Maria Boesten.

RHCL Maastricht (7-1713-17 - foto 5487a t/m 5487f]

 

Jabeek - 2 februari 1715 - brief van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Reinerus Deumens en Caecilia Areths.

RHCL Maastricht (7-1715-59 - foto 5488)


Jabeek - 19 november 1715 - brief en schema van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Arnoldus Klijnen ex Gangelt (D) bisdom Luik (B), zoon van Lucretia Daemen, Lucretia dochter van Adamus Daemen, Adamus zoon van Adamus

                                        Daemen; en

- Ursula Daemen parochiane van Jabeeck bisdom Roermond, dochter van Joannes Daemen, Joannes zoon van Joannes Daemen, Joannes zoon van

                                        Adamus Daemen.

Adamus Daemen en Joannes Daemen zijn broers, kinderen van Adamus Daemen.

RHCL Maastricht (7-1715-10 - foto 4728a+b)

 

Jabeek - 7 februari 1719 - brief van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Janssens en Elizabeth Custers.

RHCL Maastricht (9-1719-62 - foto 5489)

 

Jabeek - 27 januari 1728 - brief van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Boesten ex Etzenraet gemeente parochie van Jabeeck en

Catharina Hennen ex Raeth gemeente parochie van "Bingelraeth" [= Bingelrade].

RHCL Maastricht (10-1728-6 - foto 5491)

 

Jabeek - 1 juli 1741 - brief van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Florac en Elizabetha Doenen.

RHCL Maastricht (15-1741-2 - foto 5492)

 

Jabeek - 29 november 1741 - brief van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Paulsen en Joanna Maria Daemen.

RHCL Maastricht (15-1741-137 - foto 5493)

 

Jabeek - 14 september 1742 - brief van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Alers en Maria Deumens.

RHCL Maastricht (16-1742-38 - foto 5494a+b)

 

Jabeek - 5 februari 1746 - brief van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Peters en Margarita Hoenen.

RHCL Maastricht (18-1746-143 - foto 5498a+b)

 

Jabeek - 13 en 14 augustus 1746 - brieven en schema van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad aan-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Arnoldus Schoffelen ex "Roeth ecclesia parochialis de Bingenraeth", zoon van Aret Schoffelen en Maria Kremers, Aret zoon van Gabriel Schoffelen,

                                Gabriel zoon van Aret Schoffelen en Ida Knooren; en

- Catharina Boesten parochiane van Jabeek, was getrouwd met Joannes Hennen, Joannes zoon van Lenart Hennen en Maria Cleuters, Maria dochter

                                van Jan Cleuters en Maria Boors, Jan zoon van Philip Kleuters en N. Knooren.

Ida Knooren en N. Knooren zijn zusters.

RHCL Maastricht (18-1746-101 en 123 - foto 5497a+b+c+d+e)

 

Bingelrade - 23 februari 1753 - brief van Wilh: Doemens pastoor in "Bingenraet" [= Bingelrade] [mede ondertekend door J: L: Daemen pastoor in Jabeek]

als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Schoffelen van parochie Bingelrade en

Maria Helena Hennen van parochie Jabeek.

RHCL Maastricht (20-1753-131 - foto 5542a+b)

 

Jabeek - 2 november 1753 - brieven van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck en van J: Henricus Kemling pastoor tot Wijnandsrade als aanvraag voor dis-

pensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Udalricus l'Ortije parochiaan van Wijnandsrade en

Catharina Habetz parochiane van Jabeek.

RHCL Maastricht (20-1753-125 - foto 5500a+b+c)

 

Jabeek - 12 juni 1760 - brief van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gabriel Beckers en Maria Catharina Doemens.

RHCL Maastricht (22-1760-88 - foto 5501)  

 

Jabeek - 7 januari 1762 - brief van J: L: Daemen pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Beben "ex minore Gladbach" [= Gladbach D] en

Catharina Köelen parochiane van Jabeek.

RHCL Maastricht (23-1762-8 - foto 4840)

 

Brunssum - 18 oktober 1764 - brief van T. A. Driessens pastoor in Brunssum [mede ondertekend door J: L: Daemen pastoor in Jabeek] als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ægidius Janssen en Maria Elizabetha Goffin parochianen van Brunssum en Jabeek.

RHCL Maastricht (23-1764-114 - foto 5554a+b)

 

Jabeek - 18 augustus 1768 - brief van And: Doemens pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Severinus Beckers en Caecilia Juliana Doemens.

RHCL Maastricht (25-1768-42 - foto 5502)

 

Jabeek - 23 februari 1772 - brief en 2 schema's van A: Doemens pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema:

- Mathias Boesten zoon van Henricus Boesten, Henricus zoon van Maria Habets, Maria dochter van Arnoldus Habets; en

- Maria Helena Cleuters dochter van Helena Habets, Helena dochter van Joannes Habets, Joannes zoon van Arnoldus Habets.

2e schema:

- Mathias Boesten zoon van Henricus Boesten, Henricus zoon van Mathias Boesten, Mathias zoon van Henricus Boesten; en

- Maria Helena Cleuters dochter van Helena Habets, Helena dochter van Maria Boesten, Maria dochter van Henricus Boesten.

RHCL Maastricht (26-1772-20 - foto 5503a+b+c)

 

Jabeek - 19 november 1772 - brief van Andreas Döemens pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Leonardus Janssen ex "Bingelraedt" en

Maria Catharina Boesten parochiane van Jabeek.

RHCL Maastricht (26-1772-69 - foto 5504a+b)

 

Jabeek - 20 november 1772 - brief van Andreas Döemens pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Ruselaers en Maria Gertrudis Habets.

RHCL Maastricht (26-1772-72 - foto 5505)

 

Bingelrade - 17 februari 1773 - brief en schema van J: A: Vorsterman pastoor in Bingelrade als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Arnoldus Boesten geboren en parochiaan van Jabeek tegenwoordig militair in 3e regiment artillerie van generaal Boerenkop, zoon van Henricus

                          Boesten en Elisabeth Arets, Henricus zoon van Matthias Boesten en Maria Habets, Mathias zoon van Henricus Boesten en Helena Wetzels; en

- Maria Elisabetha Hennen parochiane van Bingelrade, dochter van Adamus Hennen en Maria Gertrudis Boesten, Maria Gertrudis dochter van Henricus

                          Boesten en Helena Wetzels.

RHCL Maastricht (27-1773-84 - foto 5507a+b)

 

Jabeek - 18 februari 1773 - brief en schema van Andreas Döemens pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Andreas Alers zoon van Maria Deumens, Maria dochter van Peter Deumens, Peter zoon van Reiner Deumens; en

- Maria Margarita Dirckx dochter van Anna Paulssen, Anna dochter van Gertrud Deumens, Gertrud dochter van Reiner Deumens.

RHCL Maastricht (27-1773-80 - foto 5506a+b)

 

Jabeek - 19 november 1775 - brief en schema van Andreas Döemens pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Peter Janssen zoon van Joannes Janssen, Joannes zoon van Catharina Boesten, Catharina dochter van Peter Boesten, Peter zoon van Michael Boesten; en

- Anna Catharina Alers dochter van Marie Doemens, Marie dochter van Peter Doemens, Peter zoon van Cornelia Boesten, Cornelia dochter van Michael Boesten.

RHCL Maastricht (28-1775-12 - foto 5508a+b)

 

Bingelrade - 29 mei 1777 - brief en 2 schema's van J. A. Vorstermans pastoor in Bingelrade, mede ondertekend door A: Döemens pastoor in Jabeeck

als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e en 3e/5e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

1e schema 3e graad:

- Joannes Kleuters ex Jaebeeck, zoon van Helena Habets, Helena dochter van Maria Boesten, Maria dochter van Henricus Boesten; en

- Anna Catharina Arets ex Bingelraede, dochter van Maria Helena Boesten, Maria Helena dochter van Henricus Boesten, Henricus zoon

                         van Henricus Boesten.

2e schema 3e/5e graad:

- Joannes Kleuters ex Jaebeeck, zoon van Joannes Arnoldus Kleuters, Joannes Arnoldus zoon van Joannes Kleuters, Joannes zoon van

                         N: Kleuters; en

- Anna Catharina Arets ex Bingelraede, dochter van Maria Helena Boesten, Maria Helena dochter van Catharina Boesten, Catharina

                         dochter van Maria Kleuters, Maria dochter van Joannes Mathias Kleuters, Joannes Mathias zoon van N: Kleuters.

RHCL Maastricht (28-1777-120 - foto 5509)

 

Jabeek - 16 januari 1783 - brief en schema van A: Döemens pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Arnoldus Cremers zoon van Joannes Cremers, Joannes zoon van Joannes Cremers, Joannes zoon van Dirck Cremers; en

- Maria Elisabeth Schoffelen dochter van Gabriel Schoffelen, Gabriel zoon van Maria Cremers, Maria dochter van Dirck Cremers.

RHCL Maastricht (29-1783-17 - foto 5510a+b)

 

Jabeek - 24 februari 1791 - brief van A: Döemens pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Theodorus Domen en Maria Catharina Hennen.

Pastoor had ook een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet door ons gevonden.

RHCL Maastricht (31-1791-11 - foto 5511)

 

Jabeek - 25 januari 1793 - brief van A: Döemens pastoor in Jabeeck als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Leonardus Schoffelen parochiaan van Jabeek en

Anna Maria Catharina Jennes parochiane van Millen.

RHCL Maastricht (31-1793-48 - foto 5512a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Jabeek - 3 maart 1706 - brief van Simon Vossen pastoor in Jabeek aan bisdom Roermond die vraagt om toestemming voor zijn parochie om een bepaald

voedsel toe te staan, zal wel om dierlijk voedsel gaan [uit dooiers?], aangezien dat een probleem lijkt in vastentijd.

RHCL Maastricht (5-1706-24 - foto 6066+TV)

 

Brunssum - 28 maart 1727 - brief van Cornel. Hagen pastoor in "Bronssem" over 2 zaken: 1) toestemming voor de baron de Negri om vlees te mogen

eten in de vastentijd. Blijkbaar had pastoor uit Jabeek verzaakt de rechten ervoor te betalen. Inmiddels vond de Negri het allemaal te lang duren en had

hij zich gewend tot de nuntius in Keulen waar toestemmingen makkelijker worden afgegeven. De pastoor in Brunssum stapt in om baron de Negri tegemoet

te komen. 2) Over de erfenis van de pastoor van Kettenis [bij Eupen Belgie] die kennelijk meer schulden had dan bezittingen, hij was nogal vrijgevig.

RHCL Maastricht (10-1727-13 - foto 6070a/b+TV)